Penge magt medier religionskrig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge magt medier religionskrig"

Transkript

1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både politisk og økonomisk magt for at få og udøve magt. Denne karikering af jøder, penge, medier og politikere må iflg. Henrik Heide ing.dk gerne identificeres med nazistisk propaganda. Lang tid efter, at Henrik Heide har fjernet selve artiklen og undertegnedes konto på ing.dk begrundet med denne artikel, og dermed fjernet undertegnedes mulighed for at skrive og svare igen på stedet, er en kommentar, som karakteriserer den fjernede artikel som nazistisk propaganda stadig tilgængelig, lige som kontoindehaveren, jøden, der karakteriserede artiklen som et nazistisk afskrift, selv står tilbage: Jøden, Misha Sakharoff, kan ustraffet kalde min artikel for et nazistisk afskrift, og hans kommentar er stadig synlig på hans konto, hvor den artikel, som han har klaget over, er væk! Forløbet har afstedkommet endnu en kommentar fra undertegnedes side, som handler om den måde, som publicisterne praktiserer og belønner den særligt danske kamp for ytringsfriheden på. Jøder kan uden problemer få fjernet indlæg, som tematiserer den særstatus, de har inden for finansverden, medier og i det politiske system, hvor resten af den danske medieverden i øvrigt forbeholder sig ret til at svine muslimer til i ytringsfrihedens navn. Jeg er ikke racist, men meget kritisk over for den måde, som magteliten og jøderne administrerer sin magt på i det danske samfund og resten af verden. Jeg har selv sagt ikke meget til overs for mediernes såkaldte kamp for ytringsfriheden. Min beskrivelse af jødernes magtmisbrug, nazikortet m. m. kan læses i følgende artikel: Resten af den tekst, som er bortcensureret på ing.dk, lyder som følger: Men først og fremmest afspejler magtens og pengenes fordeling på nationalt og globalt plan, at pengenes magt og magtens penge er to sider af det samme; at positiv særbehandling, forskelsbehandling, arv, tradition og kærlighed til sig og sine er et væsentligt træk ved den herskende politiske og økonomiske orden. Det såkaldt moderne samfund er alt andet end moderne. Der gælder semifeudale forhold her som der, altså alt andet end det, et moderne, sekulært samfund er karakteriseret ved. Fortællingen om det moderne fri marked, hvor funktion, evner og de grundlæggende frihedsrettigheder sikrer, at enhver kan byde ind og opnå et værd som fortjent i forhold til, hvad den enkelte repræsenterer ud fra individuelle evner og indsats og uanset stand og rang holder ikke. Det moderne samfund er gennemsyret af magteliternes indavl, og det bygger ikke op om nogen overordnet rationalitet, sådan som det hører til fortællingen om det moderne oplyste og funktionelle samfund. Tværtimod, så er 1

2 magtstrukturerne feudale og den såkaldte sociale succes, som de privilegerede nyder, at identificere med bidraget til undermineringen af selve livets forudsætninger her på den blå planet. De semifeudale tendenser og dysfunktionelle aspekter af samfundet er taget til siden årtusindskiftet. Det afspejler sig især på de store kommercielle mediers brugerflader, hvor fortiden sætter sig mere og mere uhæmmet og rigidt igennem, inde fra ud mod brugeren. Den proklamerede kamp for ytringsfrihed er fx søsat af nærmest arkaiske reminiscenser af en fjern fortid. Religionskampen, de primitive forklaringer på meningen med livet, de store kosmologier, kristendom, islam og jødedom har fået nyt kunstigt liv og er trådt i stedet for de alt for alvorlige problemer, som den sociale succes har ført med sig for menneskeheden, livet på jorden. Jagten efter rigdom, magt og social succes er syg, og sygdommen gemmer sig bag religionen, genoptagelsen af traditionen for at fylde folket med opium. Familiedynastier og andre former for alliancer er væsentlige for det danske folketings sammensætning og funktion. Konkret og sporadisk kan nævnes Ellemann Jensen dynastiets tre generationer af levebrødspolitikere, Tørnes to, Helveg Petersen tre, Auken tre (med mange grene), Aamund to, Hækkerup tre, Dyremose to, Langballe to, Krarup to, Møller to/tre, osv. Stærke familiebånd mellem Martin og Bo Lidegaard, hvor Bo gik fra ledelsen af statsministeriet til posten som chefredaktør for landets næststørste dagblad Politiken, er typisk. Familietradition inden for pressen virker befordrende for den politiske karriere og omvendt. Medlemmerne af familier, med tradition for indflydelse, svinger sig op ved hinanden, afslørende for hvor håbløst umoderne det danske samfund er. Landets højest feterede meningsdanner er pt. zionisten Martin Krasnik, der til sammen med Adam Holm, en anden jøde, udgør 40 % af staben af studieværter på DR 2 Deadline (set i forhold til sammensætningen af den danske befolkning statistisk vanvittigt usandsynligt). Deres foretrukne debattema er ytringsfriheden, hvor højrefløjens Preben Rose, der af sine egne beskrives som potentiel modtager af Nobels fredspris, har afstukket retningslinien for opmærksomhed. Det lille monarki mod nord med kristendommen som statsreligion har således lagt grund til jødernes udfald mod islam, der implicit og eksplicit italesættes som den egentlige trussel mod ytringsfriheden og demokratiet. De mest fladpandede muslimer gør så, hvad de kan, for at leve op til beskrivelsen af at netop islam er uforenelig med demokrati og frihed. Her til lands har en muslimsk idiot, takket være sit eget håbløst antagonistiske orienteringsmønster, skudt to mennesker i København inden for det sidste døgn. (artiklen kom på d. 15/2 2015) Sharialoven er vedtaget og gælder i flere lande i Mellemøsten (fx i Saudi Arabien og IS), og der er ingen tvivl om, at mange muslimer implicit orienterer sig ud fra lovens påbud, dvs. sort middelalder. Det er håbløst umoderne, og det fremmer de værste kræfter inden for de kredse, der gemmer de største problemer væk under italesættelsen af de mindre pseudoproblemer, skinkampen om oplysning, demokrati og udvikling. Dansk Samling, med Morten Uhrskov i spidsen, kan se frem til stigende opbakning fra landsbytosser og andre tabere inden for den orden, der kun cementeres af de gamle mediers held med at sætte deres pseudodagsorden udtalte Flemming Rose, som forsvar for publiceringen af Muhammedtegningerne: Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de 2

3 insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Det er bestemt ikke altid pænt at se på, og det betyder ikke, at religiøse følelser for enhver pris skal gøres til grin, men det er underordnet i sammenhængen. Det er således ikke tilfældigt, at folk i totalitære samfund ryger i fængsel for at fortælle vittigheder eller afbilde diktatorer kritisk. Det sker som regel med henvisning til, at det krænker folkets følelser. I Danmark er det ikke kommet så vidt, men de anførte eksempler viser, at vi er på vej ind på en glidebane, hvor ingen kan forudsige, hvad selvcensuren vil ende med.[...] Derfor har Morgenavisen Jyllands-Posten opfordret medlemmer af danske bladtegneres forening til at tegne Muhammed, som de ser ham. Essensen i Roses argument er, at provokationen af profeten Muhammed er legitimeret alene under henvisning til retten til at provokere i ytringsfrihedens navn. Traditionen for at provokere muslimerne alene begrundet i den principielle ret til at gøre det i ytringsfrihedens navn blev skabt her til lands, af Rose og JP. Det har dannet skole, og fanatikerne har manifesteret sig med sine ugerninger rundt om i de kristne og jødiske højborge, bekræftende for konfliktens primitive realitet. (konfliktens realitet skal semantisk og reelt sættes op over for realitetens konflikt, en øvelse som ikke beherskes i de danske medier: https://www.saxo.com/dk/realitetens-konflikt-versuskonfliktens-realitet_pdf_ ) Flemming Rose vidste præcist, at vort lille kongedømme, på grund af deltagelsen i den på nationalt og internationalt plan ulovlige Irak-krig 2003, i forvejen lå for had hos mange af de mennesker, som han valgte at provokere. Men de mere realistiske og realøkonomiske forklaringer bag den antagonisme, som Flemming Rose og hans segment ville vække, interesserer ikke hverken ham, eller de kredse, som har skabt ham, dvs. magteliten inden for det lille kristne kongedømme. Segmentet omkring den danske højrefløj vil ikke vide af, at det danske forbrug i økonomisk og social forstand af verdens livsbetingelser, er en hån mod livet selv, at de selv er førende inden for den disciplin, der primært sigter til og retter sig mod at smadre selve livets betingelser. Segmentet beskriver sit forbrug og rigdom som forudsætningen for løsningen af alverdens problemer. Segmentet satser på økonomisk vækst, men aner ikke hvad vækst er, fordi det er tabu. Her på ing.dk gemmer tekniknørden sig så for den overordnede problemstilling, ved som den gode dreng i klassen hele tiden at komme med små tekniske fix. Det forhold, at forbruget i sig selv er et problem, og at enhver teknisk landvinding, som gør forbruget af de begrænsede ressourcer endnu mere effektiv, blot bidrager til de overordnede problemer, som løsningerne er skabt for at løse, det skubber nørden fra sig. Man tror i stedet blindt på oplysningens projekt og den teknologiske udvikling. Eliten belønner da også nørden for det. Ingeniøren har eliten brug for, og ingeniøren er glad for sin afsondrede og uskyldigt nørdede tilværelse. Et historisk lille folketingsflertal tilsidesatte 2003 dansk og international lovgivning, for at gå i krig i Irak for olie, og den sociale situation i Mellemøsten og Nordafrika kan bl.a. forklares med det kaos, som krigen var med til at skabe. Det er tabu i de kredse, der promoverer sig selv som ytringsfrihedens og det sekulært moderne samfunds fremmeste forsvarer. De millioner af landsfordrevne og døde muslimer, som den danske elite har skyld i, hader selvfølgelig Danmark (de levende nok mere end de døde), af gode grunde. Roses provokationer falder på baggrund af en langt mere fundamental realitet, end JP og slænget omkring ham kan tåle at se i øjnene. 3

4 Hvis jeg er nødt til eksplicit at tage afstand fra de islamiske fundamentalister, mener jeg faktisk, at det har at gøre med den syge diskurs, som den såkaldte kamp for ytringsfriheden har ført med sig. Det er en unødig belastning, konsekvens af den patetiske kamp, pseudoforsvaret for ytringsfriheden. Som ateist, postmodernist, rationalistisk kritiker af rationalismen, materialistisk minimalist, osv. må jeg bare konstatere, at kampen for ytringsfriheden, Irak-krig, pseudodemokrati m.m. har ødelagt muligheden for at fokusere funktionelt, afslappet og velafvejet på det, som jeg ser som de rigtige problemer. Selvcensuren er tyk på DR, TV2 og i de danske kommercielle medier. Kritikken af den selvdestruktive form for økonomisk og social succes, som man dyrker, har trange kår. Aldrig har disse medier kunnet finde på at fortælle sine brugere, at deres forbrug og livsstil er en forbrydelse mod menneskeheden, at man bruger løs af livets forudsætninger i forsøget på at opnå andel i det økonomiske systems inflationsværdier. Tværtimod, så lever man af at sælge den bekvemme udgave af sandheden, som går på, at Danmark kan forbruge sig ud af mangelen. Løgnen og selvcensuren er selve essensen i mediernes performance. I det hele taget vil man ikke vide af, hvad penge er inden for den elite, der sætter mediernes dagsorden. Hele verden står i gæld til sig selv. Den skylder iflg. den seneste rapport fra Mc. Kinsey sig selv 199 billioner US$. DK skylder sig selv og andre hvad der svarer til 5,38 gange sit BNP. Det overgås kun af Irland og Holland. Men investorerne kan ikke få nok kroner i øjeblikket! Hvad siger det om markedet? Rapporten afslører indirekte, at pengene har mistet gyldighed som mål for realværdi og realitet. Når man ikke kan beskrive relationen mellem pengeværdi og virkelighed længere, så er det fordi, at man inden for mainstreamen af fagøkonomer og politikere ud fra magtstrategiske overvejelser har valgt at forpurre forståelsen for pengenes væsen. Inden for den økonomiske verdenslitteratur er man nødt til at gå tilbage i tiden, for at finde de mere forpligtende forklaringer på, hvad penge er, hvordan de fungerer og hvad de kan tages som mål for. I begyndelsen af trediverne finder man hos John Maynard Keynes og Joseph A. Schumpeter de ypperste beskrivelser af, at bankpenge, kreditpenge ikke kan tages som mål for rigdom, og at de ødelægger prisdannelsen, som er markedets legitime mekanisme. De positioner, som vore dages økonomer indtager, er af det der kaldes klassisk, neoklassisk og nykeynesiansk tilsnit. Her er penge ikke noget man taler om, og slet ikke markedets virtuelle værdier, bankpengene, kreditpengene. Penge anses af ideologiske grunde for at være et neutralt medium i formidlingen af realøkonomiens selvudfoldelse. Verdens virkelige penge og verdens virkelige pengeøkonomi er således det store tabu inden for den herskende ordens udlægning af, hvad økonomi er. Det hedder sig fx, at stater og nationalbanker har kontrol med pengemængden, at de skabes på nationalbankernes nåde via deres discount windows, diskontorente og nationalbankernes operationer på det åbne pengemarked. Den amerikanske stat har da sandt nok også en betydelig andel af ansvaret for verdens pengemængde sammen med nationens federale bankvæsen. Den amerikanske stat skylder nemlig over 20 billioner US$, penge som er skabt gennem låneprocessen i 4

5 samarbejde med The Fed, og The Fed har i og med finanskrisen indtaget en ny historisk rolle på pengemarkedet, ved at have samlet op af kommercielle værdipapirer, statspapirer, forsikringer mod default og rentetab, udlån til dealersystemet af kreditbeviser osv. Det seneste initiativ fra ECB s side er i sammenligning med kun at betragte som et noget amputeret forsøg på at gøre FED rangen stridig i rollen som dealer of last ressort. Den sølle billion Euro, som Mario Draghi vil sætte i søen, for at samle op af markedets endogene kreditpenge, er kun en dråbe. Siden 2007 er pengemængden, identisk med verdens gæld, steget med 58 billioner US$! Næsten lige så meget som det, økonomerne kalder et års globalt bruttoprodukt. Disse penge er først og fremmest skabt på det internationale pengemarked, som kreditbeviser udstedt som Eurobond (En betegnelse, der dækker over lån og kreditbeviser nomineret i en valuta eller en kurv af valutaer, som udstedes uden for den nation, hvis money of account fordringerne på fremtidige penge, værdipapirer formuleres i, fx i Luxembourg, London eller Hongkong, der alle huser lommer af jurisdiktion for udstedelse af den slags statsløse kreditpenge) De mange kreditpenge, verdens gæld, fungerer fuldt ud som nationalbankpenge i betalingen. De bruges dog først og fremmest til at købe sig selv med, dvs. som betalingsmiddel i handel med forskellige former for penge, kreditpenge. Man kan ikke sige, at de gigantiske udvekslinger af penge, handelen med penge for penge, kreditpenge for kreditpenge, lånebeviser og forsikringer mod tab og sikring af gevinst er mål for realøkonomiske transaktioner. Det handler nemlig om, at pengene lukker sig om sig selv i et system, hvor de både er udbud og efterspørgsel, hvor de absorberer sig selv på en måde, der slet ikke kan tages som udtryk for realøkonomiske begivenheder. Her hvor de kæmpe summer af kreditpenge er med til at danne markedsværdierne, der mangler de at blive beskrevet. Vi mangler beskrivelsen af, at de såkaldte markedsværdier ikke svarer til noget, og at markedet af samme grund ikke længere har ret, når det sætter prisen. Prisdannelsen er skævvredet af de absurde mængder af virtuelle penge, som markedet, det internationale pengemarked har skabt. I Danmark har de store virksomheder uanet kreditmuligheder, fordi de fx som A P Møller ejer eller er identisk med Danske Bank, og Realkredit Danmark. De virksomheder, som ejes af eller selv ejer de netværk af betalinger, som den finansielle sektor har, kan låne og skabe lige så mange penge det skal være, lige ud af det blå. Det var måske noget, der kunne interessere andre virksomheder, som i den grad er udelukket fra mulighederne for at kunne låne, selv om de funktionelt og realøkonomisk er langt mere produktive, end fx Danske Bank! De såkaldte endogene penge findes for de rigtige kredse, eliten i dansk erhvervsliv. Anderledes er det for mindre virksomheder, der må tjene sine penge, dvs. som ikke kan lave sine penge lige som de store virksomheder og de statssikrede systemiske finansielle institutioner. Markedet er på mange måder sat ud af kraft, bl.a. med de 6 bankpakker, som Danmark har lavet for at sikre de stores pengemaskine. Set i det store perspektiv er nationens leflen for fx Goldman Sachs, med salget af Dong, ikke bare en leflen, men en del af overgivelse af markedet og nationens lovramme for markedet til fremmede magter. Tilhørsforhold, religion, køn og familierelationer er afgørende for fordelingen af økonomisk og politisk magt. Det er ikke religiøse fundamentalister, altså muslimer, som står for den mest udbredte 5

6 form for fundamentalisme. Nej, det er den form for markedsfundamentalisme, som eliterne i den globale og nationale orden repræsenterer, hvor det fri marked er sat ud af kraft af semifeudale magtstrukturer og fortiede pengeskabelsesmekanismer. Positiv særbehandling forskelsbehandling arv kærlighed til sine egne går her op i en højere enhed, der slet ikke kan identificeres med fremskridtet eller et moderne sekulært samfund. Spørgsmål om ligestilling, ytringsfrihed og udvikling behandles kun inadækvat inden for denne orden. Det kan ikke siges for meget, men bliver det aldrig. (Citat slut.) Artiklen er blevet fjernet med de begrundelser, som ing.dk nu har stående, der hvor artiklen før stod: De faktuelle påstande, som fremføres i den bortcensurerede artikel er på ingen måde taget ud af det blå. Det er fx veldokumenteret, at erklærede jøder såvel som mennesker af jødisk oprindelse er overrepræsenteret inden for den finansielle sektor og i medieverdenen både her til lands og i resten af verden. I artiklen nævnes kun to navngivne jøder på studieværter på DR Deadline som to ud af fem. Da jøderne kun udgør en promille af den danske befolkning, er der tale om en overrepræsentation på redaktionen som er statistisk meget usandsynlig. Statistisk svarer det til 1/ Hvorfor er koncentrationen af jøder på redaktionen statistisk set så aldeles skæv/usandsynlig stor? USA s, Danmarks og Englands krig i 2003 blev indledt på baggrund af løgne om masseødelæggelsesvåben. Det er almen viden. En lang række danskere indledte et retsopgør med grundlaget for dansk deltagelse i krigen. Østre landsret afviste at løfte sagen op i højesteret med den begrundelse, at sagsøgerne ikke var personligt berørt af statens krigsførelse. Dvs. systemet valgte ikke at gå i med selve spørgsmålet om lovligheden af dansk deltagelse i krigen, et spørgsmål hvis aktualitet aldrig har manglet. Irak-kommissionen, som den nuværende regering angiveligt har sat i værk for at få anbragt ansvaret for deltagelsen i krigen, er blevet saboteret af grunde, som offentligheden ikke må få at vide! Artiklen kritiserer den form for dæmonisering af muslimer, som de danske kommercielle medier har gjort sig skyld i siden JP bragte de famøse Muhammed-tegninger. Artiklen taler kun nedsættende om en muslim, netop den person, som gennemførte terrorangrebet i år i København, og som blev dræbt af politiet i timerne efter, hvor danske medier systematisk beskriver islamister som farlige for demokratiet. Omtalen af religion som opium for folket kan næppe være forbudt i et samfund, der har en lang tradition for at sætte netop religion op som en trussel mod oplysningens projekt, dvs. det moderne. Og selv samme samfund forbeholder sig retten til at karikere og provokere især muslimer som den største trussel mod demokratiet. Det er korrekt, at Danmark både er et monarki og at statsreligionen er kristendom, hvilket er helt uforeneligt med det at være et moderne sekulariseret samfund. De semifeudale magtrelationer, som omtales i artiklen, er dokumenteret alene med de eks. på flergenerations politikerfamilier, som sidder og har siddet i det danske folketing. Desuden henvises der til en phd-afhandling, som omtalt i dagbladet Ínformation, hvor magtelitens sammenspisthed vises sort på hvidt, som et sammenrend omkring kongehuset af mediefolk, erhvervsinteresser, investorer og fagforeningsbosser. 6

7 Der fokuseres på den måde, som pengene skabes på af de frie markedskræfter. Fænomenet er kommet op inden for det sidste år, bl.a. takket være bevægelsen Gode penge. Jeg har selv i et større antal artikler på arbejdsforskning.dk, på ing.dk samt i en kommende bog, der ligger til peer review på et akademisk forlag, taget fænomenet endogene penge op. Beskrivelsen af dette fænomen er en bombe under den herskende ordens økonomiske selvretfærdighed. Intet af det, der fremføres i den nu bortcensurerede artikel, savner dækning. Ved at fjerne artiklen udøver ing.dk derfor en form for censur, som i den grad står for den ultimativt performative bekræftelse af artiklens budskab, nemlig at medierne udøver censur under dække af at forsvare ytringsfriheden. Det forklarer også hvordan medierne systematisk sørger for, at kun den ekstreme højrefløj får lov at sætte sig igennem i deres såkaldte kamp for ytringsfriheden. Retten til at håne gælder kun højrefløjens ret til at håne muslimerne. Men den magtelite, som medierne arbejder for, må man ikke kritisere for noget som helst. Retten til at fortælle medierne, hvad medierne ikke bryder sig om at høre om sig selv, den findes kun i begrænset omfang her til lands. Mvh. Steen d. 16/

Penge magt medier religionskrig

Penge magt medier religionskrig Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig http://ing.dk/debat/penge-magt-medier-religionskrig-174141 Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...4

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

Muhammed-tegningerne, terror, ytringsfrihed (feb. 2006)

Muhammed-tegningerne, terror, ytringsfrihed (feb. 2006) Muhammed-tegningerne, terror, ytringsfrihed (feb. 00) Ugens Gallup, nr. 7, 00 Side / Q: Mener du, at det var rigtigt eller forkert af s-posten at offentliggøre de satiriske tegninger af profeten Muhammed?

Læs mere

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011)

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Cand. Phil., forfatter, foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Tlf. 36 93 23 63 Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Ideologisk betinget essensmysticisme

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Kold krig og ideologi

Kold krig og ideologi Kold krig og ideologi Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Den sidste store fortælling; modernismen i efter muren. Det kan diskuteres, om den kolde krig er helt slut, men dens vindere kender vi alt for

Læs mere

MUNIDA Muslimsk Ungdom I Danmark

MUNIDA Muslimsk Ungdom I Danmark MUNIDA Muslimsk Ungdom I Danmark Medier i Profetens صل ااهل عليه و سمل) ) tid Medier i 2100-århundrede Case: krigsdækning i DK Umar ( ريض هللا عنه ) bliver muslim & Jamil al-jumahi ) ريض هللا عنه

Læs mere

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Kun tysk kapital og arbejdskraft lever i øjeblikket op til den model, der er lagt til grund for institutionaliseringen

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Bitcoins - virtuelle penge

Bitcoins - virtuelle penge Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Bitcoins - virtuelle penge Vekselkursen på bitcoins lå i slutningen af nov. 2013 over 1100 US$. Mængden af denne valuta har på globalt plan en købekraft svarende til

Læs mere

Bitcoins - virtuelle penge

Bitcoins - virtuelle penge Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Bitcoins - virtuelle penge Vekselkursen på bitcoins er over 1100 US$ nu igen februar 2017 for første gang siden 2013. Bitcoins er et reelt alternativ til staternes og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Realitetens konflikt. Versus. konfliktens Realitet

Realitetens konflikt. Versus. konfliktens Realitet Realitetens konflikt Versus konfliktens Realitet En filosofisk samtidskritik med afsæt i Niklas Luhmanns systemteori. Af Steen Ole Rasmussen Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen, 2011-2020.

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Danmark og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Den danske avis Jyllands-Posten publicerede

Læs mere

Har vi råd til økonomien?

Har vi råd til økonomien? 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter forlægger m. m. Steen Ole Rasmussen Har vi råd til økonomien? Det pengeøkonomiske systems problemer kan til dels afgrænses til det at være det økonomiske systems

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Hvorfor diskuterer man så demokratisk, hvad der ikke er et demokratisk spørgsmål?

Hvorfor diskuterer man så demokratisk, hvad der ikke er et demokratisk spørgsmål? Demokratisk økofascisme Har demokratiet med de kommercielle succeskriterier spillet fallit over for de problemer, der skyldes netop den succes det moderne samfund har med at leve op til sine egne succeskriterier?

Læs mere

Individuelt forbrug og fælles betingelser

Individuelt forbrug og fælles betingelser Individuelt forbrug og fælles betingelser Principielle overvejelser (Et diskussionsoplæg/foredrag af Steen Ole Rasmussen, tlf. 36 93 23 63) De kommercielle medier, der lever af at sælge budskabet, og de

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

STREGER I ET FORVIRRET BILLEDE

STREGER I ET FORVIRRET BILLEDE STREGER I ET FORVIRRET BILLEDE Strejflys over udvalgte sider af tegningekrisen i 2005-06 DEN NY VERDEN 2006:2 Streger i et forvirret billede 1 Bjørn Møller Forord Vi danskere er ikke vant til at blive

Læs mere

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41)

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) 1 Af Cand. Phil., forlægger, skribent for Det Stenske Forlag, Steen Ole Rasmussen. Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) Året 2011 har været præget

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske)

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.22/7 2013 Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Kontrollen over de tre truer med at glide Den

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

USA, Vesten og resten

USA, Vesten og resten 1 USA, Vesten og resten Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 USA, Vesten og resten Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Først grundbehov, så handel og religion USA og Vesten

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN J.nr. RA-2006-41-0151 15. marts 2006 Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Postens artikel Muhammeds ansigt 1. Indledning

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i fasten, Matt. 4,1-11. 1. tekstrække.

Prædiken til 1. søndag i fasten, Matt. 4,1-11. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 17. februar 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag i fasten, Matt. 4,1-11. 1. tekstrække. Salmer. DDS 336 Vor Gud han er så fast en borg Dåb: DDS 450 Du

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Facebook. Markedsværdi. X-faktor. (kommentaren til uge 5, 2012)

Facebook. Markedsværdi. X-faktor. (kommentaren til uge 5, 2012) Af Cand. Phil. forlægger, forfatter, Steen Ole Rasmussen Facebook Markedsværdi X-faktor (kommentaren til uge 5, 2012) Finanskrisen var resultat af, at markedsværdierne skrumpede i store dele af verden.

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk HØJREPOPULISMENS IDEOLOGISKE OG MORALSKE

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

Den store fortælling er skabt om dette billede og behovet for det, for at imødekomme individets efterspørgsel på at se sig selv i fortællingen.

Den store fortælling er skabt om dette billede og behovet for det, for at imødekomme individets efterspørgsel på at se sig selv i fortællingen. Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d. 11/3 2014 Den store fortælling I konfliktens tjeneste Det er en lettere forfængelig men sød følelse af frihed, der melder sig, når vi i overensstemmelse med

Læs mere

Søren Svold: Ikke uden grund er ytringsfriheden forankret i selve Grundloven.

Søren Svold: Ikke uden grund er ytringsfriheden forankret i selve Grundloven. 1 Fri udveksling af Jørgen Michaelsen Deltagerliste: Hekla Lee Madsen (forfatter og foredragsholder) Sten Graubølle (forfatter og foredragsholder) Søren Svold (forfatter og foredragsholder) Erik Gyldenbrød

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX International økonomi B Pernille

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Om ugens bytte- og nytteværdier (uge 10, 2011)

Om ugens bytte- og nytteværdier (uge 10, 2011) Cand. Phil., forfatter, foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Tlf. 36 93 23 63 Om ugens bytte- og nytteværdier (uge 10, 2011) Moderargumentet bag den fortsatte deltagelse

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) Billederne er fra tv-udsendelserne. John Maynard Keynes og keynesianismen DR2, 28.10.20131, 51 min. Englænderen John Maynard Keynes (1883-1946) udtænker de økonomiske

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 338 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 338 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 338 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 12. januar 2015 Kontor: Sikkerhed og Forebyggelseskontoret

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Økonomi og metafysik

Økonomi og metafysik Økonomi og metafysik Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Om de matematiske modellers indre og ydre nødvendighed Især om formlen Y = (MxV)/P og dens sociale liv I systemteoretisk forstand er økonomi et funktionssystem,

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15.

Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15. Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15. Salmer: På det sted, hvor de tre første evangelier fortæller om nadveren, fortæller Johannes, at Jesus vaskede disciplenes fødder. Men ikke et ord, fortæller

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere