Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve Havnekontor Havnefogeden / Kontortid: mandag til fredag kl , samt i perioden1/4 til 30/9, onsdag kl Bestyrelse Formand: Svend Röttig Næstformand: Steen Jørgensen Kasserer: Kjeld Pico Larsen Medlem: Hans Kofoed Medlem: Flemming Jørgensen Udvalg Infoudvalg: Ib Leif Christiansen Sejladsudvalg Jørgen Lind Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen Standerudvalg Yvonne Lundgreen Ø-udvalg For SHS Kjeld Pico Larsen oo- - Indhold Formanden har ordet 3 Indkaldelse til Generalforsamling 4 Bestyrelsens beretning 5 Regnskab 7 Skipperlabskovs - Tilmelding 7 Vagtskifte 11 Ny havnefoged Afriggerfrokost 12 Referat og billeder fra en hyggelig dag Standerhejsning - Tilmelding 13 Hjertestarter 13 Hyggekap 14 Orienteringsmøde 14 Fiskefrokost 15 Volvo Ocean Race 16 Søsætningsdatoer 18 Side

3 Formanden har ordet Flemming er fremkommet med betragtninger, der går ud på, at det kunne være en smart idé, at slå det to klubber på Mågen sammen. Administrativt ville det naturligvis være lettere med kun en klub, men er det også det vore medlemmer vil? Det er det spørgsmål Flemming rejser, og det er vel nok en seriøs overvejelse værd? Du skal huske klubbens generalforsamling, fredag, den 20. marts, kl i klubhuset. Det er vigtigt, at du møder op og også gerne giver din mening til kende. I år er der, ud over de obligatoriske punkter på dagsordenen, under punktet Eventuelt, taget to emner op: Flemming Agner Jørgensen, orienterer om sine betragtninger vedrørende eventuel sammenlægning af, SHS og HBK, og jeg præsenterer status for Visionsgruppens arbejde. Det kræver vist nok først en lille, uddybende forklaring. Først den rent praktiske bemærkning, at emner, der tages op under punktet Eventuelt, ikke kan bringes til afstemning eller beslutning. Bestyrelsen har valgt denne løsning med velbegrundet hu, - men nu til sagens indhold: Jeg vil orientere om resultatet af et gruppearbejde, gennemført af en lille uformel visionsgruppe bestående af tre medlemmer for hver af de to klubber SHS og HBK. Emnerne, der blev taget op, var: Hvordan skaffer vi ny tilgang til Havneø Mågen af nye bådejere, og hvorledes fastholder vi de gamle? Sagen er, at vi har en del ledige pladser på Mågen. Det andet emne, der også blev behandlet, var: Hvordan kan vi gøre administrationen og beslutningsgangene mere gennemskuelige og demokratiske på Mågen? Jeg nævnede, at det er med velbegrundet hu, at emnerne er taget op under Eventuelt. Radikale ændringer vil kræve en masse formelle armbøjninger, men det er, hvad det er. Det helt centrale ligger i spørgsmålene: Hvad vil vi egentlig med vores klub, SHS? Og hvad vil vi med Havneø Mågen? Det er disse overvejelser, jeg beder om, hver især vil gøre sig. Forhåbentligt får vi en god debat på generalforsamlingen. Svend Deadline for stof til næste blad 23. april

4 Generalforsamling 2015 SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling Fredag den 20. marts, kl i klubhuset på Havneø Mågen Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for året Regnskab Indkomne forslag. Der er forslag fra Yvonne Lundgreen, se nedenfor Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse 5. Budget og kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 6. Valg af formand (Svend Röttig genopstiller ikke) 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. (Hans Kofoed genopstiller) 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Yvonne Lundgreen genopstiller) Flemming Agner Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jf. Forretningsordenens pkt. 7 indtræder Bente Henriksen, der pt. er suppleant i stedet for i bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Inger Lind og Per Henriksen genopstiller som revisorer) (Hans Otto Thøgersen genopstiller som revisorsuppleant ) 10. Valg til udvalg. Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Flemming Jørgensen og Svend Röttig genopstiller Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen. (begge genopstiller) Standerudvalg Yvonne Lundgreen (genopstiller) Aktivitetsudvalg Bente Henriksen med flere (alle genopstiller) Havnebestyrelsen Kjeld Pico Larsen (genopstiller) Suppleant: John Flarup (er på valg) 11. Eventuelt Flemming Agner Jørgensen orienterer om sine betragtninger vedrørende eventuel sammenlægning af SHS og HBK Svend Röttig præsenterer status for Visionsgruppens arbejde. Forslag fra Yvonne Lundgreen: Jeg stiller hermed forslag til generalforsamlingen om at beslutte, at klubbens stander til bådene fremadrettet indeholdes i årskontingentet, således at standerne på bådene altid fremtræder præsentable, dels i havn, og ikke mindst, når vi gæster fremmede havne. 4

5 Bestyrelsens beretning for 2014 Standerhejsning En ny og ubrugt klubstander blev sat på klubbens flagstang den 12. april 2014, kl , for at markere, at en ny sejlsæson var begyndt. Som sædvanligt var der mange klubmedlemmer, der derefter i fællesskab spiste en bid brød i klubhuset. Kapsejlads Der finder et positivt samarbejde sted mellem de fire klubber i Hundige Havn. Sejladserne afvikles efter regler, der er tilpasset sejlerne i havnen, og tidtagning foregår på den måde, at bådene selv registrerer tidspunktet, hvor målstregen passeres. Hele sejladsen styres og administreres på et regneprogram, som et lille uformelt sejladsudvalg selv har udviklet. Efter hver sejlads er der samling i vores klubhus på Mågen, hvor vores køkken har stået for forplejningen. Alt i alt et fint initiativ, der nu har fungeret til alles tilfredshed en række år. Klubaftener Igennem hele sejlsæsonen blev der afholdt ugentlige klubaftener, hvor alle klubmedlemmer har kunnet deltage. På en ganske uhøjtidelig måde er alle mulige emner blevet diskuteret. Der har blandt andet været følgende ting på programmet: Knob og stik, hvordan håndteres en mand over bord situation? Og endelig demonstration af hjertestarteren i klubhuset. I løbet af efteråret havde vi to aftener, hvor vi havde inviteret fremmede firmaer til at tale om og demonstrere deres produkter. Den 24. september var Raymarine på besøg og forklarede om nye navigationssystemer og instrumenter, og den 5. november havde vi besøg af CG Marine, der demonstrerede, hvorledes man vedligeholder bådmotorer. Alle klubmedlemmer opfordres til at deltage i den kommende sæson. Har du spørgsmål vedrørende havnen, klubben, din båd, sejl, turmuligheder osv., kan du bare komme frit frem. Måske finder du et fornuftigt svar. Du møder i alt fald nogle hyggelige klubkammerater. Udflugter Den 23. marts besøgte vi det nye Museum for Søfart i Helsingør. Alle, der deltog, var bagefter enige om, at det havde været en fantastisk oplevelse at besøge museet, der er placeret under jorden på det gamle værftsområde med adgang til museet via den gamle tørdok. IT kursus Igen i 2014 var der en lille flok, der mødtes i klubhuset ca. hver fjortende dag for at blive klogere på computeren. Der er et par dygtige klubmedlemmer, der gladeligt deler ud af deres viden om computerens velsignelser. Det foregår om formiddagen, så hvis du ikke længere befinder dig på arbejdsmarkedet, har du en mulighed for at blive klogere på computeren. Hven Igen i år var der tur til Hven. Afgang fredag i uge 42 mod Lynetten med overnatning der. Derefter kurs mod de dybe huller omkring østsiden af Hven, hvor torsken og silden findes. Overnatning i Bäckviken med aftenhygge i vores andet klubhus på havnen. Næste morgen kurs mod syd mod den hjemlige havn. Fin, fin tur, der vist nok blev gennemført for 27. gang i træk. Det kan man da kalde tradition, og så blev det til en fangst på 1700 fisk. 5

6 Slut på sejlsæsonen Lørdag, den 15. november blev klubstanderen strøget, og dermed var sejlsæsonen 2014 slut. Vejret havde artet sig fint, der havde været mange fine sommerdage med både vind og sol i sejlene. Gåtur om søndagen Selv om sejlsæsonen slutter, er der alligevel liv i klubben. Således var og er der nogle friske medlemmer, der mødes om søndagen kl på den yderste parkeringsplads for enden af Hundige Havnevej til en frisk gåtur i Strandparken. Kommunikation Kommunikation er en meget vanskelig disciplin af beherske. Det kræver naturligvis, at der er information at formidle. Dernæst kræver det både en sender og en modtager. Senderen er klubben og modtageren er dig. Klubben udgiver bladet Søforklaring. Det er et gammeldags blad på papir, der tre gange om året ved postvæsenets mellemkomst dumper ind ad din postkasse. Desuden er der klubbens hjemmeside: som holdes løbende opdateret. Du får også en besked en gang imellem i din private mailboks, når der er nyheder på klubbens hjemmeside, du skal se. Det var afsendersiden - så er der modtageren. Det er DIG. Nu gør klubben meget for at informere, så må du også gøre den personlige indsats at holde dig ajour! Klubhuset Nu er klubkøkkenet lukket for vinteren. Det var blevet meget fint renoveret ved sæsonens start, så det nu lever op til alle mulige strenge krav, som myndighederne kan stille. I sæsonens løb var der en smule usikkerhed om åbningstider, og om hvilke ydelser køkkenet kunne tilbyde. Ved fornyelsen af forpagtningsaftalen for den kommende sæson vil Ø-udvalget være opmærksom på de nævnte problemer. Godt nytår Vi afsluttede sæson 2014 ved, på årets sidste dag i klubhuset, at ønske hinanden godt nytår med et glas champagne med håbet om, at der ligger en fin sæson og venter på os i Medlemstallet Medlemstallet var ved årets slutning: 73 Aktive (Enkeltmedlemskaber) 20 Familie 5 Passive I alt 98 Medlemmer. Velkommen til nye medlemmer SHS byder velkommen til Rasmus Slivsgaard. Vi glæder os til at se dig på havnen, og til vores forskellige arrangementer og håber, at du må få glæde af at være medlem i SHS. 6

7 Resultatopgørelse pr Budget Regnskab Indtægter Kontingent , ,00 Indskud 1.000, ,00 Lok.tilskud 0,00 0,00 Renter 100,00 27,01 Medlemstilskud 0,00 0,00 I alt , ,01 Omkostninger Sejlunion , ,76 Stander 1.000,00 450,00 Kontor 2.500,00 822,50 Gaver 500,00 727,00 Møder/tlf 1.500,00 0,00 Trivsel , ,00 Information 9.000, ,00 Akt.udv , ,08 I alt , ,34 Årsresultat over/under , ,33 Skipperlabskovs Café Mågen serverer skipperlabskovs før generalforsamlingen til kr. 69,00. Vi spiser fra til Husk tilmelding til Hanne ( ) senest den 16. marts. 7

8 Balance pr Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 505,00 Bankkonto 7.287,75 Girokonto ,31 Havneplads ,00 Værdi af bygning 35,35 % af ,00 Aktiver ialt ,06 Passiver Egenkapital primo ,13 Årets resultat ,33 Forudbetalt kontingent 0,00 Regulering havneplads 0,00 Trivsel ,26 Regulering ejendom -960,00 Passiver ialt ,06 8

9 Budgetforslag for 2015 Regnskab 2014 Budget 2015 Kontingent , Indskud 1.800, Lok.tilskud 0,00 0 Renter 27,01 0 Medlemstilsk 0, , ,00 Sejlunion , Stander -450, Kontor 822, Gaver 727, Møder/tlf 0, Trivsel , Info 8.287, Akt.udvalg 2.432, , ,00 Årsresultat ,33 0,00 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem 650,00 kr Familiemedlem 750,00 kr Passivt medlem 300,00 kr Nye medlemmer klubhusbidrag 200,00 kr 9

10 I/S Trivsel - Hundige Havn - Mågen Resultatopgørelse januar til december 2014 Regnskab Budget INDTÆGTER: klubtilskud HBK , klubtilskud SHS , tilskud Kommune forpagtning husleje , badepoletter +fastliggere 4.600, indskud nye medlemmer 5.800, INDTÆGTER IALT , UDGIFTER: elforbrug , forsikring skat , møder rengøring , kontorhold porto vedligeholdelse bygninger , vedligeholdelse inventar , øvrige udgifter 1.221, bank omk. 300,00 UDGIFTER IALT , RESULTAT FRA DRIFT , Medlem. ( ) Fordeling af aktiver HBK ,06 SHS ,26 total ,32 Balance Aktiver Passiver bank(dep.) ,00 Kapital primo ,66 bank ,68 Årets resultat ,98 DEBITORER KREDITORER tilgode HBK Deposita ,00 tilgode SHS Lån Havnen ,00 Afdrag på lån ,00 AKTIVER ,68 PASSIVER ,68 10

11 Vagtskifte Vores havnefoged, Jørgen Ballieu, har de sidste 10 år passet på havneøen Mågen og sørget for, at bådene kom både op af og ned i vandet. Jørgen har nu valgt at gå på pension. som tømrer og maler, det lyder som gode forudsætninger for, at vores havn kan blive effektivt vedligeholdt. Vi byder Thomas velkommen i havnen, og glæder os til godt samarbejde i de kommende år. Redaktionen Fra 1. februar hedder vores h a v n e f o g e d Thomas Sand. Thomas er udlært som autom e k a n i k e r (han ved nok noget om motorer!) og har også arbejdet Samarbejde og oplæring i fuld gang Kære alle HBK og SHS! Tusind tak for jeres flotte fremmøde ved min afskedsreception. Det var meget overvældende og en dejlig måde for mig at sige farvel på. Set i mågeperspektiv Endvidere mange tak for alle de dejlige vinflasker, som vi vil nyde. En stor tak til Ø-Udvalget for godt samarbejde gennem alle årene. Hilsen Jørgen Havnefoged Herfra ser jeg et nyt ansigt 11

12 Afrigger Traditioner ændres! kan Vores afriggerfest med levende musik, danseinstruktør m.m. er en saga blot. Hvorfor? For lidt interesse? I hvert fald for lille tilslutning! I stedet har klubben ændret afriggerfesten til en afriggerfrokost med buffet fremstillet af Cafè Mågen. Dette syntes at være et godt alternativ, for der var fin deltagelse. talte langturssejlerne og den varme sommer, men mange dage havde der været kraftig blæst fra øst, som havde givet overliggerdage i havnene. Vores onsdagsaftener med forskellige temaer som f.eks. knob, sikkerhed, mand overbord havde været pænt besøgt. Svend sluttede med at opfordre til at deltage i vinterens arrangementer. Lotteriet giver altid lidt spænding og det er dejligt at vinde gavekort til bådoptagning/isætning og til Tempobåde. Frokosten blev afsluttet med kaffe og blødt brød. Det blev således en vellykket eftermiddag. Benjamin fra Mågen havde sammen med sine køkkenmedhjælpere fremtryllet en flot buffet. Formanden holdt en fin afriggertale, hvor han om- 12 PS. Da Søforklarings efterårsnummer og julenummer er blevet sammenlagt, kan ovenstående først bringes i dette nummer. Den gamle redaktør.

13 Standerhejsning Lørdag d. 18. april markerer vi, at den ny sæson går i gang ved at hejse standeren igen. Mød op foran klubhuset kl Mere orientering senere på hjemmesiden. Hjertestarter I starten af sejlsæsonen sidste år havde vi en demonstration af en hjertestarter. Det blev understreget, hvor vigtigt det er at gøre noget hurtigt, når en person falder om med hjertestop. I klubhuset hænger der en hjertestarter, og selv om der er effektiv vejledning, vil de fleste sikkert føle sig noget usikker, hvis man ikke har set den i funktion. TrygFonden har lavet en lille video, der rekonstruerer et hjertestop fra det virkelige liv. Se den her, kopier linket og bliv tryg ved at bruge hjertestarteren: Café Mågen Café Mågen har åbent fra den 17.marts Caféen har åbent fra kl alle ugens dage undtagen mandag, hvor der holdes lukket Der kan købes smørrebrød, og der serveres varm mad fra kl Der er som sædvanlig stegt flæsk med persillesovs hver onsdag Liste over de øvrige dages forskellige retter er opslået i caféen Café Mågens tlf.nr

14 Hyggekap Se flere detaljer og dagsorden på SHS s hjemmeside Orienteringsmøde Ø-udvalget inviterer brugere (bådejere) af Havneøen Mågen til orienteringsmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl i Klubhuset Ø-udvalget vil på mødet orientere om: Havnens generalforsamling Økonomi 2014/2015 Aktiviteter på Havneøen i 2015 Invitationen gælder såvel bådpladsejere som bådpladslejere. Med hilsen Ø-udvalget 14

15 Fiskefrokost Selvom klubhuset var fyldt med udendørs bænke, lykkedes det at finde plads til den store fiskefrokost. Denne På jagthorn blæste Lone, Yvonne og Peter herefter en fanfare, som startede fiskefrokosten. Der var varm fiskesuppe, mange silderetter, men også fade med flæskesteg, frikadeller, leverpostej, laks, oste m.m. og 3 store kager til kaffen. består af en buffet, hvor deltagerne har medtaget en frokostret. Selvom der ikke er nogen tilmelding, har det vist sig at være et af de arrangementer, som har størst tilslutning. De 30 deltagere fik således rigeligt at spise. Ib. Peter Christensen, som er tovholder på fisketuren og på frokosten, bød velkommen og kunne fortælle om en flot silde og torskefangst. 15

16 Volvo Ocean Race 2014/15 Midt i den dybe, mørke tropiske nat den 29. november 2014, lød der et øresønderrivende brag. Vestas Wind var braget ind i en lille fjernt beliggende atol, St. Brandon, i det Indiske Ocean. Den agterste del af bunden var blevet flået ud af skroget ved sammenstødet. Som ved et mirakel kom ingen i besætningen alvorligt til skade. Alle ombord blev reddet sikkert i land på den lille ø. Gud ske lov for det. Efter at den alvorlige forskrækkelse havde lagt sig en smule, måtte den første tanke selvfølgelig rette sig mod skibets navigatør. Disse topmoderne havracere er naturligvis spækket med State of the Art navigationsinstrumenter og kommunikationsudstyr. Hvordan kunne det så gå til, at man ude på det uendelige Indiske Ocean kunne løbe på grund på et ganske lille rev? Der kunne næsten kun være tale om en menneskelig fejl, nogen måtte bogstaveligt have snorksovet. Det kunne kun skyldes dårlig navigation. Den næste tanke, der måtte melde sig hos Team Vestas Wind, måtte dreje sig om, hvorvidt man skulle opgive den videre deltagelse i racet, eller- og det er der selvfølgelig mere sport i - om man skulle fighte sig tilbage In the Big Game. Man har naturligvis valgt at satse på den sidstnævnte løsning. Vestas er vel et verdensfirma og af deraf følgende format! 16 Altså på med vanten. Nu forestår der en kæmpeopgave. Først skal alt, hvad reddes kan, ud af det ødelagte skibsskrog. Dernæst bjærgning og transport af skibet til et skibsværft. Her kommer Mærsk ind i billedet med sine lyseblå containerskibe. Via Port Klang, der er havneby til hovedstaden Kua Lumpur i Malaysia, ombord som dækslast, derfra går turen videre på et nyt skib til Italien til det værft, der har bygget alle bådene, der deltager i racet.

17 FRA TIL START DISTANCE Sanya, Kina Auckland, New Zealand 8. februar sømil Auckland, New Zealand Itajai, Brasilien 15. marts sømil Itajai, Brasilien New Port, USA 19. april sømil New Port, USA Lissabon, Portugal 17. maj sømil Lissabon, Portugal Lorient, Frankrig 7. juni 647 sømil Lorient, Frankrig Gøteborg, Sverige 16. juni 960 sømil Gøteborg, Sverige 27. juni Nu er det så spørgsmålet, hvor og hvornår Vestas Wind kan være tilbage i sejladsen? Flåden sejlede fra Sanya i Kina ved det Sydkinesiske Hav, den 8. februar 2014, med kurs mod Auckland i New Zealand. En distance på sømil. Det videre program ses i tabellen ovenfor: Planen går foreløbig ud på at Vestas Wind, deltager fra Lissabon og sejler med på de sidste to forholdsvis korte ben til Gøteborg. Her afsluttes Volvo Ocean Race 2014/15 med et race i selve havneområdet den 27. juni Svend. 17

18 Søsætning Lister bliver opsat i klubhuset, hvor man kan tilmelde sig. Disse nedtages ca. 1 uge før søsætningsdatoen. TIDSPUNKT FRA Torsdag d. 9. april Fredag d. 17 april Lørdag d. 25 april Fredag d. 1. maj Fredag d. 8. maj Lørdag d. 16 maj Fredag d. 22. maj Lørdag d. 30. maj Tirsdag d. 9. juni

19 Aktivitetskalender marts Søndagsgåturen fortsætter kl. 12 hver søndag indtil 12. april, se kalender på hjemmesiden 3. marts IT kursus fortsætter, se Søforklaring, November marts Klubaften, Emne: TRINE i Biscayen, ved Anna og HP 17. marts Café Mågen åbner, se side marts Orienteringsmøde, se side marts SHS generalforsamling, se side april Standerhejsning kl , se side april Hundige Havns generalforsamling Følg med på hjemmesidens kalender for detaljer om arrangementerne. SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand Mail: Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps. 19

20

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet. KLUBBLAD NR 3 2011 HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen: 24 25 38 50 Michael

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere