Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002."

Transkript

1 Åbent møde i, tirsdag den 17. december Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen" Ballerupmodellen Risikobørn/unge i Ballerup Kommune den foregribende indss (udsendes) c) Bekendtgørelsen om folkeoplysning til høring p.t.. Oplysningsforbund har på mødet den 19. november 2002 behandlet forslag til fordeling af tilskud til oplysningsforbundene i I den forbindelse søgte AOF om tilskud til 5 nye projekter, der tidligere har været afholdt i Daghøjskolens regi. Det drejer sig om Instruktørskolen, Forskolen til Politiet, Forskole til Pædagogiske uddannelser - Farvel Fedt og Ryg- og Muskelskolen.

2 Udvalget besluttede ikke yde tilskud til Instruktørskolen, Forskolen til Politiet og Forskole til Pædagogiske uddannelser. I forbindelse med behandling af ansøgningerne er Undervisningsministeriet blevet forespurgt om, hvorvidt projekterne indeholder formelt kompetencegivende undervisning. Ifølge oplysninger fra AOF indeholder ingen af projekterne officielt kompetencegivende undervisning. Forvaltningen har bedt om yderligere oplysninger hos AOF, idet ansøgning om tilskud til Forskole til pædagogiske uddannelser - Farvel fedt Nye veje - og Ryg- og Muskelskolen var fremsendt med et samlet budget på undervisningstimer. I den forløbne periode har AOF arbejdet videre med programmet, og ved skrivelse af 26. november 2002 fremsender AOF det samlede program for projektet "Byg dit eget hus". Her bliver de samlede undervisningstimer Dette program indeholder Farvel fedt med 720 timer, Rygskolen med 432 timer, Nye veje med 432 timer, Forskole til Pædagogiske uddannelser med 576 timer samt 4 valgfag under Folkeoplysningen (IT, jobsøgning, psykologi, bevægelse/afspænding) med 144 timer. Forvaltningen har ikke været klar over "Nye veje" var et særskilt kursus. Forvaltningen foreslår, tager stilling til, hvilke kurser, der kan indgå i tilskudsberegningen. Kursusprogram "Byg dit eget kursus" (udsendes) Undervisningsministeriets svar om kompetencegivende undervisning (udsendes) Ny beregning af tilskud til oplysningsforbundene for 2003 (udsendes) det besluttes, erhvervsreleret undervisning som hovedregel ikke godkendes som folkeoplysende undervisning, idet hovedvægten bør lægges på den undervisning, som understøtter den personlige udvikling/kompetence, og kurset Nye Veje og Forskolen til Pædagogiske Uddannelser fra "Byg dit eget hus" ikke godkendes i konsekvens af ovenstående

3 s beslutning Rosenlund Volley Rosenlund Volley fik i februar 2001 bevilget kr. fra Start- og Udviklingspuljen til et fremtidsværksted. I ansøgningen var oplyst, projektet forventedes færdig med udgangen af Da foreningen efter flere henvendelser ikke fremsendte redegørelse eller regnskab for projektet, blev det bevilgede tilskud i oktober 2002 krævet tilbagebetalt. Foreningen har efterfølgende fremsendt en midtvejsredegørelse og foreløbig regnskab. Det oplyses, projektet er forsinket 1 år, men forvaltningen er af den opftelse, projektet er 2 år forsinket. Udvalget skal tage stilling til, om foreningen kan færdiggøre projektet med de tidligere bevilgede midler, trods den betydelige forsinkelse. til oprindelig ansøgning "Projekt til udvikling af klubbens ungdomsspillere" (udsendes) Brev indeholdende revideret budget fra februar 2001 (udsendes) Brev af 3. december 2002 fra Rosenlund Volley (udsendes) sagen drøftes s beslutning

4 Kampsports Forening Ballerup Kampsports Forening er nystiftet. 7 ud af foreningens 8 medlemmer er bosiddende i kommunen. Foreningen har begrundet deres ansøgning med, man "ønsker lokaleanvisning, for der kunne forbedre kendskabet til kampsport og afmystifisere denne i fællesskab med ligesindede". Ifølge bekendtgørelse nr. 990 af 3. november 2000 skal en folkeoplysende forenings vedtægt indeholde oplysninger om: 1) Foreningens formål 2) Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4) Foreningens hjemsted 5) Betingelser for medlemskab 6) Tegningsret for foreningen 7) Procedure for vedtægtsændringer 8) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter og konsteret, ovenstående punkter er indeholdt. Udvalget skal afgøre, om foreningen i øvrigt kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening. Ansøgning fra Ballerup Kampsports Forening (udsendes) Vedtægter for Ballerup Kampsports Forening (udsendes) ansøgningen behandles s beslutning

5 Børnetrænerkursus Som led i den samlede børnekulturindss, beskrevet i Modelkommuneprojektet, har Ballerup Kommune udviklet et tværfagligt kursusforløb i samarbejde med Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Uddannelsesforløbet planlægges gennemført i 1. og 2. kvartal af 2003 og udbydes som et forløb af såvel enkeltstående som forløbsmæssigt sammenhængende kurser for ledere/trænere, der beskæftiger sig med børn i foreningslivet. Ballerup Kommune og Institut for Idræt ved Københavns Universitet har udviklet et tværfagligt kursusforløb, der fokuserer på tværfaglige og generelle elementer i træner- og ledergerningen i forbindelse med arbejdet med børn i foreningslivet. De foreninger forløbet er rettet mod er idrætsforeninger og børne- /ungdomsorganisionerne. Hensigten er skabe ny viden i foreningerne, så lederne tilegner sig værktøjer og skaber sig overblik over de børn og de familier man møder i dag. Ligeledes er det et mål skabe vidensudveksling mellem foreningerne omkring de mål og midler, man hver især anvender i sin forening mhp. skabe de bedste betingelser for såvel arbejdet med børn som udførelse af det frivillige leder-/trænerhverv. Der sigtes mod skabe helhed i den forståelse ledere og trænere får af det moderne barn og den moderne familie: Foreningen i det moderne samfund Børns sociale og kulturelle velfærd i den moderne familie set i forhold til foreningernes arbejde Børn, idræt og træning Børn foreninger og pædagogisk praksis Foreningen det forpligtende fællesskab Foreningen leder og trænerarbejdet Da kurserne udbydes af Ballerup Kommune, som honorerer Institut for Idræt ved Københavns Universitet, vil det være hensigtsmæssigt, hvis der kan laves en aftale omkring afregningen af kursusafgiften, så forening og Ballerup Kommune ikke behøver foretage "dobbelt administrion".

6 Kursusplan/skitse over det samlede kursusforløb (udsendes) diskuterer, om udvalget vil betale for kursusforløbet, under forudsætning af, udvalgets generelle tilskudsregler overholdes. s beslutning Team Ballerup Team Ballerup udbyder til sine støttede klubber alle hjemhørende i Ballerup Kommune årligt tilbagevendende forskellige kurser. Disse kurser er typisk rettet mod foreningsbestyrelserne, der har ansvaret for driften af såvel klubben i sin helhed som klubbens elite- eller talentprojekt. Team Ballerup udbyder i samarbejde med DIF et kursusforløb for Team Ballerup støttede foreningers bestyrelsesrepræsentanter med det formål skabe viden om styring af såvel foreningens drift, som de forandringer, man nurligt gennem en elitessning må gennemføre.

7 Foreningerne stiller med repræsention fra foreningens ledelse samt repræsentanter fra det konkrete eliteprojekt, med det formål skabe såvel ledelsesmæssig som sportslig forankring i foreningen. Uddannelsesforløbet er, jf. vedlagte bilag, bygget op omkring en teoridel, hvor modeller for driftsstyring og forandringsledelse gennemarbejdes og en praksisdel, hvor foreningerne hver især formulerer deres praktiske case, der tager udgangspunkt i ønsket om udvikling/forandring helt konkret i foreningen. Der fokuseres meget på den erfaringsudveksling, vidensdeling og tillid, der udvikles mellem foreningerne i forløbet. Man kan sige, vi forsøger udvikle gode vaner for en "positiv konkurrence", hvor foreningerne erkender: " bliver alle bedre bliver også den enkelte bedre" til udføre sit foreningsarbejde. Kurset er bygget op omkring 3-4 kursusdage. Teori og praksis kører sideløbende i disse dage, hvor foreningen sideløbende med teoriundervisningen udvikler sit konkrete projekt i aktivt samspil med kursusinstruktør, - leder og øvrige deltagere. Kursusbeskrivelse (udsendes) udvalget beslutter, hvorvidt kurset kan godkendes som tilskudsberettiget, og udvalget giver forvaltningen tilladelse til betale kursets omkostninger, under forudsætning af, det overholder reglerne for tilskud i øvrigt s beslutning

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere