Bilag 3 Fokusgruppeinterview A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Fokusgruppeinterview A"

Transkript

1 Bilag 3 Fokusgruppeinterview A 21. april 2016 Interviewer (I) Projektmedarbejder 1 (P1) Projektmedarbejder 2 (P2) Projektmedarbejder 3 (P3) Interviewer præsenterer dagsordenen for interviewet og case om Tanja læses op. I: Så her har vi jo så en case om en kvinde, som har, kan man sige, udfordringer inden for flere områder, både socialt i forhold til hendes søn, i forhold til sundhed, helbred, med diskusprolaps, i forhold til alkohol forbrug, misbrug, og samtidig jo ikke særligt meget arbejdsmæssig erfaring med i bagagen og har aldrig haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Så der er mange parametre i spil her, og det jeg så var interesseret i, som jeg spurgte alle sagsbehandlere rundt omkring var i forhold til, her har vi en kvinde, der ytrer sig omkring nogle ønsker, og en analyse af hendes egen situation, som hun faktisk kommer med, og foreslår hvor ligesom hun mener, det ser værst ud, eller hvad hun oplever, er det største problem lige nu, som hun beskriver som det her manglende samvær med hendes søn, og har sådan en forklaring af, at det her med alkohol, det har rod et andet sted og det er ikke denne her alkoholbehandling, hun mener, ville virke. Så der er nogle forskellige holdninger og ønsker fra denne her borger, og det har jeg jo så spurgt om, som også er det, I har svaret på. Hvornår vil man egentlig lytte til hendes ønske? Hvornår mener man, at nej, det er noget andet, der er mere relevant, som man fagligt vurderer, vil virke bedre, eller er nødvendigt? Så resultaterne kommer her, hvordan folk har svaret, og jeg har altså kun en kopi, så I må sådan lige dele, der løb den tør for papir. Men overordnet kan man sige, at der faktisk er en del, der siger ja til for det første det her med at lytte til Tanja om at støtte hende i at få afklaret denne her sag med samvær, og for det andet også at prioritere det som noget af det første P1: ja, så det er 24 % ikke, eller hvad? I: Nej, det er personer 1

2 P1: Nå, det er hvor mange, der har svaret, okay I: Det er så delt op, fordi der er også nogen-og-tyve, der har svaret på en anden målgruppe, så det her er kun dem, der har samme målgruppe som jer P2: Okay, så det er 96 %, der har svaret I: Ja, der har svaret ja, den mørke, det er ja, og man kan sige, at der er stor ja til at starte med til at følge og til at lytte til Tanjas ønsker, og så kan man så se den lysegrå, den stiger støt sådan fra at være lidt lille i forhold til dem, der siger nej, det synes vi ikke, og den kulminerer så i forhold til det her med at sætte yderligere beskæftigelsesrettede tilbud i værk, altså det her med beskæftigelsesfokusset, det her faktisk der, at der er størst uenighed blandt alle sagsbehandlere, hvor det nærmest er fifty-fifty i forhold til dem, der svarer ja og dem, der svarer nej. P1: Det er sku da meget sjovt, ja. I: Og så kører vi ned til at lytte til at bevilge psykolog, eller prøve at få hende henvist til en, det er der nærmest 100 % ja til, at det skal man gøre, og så kommer der nærmest også 100 %, eller næsten, nej til at lytte til Tanjas forklaring omkring det her med alkoholbehandling, om det skal til eller ej, og hvorfor og der har P3: det er et nej, eller hvad? P2: Det er et nej, de 22 % det er ja, og den mørke der, det er så 75 %, det er et nej, I: Så det er en fjerdedel, der sige nej, eller ja, undskyld, der er en fjerdedel, der siger ja, mens at tre fjerdele har faktisk svaret nej P1: Det er fordi, man kan ikke se procentsatsen i det sorte her I: Nej, nej, men du kan se der hernede, her kan du se procentsatserne, ikke 2

3 P2: Jeg skal have det skåret ud i pap, 22 %, det grå-lysegrå, der er I: det der, der står at det lysegrå, det er yes P2: at de mener at øh.. at man bør undlade at tale yderligere om misbrugsbehandling? I: Ja, det er altså en lille del, som mener, at man ligesom bør respektere, at Tanja vil det ikke, hun synes, hun har prøvet P2: Okay, og resten de siger så, de vil ikke tale om det I: ja. P2: ja, fint nok, fint nok. P3: Må jeg lige sige noget, med hensyn til det her interview, har det nogen betydning at du kender vores navn og uddannelse og sådan noget, fordi at i dagsordenen, der havde du nævnt det, men vi kan I: Ja, det er rigtigt P3: men vi kan jo godt tage det til sidst, når vi I: Jeg synes godt at I må tage bare lige jeres navn, men i forhold til tiden, så tror jeg vi sparer det der med, jeg kan jo faktisk godt se, hvad I har svaret med uddannelse, men ellers bare jeres navn, det synes jeg ville være fint P3: Vi kan jo lige sige det, når vi siger noget, måske I: Men det var P1, ikke? 3

4 P1: jeg hedder P1, I: Og P2 og P3 P3: Det har du styr på! I: det er godt at have klæbehjerne, ja, det er faktisk meget godt lige at få den på plads. Men altså overordnet set, så har vi, hvad hedder det, overvægten af personer siger nej til at lytte til ikke at tale om alkoholbehandling, så størstedelen af sagsbehandlerne vil gerne have, at de taler om det alligevel, selvom Tanja ikke vil det, samtidig er de fuldstændig, næsten fifty-fifty med om man skal følge et beskæftigelsesrettet fokus og skubbe mere til det, selvom Tanja ikke føler, hun er klar til det og ikke kan overskue det, og den anden halvdel mener, at det skal vi respektere og det venter vi med. Det er der, hvor der er den største uenighed, faktisk, og interessant nok, så er det også nogle af de samme mønstre, som man kan se blandt jer indbyrdes, det er faktisk også sammen tendens til at sige overvægt af at sige nej, vi vil egentligt gerne tale med Tanja om alkoholbehandling på trods af, hun ikke lige synes det er det lige nu, hun er fokuseret på, og samtidig også det her med beskæftigelsesfokusset, der er I heller ikke helt enige. P1: Altså inden for os tre? I: Ja, inden for kommune A P1: okay, så der er flere end os tre, der har svaret, ikke? I: Der er en til, men som er hoppet af lidt inde i undersøgelsen P1: nå, okay. Så er det faktisk kun os. I: Så, det jeg bare vil sige var, at der er de her generelle mønstre, og der er også tegn på dem blandt jer, og der er jo en ret oplagt anledning til at få diskuteret hvorfor har vi så egentlig svaret det, vi har svaret? Så det vil jeg gerne åbne op for, og hvis man ikke har lyst til at sige, hvad man har svaret, så lad være med det, men jeg vil gerne åbne op for at vi kunne tale 4

5 P1: Aj hvor spændende, ja P2: tale om det, ja I: altså, hvis I har lyst til at fortælle om hvad, I umiddelbart bider mærke i, når I ser de resultater også i forhold til hvad I har lagt vægt på, når I har besvaret de her spørgsmål omkring Tanja. P1: Jeg skal lige huske, hvad jeg selv har svaret P2: Hvis jeg må starte, så kan jeg i hvert fald huske, at jeg prioriterede meget, at i forhold til empowerment tankegangen, at man tog udgangspunkt i det, hun selv kom med. Og det var jo i forhold til hendes familiemæssige problemer, fordi får man ikke ryddet det af vejen, så kan, så hører hun slet ikke efter omkring beskæftigelse. Men samtidig har jeg også den holdning, at hun har jo gennemgået den her uddannelse som kosmetolog og har ikke været på arbejdsmarkedet, så man skal også sige, der skal jo også noget struktur i hendes hverdag, ikke, men i forhold til, altså man kan jo ikke, spørgsmålet er jo en ting, fordi det kommer jo til at stå meget fast, ikke, fordi, empowerment-agtigt, der skal du tage udgangspunkt i hvor hendes energi er lige nu og her for at få opbygget en god tillid og relation, få indkaldt de her relevante aktører, samtidig så også en snak omkring vigtigheden af, at hendes alkoholforbrug passer ikke i overensstemmelse med hendes forældreevne, og derfor er det vigtigt at, hvad kan man sige, at hun bliver motiveret til at tage hånd omkring det misbrug, det er sådan, og sideløbende er jeg jo også af den holdning, at hvis der er overskud og ressourcer, så vil jeg også tale beskæftigelsesmæssige tiltag, fordi at jo mere struktur og jo mere indhold i hendes hverdag, som kunne give mening for hende, hun må jo have haft en interesse inden for kosmetolog, så en praktik inden for, med mindre altså, hun har jo også været ude på arbejdsmarkedet, for ellers så får hun jo ikke revalidering, altså, så Så for at få appelleret til hendes tidligere erfaringer, hvorfor hun har taget denne her uddannelse, ikke, også få det i spil, ikke I: Så du ville både bringe en snak på banen også, både omkring alkoholbehandling og også omkring beskæftigelsesfokusset, for også at få motiveret hende for nogle andre ting, er det sådan du forstår det? 5

6 P2: Ja, det ville det, det er i hvert fald, hvis jeg møder sådan en Tanja, ja P1: Så du har sagt ja til det med beskæftigelse, at tale om det? P2: Det kan jeg ikke huske, om jeg har P1: Jeg kan faktisk heller ikke engang huske, hvad jeg selv har svaret I: det vigtigste er så også, hvad I tænker lige umiddelbart nu og her, altså. Hvad tænker I andre om det? P2: Men helt klart kæmpe netværk med, få de relevante aktører indkaldt P3: Altså, jeg tænker at det vil være godt at få taget fat i det der med alkoholen, fordi det er i virkeligheden den, der er en af de allermest elementære ting, der spærrer for alt det andet, og og så tænker jeg, at praktikken, det er den her tankegang med place & train i stedet for train & place, ikke, som man ved giver nogle gode resultater, at komme ud så vidt muligt på så normal en arbejdsplads som muligt, sådan så man kommer væk fra den der følelse af at være klient, og så få den praktik til at være en booster for deltagelse i alkoholproblematikken og hjælp til at, altså sætte noget andet i stedet for, sådan så at man ikke sidder, at hun ikke sidder og har al den der tid til at være ked af det derhjemme, altså, vi fjerner ikke, at hun er ked af det, men altså, der bliver mindre tid til at sidde alene derhjemme og blive fristet til at drikke, hvis man er ude i en praktik, ikke, og så kunne man så sætte noget rigtigt god, professionel alkoholbehandling på hende, ikke, altså ikke bare snakke om det, men noget der virkelig møder hende der, hvor hun er I: Ja, for en ting er at tale om det, det er jo sådan set det, spørgsmålet lægger op til, om man vil tale med hende om det, selvom hun umiddelbart ikke er til det, og man kan sige, det kan man måske nok blive enige om, at det nok ikke skader at tale om det, eller hvad? Skal man helt ikke sige noget? P3: Altså, jeg bruger at, jeg konfronterer altid, når der er alkoholproblematikker, så går jeg lige i sulet på dem, og jeg ved, at det eneste, at alkoholiserede mennesker de egentlig respekterer og et eller andet sted holder af, det er når man, når de ikke kan snyde, når de ikke kan skjule det. 6

7 P2: Men, hvis jeg må supplere, for jeg har faktisk fra den virkelige verden, hvor vedkommende hun har været ude i en praktik og udviklet sin arbejdsevne efter hun har haft hjerneblødning, ikke, men hun har et alkoholproblem, og jeg har sagt, jeg lægger ikke hendes sag op på rehabiliteringsteamet så længe hun ikke viser en motivation til at gøre noget ved sit alkohol, dilemmaet er så, at, hvad kan man sige, at hun siger: jamen, jeg vil gerne i arbejde, for så lader jeg være med at drikke. Det jeg så har iværksat sammen med hende, det er en mentor, der skal støtte hende i at komme ud og finde enten et ordinært arbejde, altså på nogle få timer, eller en virksomhedspraktik, så hun kan ligesom dokumentere, at forløbet gør, at hun ikke drikker, for ellers så, og jeg synes også, at vi giver hende chancen for at tage hånd om sit liv på længere sigt i forhold til at kunne gøre noget ved sit misbrug. Men hun er ikke motiveret, men jeg har jo så, hvad kan man sige (smågriner) myndighedsrettighed til at sige, jamen så længe der ikke er kommet et behandlingsforløb i gang, så har du ikke vist, at du er motiveret for at tage hånd om dit alkohol, og det er jo, hun falder ned i nogle huller engang imellem, hvor hun kommer til skade og bliver indlagt og det er jo derude, ikke. Nu er hun faktisk ved at være der hvor hun er begyndt at erkende det, hun har deltaget i lidt behandling, men de mente så ikke hun var motiveret nok, og der er det barrierer i forhold til vores system, vores misbrugsbehandlingssystem kører på den måde, at man skal være motiveret fuldt ud for at deltage, for ellers så bliver man afvist igen, det er en barriere, hun er blevet afsluttet i behandlingsforløbet, fordi hun siger nu kan hun godt klare det efter 3 samtaler, det var nok for hende, men hun er så røget i gentagne gange efter hun er afsluttet, ikke, så det er en barriere, vil jeg bare lige sige P3: Men det, du gjorde, det var at du satte hende i praktik ret hurtigt P2: Ja, det gjorde jeg. I: Og det var jo egentlig for, altså, som jeg forstår det, at tænke det kunne være en anden vej til at opnå, altså, P2: Struktur I: Ja, struktur og en tilværelse måske med mindre alkohol kan gøre noget andet, der tager den plads, kan man sige 7

8 P2: men hun fik ikke fjernet de spøgelser, der gør, at hun drikker. I: Nej. Men vil I mene, at hende Tanja her, hun viser motivation for at blive alkoholfri ved at hun jo egentlig kommer med en idé til hvad, hun mener, kunne hjælpe? P3: Nej, altså du tænker på, at hendes idé det er det her med psykolog? I: Ja. P3: Altså, jeg er usikker på, om hun kobler de to ting, det der med at have behov for en psykolog og så og så afslutte sit alkoholafhængighed, jeg er i tvivl om hun laver den kobling, jeg tænker, at hun ved, at hun har det skidt, hun ved, at hun er ked af det, og det er derfor, at hun gerne vil have noget psykologhjælp P1: Hun mener heller ikke, at det er så slemt selv, at hun skal i alkoholbehandling. P3: Nej, men jeg tror ikke, at hun siger, at jeg vil gerne have psykolog for at fokus skal være, at jeg kommer ud af mit alkohol P1: hun siger en ting ad gangen også, ikke I: Hun siger, hun drikker på grund af, det startede da hun fik sin søn fjernet, ikke, og samtidig er der kommet en depression, så det er jo hendes udlægning er jo, at det må bunde i noget med det her med, at jeg er ked af det, og så har jeg fået lyst til at drikke for at dulme det P2: Det er klart, der skal arbejdes med hendes ked-af-det-hed, hvis man kan sige det sådan, i forhold til at hun selv, for hun er jo ekspert på eget liv, og når hun så siger, at det er min ked-af-det-hed, der kommer til at styre, at jeg drikker, det er jo også det, der skete, da hendes søn blev fjernet, det var det jo så ikke helt, var det? Det var jo ikke fordi, det var hun jo ikke ked af det, vel? Det var fordi, han fik autisme, så hvad kan man sige, hun har jo aldrig fået bearbejdet den her sorg omkring det at ikke have en forældrekompetence til at kunne varetage et barn med autisme, så der sidder jo noget dybt og grundlæggende hos hende, som hun skal have 8

9 P3: Det siger du, det tænker du, men vi ved jo ikke noget som helst om det starter med det, vi ved ikke noget som helst om hendes barndom og hendes ungdom og alt muligt, så P2: nej, nej, men man er jo nødt til at tage udgangspunkt i det, hun skriver, ikke. P3: ja, ja, men du kan ikke konkludere P2: Nej, men jeg kan konkludere vi har med en borger at gøre, der er massivt ked af det, fordi hendes forældrerolle, den levede hun ikke op til, fordi at hun fik autisme, og der havde hun ikke overskud til det, altså det ved vi jo P1: Altså, jeg tog udgangspunkt, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad jeg selv svarede P3: det ved jeg ikke, om der står nogen steder henne, P2: Af hvad står der ikke, at hun ikke I: Hvad tænker du P1? P1: Jamen, jeg tror jeg fik svaret på din spørgeskemaundersøgelse på den måde, at jeg ville starte med at tage fat i Familieafdelingen sammen med Tanja og ligesom sige det er det, det handler om, det er det, der fylder mest hos hende, så det svært at snakke om så meget andet, når det er det med sønnen, det handler om, hun gerne vil have en afklaring af, så det svarede jeg ja til, lad os starte der. Men jeg sagde samtidig også ja til, selvom hun ikke var motiveret for det at snakke om så meget andet, så sagde jeg ja til, lad os snakke om praktik også og der har jeg i hvert fald tænkt mig at have en dialog om det, selvom det ikke var det, hun var interesseret for. Og så sagde jeg ja til psykolog, og det synes jeg var en god ting, og så sagde jeg også ja til at begynde at snakke om alkohol, selvom hun heller ikke var motiveret, så jeg sagde sådan set ja til at begynde at snakke om alt, selvom hun ikke giver udtryk for, at hun er klar til det, for ligesom at prøve, ja få en dialog og ligesom koble tingene sammen, prøve at danne, at tingene er ikke hver for sig, det hele hænger jo sammen, 9

10 og så finde rundt i, altså, hvad kommer først? Lige nu var det det med drengen, der fyldte mest, at få en afklaring på det. I: Hvad så fra det at tale om til at skulle sætte noget i gang? Altså hvordan vil I forholde her til, hvis Tanja bliver ved med at sige: jeg kan ikke flere ting på én gang, nu skal jeg først have det her med min søn på plads og vil stadigvæk gerne tale med en psykolog, men det er også det lige nu? P3: Altså, jeg har en borger, som er i en situation, der kunne minde meget om den, og jeg har kendt hende i mange år, og hun har faktisk skubbet det her barn foran sig som den barriere, der forhindrer hende i at komme ud på arbejdsmarkedet og at hvor man sagtens kunne forestille sig, at andre mennesker ville have haft de samme udfordringer og alligevel havde kunnet klare at komme ud på arbejdsmarkedet, så jeg vil ikke bare sådan sige, jamen det er barnets skyld, det er fordi at barnet er diagnosticeret med svær autisme, at alt det her er sket altså ja I: Må jeg lige bryde ind? P2, du nævnte det her med ekspert i eget liv, altså hvordan skal man forholde sig til det egentlig, når I også er professionelle og har jo, som man kan høre nu, nogle vurderinger af, hvad I også har erfaringer med og har viden om nok er den bedste løsning, men borgeren har måske en anden? Altså, jeg mener, man siger, at borgeren er ekspert, altså, hvordan håndterer I det? P2: Jeg vil sige i forhold til det, Tanja beskriver her, ikke, der har hun, der siger hun, det, der skal til, det er jeg får løst det med mit barn. Det vil sige, der kan man jo tage fat der og spørge ind til, jamen okay, så er man simpelthen nødt til at imødekomme hende og som P1 siger, indkalde Familieafdelingen, fordi så starter vi der, altså en forståelse af, hvad er det, hvorfor har du ikke fået dit barn hjem? Hvad er der med din forældrekompetence? Så man hele tiden starter med eksperten omkring, der siger: Jamen, Tanja, det er fordi du drikker, det er fordi du er så smerteplaget, din forældrekompetence den er måske ikke der, så du kan varetage mere tid med dit barn. Hun har jo lidt samvær, ikke, men hendes ønske er at få mere samvær, ikke, så den holder hun jo fokus på, så derfor synes jeg fagpersonerne omkring alt det her med barnet, de skal på banen, så hun får en forståelse for, hvorfor tingene er, som de er. Når der så, så kan man jo sagtens gå videre i forhold til som P1 også siger, at der kan tales om praktik, men hun er jo slet ikke der, og hvis vi skal tage udgangs- 10

11 punkt i de ressourcer, hun har og i hendes egne ønsker, ikke, og kunne møde hende der, hvor hun er, så har vi præsenteret en hel masse tilbud, men hun skal selv have lov. 11

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evalueringen er lavet i december 2012 med 5 unge mellem 18-30 år to unge kvinder og tre unge mænd. Mentor har interviewet Mentees, transskriberet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

Transskription af fokusgruppeinterview på Brårup Skole, Skive

Transskription af fokusgruppeinterview på Brårup Skole, Skive Bilag 4: Transskription af fokusgruppeinterview på Brårup Skole, Skive Tidspunkt for interview: Torsdag 19/3-2015, kl. 9.15. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Bilag F - Caroline 00.00

Bilag F - Caroline 00.00 Bilag F - Caroline 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig, det var hvis du kunne fortælle mig om en helt almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Caroline: Ja. Jamen det er jo fyldt med

Læs mere

ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL?

ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL? ER RESSOURCEFORLØBET EN NY INDSATS, ELLER ER DET BUSINESS AS USUAL? Download link til rapport Helle Holt 1. marts 2016 www.sfi.dk Hvad er et ressourceforløb? Indsatsen er tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Transkribering af interview, Christian A: Og oprindeligt tror jeg, at vi måske havde mest lyst til at trække det op på sådan et samfunds..

Transkribering af interview, Christian A: Og oprindeligt tror jeg, at vi måske havde mest lyst til at trække det op på sådan et samfunds.. Transkribering af interview, Christian A: Og oprindeligt tror jeg, at vi måske havde mest lyst til at trække det op på sådan et samfunds.. Sådan, hvad skal vi overhovedet bruge uddannelse til, og hvad

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 8: Undersøgelse for brystkræft (mammografi) 8 Undersøgelse for brystkræft (mammografi) Brystkræft Brystkræft er en alvorlig sygdom.

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Victor, Sofia og alle de andre

Victor, Sofia og alle de andre Victor, Sofia og alle de andre Victor betyder vinder, og Sofia betyder vis dom. Begge er egenskaber, som vi alle sammen gerne vil eje. I denne bog er det navnene på to af de børn, vi møder i mange af bogens

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

Bilag 10. Interview med Arda

Bilag 10. Interview med Arda Interview med Arda 5 10 15 20 25 30 Cecilia: Vil du ikke starte med at fortælle lidt om din motivation for at søge ind til Politiet? Arda: Min motivation for at søge ind til Politiet Der er rimelig mange.

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation k SynErGaia Integrationsministeriets pulje til integration Peter Berliner Pårørendes udsagn om forløbet Det var dejligt at sidde

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Far: Du tænker for meget, min dreng. Man kan ikke ændre på fortiden. Sket er sket. (Far mener det.)

Far: Du tænker for meget, min dreng. Man kan ikke ændre på fortiden. Sket er sket. (Far mener det.) TILGIVELSE Kaffe? Nej... Jo. Bare en lille kop. Sæt dig ned. (Far tænder en pibe. Hælder kaffen op. Lytter.) Jeg savner hende. Det ved jeg. Det er som et sort hul indeni mig. Drik din kaffe. Jeg kan huske

Læs mere

Stop mobning. -du har også et ansvar

Stop mobning. -du har også et ansvar Stop mobning -du har også et ansvar Du kan være med til at stoppe mobning Mobning på arbejdspladsen gør stor skade på den, det går ud over. Mobning koster også virksomheden dyrt, når samarbejdet blandt

Læs mere

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -4 I Guds hånd er jeg velsignet. Mål: At lære børnene, at Gud velsigner dem, når de holder sig tæt til ham. Gud holder hånden over deres liv, så der altid vil komme noget godt ud af alt. Tekst:

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Bilag 1 - Interview med Marie 20/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer) : I1 Mette Axen (Interviewer): I2 Marie (Interviewperson) : M

Bilag 1 - Interview med Marie 20/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer) : I1 Mette Axen (Interviewer): I2 Marie (Interviewperson) : M Mathias Frantsen (Interviewer) : I1 Mette Axen (Interviewer): I2 Marie (Interviewperson) : M I1: Du optager nu? I2: Ja I1: Ja, stærkt I2: Jeg ved ikke om vi skal vise starte med at vise videoen eller om

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Konfirmand- og forældreaften 27. februar 2014, Hurup kirke Mattæus 14, 22 33

Konfirmand- og forældreaften 27. februar 2014, Hurup kirke Mattæus 14, 22 33 Konfirmand- og forældreaften 27. februar 2014, Hurup kirke Mattæus 14, 22 33 Genezaret sø er ikke større, end at man i klart dagslys kan se til land, ligegyldigt hvor man er på søen. Rundt om søen er der

Læs mere

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Gratis E-kursus Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Bloggens styrke Indledning 3 Hvad er en blog? 5 Hvorfor blogge? 7 Sådan kommer du i gang 9 Få succes med

Læs mere

Op i røven. Finn Janning

Op i røven. Finn Janning Op i røven Finn Janning Gert: Jeg har ikke haft rigtig sex i mere end to måneder. Psykologen: Er det ikke lidt diskriminerende at sige rigtig sex? Hvad er rigtig sex? Taler vi stillinger, køn, alder, ja,

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

tre gange. Der er ikke noget at sige til, hvis Peter sidder og vrider sig lidt i den dårlige samvittighed.

tre gange. Der er ikke noget at sige til, hvis Peter sidder og vrider sig lidt i den dårlige samvittighed. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. april 2016 Kirkedag: 1.s.e.påske/B Tekst: Joh 21,15-19 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 212 * 249 * 199,5 * 218 LL: 403 * 7 * 249 * 199,5 * 218 Der står

Læs mere

Transskribering af interview med Aya

Transskribering af interview med Aya Transskribering af interview med Aya [00:00:18.04] Interviewer 1: Så vi taler med mennesker, der har været anbragte og hvordan det er at være anbragt og den overgang der er og overgangen til eget liv og

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Er du mand for dit helbred?

Er du mand for dit helbred? Er du mand for dit helbred? 5 FORTÆLLINGER FRA DANSKE MÆND Leif 43 år: Jeg skulle have lyttet til kroppens signaler Danske mænd lever livet kort og hårdt Mange danske mænd tager livtag med døden hver dag.

Læs mere

Interview med O, bilag 1

Interview med O, bilag 1 1 Interview med O, bilag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Øhm PP første spørgsmål er O: mmm hvor længe har du benyttet second life O: ja hvad var det PP det var ikke længe efter att at du kom og interviewede P eller

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Oplæg om ensomhed blandt ældre

Oplæg om ensomhed blandt ældre Oplæg om ensomhed blandt ældre 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Hvordan kan man identificere ensomhed? 3 Hvordan kan man italesætte ensomhed? 4 Hvordan kan man handle på ensomhed? 5 Opsamling Ensomhed

Læs mere

KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF

KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF 10/28/2015 KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF Af Nichlas, Lizette, Jake og jonas indholdsfortegnelse Inledning... 3 Problemformulering... 3 Om SAF.... 3 Brainstorming for SAF... 3 Valg af idé.... 4 Færdige produkt...

Læs mere

Interview med frivillig fra URK

Interview med frivillig fra URK Interview med frivillig fra URK Demografi: I: Dit køn er køn? R: Kvinde. I: Og din alder? R: 20 år. I: Hvad laver du udover at være frivillig, din beskæftigelse? R: Jeg læser psykologi på Århus universitet

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Konfirmationsprædiken: Store bededag

Konfirmationsprædiken: Store bededag Konfirmationsprædiken: Store bededag Kære konfirmander, familier og venner I midten af september mødtes vi; konfirmanderne og jeg til den første undervisningstime her i Jægersborg Kirke, og nu er der gået

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Bilag 4 Interview m. Gertrud

Bilag 4 Interview m. Gertrud 1 Bilag 4 Interview m. Gertrud Helene = H Troels = T Gertrud = G H: Sådan der. Så skulle den gerne være i gang. Så lægger vi den der. H: Mon ikke der er passende. Så snakker vi lidt højt jeg snakker i

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Fællesskab Viden Glæde TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen,

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Mellem minoritet og majoritet. Om livshistorier og fortællinger Om udfordringer og muligheder

Mellem minoritet og majoritet. Om livshistorier og fortællinger Om udfordringer og muligheder Mellem minoritet og majoritet Om livshistorier og fortællinger Om udfordringer og muligheder Baggrund for undersøgelsen Fortælling og livshistorie Uddannelsesbiografier Spørgsmål vedrørende forholdet mellem

Læs mere

INDBLIK I BRUGERBEHOV

INDBLIK I BRUGERBEHOV INDBLIK I BRUGERBEHOV FØRSTE SKRIDT MOD VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL DET SOCIALE OMRÅDE I KØBENHAVN FOKUS PÅ BØRN Ved IS IT A BIRD 19. januar 2014 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Introduktion fra

Læs mere

Interviewudskrift passion Erik Jespersen:

Interviewudskrift passion Erik Jespersen: Interviewudskrift passion Erik Jespersen: Spørgsmål er i kursiv Svarene er med normal skrift Analyse af de enkelte spørgsmål og svar er med fed skrift Jeg vil gerne starte med at høre lidt om, hvem er

Læs mere

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012 Sæt ord pa sproget November 2012 Indhold Mål... 1 Baggrund... 1 Projektets mål... 1 Sammenhæng... 2 1 Beskrivelse af elevernes potentialer og barrierer... 2 2 Beskrivelse af basisviden og hverdagssprog...

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

På jagt efter historiske spor i. Den Fynske Landsby. 3.- 4.årgang

På jagt efter historiske spor i. Den Fynske Landsby. 3.- 4.årgang På jagt efter historiske spor i Den Fynske Landsby 3.- 4.årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud på samme måde, som mange landsbyer gjorde på Fyn i 1800-tallet. Her

Læs mere

Flemming Jensen. Parforhold

Flemming Jensen. Parforhold Flemming Jensen Parforhold Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V.

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen. D. 21. juni 2016

Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen. D. 21. juni 2016 Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen D. 21. juni 2016 Snak før mødestart Sig goddag til din sidemand og spørg ham/hende om, hvordan hun mener, at hun som forældre bedst hjælpe sit barn til en god

Læs mere

Sognepræst Eva Tøjner Götke Prædiken Anden Påskedag: Emmaus. Påskedag og i dag: anden påskedag er en hjertestarter.

Sognepræst Eva Tøjner Götke Prædiken Anden Påskedag: Emmaus. Påskedag og i dag: anden påskedag er en hjertestarter. Sognepræst Eva Tøjner Götke Prædiken Anden Påskedag: Emmaus. Påskedag og i dag: anden påskedag er en hjertestarter. Vi er faktisk ved at anskaffe én til kirken, - en hjertestarter - så vi kan sætte ind,

Læs mere

K: Og der har vi tænkt os at interviewe to 3.g'ere, hvor du så er den ene ik?

K: Og der har vi tænkt os at interviewe to 3.g'ere, hvor du så er den ene ik? Bilag 1 A=Anders K=Kristian S=Simone Optagelsen starter efter Simone er kommet ind i lokalet, og Kristian er igang med at forklare hvad der skal ske. K: Interviewet er i forhold til vores andet semesters

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Dialogmøde omkring Udsathed blandt unge d. 31. januar 2012

Dialogmøde omkring Udsathed blandt unge d. 31. januar 2012 Dialogmøde omkring Udsathed blandt unge d. 31. januar 2012 Tirsdag d. 31. januar 2012 havde Udsatterådet arrangeret et dialogmøde for sårbare unge med fokus på udsathed. Mødet fandt sted på Kofoeds Skole

Læs mere

Job i Avis. Fotograf. Mit kamera er digitalt, og på den lille skærm kan jeg se billederne. Nu tror jeg faktisk, at jeg har taget nok.

Job i Avis. Fotograf. Mit kamera er digitalt, og på den lille skærm kan jeg se billederne. Nu tror jeg faktisk, at jeg har taget nok. Fotograf Hej, jeg hedder Erling, og jeg er fotograf. Jeg har et fotostudie, hvor jeg fotograferer mennesker og ting til reklamer. I dag skal jeg fotografere noget tøj til et modeblad. Noget af det sværeste

Læs mere

1.2 Gud er. Check-in. Introduktion til denne Lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

1.2 Gud er. Check-in. Introduktion til denne Lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 12 GUD ER - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 5 12 Gud er Introduktion til denne Lovsangsaften Denne aften handler om at ære Gud for, at han er meget mere end vi kan fatte Det handler om at prise

Læs mere

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI HVAD ER FIT? FIT er et dialog- og evalueringsredskab udviklet af Scott Miller og Berry L. Duncan Består af 2 skema med hver 4 spørgsmål: ORS Outcome

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Glæde Forskning TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen, får mennesker

Læs mere

Bilag 1 side 1. Pjece. Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år

Bilag 1 side 1. Pjece. Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år Bilag 1 side 1 Pjece Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte Bilag 1 side 2 Projektbilag 2/25 Psykosocial indsats i kræftramte Bilag 2 side 1 AFSLUTTENDE TELEFONINTERVIEW 6 mdr. efter dødsfald

Læs mere

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og

I nogle kirker er der forskellige former for kurser eller møder for forældre til døbte børn, og det kan give inputs til at forstå både dåben og Indhold Forord 7 At få børn at blive forældre 11 At vælge på barnets vegne 19 Praktiske ting forud for dåben 29 Dåben i kirken 35 At oplære sit barn i kristen tro 67 Forældre forbilleder 95 Til videre

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring Service i rengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Hovergården Plejecenter

Hovergården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Hovergården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3 1. Hvad skal

Læs mere

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Lund Børnehus SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Kære forældre Vi vil med denne sprog folder give inspiration til hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sit sprog. Sprog

Læs mere

Spørgeskema til dig som vægtstopper

Spørgeskema til dig som vægtstopper Spørgeskema til dig som vægtstopper Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig som vægtstopper Du er nu godt i gang med dit vægtstopforløb eller er muligvis nået til afslutningen af

Læs mere

WORKSHOP. BLIV FRI for rygproblemer MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1

WORKSHOP. BLIV FRI for rygproblemer MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1 WORKSHOP BLIV FRI for ryg-problemer MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Bliv fri for rygproblemer med pilates Mange accepterer at have ondt i ryggen, som om det er en naturlig ting at have.

Læs mere

Mig som professionel. Fagidentitet

Mig som professionel. Fagidentitet Mig som professionel I denne uge skal vi arbejde med kompetencemålet: - Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker. - Mens vi

Læs mere

En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB

En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB Kan du svare klart på alle 7 spørgsmål i den her bog? Hvis ikke, så begår

Læs mere

8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651

8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651 1 8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Sommerferietid. Søndag,

Læs mere

Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg

Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg Kan det lade sig gøre at undgå brugen af magt, og i så fald hvad skal der til? Kort præsentation og begrundelse for mit oplæg Hvordan kan vi tackle udadreagerende adfærd? Hvem skal lære? Fagligheden og

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

OM VOLD TIL 7. 10. KLASSE

OM VOLD TIL 7. 10. KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 3 Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent på computeren, kan du

Læs mere

Du, Herre Krist, min frelser est til dig jeg håber ene.

Du, Herre Krist, min frelser est til dig jeg håber ene. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 10. JULI 2016 7. SETRIN VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Præd. 3,1-11; Rom. 8,1-4; Matth. 10,24-31 Salmer: 751,337,41,655,518 Salmer Krarup: 2,41,655,518 Du,

Læs mere

Livsstilscafe Brevforslag

Livsstilscafe Brevforslag LIVSSTILSCAFE BREVFORSLAG Deltager Henviser Egen læge Livsstilscafe Brevforslag Deltagerbrev 1 Afklarende samtale Invitation til samtale Afklarende samtale i Deltagerbrev 2 Kursusstart Kursusindkaldelse

Læs mere

guide efter ferien Arbejdsklar sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide efter ferien Arbejdsklar sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Arbejdsklar efter ferien Sådan bliver du klar til første arbejdsdag efter ferien Gruer

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade Træningen Træningstilbuddet foregår primært i et privat fitnesscenter, men kan også foregå ude enten i form af ture i skoven eller lignende. Det

Læs mere

1. søndag efter påske II Salmer: 234, 730, 787, 292, 241, 247, 52

1. søndag efter påske II Salmer: 234, 730, 787, 292, 241, 247, 52 1. søndag efter påske II Salmer: 234, 730, 787, 292, 241, 247, 52 Hvis et menneske bliver svigtet, såret eller skuffet, må tilliden langsomt bygges op igen. De parter der har været involveret, må samme

Læs mere