Penge magt medier religionskrig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge magt medier religionskrig"

Transkript

1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både politisk og økonomisk magt for at få og udøve magt. Denne karikering af jøder, penge, medier og politikere må iflg. Henrik Heide ing.dk gerne identificeres med nazistisk propaganda. Lang tid efter, at Henrik Heide har fjernet selve artiklen og undertegnedes konto på ing.dk begrundet med denne artikel, og dermed fjernet undertegnedes mulighed for at skrive og svare igen på stedet, er en kommentar, som karakteriserer den fjernede artikel som nazistisk propaganda stadig tilgængelig, lige som kontoindehaveren, jøden, der karakteriserede artiklen som et nazistisk afskrift, selv står tilbage: Jøden, Misha Sakharoff, kan ustraffet kalde min artikel for et nazistisk afskrift, og hans kommentar er stadig synlig på hans konto, hvor den artikel, som han har klaget over, er væk! Forløbet har afstedkommet endnu en kommentar fra undertegnedes side, som handler om den måde, som publicisterne praktiserer og belønner den særligt danske kamp for ytringsfriheden på. Jøder kan uden problemer få fjernet indlæg, som tematiserer den særstatus, de har inden for finansverden, medier og i det politiske system, hvor resten af den danske medieverden i øvrigt forbeholder sig ret til at svine muslimer til i ytringsfrihedens navn. Jeg er ikke racist, men meget kritisk over for den måde, som magteliten og jøderne administrerer sin magt på i det danske samfund og resten af verden. Jeg har selv sagt ikke meget til overs for mediernes såkaldte kamp for ytringsfriheden. Min beskrivelse af jødernes magtmisbrug, nazikortet m. m. kan læses i følgende artikel: Resten af den tekst, som er bortcensureret på ing.dk, lyder som følger: Men først og fremmest afspejler magtens og pengenes fordeling på nationalt og globalt plan, at pengenes magt og magtens penge er to sider af det samme; at positiv særbehandling, forskelsbehandling, arv, tradition og kærlighed til sig og sine er et væsentligt træk ved den herskende politiske og økonomiske orden. Det såkaldt moderne samfund er alt andet end moderne. Der gælder semifeudale forhold her som der, altså alt andet end det, et moderne, sekulært samfund er karakteriseret ved. Fortællingen om det moderne fri marked, hvor funktion, evner og de grundlæggende frihedsrettigheder sikrer, at enhver kan byde ind og opnå et værd som fortjent i forhold til, hvad den enkelte repræsenterer ud fra individuelle evner og indsats og uanset stand og rang holder ikke. Det moderne samfund er gennemsyret af magteliternes indavl, og det bygger ikke op om nogen overordnet rationalitet, sådan som det hører til fortællingen om det moderne oplyste og funktionelle samfund. Tværtimod, så er 1

2 magtstrukturerne feudale og den såkaldte sociale succes, som de privilegerede nyder, at identificere med bidraget til undermineringen af selve livets forudsætninger her på den blå planet. De semifeudale tendenser og dysfunktionelle aspekter af samfundet er taget til siden årtusindskiftet. Det afspejler sig især på de store kommercielle mediers brugerflader, hvor fortiden sætter sig mere og mere uhæmmet og rigidt igennem, inde fra ud mod brugeren. Den proklamerede kamp for ytringsfrihed er fx søsat af nærmest arkaiske reminiscenser af en fjern fortid. Religionskampen, de primitive forklaringer på meningen med livet, de store kosmologier, kristendom, islam og jødedom har fået nyt kunstigt liv og er trådt i stedet for de alt for alvorlige problemer, som den sociale succes har ført med sig for menneskeheden, livet på jorden. Jagten efter rigdom, magt og social succes er syg, og sygdommen gemmer sig bag religionen, genoptagelsen af traditionen for at fylde folket med opium. Familiedynastier og andre former for alliancer er væsentlige for det danske folketings sammensætning og funktion. Konkret og sporadisk kan nævnes Ellemann Jensen dynastiets tre generationer af levebrødspolitikere, Tørnes to, Helveg Petersen tre, Auken tre (med mange grene), Aamund to, Hækkerup tre, Dyremose to, Langballe to, Krarup to, Møller to/tre, osv. Stærke familiebånd mellem Martin og Bo Lidegaard, hvor Bo gik fra ledelsen af statsministeriet til posten som chefredaktør for landets næststørste dagblad Politiken, er typisk. Familietradition inden for pressen virker befordrende for den politiske karriere og omvendt. Medlemmerne af familier, med tradition for indflydelse, svinger sig op ved hinanden, afslørende for hvor håbløst umoderne det danske samfund er. Landets højest feterede meningsdanner er pt. zionisten Martin Krasnik, der til sammen med Adam Holm, en anden jøde, udgør 40 % af staben af studieværter på DR 2 Deadline (set i forhold til sammensætningen af den danske befolkning statistisk vanvittigt usandsynligt). Deres foretrukne debattema er ytringsfriheden, hvor højrefløjens Preben Rose, der af sine egne beskrives som potentiel modtager af Nobels fredspris, har afstukket retningslinien for opmærksomhed. Det lille monarki mod nord med kristendommen som statsreligion har således lagt grund til jødernes udfald mod islam, der implicit og eksplicit italesættes som den egentlige trussel mod ytringsfriheden og demokratiet. De mest fladpandede muslimer gør så, hvad de kan, for at leve op til beskrivelsen af at netop islam er uforenelig med demokrati og frihed. Her til lands har en muslimsk idiot, takket være sit eget håbløst antagonistiske orienteringsmønster, skudt to mennesker i København inden for det sidste døgn. (artiklen kom på d. 15/2 2015) Sharialoven er vedtaget og gælder i flere lande i Mellemøsten (fx i Saudi Arabien og IS), og der er ingen tvivl om, at mange muslimer implicit orienterer sig ud fra lovens påbud, dvs. sort middelalder. Det er håbløst umoderne, og det fremmer de værste kræfter inden for de kredse, der gemmer de største problemer væk under italesættelsen af de mindre pseudoproblemer, skinkampen om oplysning, demokrati og udvikling. Dansk Samling, med Morten Uhrskov i spidsen, kan se frem til stigende opbakning fra landsbytosser og andre tabere inden for den orden, der kun cementeres af de gamle mediers held med at sætte deres pseudodagsorden udtalte Flemming Rose, som forsvar for publiceringen af Muhammedtegningerne: Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de 2

3 insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Det er bestemt ikke altid pænt at se på, og det betyder ikke, at religiøse følelser for enhver pris skal gøres til grin, men det er underordnet i sammenhængen. Det er således ikke tilfældigt, at folk i totalitære samfund ryger i fængsel for at fortælle vittigheder eller afbilde diktatorer kritisk. Det sker som regel med henvisning til, at det krænker folkets følelser. I Danmark er det ikke kommet så vidt, men de anførte eksempler viser, at vi er på vej ind på en glidebane, hvor ingen kan forudsige, hvad selvcensuren vil ende med.[...] Derfor har Morgenavisen Jyllands-Posten opfordret medlemmer af danske bladtegneres forening til at tegne Muhammed, som de ser ham. Essensen i Roses argument er, at provokationen af profeten Muhammed er legitimeret alene under henvisning til retten til at provokere i ytringsfrihedens navn. Traditionen for at provokere muslimerne alene begrundet i den principielle ret til at gøre det i ytringsfrihedens navn blev skabt her til lands, af Rose og JP. Det har dannet skole, og fanatikerne har manifesteret sig med sine ugerninger rundt om i de kristne og jødiske højborge, bekræftende for konfliktens primitive realitet. (konfliktens realitet skal semantisk og reelt sættes op over for realitetens konflikt, en øvelse som ikke beherskes i de danske medier: https://www.saxo.com/dk/realitetens-konflikt-versuskonfliktens-realitet_pdf_ ) Flemming Rose vidste præcist, at vort lille kongedømme, på grund af deltagelsen i den på nationalt og internationalt plan ulovlige Irak-krig 2003, i forvejen lå for had hos mange af de mennesker, som han valgte at provokere. Men de mere realistiske og realøkonomiske forklaringer bag den antagonisme, som Flemming Rose og hans segment ville vække, interesserer ikke hverken ham, eller de kredse, som har skabt ham, dvs. magteliten inden for det lille kristne kongedømme. Segmentet omkring den danske højrefløj vil ikke vide af, at det danske forbrug i økonomisk og social forstand af verdens livsbetingelser, er en hån mod livet selv, at de selv er førende inden for den disciplin, der primært sigter til og retter sig mod at smadre selve livets betingelser. Segmentet beskriver sit forbrug og rigdom som forudsætningen for løsningen af alverdens problemer. Segmentet satser på økonomisk vækst, men aner ikke hvad vækst er, fordi det er tabu. Her på ing.dk gemmer tekniknørden sig så for den overordnede problemstilling, ved som den gode dreng i klassen hele tiden at komme med små tekniske fix. Det forhold, at forbruget i sig selv er et problem, og at enhver teknisk landvinding, som gør forbruget af de begrænsede ressourcer endnu mere effektiv, blot bidrager til de overordnede problemer, som løsningerne er skabt for at løse, det skubber nørden fra sig. Man tror i stedet blindt på oplysningens projekt og den teknologiske udvikling. Eliten belønner da også nørden for det. Ingeniøren har eliten brug for, og ingeniøren er glad for sin afsondrede og uskyldigt nørdede tilværelse. Et historisk lille folketingsflertal tilsidesatte 2003 dansk og international lovgivning, for at gå i krig i Irak for olie, og den sociale situation i Mellemøsten og Nordafrika kan bl.a. forklares med det kaos, som krigen var med til at skabe. Det er tabu i de kredse, der promoverer sig selv som ytringsfrihedens og det sekulært moderne samfunds fremmeste forsvarer. De millioner af landsfordrevne og døde muslimer, som den danske elite har skyld i, hader selvfølgelig Danmark (de levende nok mere end de døde), af gode grunde. Roses provokationer falder på baggrund af en langt mere fundamental realitet, end JP og slænget omkring ham kan tåle at se i øjnene. 3

4 Hvis jeg er nødt til eksplicit at tage afstand fra de islamiske fundamentalister, mener jeg faktisk, at det har at gøre med den syge diskurs, som den såkaldte kamp for ytringsfriheden har ført med sig. Det er en unødig belastning, konsekvens af den patetiske kamp, pseudoforsvaret for ytringsfriheden. Som ateist, postmodernist, rationalistisk kritiker af rationalismen, materialistisk minimalist, osv. må jeg bare konstatere, at kampen for ytringsfriheden, Irak-krig, pseudodemokrati m.m. har ødelagt muligheden for at fokusere funktionelt, afslappet og velafvejet på det, som jeg ser som de rigtige problemer. Selvcensuren er tyk på DR, TV2 og i de danske kommercielle medier. Kritikken af den selvdestruktive form for økonomisk og social succes, som man dyrker, har trange kår. Aldrig har disse medier kunnet finde på at fortælle sine brugere, at deres forbrug og livsstil er en forbrydelse mod menneskeheden, at man bruger løs af livets forudsætninger i forsøget på at opnå andel i det økonomiske systems inflationsværdier. Tværtimod, så lever man af at sælge den bekvemme udgave af sandheden, som går på, at Danmark kan forbruge sig ud af mangelen. Løgnen og selvcensuren er selve essensen i mediernes performance. I det hele taget vil man ikke vide af, hvad penge er inden for den elite, der sætter mediernes dagsorden. Hele verden står i gæld til sig selv. Den skylder iflg. den seneste rapport fra Mc. Kinsey sig selv 199 billioner US$. DK skylder sig selv og andre hvad der svarer til 5,38 gange sit BNP. Det overgås kun af Irland og Holland. Men investorerne kan ikke få nok kroner i øjeblikket! Hvad siger det om markedet? Rapporten afslører indirekte, at pengene har mistet gyldighed som mål for realværdi og realitet. Når man ikke kan beskrive relationen mellem pengeværdi og virkelighed længere, så er det fordi, at man inden for mainstreamen af fagøkonomer og politikere ud fra magtstrategiske overvejelser har valgt at forpurre forståelsen for pengenes væsen. Inden for den økonomiske verdenslitteratur er man nødt til at gå tilbage i tiden, for at finde de mere forpligtende forklaringer på, hvad penge er, hvordan de fungerer og hvad de kan tages som mål for. I begyndelsen af trediverne finder man hos John Maynard Keynes og Joseph A. Schumpeter de ypperste beskrivelser af, at bankpenge, kreditpenge ikke kan tages som mål for rigdom, og at de ødelægger prisdannelsen, som er markedets legitime mekanisme. De positioner, som vore dages økonomer indtager, er af det der kaldes klassisk, neoklassisk og nykeynesiansk tilsnit. Her er penge ikke noget man taler om, og slet ikke markedets virtuelle værdier, bankpengene, kreditpengene. Penge anses af ideologiske grunde for at være et neutralt medium i formidlingen af realøkonomiens selvudfoldelse. Verdens virkelige penge og verdens virkelige pengeøkonomi er således det store tabu inden for den herskende ordens udlægning af, hvad økonomi er. Det hedder sig fx, at stater og nationalbanker har kontrol med pengemængden, at de skabes på nationalbankernes nåde via deres discount windows, diskontorente og nationalbankernes operationer på det åbne pengemarked. Den amerikanske stat har da sandt nok også en betydelig andel af ansvaret for verdens pengemængde sammen med nationens federale bankvæsen. Den amerikanske stat skylder nemlig over 20 billioner US$, penge som er skabt gennem låneprocessen i 4

5 samarbejde med The Fed, og The Fed har i og med finanskrisen indtaget en ny historisk rolle på pengemarkedet, ved at have samlet op af kommercielle værdipapirer, statspapirer, forsikringer mod default og rentetab, udlån til dealersystemet af kreditbeviser osv. Det seneste initiativ fra ECB s side er i sammenligning med kun at betragte som et noget amputeret forsøg på at gøre FED rangen stridig i rollen som dealer of last ressort. Den sølle billion Euro, som Mario Draghi vil sætte i søen, for at samle op af markedets endogene kreditpenge, er kun en dråbe. Siden 2007 er pengemængden, identisk med verdens gæld, steget med 58 billioner US$! Næsten lige så meget som det, økonomerne kalder et års globalt bruttoprodukt. Disse penge er først og fremmest skabt på det internationale pengemarked, som kreditbeviser udstedt som Eurobond (En betegnelse, der dækker over lån og kreditbeviser nomineret i en valuta eller en kurv af valutaer, som udstedes uden for den nation, hvis money of account fordringerne på fremtidige penge, værdipapirer formuleres i, fx i Luxembourg, London eller Hongkong, der alle huser lommer af jurisdiktion for udstedelse af den slags statsløse kreditpenge) De mange kreditpenge, verdens gæld, fungerer fuldt ud som nationalbankpenge i betalingen. De bruges dog først og fremmest til at købe sig selv med, dvs. som betalingsmiddel i handel med forskellige former for penge, kreditpenge. Man kan ikke sige, at de gigantiske udvekslinger af penge, handelen med penge for penge, kreditpenge for kreditpenge, lånebeviser og forsikringer mod tab og sikring af gevinst er mål for realøkonomiske transaktioner. Det handler nemlig om, at pengene lukker sig om sig selv i et system, hvor de både er udbud og efterspørgsel, hvor de absorberer sig selv på en måde, der slet ikke kan tages som udtryk for realøkonomiske begivenheder. Her hvor de kæmpe summer af kreditpenge er med til at danne markedsværdierne, der mangler de at blive beskrevet. Vi mangler beskrivelsen af, at de såkaldte markedsværdier ikke svarer til noget, og at markedet af samme grund ikke længere har ret, når det sætter prisen. Prisdannelsen er skævvredet af de absurde mængder af virtuelle penge, som markedet, det internationale pengemarked har skabt. I Danmark har de store virksomheder uanet kreditmuligheder, fordi de fx som A P Møller ejer eller er identisk med Danske Bank, og Realkredit Danmark. De virksomheder, som ejes af eller selv ejer de netværk af betalinger, som den finansielle sektor har, kan låne og skabe lige så mange penge det skal være, lige ud af det blå. Det var måske noget, der kunne interessere andre virksomheder, som i den grad er udelukket fra mulighederne for at kunne låne, selv om de funktionelt og realøkonomisk er langt mere produktive, end fx Danske Bank! De såkaldte endogene penge findes for de rigtige kredse, eliten i dansk erhvervsliv. Anderledes er det for mindre virksomheder, der må tjene sine penge, dvs. som ikke kan lave sine penge lige som de store virksomheder og de statssikrede systemiske finansielle institutioner. Markedet er på mange måder sat ud af kraft, bl.a. med de 6 bankpakker, som Danmark har lavet for at sikre de stores pengemaskine. Set i det store perspektiv er nationens leflen for fx Goldman Sachs, med salget af Dong, ikke bare en leflen, men en del af overgivelse af markedet og nationens lovramme for markedet til fremmede magter. Tilhørsforhold, religion, køn og familierelationer er afgørende for fordelingen af økonomisk og politisk magt. Det er ikke religiøse fundamentalister, altså muslimer, som står for den mest udbredte 5

6 form for fundamentalisme. Nej, det er den form for markedsfundamentalisme, som eliterne i den globale og nationale orden repræsenterer, hvor det fri marked er sat ud af kraft af semifeudale magtstrukturer og fortiede pengeskabelsesmekanismer. Positiv særbehandling forskelsbehandling arv kærlighed til sine egne går her op i en højere enhed, der slet ikke kan identificeres med fremskridtet eller et moderne sekulært samfund. Spørgsmål om ligestilling, ytringsfrihed og udvikling behandles kun inadækvat inden for denne orden. Det kan ikke siges for meget, men bliver det aldrig. (Citat slut.) Artiklen er blevet fjernet med de begrundelser, som ing.dk nu har stående, der hvor artiklen før stod: De faktuelle påstande, som fremføres i den bortcensurerede artikel er på ingen måde taget ud af det blå. Det er fx veldokumenteret, at erklærede jøder såvel som mennesker af jødisk oprindelse er overrepræsenteret inden for den finansielle sektor og i medieverdenen både her til lands og i resten af verden. I artiklen nævnes kun to navngivne jøder på studieværter på DR Deadline som to ud af fem. Da jøderne kun udgør en promille af den danske befolkning, er der tale om en overrepræsentation på redaktionen som er statistisk meget usandsynlig. Statistisk svarer det til 1/ Hvorfor er koncentrationen af jøder på redaktionen statistisk set så aldeles skæv/usandsynlig stor? USA s, Danmarks og Englands krig i 2003 blev indledt på baggrund af løgne om masseødelæggelsesvåben. Det er almen viden. En lang række danskere indledte et retsopgør med grundlaget for dansk deltagelse i krigen. Østre landsret afviste at løfte sagen op i højesteret med den begrundelse, at sagsøgerne ikke var personligt berørt af statens krigsførelse. Dvs. systemet valgte ikke at gå i med selve spørgsmålet om lovligheden af dansk deltagelse i krigen, et spørgsmål hvis aktualitet aldrig har manglet. Irak-kommissionen, som den nuværende regering angiveligt har sat i værk for at få anbragt ansvaret for deltagelsen i krigen, er blevet saboteret af grunde, som offentligheden ikke må få at vide! Artiklen kritiserer den form for dæmonisering af muslimer, som de danske kommercielle medier har gjort sig skyld i siden JP bragte de famøse Muhammed-tegninger. Artiklen taler kun nedsættende om en muslim, netop den person, som gennemførte terrorangrebet i år i København, og som blev dræbt af politiet i timerne efter, hvor danske medier systematisk beskriver islamister som farlige for demokratiet. Omtalen af religion som opium for folket kan næppe være forbudt i et samfund, der har en lang tradition for at sætte netop religion op som en trussel mod oplysningens projekt, dvs. det moderne. Og selv samme samfund forbeholder sig retten til at karikere og provokere især muslimer som den største trussel mod demokratiet. Det er korrekt, at Danmark både er et monarki og at statsreligionen er kristendom, hvilket er helt uforeneligt med det at være et moderne sekulariseret samfund. De semifeudale magtrelationer, som omtales i artiklen, er dokumenteret alene med de eks. på flergenerations politikerfamilier, som sidder og har siddet i det danske folketing. Desuden henvises der til en phd-afhandling, som omtalt i dagbladet Ínformation, hvor magtelitens sammenspisthed vises sort på hvidt, som et sammenrend omkring kongehuset af mediefolk, erhvervsinteresser, investorer og fagforeningsbosser. 6

7 Der fokuseres på den måde, som pengene skabes på af de frie markedskræfter. Fænomenet er kommet op inden for det sidste år, bl.a. takket være bevægelsen Gode penge. Jeg har selv i et større antal artikler på arbejdsforskning.dk, på ing.dk samt i en kommende bog, der ligger til peer review på et akademisk forlag, taget fænomenet endogene penge op. Beskrivelsen af dette fænomen er en bombe under den herskende ordens økonomiske selvretfærdighed. Intet af det, der fremføres i den nu bortcensurerede artikel, savner dækning. Ved at fjerne artiklen udøver ing.dk derfor en form for censur, som i den grad står for den ultimativt performative bekræftelse af artiklens budskab, nemlig at medierne udøver censur under dække af at forsvare ytringsfriheden. Det forklarer også hvordan medierne systematisk sørger for, at kun den ekstreme højrefløj får lov at sætte sig igennem i deres såkaldte kamp for ytringsfriheden. Retten til at håne gælder kun højrefløjens ret til at håne muslimerne. Men den magtelite, som medierne arbejder for, må man ikke kritisere for noget som helst. Retten til at fortælle medierne, hvad medierne ikke bryder sig om at høre om sig selv, den findes kun i begrænset omfang her til lands. Mvh. Steen d. 16/

Penge magt medier religionskrig

Penge magt medier religionskrig Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig http://ing.dk/debat/penge-magt-medier-religionskrig-174141 Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...4

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske)

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.22/7 2013 Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Kontrollen over de tre truer med at glide Den

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

SPORTENS FINALITET og PRÆSTATIONSPRINCIPPET

SPORTENS FINALITET og PRÆSTATIONSPRINCIPPET SPORTENS FINALITET og PRÆSTATIONSPRINCIPPET Sportens finalitet virker disciplinerende for rationaliteten i den globale økonomi. De olympiske lege er befordrende for præstationsprincippet over alt i det

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys.

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Det er svært at forstå noget som helst som rationelt, uden at inddrage en form for formålsmæssighed i betragtningen.

Læs mere

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) 1 Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen (M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) Der, hvor markedet, loven

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Søgning: "steen rasmussen"

Søgning: steen rasmussen Søgning: "steen rasmussen" Faktura, forskning og videnskab I en leder her på ing.dk d. 27 feb. 2015 giver Arne R. Steinmark udtryk for, at naturvidenskaben i disse tider er under pres fra tro og overtro.

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen.

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Once upon a time in the west 1 Om de skabte skabere, de kreative kreaturer, bødlerne der faldt som ofrer for sig selv i en og samme

Læs mere

Angela Merkels Ferienland!

Angela Merkels Ferienland! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.4/5 2013 Angela Merkels Ferienland! (Soraya Sáenz de Santamaría, den korrupte spanske regerings vicepræsident) Mere end 6 millioner spaniere har fået fingeren. De

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Af Cand. Phil. i filosofi, Steen Ole Rasmussen, d. 9/10, 2011. Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Så længe, at civilisationen ikke bare kan levere sine tabere tilbage

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og forlægger Steen Ole Rasmussen. Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 Mange kvinder drømmer om at åbne sin egen lille fine butik ud mod den store beundrende

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Den halve sandhed er den bedste løgn

Den halve sandhed er den bedste løgn Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen d.20/10 2012 Den halve sandhed er den bedste løgn Selv de onde har brug for at beskrive sig selv som gode. De lyver ikke kun, men pynter bare lidt på resultatet, lige

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Metaforer. Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014

Metaforer. Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014 Metaforer Noter til PowerPoint præsentation Studiedag 22. november 2014 Slide 1: Fremmedordbogen: Metafor = (gr. føre over). Billedligt udtryk hvor man erstatter selve sagen med et billede (f.eks. gløde

Læs mere