Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve Havnekontor Havnefogeden / Kontortid: mandag til fredag kl , samt i perioden1/4 til 30/9, onsdag kl Bestyrelse Formand: Svend Röttig Næstformand: Steen Jørgensen Kasserer: Kjeld Pico Larsen Medlem: Hans Kofoed Medlem: Flemming Jørgensen Udvalg Infoudvalg: Ib Leif Christiansen Sejladsudvalg Jørgen Lind Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen Standerudvalg Yvonne Lundgreen Ø-udvalg For SHS Kjeld Pico Larsen oo- - Indhold Formanden har ordet 3 Indkaldelse til Generalforsamling 4 Bestyrelsens beretning 5 Regnskab 7 Skipperlabskovs - Tilmelding 7 Vagtskifte 11 Ny havnefoged Afriggerfrokost 12 Referat og billeder fra en hyggelig dag Standerhejsning - Tilmelding 13 Hjertestarter 13 Hyggekap 14 Orienteringsmøde 14 Fiskefrokost 15 Volvo Ocean Race 16 Søsætningsdatoer 18 Side

3 Formanden har ordet Flemming er fremkommet med betragtninger, der går ud på, at det kunne være en smart idé, at slå det to klubber på Mågen sammen. Administrativt ville det naturligvis være lettere med kun en klub, men er det også det vore medlemmer vil? Det er det spørgsmål Flemming rejser, og det er vel nok en seriøs overvejelse værd? Du skal huske klubbens generalforsamling, fredag, den 20. marts, kl i klubhuset. Det er vigtigt, at du møder op og også gerne giver din mening til kende. I år er der, ud over de obligatoriske punkter på dagsordenen, under punktet Eventuelt, taget to emner op: Flemming Agner Jørgensen, orienterer om sine betragtninger vedrørende eventuel sammenlægning af, SHS og HBK, og jeg præsenterer status for Visionsgruppens arbejde. Det kræver vist nok først en lille, uddybende forklaring. Først den rent praktiske bemærkning, at emner, der tages op under punktet Eventuelt, ikke kan bringes til afstemning eller beslutning. Bestyrelsen har valgt denne løsning med velbegrundet hu, - men nu til sagens indhold: Jeg vil orientere om resultatet af et gruppearbejde, gennemført af en lille uformel visionsgruppe bestående af tre medlemmer for hver af de to klubber SHS og HBK. Emnerne, der blev taget op, var: Hvordan skaffer vi ny tilgang til Havneø Mågen af nye bådejere, og hvorledes fastholder vi de gamle? Sagen er, at vi har en del ledige pladser på Mågen. Det andet emne, der også blev behandlet, var: Hvordan kan vi gøre administrationen og beslutningsgangene mere gennemskuelige og demokratiske på Mågen? Jeg nævnede, at det er med velbegrundet hu, at emnerne er taget op under Eventuelt. Radikale ændringer vil kræve en masse formelle armbøjninger, men det er, hvad det er. Det helt centrale ligger i spørgsmålene: Hvad vil vi egentlig med vores klub, SHS? Og hvad vil vi med Havneø Mågen? Det er disse overvejelser, jeg beder om, hver især vil gøre sig. Forhåbentligt får vi en god debat på generalforsamlingen. Svend Deadline for stof til næste blad 23. april

4 Generalforsamling 2015 SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling Fredag den 20. marts, kl i klubhuset på Havneø Mågen Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for året Regnskab Indkomne forslag. Der er forslag fra Yvonne Lundgreen, se nedenfor Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse 5. Budget og kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 6. Valg af formand (Svend Röttig genopstiller ikke) 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. (Hans Kofoed genopstiller) 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Yvonne Lundgreen genopstiller) Flemming Agner Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jf. Forretningsordenens pkt. 7 indtræder Bente Henriksen, der pt. er suppleant i stedet for i bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Inger Lind og Per Henriksen genopstiller som revisorer) (Hans Otto Thøgersen genopstiller som revisorsuppleant ) 10. Valg til udvalg. Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Flemming Jørgensen og Svend Röttig genopstiller Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen. (begge genopstiller) Standerudvalg Yvonne Lundgreen (genopstiller) Aktivitetsudvalg Bente Henriksen med flere (alle genopstiller) Havnebestyrelsen Kjeld Pico Larsen (genopstiller) Suppleant: John Flarup (er på valg) 11. Eventuelt Flemming Agner Jørgensen orienterer om sine betragtninger vedrørende eventuel sammenlægning af SHS og HBK Svend Röttig præsenterer status for Visionsgruppens arbejde. Forslag fra Yvonne Lundgreen: Jeg stiller hermed forslag til generalforsamlingen om at beslutte, at klubbens stander til bådene fremadrettet indeholdes i årskontingentet, således at standerne på bådene altid fremtræder præsentable, dels i havn, og ikke mindst, når vi gæster fremmede havne. 4

5 Bestyrelsens beretning for 2014 Standerhejsning En ny og ubrugt klubstander blev sat på klubbens flagstang den 12. april 2014, kl , for at markere, at en ny sejlsæson var begyndt. Som sædvanligt var der mange klubmedlemmer, der derefter i fællesskab spiste en bid brød i klubhuset. Kapsejlads Der finder et positivt samarbejde sted mellem de fire klubber i Hundige Havn. Sejladserne afvikles efter regler, der er tilpasset sejlerne i havnen, og tidtagning foregår på den måde, at bådene selv registrerer tidspunktet, hvor målstregen passeres. Hele sejladsen styres og administreres på et regneprogram, som et lille uformelt sejladsudvalg selv har udviklet. Efter hver sejlads er der samling i vores klubhus på Mågen, hvor vores køkken har stået for forplejningen. Alt i alt et fint initiativ, der nu har fungeret til alles tilfredshed en række år. Klubaftener Igennem hele sejlsæsonen blev der afholdt ugentlige klubaftener, hvor alle klubmedlemmer har kunnet deltage. På en ganske uhøjtidelig måde er alle mulige emner blevet diskuteret. Der har blandt andet været følgende ting på programmet: Knob og stik, hvordan håndteres en mand over bord situation? Og endelig demonstration af hjertestarteren i klubhuset. I løbet af efteråret havde vi to aftener, hvor vi havde inviteret fremmede firmaer til at tale om og demonstrere deres produkter. Den 24. september var Raymarine på besøg og forklarede om nye navigationssystemer og instrumenter, og den 5. november havde vi besøg af CG Marine, der demonstrerede, hvorledes man vedligeholder bådmotorer. Alle klubmedlemmer opfordres til at deltage i den kommende sæson. Har du spørgsmål vedrørende havnen, klubben, din båd, sejl, turmuligheder osv., kan du bare komme frit frem. Måske finder du et fornuftigt svar. Du møder i alt fald nogle hyggelige klubkammerater. Udflugter Den 23. marts besøgte vi det nye Museum for Søfart i Helsingør. Alle, der deltog, var bagefter enige om, at det havde været en fantastisk oplevelse at besøge museet, der er placeret under jorden på det gamle værftsområde med adgang til museet via den gamle tørdok. IT kursus Igen i 2014 var der en lille flok, der mødtes i klubhuset ca. hver fjortende dag for at blive klogere på computeren. Der er et par dygtige klubmedlemmer, der gladeligt deler ud af deres viden om computerens velsignelser. Det foregår om formiddagen, så hvis du ikke længere befinder dig på arbejdsmarkedet, har du en mulighed for at blive klogere på computeren. Hven Igen i år var der tur til Hven. Afgang fredag i uge 42 mod Lynetten med overnatning der. Derefter kurs mod de dybe huller omkring østsiden af Hven, hvor torsken og silden findes. Overnatning i Bäckviken med aftenhygge i vores andet klubhus på havnen. Næste morgen kurs mod syd mod den hjemlige havn. Fin, fin tur, der vist nok blev gennemført for 27. gang i træk. Det kan man da kalde tradition, og så blev det til en fangst på 1700 fisk. 5

6 Slut på sejlsæsonen Lørdag, den 15. november blev klubstanderen strøget, og dermed var sejlsæsonen 2014 slut. Vejret havde artet sig fint, der havde været mange fine sommerdage med både vind og sol i sejlene. Gåtur om søndagen Selv om sejlsæsonen slutter, er der alligevel liv i klubben. Således var og er der nogle friske medlemmer, der mødes om søndagen kl på den yderste parkeringsplads for enden af Hundige Havnevej til en frisk gåtur i Strandparken. Kommunikation Kommunikation er en meget vanskelig disciplin af beherske. Det kræver naturligvis, at der er information at formidle. Dernæst kræver det både en sender og en modtager. Senderen er klubben og modtageren er dig. Klubben udgiver bladet Søforklaring. Det er et gammeldags blad på papir, der tre gange om året ved postvæsenets mellemkomst dumper ind ad din postkasse. Desuden er der klubbens hjemmeside: som holdes løbende opdateret. Du får også en besked en gang imellem i din private mailboks, når der er nyheder på klubbens hjemmeside, du skal se. Det var afsendersiden - så er der modtageren. Det er DIG. Nu gør klubben meget for at informere, så må du også gøre den personlige indsats at holde dig ajour! Klubhuset Nu er klubkøkkenet lukket for vinteren. Det var blevet meget fint renoveret ved sæsonens start, så det nu lever op til alle mulige strenge krav, som myndighederne kan stille. I sæsonens løb var der en smule usikkerhed om åbningstider, og om hvilke ydelser køkkenet kunne tilbyde. Ved fornyelsen af forpagtningsaftalen for den kommende sæson vil Ø-udvalget være opmærksom på de nævnte problemer. Godt nytår Vi afsluttede sæson 2014 ved, på årets sidste dag i klubhuset, at ønske hinanden godt nytår med et glas champagne med håbet om, at der ligger en fin sæson og venter på os i Medlemstallet Medlemstallet var ved årets slutning: 73 Aktive (Enkeltmedlemskaber) 20 Familie 5 Passive I alt 98 Medlemmer. Velkommen til nye medlemmer SHS byder velkommen til Rasmus Slivsgaard. Vi glæder os til at se dig på havnen, og til vores forskellige arrangementer og håber, at du må få glæde af at være medlem i SHS. 6

7 Resultatopgørelse pr Budget Regnskab Indtægter Kontingent , ,00 Indskud 1.000, ,00 Lok.tilskud 0,00 0,00 Renter 100,00 27,01 Medlemstilskud 0,00 0,00 I alt , ,01 Omkostninger Sejlunion , ,76 Stander 1.000,00 450,00 Kontor 2.500,00 822,50 Gaver 500,00 727,00 Møder/tlf 1.500,00 0,00 Trivsel , ,00 Information 9.000, ,00 Akt.udv , ,08 I alt , ,34 Årsresultat over/under , ,33 Skipperlabskovs Café Mågen serverer skipperlabskovs før generalforsamlingen til kr. 69,00. Vi spiser fra til Husk tilmelding til Hanne ( ) senest den 16. marts. 7

8 Balance pr Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 505,00 Bankkonto 7.287,75 Girokonto ,31 Havneplads ,00 Værdi af bygning 35,35 % af ,00 Aktiver ialt ,06 Passiver Egenkapital primo ,13 Årets resultat ,33 Forudbetalt kontingent 0,00 Regulering havneplads 0,00 Trivsel ,26 Regulering ejendom -960,00 Passiver ialt ,06 8

9 Budgetforslag for 2015 Regnskab 2014 Budget 2015 Kontingent , Indskud 1.800, Lok.tilskud 0,00 0 Renter 27,01 0 Medlemstilsk 0, , ,00 Sejlunion , Stander -450, Kontor 822, Gaver 727, Møder/tlf 0, Trivsel , Info 8.287, Akt.udvalg 2.432, , ,00 Årsresultat ,33 0,00 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem 650,00 kr Familiemedlem 750,00 kr Passivt medlem 300,00 kr Nye medlemmer klubhusbidrag 200,00 kr 9

10 I/S Trivsel - Hundige Havn - Mågen Resultatopgørelse januar til december 2014 Regnskab Budget INDTÆGTER: klubtilskud HBK , klubtilskud SHS , tilskud Kommune forpagtning husleje , badepoletter +fastliggere 4.600, indskud nye medlemmer 5.800, INDTÆGTER IALT , UDGIFTER: elforbrug , forsikring skat , møder rengøring , kontorhold porto vedligeholdelse bygninger , vedligeholdelse inventar , øvrige udgifter 1.221, bank omk. 300,00 UDGIFTER IALT , RESULTAT FRA DRIFT , Medlem. ( ) Fordeling af aktiver HBK ,06 SHS ,26 total ,32 Balance Aktiver Passiver bank(dep.) ,00 Kapital primo ,66 bank ,68 Årets resultat ,98 DEBITORER KREDITORER tilgode HBK Deposita ,00 tilgode SHS Lån Havnen ,00 Afdrag på lån ,00 AKTIVER ,68 PASSIVER ,68 10

11 Vagtskifte Vores havnefoged, Jørgen Ballieu, har de sidste 10 år passet på havneøen Mågen og sørget for, at bådene kom både op af og ned i vandet. Jørgen har nu valgt at gå på pension. som tømrer og maler, det lyder som gode forudsætninger for, at vores havn kan blive effektivt vedligeholdt. Vi byder Thomas velkommen i havnen, og glæder os til godt samarbejde i de kommende år. Redaktionen Fra 1. februar hedder vores h a v n e f o g e d Thomas Sand. Thomas er udlært som autom e k a n i k e r (han ved nok noget om motorer!) og har også arbejdet Samarbejde og oplæring i fuld gang Kære alle HBK og SHS! Tusind tak for jeres flotte fremmøde ved min afskedsreception. Det var meget overvældende og en dejlig måde for mig at sige farvel på. Set i mågeperspektiv Endvidere mange tak for alle de dejlige vinflasker, som vi vil nyde. En stor tak til Ø-Udvalget for godt samarbejde gennem alle årene. Hilsen Jørgen Havnefoged Herfra ser jeg et nyt ansigt 11

12 Afrigger Traditioner ændres! kan Vores afriggerfest med levende musik, danseinstruktør m.m. er en saga blot. Hvorfor? For lidt interesse? I hvert fald for lille tilslutning! I stedet har klubben ændret afriggerfesten til en afriggerfrokost med buffet fremstillet af Cafè Mågen. Dette syntes at være et godt alternativ, for der var fin deltagelse. talte langturssejlerne og den varme sommer, men mange dage havde der været kraftig blæst fra øst, som havde givet overliggerdage i havnene. Vores onsdagsaftener med forskellige temaer som f.eks. knob, sikkerhed, mand overbord havde været pænt besøgt. Svend sluttede med at opfordre til at deltage i vinterens arrangementer. Lotteriet giver altid lidt spænding og det er dejligt at vinde gavekort til bådoptagning/isætning og til Tempobåde. Frokosten blev afsluttet med kaffe og blødt brød. Det blev således en vellykket eftermiddag. Benjamin fra Mågen havde sammen med sine køkkenmedhjælpere fremtryllet en flot buffet. Formanden holdt en fin afriggertale, hvor han om- 12 PS. Da Søforklarings efterårsnummer og julenummer er blevet sammenlagt, kan ovenstående først bringes i dette nummer. Den gamle redaktør.

13 Standerhejsning Lørdag d. 18. april markerer vi, at den ny sæson går i gang ved at hejse standeren igen. Mød op foran klubhuset kl Mere orientering senere på hjemmesiden. Hjertestarter I starten af sejlsæsonen sidste år havde vi en demonstration af en hjertestarter. Det blev understreget, hvor vigtigt det er at gøre noget hurtigt, når en person falder om med hjertestop. I klubhuset hænger der en hjertestarter, og selv om der er effektiv vejledning, vil de fleste sikkert føle sig noget usikker, hvis man ikke har set den i funktion. TrygFonden har lavet en lille video, der rekonstruerer et hjertestop fra det virkelige liv. Se den her, kopier linket og bliv tryg ved at bruge hjertestarteren: Café Mågen Café Mågen har åbent fra den 17.marts Caféen har åbent fra kl alle ugens dage undtagen mandag, hvor der holdes lukket Der kan købes smørrebrød, og der serveres varm mad fra kl Der er som sædvanlig stegt flæsk med persillesovs hver onsdag Liste over de øvrige dages forskellige retter er opslået i caféen Café Mågens tlf.nr

14 Hyggekap Se flere detaljer og dagsorden på SHS s hjemmeside Orienteringsmøde Ø-udvalget inviterer brugere (bådejere) af Havneøen Mågen til orienteringsmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl i Klubhuset Ø-udvalget vil på mødet orientere om: Havnens generalforsamling Økonomi 2014/2015 Aktiviteter på Havneøen i 2015 Invitationen gælder såvel bådpladsejere som bådpladslejere. Med hilsen Ø-udvalget 14

15 Fiskefrokost Selvom klubhuset var fyldt med udendørs bænke, lykkedes det at finde plads til den store fiskefrokost. Denne På jagthorn blæste Lone, Yvonne og Peter herefter en fanfare, som startede fiskefrokosten. Der var varm fiskesuppe, mange silderetter, men også fade med flæskesteg, frikadeller, leverpostej, laks, oste m.m. og 3 store kager til kaffen. består af en buffet, hvor deltagerne har medtaget en frokostret. Selvom der ikke er nogen tilmelding, har det vist sig at være et af de arrangementer, som har størst tilslutning. De 30 deltagere fik således rigeligt at spise. Ib. Peter Christensen, som er tovholder på fisketuren og på frokosten, bød velkommen og kunne fortælle om en flot silde og torskefangst. 15

16 Volvo Ocean Race 2014/15 Midt i den dybe, mørke tropiske nat den 29. november 2014, lød der et øresønderrivende brag. Vestas Wind var braget ind i en lille fjernt beliggende atol, St. Brandon, i det Indiske Ocean. Den agterste del af bunden var blevet flået ud af skroget ved sammenstødet. Som ved et mirakel kom ingen i besætningen alvorligt til skade. Alle ombord blev reddet sikkert i land på den lille ø. Gud ske lov for det. Efter at den alvorlige forskrækkelse havde lagt sig en smule, måtte den første tanke selvfølgelig rette sig mod skibets navigatør. Disse topmoderne havracere er naturligvis spækket med State of the Art navigationsinstrumenter og kommunikationsudstyr. Hvordan kunne det så gå til, at man ude på det uendelige Indiske Ocean kunne løbe på grund på et ganske lille rev? Der kunne næsten kun være tale om en menneskelig fejl, nogen måtte bogstaveligt have snorksovet. Det kunne kun skyldes dårlig navigation. Den næste tanke, der måtte melde sig hos Team Vestas Wind, måtte dreje sig om, hvorvidt man skulle opgive den videre deltagelse i racet, eller- og det er der selvfølgelig mere sport i - om man skulle fighte sig tilbage In the Big Game. Man har naturligvis valgt at satse på den sidstnævnte løsning. Vestas er vel et verdensfirma og af deraf følgende format! 16 Altså på med vanten. Nu forestår der en kæmpeopgave. Først skal alt, hvad reddes kan, ud af det ødelagte skibsskrog. Dernæst bjærgning og transport af skibet til et skibsværft. Her kommer Mærsk ind i billedet med sine lyseblå containerskibe. Via Port Klang, der er havneby til hovedstaden Kua Lumpur i Malaysia, ombord som dækslast, derfra går turen videre på et nyt skib til Italien til det værft, der har bygget alle bådene, der deltager i racet.

17 FRA TIL START DISTANCE Sanya, Kina Auckland, New Zealand 8. februar sømil Auckland, New Zealand Itajai, Brasilien 15. marts sømil Itajai, Brasilien New Port, USA 19. april sømil New Port, USA Lissabon, Portugal 17. maj sømil Lissabon, Portugal Lorient, Frankrig 7. juni 647 sømil Lorient, Frankrig Gøteborg, Sverige 16. juni 960 sømil Gøteborg, Sverige 27. juni Nu er det så spørgsmålet, hvor og hvornår Vestas Wind kan være tilbage i sejladsen? Flåden sejlede fra Sanya i Kina ved det Sydkinesiske Hav, den 8. februar 2014, med kurs mod Auckland i New Zealand. En distance på sømil. Det videre program ses i tabellen ovenfor: Planen går foreløbig ud på at Vestas Wind, deltager fra Lissabon og sejler med på de sidste to forholdsvis korte ben til Gøteborg. Her afsluttes Volvo Ocean Race 2014/15 med et race i selve havneområdet den 27. juni Svend. 17

18 Søsætning Lister bliver opsat i klubhuset, hvor man kan tilmelde sig. Disse nedtages ca. 1 uge før søsætningsdatoen. TIDSPUNKT FRA Torsdag d. 9. april Fredag d. 17 april Lørdag d. 25 april Fredag d. 1. maj Fredag d. 8. maj Lørdag d. 16 maj Fredag d. 22. maj Lørdag d. 30. maj Tirsdag d. 9. juni

19 Aktivitetskalender marts Søndagsgåturen fortsætter kl. 12 hver søndag indtil 12. april, se kalender på hjemmesiden 3. marts IT kursus fortsætter, se Søforklaring, November marts Klubaften, Emne: TRINE i Biscayen, ved Anna og HP 17. marts Café Mågen åbner, se side marts Orienteringsmøde, se side marts SHS generalforsamling, se side april Standerhejsning kl , se side april Hundige Havns generalforsamling Følg med på hjemmesidens kalender for detaljer om arrangementerne. SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand Mail: Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps. 19

20

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Februar 2016 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2016 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2016 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere