Nytårskur 2010, sammendrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nytårskur 2010, sammendrag"

Transkript

1 Nytårskur 2010, sammendrag VELKOMST VED FORMANDEN Velkommen til bestyrelsens nytårskur, som vist er den første af sin slags i skolens historie. Når man siger nytårskur, tænker de fleste på den kur, som vores Dronning afholder i starten af et nyt år. En gallamiddag, hvor der er regler og etiketter, der skal overholdes. Vores nytårskur må siges at være i en anden boldgade. Der er ikke dresscode eller regler for, hvordan man sidder på stolene. Men inden vi går her fra i aften, kan jeg love jer et lille glas og en kop kaffe. Hvorfor indbyder bestyrelsen til nytårskur? Vi har i de seneste to år haft en økonomi, der var sund, og en skole med et stabilt elevtal. Men desværre står vi nu i en situation, hvor vi har været nødt til træffe væsentlige beslutninger for vores skole. Beslutninger, som vi gerne vil informere om nu, frem for at vente til generalforsamlingen i april. Som vi skrev i vores nyhedsbrev før jul er vores elevtal i efterskolen for kommende skoleår væsentligt lavere end i år. Der er pt. indskrevet 55 elever til skoleåret 10/11, men vores forventning er ved hårdt arbejde og med hjælp fra reklamebranchen at nå et elevtal på 90. Til sammenligning har vi i år 100 elever. Det siger sig selv, at et så lavt elevtal får stor afsmittende effekt på skolens økonomi, og som ansvarlig bestyrelse har vi sammen med skolens ledelse reageret på denne negative udvikling både ved at tage vores forholdsregler, samt ved at ransage, hvor det er gået galt. Martin vil om lidt fortælle om, hvilke forholdsregler og initiativer vi har taget for at vende denne udvikling. En af konsekvenserne af det lave elevtal har været, at vi har set os nødsaget til at varsle fyring, samt indgå aftaler med enkelte ansatte om nedsat tid. I vores selvransagelse må vi konstatere, at vi er blevet ramt af nogle ydre faktorer, som vi ikke har kunnet tage højde for: Finanskrisen har gjort, at økonomien rundt om i familierne er stram, og det har for nogle betydet, at et efterskoleophold ikke længere er muligt. Når det er sagt, er det vores oplevelse, at der stadig er rigtig mange unge mennesker, der vælger et efterskoleophold. Så finanskrisen altså ikke hele forklaringen. To nye efterskoler har skabt en hård konkurrence for os, da de tilbyder linier, som vi også tilbyder. Især vores musiklinie er hårdt ramt, i og med at der er startet en ny musikefterskole. En del skoler, som vi i det daglige sammenligner os med, har i de seneste par år investeret massivt i deres bygningsmasse og fremstår derved mere tidssvarende end vores skole. Mange efterskoler har udvidet deres elevantal, således at der alene på Fyn er omkring 300 flere elevpladser. Men vi må nødvendigvis ogå rette blikket indad og spørge, hvor vi fejlede. Vi må konstatere, at vi i for mange år har hvilet på laurbærrene og skolens gode ry vi har ganske enkelt ikke været gode nok til at markedsføre os. Vi har ikke været skarpe nok til at fortælle omverdenen, hvad vores skole kan tilbyde, og hvad det er vi er gode til. Da vi sidste gang gik ud og lavede markedsføring - det var da vi lancerede Adventure-linien - kunne vi se en direkte konsekvens af det, nemlig at vi fik et boom af tilmeldinger. Vi holdt desværre ikke fast i denne strategi. Når man sidder og analysere og laver konsekvensberegninger for de kommende skoleår, er det fristende at trække en streg i sandet og sadle helt om og blive en specialiseret efterskole med én linie, fx. idræt eller design eller noget helt tredje. Men det er vigtigt for bestyrelsen at holde fast i, at vi er en almendannende skole, men med kant. Vi ønsker, at vores elever bliver livsduelige og klar til at begå sig i det omgivende samfund som demokratiske borgere. Samtidig er det vigtigt for os, at de fortsat får en god faglig ballast med sig, så de er klar til ungdomsuddannelserne. Der er nok en enkelt, der nu sidder og tænker: Hvad med friskolen? Vi må sige, at friskolen er meget stabil indenfor det elevtal, vi fysisk kan rumme. At den er stabil betyder ikke, at der ikke også her skal ske udvikling - det skal der helt sikkert. Men det er på den lidt længere bane, og i og med at Lisbeth først er tiltrådt sin stilling som daglig leder i friskolen kort før jul, er det vigtigt, at hun får lov til at lære skolen og de ansatte at kende, så hun kan indgå ligeværdigt i udviklingen af friskolen.

2 Jeg vender lige tilbage til økonomien, for hvad kommer det her til at betyde. Gjort op i kroner og øre betyder det, at skolen mister ,- i tilskud pr. manglende elev i forhold til det elevtal, vi har budgetteret med. Dvs. får vi kun 80 elever, mister vi tilskud for 1 mill. kr. Vi har for de kommende to år budgetteret med underskud, da den strategi, vi har lagt, indebærer udgifter i en størrelsesorden, der ikke kan finansieres af den daglige drift. Heldigvis er vi i den heldige situation, at vi ikke har investeret stort og er gældsatte, men tvært imod har lidt penge på kistebunden. Det betyder, at vi pt. ikke behøver optage lån for at finansiere fx. vores renovering af bygningerne. I den nuværende situation kan man sige, at vi har haft valget mellem at bygge læskure og så håbe på, at det går over. Eller at bygge vindmøller, der kan give fremdrift, så vores skole igen rykker ind i selskabet af efterskoler-med-ventelister. Vi har valgt det sidste, for det fortjener skolen. Og vi er sikre på, at vi har valgt rigtigt. Så vil jeg overlade talerstolen til Martin, som vil konkretisere vores strategi. Bagefter vil Jørgen fortælle om vores tiltag indenfor de fysiske rammer. Motivering ved Martin Falk Jeg takker for ordet Dorte og må så se om jeg kan holde tungen lige i munden og ikke fortabe mig i detaljer i hvert fald vil jeg bestræbe mig på med store penselsstrøg at sætte jer ind i de tanker vi har gjort os med henblik på fortsat udvikling af vores efterskole da det jo er der vi udfordres lidt mere end godt er pt. Som Dorte lige har redegjort for så er der flere faktorer som indvirker på vores nuværende situation og vores fornemste opgave må være at fokusere på, hvordan vi vil agere i et efterskolelandskab, hvor tendensen er tydelig de specialiserede skoler f.eks med idræt, musik, gymnastik rider fortsat på en bølge - hvorimod vi idealister, der fastholder at efterskoleliv skal bestå af en bredt oplevelsesunivers, og handle om den enkeltes udvikling i et dannende fællesskab, hvor forskellige interesser, livssyn og baggrunde er med til at udvikle den enkelte er kommet i knibe. Hørte forleden om en skole som pt. manglede 100 tilmeldinger, så der er andre end os der går en udfordrende tid i møde. Jeg eller vi er ikke et sekund i tvivl om at vi har en skole med bund og masser af potentiale også til at imødekomme fremtidens udfordringer, men det kræver at vi åbensindet og uden parader oppe tør se tingene i øjnene, diskutere og træffe beslutninger. Samtidig skal vi ikke sætte vores lys under en skæppe men tværtimod sætte ord på, fortælle om vores fortræffeligheder så andre end dem der kender os pr. tradition får øjnene op for skolens mange kvaliteter. Grundlæggende kan vi sige at der er 5 hovedområder der har haft vores interesse og bevågenhed i debatten omkring skolens fortsatte udvikling Markedsføring Pæd.indhold/uv. tilbud Ledelsesudvikling Personaleudvikling Skolens fysiske rammer Og det er de overordnede tanker/stragtegier indenfor de områder vi gerne vil informere om ja ja og i særdeleshed markedsføringsdelen, hvor et mere mundret og stedbestemmende navn ikke er til at komme udenom Markedsføring markedsføring er gennem de sidste 4-5 år blevet et parameter alle skoler må forholde sig til og lave strategier efter. Sidst skolen var i problemer for 6-7 år siden entrede skolen med Marginal som dengang fik lavet en fin kampagne skolen med de mange ansigter der gav resultat. Skolen med de mange ansigter fremstår i dagens kontekst som et lidt vagt udtryk. Vi har gennem det sidste år arbejdet med M4M, som har hjulpet os med en kampagneside pressemeddelelser og plakat rundsendelse med fin effekt ligesom vi har arbejdet lidt med facebook og googlereklamer men vores store udfordring er langsigtet markedsføring baseret på en tidssvarende hjemmeside. Målet er at vores skolelogo bliver et brand ser man spiralerne tænker man på os. Vi har i den sammenhæng haft forhandlinger med flere bl.a. de to nævnte, men har valgt at indgå samarbejde med Benner og Løvendahl fra Svendborg, som pt. arbejder hårdt med at finde et formsprog der passer til vores skole. En velfungerende og inspirerende hjemmeside er det måske nok vigtigste værktøj i vores bestræbelser på at fange de unge og deres forældre. (henvis til hjemmesidens funktioner PP) Hvad skal markedsføres skolens linjer Gymnastikken særlige struktur hos os

3 Vores arbejde med niveaudeling i tysk/engelsk/matematik Skolens faglighed - hvilken elevgruppe ønskes, vi har heldigvis ry for at være rummelige og gode til at tackle de skæve unge, men i takt med at flere og flere skoler har specialiseret sig og formuleret de vil eliten, er vores procentielle del blevet for stor og fylder for meget i hverdagen. Vi har I de gode år ca.85% der søger gymnasieeskolen og det skal være vores målsætning. Skolevejledning Muligheder på skolen (faciliteter og brug af disse) Og vigtigst af alt så skal efterkolen kunne stedbestemmes også uden for nærmiljøet, hvorfor en ændring af efterskolens navn i markedsføringsmæssig forstand bør ændres til Midtfyns Efterskole. Udover satsning med ny hjemmeside og navneændring arbejdes der pt. også med en stragtegi for vores generelle net annoncering, mulig brug af tlf. reklamer samt selvfølgelig vores brug af pressen og udsendelse af stragtegisk rigtigt placerede pressemeddelelser Tidshorisonten for etablering af ny hjemmeside er at vi gerne skulle have en ny hjemmeside klar uge 7-9 og at vi med åbningen af den udsender pressemeddelelse om navneændringen og nye tiltag på skolen evt. i samspil med en lille reception i et nyistandsat lokale. Pæd. indhold: Markedsføring og navnetiltag gør jo heldigvis ikke hele arbejdet, hvorfor vi jo også har søsat nogle indholdsmæssige tiltag, hvor udgangspunktet er at som elev på vores skole Sdr.Nærå Friskole/midtfynsefterskole så skal man udfordres menneskeligt fagligt og fysisk. Fokusområderne som i den kommende tid vil blive udviklet med personalet er - Linjerne skærper deres profil, så det tydeligt fremgår hvad der adskiller os fra de andre Linjerne bliver atter selvstændige fag, med fokus på praktisk/musisk aktivitet dvs. dansk bindes ikke længere på linjerne Linjerne investerer i nødvendigt udstyr såsom kajakker, mixerpulte etc. Valgfag udbydes ved skolestart indenfor flg. områder prakt./musisk idræt dannelsesfag og som noget nyt satser vi på at alle årets valgfag er meldt ud inden skolestart, så nye elever kender hele pakken. Valgfagenes kvalitet skal styrkes (uv.planer) og for at tilgodese de fagligt søgende elever skal vi være obs på også at tilbyde f.eks. gymnasiematematik, fysik for nørder, handelskolerelaterede fag eller andre fag med højt fagligt indhold kan selvfølgelig også være i den mere kreative faggruppe. Ty/fysik skal kun kunne fravælges såfremt man iflg. elevplanen ikke har brug for disse fag og anden aktivitet skal selvfølgelig tilbydes køkken/pedel/valgfag/ lektiehjælp med lærer etc. Der skal være obl. idræt/bevægelse hver dag hvis det overhovedet er mulig 9/10 kl. undervises adskilt jf. linjeomlægningen På sigt overvejer vi at indføre cambridge engelsk Der arbejdes pt. ihærdigt på en skemastruktur der kan tilgodese alle vores ønsker og iflg. NK er denstørste udfordring den daglige bevægelsestime. De to sidste punkter ledelsesomlægningen og personaleudviklingen vil jeg ikke medgive så mange ord, men alligevel lige skitsere de rammer vi arbejder med. Alle kender vist til omlægningerne i friskolen og ansættelsen af Lisbeth og for en stund har vi også nedlagt/omlagt afd.lederstillingen i efterskolen, som pt. erstattes af diverse koordinatoropgaver. (se PP) Forstanders primæer funktionssted bliver efterskolen Friskoleleder har fuld kompetence Koordinatoterer indenfor flere område skal skabe ejerskab, medindflydelse og sikre en åben organisation med høj vidensdeling. Personalegruppen har nikket accepterende og vi tror på at konstellationen er det, som skal til på nuværende tidspunkt, hvor vi er lidt pressede. Personaleudvikling er jo egentlig noget der foregår hele tiden, men med så drastiske omlægninger og den trods alt væsentlige udskiftning af personale, der har været gennem de sidste 5-6 år er det klart at vi er opmærksomme på indsatsen skal øges og pt. arbejder jeg på et fællesuddannelsesforløb for efterskolens ansatte, der over de næste 2 sæsoner skal give lærerne en fællesidentitet faktisk en meget gl. problemstilling på skolen, hvor vi altid har brystet os af forskelligheden.forskellighed er også langt henad vejen et gode, men kan også medføre usikkerhed både blandt elever og kollegaer. Teamspirit fagligudvikling som efterskolelærer dialogorienteret kollega; hvordan udvikler vi hinanden / - bliver kodeordene og indsatsen etableres i samarbejde med udefra kommende ressourcepersoner, så vi alle kan få et løft. Lad det være ordene for mig - som I sikker har gennemskuet så er det en ret kompleks og om sig og gribende plan vi har iværksat.ihvertfald så småt er i gang med at få sat i omdrejninger men vi tror på

4 at det er vejen frem såfremt vi ønsker at tage konkurrencen op og atter spille os i superligaen som Sdr.Nærå Friskole / Midtfyns Efterskole en skole et hold. Ja og udover at disse tiltag skal vi sandelig også have blik for vores fysiske rammer, men det overlader jeg til Jørgen Bygningsmassen ved Jørgen Vi har valgt at bruge en del penge på istandsættelse af skolen da mange lokaler og områder ikke lever op til nutidens krav. Samtidig ønsker vi at tiltrække flere efterskoleelever. Vi håber også at børnene og de unge mennesker vil passe bedre på skolen og inventaret når det bliver istandsat. Muligheden og lysten for at lære noget og fordybe sig skulle også gerne forbedres med de kommende investeringer Istandsættelse af div. områder på skolen i 2010 Spisesal Nyt Varmeanlæg Nyt gulv Nyt støjdæmpende loft Maling af vægge og spær Ny belysning og elarbejde Nyt inventar Døre og glasparti Nye yderdøre i alle afd. Nyt glasparti i ved hovedindgang. Nyt låsesystem. Fællesrum i friskolen Nyt gulv Maling af vægge og døre Ny belysning. Indretning af kloge m2 Penge fra Realkredit DK kr. Hallen Efterskolen Fysik Smartboards Skolekøkkenet Maling af loftet i lys farve Vinduer i gavl mod nord 3 stk. Maling af 3 store Klasseværelser Maling af opgang i vest bygningen Inventar på elev områder og Hovedindgang. Renovering af lokalet Nye undervisningsborde Gennemgang af installationer. Genbrug af skabe og udstyr Friskolen 7 KL. Efterskolen 4 klasseværelser og Design Fysik. Et kommende projekt. Plan for rummet er under udarbejdelse Det normale vedligeholdelse budget, vil stadig være til rådighed til forbedringer og reparationer på andre områder af skolen. Igennem de senere år er der blevet udført en del andre vedligeholdelser af bygninger og etablering at nyt faglokale og parkeringsplads, så vi mener, at vi kommer rundt på store dele af skolen.

5 Jeg håber også vi kan få nogle hyggelige haveaftener i 2010 hvor vi får løst en del opgaver sammen. Referat af debatten. Bemærk at ikke alt er skrevet ned og noget kun som stikord. Forslag, kommentarer og spørgsmål fra salen er mærket S, for skolekreds og svar er mærket B, for bestyrelse og ledelse. S: Hvordan mødes potentielle elever til f.eks. adventure-linien? B: Relevant materiale skal være synligt og præsenteres indbydende når kommende elever besøger skolen første gang. Duelighedsbeviser S: Linjefagslærerne skal kunne sælge skolen S: På efterskolerne.dk ligger SNEF langt nede på listen, da skolerne er sorteret alfabetisk. Mener ikke at valgfagene popper nok op. Elever der viser rundt skal være glade og entusiastiske. Der skal være noget salgsmateriale (smart) at sende ud til interesserede Er bange for at navnet Midtfynsefterskole drukner blandt de andre fynske efterskoler. B: Vi skal også hente elever fra Sjælland og Jylland. Der er tænkt på gadget. S: Hvor mange elever kommer fra Fyn og hvor mange fra andre landsdele B: Flest fra Fyn da de kender os, men vi har altså brug for de andre. S: Taxi til at hente/bringe elever fra stationen ol. B: Vi er i gang med lignende tanker. S: Sjælland er ikke så vandt til efterskoler, mener at der er meget fint at kalde der midtfyn, så ved forældrene hvor der er, og kan bedre finde ud af logistikken. Vi skal ikke kun satse på de fynske elever S: Imod navneskift, går glip af gamle elevers anbefalinger. B: Eleverne kommunikerer anderledes i dag, SMS og lign. om de skriver SNFE4Ever eller noget andet. De gamle elever skal nok finde os. S: Hjemmeboende 10. klasse elever, 2 spor i Friskolen i klasse. B: Husk økonomien i at gøre Friskolen 2 sporet. B: Dem der ikke vi være med til nyt navn må betale gildet. S: Mener at faciliteter og udstyr skal være meget tydeligt for besøgende. B: Vi er i gang! De tre linjer er i gang med gode ønskesedler. S: Mener godt, at man kan gøre mere brug af efterskolelærer i klasse i Friskolen. S: Stemningen er vigtigere end det ydre Mener ikke at navnet kan betyde det helt store B: Vedligeholdelsen skal være i orden (mindst 3 eksempler på fravalg fra mødre) S: Tidsperspektiv på forbedringsprojekterne? B: Vinterferien bruges til rigtigt meget og det er planen at alt står færdigt inden sommerferien. S: Låne penge? Bygge mere, f.eks. ny hal. B: Vi har ikke råd til at låne så mange penge, økonomien er for ustabil. B: Friskolen og Efterskolen kan bruge hinanden mere. B: Den dag vi gældsætter os, er det banken der bestemmer løbet. S: Tak for et godt oplæg. Skal linjerne være en del af navnet? Perspektiver omkring elevernes fritid, andre arrangementer, altså ikke undervisning? Elevtalsperspektiv: B: 120 er faktisk lidt for mange Optimalt: elever Aften aktivitet: vagttilsyn er beskåret, da der bruges flere mandetimer til den daglige undervisning Vi er ved at finde rum til mere. Navn: Midtfyns efterskole for adventure, design og musik S: Bo-områderne forbedringer? S: Velkomstpakke? B: Pakke: tøj med logo B: Vi er i gang med en løbende udskiftning af senge stole og møbler i fællesrum

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref)

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) Orientering Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i GFA,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275 Side275 Referat fra den ordinære generalforsamling på Torsdag den 9. april kl. 19.00 Torben Karlsen bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af stemmetæller Helge Jørgensen og Thyge Brogaard

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne.

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne. Forord: DBU s Breddedommergruppe har bedt DBU s Rekrutterings og Fastholdelsesgruppe(R&F) om at se på, hvordan man bedst muligt kan rekruttere og fastholde vejledere og udviklere. Denne rapport giver ingen

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426)

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Deltagere: Lotte, Lærke, Lizzi, Randi, Janne, Flemming,

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R Styrk og skab NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R I N D H O L D Hvorfor denne folder?...side 3 Teenklub og Unge Voksne (UV)...side 4 Foreningsbestyrelsen...side 7 Forældre...side

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. På Efterskolen Østergård evaluerer vi løbende elevernes udbytte af deres efterskoleophold. Arrangementer, emneuger og særlige forløb

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere