AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

2 KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon Hjemmeside KAP-H AKTIVITETSKATALOG

3 FORORD FORORD Kære praktiserende læge i Region Hovedstaden I dette katalog finder du en samlet oversigt over aktivitetstilbud i KAP-H inden for efteruddannelse og kvalitetsudvikling i almen praksis frem til foråret Du har fx mulighed for at deltage i temamøder og workshops eller få besøg af en konsulent i din egen klinik. Der er også særlige tilbud til DGE-grupper og PLO-kommuner (lægelaug). Vi håber, at kataloget vil inspirere dig og dine kolleger til at prioritere og planlægge, hvilke efteruddannelses- og kvalitetstilbud I har lyst til at deltage i. I mange tilfælde vil du også have mulighed for at invitere praksispersonale og uddannelseslæger med. Alle tilbud er udviklet og kvalificeret af kolleger fra almen praksis, der er tilknyttet som konsulenter og projektledere i KAP-H. Der vil løbende komme nye aktivitetstilbud i KAP-H. De vil alle blive annonceret i PraksisNyt, på KAP-H s hjemmeside og i kursus- og mødekalenderen på Sundhed.dk. Vi håber, at du vil tage vel imod de nye tilbud, og at du finder aktivitetstilbud, som er relevante for netop din klinik. Det er vigtigt for os, at vores tilbud er relevante og aktuelle for almen praksis. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du savner tilbud inden for et bestemt emne. På vegne af KAP-H Kaare Rossel Praktiserende læge, repræsentant PLO-Hovedstaden Else Hjortsø Vicedirektør, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, repræsentant PLO-Hovedstaden Karen Toke Enhedschef, Center for Sundhed, Region Hovedstaden 3 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

4 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Om KAP-H 6 DGE: Om DGE 9 Efteruddannelsesgruppe 10 Supervisionsgruppe 11 Gruppeledertræf 12 Mini-gruppeledertræf 13 Fokus på kræft 4 kursustilbud til alle DGE-grupper 14 Møde for nynedsatte læger i Region Hovedstaden 16 Medicin: Nynedsat i praksis? Få hjælp til rationel medicinanvendelse 17 Fokus på rationel medicinordination tilbud til PLO-kommuner og DGE-grupper 18 Temamøder om den komplicerede patient med behov for antikoagulation 19 Medicinfunktionen få hjælp til implementering af rationel medicinanvendelse 20 Medicingennemgang for den ældre, polymedicinerede patient få besøg i din praksis! 22 Få en saltvandsindsprøjtning til arbejdet med implementering af medicingennemgang 23 Aktivitetskataloget udgives af KAP-H Maj 2014 Oplag: Layout: Wanek & Myrner Organisering: Sæt fokus på organisering et tilbud til DGE-grupper 24 Sæt fokus på organisering med et praksisbesøg i din klinik 27 Sæt fokus på organisering et tilbud til PLO-kommuner 28 Roadshows om den ældre medicinske patient 29 Årskursus i Ledelse og Udvikling i Praksis (LUP) 30 Ledelse og udvikling i praksis for øvede 31 Introduktion til ledelse og udvikling i praksis 32 Sololæge og leder? 33 KAP-H AKTIVITETSKATALOG

5 INDHOLDSFORTEGNELSE It og data: Temamøde om Fælles Medicinkort (FMK) 34 Systemspecifik undervisning i FMK 35 Har du en teknisk udfordring? Datakonsulenterne i Region Hovedstaden 36 Patientsikkerhed: Patientsikkerhed i almen praksis 38 Tværsektorielt samarbejde: Regionale temadage om palliation 39 Tidlig opsporing af kræftpatienter 40 Social ulighed og tidlig opsporing af kræftpatienter 41 Samarbejde mellem hospital og almen praksis 42 Samarbejde mellem psykiatrien og almen praksis 43 Store Praksisdag Øvrige kvalitetstilbud til almen praksis 46 PraksisNyt og Praksisinformation 48 Mine kurser 49 I midteropslaget kan du få det fulde overblik over alle aktiviteter. Tip: Riv det ud og sæt det på opslagstavlen. 5 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

6 OM KAP-H OM KAP-H KAP-H står for Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden og er navnet på den nye samlede konsulentordning for almen praksis. KAP-H blev etableret 1. januar 2013 og er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Formålet med KAP-H er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere. Hjemmeside KAP-H tilbyder én samlet indgang for klinikker til kvalitetstilbud i almen praksis med alle kvalitetsindsatser og konsulenter samlet i én organisation med ét fælles sekretariat. KAP-H bestræber sig på at tilbyde forskellige tilgange til at fremme kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Fx temamøder, netværksmøder, roadshows, praksisbesøg, workshops og Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse. Konsulenterne i KAP-H er dine kolleger fra almen praksis i Region Hovedstaden. Den daglige koordinering i KAP-H sker ved et koordinatorteam bestående af: Michel Kjeldsen, faglig koordinator, Jesper Lundh, faglig koordinator, Eva Branner, administrativ koordinator, KAP-H AKTIVITETSKATALOG

7 OM KAP-H SEKS FOKUSOMRÅDER KAP-H har valgt at have særligt fokus på seks områder. 1. Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) DGE støtter efteruddannelse i mindre selvdefinerede grupper, samt supervision. Efteruddannelsesvejlederne arbejder for lokale og varierede efteruddannelsestilbud til både efteruddannelses- og supervisionsgrupper. Konsulenter: Anne Højte, Arne Hantho, Hanne Hjortkjær Petersen, Mads Klem Thomsen, Peter Gram Arildskov og Trine Juhler. 2. Medicin Medicinkonsulenterne i KAP-H er opdaterede omkring de seneste anbefalinger og understøtter rationel medicinanvendelse. Konsulenter: Christian Heilmann, Jan Børger, Janne Unkerskov, Jørgen Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen og Torben Stoklund Pech. 3. Organisering Konsulenterne inden for organisering rådgiver om og bidrager til udvikling af organisering i klinikken med sigte på bedre behandling af patienterne. Der arbejdes med implementering af vejledninger og forløbsprogrammer. Decentral gruppebaseret efteruddannelse (DGE) Tværsektorielt samarbejde Patientsikkerhed Medicin Organisering It og data Foto: Kresten Scheel 7 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

8 OM KAP-H Konsulenternes kontaktoplysninger Du kan finde konsulenternes kontaktoplysninger og læse mere om deres funktion på Sundhed.dk: dk/om-kap-h/konsulenterne Konsulenter: Hanne Hjortkjær Petersen, Jannie Sørensen, Jørgen Jensen, Jørgen Steen Andersen, Lars Rytter, Lene Gerlach Jørgensen, Line Ekstrøm Løkkegaard, Mads Crandal, Rudi Østlund Slatanach, Stine Lei Fredslund, Tina Koch og Trine Rønnov. 4. It og data It-konsulenterne i KAP-H rådgiver om og bidrager til, at It og data i almen praksis understøtter patientbehandlingen i det samlede sundhedsvæsen. Konsulenter: Jens Parker og Peter Schultz-Larsen. 5. Patientsikkerhed Patientsikkerhedskonsulenterne i KAP-H rådgiver om og bidrager til, at der er tænkt høj patientsikkerhed ind i KAP H s projekter. Konsulenterne bidrager til, at der sker læring ud fra utilsigtede hændelser. Konsulenter: Torben Hellebek og Ynse de Boer. 6. Tværsektorielt samarbejde Hospitalspraksiskonsulenter og specialepraksiskonsulenter på hospitalerne og i psykiatrien arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer. De er også centrale i kommunikationen mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Konsulenter: Andreas Højring, Anette Denker, Annette Randløv, Belén Redal- Baigorri, Birgitte Bibow, Bjørn Perrild, Bodil Johnsen, Christian Ivar Müller, Christina Hundrup, Christina Thein, Helle Vestergaard Middelfart, Henrik Malling Pedersen, Henrik Nathansen, Jan Værnet, Jannie Sørensen, Jari Jasansky Nielsen, Jens Drejer, Jonas Meile, Jørgen Steen Andersen, Kasper Hvid, Kim Lybeck Sørensen, Kirsten Sander, Klaus Terpager Rasmussen, Kristian Arendrup, Lars J. Hansen, Lars Larsen, Lars Rytter, Lene Flachs, Lisbeth Boss, Marike Nicolaisen Møller, Niels Dreisler, Niels Erik Møller, Niels Jacob Nielsen, Nikolaj Askjær, Paw Bjørn Jensen, Peder Christian Reistad, Peter Gram Arildskov, Peter Haugaard, Peter Søttrup, Peter Winge, Rikke Hjorth Westh, Steen Frobenius, Stig Bille Hansen, Stig Sonne-Larsen, Susanne de Lony, Thomas Gorlen, Thomas Saxild og Vibeke Vestereng. KAP-H AKTIVITETSKATALOG

9 DGE OM DGE Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) organiserer og finansierer supervisionsog efteruddannelsesgrupper (DGE-grupper). Det er også muligt for yngre læger på vej mod almen praksis at danne juniorgrupper. Læs mere på DGE s sider på Sundhed.dk. Du finder os under Yderligere information Se DGE s side på Sundhed.dk: I kataloget findes der en række tilbud specielt udviklet til DGE-grupper. Se fx mere her: Gruppeledertræf 12 Mini-gruppeledertræf 13 Fokus på kræft 4 kursustilbud til alle DGE-grupper 14 Fokus på rationel medicinordination tilbud til PLO-kommuner og DGE-grupper 18 Få en saltvandsindsprøjtning til arbejdet med implementering af medicingennemgang 23 Sæt fokus på organisering et tilbud til DGE-grupper 24 Patientsikkerhed i almen praksis 38 9 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

10 DGE GRUPPEMØDE EFTERUDDANNELSESGRUPPE Tid Gruppen bestemmer selv tidspunkt for gruppemøderne samt varigheden af disse. Sted Møderne afholdes typisk i de deltagende lægers klinikker på skift. Tilmelding Gruppen skal registreres i DGE-sekretariatet i KAP-H. Mangler du nogen at danne en gruppe med, så kig på DGE s sider på Sundhed.dk, eller kontakt DGE-sekretariatet, Yderligere information Læs mere om DGE og hvordan du registrerer en gruppe på Sundhed. dk under efteruddannelsesgrupper. Skab jeres egen efteruddannelse, hvor der er rum for læring, videndeling og sparring samt udvikling og fastholdelse af egne mål. En gruppe på 5-12 læger kan sammen lave en DGE-gruppe. For at have en DGE-gruppe skal I minimum holde fire møder om året. Halvdelen af møderne må I holde sammen med andre grupper, hvis I ønsker det. I bestemmer selv, hvilke faglige emner I vil beskæftige jer med i gruppen. I har mulighed for selv at finde undervisere eller benytte jer af KAP-H s tilbud til DGE-grupper. Fase 2 og 3 læger og speciallæger i almen medicin uden praksis kan lave juniorgrupper. Mangler du nogle at danne en gruppe med, så kig på DGE s sider på Sundhed.dk eller kontakt DGE-sekretariatet. Målgruppe Praktiserende læger samt fase 2 og 3 læger. Læringsmål Gruppen er en god basis for undervisning og netværksdannelse. Praktisk Gruppen får stillet kr. til undervisere og undervisningsmateriale til rådighed om året. Gruppeledere, som deltager i gruppeledertræf, får mulighed for gruppelederhonorar på kr./år. Deltagelse i gruppemøderne giver mulighed for refusion for tabt arbejdsfortjeneste via egen konto i Efteruddannelsesfonden. KAP-H AKTIVITETSKATALOG

11 DGE SUPERVISIONSGRUPPE GRUPPEMØDE Gå i supervision og bliv superviseret på konkrete oplevelser fra dit daglige virke i praksis. Grupper af læger eller enkeltstående læger kan få refusion for udgifter til supervision. Der er ingen krav til, hvor mange I skal være i en supervisionsgruppe, til jeres supervisors uddannelse eller til hvor mange møder, I holder. De fleste grupper er dog af størrelsesordnen 6-10 læger. Supervisor er typisk psykolog, praktiserende læge med specialuddannelse eller psykiater. Målgruppe Praktiserende læger. Læringsmål Gruppen arbejder typisk med læge-patientrelationer og cases. Praktisk Hver læge kan få refusion for afholdte udgifter på kr./år. Deltagelse i gruppemøderne giver mulighed for refusion for tabt arbejdsfortjeneste via egen konto i Efteruddannelsesfonden. Tid Gruppen bestemmer selv tidspunkt for gruppemøderne samt varigheden af disse. Sted Møderne afholdes typisk i de deltagende lægers klinikker på skift. Tilmelding Gruppen skal registreres i DGE-sekretariatet i KAP-H. Mangler du nogen at danne en gruppe med, så kig på DGE s sider på Sundhed.dk, eller kontakt DGE-sekretariatet, Yderligere information Læs mere om DGE på Sundhed.dk under 11 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

12 DGE GRUPPELEDERTRÆF GRUPPELEDERTRÆF Tid Onsdag den 24. september 2014 kl til fredag den 26. september 2014 kl Sted Toruplund, Torupvejen 90, 3390 Hundested. Tilmelding Tilmeld dig på Om aktiviteten Bliv inspireret i din rolle som gruppeleder og udvid dit netværk med de øvrige gruppe ledere. Gruppeledertræffet er det årlige internat for DGE-, junior- og supervisionsgruppeledere. I år er det Robert Rolfsted, som skal undervise og inspirere gruppelederne. Undervisningen kommer blandt andet til at dreje sig om, hvordan forskellige persontyper har indflydelse på gruppens liv. Du lærer at forstå og håndtere dine medmennesker ud fra en forståelse af, hvem de er. Målgruppe DGE-, junior- og supervisionsgruppeledere. Læringsmål Internatets formål er dels at klæde gruppelederne på til arbejdet i grupperne i form af pædagogiske redskaber eller eksempler på undervisning. Dels at sørge for at alle gruppeledere er opdaterede i, hvad der rør sig i DGE. Praktisk Kurset er gratis, og de deltagende gruppe ledere får refusion for tabt arbejdsfortjeneste fra DGE. Når en gruppeleder har deltaget i et gruppeledertræf, giver det ret til at modtage gruppelederhonorar på kr./ år de efterfølgende to år. Gruppeledere, som det sidste år ikke har været tilmeldt gruppeleder træf, vil få fortrinsret, såfremt kurset bliver overtegnet. Man skal selv transportere sig til Hundested. Der er togstation (Østerbjerg) 5 minutters gang fra Toruplund. Der ydes ikke tilskud til transportudgifter. Der er gode muligheder for både gå-, løbeog svømmeture. Undervisere Robert Rolfsted (www.robertrolfsted.dk/ om-robert) og efteruddannelsesvejlederne i KAP-H. Program Ons. d. 24. sept.: Ankomst, netværk, info fra vejlederne og udflugt. Tors. d. 25. sept.: Undervisning ved Robert Rolfsted. Fre. d. 26. sept.: Refleksion over torsdagen og gruppearbejde. KAP-H AKTIVITETSKATALOG

13 DGE GRUPPELEDERTRÆF MINI-GRUPPELEDERTRÆF Informations- og inspirationskursus Bliv inspireret i din rolle som gruppeleder og udvid dit netværk med de øvrige gruppeledere. Dette halvdagsarrangement er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor alle gruppeledere kan møde efteruddannelsesvejlederne og få inspiration til det fortsatte arbejde i deres grupper. Der er forskellige temaer hvert år. Målgruppe Gruppeledere i DGE-, junior- og supervisionsgrupper. Læringsmål Kurset klæder gruppelederne på med viden om det sidste nye inden for DGE og efteruddannelse i grupper, herunder de aktuelle og konkrete tilbud for DGE-grupper. Praktisk Kurset er gratis og de deltagende gruppeledere får refusion for tabt arbejdsfortjeneste fra DGE. Når en gruppeleder har deltaget i et gruppeledertræf, giver det ret til at modtage gruppelederhonorar på kr./år de efterfølgende to år. Undervisere Udover efteruddannelsesvejledere i KAP-H er der som regel en gæsteunderviser. Program Program følger. Tid Tirsdag den 5. maj 2015 kl Sted Bernstorff Slot, Jægersborg Allé 93, Gentofte. Tilmelding Alle gruppeledere får tilsendt invitation. Kan gruppelederen ikke deltage, er gruppeledersuppleanten velkommen. Tilmeld dig på Minigruppeledertraef2015. Yderligere information Spørgsmål kan rettes til 13 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

14 DGE KURSUS FOKUS PÅ KRÆFT 4 KURSUSTILBUD TIL ALLE DGE-GRUPPER TIDLIG OPSPORING AF KRÆFT Kræft er den hyppigste dødsårsag. Hver 3. af os får kræft, og hver 4. skal dø af kræft. Og tallene forventes at stige. Kræftdiagnostik kan være en udfordring. Du kan sammen med din DGE-gruppe få redskaber til at blive endnu bedre til at opspore kræft hos dine patienter. Kurset er udviklet til DGE-grupper, med et filmoplæg og filmcases, som medlemmerne kan se og efterfølgende drøfte. Praktisk Gruppelederen vil få tilsendt materiale med undervisningsprogram til 3 timer med film, spørgsmål og tipskupon. Kan rekvireres ved henvendelse til efteruddannelsesvejleder Trine Juhler, 1 2 OPFØLGNING EFTER HENVISNING TIL KRÆFTPAKKE Hvad sker der, når vi har henvist vores patient til et kræftpakkeforløb? Hvad er næste step? Hvordan holder vi tæt kontakt med vores patienter gennem et kræftbehandlingsforløb? Hør, hvordan de gør det i Korsør med breve, team med fast læge og sygeplejerske samt brug af Datafangst. Underviser Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør Praktisk Tag kontakt til underviser Helge Madsen og aftal tid og sted for mødet, KAP-H AKTIVITETSKATALOG

15 DGE KURSUS PALLIATIV BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS OG BRUG AF TRYGHEDSKASSEN En 2 timers workshop : Behandling af de hyppigste symptomer i den terminale fase. Praktisk indføring i brug af subcutan nål og subcutan medicinering. Tryghedskassen indhold og hvordan skal den bruges. Socialmedicinske muligheder (tilskud) den sidste tid. Undervisere En af følgende praktiserende læger: Thomas Gorlen Anette Denker Gorm Thusgaard Tom Simonsen Praktisk Tag kontakt til underviser Thomas Gorlen og aftal tid og sted for mødet på tlf / eller 3 REHABILITERING 4 Kræftrehabilitering er en bred vifte af tilbud og ofte på flere forskellige planer alt efter sygdommen og patienten. Der er mulighed for både fysisk rehabilitering med motion og træning samt at indgå i projekt DITLIV, som er et tilbud med fysio/ergoterapi, meditation, og patientuddannelse med udgangspunkt i patienternes egne ressourcer og behov. Desuden drøftes forløbsprogrammer og henvisning til disse tilbud. Underviser Fysioterapeut Lene Kiel Jensen, leder af genoptræningscentret i Rudersdal. Praktisk Tag kontakt til underviser Lene Kiel Jensen og aftal tid og sted for mødet på tlf Yderligere information De viste tilbud er gratis for DGE-grupper og kan benyttes ved allerede eksisterende grupper eller ved at danne nye grupper. Ved behov for yderligere information er du meget velkommen til at kontakte DGE-sekretariatet på Der kommer løbende nye tilbud, som oprettes på Sundhed.dk. 15 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

16 DGE KURSUS MØDE FOR NYNEDSATTE LÆGER I REGION HOVEDSTADEN Tid Torsdag den 26. februar 2015 kl Sted Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby. Tilmelding Der bliver sendt invitationer til alle nynedsatte læger. Skulle man ikke have haft mulighed for at deltage ved et tidligere arrangement, eller har man ikke modtaget invitationen, er man meget velkommen til at rette henvendelse til Tilmeld dig på Om aktiviteten Nynedsat i almen praksis i Region Hovedstaden? Kom og hør, hvilken hjælp du kan få og dan netværk i DGE og/eller i supervisions gruppe. En gang om året byder Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden årets nye praktiserende læger velkomne ved dette arrangement. Der er undervisning, information og demonstration af alt fra Sundhed.dk, over KAP-H til afregning og ikke mindst, hvordan man undgår returregninger. Efteruddannelsesvejlederne står for arrangementet og sørger for, at alle, som ønsker det, kommer i både efteruddannelsesgrupper (DGE-gruppe) og/eller supervisionsgruppe. Midt på dagen afholdes markedsplads, hvor der er mulighed for at møde og lave aftaler med KAP-H s konsulenter inden for kvalitetsudvikling. Målgruppe Alle læger som har nedsat sig som praktiserende læge i Region Hovedstaden i 2014 og Læringsmål De deltagende læger får mulighed for at stifte bekendtskab med en masse vigtige samarbejdspartnere samt få en vigtig netværks- og efteruddannelsesmulighed i form af DGE- og/eller supervisionsgruppe. Praktisk Kursusdagen er gratis, og de deltagende læger får refusion for tabt arbejdsfortjeneste af DGE. Undervisere Efteruddannelsesvejlederne og en række andre undervisere. Program Endnu ikke fastlagt. KAP-H AKTIVITETSKATALOG

17 MEDICIN NYNEDSAT I PRAKSIS? FÅ HJÆLP TIL RATIONEL MEDICINANVENDELSE PRAKSISBESØG Om aktiviteten Har du lyst til at kigge nærmere på dit eget ordinationsmønster? Måske har du netop overtaget en praksis og har lyst til at få en snak om rationel farmakoterapi med udgangspunkt i de overtagne ordinationer. Så har du mulighed for at få besøg i din klinik af en KAP-H-konsulent med medicinkompetencer. Konsulenten vil sammen med dig kigge på ordinationsdata for klinikken og vil gennem dialog sætte fokus på rationel medicinadfærd fx i forhold til særlige lægemiddelgrupper eller patientgrupper. Konsulenten kan bl.a. vise dig, hvordan du selv kan se dit ordinationsmønster samt vise dig, hvordan dit lægemiddelforbrug ligger i forhold til det generelle forbrug i dit område eller i hele regionen. Målgruppe Tilbuddet er henvendt til nynedsatte læger i almen praksis og kan benyttes af alle, der har fået nyt ydernummer inden for de sidste tre år. Gælder også ved indgåelse eller opsplitning af kompagniskab. Klinikker, der ikke tidligere har haft besøg af en medicinkonsulent, kan også benytte sig af tilbuddet. Læringsmål Når du har haft besøg af en medicinkonsulent, har du: Viden om din ordinationsadfærd inden for bestemte lægemiddelgrupper Kendskab til raionel farmakoterapi inden for de udvalgte områder Fået inspiration til konstant at have fokus på udskrivelsen af lægemidler Praktisk På besøget drøftes et eller flere emner valgt af dig/jer i klinikken eller af konsulenten. Du skal afsætte ca. en time til besøget. Eventuelt kolleger og praksispersonale inkl. uddannelseslæger er velkomne til at deltage. Konsulentbesøget er gratis. Undervisere KAP-H-konsulenter med medicinkompetencer, som er tilknyttet følgende geografiske områder: Nord: Christian Heilmann og Torben Brøgger-Jensen Midt: Line Stormgaard Jepsen og Torben Brøgger-Jensen Byen: Jan Børger og Nikolaj Askjær Syd: Lene Gerlach Jørgensen og Torben Stoklund Pech Bornholm: Lene Gerlach Jørgensen Tid Efter tilmelding vil konsulenten kontakte dig for at aftale et tidspunkt for besøget. Sted Besøget foregår i din egen klinik. Tilmelding Skriv til for tilmelding. Husk at angive kontaktoplysninger og gerne datoforslag. Yderligere information nynedsat-i-praksis/ 17 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

18 MEDICIN GRUPPEMØDE FOKUS PÅ RATIONEL MEDICINORDINATION TILBUD TIL PLO-KOMMUNER OG DGE-GRUPPER Tid Nærmere tidspunkt aftales med konsulenten efter tilmelding. Sted Stedet for gruppebesøget fastsættes af gruppen. Det efterfølgende individuelle besøg foregår i egen klinik. Tilmelding Skriv til for tilmelding. Husk at angive kontaktoplysninger og gerne mulige datoer. Yderligere information medicinordination. Om aktiviteten I har mulighed for at få besøg af en KAP-Hkonsulent med medicinkompetencer i jeres PLO-kommune eller DGE-gruppe. Konsulenten vil gennemgå de vigtigste principper for rationel medicinanvendelse med fokus på ét til to temaer valgt i samarbejde med jer fx antibiotika, hjertekar lægemidler herunder antikoagulantia eller benzodiazepiner. Inden besøget vil konsulenten forberede sig ved at kigge på ordinationsdata for den enkelte af jer og sammenlignet med hinanden i anonymiseret form, hvis I ønsker det. Efter besøget i jeres gruppe har I alle mulighed for at få et opfølgende praksisbesøg i egen klinik gerne sammen med jeres praksispersonale og uddannelseslæger. Dette er en rigtig god mulighed for at dykke yderligere ned i egne ordinationsdata. Målgruppe Tilbuddet er primært henvendt til PLOkommuner og DGE-grupper. Indgår du i en anden gruppe af praktiserende læger, så kontakt KAP-H-sekretariatet og hør om muligheden for et gruppebesøg. Læringsmål Når I har haft besøg af en konsulent med medicinkompetencer i jeres gruppe og klinik, har I: Viden om ordinationsadfærd inden for bestemte lægemiddelgrupper i egen klinik og i området Kendskab til rationel farmakoterapi inden for de udvalgte områder Fået inspiration til konstant at have fokus på udskrivelsen af lægemidler Praktisk Ved gruppebesøget vil jeres ordinationsdata være anonymiserede, hvis I ønsker det. I bør afsætte mindst 30 min., men gerne en time til konsulentens gennemgang af data. Tilbuddet er gratis. Undervisere KAP-H-konsulenter med medicinkompetencer. KAP-H AKTIVITETSKATALOG

19 MEDICIN TEMAMØDER OM DEN KOMPLICEREDE PATIENT MED BEHOV FOR ANTIKOAGULATION TEMAMØDE I løbet af efteråret 2014 afholdes temamøder om behandlingsprincippet og -metoder, når patienten fejler andet end atrieflimmer/-flagren, som kræver antithrombotisk medicinering: Flebothrombose Lungeemboli Perifer karsygdom Apoplexi Iskæmisk hjertelidelse med/uden infarkt eller stent, evt. kombineret med atrielarrhytmi. Herunder især de mere vanskelige situationer, hvor patienten har flere samtidige lidelser. Der vil blive afholdt ét møde i hvert planområde, og undervisningen vil blive dækket af kardiologer og neurologer om muligt fra lokalområderne supporteret af alment praktiserende læger fra KAP-H. Program for møderne udarbejdes, når aftaler med underviserne er på plads og udmeldes straks via PraksisNyt og kursus- og mødekalenderen på Sundhed.dk. Så hold løbende øje, så du ikke går glip af dette tilbud om, hvordan vi skal agere ved disse komplicerede tilstande. 19 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

20 MEDICIN MEDICIN- INFORMATION MEDICINFUNKTIONEN FÅ HJÆLP TIL IMPLEMENTERING AF RATIONEL MEDICINANVENDELSE Medicininfo: MedicinInfo rådgiver sundhedsfaglige i Region Hovedstaden om lægemidler. Et team af læger, farmaceuter og farmakonomer kan besvare dine spørgsmål om brug og håndtering af lægemidler, fx bivirkninger, interaktioner, dosering til særlige patientgrupper, medicinering af gravide og ammende samt holdbarhed og opbevaring. Du har også mulighed for at få hjælp til medicingennemgang til din patient ved at sende patientens data, medicinliste og tilhørende diagnoser til MedicinInfo på fax. Kontakt: tlf , fax eller skriv til Yderligere information Medicinfunktionen arbejder for at fremme rationel medicinanvendelse i praksissektoren og kvaliteten i det samlede medicineringsforløb i Region Hovedstaden. Medicinfunktionen har i samarbejde med KAP-H udviklet en række værktøjer, som almen praksis kan bruge i arbejdet for at fremme implementering af rationel medicinanvendelse. Værktøjerne omfatter: Basislisten. Giver forslag til førstevalg af lægemidler til de mest almindelige indikationer i almen praksis Antibiotikavejledning. Giver forslag til rationelt lægemiddelvalg til forskellige infektioner Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika. Patientfolder der informerer om, at antibiotika kun virker på bakterier ikke virus, og giver råd til egen omsorg ved almindelige infektioner. Folderen findes på 8 sprog Drop vanedannende nerve- og sovemedicin. Materialet omfatter: 1. Plakat til venteværelset 2. Deskguide til lægen med oplysning om bl.a. udtrapning og regler vedr. kørekort 3. Afrivningsblok med søvnråd til patienten 4. Patientfolder med kort information om udtrapning Rationelt valg af pulverinhalator til astma/kol. Mange astma- og KOL patienter kan spare penge ved at skifte til Easyhaler. En oversigt viser, hvordan du kan skifte patienten fra Turbuhaler eller Diskos til Easyhaler, den årlige besparelse herved samt en beskrivelse af de tre inhalatorer Hjælp til medicingennemgang. Medicinfunktionen har samlet forskellige værktøjer og tilbud om hjælp til gennemgang af polymedicinerde patienters medicin Nyt om medicin. Nyhedsbrev med nyt om rationel medicinanvendelse, bivirkninger, større prisændringer på medicin m.m. Nyhedsbrevet udsendes med PraksisNyt ca. en gang om måneden Alle værktøjer og materialer kan ses på og printes fra Medicinfunktionens side på Sundhed.dk. Her kan du også læse mere om Medicinfunktionens tilbud til praksis. Målgruppe Praktiserende læger og praksispersonale. Praktisk Materialerne Mange infektioner går over af sig selv, Drop vanedannende nerve- og sovemedicin samt Rationelt valg af pulverinhalator til astma/kol kan rekvireres gratis hos Medicinfunktionen ved at sende en mail til: Husk at oplyse forsendelsesadressen samt hvilke materialer, der ønskes og antal. KAP-H AKTIVITETSKATALOG

21

22 MEDICIN PRAKSISBESØG MEDICINGENNEMGANG FOR DEN ÆLDRE, POLYMEDICINEREDE PATIENT Tid Besøget varer ca. 1 time. Sted Besøget foregår i din egen klinik. Tilmelding Kontakt medicinfunktionen, Medicingennemgang er et fokusområde i Sundhedsstyrelsens handleplan for Den ældre, medicinske patient. I forbindelse med Medicinfunktionens og KAP-H s indsats Styrkelse af rationel farmakoterapi i Region Hovedstaden tilbydes et konsulentbesøg i din praksis, der vil inspirere dig til, hvordan medicingennemgang kan implementeres i din praksis samt præsentere dig for redskaber, der kan understøtte dette. Inden besøget udvælger den enkelte praksis hvilke patientcases (2 stk.), der skal tages udgangspunkt i. Sammen med konsulenten fokuseres der på implementeringen af medicingennemgang med udgangspunkt i de valgte cases. Målgruppe Læger og praksispersonale inkl. uddannelseslæger i almen praksis. Praktisk Tilbuddet er gratis. Besøgene udføres af speciallæger i almen medicin med praksis i Region Hovedstaden. Konsulenterne har gode kompetencer i rationel farmakoterapi og medicingennemgang. KAP-H AKTIVITETSKATALOG

23 MEDICIN FÅ EN SALTVANDSINDSPRØJTNING TIL ARBEJDET MED IMPLEMENTERING AF MEDICINGENNEMGANG GRUPPEMØDE Som led i Medicinfunktionens og KAP-H s indsats Styrkelse af rationel farmakoterapi i Region Hovedstaden tilbydes fyraftensmøder om medicingennemgang. Møderne vil bl.a. komme ind på følgende: Muligheder for støtte til medicingennemgang Mulige måder at organisere medicingennemgang i din praksis Drøftelse af faglige dilemmaer ved medicingennemgang med udgangspunkt i konkrete patientcases evt. jeres egne medbragte patientcases Målgruppe DGE-grupper og PLO-kommuner. Praktisk Tilbuddet er gratis. Oplægsholdere Klinisk farmakolog og farmaceut. Tid Mødet er berammet til 1-3 timer, men kan udvides. Tidspunkt fastsættes af deltagerne. Sted Fastsættes af deltagerne. Tilmelding Hvis fyraftensmøde ønskes, kontaktes Medicinfunktionen på 23 KAP-H AKTIVITETSKATALOG 2014

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014 STRATEGI 20 14 KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN FORORD 2 STRATEGI 2020, INKL. ORGANISATIONSDIAGRAM 4 KAP H BRUGER JOHN ROSENBERG 7 BERETNING FRA KONSULENTTEAMS INKL. PRÆSENTATION AF KONSULENTER 9

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.30 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Årsberetning Årsregnskab 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Årsberetning Årsregnskab 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2 2. Mål.. 2 2.1 Mål 3. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

Læs mere

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis

Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis Aktivitetskatalog 2015-2016 - Fra almen praksis til almen praksis INDHOLD: 4 KALENDER 2015-2016 6 VELKOMST 7 KVALITET OG EFTERUDDANNELSE 8 STORE PRAKSISDAG 9 STORE PRAKSISPERSONALEDAG 10 SYV INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Velkommen til Lokalt Samarbejdsmøde. 27. Oktober 2014 Nakskov Sundhedscenter

Velkommen til Lokalt Samarbejdsmøde. 27. Oktober 2014 Nakskov Sundhedscenter Velkommen til Lokalt Samarbejdsmøde 27. Oktober 2014 Nakskov Sundhedscenter Agenda Velkomst v/grete Breinhild, Ældre- & Sundhedschef Patientuddannelser v/ Charlotte Lysdahlgaard, teamleder Team Træning

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

STORE PRAKSISDAG. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer.

STORE PRAKSISDAG. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer. STORE PRAKSISDAG Sammen med de første tegn på forår er det tid til Store Praksisdag 2015. I år åbner vi også op for en efteruddannelses- og udviklingsdag for praksispersonalet, der får deres egen Store

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Sidste tjek før akkreditering

Sidste tjek før akkreditering Sidste tjek før akkreditering Marianne Rosendal Kvalitetskonsulent, surveyor Pernille Lind Konsulent i Datafangst og ICPC-Team 2 Program Kl. 17.00 Kl. 17.10 Kl. 17.25 Kl. 17.35 Kl. 17.45 Kl. 18.00 Kl.

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat 1) Velkommen og præsentation Henrik Schroll bød alle velkommen til det første møde i Implementeringsudvalget, herefter kaldt IMPU. Navnet er

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Beskrivelse af workshops Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Mål med mening (3 timer) Er overlevelsen efter akut myokardieinfarkt forbedret? Har vi færre infektioner? Er vi blevet

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere