Referent: Elizabeth Hjortborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Elizabeth Hjortborg"

Transkript

1 Referent: Elizabeth Hjortborg 1

2 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup 14. marts 2015 Bemærk: ifølge vedtægternes 26 har kun indehavere af et grundfondsbevis sammen med ægtefælle/samlever adgang til generalforsamlingen. Såfremt indehaveren af grundfondsbeviset ikke møder op, skal ægtefælle/samlever have fuldmagt fra indehaveren af grundfondsbeviset. Fuldmagter kan kun gives til personer der er aveberettiget ifølge vedtægternes 15 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. 3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. Regnskabet bedes medbragt. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 6. Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. 9. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren. 10. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Flemming Ekstrøm Formand 2

3 Hellerup 25. marts 2015 Referat: Flemming Ekstrøm, formand, byder velkommen på bestyrelsens vegne og sikrer sig at alle har fået stemmesedler. 1. Valg af dirigent. Flemming foreslår Jørn Jeppesen som dirigent. Han spørger om der er andre forslag, hvilket ikke er tilfældet. Jørn er derfor valgt. Jørn takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er varslet i tide i forhold til vedtægterne. Dermed er generalforsamlingen gyldig. Jørn spørger om der er to personer, der ønsker at være stemmetællere. Henrik Weber og Mogens Brandt melder sig. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. Flemming forelægger bestyrelsens beretning: "Jeg plejer at starte med at byde de nye medlemmer velkomne i Studiebyen, men dem er der ikke nogen af i år så vi går direkte videre. Skybrud: Den 31. august 2014 blev vi endnu engang ramt af skybrud. Over 20 af vores medlemmer blev ramt. Det er desværre åbenbart en tilbagevendende begivenhed og det ser ud til at blive værre og værre. Det man kan gøre som boligselskab er ret begrænset. Vi kan selvfølgelig begynde at lave omfangsdræn, men det er ufatteligt kostbart og det hjælper ikke ved skybrud. Vi vil hellere anbefale, at de enkelte medlemmer selv prøver at gøre noget. For de medlemmer, hvor det drejer sig om at få vand i kældrene, vil det være klogt at få lavet en såkaldt pumpesump. En pumpesump er et støbt hul, hvor vandet kan løbe hen. Heri kan man kan sætte en grundvandspumpe den koster ikke mere end kr ,00. Den starter automatisk, når der kommer vand i brønden og man monterer en slange, der fører vandet ud af huset. En anden ting man kan gøre for dem, som har afløb i kældergulvet - og her er der kun én løsning er at montere et højvandslukke. Når vi kun taler om fugt i kælderen, kan man afhjælpe en smule ved at lægge fliser ca 1 meter langs huset. Der skal naturligvis være fald væk fra huset. Et af de større problemer, der også ligger i forbindelse med at vi får disse skybrud, og at så mange bliver berørt af det, er vores forsikringer. Forsikringsselskaberne kan ikke lide disse vedvarende og større vandskader. De beklager sig ikke og betaler når de skal, men det har gerne til følge at vores forsikringer dermed stiger ganske kraftigt i præmie. Det kunne vi selvfølgelig godt undvære, men jeg kan ikke se anden løsning end at vi må prøve at begrænse det i det omfang, vi kan. Tage: I år er det 5 år siden vi blev færdige med tagprojektet og dermed er der 5-års eftersyn på rækkehusene. Det sker på et tidspunkt efter sommerferien, men hvis der er nogle, som allerede nu, mener at der er noget, der skal repareres eller som ikke er lavet godt nok, eller andre fejl, bedes de venligst smide en seddel ind til mig. 3

4 De tage, som ikke er lavet af Hovedstadens, men af andre, og i det her tilfælde 3 Byg, har det vist sig at der var problemer. Efter en del skriverier og telefonsamtaler fik vi afholdt et møde med 3 Byg og arkitekter hvor 3 Byg vedkendte deres fejl og det ville blive rettet uden udgifter for beboere i de berørte huse. Vi afventer en udførlig rapport om hvilke arbejder, der er udført i de enkelte huse. Jeg kunne have en mistanke om at der er noget, der ikke er blevet lavet. Når vi har rapporten, så vil vi granske det nøje for at se om alt er blevet ordnet. Det problem, jeg omtaler er, at der har været begyndende tegn på, at der kan komme skimmelsvamp, fordi husene ikke er blevet ventileret ordentligt og det skal stoppes. Med begyndende skimmelsvamp mener jeg at hvis man ser noget hvidt på træværket, så vil jeg meget gerne have besked om det. Det kan jo kun give problemer på længere sigt, hvis vi ikke får det stoppet med det samme. Taglån: Som bekendt fik jo sidste år lagt lånet om til et 3%-lån, hvilket vi jo på den lange bane, af disse små 25 år, der er tilbage, bevirker at der sammenlagt bliver sparet 3 millioner kroner. Når Studiebyen skal ud og låne penge også i dette tilfælde hvor det bare var en omlægning så skal det godkendes både af Gentofte Kommune og af KAB. Da vi optog lånet, var det Gentofte Kommune, som vi havde besvær med at få en godkendelse fra. Denne gang var det KAB. Det var egentlig ikke et besvær, men vi vedtog lånet i juli måned og fik faktisk først godkendelsen i november. Det er en lang proces og det er derfor ændringerne først kunne slå igennem her i år. Dog med tilbagevirkende kraft fra juli måned. Øststien: Der er desværre stadigvæk nogle, der tror at øststien er en affaldsplads, hvor man kan henligge hvad som helst. Jeg skal endnu engang henstille til de beboere, som bruger den til affald. Se nu at få det fjernet. Det ser ikke godt ud. Stien i sig selv ja, den bliver desværre ødelagt konstant. På længere sigt må vi jo nok se at finde en anden løsning. Enten kan vi få den drænet eller noget andet. Det var det der skulle være sket, hvis vi havde flyttet stien, men som bekendt, har der ikke været økonomi til det endnu. Vær derfor venlige at tage hensyn til stien. Lad være med at køre for stærkt og lad være med at lave de hårde opbremsninger. I selve hjørnet - i svinget ved nr. 119 som er den mest beskadigede del - er vi for øjeblikket ved at få indhentet pris på enten at få den asfalteret eller lagt beton på. At vi ikke kan gøre det hele vejen ned, altså asfaltere den, som i øvrigt også vil være meget bekosteligt, skyldes, at vi sandsynligvis så også kommer til at lave afløb. Vi arbejder derfor på at finde en langsigtet løsning. På nuværende tidspunkt har vi dog fået lukket hullerne. Peter Mortensen er så venlig at sørge for at det løbende sker. Forsikringer: Vi har, som vi har meldt ud, skiftet forsikringsselskab igen. Vi er gået tilbage til Almindelig Brand. Vi havde problemer i sin tid med Almindelig Brand på 2 områder. F.eks. var de ufattelige længe om at udbetale penge, også selvom det var godkendte sager. Det tog meget lang tid og man skulle rykke op til flere gange, før der kom bare en krone. På det tidspunkt, hvor vi skiftede fra Alm. Brand, steg forsikringerne hvert år. 4

5 Almindelig Brand har selv henvendt sig til os for igen at få os som kunde og de blev selvfølgelig mødt med alle de betænkeligheder, som vi havde i forbindelse med at vi havde haft dem før. Til det sagde de, at de altså nu var blevet digitaliseret og har alt liggende på deres datamaskiner, så man kan følge sagerne. De har lovet os højt og helligt, at det vi oplevede dengang, ikke vil ske igen. Ydermere gav de os en overordentlig god pris. Jeg skal tilføje her i forbindelse med forsikringer, at da Almindelig Brand henvendte sig til os, fik vi også henvendelse fra 3 andre forsikringsselskaber. Det har taget næsten ½ år om at nå frem til det resultat vi har nu med Almindelig Brand, som helt givet er langt det bedste tilbud. Det er ikke kun et spørgsmål om at spare penge på forsikringer i det omfang vi kan, men vi skal selvfølgelig også være ordentligt dækket og det er vi også nu via den nye forsikring i Alm. Brand. Nu håber vi bare, at vi kan holde prisen nede. I øvrigt var skiftet til Alm. Brand, grunden til, at vi i år slap for at sætte boligafgiften op. Økonomi: Som sagt skyldes ene og alene skiftet til Alm. Brand at boligafgiften kunne holdes i ro. På sidste års generalforsamling, talte vi om ejendomsskatterne og om der kunne gøres noget hvis vi var vurderet for højt. Det foretagende, vi blev anbefalet, og som ville gøre det gratis (der er ikke noget der er gratis), kunne heller ikke gøre noget, før tidligst engang til næste år. Om de i det hele taget kunne tage stilling til det til næste år, har meget at gøre med om regeringens nye skatteplan for grundskatterne kommer. Vi ved ikke hvad der kommer fra folketinget af nye love for området. Indtil da fortsætter vi den gamle rumle og såfremt der ikke sker ændringer, så vil ejendomsskatterne i de næste 9 år fortsætte med at stige og hvis man skal tro de oplysninger man kan få fingre i, så vil det vare 9 år, før der måske bliver fred på området. Vi stiger år for år og mer og mer. Det er ikke noget vi er glade for, men pt kan vi ikke gøre noget. Når folketinget kommer med den nye lov om grundskatter og ejendomsskatter, vil vi selvfølgelig søge om der er noget, vi kan gøre, evt. i det man kalder byggeretten, som er en meget stor del af vores grundskatter. Vi er et boligselskab og der er måske en chance, men lad være at sætte næsen for højt op. Men det er sandelig noget, vi vil prøve at arbejde på. Vi har som boligselskab en god økonomi. Som jeg sagde før i forbindelse med omlægning af taglånet så er det meget besværligt at låne penge. Derfor er vi nødsaget til at være polstret godt. Vi ved stadigvæk, at der ligger nogle store sætningsskader og venter på os. Vi ved de kommer. Vi venter med det indtil der er beboerskifte på husene. Vi ved også, at vores kloakledninger er gamle og vi risikerer lige pludselig at udskifte større stykker. Vi reparerer løbende og som I kan se af vores regnskab, er det også en tung post selv om en meget stor del bliver betalt af forsikringerne. Det er sådan ca. halvdelen af det forsikringerne betaler. Vi har kloakker, som er over 90 år gamle nu og der sker desværre skader. Meget af det, er desværre rotteskader så det er noget, vi er nødsaget til at være meget opmærksomme på. Fjernvarme: Der er rigtig mange i Studiebyen der har fået fjernvarme. Bestyrelsen er ikke helt sikker på hvor mange, men vi har tidligere fået oplyst, at det er 57. Gentofte Fjernvarme gik lige pludselig hen og fik lavet den hidtil glimrende ordning om, som mange af os har benyttet, hvor vi alle kunne leje anlægget og efter 20 år overtage ejerskabet. Lige pludselig og uden varsel, stod der nogle medlemmer, som ikke kunne få fjernvarme ind, med mindre de kunne lægge pengene på bordet. 5

6 Bestyrelsen tog selvfølgelig kontakt med Gentofte Fjernvarme, for at høre hvorfor i alverden de lige pludselig lavede det om, så det lige pludselig kun var ejere, der kunne underskrive en aftale. Ejer af bygningen er selvfølgelig Studiebyen, men vi kan ikke gå ud og låne penge til de enkelte. Det kræver både generalforsamlingens vedtagelse og så skal vi cirkusset igennem med både kommune osv. De var ikke meget for at høre efter hvad vi sagde, så vi bad Thomas Rostrup skubbe lidt til det og fandt ud af at der i hvert fald ikke lå nogen politisk beslutning bag fra Rådhusets side. Vi har jo et fået et kommunalbestyrelses medlem i Studiebyen og det skal man da også benytte sig af. Heldigvis lykkedes det Jesper Kamp Nielsen at få sat skub i tingene, så dem, der stadigvæk gerne vil have fjernvarme - og jeg ved at der ligger et par stykker - de skal bare gå til Gentofte Fjernvarme og sige, at de ønsker det på de gamle betingelser nu. Det er rart at man har forbindelserne i orden og dermed en stor tak til Thomas og Jesper. Fester: I året, der er gået, har vi traditionen tro, haft loppemarked og det siger vi Mette og Elizabeth tak for og kan lige tilføje at dette års loppemarked er den 31. maj. Mht. årets fastelavnsfest, siger vi stort tak til Søren Lønstrup, Nicolai og Rikke Boston og i år særligt til Rikke, der havde lavet hjemmebagte fastelavnsboller, som smagte rigtig dejligt. Men i det hele taget også i år, var det et flot arrangement for børnene. Årets sommerfest: Sommerfesten bliver afholdt den 22. august og traditionen tro, er det Jannie Christiansen som er primus motor. Og hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen." Dirigenten udbeder sig korte bemærkninger til beretningen. Der bliver spurgt om det er nødvendigt at skrabe sne på øststien. Måske kunne det afhjælpe på problemet med den dårlige belægning, hvis der ikke blev skrabet. Flemming svarer at der bliver fejet med løftet kost. Det er derfor ikke et problem. Der bliver tilføjet at problemet med øststien er at der kommer meget vand på stien. Der bliver spurgt om maling af kvistvinduer hører under tagprojektet, da det allerede skaller af. Flemming svarer at det gør det. Han vil gerne have en mail på det. 3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. Søren Jexen gennemgår regnskabet. Søren spørger om der er spørgsmål. Dirigenten fastslår at der ikke er spørgsmål. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes 6. Flemming foreslår at kursen fastholdes uændret til pari. Der er ingen indvendinger og kursen er dermed accepteret. 5. Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. Dirigenten spørger om andre ønsker at stille op. Det er ikke tilfældet og Flemming er dermed valgt. Der klappes højt. 6

7 6. Valgt til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. Dirigenten spørger om andre ønsker at stille op. Det er ikke tilfældet og Søren og Jannie er dermed genvalgt. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Der skal stemmes skriftligt ifølge vedtægterne. Der er afgivet 24 stemmer som er fordelt således: Søren Lønstrup: 17 Peter Mortensen: 7 Ulla Bang: 0 8. Valg af revisor. Dirigenten giver ordet til Flemming som foreslår genvalg af Aaen & Co. Dirigenten spørger om der er andre forslag. Det er der ikke og Aaen & Co. er dermed genvalgt. 9. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren. Dirigenten giver ordet til Søren Jexen, der fremlægger budgettet for En beboer efterspørger en kolonne, så man kan se det nuværende og det foregående år. Dermed vil det være mere overskueligt. Det kan sagtens lade sig gøre og vedtages hermed. 10. Indkomne forslag: Dirigenten påpeger at der ikke er nogen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Dorte Voltelen gør opmærksom på at hun stadig indsamler de små dåseclips. De skal bare lægges i en lille pose i hendes postkasse. Dåseclipsene går til folk, der har fået amputeret lemmer og hun opfordrer alle til at støtte op om det. Mogens Brandt fortæller at han har talt med en fjernvarmemand, der ikke forstår at der er så mange store, tunge biler, der får lov til at køre gennem Rygårds alle. Det giver nogle voldsomme vibrationer og det kan endda gå ud over svejsningerne på fjernvarmerørene. Det er et argument som bestyrelsen måske kan bruge for at få stoppet tung trafik på Rygårds Alle. Flemming svarer at Gentofte Fjernvarme har sagt at der tidligst kan ske noget efter Nordhavnsvejen er færdig. Ida Meyer påpeger at vedtægterne er gamle og hun mener at man bør kigge på dem og få dem opdateret så de passer på nutiden. F.eks. undrer det hende at man ikke kan give en fuldmagt til en person som ikke er arveberettiget til huset. Flemming svarer at han i sin tid gerne så at vedtægterne blev ændret. 7

8 Dog ændrede han mening med tiden. Efter han blev formand har han indset hvor gennemtænkte de faktisk er. Han forklarer også at grunden til at et medlem ikke kan give en fuldmagt til en person, der ikke er arveberettiget, skyldes at det ikke skal være muligt for udefrakommende at være med til at beslutte noget omkring Studiebyen. Ida spørger derefter om hvorfor der så kan byttes boliger med udefrakommende. Flemming svarer at vi ikke kan komme udenom lejeloven og den åbner op for den mulighed uanset om man er enig eller ej. Flemming siger at bestyrelsen ikke støtter op om at man ændrer ved vedtægterne. Joakim Boston har en kommentar vedr. de tunge biler. Han mener at de skilte, der er, virker mærkelige. Der er gjort et forsøg, men det virker ikke. Thomas Christensen spørger til bestyrelsesmøderne og de referater, der findes. Han kunne godt tænke sig at de bliver omdelt, da han gerne vil vide hvad der bliver snakket om på møderne. Flemming svarer at det ikke kommer til at ske, da der behandles personfølsomme sager. Når en specifik beboer er på dagsorden, er det ikke noget, der skal offentliggøres til alles skue. Søren Eriksen tilføjer at de ting, der tales om på et bestyrelsesmøde, ville virke kedelige hvis man sendte et referat rundt. Kloakreparationer er trods alt ikke særlig interessante. Jens Milbrat istemmer og siger at de ting, der har relevans for alle, bliver lagt ud på hjemmesiden i form af medlemsinformationer. Jan Voltelen spørger Thomas Rostrup om hvilken afdeling han sidder i på kommunen. Thomas svarer at han ikke sidder i en afdeling i kommunen, men at han er udvalgt af kommunen til at indgå i Studiebyens bestyrelse. Jan kunne nu godt have tænkt sig at han var fra Vej og Park. Så kunne han måske gøre noget ved situationen om den tunge trafik. Thomas svarer at man jo kan tage den op igen efter færdiggørelsen af Nordhavnsvej, men at det skal ske til vejdirektoratet. Dorte Voltelen spørger hvordan det kan være at fristen for punkter på generalforsamlingen er ændret fra d. 15. januar til d. 7. januar. Hun fortæller at en anden beboer har sagt at det er ændret. Flemming svarer at fristen ikke er ændret. Den er fortsat 15. januar. Henrik Weber spørger om der er en plan mht. de træer der mangler på Rygårds Alle. Elizabeth fortæller at hun har haft kontakt til Gentofte Kommune. De genplanter hvor der mangler træer og vil også tjekke at alle nuværende træer ikke er gået ud. Hvis et træ er gået ud, vil det også blive udskiftet. Dirigenten fastslår at der ikke er flere spørgsmål og afslutter mødet. Flemming siger tak til dirigenten for kyndig ledelse og siger tak for god ro og orden. Han ønsker Søren, Jannie og suppleanterne tillykke med genvalget og afslutter mødet. Referatet er godkendt d. 28. marts

9 Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. Flemming Ekstrøm, Formand Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup Tlf: Jannie Christiansen Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf: Søren Eriksen Skovlæet 9, 2900 Hellerup Tlf: Mette Fjeldsted Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup Tlf: Jens Milbrat Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup Tlf: Thomas Rostrup, Gentofte Kommune Fennevangen 23, 2820 Gentofte Villy Strandby Sørensen, K.A.B. Birkevang 176, 3250 Gilleleje På næstkommende bestyrelsesmøde d. 14. april, besluttes det, hvem næstformanden bliver. Dette offentliggøres umiddelbart efter på Studiebyens hjemmeside. Administration: Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup Tlf: Søren Jexen, Regnskabsfører Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf:

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere