BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015"

Transkript

1 BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

2 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen budget gæt på budget 2016 Befolkningsprognose Balancen Forventningerne fra B2015 Likviditeten

3 Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015

4 Fra budgetaftalen 2015 Der udarbejdes en nærmere vurdering af baggrunden for, at Norddjurs Kommunes skatteindtægter ikke stiger tilstrækkeligt, som der var tegn på ved udarbejdelsen af budget I denne undersøgelse indgår også en nærmere undersøgelse af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune.

5 Analyse af indtægtsprognose Hvorfor har skønnene for kommunens skatteindtægter ændret sig?

6 Kommunens skatteindtægter Udviklingen i skøn for skatteindtægterne i Norddjurs Kommune for overslagsår Mio. kr Skøn i juni 2013 (Vedtaget budget 2014) Skøn i marts Skøn i juni 2014* Skøn i september 2014* (vedtaget budget 2015) Note: *: På baggrund af udmeldt statsgaranti for mio. kr. = Reduktion i forventede skatteindtægter for budgetåret 2015 fra det vedtagne budget 2014 (1.355 mio. kr.) til det vedtagne budget 2015 (1.342 mio. kr.)

7 Baggrund for skøn for skatteindtægter i overslagsårene Kommunens skøn for skatteindtægter lægger sig op af to centrale kilder: Økonomisk Redegørelse fra regeringen KLs skøn for kommunernes udskrivningsgrundlag (som laves på baggrund af Økonomisk Redegørelse) Begge disse revurderes tre gange årligt, og hver gang kan der ske ændringer.

8 Budgettet for indtægter i overslagsårene Overslagsåret 2015 i budget 2014 blev lavet på baggrund af faktiske skatteindtægter tre år tilbage i tid (2012) KLs anbefalede fremskrivningsprocenter benyttes, dog med erfaringsbaseret nedslag på ca. 0,5% Fremskrivningsprocenterne udmeldes af KL tre gange årligt og ændrer sig typisk fra gang til gang

9 KLs anbefalede fremskrivningsprocenter Tidspunkt for skøn KLs fremskrivningsprocenter Skøn juni 2013 (vedtaget budget 2014) 6,3 3,3 3,2 2,5 2,3 Skøn februar ,9 2,9 3,6 2,7 2,3 2,0 Skøn juni ,3 3,1 3,4 2,6 2,2 1,8 Skøn september 2014 (vedtaget budget 2015) 3,1 2,5 3,1 2,5 2,3 2,0 Anbefalingen fra juni 2013 (budget 2014) svarer til en fremskrivningsprocent på 13,3 % for budgetår 2015, mens anbefalingen fra september 2014 (budget 2015) er en fremskrivningsprocent på 9,0%. KLs anbefalinger er reduceret med 4,3 % for budgetåret Dertil kommer at budget 2015 er statsgarantien og ikke en fremskrivning.

10 Ændringer i skøn er udgiftsneutrale for Norddjurs Kommune Kommunerne kompenseres typisk ca. 90 %, hvis der sker ændringer i udskrivningsgrundlaget. Det har også været tilfældet for skatteindtægterne i 2015: 2015 Overslag (vedtaget budget 2014) 2015 Budget Difference Skat 1.354, ,65-13,24 Tilskud og udligning 699,23 712,14 12,91 Skatten for 2015 er blevet reduceret med 13,24 mio. kr., men samtidig er tilskud og udligning øget med 12,91 mio. kr. Norddjurs Kommune har således ikke mistet væsentlige indtægter i forbindelse med de ændrede skøn.

11 Analyse af indkomstgrundlaget

12 Fattige i Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) lavede i 2014 en analyse om fattigdom i Danmark med følgende konklusioner: Antallet af økonomisk fattige er fordoblet siden 2002 Fra er der dog, for første gang i 10 år, sket et mindre fald på landsplan. En fjerdedel af kommunerne, heriblandt Norddjurs, har dog oplevet en stigning i fattige i perioden Væksten i andelen af fattige i Norddjurs har været meget høj, ca. 22,9%, kun Langeland har haft en højere vækstrate (23,5%) For at se nærmere på problemet blev der bestilt en analyse fra AE der fokuserede på Norddjurs.

13 Definition på fattige Økonomisk fattige er personer der i 3 år i træk har: - Disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten - Nettoformue pr. voksen i familien på under kr. - Studerende er ikke inkluderet

14 Fattige i Norddjurs Kommune Arbejderbevægelsens erhvervsråd har for Norddjurs Kommune lavet en analyse af fattige i Danmark. Desuden har vi med supplerende data fra Danmarks Statistik forsøgt at belyse følgende områder: Hvordan har udviklingen i fattigdom i Norddjurs Kommune været? Hvordan har indkomstniveauet udviklet sig i Norddjurs Kommune? Hvordan har udviklingen været i andre, sammenlignelige, kommuner?

15 Antal fattige Udviklingen i antallet af fattige Fattige Norddjurs Promille Fattige Norddjurs Promille Voksne ,4 Børn , ,9 I alt , ,7 Udviklingen i antallet af fattige fra Væksten i andelen af fattige fra ,00% ,00% ,00% Fattige 2012 Fattige 10,00% 22,54% Norddjurs DK ,00% 50 0,00% 0-3,66% Voksne Børn -5,00% Kilde: AE

16 % Kilde: AE 1,8 1,6 Andel af befolkningen som er fattige Stigningen i antallet af fattige fra 2011 til 2012 har været højt, men Norddjurs har stadig relativt få fattige ift. den samlede befolkning. Andel af befolkning der er fattige i kommuner De tre kommuner med højest andel 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 De tre kommuner med lavest andel 0,8 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 - Egedal Allerød Favrskov Landsgns. Norddjurs Albertslund Ishøj København

17 Fattige fordelt på socioøkonomiske grupper Socioøkonomisk status har stor betydning for, om man er eller er i risiko for at blive fattig. Overordnet ses følgende tendenser blandt fattige i Norddjurs: Lønmodtagere og pensionister er de grupper der er mindst udsat for fattigdom De største andele af fattige findes blandt kontanthjælpsmodtagere, aktiverede, selvstændige og personer uden for arbejdsstyrken (f.eks. børn under 15 år). Det er typisk enlige uden børn der er fattige, der er langt flere enlige mænd end enlige kvinder der er fattige. De fleste fattige er børn og unge mennesker, mens det i mindre grad er personer over 50 år. Andelen af fattige er langt større blandt indvandrere end blandt etniske danskere.

18 % Skoledistrikternes socioøkonomiske sammensætning % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06 Børn (og personer uden registreret indkomst) 05 pensionister 04 Elever min. 15 år, under uddannelse 03 ledige (herunder dagpenge modtagere) 02 Lønmodtager 01 Selvstændig+Medarbejdende ægtefælle Skoledistrikt Kilde: Danmarks Statistik

19 Antal personer Kilde: Danmarks Statistik Udviklingen i indkomstniveau A-indkomst

20 % A-indkomster i 2013 på skoledistrikter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Skoledistrikter Kilde: Danmarks Statistik

21 Sammenligning med nabokommuner og landsgennemsnittet

22 % A-indkomstfordelingen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landsplan Norddjurs Kilde: Skat nøgletal

23 kr Udvikling i A-indkomst pr. gennemsnitsborger 12,88% kr ,10% kr kr ,80% 11,79% kr ,84% kr kr kr Norddjurs Kommune Favrskov Randers Syddjurs Hele landet Kilde: Skat Nøgletal

24 Konklusion Antallet af fattige i kommunen er begrænset men stigende 2011 til 2012, trods antallet af fattige på landsplan er faldende. Unge enlige mænd samt indvandrere er i særlig risiko for at blive ramt af fattigdom. Skoledistrikterne er meget ensartede både hvad angår socioøkonomiske grupper og indkomstniveau. Indkomstniveauet ligger væsentligt under nabokommunernes og landsplan. Væksten i borgernes indkomst lavere Indkomstniveauet er under landsgennemsnit, men er mere ensartet.

25 Tidspunkt Maj / juni Budgetprocessen budget 2016 Aktivitet Prioritering af udvalgets egne anlægsforslag i fagudvalg 5. Maj Deadline for politikerspørgsmål husk via gruppeformanden 25. juni kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af alle anlægsforslag og ny status på balancen. 13. august kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af det tekniske budget inkl. tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov og cirkulæreprogram. Svar på politikerspørgsmål. Uge 34 Ekstraordinære fagudvalgsmøder med drøftelse af forslag indenfor eget udvalgsområde 27. aug 14. sep kl. 10 Høringsperiode - Borgermøde den 2. september 17. september Budgetmøde med forhandling for kommunalbestyrelsen 7. oktober 2. behandling af budget i kommunalbestyrelsen

26 Budget 2016 i Norddjurs Kommune

27 Befolkningsprognose og -udvikling

28 Befolkningsudvikling Antal borgere i Norddjurs Kommune Aldersinterval Faktisk antal pr. 1. januar 2014 Faktisk antal pr. 1. januar 2015 Forskel 0-6 år år år år år år I alt

29 Befolkningsprognose - forudsætninger beboede boliger den 1. januar 2015 Fremtidigt boligbyggeri i Norddjurs Kommune Forventer 547 nye boliger de næste 10 år incl. konvertering af sommerhuse til helårsboliger Boligbehov antal beboere pr. husstand 1. januar 2015 boede der i gennemsnit ca. 2,1 person pr. bolig

30 Befolkningsprognose - forudsætninger Historiske tal i de seneste 5 år: Til- /fraflytning Ind/udvandring Fødsler / dødsfald Fertilitet antal fødte børn pr. kvinde i den fødedygtige alder.

31 Befolkningsprognose Sammenligning: Prognoser for og faktisk udvikling Prognose 2015 Prognose 2014 Prognose 2013 Prognose 2012 Faktisk befolkning

32 Befolkningsprognose Årsager til den faldende tendens Udvikling : Fødselsunderskud Der fødes færre end der dør Fødselsunderskud på ca. 115 personer i gennemsnit pr. år. Små ungdomsårgange og store efterkrigsårgange Fraflytning Nettofraflytning ca. 65 personer i gennemsnit pr. år. Mange unge på år flytter Indvandring Netto indvandring ca. 125 personer fra andre lande i gennemsnit

33 Befolkningsprognose Flytning til og fra kommuner i 2014 Top 10 kommuner, flytning til Norddjurs Syddjurs 346 Aarhus 345 Randers 330 Favrskov 58 Aalborg 45 København 43 Viborg 41 Skanderborg 40 Silkeborg 36 Horsens 33 Top 10 kommuner, flytning fra Norddjurs Aarhus 385 Randers 321 Syddjurs 301 Aalborg 85 København 65 Vejle 41 Viborg 40 Horsens 39 Silkeborg 39 Odense 35

34 Befolkningsprognose Nettoindvandring i 2014 top 10 lande Syrien 68 Litauen 36 Polen 17 Ukraine 17 Sverige 12 Rumænien 10 Somalia 10 Grønland 8 Afghanistan 7 Kina 6

35 Befolkningsprognose Kvinder (20-40 år) og 0 årige pr. 1. januar kvinder år 0 årige

36 Befolkningsprognose Flygtninge Ikke lagt ekstra personer ind i prognosen Stigning i antallet af kvoteflygtninge Ca. 40% af flygtninge kommet i er flyttet igen Flygtninge Kvote Modtaget Incl. familiesammenføringer ?

37 Befolkningsprognose år 3 år 6 år 9 år 12 år 15 år 18 år 21 år 24 år 27 år 30 år 33 år 36 år 39 år 42 år 45 år 48 år 51 år 54 år 57 år 60 år 63 år 66 år 69 år 72 år 75 år 78 år 81 år 84 år 87 år 90 år 93 år Befolkningssammensætningen

38 Befolkningsprognose Aldersinterval Forskel i % år , år , år , år , år , år ,7 80+ år ,7 I alt ,9

39 Befolkningsudviklingen Udviklingen i befolkningstallet fra 1. januar 2007 til 1. januar 2015: Norddjurs: -1,1% Syddjurs: 1,6% Favrskov: 5,5% Randers: 4,1% Hele landet: 3,9% Kilde: IM s nøgletal

40 Første skøn på budget

41 Lovændringer siden sidst

42 Usikkerhed i skønnet for

43 Forudsætninger for kørsel fra KLs tilskudsmodel i fht. indtægterne Ingen skattestigning - skatteprocent på 25,1% alle år Ingen tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Ældre-milliard tilskuddet indregnet som en nulløsning KL pris og lønskøn pr. marts Sundhedsudgifter uændret i forhold til B2015 Manglende refusion (beskæftigelsesreformen) => merudgifter på 57,5 mio. kr. (KLs skøn pba 2013-tal) Tekniske korrektioner og mængdereguleringer 26 mio. kr. pr. år Låneoptagelse skønsmæssig ansat til 15 mio. kr.

44 Skøn på indtægtssiden KLs skøn på indtægter (statsgaranti (skat), tilskud og udligning) Indkomstskatter skøn uændret i forhold til budgetoverslag 2016 i budget 2015 Andre skatter herunder grundskyld - vurderingsgrundlaget nedsat med lovbestemt 2,5 pct. => mindre provenue på 1,9 mio. kr. Tilskud og udligning opjusteret med 21 mio. kr. i alt., skyldes primært beskæftigelsesreformen Beskæftigelsestilskuddet opjusteret med 19 mio. kr.

45 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

46 Skøn på driftsudgifter Teknisk fremskrevet BO (B2015) Arbejdsmarkedsudvalget opskrevet med 57,5 mio. kr. vedr. beskæftigelsesreformen Ældremilliard er indlagt 8,4 mio. Kr. Tekniske korrektion 25 mio. kr. (skønsmæssig) Heraf 5 mio. kr. i pulje til evt. senere korrektioner i teknisk budget Mængdeudvikling 1,0 mio. kr. (skønsmæssig)

47 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

48 Anlæg Alle beløb i mio. kr Anlæg i alt Anlægsrammerne svarer til overslagsår i budget 2015

49 Anlæg Anlægsbudgetfordeling: Anlægstype Øvrige anlæg Jordforsyning indt.* Jordforsyning udg.* I alt * Der skal foretages en ny vurdering

50 Låneadgang Ikke fri låneadgang for kommuner Lovgrundlag - den kommunale lånebekendtgørelse Automatisk låneadgang eksempler: Udgifter til visse forsyningsvirksomheder Energibesparende forbedringer af bygninger og anlæg Energianlæg baseret på vedvarende energi, eks. solceller Renovering af færger og havne 85 % af udgiften ved visse arealerhvervelser herunder jorderhvervelser til omfartsvejen

51 Låneadgang Lånedispensationer Aftales i den årlige budgetaftale med KL lånepuljer i 2015 Borgernære lånepulje: 17,5 mio. kr. (vi skal bruge 37 mio. kr.) Ordinære lånepulje - afslag Lav likviditet - afslag Ghetto pulje - ikke søgt Mobildækning/bredbånd: 9 mio. kr. over 2 år (100% lånefinansieret) Likviditetsbelastning ved nedrivning: 3 mio. kr. (100% lånefinansieret)

52 Optaget lån (mio. kr.) Optaget alm. lån Optaget lån ældreboliger Optaget lån i alt Afdrag i alt* ,4 33,4 21, ,8 374,5 406,3 24, ,9 103,7 130,6 39, ,1 0,1 19,2 43,1 * inkl. afdrag på ældreboliger

53 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

54 B2016 >< BO2016 i B2015 Øget kasseforbrug på 64 mio. kr. Indtægter + 12 mio. kr mio. kr. skatteindtægter pga. skat 25,1% (25,6% i B15) + 13 mio. kr. udligning pga. beskæftigelsesreformen + 19 mio. kr. øget beskæftigelsestilskud pga. besk. Reformen + 9 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet - 3 mio. kr. rabatordning på grundskyld 2,5% Driftsudgifter -76 mio. kr mio. kr. tekniske korrektioner, mængdereg., pulje - 58 mio. kr. i mindre refusion besk. reformen (KL skøn pba tal) + 9 mio. kr. pga. mindre P/L skøn -2,1 mio. kr. pga. KB beslutninger

55 Likviditetsforudsætninger Driftsudgifter og indtægter periodiseres ligeligt over årets 12 måneder Grundskyld forudsættes indbetalt i januar og juli måned Betaling til statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever foretages i juli måned Anlægsbudgettet anvendes med 1/3 del i første halvår og 2/3 del i andet halvår Driftsbudgetoverførsler indregnes ikke Anlæg overføres 45 mio. kr. fra I overslagsårene overføres der henholdsvis 30, 20 og 10 mio. kr. pga. anlæg der ikke er færdige

56 Udvikling i gns. kassebeholdning mio Faktiske tal -300 Særlig udligningstilpasning Gns. likviditet

57 Økonomisk politik Formål Strukturel balance Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. Realvækst i serviceudgifter/overholdelse af ramme Nedbringelse af gældsprocent Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019????

58 Usikkerhed i skønnet for 2016 Vækst i indkomstgrundlaget KL s forventning til statsgarantien 16 tilskud til vanskeligt stillede kommuner Lånemuligheder på anlæg Mulighed for skattestigning uden sanktion Gevinst ved skattestigning til 25,6 % med sanktion: 6 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017 og 2018, 20 mio. kr. 2019, derefter 26 mio. kr. Aftale mellem KL og regeringen for 2016 Muligt tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (3mia. kr. = 25 mio. kr.) Den samlede serviceramme Anlægsrammen Budgetgaranti Lov- og cirkulæreprogrammet Virkningen af beskæftigelsesreformen??

59 Refusionsreformen Refusionsreformen træder i kraft i januar Refusionen på forsørgelsesydelser er herefter udelukkende baseret på varighed dvs. hvor længe en borger har været i forsørgelse uafhængigt af, hvilken forsørgelsesydelse der er tale om. Refusionen er herefter som følger: Varighed på forsørgelse Refusionssats på forsørgelsesydelse 0-4 uger 80 % 5-26 uger 40 % uger 30 % Over 52 uger 20 %

60 KLs beregninger af konsekvenser KL har beregnet et udgiftsskøn for 2016 baseret på faktiske udgifter og varigheder i For Norddjurs Kommune viser det følgende (2016 priser): Ved gældende model Ved ny refusionsmodel Forskel Alle forsørgelsesudgifter 328,4 mio. kr. 385,9 mio. kr. 57,5 mio. kr. Forskellen mellem gammel og ny refusionsmodel for de forventede forsørgelsesudgifter i 2016 er en merudgift på 57,5 mio. kr.

61 Ændringer i udligningsordningen Økonomi og indenrigsministeriet har lavet beregninger. Samlet set besk. reform og udligning giver det jf. disse beregninger følgende økonomiske effekt for Norddjurs Kommune: År Økonomisk effekt 5,5 mio. kr. 5,4 mio. kr. Samlet forventes således en økonomisk gevinst på 5,5 mio. kr. og 5,4 mio. kr. i 2016 henholdsvis Foreløbig indlagt manko 18 mio. kr. i de viste tal.

62 Nøgletal på udvalgte områder

63 Kr. pr. 0-5 årig Børnepasning udgifter pr. 0-5 årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

64 Kr. pr årig Folkeskolen udgifter pr årig, Budget Budget 2015 Kilde: ECO Nøgletal

65 Kr. pr. 65+ årig Ældreområdet udgifter pr. +65 årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

66 Kr. pr. 18+ årig. Voksne med særlige behov udgifter pr. 18+ årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

67 Kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge udgifter pr. 18+ årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

68 Tidspunkt Maj / juni Budgetprocessen budget 2016 Aktivitet Prioritering af udvalgets egne anlægsforslag i fagudvalg 5. Maj Deadline for politikerspørgsmål husk via gruppeformanden 25. juni kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af alle anlægsforslag og ny status på balancen. 13. august kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af det tekniske budget inkl. tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov og cirkulæreprogram. Svar på politikerspørgsmål. Uge 34 Ekstraordinære fagudvalgsmøder med drøftelse af forslag indenfor eget udvalgsområde 27. aug 14. sep kl. 10 Høringsperiode - Borgermøde den 2. september 17. september Budgetmøde med forhandling for kommunalbestyrelsen 7. oktober 2. behandling af budget i kommunalbestyrelsen

69 Spørgsmål

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere