NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet Oktober 2012 Vil du gerne være ny Beboerrådsrepræsentant for din gang? Så kom ned og besøg os i Beboerrådet mandag d. 8. oktober 2012 kl. 19:00 i GH-Kælderen. Til Beboerrådsmøderne diskuterer vi alle forslag til nye tiltag på kollegiet, problemer og andre relevante emner. Som Beboerrådsrepræsentant bliver du din gangs stemme og får samtidig indsigt i kollegiets gang. Vi ses! Næste Beboerrådsmøde Mandag d. 8. oktober 2012 kl. 20 i GH-Kælderen. Så er årets NybroFestival desværre forbi. Det har dog været et brag af en fest, som vil blive husket i generationer! Selvfølgelig overser vi ikke den slags ting her på redaktionen, og derfor har vi været on location for at reportere om festen. Side 7 Kagefestival Selvom der stadig er et stykke tid til den næste Kagefestival, har vi fra redaktionens side været ude og lytte til rygterne om festivalen, og vi har da også hørt mange spændende ting, som vi gerne vil dele med jer alle! Side 9 Ny formular til beboerrådet Fra og med Beboerrådsmødet til november skal man bruge en speciel formular til at få punkter på dagsordenen. Dette nye tiltag er kommet på banen for at gøre det lettere for beboerne med at sende nye punkter ind. Side 10 Filmanmeldelse I denne måned anmelder vi filmen The Shawshank Redemption, der med sin alder er gået hen og blevet en af klassikerne, som rigtig mange har set - Men den er stadig værd at se blot for gensynets skyld alene! Side 12

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 7. Mød op til Grønt Kollegium! Så er der allerede nu kun få uger til, at vi sammen skal give kollegiets grønne områder en overhaling både angående ubrugte cykler og beskæmmende affald. På søndag d. 14. oktober kl. 10:00 er det planen, at vi mødes uden for Lars Kajs kontor, hvorefter vi vil starte blødt ud med en omgang kaffe/ kakao til dem, som er friske på det. Dernæst starter arbejdet, der forhåbentlig rundes af med hygge og en gratis pizza som tak for indsatsen. Afhængigt af antallet på fremmødte kollegianere splitter vi os op i flere mindre grupperinger. Nogle vil fra begyndelsen gå i gang med at indsamle affald, mens andre vil tage sig af cyklerne. Ved gennemgangen af cyklerne bliver de tjekket i cykelskurene og ved samtlige cykelstativer for at se, om de har en sort strip på saddelpinden. Er dette ikke tilfældet, bliver cyklen noteret for stelnummer og lignende, før den samles ind og siden overdrages til politiet. Sker det, at du glemmer at sætte en strip på din cykel, men opdager det på indsamlingsdagen, så har du dog stadig mulighed for at få cyklen tilbage. Dette sker ved fremvisning af cyklens købspapirer, der inkluderer dens stelnummer. Mangler du én eller flere strips, kan de fås på Lars Kajs kontor i normal åbningstid. Se venligst den Personlige Side for åbningstider. Der er i år kommet nye folk bag projektet, og det betyder bl.a., at det i år ikke vil være muligt at vinde awards i forbindelse med skraldeindsamlingen. Som arrangører håber vi dog meget på, at I alligevel ønsker at møde op og give en hånd med, således at vi sammen kan bibeholde et dejligt og ryddeligt kollegium - også igennem vintermånederne. Jo flere vi er, jo mindre arbejde kræves der af den enkelte. Der søges i øjeblikket om penge til pizza og kaffe/kakao hos Beboerrådet. Aktivitetsplan: 10:00 - Samling foran Lars Kajs kontor. 10:05 - Omdeling af kakao/kaffe og information. 10:15 - Opdeling i grupper og arbejdet går i gang. xx:xx - Arbejdet er overstået; gratis pizza til alle fremmødte. Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktører Peter Christensen (L36) Jakob Jensen (C3) Mikkel Lindholmer (R61) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned. Oplagstal: ca NybroTidendes redaktion forbeholder sig retten til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, der ikke synes at have relevans for andre. Brobyggeriet går i gang Tilbage i juni blev det besluttet, at der skulle bruges midler på at konstruere en ny kanobro, eftersom at den gamle ikke længere levede op til kravene. Materialerne har været på plads i en måneds tid, og nu er arbejdet også så småt gået i gang. Projektets bygmester er Michael Sonne, der også er bosiddende her på kollegiet. Michael har selv meldt sig til opgaven, og med en baggrund som både tømmerlærling og møbelsnedker kan opgaven løses både billigt og forsvarligt. Ud fra broens nuværende tilstand er det da også på tide, at den fornyes. Foruden at være utrolig skæv og ulige i højden, så er selve højden på broen nu også blevet et problem, efter at Lyngby Kommune har valgt at sænke vandstanden. Dette skulle der gerne blive rådet bod på med konstrueringen af en ny kanobro, uanfægtet om vandstanden hæves igen eller ej. Af andre nyheder fra kanolauget er det værd at nævne, at i tidsrummet fra d. 1. oktober og frem til d. 1. april er det lovpligtigt at bære redningsvest under sejlads i både kano og kajak. Husk derfor vesten hvis du får lyst til en tur på vandet!

3 ÅRGANG 39. NR. 7. NYBROTIDENDE Referat af Beboerrådsmøde SIDE 3 Onsdag den 5. september 2012 i GH-kælderen Til stede: Nina C23, Jonas D59, Thea D43, Sarah G06, Mikkel J21, Peter L36, Lars Kaj, Thomas B64, Samuel D46, Jakob C03, Trine C03, Anna M45, Rasmus M49, Christian M61, Camilla L01, Mikkel K33, Maria J34, Alexander G28, Thomas C22, Claus C18, Claes O52 og Torbjørn, O63 Afbud: Cecilie D05 Ad 1) Jonas er valgt til ordstyrer, og dansk er valgt til sprog for mødet Ad 2) 9 stemmeberettigede er mødt op Ad 3) Referatet fra sidste Beboerrådsmøde er godkendt Ad 4) Dagsordenen er godkendt Ad 5) Økonomi Der står kr. på NYK s konto og kr. på netværkskontoen. Der er udbetalt 180 kr. til dataengros fra netværkskontoen. Fra NYK s konto er der udbetalt kr. til NybroFestivalen, hvoraf 1000 kr. er til byttepenge under billetsalget. Yderligere er der udbetalt 80 kr. til kontorartikler, 1000 kr. til pigefodboldholdet, 2250 kr. til sodavand til Beboerrådet, kr. til nye kanoer og kajakker, kr. til den nye bro, hvoraf 750 kr. er kommet tilbage og kr. er udbetalt til løn. Ad 6) Øvrige meddelelser Der er kommet tre nye redaktører på det nye NybroTidende, som allerede har udgivet deres første udgave af bladet. Der gives en undskyldning for, at ellerten fylder i JK-gården, og konstruktionen kommer op og stå hurtigst muligt - fra Mikkel J21. Kassereren har haft problemer med, at der bliver bevilliget et beløb, og at der derefter er blevet brugt mere end det bevilligede. Det godkendte beløb er budgetteret, og dette beløb må ikke overskrides. Hvis beløbet alligevel overskrides, skal der søges om dækning af de sidste udgifter i Beboerrådet. Ann-Louise N36 er formand for Kageudvalget, og der planlægges endnu en KageFestival. Ad 7) Bestyrelsesmøde Der er bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. september, hvortil der er kommet dagsorden. Der skal diskuteres om, hvorvidt kollegiet vil tage elever som uddanner sig inden for ejendomsservice, der skal diskuteres praksis af mailbeslutninger, og yderligere er der lagt to af kollegiets lån om, hvorved der spares kr. på den årlige ydelse. Ad 8A) Klager over støj i forbindelse med større privatfester på kollegiet Klagenævnet har bedt Beboerrådet om at tage deres politik op vedrørende det stigende antal klager i forbindelse med større privatfester på kollegiet. Der er kun få af disse store fester på kollegiet, så der overvejes, om man skal se lidt stort på dette, da det kun er årligt og foregår langt fra hver måned. Der kan evt. tages hensyn til også KU og andres eksamensperioder. Der kan komme et lukketidspunkt for festen, så den ikke fortsætter til kl. 10 om morgenen, og det kan diskuteres, hvor meget den må spredes ud over fællesarealerne. Der bliver annonceret i god tid for disse fester, og hele kollegiet er inviteret. Da festerne bliver holdt privat på gangen, kunne dette måske tages op til diskussion på gangen for at høre, om der er nogle, der har noget imod det. Der står i loven, at når der sælges sprut og øl, skal der være en alkoholbevilling, som virker frem til et tidspunkt om natten, hvorefter festen herefter kan lukkes - det er dog imidlertid virkelig svært at få en alkoholbevilling. Konklusionen er, at så længe der bliver annonceret i god tid, er det okay at holde fest, for så vidt det ikke drejer sig om flere fester. Dette tages op på næste møde, og der skrives en officiel tekst af Trine fra Klagenævnet. Ad 8B) Festival Gruppen søger om, at KælderCaféen kan holde ekstraordinært åbent både den 21. og 22. september 2012 i forbindelse med NybroFestivalen Der ønskes, at der holdes åbent til kl. 05:00 begge dage, og at dette samtidig ikke går ud over KælderCaféens almindelige lørdagsåbninger. Dette gøres for at undgå, at der efter NybroFestivalens lukketid opstår mindre fester på hele kollegiet, i stedet for at festen bliver samlet på et sted. Der ønskes dog, at døren til KælderCaféen holdes lukket for at mindske støjniveauet. For: 8 Imod: 0 Blankt: 1 Forslaget er vedtaget, og KælderCaféen for lov til at holde åbent efter NybroFestivalen til kl. 05:00. Ad 8C) Forslag til ændringer i forretningsordenen Se udsendte bilag med indkaldelsen. Dette er hovedsageligt for at lette arbejde for fx sekretæren, oversættere i NybroTidende og ansættelse af folk i NetDriften. Sekretærens arbejde skal omformuleres, da der snart bliver lagt en blanket på hjemmesiden til det formål at stille forslag til Beboerrådet; ellers er de forslået ændringer i orden. Ændringerne tages med til Beboermødet. Ad 8D) KælderCaféens regnskab Der er kommet kr. i indtægter og kr. i udgifter, hvilket giver en balance for andet kvartal på kr. Dette skyldes, at der er købt ismaskine og lift, men regnskabet skal nok komme i plus igen. Den samlede årlige balance er stadig på ca kr. Der er givet en pengegave fra KælderCaféens bestyrelse til bestyreren på 2000kr. Ad 8E) KælderCaféen søger om at få dækket en regning fra den tidligere KælderCafé på kr. Regningen er tilbage fra For: 5 Imod: 1 Blankt: 3 Forslaget er vedtaget, og regningen bliver betalt fra NYK s konto. Ad 8F) Markedsføring af Nybrogård Kollegiet på hjemmesiden -kollegier.dk Der er blevet modtaget et tilbud om gratis markedsføring af Nybrogård Kollegiet på hjemmesiden -kollegier.dk af Rasmus, som står for hjemmesiden. Formålet med hjemmesiden er at lave en side, hvor kollegier i- og omkring København er samlet på et sted. Hjemmesiden er sponsoreret, og derfor er der store reklamer på hjemmesiden.

4 SIDE 4 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 7. På hjemmesiden er der også et pointsystem, hvor hvert kollegium får stjerner alt efter, om de opfylder en række krav - fx om der er mindre end 15 min. på cykel til rådhuspladsen. Disse krav for at få stjerner på hjemmesiden er dog først tydeligt specificeret, når man trykker ind på det ønskede kollegium. Nybrogård Kollegiet ville få fire ud af fem stjerner. Der er mange, der spørger om, hvorvidt det er non-profit eller ej, da det er manges holdning, at Rasmus ikke skal tjene penge på det. Yderligere skal det forblive gratis at være på hjemmesiden. Der skal stilles spørgsmål til hjemmesiden, da den virker lidt amatøragtig, og yderligere er der mange ting, som den ikke tager højde for - fx om der er grønne områder i nærheden osv. Der er også lange ventelister på værelserne, så der er umiddelbart ikke nogen grund til få mere reklame for kollegiet. Reklame kan også fås på PKShjemmeside, som gerne vil have kollegiet på deres hjemmeside. Dette tages op på bestyrelsesmødet og diskuteres videre. Ad 8G) Solceller på Nybrogård Kolleiget Claus C18 tilbyder at undersøge hvilke muligheder der er for at få solceller på Nybrogård Kolleiget, samt hvor meget det kommer til at koste mm. for så vidt der er interesse for dette. Dette forslag er før blevet stemt ned i bestyrelsen, men det er blevet langt billigere at installere solceller, og det er nu blevet langt mere attraktivt i forhold til sidste gang, hvor dette emne var oppe at vende. Mikkel J21 har haft det oppe før, så derfor vil Claus snakke med ham og herefter undersøge for og imod, da der er interesse for dette i Beboerrådet. Ad 8h) Motionsklubben søger om ,50 kr. til nye håndvægte Der søges om dette, da de gamle vægte er i dårlig stand og derfor kan være farlige at benytte. Der er også kommet mange klager over dem, hvilket har affødt ønsket om nye vægte. For: 8 Imod: 0 Blankt: 1 Forslaget er vedtaget, og Motionsklubben får de ,50 kr. til nye håndvægte. Ad 8I) Kollegiets to fodboldhold søger om kr. til diverse; bl.a. fire nye bolde, ny boldpumpe, isspray og isposer. Yderligere er der udsendt et skema med tidligere bevilligede beløb, og hvor meget der er brugt tidligere i år på indkøb til fodboldholdet. Der er 4510 kr. tilbage fra tidligere bevillinger, som frafalder fra fodboldholdet. For: 7 Imod: 0 Blankt: 2 Forslaget er vedtaget, og foldboldholdene får de kr., der søges om. Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter Natasja D04 træder ud, og Jakob C03 bliver repræsentant for CDGlejligheder. Claes O52 overtager Nikolajs plads på NO-lige. Sarah G06 bliver repræsentant for EF-ulige. Ad 10) Evt. Fra Klagenævnet er der henstillet til, at teltet til NybroFestivalen flyttes til Radiomarken. Der er dog allerede indhentet polititilladelse til at holde festivalen på kollegiets grund, og denne skal i så fald laves helt om, og der skal højst sandsynligt også søges tilladelse fra kommunen for at få lov til at holde festivalen på Radiomarken. Yderligere kan festivalen tiltrække en masse mennesker udefra, som ikke hører til på kollegiet. Musiktilladelsen kan også tage op til fire uger at få. Dette tages med tilbage til Klagenævnet, og festivalen holdes i JKgården. Det ønskes at oprette kollegiets fodboldhold som forening, så de kan reservere baner - fx kunstgræsbanen i Bagsværd - på lige fod med andre fodboldhold. Dette har været oppe før, hvor det var i orden, så arbejdet med dette fortsættes. Der søges et nyt bestyrelsesmedlem til KælderCaféens bestyrelse, da bestyrelsesformanden går af. Der skal findes to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til kollegiets bestyrelse, som skal gå til valg ved Beboermødet i december. Det er et problem, at folk går på tagene, og der kan måske gøres mere for at forhindre dette. Der står allerede skilte, hvor det påpeges, at man ved gang på tagene bliver smidt ud af kollegiet, hvis man bor på kollegiet. Det er dog virkelig svært at gøre noget særligt ved det, men det er muligt at gøre beboerne opmærksomme på dette problem via NybroTidende. Punktet tages også op ved næste møde, hvor det diskuteres videre. Sidste salgsdato for billetter til NybroFestivalen er d. 18. september. Der kan også købes billetter i døren til 80 kr. pr. dag. Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er mandag d. 8. oktober 2012 kl i GH-kælderen. Punkter til dagsordnen skal være Nina C23, i hænde senest ti dage før. Tak for god ro og orden! Til stor ærgrelse for Klagenævnet kunne NybroFestival ikke rykkes ud på Radiomarken. Til gengæld blev der så også gået godt til den - så det er nok ikke helt uden grund, at nogle folk var nervøse for larmen i forbindelse med arrangementet.

5 ÅRGANG 39. NR. 7. NYBROTIDENDE SIDE 5

6 SIDE 6 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 7. F.C. Nybro holder spændingen til det sidste! September måned har været intet mindre end usædvanlig travl for begge af kollegiets fodboldhold. Alt i alt deltog holdene i ikke mindre end 8 kampe igennem måneden; 3 til pigerne og 5 til drengene. Som tidligere varslet stod meget på spil i denne måned, hvilket da også fremgår af tabellerne i bunden til højre i artiklen. Selvom meget allerede kan være afgjort, så er der endnu en del at spille om. Begge hold har således stadig mulighed for at spille sig til medaljer - og endda begge af sølv - hvis alt tegner sig på bedste vis. Efterårssæsonens første kampe bød på det, der skulle have været et pokaleventyr. Mens pigerne kunne gå fra banen med stoltheden i behold, så blev drengene rundbarberet med en stilling på 3-7 i en kamp, der kunne have været langt værre. Allerede i midten af ugen skulle de selvsamme herrer så forsøge at finde fornyet tro på sig selv, da førerholdet fra RHK kom på besøg. Dette første møde var endt med et uafgjort resultat på 2-2 til fordel for RHK, der i den grad havde været heldige med resultatet. Hjemme på DTU var rollerne dog byttet om denne gang. RHK havde det fulde spilovertag, og havde det ikke været for en fantastisk målmandspræstation af Jakob Grønborg, havde de blå-blusede kunne tage en sikker sejr med hjem. I stedet pillede Jakob både straffespark og 100%- chancer kampen igennem, hvilket ledte til et heldigt resultat på 1-1. Det svingende spil skulle vise sig at blive toneangivende for herrernes efterår indtil videre. Tøserne har imidlertid taget over hvor herrerne slap i foråret. Spillet har været stærkt opadgående igennem hele efteråret, hvilket først ledte til et noget uretfærdigt nederlag på 1-3 til POP, men siden ledte til en sikker 2-0 sejr over Egmont. Resultatet kom i hus efter suverænt spil krydret med stor løbe- og fightervilje. Pigerne har nu 4 kampe tilbage og mangler i øjeblikket kun 3 point for at komme op på siden af POP og Løvinderne. Med to kampe i baghånden har holdet derfor alle muligheder for at spille med om medaljer i år, hvilket ville være intet mindre end en fantastisk bedrift af de nystartede piger. Herrerne har med én kamp tilbage ikke alverden at gøre på egen hånd. RHK og Tietgen mangler endnu at mødes, og vinderen får formentlig førstepladsen i gruppen. Tilbage er derfor 2. pladsen at kæmpe for, hvilket da også vil være et flot resultat oven på en svær sæson. RESULTATER I SEPT. 9. SEPT., DTU Nybro (H) 3-7 Tietgen (Cup) Nybro (D) 0-2 RHK (Cup) 13. SEPT., DTU Nybro (H) 1-1 RHK 16. SEPT., DTU Nybro (D) 1-3 POP Nybro (H) 1-0 William Demant 23. SEPT., DTU Nybro (D) 2-0 Egmont Nybro (H) 0-2 Tietgen 28. SEPT., HAMMERGÅRDS- SKOLEN Hjortespring 0-3 Nybro (H) KAMPE I OKTOBER 7. OKT., BAVNEHØJ IDRÆTS- ANLÆG 17:15; OMK vs. Nybro (D) 7. OKT., FÆLLEDPARKEN S. 20:00; Nordisk vs. Nybro (H) 10. OKT., KLØVERMARKENS IDRÆTSANLÆG 17:30; Grønjord vs. Nybro (D) 28. OKT., FÆLLEDPARKEN N. 18:40; Nybro (D) vs. RHK

7 ÅRGANG 39. NR. 7. NYBROTIDENDE NybroFestival - årets fest! SIDE 7 Sumobrydning og Kyllingeøjne Der herskede en ambivalent stemning ved begyndelsen på festivalens andendag. Alt åndede på én side ro og fred, men det var samtidig tydeligt, at det forholdt sig markant anderledes for ikke så mange timer siden, og at der var mere i vente. Udtrykket stilhed før stormen passede perfekt lige her. Midt i denne tømmermændsversion af orkanens øje vendte jeg tilbage til Nybrogård efter en længere tour de force på mit fakultet og gjorde mig klar til at dække runde to på NybroFestivalen. Noget, som jeg selv så frem til den dag, var sumo-brydning. Jeg havde aldrig prøvet at bryde med nogen i absurd store og overraskende tunge - kostymer, da jeg bruger det meste af min tid på at læse støvede gamle tekster på uddøde sprog, men en gang skal jo være den første! Desværre måtte jeg bide i græsset og se mig besejret af min medredaktør Mikkel, da begynderheldet ikke lige var med mig den dag, men jeg kan til gengæld ikke mindes et sjovere nederlag. Jeg var underholdt til det sidste. Vi var ikke så mange i teltet omkring det tidspunkt, så der var også gode muligheder for at sidde ned og se på sumo-kampe mellem venner; Esbern fra Festival Gruppen lavede lidt senere en sjov krydsning mellem kyllingefodbold og sumo, hvor begge deltagere fik bundet plastikkopper med huller i fast på hvert øje, hvorefter det først og fremmest ikke handlede om at nedlægge sin modstander, men om at finde vedkommende! Det gjorde både kampene længere og også så meget mere underholdende! Fra japansk arena til den store scene Omkring klokken 18:00 blev sumoarenaen fjernet, og langsomt begyndte teltet at ændre format, da der blev gjort klar til aftenens live band og DJs. De mange lydprøver varslede, at den vilde fest var under opsejling. Der blev samtidig også tændt op i grillen, hvorpå man kunne lave og nyde sin egen medbragte mad i fællesskab med andre fra både ens egen gang såvel med dem fra andre gange. Det var imidlertid ret koldt udenfor, så grillen fungerede også ufrivilligt som en stor udendørs radiator, hvilket jeg ikke havde det fjerneste imod. Lidt senere på aftenen begyndte musikken så småt at melde sin ankomst. DJ Thomas Larsen lagde ud og sørgede for at få gang i festen, og gårsdagens tømmermænd var pludselig som forsvundet hos festivaldeltagerne, og aftenens fest kunne begynde. Dagens store liveband var Dødspop Patruljen, som har spillet på kollegiet før, og både festivaldeltagerne såvel som bandet virkede glade for det fælles gensyn; der blev kylet glowsticks til højre og venstre, mens næsten alle og enhver hoppede og dansede til musikken og de hurtige rytmer. Min egen gang fra LM-lige fik da også lige markeret sig ved at råbe det efterhånden notorisk velkendte slogan; Højere! Vildere! LMlige!, og der gik ikke længe, før bandet selv også råbte med! Selvom det er sjovt at danse, er det omvendt en dårlig idé at lave noget som helst på tom mave, og det var måske også af samme grund, at der var stillet en pølsevogn op uden for teltet, hvor man kunne stille den værste sult og samtidig lige få sig en snak med folk uden for om både det ene og det andet, hvilket fungerede som en fin kontrast til den vilde fest inde i teltet. Efter at Dødspop Patruljen takkede af efter et brag af en koncert, blev de afløst af Sune fra kollegiet, der overtog som DJ og holdt festen solidt kørende, indtil teltet blev rømmet omkring klokken 02:00, hvorefter alle immigrerede til KælderCaféen og festede til den lyse morgen. Dagen derpå Alle fester får dog en ende, og det var da også virkeligheden om morgenen den 23. september - alt sammen krydret med en ny omgang tømmermænd til stort set alle de deltagende. Ikke desto mindre var Festival Gruppen hurtige til at rydde op og fjerne teltet - og med godt humør. Men det er ganske forståeligt oven på denne succes af en festival. Alt i alt kørte andendagen på skinner, selvom vejret ikke var helt optimalt, men hverken kulde, regn eller blæst kunne på nogen måde slå festivaldeltagerne ud, der derimod var ganske oplagte til endnu en dag med en fantastisk fest. Der var dog nogle enkelte, der beklagede sig over manglende rom i alkoholsortimentet. En grundig undersøgelse fandt imidlertid ingen bagvedliggende årsag til den forsvundne gærede drik, og jeg må derfor postulere, at en pirat fra det caribiske havområde må have hugget det hele og efterfølgende forsvandt fuldstændig uset. Jeg vil afslutningsvis gerne benytte lejligheden til at sige tak til Festival Gruppen for at have sammensat og ført årets NybroFestival ud i livet. De har gjort et fantastisk stykke arbejde både med hensyn til kreativitet og eksekvering, og jeg glæder mig til næste festival allerede nu. Og min skamros af indsatsen har bestemt intet at gøre med, at nogle af gruppens medlemmer bor på min egen gang(!) Vi fører skam kun kritisk journalistik her på NybroTidende. Peter, L36

8 SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 7. Indkaldelse til Beboerrådsmøde Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste 8) Indkommende punkter a) Der er et ønske om, at klubberne i højere grad selv financierer en del af deres udgifter. Fx kan alle klubber opkræve et medlemsgebyr på fx 150 kr. om året. Formålet er, at der i fremtiden ville kunne blive frigivet flere penge til større anlægsudgifter. Forslaget er til afstemning. Fremsat af PR-ulige. Ansøgning om penge til rådgivning omkring solenergi på tagene af Nybrogård Kollegiet b) Solenergi Gruppen søger om et rådighedsbeløb på kr. til rådgivning angående solenergiprojektet. Se bilag. Forslaget er til afstemning. Fremsat af Claus C18 og Mikkel J21. c) Haveklubben søger om et rådighedsbeløb på 2000 kr. til uspecificerede udgifter. Pengene vil blive brugt på haverne, og de vil gå til ting som ny havesaks, skillepæle, snor og andre redskaber, der er brug for. Grunden til, at der søges et så stort beløb til uspecificerede udgifter, er, at Haveklubben ofte har brug for at købe småting, og at det er upraktisk at skulle søge om fx 50 kr. en gang om måneden. Forslaget er til afstemning. Fremsat af Haveklubben. d) Multibaneprojektet (se vedhæftede bilag) har længe ligget stille, siden den sidste beboer, der havde med projektet at gøre, er flyttet. Projektet er nu kommet i nye hænder, og inden der bliver arbejdet videre med projektet, skal det dog fastslås, om der stadig er interesse for projektet. Der skal derfor tages stilling til på de respektive gange, om multibaneprojektet stadig har interesse. Forslaget er til afstemning. Fremsat af Camilla L01. e) Netværk for vidensdeling mellemkollegier Der er ved at blive oprettet et kollegienetværk til videns- og erfaringsdeling (fx hvordan man engagerer frivillige), bedre indkøbsaftaler, samt et fælles politisk ansigt udadtil. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. OMK, RHK og Nybrogård Kollegiet, som i øjeblikket er i gang med at starte netværket og fastsætte rammerne. KAB er beskikket som sekretariat uden stemmeret i netværket og står for mødeafholdelse og økonomi. Der indkaldes snart til stiftende generalforsamling den 8. november, hvor blandt andre Københavns Teknik- og Miljøborgmester Ayfar Baykal vil holde et oplæg. Generalforsamlingen er åben for alle - særligt indbydes alle kollegianere - og eksempelvis stemmefordeling i netværket skal afgøres her. Til orientering. Fremsat af Jonas, D59. f) Grønt Kollegium søger om et beløb på op til 2000 kr. (hele beløbet bruges ikke med sikkerhed) til indkøb af kaffe, kakao og pizza i forbindelse med Grønt Kollegium-begivenheden den 14. oktober. Det anvendte beløb vil afhænge af antallet af fremmødte, hvilket ikke kan forudses præcist. Forslaget er til afstemning. Fremsat af Grønt Kollegium Gruppen. g) Regnskab fra NybroFestivalen gennemgås kort. Bilag følger hurtigst muligt. Til orientering. Fremsat af Festival Gruppen. h) Kageudvalget vil gerne låne KælderCaféens lokaler til afholdelse af KageFestivalen lørdag den 10. november 2012 kl. 12:00-19:00. Se bilag. Til afstemning. Fremsat af Kageudvalget. i) Ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med KageFestivalen den 10. november Se bilag. Til afstemning. Fremsat af Kageudvalget. j) Fremover skal alle forslag til Beboerrådet ikke sendes til sekretæren, men via en webformular, der ligger på nybro.dk > For beboere > Beboerrådet, hvorunder der er et punkt, som hedder Mail Beboerråd. Til orientering. Fremsat af Nina C23. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter; herunder orientering om beboerrådsmedlemmer, der træder ud af Beboerrådet. 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal sendes til Nina, C- 23, senest dagen før mødet finder sted. Vel mødt!

9 ÅRGANG 39. NR. 7. Multibane bilag: For at opsummere projektet indtil videre så er der kommet et godt tilbud på en multibane fra firmaet UNO. Multibanen, der er 22x11 m., vil blive udført med en helstøbt EPDM sportsbelægning. Der vil være både basket- og volleystander, og som tidligere bestemt på beboerrådsmøderne vil multibanen komme til at ligge i gården mellem EF og AB. Multibanen vil komme til at koste kr. Desuden skal der lægges kr. oven i til uforudsete udgifter. Indtægter: Bestyrelsen: kr. NYK: kr. Antennen: kr. Fundraising: kr. Som det ser ud nu med de indtægter, der allerede er øremærket til multibanen, så skal der altså findes kr. via fundraising, før multibanen bliver til noget. NYBROTIDENDE Ansøgning om brug af KælderCaféens lokaler til KageFestivalen lørdag d. 10 november 2012 I anledningen af afholdelsen af Nybrogård Kollegiets anden KageFestival vil Kageudvalget gerne have lov til at låne KælderCaféens lokaler lørdag d. 10 november i tidsrummet 12:00-19:00. Selve KageFestivalen vil finde sted kl. 14:00-17:00. Dette skyldes tidligere erfaringer fra sidste KageFestival, som blev holdt på to gange på kollegiet (LM- og NOlige). Dels var det meget besværligt at vandre frem og tilbage mellem de to gange, og dels var der en del beboere, som ikke var voldsomt begejstret for at få besøg af ca. 75 kagespisende gæster. Derudover forventer vi at have en stigning i antallet af kager og gæster til vores KageFestival, hvorfor det vil være mere bekvemt at låne KælderCaféen. Vi har i Kageudvalget allerede lavet en politik om, at kun bartendere i Kageudvalget (Maria Ougaard) må komme bag baren, og vi har indhentet en tilladelse fra KælderCaféens bestyrelse. Mvh Kageudvalget SIDE 9 Solcelle billag: Disse penge skal gå til udefrakommende rådgivning, således at vi kan få lavet indledende udregninger på solcelleprojektet i form af rapporter for at vi kan fremlægge et overslag på tre mulige projekter for beboerne: 1: Fuldt solcelleanlæg 2: Solcelleanlæg med plads til senere installation af solvarme 3: Solcelle- plus solvarmeanlæg På nuværende tidspunkt har vi modtaget et tilbud fra Plan-Energi, som vil have kr. for at lave en rapport omkring mulighederne for solvarmeinstallation på kollegiet. Vi vil bede om en tilsvarende rapport på mulighederne for et solcelleanlæg fra et andet ingeniørfirma med speciale i solceller. Men vi kender ikke priskravet for denne rapport. Pengene skulle komme fra de kr. per år, som Beboerrådet råder over i driftbudgettet, så at bestyrelsen ikke først skal beslutte, om de vil tilsidesætte pengene. En sådan beslutning vil tage for lang tid for så lille et beløb, og Beboerrådet råder efterhånden over et større beløb på driftbudgetter fra flere tidligere år. Nybro Kagefestival Så er det endnu engang blevet tid til en Kagefestival, og det ser ud til at blive større end nogensinde før! Denne gang holdes festivalen lørdag den 10. november fra kl til 17.00, hvilket betyder, at der er rigeligt med tid til at mætte selv de største slikmunde. Indgangsprisen er en kage, og man kan sagtens være flere, der kommer ind på samme kage. Sidste år blev der uddelt mange priser og præmier i forskellige kategorier. Det bliver også gentaget i år; når man kommer ind ad dørene, får man tildelt en stemmeseddel - som afleveres sidst på dagen - og så bruges den til at tildele en pris til publikummets favorit. Har man tendens til at være hipster-typen, kan man i stedet gå efter en af fire andre kategorier: Marilyn Monroe Denne pris bliver uddelt til den smukkeste kage, og prisen er derfor navngivet efter en rigtig smuk kvinde. Så hvis man vil vinde denne pris, kan man med fordel være lidt kunstnerisk. Mest Kreative Prisen bliver uddelt til den mest kreative kage. Det betyder ikke noget, om det er angående ingredienser, udseende eller noget helt tredje. Så hvis man kan lide at eksperimentere i køkkenet, har man gode chancer for at være med her. Mest Ambitiøse Prisen for den mest ambitiøse kage går til den person, der har gjort virkelig meget ud af sin kage. Så det er her, at man skal prøve lykken, hvis man synes, at man har alt for meget tid på hænderne. Moderkagen Denne pris går til den kage, der smager bedst; ligesom de kager en moder ville lave. Sidste år kom der 80 mennesker, hvoraf 54 af dem havde alle mulige forskellige kager lige fra pulverkager, der var købt i Netto, til lagkager og kagemænd. I år ser det ud til at blive endnu større. Det betyder desværre også, at dommerne ikke kan nå at smage på alle kagerne, så det bliver kun muligt at gå efter en pris. Viser det sig dog, at man ikke har haft held med det, som man stiller op i, er der dog stadig håb. Der går nemlig rygter om, at der også bliver tildelt en ninja-pris! Er det at lave kage ikke noget for dig, kan man godt betale en 20 er i døren for at komme ind og spise kage. Det er dog omvendt stærkt frarådet, for hvis der er for mange personer, der ikke kommer med en kage, vil der ikke være nok kager til festivalen. For updates op til festivalen, kan du holde øje med vores Facebookevent Nybro Kagefestival for at se, om der kommer nye seje ting på væggen, eller for at se hvornår vi kommer tættere på festivalen. Mikkel, R61

10 SIDE 10 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 7. NybroTidendes madklumme: Nyd maden! Det er endnu engang blevet tid til en lille opfordring til at anvende noget af alt det spiselige, der er i naturen i øjeblikket. Denne gang vil opskriften være på hyldebærsuppe. Dette er en dessert, som vi altid har spist i min familie, efter vi har vandret rundt og fundet bær i diverse plantebælter. Der kan laves forskelligt tilbehør til hyldebærsupper, men sidste år fandt jeg en fantastisk kombination. Det er et stykke væk fra flødeskum og tvebakker - som man i øvrigt ikke går galt i byen med - men retten ender således på hyldebærsuppe med skyr og ristet rugbrød. Det er altid godt at tænke tilbehøret ind, så der både er noget syrlig til den søde suppe og noget knasende for at få noget struktur. Ellers er det kun fantasien, der sætter grænser. Hyldebærsaften: Der er flere trin i denne fine dessert; i første omgang skal du lave hyldebærsaften, hvor opskriften til dette er som følger: - 1 kg. hyldebær - 1/2 l. vand - 3 sure æbler Til hver liter siet saft: g. sukker (husk at smag på saften, for den kan hurtigt blive for sød). - 1 tsk. flydende Atamon - 1 tsk. Citronsaft Bærrene skylles, og de groveste stilke fjernes. Bærrene og de ituskårne æbler overhældes med vandet og koges til, at bærrene brister. Bærrene hænges til afdrypning i en saft- Lidt om mig Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring og sundhed og har boet på kollegiet i ca. ét år. For nylig overtog jeg jobbet som havegruppeformand. Derudover har jeg en passion for mad og råvarer fra naturen. Fra denne passion kommer idéen til denne klumme. Jeg håber, at I vil nyde klummen. pose - et stykke stof og en si er også ganske fortrinligt. Når saften er løbet fra, måles den og bringes i kog. Saften smages til med sukker og citronsaft. Saften tilsættes Atamon og hældes på flasker. Hyldebærsuppe med skyr og ristet rugbrød Et stykke rugbrød pilles i små stykker og ristes i lidt honning på en pande. Lad rugbrødet køle lidt af, inden det evt. hakkes i mindre stykker. Hyldebærsaften varmes og tyknes med kartoffelmel til den konsistens, som du ønsker. Serveres med skyr. Skyr Skyr er et islandsk surmælksprodukt med en meget tyk konsistens grænsende til fast. Smagen er syrlig, og skyr kan oftest benyttes som erstatning for crème fraîche. Skyr er fedtfattigt og har et meget højt indhold af protein. Opbevaring af hyldebærsaft Hyldebærsaft kan opbevares både på frost og på flasker. Hvis du vil fryse saften, er det ikke nødvendigt at tilsætte sukker, men hvis saften skal opbevares på flasker, fungerer sukkeret som konserveringsmiddel. Hyldebærsaft i toget Hvis du fortynder hyldebærsaften en smule med vand og varmer det i en kop, er det drikkeklart og kan tages med i toget i stedet for en kop kaffe. På den måde får du desuden masser af vitaminer. Du kan finde både æbler og hyldebær på kollegiets grund. Velbekomme Ny formular til punkter på Beboerrådets dagsorden Fra og med Beboerrådsmødet til november ændres proceduren for, hvordan du får et punkt med på dagsordenen. Den nuværende praksis, hvor punkterne sendes ind til sekretæren, Nina, stoppes, og i stedet skal du nu indskrive en formular på kollegiets hjemmeside. Måden, du gør dette på, er således: 1. Klik ind på Nybro.dk. 2. Vælg For beboere i rækken under billedet. 3. Vælg Beboerrådet i listen til venstre. 4. Klik på Mail Beboerråd, også i venstre side. Du kan nu - foruden navn og mailadresse - indtaste både en overskrift og en kort beskrivelse af dit punkt. Husk at nævne, hvem det er sendt på vegne af. Oktoberfest i KælderCaféen! Selvom tømmermændene fra september måneds temafest kun lige akkurat har fortaget sig, kan du allerede nu begynde at forberede dig til den næste temafest i rækken! Lørdag den 27. oktober åbner KælderCaféen dørene for kollegiets helt egen Oktoberfest, og det er derfor tid til igen at finde dine lederhosen og din tyrolerhat frem fra gemmerne. Som noget særligt ved alle temafester holder KælderCafeen åbent helt til kl. 5:00. Har du derfor overskud i øl-budgettet sidst på måneden, hvilken bedre måde findes der så at fikse det på? KælderCaféen lover som altid masser af gode tilbud til lave priser og byder alle velkommen uanset udklædning.

11 ÅRGANG 39. NR. 7. NYBROTIDENDE SIDE 11 Bestyrelsen Camilla, L1 (formand) Andreas, D52 Thomas, C-22 (suppleant) Beboerrådet Formand: Jonas, D59 AB-ulige: Jeppe, B59 AB-lige: Thomas, B64 Simon, A26 (sup.) CD-ulige: Jonas, D59 CD-lige: Thomas, C22 Samuel, D46 (sup.) EF-ulige: Sarah, G6 EF-lige: GH-ulige: GH-lige: JK-ulige: JK-lige: Maria, J34 LM-ulige: Christian, M61 Qi, M41 (sup.) LM-lige: NO-ulige: Thea, D43 NO-lige: Claes, O52 PR-ulige: Hilbert, P23 Gitte, P15 (sup.) PR-lige: ST-ulige: ST-lige: Lejligheder: C, D og G: H og L: Hallur, L10 M, O og S: Majbritt, S5 NB! Forslag til beboerrådsmøder m.v. skal være sekretæren, Nina, C23, i hænde senest 10 dage før mødet. Den Personlige Side Administration Kasserer Anna, M45 Beboerrådssekretær Nina, C23 Revisorer NybroTidende Mikkel, R61 Peter, L36 Sekretariatsgruppen/ fremleje Kontortid mandag kl. 19:00-20:00 og torsdag kl. 20:00-21:00 i GH-kælderen. Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid: Onsdag 19:00-19:30 i GH-kælderen. Mail: Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i GH-kælderen. Mail: Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Majbritt, S5 Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid Mandag: 16:00-18:00 Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 Første hverdag i måneden: 17:00-18:00 Klubber Kanolauget Musikrum Ask, M47 Allan, L3 Kunstklub Havegruppen Julie, H51 Nanna, C25 Rollespilsklub Bryggerklub Mikkel, R61 Kristian, C20 Cykelværksted Motionsrum Jesper, C38 Rasmus, M49 Andreas, D52 Filmklub Fodboldklub Christian, M61 Gabriel, C5 Qi Hu, M41 Nybro running FC Nybro Chicks Claes, O52 Nybro Kagefestival Anne-Louise N36 Service Nøgleordning Bordtennis/hockey Thomas, C22 CD-Kælderen Tlf: (42 22) Tlf: Cykelværksted Andreas, M06 LM-Kælderen Tlf: (47 43) Tlf: Klapstole Alexander, G28 Stig, S5 Tlf: (44 28) Tlf: Trailer For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) koster det: Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg Kl. 21:00-9:00: kr. 100,- KælderCaféen Åbningstider: Fredage kl. 20:00-03:00 Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 (annonceres separat). Formand: Næstformand: Jacob, G2 Kasserer: Samuel, D46 Sekretær: Amanda, E22 Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 Suppleant: Maria, J34 Suppleant: Daglig leder: Thomas, C22 De lokale Vaskeriet Åbent 8:00-19:00 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: 15:00-21:00 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 Maj-august: Åbent til 22:00 alle dage.

12 Sudoku Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for - gratis - at sende indlæg til bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktionen i hænde senest den 20. i den forrige måned. Jakob C3, Mikkel R61 og Peter L36 (redaktører) Filmanmeldelser Som noget nyt for NybroTidende vil der nu forekomme anmeldelser af især film, men også skønlitteratur i bladet. Ingen film eller bog er i princippet for dårlig til at blive anmeldt, så længe man mener, at andre kan få glæde af anmeldelsen. Hvis du for eksempel synes, at der er en film, som er værd at stifte bekendtskab med, så send gerne en sådan anmeldelse per mail til redaktionen på NybroTidende. Vi tager selvfølgelig også imod mere kritisk anlagte anmeldelser. Der er ingen specifikke regler for anmeldelser her på NybroTidende, så der er masser af plads til ens egen personlige stil, men det er naturligvis vigtigt at argumentere for sine synspunkter. Filmanmeldelse The Shawshank Redemption Denne gang går vi tilbage i tiden og kigger på The Shawshank Redemption - en gammel filmklassiker og personlig favorit med mange år på bagen efterhånden, og spørgsmålet i den forbindelse er, om filmen har mistet sin virkningskraft og aktualitet gennem årene, eller om den stadig kan konkurrere med film fra nyere tid. The Shawshank Redemption - eller En Verden Udenfor på dansk - er baseret på Stephen Kings roman ved navn Rita Hayworth and Shawshank Redemption og handler om bankmanden Andy Dufresne, der er blevet dømt for mordet på sin utro hustru, og hans kamp for overlevelse i Shawshank-fængslet. Den sværeste kamp for Andy og de andre indsatte består imidlertid ikke kun i at overleve og vente på at komme ud på den anden side igen for at generobre deres gamle tilværelse, men simpelthen at få tiden til at gå uden at miste forstanden og finde en ny mening med deres liv, da de er nødt til at begynde forfra i verden isoleret fra det øvrige samfund. Heldigvis for Andy kæmper han ikke alene, men finder blandt andet også venskab med filmens fortæller Red, der ved Andys ankomst til Shawshank allerede har afsonet adskillige år for manddrab. Red har i modsætning til Andy affundet sig med sin rolle og status i fængslet og kan ikke længere se sig selv leve uden for fængslets mure. Red s fatalistiske accept af sin egen skæbne som evig tugthusfange versus Andy s håb om et nyt liv uden for murene er en tematik, der går igen i hele filmen. Langt de fleste i dag burde have kendskab til The Shawshank Redemption i en eller anden form, da den både er anset for at være en af vor tids bedste film og om noget er gammel i gårde. Den fik ingen Oscars i sin tid, da den måtte se sig slået på alle felter af den samtidige film Forrest Gump, men den nyder stadig anerkendelse som en af de bedste film den dag i dag på trods af denne statistik. Samtidig kan man også spørge, om filmen er overvurderet på grund af den store opmærksomhed. Er filmen stadig værd at se - også frem for andre og nyere film? Jeg er personligt glad for film, der ikke overdriver brugen af special effects, da det blandt andet kan være med til at tage opmærksomheden fra skuespillernes præstationer, hvilket med nogle film også synes at være tilfældet for at dække over et tyndt plot eller dårligt skuespil. Undtagelsen for denne regel er naturligvis for action-film! En action-film uden for eksempel absurd store eksplosioner er slet ingen action-film. Men jeg vil generelt sige hellere for lidt end for meget. Mange film i dag bruger næsten altid en del special effects i en eller anden form uanset genre, hvilket jeg synes er synd, da det heller ikke altid er nødvendigt for at forbedre filmoplevelsen. The Shawshank Redemption fokuserer ikke synderligt på special effects, og derfor står og falder filmen fuldstændigt med dens skuespilpræstationer og manuskriptet, og begge dele er særdeles gennemførte. Jeg giver filmen 6/6 stjerner. Peter, L36

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 7 Nyt fra Beboerrådet Oktober 2013 Alexander L-17 er udnævnt som ny kasser for NYK. Thomas C-05 er ny formand for beboerrådet. Kristoffer L-10

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 6 Nyt fra Beboerrådet September 2013 ST har oplevet støjproblemer på det seneste. Der opfordres til, at man ikke søger gennem STfløjen medmindre

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 07.05.2013 20:00 22:40 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais sandal Nissen Normal Forening af kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER DELTAGERE

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 1. Formalia I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets rettidighed:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2010 Årgang 37. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet Klagenævnets nye åbningstider er Tirsdage kl. 20-20:30 i GH-kælderen. ------------------Kære alle beboere

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra d. 3/12-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 3/12-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 3/12-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen Bestyrelsesmøde REFERAT 29.08.2013 20:00 22:00 SIMONS LEJLIGHED 12 N ST. 9 MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

2 Blå Sommer Evaluering i stikord!

2 Blå Sommer Evaluering i stikord! Referat af bjørnemøde 29-08-2004 Aktivitetshomoer igen- Kristian & Michael Aben: camilla havde glemt at skrive en ny abe, men valgte at give den til Cathrine (indlæg) Tilstede: Kano, David, Signe, Kristian,

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat

BE møde Agenda /Opgaveliste /Referat Dato: Torsdag d. 10. november kl. 19.30 - hos Yates, Præstehaven 60 Deltagere: Gæster: BE Afbud: Bladt Agenda Nr. Punkt Ansvarlige Kommentar 1 Referat fra sidste møde kommentarer Godkendt 2 Kort status

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere