Referent: Elizabeth Hjortborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Elizabeth Hjortborg"

Transkript

1 Referent: Elizabeth Hjortborg 1

2 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup 14. marts 2015 Bemærk: ifølge vedtægternes 26 har kun indehavere af et grundfondsbevis sammen med ægtefælle/samlever adgang til generalforsamlingen. Såfremt indehaveren af grundfondsbeviset ikke møder op, skal ægtefælle/samlever have fuldmagt fra indehaveren af grundfondsbeviset. Fuldmagter kan kun gives til personer der er aveberettiget ifølge vedtægternes 15 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. 3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. Regnskabet bedes medbragt. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 6. Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. 9. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren. 10. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Flemming Ekstrøm Formand 2

3 Hellerup 25. marts 2015 Referat: Flemming Ekstrøm, formand, byder velkommen på bestyrelsens vegne og sikrer sig at alle har fået stemmesedler. 1. Valg af dirigent. Flemming foreslår Jørn Jeppesen som dirigent. Han spørger om der er andre forslag, hvilket ikke er tilfældet. Jørn er derfor valgt. Jørn takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er varslet i tide i forhold til vedtægterne. Dermed er generalforsamlingen gyldig. Jørn spørger om der er to personer, der ønsker at være stemmetællere. Henrik Weber og Mogens Brandt melder sig. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. Flemming forelægger bestyrelsens beretning: "Jeg plejer at starte med at byde de nye medlemmer velkomne i Studiebyen, men dem er der ikke nogen af i år så vi går direkte videre. Skybrud: Den 31. august 2014 blev vi endnu engang ramt af skybrud. Over 20 af vores medlemmer blev ramt. Det er desværre åbenbart en tilbagevendende begivenhed og det ser ud til at blive værre og værre. Det man kan gøre som boligselskab er ret begrænset. Vi kan selvfølgelig begynde at lave omfangsdræn, men det er ufatteligt kostbart og det hjælper ikke ved skybrud. Vi vil hellere anbefale, at de enkelte medlemmer selv prøver at gøre noget. For de medlemmer, hvor det drejer sig om at få vand i kældrene, vil det være klogt at få lavet en såkaldt pumpesump. En pumpesump er et støbt hul, hvor vandet kan løbe hen. Heri kan man kan sætte en grundvandspumpe den koster ikke mere end kr ,00. Den starter automatisk, når der kommer vand i brønden og man monterer en slange, der fører vandet ud af huset. En anden ting man kan gøre for dem, som har afløb i kældergulvet - og her er der kun én løsning er at montere et højvandslukke. Når vi kun taler om fugt i kælderen, kan man afhjælpe en smule ved at lægge fliser ca 1 meter langs huset. Der skal naturligvis være fald væk fra huset. Et af de større problemer, der også ligger i forbindelse med at vi får disse skybrud, og at så mange bliver berørt af det, er vores forsikringer. Forsikringsselskaberne kan ikke lide disse vedvarende og større vandskader. De beklager sig ikke og betaler når de skal, men det har gerne til følge at vores forsikringer dermed stiger ganske kraftigt i præmie. Det kunne vi selvfølgelig godt undvære, men jeg kan ikke se anden løsning end at vi må prøve at begrænse det i det omfang, vi kan. Tage: I år er det 5 år siden vi blev færdige med tagprojektet og dermed er der 5-års eftersyn på rækkehusene. Det sker på et tidspunkt efter sommerferien, men hvis der er nogle, som allerede nu, mener at der er noget, der skal repareres eller som ikke er lavet godt nok, eller andre fejl, bedes de venligst smide en seddel ind til mig. 3

4 De tage, som ikke er lavet af Hovedstadens, men af andre, og i det her tilfælde 3 Byg, har det vist sig at der var problemer. Efter en del skriverier og telefonsamtaler fik vi afholdt et møde med 3 Byg og arkitekter hvor 3 Byg vedkendte deres fejl og det ville blive rettet uden udgifter for beboere i de berørte huse. Vi afventer en udførlig rapport om hvilke arbejder, der er udført i de enkelte huse. Jeg kunne have en mistanke om at der er noget, der ikke er blevet lavet. Når vi har rapporten, så vil vi granske det nøje for at se om alt er blevet ordnet. Det problem, jeg omtaler er, at der har været begyndende tegn på, at der kan komme skimmelsvamp, fordi husene ikke er blevet ventileret ordentligt og det skal stoppes. Med begyndende skimmelsvamp mener jeg at hvis man ser noget hvidt på træværket, så vil jeg meget gerne have besked om det. Det kan jo kun give problemer på længere sigt, hvis vi ikke får det stoppet med det samme. Taglån: Som bekendt fik jo sidste år lagt lånet om til et 3%-lån, hvilket vi jo på den lange bane, af disse små 25 år, der er tilbage, bevirker at der sammenlagt bliver sparet 3 millioner kroner. Når Studiebyen skal ud og låne penge også i dette tilfælde hvor det bare var en omlægning så skal det godkendes både af Gentofte Kommune og af KAB. Da vi optog lånet, var det Gentofte Kommune, som vi havde besvær med at få en godkendelse fra. Denne gang var det KAB. Det var egentlig ikke et besvær, men vi vedtog lånet i juli måned og fik faktisk først godkendelsen i november. Det er en lang proces og det er derfor ændringerne først kunne slå igennem her i år. Dog med tilbagevirkende kraft fra juli måned. Øststien: Der er desværre stadigvæk nogle, der tror at øststien er en affaldsplads, hvor man kan henligge hvad som helst. Jeg skal endnu engang henstille til de beboere, som bruger den til affald. Se nu at få det fjernet. Det ser ikke godt ud. Stien i sig selv ja, den bliver desværre ødelagt konstant. På længere sigt må vi jo nok se at finde en anden løsning. Enten kan vi få den drænet eller noget andet. Det var det der skulle være sket, hvis vi havde flyttet stien, men som bekendt, har der ikke været økonomi til det endnu. Vær derfor venlige at tage hensyn til stien. Lad være med at køre for stærkt og lad være med at lave de hårde opbremsninger. I selve hjørnet - i svinget ved nr. 119 som er den mest beskadigede del - er vi for øjeblikket ved at få indhentet pris på enten at få den asfalteret eller lagt beton på. At vi ikke kan gøre det hele vejen ned, altså asfaltere den, som i øvrigt også vil være meget bekosteligt, skyldes, at vi sandsynligvis så også kommer til at lave afløb. Vi arbejder derfor på at finde en langsigtet løsning. På nuværende tidspunkt har vi dog fået lukket hullerne. Peter Mortensen er så venlig at sørge for at det løbende sker. Forsikringer: Vi har, som vi har meldt ud, skiftet forsikringsselskab igen. Vi er gået tilbage til Almindelig Brand. Vi havde problemer i sin tid med Almindelig Brand på 2 områder. F.eks. var de ufattelige længe om at udbetale penge, også selvom det var godkendte sager. Det tog meget lang tid og man skulle rykke op til flere gange, før der kom bare en krone. På det tidspunkt, hvor vi skiftede fra Alm. Brand, steg forsikringerne hvert år. 4

5 Almindelig Brand har selv henvendt sig til os for igen at få os som kunde og de blev selvfølgelig mødt med alle de betænkeligheder, som vi havde i forbindelse med at vi havde haft dem før. Til det sagde de, at de altså nu var blevet digitaliseret og har alt liggende på deres datamaskiner, så man kan følge sagerne. De har lovet os højt og helligt, at det vi oplevede dengang, ikke vil ske igen. Ydermere gav de os en overordentlig god pris. Jeg skal tilføje her i forbindelse med forsikringer, at da Almindelig Brand henvendte sig til os, fik vi også henvendelse fra 3 andre forsikringsselskaber. Det har taget næsten ½ år om at nå frem til det resultat vi har nu med Almindelig Brand, som helt givet er langt det bedste tilbud. Det er ikke kun et spørgsmål om at spare penge på forsikringer i det omfang vi kan, men vi skal selvfølgelig også være ordentligt dækket og det er vi også nu via den nye forsikring i Alm. Brand. Nu håber vi bare, at vi kan holde prisen nede. I øvrigt var skiftet til Alm. Brand, grunden til, at vi i år slap for at sætte boligafgiften op. Økonomi: Som sagt skyldes ene og alene skiftet til Alm. Brand at boligafgiften kunne holdes i ro. På sidste års generalforsamling, talte vi om ejendomsskatterne og om der kunne gøres noget hvis vi var vurderet for højt. Det foretagende, vi blev anbefalet, og som ville gøre det gratis (der er ikke noget der er gratis), kunne heller ikke gøre noget, før tidligst engang til næste år. Om de i det hele taget kunne tage stilling til det til næste år, har meget at gøre med om regeringens nye skatteplan for grundskatterne kommer. Vi ved ikke hvad der kommer fra folketinget af nye love for området. Indtil da fortsætter vi den gamle rumle og såfremt der ikke sker ændringer, så vil ejendomsskatterne i de næste 9 år fortsætte med at stige og hvis man skal tro de oplysninger man kan få fingre i, så vil det vare 9 år, før der måske bliver fred på området. Vi stiger år for år og mer og mer. Det er ikke noget vi er glade for, men pt kan vi ikke gøre noget. Når folketinget kommer med den nye lov om grundskatter og ejendomsskatter, vil vi selvfølgelig søge om der er noget, vi kan gøre, evt. i det man kalder byggeretten, som er en meget stor del af vores grundskatter. Vi er et boligselskab og der er måske en chance, men lad være at sætte næsen for højt op. Men det er sandelig noget, vi vil prøve at arbejde på. Vi har som boligselskab en god økonomi. Som jeg sagde før i forbindelse med omlægning af taglånet så er det meget besværligt at låne penge. Derfor er vi nødsaget til at være polstret godt. Vi ved stadigvæk, at der ligger nogle store sætningsskader og venter på os. Vi ved de kommer. Vi venter med det indtil der er beboerskifte på husene. Vi ved også, at vores kloakledninger er gamle og vi risikerer lige pludselig at udskifte større stykker. Vi reparerer løbende og som I kan se af vores regnskab, er det også en tung post selv om en meget stor del bliver betalt af forsikringerne. Det er sådan ca. halvdelen af det forsikringerne betaler. Vi har kloakker, som er over 90 år gamle nu og der sker desværre skader. Meget af det, er desværre rotteskader så det er noget, vi er nødsaget til at være meget opmærksomme på. Fjernvarme: Der er rigtig mange i Studiebyen der har fået fjernvarme. Bestyrelsen er ikke helt sikker på hvor mange, men vi har tidligere fået oplyst, at det er 57. Gentofte Fjernvarme gik lige pludselig hen og fik lavet den hidtil glimrende ordning om, som mange af os har benyttet, hvor vi alle kunne leje anlægget og efter 20 år overtage ejerskabet. Lige pludselig og uden varsel, stod der nogle medlemmer, som ikke kunne få fjernvarme ind, med mindre de kunne lægge pengene på bordet. 5

6 Bestyrelsen tog selvfølgelig kontakt med Gentofte Fjernvarme, for at høre hvorfor i alverden de lige pludselig lavede det om, så det lige pludselig kun var ejere, der kunne underskrive en aftale. Ejer af bygningen er selvfølgelig Studiebyen, men vi kan ikke gå ud og låne penge til de enkelte. Det kræver både generalforsamlingens vedtagelse og så skal vi cirkusset igennem med både kommune osv. De var ikke meget for at høre efter hvad vi sagde, så vi bad Thomas Rostrup skubbe lidt til det og fandt ud af at der i hvert fald ikke lå nogen politisk beslutning bag fra Rådhusets side. Vi har jo et fået et kommunalbestyrelses medlem i Studiebyen og det skal man da også benytte sig af. Heldigvis lykkedes det Jesper Kamp Nielsen at få sat skub i tingene, så dem, der stadigvæk gerne vil have fjernvarme - og jeg ved at der ligger et par stykker - de skal bare gå til Gentofte Fjernvarme og sige, at de ønsker det på de gamle betingelser nu. Det er rart at man har forbindelserne i orden og dermed en stor tak til Thomas og Jesper. Fester: I året, der er gået, har vi traditionen tro, haft loppemarked og det siger vi Mette og Elizabeth tak for og kan lige tilføje at dette års loppemarked er den 31. maj. Mht. årets fastelavnsfest, siger vi stort tak til Søren Lønstrup, Nicolai og Rikke Boston og i år særligt til Rikke, der havde lavet hjemmebagte fastelavnsboller, som smagte rigtig dejligt. Men i det hele taget også i år, var det et flot arrangement for børnene. Årets sommerfest: Sommerfesten bliver afholdt den 22. august og traditionen tro, er det Jannie Christiansen som er primus motor. Og hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen." Dirigenten udbeder sig korte bemærkninger til beretningen. Der bliver spurgt om det er nødvendigt at skrabe sne på øststien. Måske kunne det afhjælpe på problemet med den dårlige belægning, hvis der ikke blev skrabet. Flemming svarer at der bliver fejet med løftet kost. Det er derfor ikke et problem. Der bliver tilføjet at problemet med øststien er at der kommer meget vand på stien. Der bliver spurgt om maling af kvistvinduer hører under tagprojektet, da det allerede skaller af. Flemming svarer at det gør det. Han vil gerne have en mail på det. 3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. Søren Jexen gennemgår regnskabet. Søren spørger om der er spørgsmål. Dirigenten fastslår at der ikke er spørgsmål. 4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes 6. Flemming foreslår at kursen fastholdes uændret til pari. Der er ingen indvendinger og kursen er dermed accepteret. 5. Valg af formand. Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. Dirigenten spørger om andre ønsker at stille op. Det er ikke tilfældet og Flemming er dermed valgt. Der klappes højt. 6

7 6. Valgt til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg. Begge er villige til genvalg. Dirigenten spørger om andre ønsker at stille op. Det er ikke tilfældet og Søren og Jannie er dermed genvalgt. 7. Valg af 3 suppleanter. Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Der skal stemmes skriftligt ifølge vedtægterne. Der er afgivet 24 stemmer som er fordelt således: Søren Lønstrup: 17 Peter Mortensen: 7 Ulla Bang: 0 8. Valg af revisor. Dirigenten giver ordet til Flemming som foreslår genvalg af Aaen & Co. Dirigenten spørger om der er andre forslag. Det er der ikke og Aaen & Co. er dermed genvalgt. 9. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren. Dirigenten giver ordet til Søren Jexen, der fremlægger budgettet for En beboer efterspørger en kolonne, så man kan se det nuværende og det foregående år. Dermed vil det være mere overskueligt. Det kan sagtens lade sig gøre og vedtages hermed. 10. Indkomne forslag: Dirigenten påpeger at der ikke er nogen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Dorte Voltelen gør opmærksom på at hun stadig indsamler de små dåseclips. De skal bare lægges i en lille pose i hendes postkasse. Dåseclipsene går til folk, der har fået amputeret lemmer og hun opfordrer alle til at støtte op om det. Mogens Brandt fortæller at han har talt med en fjernvarmemand, der ikke forstår at der er så mange store, tunge biler, der får lov til at køre gennem Rygårds alle. Det giver nogle voldsomme vibrationer og det kan endda gå ud over svejsningerne på fjernvarmerørene. Det er et argument som bestyrelsen måske kan bruge for at få stoppet tung trafik på Rygårds Alle. Flemming svarer at Gentofte Fjernvarme har sagt at der tidligst kan ske noget efter Nordhavnsvejen er færdig. Ida Meyer påpeger at vedtægterne er gamle og hun mener at man bør kigge på dem og få dem opdateret så de passer på nutiden. F.eks. undrer det hende at man ikke kan give en fuldmagt til en person som ikke er arveberettiget til huset. Flemming svarer at han i sin tid gerne så at vedtægterne blev ændret. 7

8 Dog ændrede han mening med tiden. Efter han blev formand har han indset hvor gennemtænkte de faktisk er. Han forklarer også at grunden til at et medlem ikke kan give en fuldmagt til en person, der ikke er arveberettiget, skyldes at det ikke skal være muligt for udefrakommende at være med til at beslutte noget omkring Studiebyen. Ida spørger derefter om hvorfor der så kan byttes boliger med udefrakommende. Flemming svarer at vi ikke kan komme udenom lejeloven og den åbner op for den mulighed uanset om man er enig eller ej. Flemming siger at bestyrelsen ikke støtter op om at man ændrer ved vedtægterne. Joakim Boston har en kommentar vedr. de tunge biler. Han mener at de skilte, der er, virker mærkelige. Der er gjort et forsøg, men det virker ikke. Thomas Christensen spørger til bestyrelsesmøderne og de referater, der findes. Han kunne godt tænke sig at de bliver omdelt, da han gerne vil vide hvad der bliver snakket om på møderne. Flemming svarer at det ikke kommer til at ske, da der behandles personfølsomme sager. Når en specifik beboer er på dagsorden, er det ikke noget, der skal offentliggøres til alles skue. Søren Eriksen tilføjer at de ting, der tales om på et bestyrelsesmøde, ville virke kedelige hvis man sendte et referat rundt. Kloakreparationer er trods alt ikke særlig interessante. Jens Milbrat istemmer og siger at de ting, der har relevans for alle, bliver lagt ud på hjemmesiden i form af medlemsinformationer. Jan Voltelen spørger Thomas Rostrup om hvilken afdeling han sidder i på kommunen. Thomas svarer at han ikke sidder i en afdeling i kommunen, men at han er udvalgt af kommunen til at indgå i Studiebyens bestyrelse. Jan kunne nu godt have tænkt sig at han var fra Vej og Park. Så kunne han måske gøre noget ved situationen om den tunge trafik. Thomas svarer at man jo kan tage den op igen efter færdiggørelsen af Nordhavnsvej, men at det skal ske til vejdirektoratet. Dorte Voltelen spørger hvordan det kan være at fristen for punkter på generalforsamlingen er ændret fra d. 15. januar til d. 7. januar. Hun fortæller at en anden beboer har sagt at det er ændret. Flemming svarer at fristen ikke er ændret. Den er fortsat 15. januar. Henrik Weber spørger om der er en plan mht. de træer der mangler på Rygårds Alle. Elizabeth fortæller at hun har haft kontakt til Gentofte Kommune. De genplanter hvor der mangler træer og vil også tjekke at alle nuværende træer ikke er gået ud. Hvis et træ er gået ud, vil det også blive udskiftet. Dirigenten fastslår at der ikke er flere spørgsmål og afslutter mødet. Flemming siger tak til dirigenten for kyndig ledelse og siger tak for god ro og orden. Han ønsker Søren, Jannie og suppleanterne tillykke med genvalget og afslutter mødet. Referatet er godkendt d. 28. marts

9 Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. Flemming Ekstrøm, Formand Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup Tlf: Jannie Christiansen Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf: Søren Eriksen Skovlæet 9, 2900 Hellerup Tlf: Mette Fjeldsted Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup Tlf: Jens Milbrat Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup Tlf: Thomas Rostrup, Gentofte Kommune Fennevangen 23, 2820 Gentofte Villy Strandby Sørensen, K.A.B. Birkevang 176, 3250 Gilleleje På næstkommende bestyrelsesmøde d. 14. april, besluttes det, hvem næstformanden bliver. Dette offentliggøres umiddelbart efter på Studiebyens hjemmeside. Administration: Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup Tlf: Søren Jexen, Regnskabsfører Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf:

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Så længe stod stilladset der jo heller ikke

Så længe stod stilladset der jo heller ikke Så længe stod stilladset der jo heller ikke Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 16. marts 2011 Tirsdag den 29. marts 2011, kl.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 12. marts 2010 Tirsdag den 23. marts 2010, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej

Læs mere

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017 Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017 Foto: Affaldsindsamling. April 2017 Referent: Elizabeth Hjortborg Hellerup 16. marts 2017 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016 Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016 Foto: Fra fastelavn 2016 Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 10. marts 2016 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling:

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg Foto: Fastelavnsfest 2014

Referent: Elizabeth Hjortborg Foto: Fastelavnsfest 2014 1 Referent: Elizabeth Hjortborg Foto: Fastelavnsfest 2014 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 26. marts 2014, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2011 Formandens beretning 2010 Fastelavn 2011 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Præsidenten s aflæggelse af årsberetning 4. Kasseren's forelæggelse af regnskab for indeværende sæson til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00.

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Valby, den 5. februar 2007 Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Dagsorden. 1. valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formands beregning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere