Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve Havnekontor Havnefogeden / Kontortid: mandag til fredag kl , samt i perioden1/4 til 30/9, onsdag kl Bestyrelse Formand: Svend Röttig Næstformand: Steen Jørgensen Kasserer: Kjeld Pico Larsen Medlem: Hans Kofoed Medlem: Flemming Jørgensen Udvalg Infoudvalg: Ib Leif Christiansen Sejladsudvalg Jørgen Lind Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen Standerudvalg Yvonne Lundgreen Ø-udvalg For SHS Kjeld Pico Larsen oo- - Indhold Formanden har ordet 3 Indkaldelse til Generalforsamling 4 Bestyrelsens beretning 5 Regnskab 7 Skipperlabskovs - Tilmelding 7 Vagtskifte 11 Ny havnefoged Afriggerfrokost 12 Referat og billeder fra en hyggelig dag Standerhejsning - Tilmelding 13 Hjertestarter 13 Hyggekap 14 Orienteringsmøde 14 Fiskefrokost 15 Volvo Ocean Race 16 Søsætningsdatoer 18 Side

3 Formanden har ordet Flemming er fremkommet med betragtninger, der går ud på, at det kunne være en smart idé, at slå det to klubber på Mågen sammen. Administrativt ville det naturligvis være lettere med kun en klub, men er det også det vore medlemmer vil? Det er det spørgsmål Flemming rejser, og det er vel nok en seriøs overvejelse værd? Du skal huske klubbens generalforsamling, fredag, den 20. marts, kl i klubhuset. Det er vigtigt, at du møder op og også gerne giver din mening til kende. I år er der, ud over de obligatoriske punkter på dagsordenen, under punktet Eventuelt, taget to emner op: Flemming Agner Jørgensen, orienterer om sine betragtninger vedrørende eventuel sammenlægning af, SHS og HBK, og jeg præsenterer status for Visionsgruppens arbejde. Det kræver vist nok først en lille, uddybende forklaring. Først den rent praktiske bemærkning, at emner, der tages op under punktet Eventuelt, ikke kan bringes til afstemning eller beslutning. Bestyrelsen har valgt denne løsning med velbegrundet hu, - men nu til sagens indhold: Jeg vil orientere om resultatet af et gruppearbejde, gennemført af en lille uformel visionsgruppe bestående af tre medlemmer for hver af de to klubber SHS og HBK. Emnerne, der blev taget op, var: Hvordan skaffer vi ny tilgang til Havneø Mågen af nye bådejere, og hvorledes fastholder vi de gamle? Sagen er, at vi har en del ledige pladser på Mågen. Det andet emne, der også blev behandlet, var: Hvordan kan vi gøre administrationen og beslutningsgangene mere gennemskuelige og demokratiske på Mågen? Jeg nævnede, at det er med velbegrundet hu, at emnerne er taget op under Eventuelt. Radikale ændringer vil kræve en masse formelle armbøjninger, men det er, hvad det er. Det helt centrale ligger i spørgsmålene: Hvad vil vi egentlig med vores klub, SHS? Og hvad vil vi med Havneø Mågen? Det er disse overvejelser, jeg beder om, hver især vil gøre sig. Forhåbentligt får vi en god debat på generalforsamlingen. Svend Deadline for stof til næste blad 23. april

4 Generalforsamling 2015 SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling Fredag den 20. marts, kl i klubhuset på Havneø Mågen Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for året Regnskab Indkomne forslag. Der er forslag fra Yvonne Lundgreen, se nedenfor Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse 5. Budget og kontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 6. Valg af formand (Svend Röttig genopstiller ikke) 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. (Hans Kofoed genopstiller) 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Yvonne Lundgreen genopstiller) Flemming Agner Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jf. Forretningsordenens pkt. 7 indtræder Bente Henriksen, der pt. er suppleant i stedet for i bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Inger Lind og Per Henriksen genopstiller som revisorer) (Hans Otto Thøgersen genopstiller som revisorsuppleant ) 10. Valg til udvalg. Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Flemming Jørgensen og Svend Röttig genopstiller Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen. (begge genopstiller) Standerudvalg Yvonne Lundgreen (genopstiller) Aktivitetsudvalg Bente Henriksen med flere (alle genopstiller) Havnebestyrelsen Kjeld Pico Larsen (genopstiller) Suppleant: John Flarup (er på valg) 11. Eventuelt Flemming Agner Jørgensen orienterer om sine betragtninger vedrørende eventuel sammenlægning af SHS og HBK Svend Röttig præsenterer status for Visionsgruppens arbejde. Forslag fra Yvonne Lundgreen: Jeg stiller hermed forslag til generalforsamlingen om at beslutte, at klubbens stander til bådene fremadrettet indeholdes i årskontingentet, således at standerne på bådene altid fremtræder præsentable, dels i havn, og ikke mindst, når vi gæster fremmede havne. 4

5 Bestyrelsens beretning for 2014 Standerhejsning En ny og ubrugt klubstander blev sat på klubbens flagstang den 12. april 2014, kl , for at markere, at en ny sejlsæson var begyndt. Som sædvanligt var der mange klubmedlemmer, der derefter i fællesskab spiste en bid brød i klubhuset. Kapsejlads Der finder et positivt samarbejde sted mellem de fire klubber i Hundige Havn. Sejladserne afvikles efter regler, der er tilpasset sejlerne i havnen, og tidtagning foregår på den måde, at bådene selv registrerer tidspunktet, hvor målstregen passeres. Hele sejladsen styres og administreres på et regneprogram, som et lille uformelt sejladsudvalg selv har udviklet. Efter hver sejlads er der samling i vores klubhus på Mågen, hvor vores køkken har stået for forplejningen. Alt i alt et fint initiativ, der nu har fungeret til alles tilfredshed en række år. Klubaftener Igennem hele sejlsæsonen blev der afholdt ugentlige klubaftener, hvor alle klubmedlemmer har kunnet deltage. På en ganske uhøjtidelig måde er alle mulige emner blevet diskuteret. Der har blandt andet været følgende ting på programmet: Knob og stik, hvordan håndteres en mand over bord situation? Og endelig demonstration af hjertestarteren i klubhuset. I løbet af efteråret havde vi to aftener, hvor vi havde inviteret fremmede firmaer til at tale om og demonstrere deres produkter. Den 24. september var Raymarine på besøg og forklarede om nye navigationssystemer og instrumenter, og den 5. november havde vi besøg af CG Marine, der demonstrerede, hvorledes man vedligeholder bådmotorer. Alle klubmedlemmer opfordres til at deltage i den kommende sæson. Har du spørgsmål vedrørende havnen, klubben, din båd, sejl, turmuligheder osv., kan du bare komme frit frem. Måske finder du et fornuftigt svar. Du møder i alt fald nogle hyggelige klubkammerater. Udflugter Den 23. marts besøgte vi det nye Museum for Søfart i Helsingør. Alle, der deltog, var bagefter enige om, at det havde været en fantastisk oplevelse at besøge museet, der er placeret under jorden på det gamle værftsområde med adgang til museet via den gamle tørdok. IT kursus Igen i 2014 var der en lille flok, der mødtes i klubhuset ca. hver fjortende dag for at blive klogere på computeren. Der er et par dygtige klubmedlemmer, der gladeligt deler ud af deres viden om computerens velsignelser. Det foregår om formiddagen, så hvis du ikke længere befinder dig på arbejdsmarkedet, har du en mulighed for at blive klogere på computeren. Hven Igen i år var der tur til Hven. Afgang fredag i uge 42 mod Lynetten med overnatning der. Derefter kurs mod de dybe huller omkring østsiden af Hven, hvor torsken og silden findes. Overnatning i Bäckviken med aftenhygge i vores andet klubhus på havnen. Næste morgen kurs mod syd mod den hjemlige havn. Fin, fin tur, der vist nok blev gennemført for 27. gang i træk. Det kan man da kalde tradition, og så blev det til en fangst på 1700 fisk. 5

6 Slut på sejlsæsonen Lørdag, den 15. november blev klubstanderen strøget, og dermed var sejlsæsonen 2014 slut. Vejret havde artet sig fint, der havde været mange fine sommerdage med både vind og sol i sejlene. Gåtur om søndagen Selv om sejlsæsonen slutter, er der alligevel liv i klubben. Således var og er der nogle friske medlemmer, der mødes om søndagen kl på den yderste parkeringsplads for enden af Hundige Havnevej til en frisk gåtur i Strandparken. Kommunikation Kommunikation er en meget vanskelig disciplin af beherske. Det kræver naturligvis, at der er information at formidle. Dernæst kræver det både en sender og en modtager. Senderen er klubben og modtageren er dig. Klubben udgiver bladet Søforklaring. Det er et gammeldags blad på papir, der tre gange om året ved postvæsenets mellemkomst dumper ind ad din postkasse. Desuden er der klubbens hjemmeside: som holdes løbende opdateret. Du får også en besked en gang imellem i din private mailboks, når der er nyheder på klubbens hjemmeside, du skal se. Det var afsendersiden - så er der modtageren. Det er DIG. Nu gør klubben meget for at informere, så må du også gøre den personlige indsats at holde dig ajour! Klubhuset Nu er klubkøkkenet lukket for vinteren. Det var blevet meget fint renoveret ved sæsonens start, så det nu lever op til alle mulige strenge krav, som myndighederne kan stille. I sæsonens løb var der en smule usikkerhed om åbningstider, og om hvilke ydelser køkkenet kunne tilbyde. Ved fornyelsen af forpagtningsaftalen for den kommende sæson vil Ø-udvalget være opmærksom på de nævnte problemer. Godt nytår Vi afsluttede sæson 2014 ved, på årets sidste dag i klubhuset, at ønske hinanden godt nytår med et glas champagne med håbet om, at der ligger en fin sæson og venter på os i Medlemstallet Medlemstallet var ved årets slutning: 73 Aktive (Enkeltmedlemskaber) 20 Familie 5 Passive I alt 98 Medlemmer. Velkommen til nye medlemmer SHS byder velkommen til Rasmus Slivsgaard. Vi glæder os til at se dig på havnen, og til vores forskellige arrangementer og håber, at du må få glæde af at være medlem i SHS. 6

7 Resultatopgørelse pr Budget Regnskab Indtægter Kontingent , ,00 Indskud 1.000, ,00 Lok.tilskud 0,00 0,00 Renter 100,00 27,01 Medlemstilskud 0,00 0,00 I alt , ,01 Omkostninger Sejlunion , ,76 Stander 1.000,00 450,00 Kontor 2.500,00 822,50 Gaver 500,00 727,00 Møder/tlf 1.500,00 0,00 Trivsel , ,00 Information 9.000, ,00 Akt.udv , ,08 I alt , ,34 Årsresultat over/under , ,33 Skipperlabskovs Café Mågen serverer skipperlabskovs før generalforsamlingen til kr. 69,00. Vi spiser fra til Husk tilmelding til Hanne ( ) senest den 16. marts. 7

8 Balance pr Aktiver Kassebeholdning incl udvalg 505,00 Bankkonto 7.287,75 Girokonto ,31 Havneplads ,00 Værdi af bygning 35,35 % af ,00 Aktiver ialt ,06 Passiver Egenkapital primo ,13 Årets resultat ,33 Forudbetalt kontingent 0,00 Regulering havneplads 0,00 Trivsel ,26 Regulering ejendom -960,00 Passiver ialt ,06 8

9 Budgetforslag for 2015 Regnskab 2014 Budget 2015 Kontingent , Indskud 1.800, Lok.tilskud 0,00 0 Renter 27,01 0 Medlemstilsk 0, , ,00 Sejlunion , Stander -450, Kontor 822, Gaver 727, Møder/tlf 0, Trivsel , Info 8.287, Akt.udvalg 2.432, , ,00 Årsresultat ,33 0,00 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem 650,00 kr Familiemedlem 750,00 kr Passivt medlem 300,00 kr Nye medlemmer klubhusbidrag 200,00 kr 9

10 I/S Trivsel - Hundige Havn - Mågen Resultatopgørelse januar til december 2014 Regnskab Budget INDTÆGTER: klubtilskud HBK , klubtilskud SHS , tilskud Kommune forpagtning husleje , badepoletter +fastliggere 4.600, indskud nye medlemmer 5.800, INDTÆGTER IALT , UDGIFTER: elforbrug , forsikring skat , møder rengøring , kontorhold porto vedligeholdelse bygninger , vedligeholdelse inventar , øvrige udgifter 1.221, bank omk. 300,00 UDGIFTER IALT , RESULTAT FRA DRIFT , Medlem. ( ) Fordeling af aktiver HBK ,06 SHS ,26 total ,32 Balance Aktiver Passiver bank(dep.) ,00 Kapital primo ,66 bank ,68 Årets resultat ,98 DEBITORER KREDITORER tilgode HBK Deposita ,00 tilgode SHS Lån Havnen ,00 Afdrag på lån ,00 AKTIVER ,68 PASSIVER ,68 10

11 Vagtskifte Vores havnefoged, Jørgen Ballieu, har de sidste 10 år passet på havneøen Mågen og sørget for, at bådene kom både op af og ned i vandet. Jørgen har nu valgt at gå på pension. som tømrer og maler, det lyder som gode forudsætninger for, at vores havn kan blive effektivt vedligeholdt. Vi byder Thomas velkommen i havnen, og glæder os til godt samarbejde i de kommende år. Redaktionen Fra 1. februar hedder vores h a v n e f o g e d Thomas Sand. Thomas er udlært som autom e k a n i k e r (han ved nok noget om motorer!) og har også arbejdet Samarbejde og oplæring i fuld gang Kære alle HBK og SHS! Tusind tak for jeres flotte fremmøde ved min afskedsreception. Det var meget overvældende og en dejlig måde for mig at sige farvel på. Set i mågeperspektiv Endvidere mange tak for alle de dejlige vinflasker, som vi vil nyde. En stor tak til Ø-Udvalget for godt samarbejde gennem alle årene. Hilsen Jørgen Havnefoged Herfra ser jeg et nyt ansigt 11

12 Afrigger Traditioner ændres! kan Vores afriggerfest med levende musik, danseinstruktør m.m. er en saga blot. Hvorfor? For lidt interesse? I hvert fald for lille tilslutning! I stedet har klubben ændret afriggerfesten til en afriggerfrokost med buffet fremstillet af Cafè Mågen. Dette syntes at være et godt alternativ, for der var fin deltagelse. talte langturssejlerne og den varme sommer, men mange dage havde der været kraftig blæst fra øst, som havde givet overliggerdage i havnene. Vores onsdagsaftener med forskellige temaer som f.eks. knob, sikkerhed, mand overbord havde været pænt besøgt. Svend sluttede med at opfordre til at deltage i vinterens arrangementer. Lotteriet giver altid lidt spænding og det er dejligt at vinde gavekort til bådoptagning/isætning og til Tempobåde. Frokosten blev afsluttet med kaffe og blødt brød. Det blev således en vellykket eftermiddag. Benjamin fra Mågen havde sammen med sine køkkenmedhjælpere fremtryllet en flot buffet. Formanden holdt en fin afriggertale, hvor han om- 12 PS. Da Søforklarings efterårsnummer og julenummer er blevet sammenlagt, kan ovenstående først bringes i dette nummer. Den gamle redaktør.

13 Standerhejsning Lørdag d. 18. april markerer vi, at den ny sæson går i gang ved at hejse standeren igen. Mød op foran klubhuset kl Mere orientering senere på hjemmesiden. Hjertestarter I starten af sejlsæsonen sidste år havde vi en demonstration af en hjertestarter. Det blev understreget, hvor vigtigt det er at gøre noget hurtigt, når en person falder om med hjertestop. I klubhuset hænger der en hjertestarter, og selv om der er effektiv vejledning, vil de fleste sikkert føle sig noget usikker, hvis man ikke har set den i funktion. TrygFonden har lavet en lille video, der rekonstruerer et hjertestop fra det virkelige liv. Se den her, kopier linket og bliv tryg ved at bruge hjertestarteren: Café Mågen Café Mågen har åbent fra den 17.marts Caféen har åbent fra kl alle ugens dage undtagen mandag, hvor der holdes lukket Der kan købes smørrebrød, og der serveres varm mad fra kl Der er som sædvanlig stegt flæsk med persillesovs hver onsdag Liste over de øvrige dages forskellige retter er opslået i caféen Café Mågens tlf.nr

14 Hyggekap Se flere detaljer og dagsorden på SHS s hjemmeside Orienteringsmøde Ø-udvalget inviterer brugere (bådejere) af Havneøen Mågen til orienteringsmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl i Klubhuset Ø-udvalget vil på mødet orientere om: Havnens generalforsamling Økonomi 2014/2015 Aktiviteter på Havneøen i 2015 Invitationen gælder såvel bådpladsejere som bådpladslejere. Med hilsen Ø-udvalget 14

15 Fiskefrokost Selvom klubhuset var fyldt med udendørs bænke, lykkedes det at finde plads til den store fiskefrokost. Denne På jagthorn blæste Lone, Yvonne og Peter herefter en fanfare, som startede fiskefrokosten. Der var varm fiskesuppe, mange silderetter, men også fade med flæskesteg, frikadeller, leverpostej, laks, oste m.m. og 3 store kager til kaffen. består af en buffet, hvor deltagerne har medtaget en frokostret. Selvom der ikke er nogen tilmelding, har det vist sig at være et af de arrangementer, som har størst tilslutning. De 30 deltagere fik således rigeligt at spise. Ib. Peter Christensen, som er tovholder på fisketuren og på frokosten, bød velkommen og kunne fortælle om en flot silde og torskefangst. 15

16 Volvo Ocean Race 2014/15 Midt i den dybe, mørke tropiske nat den 29. november 2014, lød der et øresønderrivende brag. Vestas Wind var braget ind i en lille fjernt beliggende atol, St. Brandon, i det Indiske Ocean. Den agterste del af bunden var blevet flået ud af skroget ved sammenstødet. Som ved et mirakel kom ingen i besætningen alvorligt til skade. Alle ombord blev reddet sikkert i land på den lille ø. Gud ske lov for det. Efter at den alvorlige forskrækkelse havde lagt sig en smule, måtte den første tanke selvfølgelig rette sig mod skibets navigatør. Disse topmoderne havracere er naturligvis spækket med State of the Art navigationsinstrumenter og kommunikationsudstyr. Hvordan kunne det så gå til, at man ude på det uendelige Indiske Ocean kunne løbe på grund på et ganske lille rev? Der kunne næsten kun være tale om en menneskelig fejl, nogen måtte bogstaveligt have snorksovet. Det kunne kun skyldes dårlig navigation. Den næste tanke, der måtte melde sig hos Team Vestas Wind, måtte dreje sig om, hvorvidt man skulle opgive den videre deltagelse i racet, eller- og det er der selvfølgelig mere sport i - om man skulle fighte sig tilbage In the Big Game. Man har naturligvis valgt at satse på den sidstnævnte løsning. Vestas er vel et verdensfirma og af deraf følgende format! 16 Altså på med vanten. Nu forestår der en kæmpeopgave. Først skal alt, hvad reddes kan, ud af det ødelagte skibsskrog. Dernæst bjærgning og transport af skibet til et skibsværft. Her kommer Mærsk ind i billedet med sine lyseblå containerskibe. Via Port Klang, der er havneby til hovedstaden Kua Lumpur i Malaysia, ombord som dækslast, derfra går turen videre på et nyt skib til Italien til det værft, der har bygget alle bådene, der deltager i racet.

17 FRA TIL START DISTANCE Sanya, Kina Auckland, New Zealand 8. februar sømil Auckland, New Zealand Itajai, Brasilien 15. marts sømil Itajai, Brasilien New Port, USA 19. april sømil New Port, USA Lissabon, Portugal 17. maj sømil Lissabon, Portugal Lorient, Frankrig 7. juni 647 sømil Lorient, Frankrig Gøteborg, Sverige 16. juni 960 sømil Gøteborg, Sverige 27. juni Nu er det så spørgsmålet, hvor og hvornår Vestas Wind kan være tilbage i sejladsen? Flåden sejlede fra Sanya i Kina ved det Sydkinesiske Hav, den 8. februar 2014, med kurs mod Auckland i New Zealand. En distance på sømil. Det videre program ses i tabellen ovenfor: Planen går foreløbig ud på at Vestas Wind, deltager fra Lissabon og sejler med på de sidste to forholdsvis korte ben til Gøteborg. Her afsluttes Volvo Ocean Race 2014/15 med et race i selve havneområdet den 27. juni Svend. 17

18 Søsætning Lister bliver opsat i klubhuset, hvor man kan tilmelde sig. Disse nedtages ca. 1 uge før søsætningsdatoen. TIDSPUNKT FRA Torsdag d. 9. april Fredag d. 17 april Lørdag d. 25 april Fredag d. 1. maj Fredag d. 8. maj Lørdag d. 16 maj Fredag d. 22. maj Lørdag d. 30. maj Tirsdag d. 9. juni

19 Aktivitetskalender marts Søndagsgåturen fortsætter kl. 12 hver søndag indtil 12. april, se kalender på hjemmesiden 3. marts IT kursus fortsætter, se Søforklaring, November marts Klubaften, Emne: TRINE i Biscayen, ved Anna og HP 17. marts Café Mågen åbner, se side marts Orienteringsmøde, se side marts SHS generalforsamling, se side april Standerhejsning kl , se side april Hundige Havns generalforsamling Følg med på hjemmesidens kalender for detaljer om arrangementerne. SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand Mail: Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps. 19

20

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2014 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl. 19-21.30 Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere