Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):"

Transkript

1 Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden byggede på fuld fordeling. Denne metode tager udelukkende hensyn til virksomhedens omkostninger. Samlet kan man sige om denne metode: Tager ikke hensyn til efterspørgsel/afsætning (normalt repræsenteret ved e p ) Tager udgangspunkt i fortidige omkostninger (sunk costs) frem for de beslutningsrelevante fremtidigt afledte omkostninger. Direktørens forslag om at vende tilbage til den gamle prisfastsættelsesmetode kan derfor ikke anbefales. Metoden der blev anvendt sidste år er et forsøg på at tage hensyn til priselasticiteten (efterspørgsel/afsætning). Man har dog glemt, at priselasticiteten er gældende i det enkelte punkt på prisafsætningskurven. Man kan således ikke sætte priselasticiteten ind i monopolprisformlen og derved foretage en optimering. Monopolprisformlen har kun gyldighed i optimalsituationen. I optimalsituationen er der formentligt en anden priselasticitet (se den beregnet nedenfor under.2) og her vil monopolprisformlen kunne anvendes. Med beregningerne i.2 nedenfor kan man få følgende opstilling: p m + 5. GROMK VG 25 Ved p 9 er e p,5,5 popt 25* 75,5 det vil sige, at prisen på 9 kr. er ikke optimal den er for høj. Ved en pris på 75 kr. er priselasticiteten: p 75 e p p b 75 5 dvs. Neutralelastisk. Da GROMK ikke er er denne pris for lav, jf. Monopolprisformlen ovenfor. Det foreslås, at der fastsættes en pris/mængdekombination ud fra en grænsebetragtning og at denne pris anvendes fremover. Spørgsmål.2: Bestem den optimale pris/mængde kombination og dækningsbidraget. Brian Nielsen Side af

2 Stedprøve Marts 999, samlet Prisafsætningsfunktionen skønnes at forløbe lineært, dvs. der er tale om en funktion af typen pam+b p 9 75 a p m + 5 m p b m + b;9 *6. + b. *6. 5 GROMK VG 25 kr. pr. stk Den optimale mængde fås så ved: GROMS GROMK m m 25* 62. O pm. do GROMS dm m 2 + 5m m p ,5. Den optimale pris/mængde-kombination er således 62. stk viskerblade til en pris på kr. 87, Kr. p-/*m GROMS 3 2 GROMK. stk Brian Nielsen Side 2 af 2

3 Stedprøve Marts 999, samlet Dækningsbidrag: Omsætning: 62. * 87, Variable omkostninger 62. * Dækningsbidrag Til sammenligning ses de seneste to års dækningsbidrag: Omsætning: 6. * Variable omkostninger 6. * 25.. Dækningsbidrag 3.9. Omsætning: 75. * Variable omkostninger 75. * Dækningsbidrag og endelig kan priselasticiteten beregnes: p 87,5 e p -,4 p b 87,5 5 Denne priselasticitet opfylder monopolprisformlens krav:,4 p opt 25 * 87,5,4 Spørgsmål.3: Bestem hvorledes man nu handler optimalt. GROMK VG 5 kr. pr. stk GROMK VG 25 kr. pr. stk Den optimale mængde fås så ved: GROMS GROMK m m 35* 67. m<8. m> p ,5. Den optimale pris/mængde-kombination er således 67. stk viskerblade til en pris på kr. 82,5. Brian Nielsen Side 3 af 3

4 Stedprøve Marts 999, samlet Kr p-/*m GROMS GROMK. stk Dækningsbidrag: Omsætning: 67. * 82, Variable omkostninger 67. * 5.2. Dækningsbidrag Spørgsmål.4: Bestem hvorledes virksomheden nu handler optimalt med hensyn til prisfastsættelse på de to markeder, og illustrer løsningen grafisk. Beregn endvidere dækningsbidraget. Da den grafiske illustration giver overblikket, startes der med denne, selv om formlerne først bestemmes nedenfor: Brian Nielsen Side 4 af 4

5 Stedprøve Marts 999, samlet 5 Pris Kr/stk. Marked : Danmark Pris Kr/stk Marked 2: Estland Fælles Fælles GROMS 9 9 Pris Kr/stk m. stk 2 m 2 2. stk GROMK m. stk Prisafsætningsfunktionen på eksportmarkedet forløber lineært, dvs. der er tale om en funktion af typen pam+b p 5 4 a m p. m + b;5 *5. + b. b 5 + * p m GROMS m + 55 Eksportmarkedet: Hjemmemarkedet: Brian Nielsen Side 5 af 5

6 Stedprøve Marts 999, samlet GROMS m + 55 m GROMS + 55 m GROMS GROMS GROMK: Fælles: m + m M.GROMS + 2. GROMS fælles. m + 2,5 GROMS m + 5 m GROMS + 5 m GROMS For m<8.; m + 2,5 5. m 87. Løsningen forkastes, da mængden ligger uden for det tilladte. For m>8.; m + 2,5 25. m 77. løsningen forkastes, da m ligger under den tilladte mængde. Samlet må m være 8. stk, dvs GROMS -8./. + 2,5 22,5. På det danske marked får vi så mængden: GROMS m ,5 m p * ,25. Og på det estiske marked får vi så mængden: Brian Nielsen Side 6 af 6

7 Stedprøve Marts 999, samlet GROMS m 6.25 m ,5 p * ,75. Dette giver følgende dækningsbidragsopgørelse: Omsætning: Danmark * 86, ,5 Estland 6.25 * 38, , Variable omkostninger 8. * 5.2. Dækningsbidrag Tabelmæssig løsning: Ved at formindske prisintervallerne, kunne denne løsning bringes til at være mere præcis. Danmark Estland Pris Afsætning Omsætn. Doms Afsætning Omsætn. Doms Brian Nielsen Side 7 af 7

8 Stedprøve Marts 999, samlet DOMS DK Estland Σ m Gromk /25 Sum 7 Omsætning: Danmark 7. * , Estland 5. * 4 6., 6.2. Variable omkostninger 8. * * Dækningsbidrag Brian Nielsen Side 8 af 8

9 Stedprøve Marts 999 opgave 2 Stedprøve Marts 999, opgave 2 (5%): Spørgsmål 2.: Giv ud fra beregninger en vurdering af, om man fortsat skal købe rågummien via Rotterdam, eller om man skal skifte over til den indenlandske grosserer. Forudsætninger: T Totale omkostninger pr. tidsenhed Kr/TE D Efterspørgsel pr. tidsenhed Me/Te 4., Q Ordrestørrelse Me/ordre S Bestillingsomkostninger pr. ordre Kr/ordre 8, C Indkøbspris pr. enhed Kr/Me, H Lageromkostning i % af C %/Te % c h Lageromkostning i kroner Kr/Me/Te, Q Optimal ordrestørrelse Me/ordre Antal ordrer pr år Ordrestørrelse Gennemsnitlig lagerværdi Lageromkostninger Ordreafgivelsesomkostninger Omkostninger i alt Stk Kr. Kr/år Kr/år Kr/år Q N Q/2*C Q/2*C*H N*S T - 4, 2., 2., 8, 2.8, 8 5, 4., 4., 4., 8., Q 2* D * S C * H 2* 4.*8 *, 8 Direktørens argumentation om at vi kan brække siloen ned og spare de årlige afskrivninger må afvises, da afskrivningen er udtryk for allerede afholdte udgifter, såkaldte sunk costs. Omkostninger ved nuværende indkøbspraksis: Varekøb: 4. * 4., kr. Logistikomkostninger, jf. ovenfor: 2.8, kr. Samlede variable omkostninger 42.8, kr. Omkostninger ved optimal indkøbspraksis: Varekøb: 4. * 4., kr. Logistikomkostninger, jf. ovenfor: 8., kr. Samlede variable omkostninger 48., kr. Omkostninger ved køb fra indenlandsk grosserer 42., kr. (oplyst i tekst) Brian Nielsen Side 9 af 9

10 Stedprøve Marts 999 opgave 2 Det optimale må således være fortsat at købe rågummi via Rotterdam, men at begynde at købe 8. kg pr. gang. Spørgsmål 2. Giv en vurdering af, hvad vi mindst skal have i leje, for at det vil være fordelagtigt at udleje siloen. Hvis vi skal udleje siloen kan vi ikke have et lager af rågummi, men må tage mod den danske grosserers tilbud om at levere dagens forbrug i dunke. Herved stiger VO med ( ) 2. kr., hvilket så må være undergrænsen for lejen. Brian Nielsen Side af

11 Stedprøve Marts 999, opgave 3 Stedprøve Marts 999, opgave 3 (2%): Spørgsmål 3.: Beregn denne investerings kapitalværdi og interne rente Kapitalværdi: 475.* α % +.*( +,) Investering Kapitalværdi 3..44, kr. 2.. kr kr. Intern rente: * α R 5,7% R +.*( + R) Spørgsmål 3.2: Giv en vurdering af økonomichefens konklusion. Brian Nielsen Side af

12 Stedprøve Marts 999, opgave Kapitalværdi:.3.* α % +..*( +,) Investering Kapitalværdi , kr. 7.. kr kr. Intern rente: * α R 2,52% R +..*( + R) Intern rentefods metode må kun bruges, hvis den største investering giver det højeste afkast. Så selv om økonomichefen har ret i, at det store anlæg har en lavere intern rente end det lille anlæg, kan det populært siges, at 2,52% af 7,5 mio er mere end 5,7% af 2,5 mio. Det store anlæg har den største kapitalværdi og er derfor mest fordelagtigt, jf. fundamentalprincip II. Det store anlæg foretrækkes derfor. Spørgsmål 3.3: Hvilken indflydelse vil en årlig inflationsrate på 3% få på ovenstående investeringsovervejelser? Brian Nielsen Side 2 af 2

13 Stedprøve Marts 999, opgave 3 Inflationen vil give en relativt større fordel for det store anlæg. Dette kan ses ved ) at korrigere inflationsrenten til en realrente eller ved 2) at lade nettoindbetalingerne øges med 3% årligt. Ad ),,3 r real,6796 6,796%,3 Kapitalværdi: 475.* α 6,8% +.*( +,68) Investering Kapitalværdi Kapitalværdi:.3.* α 6,8% +..*( +,68) Investering Kapitalværdi , kr. 2.. kr kr , kr. 7.. kr kr. Ad 2) t Lille Stor (2..,) (7..,) ,.339., , , , , , , , , , , , , , , , ,4.3.38, ,67 Kapitalværdi kr.26.94,57 kr ,74 ( t Σ +,) t Brian Nielsen Side 3 af 3

14 Stedprøve Marts 999, opgave Stedprøve Marts 999, opgave 4 (5%): Spørgsmål 4.: Giv en vurdering af de 3 forslag. A: Effektiv rente: 6* α + *( + R) R 5,8% 6 R 6 6-årige obligationer har en lav risiko. Likviditetsmæssigt er pengene højest bundet i 6 år. Kursen vil formentligt svinge omkring i resten af løbetiden, afhængig af renteniveauet. B:, Først beregnes ydelsen: * α, ,5% Brian Nielsen Side 4 af 4

15 Stedprøve Marts 999, opgave Og så den effektive rente: 99,88599* α 2 R R, % pr. kvartal R ( +, ) 4 6,2347 6,23% p.a. Risikoen for kursudsving er betydelig. Ved stigende rente falder kursen og vi risikerer på grund af den lange løbetid store kursfald. Ved stigende rente er der risiko for konvertering af obligationerne, hvorved de indløses. Likviditeten er bundet i lang tid, men obligationerne er let omsættelige og dermed meget likvide. C: Investeringsbeviser i et selskab, der opkøber et bredt udvalg i danske aktier Afkastet består på mange investeringsbeviser i kursstigningen på investeringsbeviset. Kursstigningen er afhængig af udviklingen på det danske aktiemarked, men må på langt sigt formodes at give et større afkast end obligationer. Likviditeten er forholdsvis bundet, men investeringsbeviserne kan altid sælges til dagskurs. Risikoen må anses for at være betydeligt større end ved obligationer, selv om der købes et bredt udsnit af danske aktier. Der er risiko for store kursfald, men dette modsvares af muligheden for en kursgevinst. Spørgsmål 4.2: Giv en vurdering af hvornår det er mest fordelagtigt at betale leverandøren og redegør for hvilken indflydelse betalingstidspunktet har på virksomhedens likviditetssituation. Betalingsbetingelsen er 3 mdr. netto eller løbende måned,5%. Det vil sige, at efter 5 dage (gennemsnit) betales der 98,5 (kr. pr. kr. s køb) eller efter 9 dage betales der kr. Eksempelvis beregnet for kr. For at få 75dages ekstra kredit betales,5kr. ekstra Svarende til formlen B elø b_ efter_ ra b a t B elø b_ fø r_ ra b a*( t + Rk red ittid ) Den helårlige rente kan beregnes således R ( + R kredittid ) 36 kredittid Dette kan så samles i formlen: Brian Nielsen Side 5 af 5

16 Stedprøve Marts 999, opgave R 36 kredittid ( ) Beløb _ efter _ rabat ( ) Beløb _ før _ rabat Det vil her sige at rabatten svarer til en årlig rente på 7,524% Da denne forrentning er lavere end kalkulationsrenten, er det ikke umiddelbart fordelagtigt at udnytte kontantrabatten. Hvis vi skulle låne beløbet i banken for at betale her og nu skulle vi give kalkulationsrenten for at stille pengene til rådighed. Dog må vi sige, at i en situation med overskydende kapacitet, så giver det en større forrentning af den overskydende likviditet at betale leverandøren pr. løbende måned end at investere beløbet i obligationer. Brian Nielsen Side 6 af 6

17 Stedprøve Marts 999 opgave 2 Stedprøve Marts 999, opgave 5 (%): Spørgsmål 5.: Vis i et diagram hvilke produktionsmuligheder virksomheden har for de to muligheder. Spørgsmål 5.2: Beregn dækningsbidraget ved den optimale produktionssammensætning Ved at parallelforskyde ISO-DB fås: DB 3*2 + 36*3 68. kr. Brian Nielsen Side 7 af 7

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere