Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18"

Transkript

1 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere tidspunkt. Du skal bare logge på igen med din e mailadresse og adgangskode. Da evalueringen er tilgængelig på internettet, kan der være flere brugere om at udfylde én evaluering, dog ikke på samme tid. Du kan f.eks. bede din samarbejdspartner om at gå ind og læse eller skrive i evalueringen. Din samarbejdspartner skal i det tilfælde logge sig ind via din e mailadresse og adgangskode. Udfyld og send evaluering: De obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. Når alle obligatoriske felter på et faneblad er udfyldt, bliver fanebladet grønt. Når alle faneblade er udfyldte og derved grønne bliver send knappen aktiveret. Du kan gemme en kladde og arbejde videre på evalueringen senere. Før du kan gemme skal du udfylde titel på projektet. Bilag Du kan vedlægge bilag til din evaluering i form af dokumenter i formaterne doc, xls, pdf, tif, och og rtf. Du skal være opmærksom på, at den samlede størrelse for alle vedhæftede filer max må være 4 MB. Billed og lydfiler skal indsendes separat. Eventuelle øvrige bilag, f.eks. tryksager, cd eller video, skal sendes med almindelig post. Bekræftelse på at din evaluering er sendt: Når du har sendt din evaluering, modtager du en e mail, der bekræfter modtagelsen af din evaluering. Offentlighed Godkendte integrationsprojekter bliver offentliggjort på Projektbankens hjemmeside Hjælp Skulle du have problemer med at udfylde din evaluering, så er du velkommen til at kontakte Louise Larsen på eller Side 1 / 16

2 Om projektet Titel på projekt:* Kulturværkstedet Dagmar Tidsperiode for projektet:* Planlagt startdato: Planlagt slutdato: Hvis der er sket afvigelser i projektets tidsperiode angiv da venligst ny tidsperiode samt beskriv, hvorfor afvigelserne er sket: Tidsperiode for projektet: Anfør start og slutdato for den del af projektet, som du har søgt støtte til. Reel startdato: Hvorfor er afvigelserne sket?: Reel slutdato: Side 2 / 16

3 Kontaktoplysninger Ansøger Navn:* Kulturværkstedet Dagmar Adresse:* Onkel Dannys Plads 1 Postnummer:* 1711 By: København V Telefon:* E mail:* Hjemmeside: SE/CVR nummer: Kontaktperson Navn:* Anni Brinkløv Jensen Adresse:* Onkel Dannys Plads 1 Postnummer:* 1711 By: København V Telefon:* E mail:* Juridisk ansvarlig Navn:* Adresse:* Bestyrelsesformand Jørgen Pedersen Hessensgade 63, 1.th. Postnummer:* 2300 By: København S Telefon:* E mail:* Ansøger: Forening, organisation, center, institution eller lignende, der var ansvarlig for projektet. Anfør den adresse, hvortil al korrespondance vedrørende evalueringen skal sendes. Hjemmeside: Bemærk, at henvisninger til en hjemmeside ikke kan erstatte informationer andre steder i evalueringen. SE/CVR nr.: CVR nummeret består af 8 cifre og er foreningens/ organisationens /instituti onens identifikationsnummer. Til et CVR nummer kan der være tilknyttet et eller flere SE numre. Kontaktperson: Person der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet. Juridisk ansvarlig: Person som var økonomisk og juridisk ansvarlig for projektet. Side 3 / 16

4 Formål Beskriv kort hovedformålet med projektet:* Hovedformålet med projektet er, sammen med deltagerne, i et udsat boligområde, at iværksætte og fastholde aktiviteter, der fremmer sociale samværsformer, kulturelle oplevelser og udvekslinger, samt sundhedsfremmende tiltag (idræt og bevægelse). Der tages hånd om den enkelte for at give denne bedst mulige redskaber til at udvikle ressourcer og finde frem til netop det, som han eller hun er god til. Målet er at flytte grænser. Side 4 / 16

5 Målgruppe og udfordring Målgruppe(r):* ad "Målgruppe": hjemløse indgår ikke i vores hovedmålgruppe. Hovedmålgruppen er mindre bemidlede og marginaliserede befolkningslag, herunder etniske minoriteter. Der ud over alle, som skønnes at have behov for vore tilbud, uanset social baggrund. Vore deltagere er børn, unge, voksne og ældre af begge køn. Eftersom 80% af vore brugere er etniske minoriteter, er der særligt fokus på integrationsfremmende tiltag i foreningen. Var projektet integrationsfremmende?* nmlkji Ja nmlkj Nej Hvor mange fra følgende grupper med etnisk minoritetsbaggrund har fået gavn af projektet? (angiv cirka antal) Piger (0 14)* 20 Drenge (0 14)* 15 Unge kvinder (15 25)* 25 Unge mænd (15 25)* 20 Kvinder (26 65)* 25 Mænd (26 65)* 10 Ældre kvinder (66+)* 10 Ældre mænd (66+)* 10 Udfordring* Antal Ved ikke Udfordringen består i at vort samfund ikke har ressourcer i tilstrækkeligt omfang til at tage sig af de svageste. Da disse er vor målgruppe kan vi som frivilligforening træde til med tiltag, der letter vor målgruppes muligheder for at finde en plads i eksisterende sociale netværk eller selv være med til at skabe nye. Vores indsats består bl.a. i at iværksætte socialt betonede fritidsaktiviteter for børn og voksne for at forebygge isolation og ensomhed. Dette gælder for alle udsatte grupper af borgere, fx enlige ældre og mennesker med socialt betingede misbrugsproblemer. Vores udfordring i forbindelse med indvandrerfamilier er, at disse familier ikke selv har ressourcer til skabe kontakter, der fremmer integration. Derfor er en mange af vores aktiviteter i forbindelse med denne gruppe af opsøgende karakter. Målgruppe: Beskriv i præcise træk, hvilke målgruppe(r), projektet var målrettet, herunder alder, køn, etnicitet, social baggrund samt andre vigtige kendetegn. Oplys venligst, hvis der er sket afvigelser i målgruppen for projektet. Udfordring: Hvad er det, der gjorde behovet for en indsats for målgruppen særlig vigtig? Side 5 / 16

6 Projektplan På hvilken måde hjalp projektet med at forandre situationen for målgruppen? Piger på Tværs: Værestedsaktiviteter for piger med forskellige problemer. Vore aktiviteter hjalp nogle af pigerne til også at finde steder med andre aktiviteter, eksempelvis sport og lektiehjælp. Da det hovedsagelig var de "stærke" piger, der fandt andre steder, kunne vi bruge mere tid på de svagere. Efter skoletidsaktiviteter med elever fra Oehlenschlægersgades Skole. Sport på 5. klassetrin Børnene fik glæde af at deltage i vores svømmeaktiviteter sammen med andre børn fra bydelen Da det var børnenes eget tilvalg var fremmødeprocenten stor. Aktiviteter: Beskriv de vigtigste afholdte aktiviteter. Fx afholdt arrangement for forældre, der formidlede vigtigheden af børns aktive deltagelse i skolegang. Succeskriterier på aktivitetsniveau: Angiv de opnåede succeskriterier. Fx at 80 forældre blev informeret om vigtigheden af børns skolegang. Formål med aktiviteten: Beskriv hvilke effekter/ forandringer projektet medførte for målgruppen. Fx sikrede bedre uddannelse af skolebørn. : Angiv enten den måned/kvartal, aktiviteten blev gennemført eller hvor aktiviteten fandt sted. Fodbold, basket og cricket med multikulturel deltagelse Skuffelse over afslag på oprettelse af workshops i cricket i andre bydele under K.K.s feriecamps blev opvejet af forstærket indsats i fodbold. Flere træningstider/steder for fodbold Vandtilvænning for børn og forældre. Side 6 / 16

7 Integration, da mange af deltagerne, piger/kvinder, har andre traditioner. I projektet indgik kvinder fra krisecenter. En større fortrolighed med offentlig badning. Holdningsændring i deltagernes bagland. Samarbejdsprojekt med Red Barnet Ungdom ang børn med behov for særlig støtte Understimulerede og isolerede børns tilstand ændres væsentligt Færre problemer i børnenes dagligdag og bedre sprog og samtidsforståelse Opsøgende arbejde i indvandrerfamilier m fokus på sociale og helbredsmæssige problemer. Hjælpen til selvhjælp har lettet tilgangen til offentlige instanser som f.eks. børneinstitutioner og sundhedsvæsen Større fortrolighed med hverdagens udfordringer i det offentlige rum både for voksne og børn Ture, udflugter, aktiv deltagelse på tværkulturelle festivaler i København i form af workshops. Deltagerne ser og oplever andet end deres eget miljø, både geografisk og kulturelt Generelt bredere horisonter og væsentlig tilgang af frivillige blandt forældre Side 7 / 16

8 Hver måned Rådgivning: åben telefon, jobsøgning, herunder oprettelse af CV Problemer afhjælpes, fortrolighed med jobmarkedets krav og muligheder Øget bevidsthed om den enkeltes muligheder personligt og på arbejdsmarkedet, evt ansættelse i fast job Lokalradio: Radio Vesterbro Stemmer, musikprogrammer, oplæsning, nyhedsformidling Deltagerne får deres budskaber ud og indgår i radioens netværk. Mediet tiltrækker mange frivillige. Bydelens borgere kan lytte til og telefonisk kommentere stemmer og synspunkter, der afspejler bydelens mangfoldighed Kulinarisk kreativitet for ældre og enlige Tilgangen til denne aktivitet har været svingende, men forventes at stabilisere sig ved bedre PR Sundere madvaner for en gruppe borgere, som forsømmer sig selv Hver måned Samarbejde med lokale kunstnere Side 8 / 16

9 Deltagerne får mulighed for at udfolde sig kreativt i samvær med professionelle kunstnere Aktiviteten styrker livsglæden og lysten til at engagere sig i omverdenen Blank Blank Blank Hver dag Blank Blank Blank Hver dag Side 9 / 16

10 Samarbejdsparter Blev projektet organiseret i samarbejde med andre parter og/eller med en bestyrelse?* Nævn hvilke samarbejdsparter og/eller bestyrelse, samt beskriv hvordan samarbejdet foregik.* Vi er konstitueret som frivilligforening med en bestyrelse, der aftaler retningslinjer for overordnede mål. Andre samarbejdsparter har været foreningen Maghreb (fællesskab bl.a. om fodbold og basketaktiviteter), Galleri Projekt (arbejdende værksteder og udstillingen "Vesterbros Kunstudstilling"), Radio Vesterbro og Ældre TV (tilrettelæggelse og udsendelsesforløb), Red Barnet Ungdom (projekt "Barnets Vel"), Settlementet (Pigefestival og lånebil), Vesterbro Samarbejdsfortum (ældreområdet), Kristkirke, Enghave Plads (lokalelån og aktiviteter), Københavns Kommune (lån af idrætslokaler), AIDS Fondet (rådgivning i vores lokaler) nmlkji nmlkj Ja Nej Samarbejdsparter: Samarbejdsparter kan f.eks. være en anden forening, institution, boligselskab el.lign. Skriv navn på samarbejdspart. Samarbejdet kunne f.eks. foregå ved, at samarbejdsparten har udført aktiviteter, deltaget i planlægning af aktiviteter eller stillet ressourcer (f.eks. lokaler) til rådighed for projektet. Side 10 / 16

11 Forankring Beskriv eventuelle forankringstiltag efter bevillingsperiodens udløb.* Aktiviteterne videreføres, da der er indhentet midler fra hidtidige bevillingsgivere. Der afventes dog stadig svar fra PUF midlerne. Vores forankringsmetode er fortsat at medansvarliggøre især de voksne brugere i aktiviteter/større arrangementer Forankring: Forankring kan være en videreførelse af aktiviteter eller af gode metoder til at opnå forandring blandt en målgruppe. Side 11 / 16

12 Placering I hvilken bydel/bydele fandt aktiviteten/aktiviteterne sted:* Vesterbro/Kongens Enghave Østerbro Brønshøj Husum Andet Side 12 / 16

13 Metoder Hvilke metoder havde projektet succes med?* Beskriv hvilke metoder, der blev benyttet til at nå målgruppen, fastholde deltagere, sikre gode resultater osv. Ansætte medarbejdere og benytte os af frivillige, der havde netværk blandt målgruppen og som ikke var bange for at afprøve nye ideer og tiltag. Opsøgende arbejde på brugernes bopæl efter forudgående aftale. Metode: Er for eksempel at sende sms er til målgruppen inden aktivitetsstart, deltage i projektstyringsseminarer, ansætte medarbejdere med netværk blandt målgruppen osv. Side 13 / 16

14 Regnskab Angiv det beløb, der blev bevilget til projektet fra Københavns Kommune: Hvis der blev bevilget midler for flere år, redegør da for beløb pr. år. År* Bevilget beløb* I alt: Er der bevilget beløb fra andre puljer/fonde* nmlkji Ja nmlkj Nej Angiv årstal, puljens navn og bevilget beløb.* Hvis der blev bevilget midler for flere år, redegør da for beløb pr. år. Årstal Puljens navn Bevilget beløb 2013 Julepuljen Områdefornyelsen Vesterbro Lokaludvalg Regnskab: Angiv økonomiske poster i danske kroner. Specificer udgiftsposter som eksempelvis leje af lokaler, administration, lønninger, kost, logi, materialer, rejser, transport mv. Bilag: Hvis regnskabet har mange poster, kan det vedhæftes som bilag. Husk at skrive din projekttitel i overskriften på regnskabet Kulturhavn Kultur og Fritid PUF Det Bing'ske Legat Børnesagens Fællesråd 4500 I alt: Angiv udspecificeret regnskab for hele projektperioden: Indtægter: Navn Indtægter* Egenfinansiering 0 Deltagerbetaling Bevilget i andre puljer og fonde Andet (Løntilskud) Bevilget i denne pulje I alt: Udgifter: Navn Udgifter* Administration Supervision, frivillige Lønmidler Frivillige, indslusning og opkvalificering Materialer Side 14 / 16

15 Transport Aktiviteter Leje af kopimaskine, telefoni Husleje Forsikringer og kontingenter 7000 Revision I alt: Er regnskabet inklusiv moms?* nmlkj Ja nmlkji Nej Vedhæft evt. regnskab (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Bilag Side 15 / 16

16 Bilag Vedhæft bilag (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Evt. uddybende bilag: Side 16 / 16

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Evaluering Bland dig i byen puljen

Evaluering Bland dig i byen puljen Evaluering Bland dig i byen puljen Information Frist for aflevering af evaluering m.m er 6 uger efter projektets slutdato Sammen med evaluering indsendes kopi af de faktiske afholdte udgifter som ansøger

Læs mere

Evaluering Bland dig i byen puljen

Evaluering Bland dig i byen puljen Evaluering Bland dig i byen puljen Information Frist for aflevering af evaluering m.m er 6 uger efter projektets slutdato Sammen med evaluering indsendes kopi af de faktiske afholdte udgifter som ansøger

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Etablering af lokale integrationspartnerskaber. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed,

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere