BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015"

Transkript

1 BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

2 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen budget gæt på budget 2016 Befolkningsprognose Balancen Forventningerne fra B2015 Likviditeten

3 Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015

4 Fra budgetaftalen 2015 Der udarbejdes en nærmere vurdering af baggrunden for, at Norddjurs Kommunes skatteindtægter ikke stiger tilstrækkeligt, som der var tegn på ved udarbejdelsen af budget I denne undersøgelse indgår også en nærmere undersøgelse af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune.

5 Analyse af indtægtsprognose Hvorfor har skønnene for kommunens skatteindtægter ændret sig?

6 Kommunens skatteindtægter Udviklingen i skøn for skatteindtægterne i Norddjurs Kommune for overslagsår Mio. kr Skøn i juni 2013 (Vedtaget budget 2014) Skøn i marts Skøn i juni 2014* Skøn i september 2014* (vedtaget budget 2015) Note: *: På baggrund af udmeldt statsgaranti for mio. kr. = Reduktion i forventede skatteindtægter for budgetåret 2015 fra det vedtagne budget 2014 (1.355 mio. kr.) til det vedtagne budget 2015 (1.342 mio. kr.)

7 Baggrund for skøn for skatteindtægter i overslagsårene Kommunens skøn for skatteindtægter lægger sig op af to centrale kilder: Økonomisk Redegørelse fra regeringen KLs skøn for kommunernes udskrivningsgrundlag (som laves på baggrund af Økonomisk Redegørelse) Begge disse revurderes tre gange årligt, og hver gang kan der ske ændringer.

8 Budgettet for indtægter i overslagsårene Overslagsåret 2015 i budget 2014 blev lavet på baggrund af faktiske skatteindtægter tre år tilbage i tid (2012) KLs anbefalede fremskrivningsprocenter benyttes, dog med erfaringsbaseret nedslag på ca. 0,5% Fremskrivningsprocenterne udmeldes af KL tre gange årligt og ændrer sig typisk fra gang til gang

9 KLs anbefalede fremskrivningsprocenter Tidspunkt for skøn KLs fremskrivningsprocenter Skøn juni 2013 (vedtaget budget 2014) 6,3 3,3 3,2 2,5 2,3 Skøn februar ,9 2,9 3,6 2,7 2,3 2,0 Skøn juni ,3 3,1 3,4 2,6 2,2 1,8 Skøn september 2014 (vedtaget budget 2015) 3,1 2,5 3,1 2,5 2,3 2,0 Anbefalingen fra juni 2013 (budget 2014) svarer til en fremskrivningsprocent på 13,3 % for budgetår 2015, mens anbefalingen fra september 2014 (budget 2015) er en fremskrivningsprocent på 9,0%. KLs anbefalinger er reduceret med 4,3 % for budgetåret Dertil kommer at budget 2015 er statsgarantien og ikke en fremskrivning.

10 Ændringer i skøn er udgiftsneutrale for Norddjurs Kommune Kommunerne kompenseres typisk ca. 90 %, hvis der sker ændringer i udskrivningsgrundlaget. Det har også været tilfældet for skatteindtægterne i 2015: 2015 Overslag (vedtaget budget 2014) 2015 Budget Difference Skat 1.354, ,65-13,24 Tilskud og udligning 699,23 712,14 12,91 Skatten for 2015 er blevet reduceret med 13,24 mio. kr., men samtidig er tilskud og udligning øget med 12,91 mio. kr. Norddjurs Kommune har således ikke mistet væsentlige indtægter i forbindelse med de ændrede skøn.

11 Analyse af indkomstgrundlaget

12 Fattige i Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) lavede i 2014 en analyse om fattigdom i Danmark med følgende konklusioner: Antallet af økonomisk fattige er fordoblet siden 2002 Fra er der dog, for første gang i 10 år, sket et mindre fald på landsplan. En fjerdedel af kommunerne, heriblandt Norddjurs, har dog oplevet en stigning i fattige i perioden Væksten i andelen af fattige i Norddjurs har været meget høj, ca. 22,9%, kun Langeland har haft en højere vækstrate (23,5%) For at se nærmere på problemet blev der bestilt en analyse fra AE der fokuserede på Norddjurs.

13 Definition på fattige Økonomisk fattige er personer der i 3 år i træk har: - Disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten - Nettoformue pr. voksen i familien på under kr. - Studerende er ikke inkluderet

14 Fattige i Norddjurs Kommune Arbejderbevægelsens erhvervsråd har for Norddjurs Kommune lavet en analyse af fattige i Danmark. Desuden har vi med supplerende data fra Danmarks Statistik forsøgt at belyse følgende områder: Hvordan har udviklingen i fattigdom i Norddjurs Kommune været? Hvordan har indkomstniveauet udviklet sig i Norddjurs Kommune? Hvordan har udviklingen været i andre, sammenlignelige, kommuner?

15 Antal fattige Udviklingen i antallet af fattige Fattige Norddjurs Promille Fattige Norddjurs Promille Voksne ,4 Børn , ,9 I alt , ,7 Udviklingen i antallet af fattige fra Væksten i andelen af fattige fra ,00% ,00% ,00% Fattige 2012 Fattige 10,00% 22,54% Norddjurs DK ,00% 50 0,00% 0-3,66% Voksne Børn -5,00% Kilde: AE

16 % Kilde: AE 1,8 1,6 Andel af befolkningen som er fattige Stigningen i antallet af fattige fra 2011 til 2012 har været højt, men Norddjurs har stadig relativt få fattige ift. den samlede befolkning. Andel af befolkning der er fattige i kommuner De tre kommuner med højest andel 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 De tre kommuner med lavest andel 0,8 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 - Egedal Allerød Favrskov Landsgns. Norddjurs Albertslund Ishøj København

17 Fattige fordelt på socioøkonomiske grupper Socioøkonomisk status har stor betydning for, om man er eller er i risiko for at blive fattig. Overordnet ses følgende tendenser blandt fattige i Norddjurs: Lønmodtagere og pensionister er de grupper der er mindst udsat for fattigdom De største andele af fattige findes blandt kontanthjælpsmodtagere, aktiverede, selvstændige og personer uden for arbejdsstyrken (f.eks. børn under 15 år). Det er typisk enlige uden børn der er fattige, der er langt flere enlige mænd end enlige kvinder der er fattige. De fleste fattige er børn og unge mennesker, mens det i mindre grad er personer over 50 år. Andelen af fattige er langt større blandt indvandrere end blandt etniske danskere.

18 % Skoledistrikternes socioøkonomiske sammensætning % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06 Børn (og personer uden registreret indkomst) 05 pensionister 04 Elever min. 15 år, under uddannelse 03 ledige (herunder dagpenge modtagere) 02 Lønmodtager 01 Selvstændig+Medarbejdende ægtefælle Skoledistrikt Kilde: Danmarks Statistik

19 Antal personer Kilde: Danmarks Statistik Udviklingen i indkomstniveau A-indkomst

20 % A-indkomster i 2013 på skoledistrikter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Skoledistrikter Kilde: Danmarks Statistik

21 Sammenligning med nabokommuner og landsgennemsnittet

22 % A-indkomstfordelingen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landsplan Norddjurs Kilde: Skat nøgletal

23 kr Udvikling i A-indkomst pr. gennemsnitsborger 12,88% kr ,10% kr kr ,80% 11,79% kr ,84% kr kr kr Norddjurs Kommune Favrskov Randers Syddjurs Hele landet Kilde: Skat Nøgletal

24 Konklusion Antallet af fattige i kommunen er begrænset men stigende 2011 til 2012, trods antallet af fattige på landsplan er faldende. Unge enlige mænd samt indvandrere er i særlig risiko for at blive ramt af fattigdom. Skoledistrikterne er meget ensartede både hvad angår socioøkonomiske grupper og indkomstniveau. Indkomstniveauet ligger væsentligt under nabokommunernes og landsplan. Væksten i borgernes indkomst lavere Indkomstniveauet er under landsgennemsnit, men er mere ensartet.

25 Tidspunkt Maj / juni Budgetprocessen budget 2016 Aktivitet Prioritering af udvalgets egne anlægsforslag i fagudvalg 5. Maj Deadline for politikerspørgsmål husk via gruppeformanden 25. juni kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af alle anlægsforslag og ny status på balancen. 13. august kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af det tekniske budget inkl. tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov og cirkulæreprogram. Svar på politikerspørgsmål. Uge 34 Ekstraordinære fagudvalgsmøder med drøftelse af forslag indenfor eget udvalgsområde 27. aug 14. sep kl. 10 Høringsperiode - Borgermøde den 2. september 17. september Budgetmøde med forhandling for kommunalbestyrelsen 7. oktober 2. behandling af budget i kommunalbestyrelsen

26 Budget 2016 i Norddjurs Kommune

27 Befolkningsprognose og -udvikling

28 Befolkningsudvikling Antal borgere i Norddjurs Kommune Aldersinterval Faktisk antal pr. 1. januar 2014 Faktisk antal pr. 1. januar 2015 Forskel 0-6 år år år år år år I alt

29 Befolkningsprognose - forudsætninger beboede boliger den 1. januar 2015 Fremtidigt boligbyggeri i Norddjurs Kommune Forventer 547 nye boliger de næste 10 år incl. konvertering af sommerhuse til helårsboliger Boligbehov antal beboere pr. husstand 1. januar 2015 boede der i gennemsnit ca. 2,1 person pr. bolig

30 Befolkningsprognose - forudsætninger Historiske tal i de seneste 5 år: Til- /fraflytning Ind/udvandring Fødsler / dødsfald Fertilitet antal fødte børn pr. kvinde i den fødedygtige alder.

31 Befolkningsprognose Sammenligning: Prognoser for og faktisk udvikling Prognose 2015 Prognose 2014 Prognose 2013 Prognose 2012 Faktisk befolkning

32 Befolkningsprognose Årsager til den faldende tendens Udvikling : Fødselsunderskud Der fødes færre end der dør Fødselsunderskud på ca. 115 personer i gennemsnit pr. år. Små ungdomsårgange og store efterkrigsårgange Fraflytning Nettofraflytning ca. 65 personer i gennemsnit pr. år. Mange unge på år flytter Indvandring Netto indvandring ca. 125 personer fra andre lande i gennemsnit

33 Befolkningsprognose Flytning til og fra kommuner i 2014 Top 10 kommuner, flytning til Norddjurs Syddjurs 346 Aarhus 345 Randers 330 Favrskov 58 Aalborg 45 København 43 Viborg 41 Skanderborg 40 Silkeborg 36 Horsens 33 Top 10 kommuner, flytning fra Norddjurs Aarhus 385 Randers 321 Syddjurs 301 Aalborg 85 København 65 Vejle 41 Viborg 40 Horsens 39 Silkeborg 39 Odense 35

34 Befolkningsprognose Nettoindvandring i 2014 top 10 lande Syrien 68 Litauen 36 Polen 17 Ukraine 17 Sverige 12 Rumænien 10 Somalia 10 Grønland 8 Afghanistan 7 Kina 6

35 Befolkningsprognose Kvinder (20-40 år) og 0 årige pr. 1. januar kvinder år 0 årige

36 Befolkningsprognose Flygtninge Ikke lagt ekstra personer ind i prognosen Stigning i antallet af kvoteflygtninge Ca. 40% af flygtninge kommet i er flyttet igen Flygtninge Kvote Modtaget Incl. familiesammenføringer ?

37 Befolkningsprognose år 3 år 6 år 9 år 12 år 15 år 18 år 21 år 24 år 27 år 30 år 33 år 36 år 39 år 42 år 45 år 48 år 51 år 54 år 57 år 60 år 63 år 66 år 69 år 72 år 75 år 78 år 81 år 84 år 87 år 90 år 93 år Befolkningssammensætningen

38 Befolkningsprognose Aldersinterval Forskel i % år , år , år , år , år , år ,7 80+ år ,7 I alt ,9

39 Befolkningsudviklingen Udviklingen i befolkningstallet fra 1. januar 2007 til 1. januar 2015: Norddjurs: -1,1% Syddjurs: 1,6% Favrskov: 5,5% Randers: 4,1% Hele landet: 3,9% Kilde: IM s nøgletal

40 Første skøn på budget

41 Lovændringer siden sidst

42 Usikkerhed i skønnet for

43 Forudsætninger for kørsel fra KLs tilskudsmodel i fht. indtægterne Ingen skattestigning - skatteprocent på 25,1% alle år Ingen tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Ældre-milliard tilskuddet indregnet som en nulløsning KL pris og lønskøn pr. marts Sundhedsudgifter uændret i forhold til B2015 Manglende refusion (beskæftigelsesreformen) => merudgifter på 57,5 mio. kr. (KLs skøn pba 2013-tal) Tekniske korrektioner og mængdereguleringer 26 mio. kr. pr. år Låneoptagelse skønsmæssig ansat til 15 mio. kr.

44 Skøn på indtægtssiden KLs skøn på indtægter (statsgaranti (skat), tilskud og udligning) Indkomstskatter skøn uændret i forhold til budgetoverslag 2016 i budget 2015 Andre skatter herunder grundskyld - vurderingsgrundlaget nedsat med lovbestemt 2,5 pct. => mindre provenue på 1,9 mio. kr. Tilskud og udligning opjusteret med 21 mio. kr. i alt., skyldes primært beskæftigelsesreformen Beskæftigelsestilskuddet opjusteret med 19 mio. kr.

45 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

46 Skøn på driftsudgifter Teknisk fremskrevet BO (B2015) Arbejdsmarkedsudvalget opskrevet med 57,5 mio. kr. vedr. beskæftigelsesreformen Ældremilliard er indlagt 8,4 mio. Kr. Tekniske korrektion 25 mio. kr. (skønsmæssig) Heraf 5 mio. kr. i pulje til evt. senere korrektioner i teknisk budget Mængdeudvikling 1,0 mio. kr. (skønsmæssig)

47 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

48 Anlæg Alle beløb i mio. kr Anlæg i alt Anlægsrammerne svarer til overslagsår i budget 2015

49 Anlæg Anlægsbudgetfordeling: Anlægstype Øvrige anlæg Jordforsyning indt.* Jordforsyning udg.* I alt * Der skal foretages en ny vurdering

50 Låneadgang Ikke fri låneadgang for kommuner Lovgrundlag - den kommunale lånebekendtgørelse Automatisk låneadgang eksempler: Udgifter til visse forsyningsvirksomheder Energibesparende forbedringer af bygninger og anlæg Energianlæg baseret på vedvarende energi, eks. solceller Renovering af færger og havne 85 % af udgiften ved visse arealerhvervelser herunder jorderhvervelser til omfartsvejen

51 Låneadgang Lånedispensationer Aftales i den årlige budgetaftale med KL lånepuljer i 2015 Borgernære lånepulje: 17,5 mio. kr. (vi skal bruge 37 mio. kr.) Ordinære lånepulje - afslag Lav likviditet - afslag Ghetto pulje - ikke søgt Mobildækning/bredbånd: 9 mio. kr. over 2 år (100% lånefinansieret) Likviditetsbelastning ved nedrivning: 3 mio. kr. (100% lånefinansieret)

52 Optaget lån (mio. kr.) Optaget alm. lån Optaget lån ældreboliger Optaget lån i alt Afdrag i alt* ,4 33,4 21, ,8 374,5 406,3 24, ,9 103,7 130,6 39, ,1 0,1 19,2 43,1 * inkl. afdrag på ældreboliger

53 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

54 B2016 >< BO2016 i B2015 Øget kasseforbrug på 64 mio. kr. Indtægter + 12 mio. kr mio. kr. skatteindtægter pga. skat 25,1% (25,6% i B15) + 13 mio. kr. udligning pga. beskæftigelsesreformen + 19 mio. kr. øget beskæftigelsestilskud pga. besk. Reformen + 9 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet - 3 mio. kr. rabatordning på grundskyld 2,5% Driftsudgifter -76 mio. kr mio. kr. tekniske korrektioner, mængdereg., pulje - 58 mio. kr. i mindre refusion besk. reformen (KL skøn pba tal) + 9 mio. kr. pga. mindre P/L skøn -2,1 mio. kr. pga. KB beslutninger

55 Likviditetsforudsætninger Driftsudgifter og indtægter periodiseres ligeligt over årets 12 måneder Grundskyld forudsættes indbetalt i januar og juli måned Betaling til statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever foretages i juli måned Anlægsbudgettet anvendes med 1/3 del i første halvår og 2/3 del i andet halvår Driftsbudgetoverførsler indregnes ikke Anlæg overføres 45 mio. kr. fra I overslagsårene overføres der henholdsvis 30, 20 og 10 mio. kr. pga. anlæg der ikke er færdige

56 Udvikling i gns. kassebeholdning mio Faktiske tal -300 Særlig udligningstilpasning Gns. likviditet

57 Økonomisk politik Formål Strukturel balance Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. Realvækst i serviceudgifter/overholdelse af ramme Nedbringelse af gældsprocent Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019????

58 Usikkerhed i skønnet for 2016 Vækst i indkomstgrundlaget KL s forventning til statsgarantien 16 tilskud til vanskeligt stillede kommuner Lånemuligheder på anlæg Mulighed for skattestigning uden sanktion Gevinst ved skattestigning til 25,6 % med sanktion: 6 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017 og 2018, 20 mio. kr. 2019, derefter 26 mio. kr. Aftale mellem KL og regeringen for 2016 Muligt tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (3mia. kr. = 25 mio. kr.) Den samlede serviceramme Anlægsrammen Budgetgaranti Lov- og cirkulæreprogrammet Virkningen af beskæftigelsesreformen??

59 Refusionsreformen Refusionsreformen træder i kraft i januar Refusionen på forsørgelsesydelser er herefter udelukkende baseret på varighed dvs. hvor længe en borger har været i forsørgelse uafhængigt af, hvilken forsørgelsesydelse der er tale om. Refusionen er herefter som følger: Varighed på forsørgelse Refusionssats på forsørgelsesydelse 0-4 uger 80 % 5-26 uger 40 % uger 30 % Over 52 uger 20 %

60 KLs beregninger af konsekvenser KL har beregnet et udgiftsskøn for 2016 baseret på faktiske udgifter og varigheder i For Norddjurs Kommune viser det følgende (2016 priser): Ved gældende model Ved ny refusionsmodel Forskel Alle forsørgelsesudgifter 328,4 mio. kr. 385,9 mio. kr. 57,5 mio. kr. Forskellen mellem gammel og ny refusionsmodel for de forventede forsørgelsesudgifter i 2016 er en merudgift på 57,5 mio. kr.

61 Ændringer i udligningsordningen Økonomi og indenrigsministeriet har lavet beregninger. Samlet set besk. reform og udligning giver det jf. disse beregninger følgende økonomiske effekt for Norddjurs Kommune: År Økonomisk effekt 5,5 mio. kr. 5,4 mio. kr. Samlet forventes således en økonomisk gevinst på 5,5 mio. kr. og 5,4 mio. kr. i 2016 henholdsvis Foreløbig indlagt manko 18 mio. kr. i de viste tal.

62 Nøgletal på udvalgte områder

63 Kr. pr. 0-5 årig Børnepasning udgifter pr. 0-5 årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

64 Kr. pr årig Folkeskolen udgifter pr årig, Budget Budget 2015 Kilde: ECO Nøgletal

65 Kr. pr. 65+ årig Ældreområdet udgifter pr. +65 årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

66 Kr. pr. 18+ årig. Voksne med særlige behov udgifter pr. 18+ årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

67 Kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge udgifter pr. 18+ årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

68 Tidspunkt Maj / juni Budgetprocessen budget 2016 Aktivitet Prioritering af udvalgets egne anlægsforslag i fagudvalg 5. Maj Deadline for politikerspørgsmål husk via gruppeformanden 25. juni kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af alle anlægsforslag og ny status på balancen. 13. august kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af det tekniske budget inkl. tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov og cirkulæreprogram. Svar på politikerspørgsmål. Uge 34 Ekstraordinære fagudvalgsmøder med drøftelse af forslag indenfor eget udvalgsområde 27. aug 14. sep kl. 10 Høringsperiode - Borgermøde den 2. september 17. september Budgetmøde med forhandling for kommunalbestyrelsen 7. oktober 2. behandling af budget i kommunalbestyrelsen

69 Spørgsmål

BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014

BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014 BUDGET 2015-2018 Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014 Balance i budget 2015 Skatteprocent 25,1% I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Kasseforøgelse/-forbrug (- =overskud) 128 83 91 89 Kassebeholdning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Konjunkturer og budgetgaranti

Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

2 Budgetprocessen Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens 37.

2 Budgetprocessen Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens 37. 1 Indledning De generelle bemærkninger redegør for Esbjerg Kommunes økonomiske situation og giver et indblik i de overordnede økonomiske forudsætninger for det tekniske budgetforslag 2016 og overslagsårene

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere