Referat af Generalforsamling i 2 Many Dragons Vejle 14. november 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i 2 Many Dragons Vejle 14. november 2004"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i 2 Many Dragons Vejle 14. november 2004 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af dirigent og referent. 3. Bestyrelsens årsberetning, herunder formandens og kassererens. 4. Indkomne forslag behandles, herunder vedtægtsændringer. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse: a) Valg af formand. b) Valg af kasserer. c) Valg af næstformand. d) Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant. 7. Lokaler og åbningstider 8. Live 9. Kolding 10. Eventuelt. a) Paintball turen / sommerafslutning b) Oprydning på Christiansminde c) Liveudvalg d) Weekendarrangementer e) International Warhammer 40,000 turnering Ad 1: Dagsorden godkendt. Ad 2: Rasmus dirigent, Gert referent. Ad 3: Formandens årsberetning følger: Året 2003 (4. kvartal) - I Eventyrets Verden, en 2MD Event - Juleafslutning, Wizards fight Året 2003 gik udmærket, vi fik en del nye medlemmer, specielt i de sidste måneder (november, december.) Det var også året hvor vi for første gang afholdte I Eventyrets Verden, en 2MD event i samarbejde med Vejle bibliotek. Hovedformålet med denne event, var at videre bringe viden om hvad det er 2MD og andre tabletop/rollespils/live rollespils foreninger rundt i landet laver, og løfte sløret for hvad rollespil og deslige egenligt er. Dette lykkes ganske udmærket, og der kom mange mennesker for at se hvad det var! Vi er blevet enige om i 2MD at denne event vil være på vores årsliste fremover, da vi føler det var en succes, og vil prøve at nå frem til endnu flere, så rollespil ikke længere vil være et tabu i Danmark. Eventen kom også ud i ugeavisen, VAF og kanal 94 så vi nåede også en del af den Vejlensiske befolkning som ikke mødte op.

2 Vi afholdte også en juleafslutning i 2003, og størstedelen af vores medlemmer mødte op, og dagen gik hurtigt, og alle hyggede sig. Alt i alt, var 2003 et glimrende år, mange nye medlemmer og mange hyggelige events og turneringer. Året 2004 (1.-3. kvartal) - Warhammer turnering - Warhammer turnering - Blood bowl turnering - Blood bowl liga, sæson 1, 2 og 3. - Maledag event - Event hos Skibet spejdere - En gruppe fra 2MD tog til DragonWars i Odense - En gruppe fra 2MD tog til Nemefrego i Skanderborg - Sommerafslutning - Ekstraordinær sommerafslutning - Gert Hansen, næstformand afholdte turnering til Giant Fanatic 7-2MD live rollespil - Generalforsamling MD Kolding Året 2004 var glimrende, vi fik nye medlemmer og har i årets løb afholdt mange turneringer og events. Vi startede året ud med en Warhammer turnering, hvor mange mødte op, også folk udefra. Vi afholdte en male weekend, hvor mange fik tips og ideer til hvordan de kunne forbedre og viderudvikle deres talenter. Igen kom der også folk udefra. Det var også her vi startede vores Blood Bowl liga, som har kører på 3. sæson, hvor halvdelen af vores medlemmer spiller med. Første sæson blev afsluttet med en turnering, hvor der var et meget pænt fremmøde. Vi har igen i år besluttet at afholde såkaldte introdage, hvor nye medlemmer, eller kommende medlemmer kan komme ind i foreningen og prøve spil de ikke kender så meget til, eller som bare vil have husket lidt op på! Dette er gået ganske godt, og vi har nået mange unge mennesker herved. Det har vi tænkt os at fortsætte med, så vores forening ikke kun er for de erfarne spillere, men også for folk som ikke har prøvet de forskellige spil endnu! Dette er vores medlemmer glade for, da det giver dem muligheder for at prøve et spil, før de går ud og investerer i en hær. Det giver også forældrene en rig mulighed for at finde ud af hvad det egenligt er deres børn laver, og få et indblik i hvad det er vi som forening står for og laver. Vi var også i 2004 ude hos Skibets FDF spejdere og vise dem hvad rollespil/tabletop/live rollespil er, dette gik udmærket, og vi fik en hyggelig dag til at gå med at vise de unge mennesker hvad vi er for nogen, og børnene synes ganske godt om det. Vi blev pænt inviteret ud en anden gang. Vi afsluttede dagen med forskellige lege og alt i alt var det en dejlig dag. Flere gange i år har vi også været til forskellige events rundt i Danmark, vi tog f.eks. til Dragonwars i Odense, hvor de afholdte en Warhammer og en Warhammer turnering. Vi var også til et live rollespil i Skanderborg, hvor en stor del af 2MD tog af sted og hyggede sig i 4 dage. Dette vil også være en af de ting vi har tænkt os at fortsætte med i de kommende år. Gert Hansen vores næstformand, afholdte også en turnering ved Giant Fanatic i København, hvor der var deltagelse fra Sverige og vi fik også mange deltagere til vores næste turnering, så man kan kun sige det var fremmende for 2 Many Dragons Vejle s nationale image.

3 I år afholdte vi igen vores kendte sommerafslutning, og mange mødte op. Men da Kulturværket lukkede i sommerferien, blev 2MDs bestyrelse enig om at afholde en ekstraordinær sommerafslutning. Dette blev godt taget imod af vores medlemmer og blev til en meget stor succes. Vi havde planlagt en tur ud til Paintball 2000 i Kolding, hvor vi efter at have spillet paintball, skulle grille og hygge os der et par timer. Efter dette havde vi fået lov af vores kasserer at låne et område, hvor vi så tog ud og overnattede i det fri (telt). Dette er også klart en af de ting vi har tænkt os af fortsætte med i 2005 og fremefter. Vi har i år i 2MD blevet enig om at fortsætte med vores planer om 2 Many Dragons live rollespil, og dette vil tage en god del af vores tid, og vi håber det kommer til at fremme vores forening. 2 Many Dragons Kolding, vi har i et stykke tid nu haft kontakt til personer i Kolding, som har ytret at der i Kolding er mangel på en tabletop og rollespilsforening. Dette har vi set nærmere på, og snakket med Kolding kommune om. Vi mangler at dobbeltchecke lokation, at finde en bestyrelse og så aftale en dato for den stiftende generalforsamling! Denne forening skulle gerne komme op at køre foråret Formand 2003/ Peter Munch Sørensen Kassererens regnskab vedlægges i bilag 1. Kommentarer til regnskabet: Regnskabet er mere detaljeret end forrige år. Dette skyldes at vi i dette regnskabsår har foretaget os indkøb til forbrug over flere år. Eksempelvis lager af t-shirts, reklamer osv. Resultatet på driften giver et underskud på kr 1786,-. Kassebeholdningen har dog svundet meget kraftigt dette år, hvilket hovedsageligt skyldes køb af digitalkamera og udgifter til den ekstraordinære sommerafslutning. Balancen viser kr 14975,- i likvider. Ad 4: Ingen indkomne forslag, ingen vedtægtsændringer. Ad 5: Bestyrelsen foreslog at bibeholde det nuværende prisleje på kontingentet: kr 200,-. Andre forslag løs på kr 250,- og kr 500,- for et år. Beløbet kr 200,- p.a. blev valgt ved afstemning. Bestyrelsen anbefalede at bibeholde tidligere års bødepolitik: Hvis medlemmer 2004 betaler kontingent efter 1.feb 2005, påløber en bøde på 100,-. Forslaget ensstemmigt vedtaget. Ad 6: Peter Munch Sørensen modtog genvalg til formandsposten. Preben Jensen modtog genvalg til kassererposten. Gert Hansen og Brian Jespersen stillede op til næstformand, Gert Hansen blev genvalgt. Niels Sønderborg, Sune Jensen, Brian Hansen, Chris Andersen, Brian Jespersen, Silas Eriksen, Jens Kristian Nielsen og Rasmus Kammersgaard stillede op til menige poster. Niels Sønderborg og Rasmus Kammersgaard blev valgt som menige medlemmer. Brian Hansen blev valgt som suppleant.

4 Bestyrelsen noterer sig, at for første gang i flere år, er alle bestyrelsesmedlemmer over 18. Ad 7: Formanden berettede om krisen vedrørende lokalesituationen. Efter lukningen af Kulturværket 1. juli 2004 har foreningen i praksis været hjemløs. Kultur- og Fritidsafdelingens svar ved henvendelse lød blot prøv skolerne og biblioteket. Vi har haft møde med Domus, som det mest åbenlyse sted at være, men de forhold vi kunne få plads under, var meget utilfredsstillende. Det ville ikke være muligt at få to faste dage i ugen, måske ikke engang een. Som nødløsning mødes vi på klubaftener på Christiansminde kollegiet s fællesrum, som ikke er egnet som foreningens mødelokale. Umiddelbart kan vi kun være på Christiansminde i få måneder hvorefter vi skal have fundet et andet sted. Generalforsamlingen var enig om at man skulle genoptage jagten på egne lejede erhvervslokaler, selvom dette ville kræve både en kontingentforhøjelse og ville stå og falde med velvillighed fra Kultur- og Fritidsafdelingens side. Ad 8: Peter forelagde status for foreningens Live Rollespils projekt. Indtil videre mangler vi et sted at afholde events. Vi har set på to steder, som måske kunne bruges. Vi har lavet første koncept til byggeplaner til Live huse, og har flere skitser til regler og baggrund. De to udvalg, praktisk og plotudvalg har ikke holdt møder i flere måneder. Gert foreslog at vi fandt en hovedansvarlig der vil styre/sparre udvalgene. Sune foreslog sig selv og blev valgt til hovedkoordinator. Alle i udvalgene advares om den store arbejdsbyrde der ligger foran os i planlægningsfasen. Ad 9: Status på opstart i Kolding er status quo. Der er ikke sket noget på den front udover at der er blevet skabt nogle kontakter til miljøet i Kolding. Det var konsensus ved Generalforsamlingen om at: - At finde lokaler til os selv i Vejle har højeste prioritet. - At der var god opbakning til at hjælpe med at starte en forening i Kolding. - At mange i foreningen vil tage til Kolding hver uge for at støtte op om aktiviterne i Kolding, når vi starter op. Ad 10: a) Ang. Paintball. Foreningen havde som ekstraordinær sommerafslutning inviteret medlemmerne på paintballtur i Kolding afsluttet med overnatning i telt. Ca. halvdelen af foreningen var med. Der var flertal for at foreningen laver flere af disse ture, da de giver mulighed for at være social kontakt på en væsentlig anden måde end i lokalerne. Flertallet var også at foreningen ikke skal give tilskud til turene fremover. Sommerturen var en ekstraordinær begivenhed, som bestyrelsen valgte at bruge en pæn sum på. b) Ang. Oprydning på Christiansminde. Foreningen låner fællesrummet af kollegiet, men vi skal naturligvis aflevere lokalet så pænt som vi får det. Der etableres en dukseordning, som kan tørre borde af, feje og støvsuge om torsdagen.

5 c) Ang. Liveudvalg. Det blev vedtaget at de to Live udvalg skal mødes hurtigst muligt for at få taget fat på de mange arbejdsopgaver der skal løses. Sune udstikker emner og opgaver. d) Ang. Weekendarrangementer. Foreningen kan ikke afholde weekend arrangementer så længe vi ikke har rigtige lokaler. Chris og Brian J foreslog at de ville stille deres hjem til rådighed for enkelte arrangementer. Vi vil selvfølgelig støtte disse initiativer men må samtidig påpege at det ikke er meningen at vi i fremtiden holder vores aktiviteter 1) privat og 2) udenfor midtbyen. e) Ang. International Warhammer 40,000 turnering. Christoffer J luftede tanken om at arrangere en større turnering. Han fik nogle gode råd og henvisninger til personer der kan hjælpe med sagen. Generalforsamlingen afsluttedes ca. kl tilstedeværende medlemmer.

6 Bilag 1: 2 Many Dragons årsregnskab Resultatopgørelse Indtægter Kontingenter Salg af t-shirt mm. Deltagergebyrer Salg af sodavand Rente bankbog Støtte, Vejle kommune Udgifter Generalforsamling Turneringer, præmier mm. Event, Vejle bibliotek IT Jule- og sommerafslutning Nye spil Administration, frimærker, bank mm. Reklame, fra lager T-shirts, sweatshirts fra lager Afskrivninger, digitalkamera Samlet resultat 300 x1 250 x3 200 x x1 100 x1 50 x6 (2003) 5400 kr 225 kr 40 kr 431 kr 14 kr 0 kr 6110 kr 280 kr 721 kr 1363 kr 240 kr 2944 kr 0 kr 200 kr 609 kr 204 kr 1335 kr 7896 kr kr Balance Likvide midler Kontanter Bank 1401 kr kr kr Ikke-likvide midler Digitalkamera m/tilbehør nypris 5338 kr afskrivning kr Lager, t-shirts, sweatshirts mm. nypris 3058 kr salg kr Reklamer nypris 1217 kr brugt kr 8074 kr Regnskab afsluttet den 23/

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere