Referat af beboermøde den 19. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af beboermøde den 19. april 2010"

Transkript

1 Referat af beboermøde den 19. april 2010 Valg af dirigent: Mads er valgt. Valg af referent: Cecilie er referent. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde: Referatet er godkendt. Godkendelse af dagsorden for dette møde: Dagsorden godkendt med mindre rettelser i rækkefølgen. Beboerrådets beretning: Dennis er ny formand efter Bettina flyttede i slutningen af marts måned. Penge fra Johannes Fog fonden (15.000) til indkøb af haveredskaber. Tak til fondsgruppen. Vi har fået et nyt fyr og det virker. Det kan ses, at forbruget af gas så småt går nedad. Varme i kælderrum. Vi har meget husleje-tab. Vi har ledige lejligheder. Rådet er aktive ved problemet og annoncerer rundt. Annonce lægges på hjemmesiden og sendes ud på all , så den kan bruges endnu mere aktivt. Dispensationer. Hvordan står det med det? Det er godt et godt tidspunkt at søge nu. Universitetsavisen på KU kunne være et godt sted at reklamere. Inspektørernes beretning: Se skrift. Hvem skal betale for rapporten til Techem? Det skal vi selv. Dette skal også bruges til ansvarsfordeling i forhold til Techem. Parkeringsbede: Vi håber at de er færdige. Det skal nævnes til inspektørerne, at det ikke er i orden, det, der er lavet. Kantstenene er ikke

2 rettet op, der er stadig græs (der er ikke gravet nok af), stenene ligger ikke ordentligt og der er steder, der mangler sten. Er det planen, at træerne ud mod Gøngehusvej skal beskæres? Det tager vi op med inspektørerne. 11A. Kan man gå i gang snart, så den bliver færdig men vente med betalingen? Ja, det regner vi med inspektørerne gør. Vi hører dem. Centerlederens beretning: Ny centerleder: Jean 13B. Ros fra centerlederen: Vi er gode til at overholde åbningstider. Husk når man har lejet centerbygningen, at nøglerne skal afleveres i postkassen umiddelbart efter, så centerbygningen kan blive kontrolleret inden depositum udleveres. Der er rift om lokalerne. Hvis man ikke vælger at benytte centerbygningen, så afbestil så andre kan komme til. Det er dumt at centerbygningen står tom, når den kunne blive lejet ud. Husk at det er muligt at låne ting. Se liste på hjemmesiden. Hvordan med konto 25? Det går trægt. Banken er sløv. Det er ikke holdbart, så vi overvejer om der skal skiftes bank. Problemet er, at det er en foreningskonto. Vi vil høre rundt i DFK om de andres erfaringer med foreningskontoer. Det er muligt at gå op til PKS med kvitteringer og et referat, og så få pengene den vej. Husk det altid er muligt at sende en mail. Dette vil ofte give en hurtigere besvarelse. Fremlæggelse af kollegiet budget for 2010/2011 godkendelse af budget: Se udsendte budget. Kan lejetabet skyldes at PHD-studerende ikke må blive boende. Det kan der godt, men i øjeblikket får PHD-studerende dispensationer. Aldersgrænser: Der er nogle bestemmelser for, hvor gammel man må være, for at kunne søge ind på ungdomsboliger. Det er muligt at blive boende på kollegiet indtil man er 35 år. PKS administrerer, men det er indstillingsudvalget, der bestemmer og giver dispensationer. Se indstillingskriterierne på hjemmesiden under downloads.

3 Vand og kloakudgifter: Der er en stor stigning i budget 09/10 på 22 t.kr. i forhold til 432 t.kr. Dette skyldes forbrugsafregning. Det er det samme, der gør sig gældende med varme og el. Der er både gode og dårlige ting ved at forbrugsafregningen er midlertidigt fjernet. Der var fx nogle, der skruede op for varmen, da der blev givet besked om, at der nu var fælles afregning. I øjeblikket tages der ikke hensyn til midterlejligheder, som bliver til endelejligheder som følge af fraflytninger. Der gøres opmærksom på, at hvis der skal spares på energien, er det dog ikke forbrugsafregning, vi skal gå efter, men derimod udskiftning af rør og vinduer. Note 5: Administrationsomkostningerne er stedet med næsten 70 t.kr. Der skal ansættes en person ekstra i PKS. Derudover har regeringen bestemt, at der skal lægges moms på administration per 1/ Derudover er der sat større krav til PKS fra kollegierne, som koster nogle penge. Der er blevet skiftet i personale, arbejdet med samarbejde og kundebetjening, uddannelse af personale. Der er sammenlignet med lignende selskaber, hvor dyr PKS er i forhold til ydelse og personale i forhold til fx UBS. Prismæssigt ligger PKS ligger i den billige ende og vil fortsat gøre det med de nye tiltag. Momsstigningen er PKS samlede udgifter minus 5,3% plus 25%. Dette skyldes lønsomafgiften. Inspektørerne er ansat direkte på kollegiet, så disse er ikke indbefattet af momspålæggelsen. Stigning i ejendomsfunktionærer: Der er blevet ansat en grøn medarbejder, som giver en stor stigning fra 08/09. Langtidsbudget: Etablering/reetablering af legeplads i række 8: Husk det er muligt at få legepladser sponsoreret. Det er derfor formuleringen er bred, så det er muligt og det er også derfor den er skubbet et år, så der er tid til at få det undersøgt ordentligt. Det er ikke muligt at lægge nye rør ind i budgettet lige nu. Dette ville give en stor huslejestigning. Det bliver lagt i langtidsbudgettet på næste budgetmøde i efteråret. Det er ikke muligt at låne penge til det. Vores egenkapital er ikke stor nok til at etablere rør med det samme. Hvis det skal gøre nu, så skal der søges fonde igen. Maling af gavle: Hvem skal gøre dette? Inspektørerne skal høres om dette. Hvem skal male hvad? Hvad maler inspektørerne og hvad skal beboerne selv male? Driftbudgettet er godkendt med de nævnte kommentarer. Valg af rådsmedlem og suppleanter: Sara Lorentzen 5E er valgt til rådet på den vakante post i første omgang for et halvt år. Jesper Bøgsted 16A er valgt som suppleant.

4 Maria 11B vil gerne være 2. Suppleant. Christina 11C vil gerne dele sedler rundt og lave andet praktisk arbejde. Dette skal også nævnes over for inspektørerne. Beretninger fra diverse udvalg: Aktivitetsforeningen: Fisketuren blev aflyst pga. kutteren. Der bliver arrangeret en ny. Der er gang i aktiviteterne med svømning, fodbold, badminton. Der afholdes møde vedrørende børnegymnatik. Kommende aktiviteter: gokart, loppemarked, fisketur, sommerfest. Vi glæder os. Der er loppemarked den 2. maj. Der reklameres vidt omkring, især på nettet. Det overvejes om der skal afholdes 1. hjælpskursus. Er der mulighed for at blive livredder, så der kan svømmes oftere? Det undersøges, men der bliver jævnligt uddannet livreddere. Avisgruppen: Der var ikke så god opbakning til avisen, så den er gået lidt i sig selv. Kig på Nybrogaards avis og få lidt inspiration. Jean vil gerne med medlem af avisgruppen og få banket lidt liv i den igen. Baren: Der holdes baråbent jævnligt. Der kommer ikke så mange, men der reklameres lidt mere, så der forhåbentlig kommer lidt flere. Næste baråbent er 29. April. Tour De Rækkehus afholdes 12. juni. Vi mangler barmedlemmer. Skriv til hvis du er interesseret eller kom og få en snak med os andre. Det er hyggeligt om man har mulighed for at være bartender i baren og har stregliste i baren. KAF: Der har lige været kanalafstemning, men det er ikke besluttet endnu, hvilke kanaler, der er stemt ind. Ca. 25% fra kollegiet stemte. Der arbejdes på at gøre det muligt, at de enkelte kollegianere kan vælge pakker og helt undgå at antennebidraget (dette arbejdes der hårdt på fra de andre kollegier). Dette vil blive dyrere for de kollegianere, der fortsat vil modtage tv. PKS har sænket antennebidraget, hvilket vil medføre færre kanaler. Overskuddet i antennebudgettet skyldes afbetaling af gamle systemer. Lovgivningen gør, at det fra 2012 skal være muligt at fravælge antennebidrag. Miljøgruppe og fondgruppe: Miljøgruppen genopstod pga. fyret. Miljø og fondgruppe har arbejdet tæt sammen i samarbejdet, sammen med fyrgruppen. Fondgruppen søger medlemmer til at søge penge til varmerør. Derudover står miljøgruppen for containerpladsen. Der er stadig ALT FOR MEGET AFFALD ved siden af containeren. Der skal gøres mere for at afstedkomme dette problem. Der er opstillet kompostbeholdere på containerpladsen. Over vinteren har 2 af de 3 kompostbeholdere kørt, men den sidste vil blive sat i gang til havedagen. Til efteråret vil der være kompost til brug. Der kan hentes gratis god kompost i Lyngby på Nøjsomhedsvej 26. Kompostormene har overlevet vinteren husk ormene ikke er til fiskning. Miljøgruppens vil begynde at arbejde på at få folk til at genbruge mere, så der kommer mindre i den grønne container, evt. ved brug af Der er ansøgt hos Johannes Fogs fond,

5 hvor der er søgt om kr. til udskiftning af haveredskaber. Vi fik kr., men regner med at søge igen. Haveredskaberne er talt op, smidt ud og omfordelt, så alle rækker får glæde af de nye redskaber. Købes der fliserensere? Ja, der købes fliserensere til alle skure. Græsslåmaskiner: Hvis de ikke virker, så kan de stilles op i inspektørskuret med en seddel (og en mail til inspektørerne), og så kigger inspektørerne på det. Kunne det være en ide at miljøgruppen arrangerede fællesture til containerpladsen for de kollegianere der ikke har bil? Netgruppen: De søger nye medlemmer. Nettet kører fint i øjeblikket. Det vil være godt, hvis det er flere, der bruger s. Det undersøges om der er mulighed for, at e- mails kommer på ens private mail. Det er muligt med bl.a. gmail, men hotmail er lukket pga. spam. Spørg netgruppen, hvis du vil have din kollegi videresendt. Er der stadig manual på hjemmesiden? Ja. Hvordan får nye beboere besked om opsætning af mail? Der står, at de kan læse mere på hjemmesiden på brugererkæringen. Dette vil ikke løse, at få læser mailen. Det skal snarere være muligt at folk kan bruge sin private mail. Øl: Der er nogle, der gerne vil brygge øl, men der mangler en nøgle til lokalet. Meddelelser fra bestyrelsen: Der er kommet ny formand. Morten Brøns erstatter Dan Rosbjerg, formand gennem 15 år. Diskussion af brug for kælderrum: Det gamle TK-øl rum er låst og inden har nøgle. Rummet er ret småt ca. 2m^2. Punktet skydes til debat på et senere rådsmødet når rummets aktuelle størrelse kendes. Valg af rådsformand og bestyrelsesmedlemmer: Rådsformand: Dennis 20B fortsætter som rådsformand. Bestyrelsesmedlemmer: Dennis 20B og Cecilie 19C fortsætter som bestyrelsesmøder. Indkomne forslag:

6 Der er ikke kommet forslag før mødet. Eventuelt: Lejetab: Kunne det være en mulighed at ændre vores indstillingskriterier, så det er muligt for par, hvor den ene ikke er studerende kan blive indstillet til beboelse. Vi skal se tiden lidt an, men hvis der ikke er fyldt op til efteråret skal der kigges mere drastisk på det. I øjeblikket giver PKS dispensationer til par, hvor den ene starter på uddannelse efter sommerferien. Der har været problemer med findbolig, hvor henvendelserne ikke er kommet videre til PKS. Alle dispensationer går til indstillingsudvalget (PFIU) og ikke til rådet. Kollegiet har ikke nogen repræsentant i indstillingsudvalget. Husk at det altid er muligt at kontakte rådet i forbindelse med dispensationsansøgninger. Halvtag på containerpladsen. Skal der være et halvtag på containerpladsen hvor gamle møbler kan blive stillet til genbrug. Denne diskussion genoptages på næste rådsmøde d. 3. maj. Der er kr. i budgettet til advokater. Dette er rådgivning til nyt fyr.

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Andersson (LGA) 19D Gregers Rasmussen (GR) 2D Sidsel Marie Andersen (SA) 19B Randi Larsen (RL) 11A Kenneth Hytting

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H.

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Rådsmedlemmer ikke

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Anders M Madsen (AMM) Anne-Sofie A. Hansen (ASH) Jakob Lærke Lorentzen (JLL) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere