Nytårskur 2010, sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nytårskur 2010, sammendrag"

Transkript

1 Nytårskur 2010, sammendrag VELKOMST VED FORMANDEN Velkommen til bestyrelsens nytårskur, som vist er den første af sin slags i skolens historie. Når man siger nytårskur, tænker de fleste på den kur, som vores Dronning afholder i starten af et nyt år. En gallamiddag, hvor der er regler og etiketter, der skal overholdes. Vores nytårskur må siges at være i en anden boldgade. Der er ikke dresscode eller regler for, hvordan man sidder på stolene. Men inden vi går her fra i aften, kan jeg love jer et lille glas og en kop kaffe. Hvorfor indbyder bestyrelsen til nytårskur? Vi har i de seneste to år haft en økonomi, der var sund, og en skole med et stabilt elevtal. Men desværre står vi nu i en situation, hvor vi har været nødt til træffe væsentlige beslutninger for vores skole. Beslutninger, som vi gerne vil informere om nu, frem for at vente til generalforsamlingen i april. Som vi skrev i vores nyhedsbrev før jul er vores elevtal i efterskolen for kommende skoleår væsentligt lavere end i år. Der er pt. indskrevet 55 elever til skoleåret 10/11, men vores forventning er ved hårdt arbejde og med hjælp fra reklamebranchen at nå et elevtal på 90. Til sammenligning har vi i år 100 elever. Det siger sig selv, at et så lavt elevtal får stor afsmittende effekt på skolens økonomi, og som ansvarlig bestyrelse har vi sammen med skolens ledelse reageret på denne negative udvikling både ved at tage vores forholdsregler, samt ved at ransage, hvor det er gået galt. Martin vil om lidt fortælle om, hvilke forholdsregler og initiativer vi har taget for at vende denne udvikling. En af konsekvenserne af det lave elevtal har været, at vi har set os nødsaget til at varsle fyring, samt indgå aftaler med enkelte ansatte om nedsat tid. I vores selvransagelse må vi konstatere, at vi er blevet ramt af nogle ydre faktorer, som vi ikke har kunnet tage højde for: Finanskrisen har gjort, at økonomien rundt om i familierne er stram, og det har for nogle betydet, at et efterskoleophold ikke længere er muligt. Når det er sagt, er det vores oplevelse, at der stadig er rigtig mange unge mennesker, der vælger et efterskoleophold. Så finanskrisen altså ikke hele forklaringen. To nye efterskoler har skabt en hård konkurrence for os, da de tilbyder linier, som vi også tilbyder. Især vores musiklinie er hårdt ramt, i og med at der er startet en ny musikefterskole. En del skoler, som vi i det daglige sammenligner os med, har i de seneste par år investeret massivt i deres bygningsmasse og fremstår derved mere tidssvarende end vores skole. Mange efterskoler har udvidet deres elevantal, således at der alene på Fyn er omkring 300 flere elevpladser. Men vi må nødvendigvis ogå rette blikket indad og spørge, hvor vi fejlede. Vi må konstatere, at vi i for mange år har hvilet på laurbærrene og skolens gode ry vi har ganske enkelt ikke været gode nok til at markedsføre os. Vi har ikke været skarpe nok til at fortælle omverdenen, hvad vores skole kan tilbyde, og hvad det er vi er gode til. Da vi sidste gang gik ud og lavede markedsføring - det var da vi lancerede Adventure-linien - kunne vi se en direkte konsekvens af det, nemlig at vi fik et boom af tilmeldinger. Vi holdt desværre ikke fast i denne strategi. Når man sidder og analysere og laver konsekvensberegninger for de kommende skoleår, er det fristende at trække en streg i sandet og sadle helt om og blive en specialiseret efterskole med én linie, fx. idræt eller design eller noget helt tredje. Men det er vigtigt for bestyrelsen at holde fast i, at vi er en almendannende skole, men med kant. Vi ønsker, at vores elever bliver livsduelige og klar til at begå sig i det omgivende samfund som demokratiske borgere. Samtidig er det vigtigt for os, at de fortsat får en god faglig ballast med sig, så de er klar til ungdomsuddannelserne. Der er nok en enkelt, der nu sidder og tænker: Hvad med friskolen? Vi må sige, at friskolen er meget stabil indenfor det elevtal, vi fysisk kan rumme. At den er stabil betyder ikke, at der ikke også her skal ske udvikling - det skal der helt sikkert. Men det er på den lidt længere bane, og i og med at Lisbeth først er tiltrådt sin stilling som daglig leder i friskolen kort før jul, er det vigtigt, at hun får lov til at lære skolen og de ansatte at kende, så hun kan indgå ligeværdigt i udviklingen af friskolen.

2 Jeg vender lige tilbage til økonomien, for hvad kommer det her til at betyde. Gjort op i kroner og øre betyder det, at skolen mister ,- i tilskud pr. manglende elev i forhold til det elevtal, vi har budgetteret med. Dvs. får vi kun 80 elever, mister vi tilskud for 1 mill. kr. Vi har for de kommende to år budgetteret med underskud, da den strategi, vi har lagt, indebærer udgifter i en størrelsesorden, der ikke kan finansieres af den daglige drift. Heldigvis er vi i den heldige situation, at vi ikke har investeret stort og er gældsatte, men tvært imod har lidt penge på kistebunden. Det betyder, at vi pt. ikke behøver optage lån for at finansiere fx. vores renovering af bygningerne. I den nuværende situation kan man sige, at vi har haft valget mellem at bygge læskure og så håbe på, at det går over. Eller at bygge vindmøller, der kan give fremdrift, så vores skole igen rykker ind i selskabet af efterskoler-med-ventelister. Vi har valgt det sidste, for det fortjener skolen. Og vi er sikre på, at vi har valgt rigtigt. Så vil jeg overlade talerstolen til Martin, som vil konkretisere vores strategi. Bagefter vil Jørgen fortælle om vores tiltag indenfor de fysiske rammer. Motivering ved Martin Falk Jeg takker for ordet Dorte og må så se om jeg kan holde tungen lige i munden og ikke fortabe mig i detaljer i hvert fald vil jeg bestræbe mig på med store penselsstrøg at sætte jer ind i de tanker vi har gjort os med henblik på fortsat udvikling af vores efterskole da det jo er der vi udfordres lidt mere end godt er pt. Som Dorte lige har redegjort for så er der flere faktorer som indvirker på vores nuværende situation og vores fornemste opgave må være at fokusere på, hvordan vi vil agere i et efterskolelandskab, hvor tendensen er tydelig de specialiserede skoler f.eks med idræt, musik, gymnastik rider fortsat på en bølge - hvorimod vi idealister, der fastholder at efterskoleliv skal bestå af en bredt oplevelsesunivers, og handle om den enkeltes udvikling i et dannende fællesskab, hvor forskellige interesser, livssyn og baggrunde er med til at udvikle den enkelte er kommet i knibe. Hørte forleden om en skole som pt. manglede 100 tilmeldinger, så der er andre end os der går en udfordrende tid i møde. Jeg eller vi er ikke et sekund i tvivl om at vi har en skole med bund og masser af potentiale også til at imødekomme fremtidens udfordringer, men det kræver at vi åbensindet og uden parader oppe tør se tingene i øjnene, diskutere og træffe beslutninger. Samtidig skal vi ikke sætte vores lys under en skæppe men tværtimod sætte ord på, fortælle om vores fortræffeligheder så andre end dem der kender os pr. tradition får øjnene op for skolens mange kvaliteter. Grundlæggende kan vi sige at der er 5 hovedområder der har haft vores interesse og bevågenhed i debatten omkring skolens fortsatte udvikling Markedsføring Pæd.indhold/uv. tilbud Ledelsesudvikling Personaleudvikling Skolens fysiske rammer Og det er de overordnede tanker/stragtegier indenfor de områder vi gerne vil informere om ja ja og i særdeleshed markedsføringsdelen, hvor et mere mundret og stedbestemmende navn ikke er til at komme udenom Markedsføring markedsføring er gennem de sidste 4-5 år blevet et parameter alle skoler må forholde sig til og lave strategier efter. Sidst skolen var i problemer for 6-7 år siden entrede skolen med Marginal som dengang fik lavet en fin kampagne skolen med de mange ansigter der gav resultat. Skolen med de mange ansigter fremstår i dagens kontekst som et lidt vagt udtryk. Vi har gennem det sidste år arbejdet med M4M, som har hjulpet os med en kampagneside pressemeddelelser og plakat rundsendelse med fin effekt ligesom vi har arbejdet lidt med facebook og googlereklamer men vores store udfordring er langsigtet markedsføring baseret på en tidssvarende hjemmeside. Målet er at vores skolelogo bliver et brand ser man spiralerne tænker man på os. Vi har i den sammenhæng haft forhandlinger med flere bl.a. de to nævnte, men har valgt at indgå samarbejde med Benner og Løvendahl fra Svendborg, som pt. arbejder hårdt med at finde et formsprog der passer til vores skole. En velfungerende og inspirerende hjemmeside er det måske nok vigtigste værktøj i vores bestræbelser på at fange de unge og deres forældre. (henvis til hjemmesidens funktioner PP) Hvad skal markedsføres skolens linjer Gymnastikken særlige struktur hos os

3 Vores arbejde med niveaudeling i tysk/engelsk/matematik Skolens faglighed - hvilken elevgruppe ønskes, vi har heldigvis ry for at være rummelige og gode til at tackle de skæve unge, men i takt med at flere og flere skoler har specialiseret sig og formuleret de vil eliten, er vores procentielle del blevet for stor og fylder for meget i hverdagen. Vi har I de gode år ca.85% der søger gymnasieeskolen og det skal være vores målsætning. Skolevejledning Muligheder på skolen (faciliteter og brug af disse) Og vigtigst af alt så skal efterkolen kunne stedbestemmes også uden for nærmiljøet, hvorfor en ændring af efterskolens navn i markedsføringsmæssig forstand bør ændres til Midtfyns Efterskole. Udover satsning med ny hjemmeside og navneændring arbejdes der pt. også med en stragtegi for vores generelle net annoncering, mulig brug af tlf. reklamer samt selvfølgelig vores brug af pressen og udsendelse af stragtegisk rigtigt placerede pressemeddelelser Tidshorisonten for etablering af ny hjemmeside er at vi gerne skulle have en ny hjemmeside klar uge 7-9 og at vi med åbningen af den udsender pressemeddelelse om navneændringen og nye tiltag på skolen evt. i samspil med en lille reception i et nyistandsat lokale. Pæd. indhold: Markedsføring og navnetiltag gør jo heldigvis ikke hele arbejdet, hvorfor vi jo også har søsat nogle indholdsmæssige tiltag, hvor udgangspunktet er at som elev på vores skole Sdr.Nærå Friskole/midtfynsefterskole så skal man udfordres menneskeligt fagligt og fysisk. Fokusområderne som i den kommende tid vil blive udviklet med personalet er - Linjerne skærper deres profil, så det tydeligt fremgår hvad der adskiller os fra de andre Linjerne bliver atter selvstændige fag, med fokus på praktisk/musisk aktivitet dvs. dansk bindes ikke længere på linjerne Linjerne investerer i nødvendigt udstyr såsom kajakker, mixerpulte etc. Valgfag udbydes ved skolestart indenfor flg. områder prakt./musisk idræt dannelsesfag og som noget nyt satser vi på at alle årets valgfag er meldt ud inden skolestart, så nye elever kender hele pakken. Valgfagenes kvalitet skal styrkes (uv.planer) og for at tilgodese de fagligt søgende elever skal vi være obs på også at tilbyde f.eks. gymnasiematematik, fysik for nørder, handelskolerelaterede fag eller andre fag med højt fagligt indhold kan selvfølgelig også være i den mere kreative faggruppe. Ty/fysik skal kun kunne fravælges såfremt man iflg. elevplanen ikke har brug for disse fag og anden aktivitet skal selvfølgelig tilbydes køkken/pedel/valgfag/ lektiehjælp med lærer etc. Der skal være obl. idræt/bevægelse hver dag hvis det overhovedet er mulig 9/10 kl. undervises adskilt jf. linjeomlægningen På sigt overvejer vi at indføre cambridge engelsk Der arbejdes pt. ihærdigt på en skemastruktur der kan tilgodese alle vores ønsker og iflg. NK er denstørste udfordring den daglige bevægelsestime. De to sidste punkter ledelsesomlægningen og personaleudviklingen vil jeg ikke medgive så mange ord, men alligevel lige skitsere de rammer vi arbejder med. Alle kender vist til omlægningerne i friskolen og ansættelsen af Lisbeth og for en stund har vi også nedlagt/omlagt afd.lederstillingen i efterskolen, som pt. erstattes af diverse koordinatoropgaver. (se PP) Forstanders primæer funktionssted bliver efterskolen Friskoleleder har fuld kompetence Koordinatoterer indenfor flere område skal skabe ejerskab, medindflydelse og sikre en åben organisation med høj vidensdeling. Personalegruppen har nikket accepterende og vi tror på at konstellationen er det, som skal til på nuværende tidspunkt, hvor vi er lidt pressede. Personaleudvikling er jo egentlig noget der foregår hele tiden, men med så drastiske omlægninger og den trods alt væsentlige udskiftning af personale, der har været gennem de sidste 5-6 år er det klart at vi er opmærksomme på indsatsen skal øges og pt. arbejder jeg på et fællesuddannelsesforløb for efterskolens ansatte, der over de næste 2 sæsoner skal give lærerne en fællesidentitet faktisk en meget gl. problemstilling på skolen, hvor vi altid har brystet os af forskelligheden.forskellighed er også langt henad vejen et gode, men kan også medføre usikkerhed både blandt elever og kollegaer. Teamspirit fagligudvikling som efterskolelærer dialogorienteret kollega; hvordan udvikler vi hinanden / - bliver kodeordene og indsatsen etableres i samarbejde med udefra kommende ressourcepersoner, så vi alle kan få et løft. Lad det være ordene for mig - som I sikker har gennemskuet så er det en ret kompleks og om sig og gribende plan vi har iværksat.ihvertfald så småt er i gang med at få sat i omdrejninger men vi tror på

4 at det er vejen frem såfremt vi ønsker at tage konkurrencen op og atter spille os i superligaen som Sdr.Nærå Friskole / Midtfyns Efterskole en skole et hold. Ja og udover at disse tiltag skal vi sandelig også have blik for vores fysiske rammer, men det overlader jeg til Jørgen Bygningsmassen ved Jørgen Vi har valgt at bruge en del penge på istandsættelse af skolen da mange lokaler og områder ikke lever op til nutidens krav. Samtidig ønsker vi at tiltrække flere efterskoleelever. Vi håber også at børnene og de unge mennesker vil passe bedre på skolen og inventaret når det bliver istandsat. Muligheden og lysten for at lære noget og fordybe sig skulle også gerne forbedres med de kommende investeringer Istandsættelse af div. områder på skolen i 2010 Spisesal Nyt Varmeanlæg Nyt gulv Nyt støjdæmpende loft Maling af vægge og spær Ny belysning og elarbejde Nyt inventar Døre og glasparti Nye yderdøre i alle afd. Nyt glasparti i ved hovedindgang. Nyt låsesystem. Fællesrum i friskolen Nyt gulv Maling af vægge og døre Ny belysning. Indretning af kloge m2 Penge fra Realkredit DK kr. Hallen Efterskolen Fysik Smartboards Skolekøkkenet Maling af loftet i lys farve Vinduer i gavl mod nord 3 stk. Maling af 3 store Klasseværelser Maling af opgang i vest bygningen Inventar på elev områder og Hovedindgang. Renovering af lokalet Nye undervisningsborde Gennemgang af installationer. Genbrug af skabe og udstyr Friskolen 7 KL. Efterskolen 4 klasseværelser og Design Fysik. Et kommende projekt. Plan for rummet er under udarbejdelse Det normale vedligeholdelse budget, vil stadig være til rådighed til forbedringer og reparationer på andre områder af skolen. Igennem de senere år er der blevet udført en del andre vedligeholdelser af bygninger og etablering at nyt faglokale og parkeringsplads, så vi mener, at vi kommer rundt på store dele af skolen.

5 Jeg håber også vi kan få nogle hyggelige haveaftener i 2010 hvor vi får løst en del opgaver sammen. Referat af debatten. Bemærk at ikke alt er skrevet ned og noget kun som stikord. Forslag, kommentarer og spørgsmål fra salen er mærket S, for skolekreds og svar er mærket B, for bestyrelse og ledelse. S: Hvordan mødes potentielle elever til f.eks. adventure-linien? B: Relevant materiale skal være synligt og præsenteres indbydende når kommende elever besøger skolen første gang. Duelighedsbeviser S: Linjefagslærerne skal kunne sælge skolen S: På efterskolerne.dk ligger SNEF langt nede på listen, da skolerne er sorteret alfabetisk. Mener ikke at valgfagene popper nok op. Elever der viser rundt skal være glade og entusiastiske. Der skal være noget salgsmateriale (smart) at sende ud til interesserede Er bange for at navnet Midtfynsefterskole drukner blandt de andre fynske efterskoler. B: Vi skal også hente elever fra Sjælland og Jylland. Der er tænkt på gadget. S: Hvor mange elever kommer fra Fyn og hvor mange fra andre landsdele B: Flest fra Fyn da de kender os, men vi har altså brug for de andre. S: Taxi til at hente/bringe elever fra stationen ol. B: Vi er i gang med lignende tanker. S: Sjælland er ikke så vandt til efterskoler, mener at der er meget fint at kalde der midtfyn, så ved forældrene hvor der er, og kan bedre finde ud af logistikken. Vi skal ikke kun satse på de fynske elever S: Imod navneskift, går glip af gamle elevers anbefalinger. B: Eleverne kommunikerer anderledes i dag, SMS og lign. om de skriver SNFE4Ever eller noget andet. De gamle elever skal nok finde os. S: Hjemmeboende 10. klasse elever, 2 spor i Friskolen i klasse. B: Husk økonomien i at gøre Friskolen 2 sporet. B: Dem der ikke vi være med til nyt navn må betale gildet. S: Mener at faciliteter og udstyr skal være meget tydeligt for besøgende. B: Vi er i gang! De tre linjer er i gang med gode ønskesedler. S: Mener godt, at man kan gøre mere brug af efterskolelærer i klasse i Friskolen. S: Stemningen er vigtigere end det ydre Mener ikke at navnet kan betyde det helt store B: Vedligeholdelsen skal være i orden (mindst 3 eksempler på fravalg fra mødre) S: Tidsperspektiv på forbedringsprojekterne? B: Vinterferien bruges til rigtigt meget og det er planen at alt står færdigt inden sommerferien. S: Låne penge? Bygge mere, f.eks. ny hal. B: Vi har ikke råd til at låne så mange penge, økonomien er for ustabil. B: Friskolen og Efterskolen kan bruge hinanden mere. B: Den dag vi gældsætter os, er det banken der bestemmer løbet. S: Tak for et godt oplæg. Skal linjerne være en del af navnet? Perspektiver omkring elevernes fritid, andre arrangementer, altså ikke undervisning? Elevtalsperspektiv: B: 120 er faktisk lidt for mange Optimalt: elever Aften aktivitet: vagttilsyn er beskåret, da der bruges flere mandetimer til den daglige undervisning Vi er ved at finde rum til mere. Navn: Midtfyns efterskole for adventure, design og musik S: Bo-områderne forbedringer? S: Velkomstpakke? B: Pakke: tøj med logo B: Vi er i gang med en løbende udskiftning af senge stole og møbler i fællesrum

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2011

Selvevalueringsrapport 2011 Selvevalueringsrapport 2011 1 Indledning Dette års selvevaluering tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan gør vi vores elever til bedre studerende? Som oplæg til arbejdet blev personalet i første

Læs mere

Referat nr. 18 fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2015 Skoleår 14/15.

Referat nr. 18 fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2015 Skoleår 14/15. Referat nr. 18 fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2015 Skoleår 14/15. Tilstede: Per Zacho PZ, Gull-Britt Jepsen GJ, John Noe JN, Lene Hansen LH, Grethe Nielsen GN, Karsten Olsen KO, Carsten

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 ved generalforsamling tirsdag 26. april 2016 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se jer. Vi deler interessen for vores børns skole, og det er vigtigt

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Har du oplevet situationer på skolen som du synes var for farlige evt. hvilket?

Har du oplevet situationer på skolen som du synes var for farlige evt. hvilket? Har du oplevet situationer på skolen som du synes var for farlige evt. hvilket? det syntes jeg ikke nogle gange Det synes jeg ikke, at jeg har. Ikke noget speciel jeg har ikke oplevet nogle farlige situationer

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 23.4.12 Tilbageblik. Først af alt vil jeg lige sige velkommen til alle, det er dejligt at så mange er mødt op. Sidste år da jeg stod her var vi endnu ikke kommet igennem et helt

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2016-2017 Side 1 af 9 Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Maj 2017 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Vi forventer følgende af kommende rektor: Vi ønsker os en rektor, der respekterer skolens helt særlige karakter og er enig i skolens værdigrundlag. Rektor skal

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt Jeg synes, at Gul Gruppe er en meget åben gruppe. Man har ikke altid lige de samme holdninger, men man skal da i hvert fald ikke være bange for at sige det, man så føler. Emma P (elev i 6. klasse). Målsætning

Læs mere

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Målet med dialogmødet Orientere om status for arbejdet med Skolestrategi 2021 Få inspiration til det videre arbejde frem til august Program 19.00 Velkommen

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Sanne valgte at indrette sin nye salon, Hair de luxe, med hvide vægge, lofter og gulv samt hvide stole og behandlingspladser og lade tilbehøret stå i accentfarver,

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Forstander. Om Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole

Forstander. Om Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Forstander Sønder Nærå Friskole Om Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole ligger i det naturskønne midtfynske område med kort afstand til Odense og hele Fyn

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

BAKKENYT. Nyt fra ledelsen. Nyhedsbrev fra Bakkevejens Skole. I dette nummer

BAKKENYT. Nyt fra ledelsen. Nyhedsbrev fra Bakkevejens Skole. I dette nummer Nyhedsbrev fra Bakkevejens Skole APRIL 2011 Nyt fra ledelsen I dette nummer 1 Nyt fra ledelsen 2 Nyt fra Linje 10 2 Nyt fra personale 3 Nyt fra elevrådet 3 Skoleband 4 Schoolyard Rock plakat 5 Siden sidst

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014.

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Gode friskolevenner - endnu engang tak for jeres fremmøde. Jeg vil nu aflægge bestyrelsens beretning for det forgangne

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Michelle er kun 23 år, og endnu ikke færdiguddannet, men hun driver sin salon med stor ekspertise. Således har hun netop nyindrettet salonen i Tølløse,

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere