BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015"

Transkript

1 BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

2 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen budget gæt på budget 2016 Befolkningsprognose Balancen Forventningerne fra B2015 Likviditeten

3 Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015

4 Fra budgetaftalen 2015 Der udarbejdes en nærmere vurdering af baggrunden for, at Norddjurs Kommunes skatteindtægter ikke stiger tilstrækkeligt, som der var tegn på ved udarbejdelsen af budget I denne undersøgelse indgår også en nærmere undersøgelse af indkomstsammensætningen i Norddjurs Kommune.

5 Analyse af indtægtsprognose Hvorfor har skønnene for kommunens skatteindtægter ændret sig?

6 Kommunens skatteindtægter Udviklingen i skøn for skatteindtægterne i Norddjurs Kommune for overslagsår Mio. kr Skøn i juni 2013 (Vedtaget budget 2014) Skøn i marts Skøn i juni 2014* Skøn i september 2014* (vedtaget budget 2015) Note: *: På baggrund af udmeldt statsgaranti for mio. kr. = Reduktion i forventede skatteindtægter for budgetåret 2015 fra det vedtagne budget 2014 (1.355 mio. kr.) til det vedtagne budget 2015 (1.342 mio. kr.)

7 Baggrund for skøn for skatteindtægter i overslagsårene Kommunens skøn for skatteindtægter lægger sig op af to centrale kilder: Økonomisk Redegørelse fra regeringen KLs skøn for kommunernes udskrivningsgrundlag (som laves på baggrund af Økonomisk Redegørelse) Begge disse revurderes tre gange årligt, og hver gang kan der ske ændringer.

8 Budgettet for indtægter i overslagsårene Overslagsåret 2015 i budget 2014 blev lavet på baggrund af faktiske skatteindtægter tre år tilbage i tid (2012) KLs anbefalede fremskrivningsprocenter benyttes, dog med erfaringsbaseret nedslag på ca. 0,5% Fremskrivningsprocenterne udmeldes af KL tre gange årligt og ændrer sig typisk fra gang til gang

9 KLs anbefalede fremskrivningsprocenter Tidspunkt for skøn KLs fremskrivningsprocenter Skøn juni 2013 (vedtaget budget 2014) 6,3 3,3 3,2 2,5 2,3 Skøn februar ,9 2,9 3,6 2,7 2,3 2,0 Skøn juni ,3 3,1 3,4 2,6 2,2 1,8 Skøn september 2014 (vedtaget budget 2015) 3,1 2,5 3,1 2,5 2,3 2,0 Anbefalingen fra juni 2013 (budget 2014) svarer til en fremskrivningsprocent på 13,3 % for budgetår 2015, mens anbefalingen fra september 2014 (budget 2015) er en fremskrivningsprocent på 9,0%. KLs anbefalinger er reduceret med 4,3 % for budgetåret Dertil kommer at budget 2015 er statsgarantien og ikke en fremskrivning.

10 Ændringer i skøn er udgiftsneutrale for Norddjurs Kommune Kommunerne kompenseres typisk ca. 90 %, hvis der sker ændringer i udskrivningsgrundlaget. Det har også været tilfældet for skatteindtægterne i 2015: 2015 Overslag (vedtaget budget 2014) 2015 Budget Difference Skat 1.354, ,65-13,24 Tilskud og udligning 699,23 712,14 12,91 Skatten for 2015 er blevet reduceret med 13,24 mio. kr., men samtidig er tilskud og udligning øget med 12,91 mio. kr. Norddjurs Kommune har således ikke mistet væsentlige indtægter i forbindelse med de ændrede skøn.

11 Analyse af indkomstgrundlaget

12 Fattige i Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) lavede i 2014 en analyse om fattigdom i Danmark med følgende konklusioner: Antallet af økonomisk fattige er fordoblet siden 2002 Fra er der dog, for første gang i 10 år, sket et mindre fald på landsplan. En fjerdedel af kommunerne, heriblandt Norddjurs, har dog oplevet en stigning i fattige i perioden Væksten i andelen af fattige i Norddjurs har været meget høj, ca. 22,9%, kun Langeland har haft en højere vækstrate (23,5%) For at se nærmere på problemet blev der bestilt en analyse fra AE der fokuserede på Norddjurs.

13 Definition på fattige Økonomisk fattige er personer der i 3 år i træk har: - Disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten - Nettoformue pr. voksen i familien på under kr. - Studerende er ikke inkluderet

14 Fattige i Norddjurs Kommune Arbejderbevægelsens erhvervsråd har for Norddjurs Kommune lavet en analyse af fattige i Danmark. Desuden har vi med supplerende data fra Danmarks Statistik forsøgt at belyse følgende områder: Hvordan har udviklingen i fattigdom i Norddjurs Kommune været? Hvordan har indkomstniveauet udviklet sig i Norddjurs Kommune? Hvordan har udviklingen været i andre, sammenlignelige, kommuner?

15 Antal fattige Udviklingen i antallet af fattige Fattige Norddjurs Promille Fattige Norddjurs Promille Voksne ,4 Børn , ,9 I alt , ,7 Udviklingen i antallet af fattige fra Væksten i andelen af fattige fra ,00% ,00% ,00% Fattige 2012 Fattige 10,00% 22,54% Norddjurs DK ,00% 50 0,00% 0-3,66% Voksne Børn -5,00% Kilde: AE

16 % Kilde: AE 1,8 1,6 Andel af befolkningen som er fattige Stigningen i antallet af fattige fra 2011 til 2012 har været højt, men Norddjurs har stadig relativt få fattige ift. den samlede befolkning. Andel af befolkning der er fattige i kommuner De tre kommuner med højest andel 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 De tre kommuner med lavest andel 0,8 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 - Egedal Allerød Favrskov Landsgns. Norddjurs Albertslund Ishøj København

17 Fattige fordelt på socioøkonomiske grupper Socioøkonomisk status har stor betydning for, om man er eller er i risiko for at blive fattig. Overordnet ses følgende tendenser blandt fattige i Norddjurs: Lønmodtagere og pensionister er de grupper der er mindst udsat for fattigdom De største andele af fattige findes blandt kontanthjælpsmodtagere, aktiverede, selvstændige og personer uden for arbejdsstyrken (f.eks. børn under 15 år). Det er typisk enlige uden børn der er fattige, der er langt flere enlige mænd end enlige kvinder der er fattige. De fleste fattige er børn og unge mennesker, mens det i mindre grad er personer over 50 år. Andelen af fattige er langt større blandt indvandrere end blandt etniske danskere.

18 % Skoledistrikternes socioøkonomiske sammensætning % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06 Børn (og personer uden registreret indkomst) 05 pensionister 04 Elever min. 15 år, under uddannelse 03 ledige (herunder dagpenge modtagere) 02 Lønmodtager 01 Selvstændig+Medarbejdende ægtefælle Skoledistrikt Kilde: Danmarks Statistik

19 Antal personer Kilde: Danmarks Statistik Udviklingen i indkomstniveau A-indkomst

20 % A-indkomster i 2013 på skoledistrikter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Skoledistrikter Kilde: Danmarks Statistik

21 Sammenligning med nabokommuner og landsgennemsnittet

22 % A-indkomstfordelingen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landsplan Norddjurs Kilde: Skat nøgletal

23 kr Udvikling i A-indkomst pr. gennemsnitsborger 12,88% kr ,10% kr kr ,80% 11,79% kr ,84% kr kr kr Norddjurs Kommune Favrskov Randers Syddjurs Hele landet Kilde: Skat Nøgletal

24 Konklusion Antallet af fattige i kommunen er begrænset men stigende 2011 til 2012, trods antallet af fattige på landsplan er faldende. Unge enlige mænd samt indvandrere er i særlig risiko for at blive ramt af fattigdom. Skoledistrikterne er meget ensartede både hvad angår socioøkonomiske grupper og indkomstniveau. Indkomstniveauet ligger væsentligt under nabokommunernes og landsplan. Væksten i borgernes indkomst lavere Indkomstniveauet er under landsgennemsnit, men er mere ensartet.

25 Tidspunkt Maj / juni Budgetprocessen budget 2016 Aktivitet Prioritering af udvalgets egne anlægsforslag i fagudvalg 5. Maj Deadline for politikerspørgsmål husk via gruppeformanden 25. juni kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af alle anlægsforslag og ny status på balancen. 13. august kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af det tekniske budget inkl. tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov og cirkulæreprogram. Svar på politikerspørgsmål. Uge 34 Ekstraordinære fagudvalgsmøder med drøftelse af forslag indenfor eget udvalgsområde 27. aug 14. sep kl. 10 Høringsperiode - Borgermøde den 2. september 17. september Budgetmøde med forhandling for kommunalbestyrelsen 7. oktober 2. behandling af budget i kommunalbestyrelsen

26 Budget 2016 i Norddjurs Kommune

27 Befolkningsprognose og -udvikling

28 Befolkningsudvikling Antal borgere i Norddjurs Kommune Aldersinterval Faktisk antal pr. 1. januar 2014 Faktisk antal pr. 1. januar 2015 Forskel 0-6 år år år år år år I alt

29 Befolkningsprognose - forudsætninger beboede boliger den 1. januar 2015 Fremtidigt boligbyggeri i Norddjurs Kommune Forventer 547 nye boliger de næste 10 år incl. konvertering af sommerhuse til helårsboliger Boligbehov antal beboere pr. husstand 1. januar 2015 boede der i gennemsnit ca. 2,1 person pr. bolig

30 Befolkningsprognose - forudsætninger Historiske tal i de seneste 5 år: Til- /fraflytning Ind/udvandring Fødsler / dødsfald Fertilitet antal fødte børn pr. kvinde i den fødedygtige alder.

31 Befolkningsprognose Sammenligning: Prognoser for og faktisk udvikling Prognose 2015 Prognose 2014 Prognose 2013 Prognose 2012 Faktisk befolkning

32 Befolkningsprognose Årsager til den faldende tendens Udvikling : Fødselsunderskud Der fødes færre end der dør Fødselsunderskud på ca. 115 personer i gennemsnit pr. år. Små ungdomsårgange og store efterkrigsårgange Fraflytning Nettofraflytning ca. 65 personer i gennemsnit pr. år. Mange unge på år flytter Indvandring Netto indvandring ca. 125 personer fra andre lande i gennemsnit

33 Befolkningsprognose Flytning til og fra kommuner i 2014 Top 10 kommuner, flytning til Norddjurs Syddjurs 346 Aarhus 345 Randers 330 Favrskov 58 Aalborg 45 København 43 Viborg 41 Skanderborg 40 Silkeborg 36 Horsens 33 Top 10 kommuner, flytning fra Norddjurs Aarhus 385 Randers 321 Syddjurs 301 Aalborg 85 København 65 Vejle 41 Viborg 40 Horsens 39 Silkeborg 39 Odense 35

34 Befolkningsprognose Nettoindvandring i 2014 top 10 lande Syrien 68 Litauen 36 Polen 17 Ukraine 17 Sverige 12 Rumænien 10 Somalia 10 Grønland 8 Afghanistan 7 Kina 6

35 Befolkningsprognose Kvinder (20-40 år) og 0 årige pr. 1. januar kvinder år 0 årige

36 Befolkningsprognose Flygtninge Ikke lagt ekstra personer ind i prognosen Stigning i antallet af kvoteflygtninge Ca. 40% af flygtninge kommet i er flyttet igen Flygtninge Kvote Modtaget Incl. familiesammenføringer ?

37 Befolkningsprognose år 3 år 6 år 9 år 12 år 15 år 18 år 21 år 24 år 27 år 30 år 33 år 36 år 39 år 42 år 45 år 48 år 51 år 54 år 57 år 60 år 63 år 66 år 69 år 72 år 75 år 78 år 81 år 84 år 87 år 90 år 93 år Befolkningssammensætningen

38 Befolkningsprognose Aldersinterval Forskel i % år , år , år , år , år , år ,7 80+ år ,7 I alt ,9

39 Befolkningsudviklingen Udviklingen i befolkningstallet fra 1. januar 2007 til 1. januar 2015: Norddjurs: -1,1% Syddjurs: 1,6% Favrskov: 5,5% Randers: 4,1% Hele landet: 3,9% Kilde: IM s nøgletal

40 Første skøn på budget

41 Lovændringer siden sidst

42 Usikkerhed i skønnet for

43 Forudsætninger for kørsel fra KLs tilskudsmodel i fht. indtægterne Ingen skattestigning - skatteprocent på 25,1% alle år Ingen tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Ældre-milliard tilskuddet indregnet som en nulløsning KL pris og lønskøn pr. marts Sundhedsudgifter uændret i forhold til B2015 Manglende refusion (beskæftigelsesreformen) => merudgifter på 57,5 mio. kr. (KLs skøn pba 2013-tal) Tekniske korrektioner og mængdereguleringer 26 mio. kr. pr. år Låneoptagelse skønsmæssig ansat til 15 mio. kr.

44 Skøn på indtægtssiden KLs skøn på indtægter (statsgaranti (skat), tilskud og udligning) Indkomstskatter skøn uændret i forhold til budgetoverslag 2016 i budget 2015 Andre skatter herunder grundskyld - vurderingsgrundlaget nedsat med lovbestemt 2,5 pct. => mindre provenue på 1,9 mio. kr. Tilskud og udligning opjusteret med 21 mio. kr. i alt., skyldes primært beskæftigelsesreformen Beskæftigelsestilskuddet opjusteret med 19 mio. kr.

45 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

46 Skøn på driftsudgifter Teknisk fremskrevet BO (B2015) Arbejdsmarkedsudvalget opskrevet med 57,5 mio. kr. vedr. beskæftigelsesreformen Ældremilliard er indlagt 8,4 mio. Kr. Tekniske korrektion 25 mio. kr. (skønsmæssig) Heraf 5 mio. kr. i pulje til evt. senere korrektioner i teknisk budget Mængdeudvikling 1,0 mio. kr. (skønsmæssig)

47 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

48 Anlæg Alle beløb i mio. kr Anlæg i alt Anlægsrammerne svarer til overslagsår i budget 2015

49 Anlæg Anlægsbudgetfordeling: Anlægstype Øvrige anlæg Jordforsyning indt.* Jordforsyning udg.* I alt * Der skal foretages en ny vurdering

50 Låneadgang Ikke fri låneadgang for kommuner Lovgrundlag - den kommunale lånebekendtgørelse Automatisk låneadgang eksempler: Udgifter til visse forsyningsvirksomheder Energibesparende forbedringer af bygninger og anlæg Energianlæg baseret på vedvarende energi, eks. solceller Renovering af færger og havne 85 % af udgiften ved visse arealerhvervelser herunder jorderhvervelser til omfartsvejen

51 Låneadgang Lånedispensationer Aftales i den årlige budgetaftale med KL lånepuljer i 2015 Borgernære lånepulje: 17,5 mio. kr. (vi skal bruge 37 mio. kr.) Ordinære lånepulje - afslag Lav likviditet - afslag Ghetto pulje - ikke søgt Mobildækning/bredbånd: 9 mio. kr. over 2 år (100% lånefinansieret) Likviditetsbelastning ved nedrivning: 3 mio. kr. (100% lånefinansieret)

52 Optaget lån (mio. kr.) Optaget alm. lån Optaget lån ældreboliger Optaget lån i alt Afdrag i alt* ,4 33,4 21, ,8 374,5 406,3 24, ,9 103,7 130,6 39, ,1 0,1 19,2 43,1 * inkl. afdrag på ældreboliger

53 Budget 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud

54 B2016 >< BO2016 i B2015 Øget kasseforbrug på 64 mio. kr. Indtægter + 12 mio. kr mio. kr. skatteindtægter pga. skat 25,1% (25,6% i B15) + 13 mio. kr. udligning pga. beskæftigelsesreformen + 19 mio. kr. øget beskæftigelsestilskud pga. besk. Reformen + 9 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet - 3 mio. kr. rabatordning på grundskyld 2,5% Driftsudgifter -76 mio. kr mio. kr. tekniske korrektioner, mængdereg., pulje - 58 mio. kr. i mindre refusion besk. reformen (KL skøn pba tal) + 9 mio. kr. pga. mindre P/L skøn -2,1 mio. kr. pga. KB beslutninger

55 Likviditetsforudsætninger Driftsudgifter og indtægter periodiseres ligeligt over årets 12 måneder Grundskyld forudsættes indbetalt i januar og juli måned Betaling til statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever foretages i juli måned Anlægsbudgettet anvendes med 1/3 del i første halvår og 2/3 del i andet halvår Driftsbudgetoverførsler indregnes ikke Anlæg overføres 45 mio. kr. fra I overslagsårene overføres der henholdsvis 30, 20 og 10 mio. kr. pga. anlæg der ikke er færdige

56 Udvikling i gns. kassebeholdning mio Faktiske tal -300 Særlig udligningstilpasning Gns. likviditet

57 Økonomisk politik Formål Strukturel balance Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. Realvækst i serviceudgifter/overholdelse af ramme Nedbringelse af gældsprocent Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019????

58 Usikkerhed i skønnet for 2016 Vækst i indkomstgrundlaget KL s forventning til statsgarantien 16 tilskud til vanskeligt stillede kommuner Lånemuligheder på anlæg Mulighed for skattestigning uden sanktion Gevinst ved skattestigning til 25,6 % med sanktion: 6 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017 og 2018, 20 mio. kr. 2019, derefter 26 mio. kr. Aftale mellem KL og regeringen for 2016 Muligt tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (3mia. kr. = 25 mio. kr.) Den samlede serviceramme Anlægsrammen Budgetgaranti Lov- og cirkulæreprogrammet Virkningen af beskæftigelsesreformen??

59 Refusionsreformen Refusionsreformen træder i kraft i januar Refusionen på forsørgelsesydelser er herefter udelukkende baseret på varighed dvs. hvor længe en borger har været i forsørgelse uafhængigt af, hvilken forsørgelsesydelse der er tale om. Refusionen er herefter som følger: Varighed på forsørgelse Refusionssats på forsørgelsesydelse 0-4 uger 80 % 5-26 uger 40 % uger 30 % Over 52 uger 20 %

60 KLs beregninger af konsekvenser KL har beregnet et udgiftsskøn for 2016 baseret på faktiske udgifter og varigheder i For Norddjurs Kommune viser det følgende (2016 priser): Ved gældende model Ved ny refusionsmodel Forskel Alle forsørgelsesudgifter 328,4 mio. kr. 385,9 mio. kr. 57,5 mio. kr. Forskellen mellem gammel og ny refusionsmodel for de forventede forsørgelsesudgifter i 2016 er en merudgift på 57,5 mio. kr.

61 Ændringer i udligningsordningen Økonomi og indenrigsministeriet har lavet beregninger. Samlet set besk. reform og udligning giver det jf. disse beregninger følgende økonomiske effekt for Norddjurs Kommune: År Økonomisk effekt 5,5 mio. kr. 5,4 mio. kr. Samlet forventes således en økonomisk gevinst på 5,5 mio. kr. og 5,4 mio. kr. i 2016 henholdsvis Foreløbig indlagt manko 18 mio. kr. i de viste tal.

62 Nøgletal på udvalgte områder

63 Kr. pr. 0-5 årig Børnepasning udgifter pr. 0-5 årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

64 Kr. pr årig Folkeskolen udgifter pr årig, Budget Budget 2015 Kilde: ECO Nøgletal

65 Kr. pr. 65+ årig Ældreområdet udgifter pr. +65 årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

66 Kr. pr. 18+ årig. Voksne med særlige behov udgifter pr. 18+ årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

67 Kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge udgifter pr. 18+ årig, Budget Budget Kilde: ECO Nøgletal

68 Tidspunkt Maj / juni Budgetprocessen budget 2016 Aktivitet Prioritering af udvalgets egne anlægsforslag i fagudvalg 5. Maj Deadline for politikerspørgsmål husk via gruppeformanden 25. juni kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af alle anlægsforslag og ny status på balancen. 13. august kl Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af det tekniske budget inkl. tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov og cirkulæreprogram. Svar på politikerspørgsmål. Uge 34 Ekstraordinære fagudvalgsmøder med drøftelse af forslag indenfor eget udvalgsområde 27. aug 14. sep kl. 10 Høringsperiode - Borgermøde den 2. september 17. september Budgetmøde med forhandling for kommunalbestyrelsen 7. oktober 2. behandling af budget i kommunalbestyrelsen

69 Spørgsmål

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere