Søborgmagle SOGN & KIRKE. Febr.-marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søborgmagle SOGN & KIRKE. Febr.-marts 2014"

Transkript

1 Søborgmagle SOGN & KIRKE Febr.-marts 2014

2 Fastelavn i Søborgmagle Familiegudstjeneste og fastelavnsfest søndag den 2. marts kl Tag godt imod vore indsamlere! Støt kampen mod sult ved Sogneindsamlingen den 9. marts det giver en god fornemmelse i maven! Fastelavn er børnenes fest med masker og udklæd ning, fastelavnsris og tøndeslagning, kattekonge og kattedronning, fastelavnsboller og -godter. Det er der også tradition for i Søborgmagle Kirke på fastelavns søndag. Og der er ingen tvivl om, at børnene synes det er sjovt at klæde sig ud og tage del i fastelavnsfestlighederne, som oprindeligt udsprang af indledningen på den 40 dage lange faste- og forberedelsestid frem til påske. Man festede og slog sig løs før begyndelsen på fasten, hvor man skulle holde sig fra alle de gode sager såsom kød og mælk, fint mel og fede spiser. Fastentidens strenghed er afskaffet, men det har stadig betydning at vide, hvorfor vi fester ved fastelavn. Derfor indledes fastelavnsfesten i Søborgmagle Kirke med en familiegudstjeneste kl Efter gudstjenesten slår børnene katten af tønden i kælderen og bagefter er der lidt godt til ganen for både børn og voksne. Alle er hjertelig velkomne også selv om man ikke længere har mindre børn! For med et åbent sind kan alle aldre glæde sig over det leben og halløj, det giver med udklædte børn i kirken! Familiegudstjeneste og fastelavnsfest, søndag den 2. marts kl Søndag den 9. marts går frivillige over hele landet igen på gaden ved den årlige Sogneindsamling for at samle ind til kampen mod sult i verden. Den første Sogne indsamling fandt sted i 1999 så i år er 16. gang og gennem årene har titusinder af frivillige samlet mere end 170 millioner kroner ind til verdens fattigste. Penge, som har gjort en forskel. I 2000 lovede verdens ledere at halvere antallet af sultende i verden inden Og med en fortsat fælles indsats er det faktisk muligt at nå dette mål. I dag lever 842 millioner mennesker med sult af forskellige årsager: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Hertil kommer, at man i de fattige lande ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klima forandringerne. Sult kan stoppes ved en fælles indsats. Det giver en god fornem melse i maven! Først og fremmest hos de mange, der ved hvad det er at sulte og ikke have mad nok. Men også hos dem, der hjælper i kampen mod sult ved at gå på gaden og samle ind den 9. marts eller ved at give et bidrag til indsamlingen. I Søborgmagle er det tradition, at årets konfirmander går foran i indsamlingen sammen med andre frivillige i alle aldre. Og man kan stadig nå at melde sig som indsamler enten ved henvendelse til kirke kontoret eller hos indsamlingsleder Elsebeth Jensen tlf Sogneindsamlingen finder sted søndag den 9. marts fra kl. ca og et par timer frem. Tag godt imod vore indsamlere! Sogneindsamling søndag den 9. marts kl

3 Du gav os efter dit behag Karl Laurids Aastrup ( ) var sognepræst i Husby-Sønder Nissum sogne I nabosognet Vedersø hed præsten Kaj Munk. Han var dramatiker Aastrup blev salmedigter på trods af at han mente, at der ikke kunne eller skulle skrives nye salmer. De to vidt forskellige personligheder stødte uden tvivl ofte sammen Munks patos stod i skærende kontrast til Aastrups ofte koncentrerede evangeliske nøgtern hed, som kendetegner hans salmer. De benytter sig ikke af smukke ord men en ofte uvant stringens. Tidligere biskop i Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas, peger i en artikel fint på at Aastrups salmer ofte har en stærk sjælesørgerisk tone. Han påpeger endvidere at de ofte er gode læsesalmer hvilket i høj grad er tilfældet med Du gav os efter dit behag. 4 En læsesalme altså en tekst man måske endog adskillige gange kan læse og genlæse for at absorbere indholdet, for at fatte storheden i digtets forkyndelse. Aastrup skriver ikke indviklet, men måske nok arkaisk og i usædvanlige sprogrytmer i det aktuelle tilfælde for at indpasse sit digt perfekt til den smukke inderlige melodi fra Wittenberg 1541, der har en ujævn rytmemetrik. Melodien har tilsyneladende inspireret salmedigteren så meget, at han langt senere i livet skrev Salmebogens nr. 21 Du følger Herre al min færd til samme melodi. Du gav os efter dit behag er en af Aastrups tidlige salmer han begyndte at skrive salmer i starten af 30 erne efter et kort skønlitterært forfatterskab. Salmen kan virke streng og asketisk i sin knappe sprogtone; hvert et ord skal være meningsbærende og ikke udsmykning. Salmens fortættede indhold udsiges straks i 1. strofe: Du gav os livet for i dit navn at leve til vor næstes gavn. Hos Aastrup er ingen nåde, uden der først er bud og dom. Først når vi sørger over vores manglende evne til selv at leve op til buddet om næstekærlighed, har vi mulighed for at tage imod Kristus og evangeliet om nåden fra Gud. Lad det under med os ske, vi altid må vor næste se! Aastrup arbejdede bevidst på at sproget skulle være slankt og i mine øjne stadig utrolig ekspressivt, som f.eks. 5. strofes Alene han af gravens hul os hente kan og Vi måtte lære Mørkets gys. Salmen rummer, sin strenghed til trods, megen glæde i Håbet håbet i det høje. Salmen munder ud i en bøn om Gud skal lade det under ske, at vi altid må vor næste se at Helligånden skal virke i os, så vi kan tjene vor næste. Aastrup-kenderen provst Elof Westergaard skriver om Aastrups salmer at der træder et rum og en verden frem. Et ofte enkelt, kontrastfyldt og klart univers, der i struktur ligner det havnære vestjyske land skab. Denne rammende beskrivelse passer godt til denne salme det enkle og klare kan til tider åbne vore øjne og hjerte bedre end floromvundne vendinger. plf 5 1. Du gav os efter dit behag vor jord med al dens grøde; du tændte sol for arbejdsdag fra gry til aftensrøde. Vi skulle vel vort dagværk nå og altid for dit ansigt gå. Du gav os livet uden savn for i dit navn at leve til vor næstes gavn. 2. Så gav vi dig, vor skaber, Gud, et liv, der var lagt øde, et liv i trods mod dine bud fra gry til aftensrøde. Vi søgte kun vort eget vel; vor næste blev vor lykkes træl. Vort selv vi ynded over alt, fra dig vi faldt. Men da var vore dage talt. 3. Din vrede frem af Himlen brød, du lod os dommen kende; du satte os den bitre død, som blev vor lykkes ende. Du skjulte os dit ansigts lys, vi måtte lære mørkets gys. Det blev os koldt ved hjerterod, da vi forstod, vi kendte ej for graven bod. 4. Da gav du efter dit behag, imod hvad vi fortjente, en sådan udgang på vor sag, som ingen kunne vente, et under over al forstand, en visdom, vi ej grunde kan: din Søn, der som vor næste kom og vendte om til nådesbud din vredes dom. 5. Hvad vi ej kunne, gjorde du; det er vor frelse blevet. Os livet er velsignet nu, fordi din Søn har levet. Det er så din retfærdighed, at han for vore synder led. Han holdt for os i Helved stand. Alene han af gravens hul os hente kan. 7. Så takker vi dig, Skaber Gud, for håbet i det høje og beder: skriv os dine bud i hjerte og for øje; ja, lad det under med os ske, vi altid må vor næste se! Udløs vort liv af dødens bånd med almagtshånd, genfød os ved din Helligånd! Nr. 27 se hele salmen i salmebogen eller på

4 Hvor meget tjener du? Et upassende spørgsmål? Jovist - men måske kunne det være aktuelt at overveje fra en ny vinkel... Pæne voksne går ikke rundt og spørger hinanden Hvor meget tjener du? for det er ikke noget, man sådan snager i eller udbreder sig om. Heller ikke selvom spørgsmålet måske optager os nok så meget. Det ville være dårlig stil. For børn er det anderledes uskyldigt og fra dem dukker spørgsmålet op en gang imellem. Jeg har en gang forsøgt at svare Det ved jeg ikke og fik som reaktion dét der blik, som sagde Tror du virkelig, at jeg hopper på den?!. For selvfølge lig ved man da, hvor meget man tjener sådan i grove træk i hvert fald. Det hører ligesom vores tid til at have styr på den slags. Og det er vist heller ikke fjernt fra vores natur at være pænt opmærksomme på, hvor stor en del af kagen de andre får eller hvor stort vores eget stykke kan blive. Det er i hvert fald det indtryk, man får, hvis man slår ordet tjene op på en af internettets søgemaskiner! En noget anden historie får man, hvis man slår op i Ordbog over det danske Sprog. Ud af 10 forskellige betydninger af ordet tjene er det først den syvende, som handler om at få en indtægt eller økonomisk gevinst. Før det oplistes en række andre betydninger: at ære eller til bede, passe et arbejde, være hjælpsom overfor en, være til nytte, være en støtte for, komme til gode, gavne... kort sagt betydninger, hvor det ikke nødvendigvis handler om vores egen gevinst, nærmest tvært imod. Ganske tankevækkende vi kender jo udmærket godt den betydning af ordet tjene... vi bruger måske bare ikke ordet så ofte med dén vinkel? Det minder næsten lidt om betegnelsen for den forestående kirkelige tid: Faste. Ikke at ordet er glemt og det er såmænd heller ikke fordi det at faste eller holde sig fra bestemte fødevarer i en periode er gået af mode snarere tværtimod. Og en næsten-religiøs undertone fornemmer man vist også af og til i beskrivelsen af, hvor meget mere man kan få ud af livet ved at holde sig fra det ene eller det andet. Men netop dét er for - skellen: fokus har flyttet sig. Vor tids faste-ritualer handler om at gavne mig selv sikre mig en større bid af livets kage i form af øget velvære, bedre helbred osv. I den forstand er tidligere tiders fastestrenghed afskaffet, som man kan læse andetsteds i bladet. For den kirke lige fastetids strenghed handlede ikke om at sikre sig selv en større bid af nogen kage, men derimod om at begrænse sin egen kagelyst og tendens til at sætte egne behov først. Sætte en grænse for sin grådighed. Fasten handlede kort sagt om at flytte fokus væk fra sig selv. Et af de meget brugte billeder på det at flytte fokus fra sig selv og være opmærksom på andre er at rejse sig for en ældre dame i bussen, eller hjælpe hende over gaden. Det sidste er vist nærmest en kliché, måske næsten en vittighed i vore dage. De fleste af nutidens ældre kan nok selv komme over gaden, både bogstaveligt og i overført betydning. Af og til er det måske endda dem, der kan give forbipasserende yngre en hjælpende hånd med at finde sikker vej, både i trafikken og livet? Men uanset hvad, så genkender vi billedet som symbol på dét at have blik for andre end sig selv og sine nærmeste man kunne måske ligefrem sige et billede på at tjene? Og i den forstand er billedet nok ikke mindre relevant end tidligere. Måske man i den kommende fastetid skulle glemme de pæne, voksne manerer og stille spørgsmålet Hvor meget tjener du? først og fremmest til den, hvis blik man møder i spejlet morgen og aften, når man står dér med tandbørsten? bbh 6 7

5 musik bøn stilhed Fordybelse og eftertanke Skumrings-gudstjeneste eftertanke Der er efterhånden mange der reserverer tid til skumringsgudstjeneste Det er ikke nødvendigvis trænede kirkegængere, der kommer til disse eftermiddagsgudstjenester, som adskiller sig fra den vanlige gudstjeneste ved at tilbyde mere tid til fordybelse og eftertanke. Det sker i den 9 minutter lange stilhed efterfulgt af et længere stykke smuk musik. Velvalgte salmer, bønner, bibellæsning og en kort tale giver ord, sætninger eller tanker, som hjælper deltageren til at komme et spadestik dybere i tilværelsens og livets finurlig kringelkroge. Værdifulde samtaler! Nu udvides muligheden for at deltage i samtaler om væsentlige og betydningsfulde emner ærdifulde samtaler er et nyt Vkoncept, som bruger elementer fra de allerede kendte gudstjeneste-grupper. Samtalerne forgår i mindre grupper på 4-5 deltagere, som taler sig frem til emnet for samtalen ud fra den kommende søndags tekster. Det er en spændende og givende proces for deltagerne, fordi intet er givet på forhånd, når nutiden skal perspek tiveres ind i det kristne univers. Gudstjenestegrupperne bruges, når kirkebetjeningen har fri, men der er fremkommet et ønske om at få mulighed for at tale om de tanker og spørgsmål, som de kristne Søndag den 2. februar kl Ved gudstjenesten medvirker fløjtenist Rikke Høyer. Efter meditationen spiller hun to satser fra Bach partita a-mol og som postludium spiller Rikke Høyer og organist Per Fischer 1. sats af Poulencs fløjtesonate. Søndag den 23. februar kl Kirkens mezzosopran Anja Lyngbye medvirker. Repertoire er ikke fastlagt endnu, men rigtig mange nyder at høre Anja Lyngbye, så det kan vi kun se frem til. Skumringsgudstjeneste søndag den 2. og 23. februar kl tekster ofte rejser. Det er interessante og lærerige samtaler, som vi ofte går opløftet hjem fra. Samtaler der går et spadestik dybere! Kender du 4-5 personer, som du gerne vil give dig tid til at tale med om væsentlige emner? Så tilmeld jer»værdifulde samtaler«som gruppe! Hvordan det endeligt organiseres afhænger af deltagerne. Man kan deltage så tit man vil, men det typiske vil nok være fire gange om året. Der vil blive mulighed for at danne grupper om dagen og om aftenen. Man kan tilmelde sig som enkeltperson eller som gruppe. Hvis det har din interesse, så kontakt sognepræst Frank Valter Fischer. 3 timer - for og til dig selv Stil omgivelserne på pause og mærk hvor du selv er! - Et nyt tiltag ved Søborgmagle Kirke Retræte at trække sig tilbage fra det pulveriserende liv i en kortere eller længere periode er en gammel kristen tradition. Det er en kærkommende mulighed for at træde ud af livets strøm for at overveje, hvor man gerne vil føres hen. Tid og rum til at besinde sig på sit værdigrundlag og få lov til at se sit liv sat ind i en større sammen hæng. Denne retræte har en varighed på 3 timer og det forgår i en lille gruppe, så man hurtigt får en tryghed ved de andre deltagere. Forløbet har karakter som en meditation og eksistentiel samtale. Der vil være flere kortere og længere perioder i stilhed og guidede samtaler om det centrale kristne begreb Tilgivelse at give og modtage tilgivelse! Store Muko Universitetskoret Store Muko medvirker ved gudstjenesten søndag den 9. februar kl Universitetskoret Store Muko har gentagne gange sunget til Søborgmagle Kirkes forårsmarked. De er blevet så glade for vores kirkerum, at de har bedt om at måtte holde arbejdsweekend i kirken. Koret kvitterer ved at medvirke ved højmessen 9. februar kl. 10, hvor de står for musikken til henholdsvis præ- og post ORIENTERING Da flere af deltagerne formentlig ikke har prøvet det før, så forgår retræten i gensidig respekt for den enkelte og hele gruppen. Den eneste forudsætning er et åbent sind og villighed til at træde nye veje! Retræten foregår i Søborgmagle Kirke, lørdag den 8. marts kl , og den ledes af sognepræst Frank Valter Fischer. Det koster 50, kr at deltage. Der er plads til 9 deltagere der skal dog være 6 deltagere for at retræten gennemføres. Kontakt Frank Valter Fischer for yderligere information og tilmelding. Retræte lørdag den 8. marts kl ludium samt motetten. Musikken vælges af korets dirigent Nenia Zenana i samarbejde med undertegnede. Ved denne særlige lejlighed får musikken således en ekstra dimension, måske også hvad angår repertoiret hvem ved? Festligt skal det nok blive! plf 8 9

6 ORIENTERING Parforhold i forandring Hvordan undgå at vokse fra hinanden mens vores børn vokser? Mange par oplever, at det kan være svært at bevare kærligheden og glæden ved hinanden over tid. Nogle oplever også, at det kan være svært at vende blikket mod hinanden, når man i mange år har haft travlt med at kigge efter ens børn. Sidste år havde vi et vellykket arrangement for årets konfirmandforældre og andre interesserede om parforholdet i forandring med teenage-børn. Dette års konfirmandforældre har også i stort antal givet udtryk for interesse for et foredrag med det tema. Derfor arrangerer og betaler menighedsrådet onsdag den 5. marts kl et spændende foredrag med Mattias Stølen Due. Flot julestue-overskud Søborgmagle Kirkes Julestue på første søndag i advent er en af adventstidens gode og hyggelige traditioner med festlig familiegudstjeneste, adventshygge og gode samtaler i julestuens café, boder med flotte nørklearbejder, juledekorationer, bogbod, stemningsfuld julekoncert med Gladsaxe Kammerkor og ringlotteri med flotte, sponserede præmier fra lokale forretningsdrivende og leverandører. Julestuen indbragte godt kroner til deling mellem SOS Børnebyerne og Søborgmagle Kirkes Menighedspleje. Tak til alle som bidrog til det fine resultat! Denne aften vil Mattias Stølen Due, der er psykolog og par-terapeut hos Center for Familie udvikling, sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at passe på hinanden og vores parforhold. Han vil både vise filmklip og fortælle anekdoter med henblik på at skabe en kreativ og inspirerende aften. Det kan synes unødvendigt at gå til et foredrag om parforholdet, hvis det går meget godt derhjemme. Men det er måske netop når alt fungerer, at man har overskud til at få inspiration til at holde parforholdet levende. Fri entré. Onsdag den 5. marts kl Tak til jule lotteriets sponsorer: DubaB8 Sigaard El Frisør Lucca G Søborg Guld og Sølv Glarmester Niels Larsen Frisør Eva Salon Tina-P Malermester Løvendahl Johansen Rema1000, Søborg Hovedgade Tømrer Gert Aasberg Bibelselskabet Vognmand Philip Højer Fodklinikken, Gladsaxevej Grannys House Ryby Hvidevarehus Phonic Ear A/S Nordlys Café og Spisehus Unitas Forlag/Kirkebogladen Murer Carsten Iversen Paparazi Pizza Søborg Blomster Bog & Idé, Søborg Hovedgade Tømrermester Leif Andersen Kolind Bogtrykkeri I/S Deichmann Planter Canon Danmark A/S Vidste du for resten... Ved Nikolaj Ifversen»Skidt med det - det er bare penge«sagde min gamle moster. Hun havde ellers ikke for mange af dem. Og så var det måske noget overmodigt, men synes jeg egentlig også ret sympatisk. Men penge har der nu altid skullet til og sådan var det også på Jesu tid. Der var f.eks. historien om arbejderne i vingården der fik en enkelt denar og det i øvrigt uanset hvor mange timer de havde lagt på den arbejdsplads. Det er nu en helt anden historie. Men en denar, hvad var det? Denaren var en romersk valuta og helt præcist en sølvmønt på 4,5 gram - og oprindelig med 950 promille af det ædle metal det er hvad vi i dag kalder sterlingsølv, altså næsten helt rent sølv. Med årene fandt romerne ud af både at gøre denaren lidt lettere og også knap så sølvholdig. Det var så en slags devaluering. En anden slags valuta var en talent. Ikke en mønt, men en vægtenhed for guld. På Jesu tid svarende til ikke mindre end 59 kg guld. Så når vi i lignelsen om de betroede talenter hører om manden der skulle ud og rejse og fordelte fra fem til en enkelt talent til sine tjenere så var det mildest talt en formue han lod dem forvalte. I dag forbinder vi jo mest talent med en eller anden slags færdighed. Og den kan strække sig helt fra medvirken i X-faktor til at få en nobelpris. Men uanset henter ordet fortsat sin betydning fra den gamle betegnelse for en stor værdi. Døbte 1. december 2013 Herman Schønau Winther, Holmevej Dødsfald 25. november 2013 Anny Larsine Svane, Skovalleen En gåtur, der gør en forskel En gåtur gør altid godt og med en stak kirkeblade under armen 5 gange årligt, kan den gøre dobbelt godt! Vi mangler 2-3 omdelere nærmere oplysninger hos Bent Bojer Harregaard eller kirkekontoret. Konfirmand-indskrivning konfirmation 2015 begyndelsen af marts udsendes en I orienteringsfolder til alle sognets døbte unge, der skal gå i 8. klasse efter sommerferien. I folderen kan man læse om det kommende års konfirmandundervisning i Søborgmagle Kirke med konfirmation i foråret 2015: enten lørdag den 25. april eller St. Bededag, fredag den 1. maj Materialet udsendes til døbte født mellem november 1999 og marts Ikke-døbte kan få det samme materiale tilsendt ved henvendelse til kirkekontoret eller det kan ses på Tilmelding skal ske til kirkekontoret senest fredag den 4. april

7 Hjørne Præstens Sjæle omsorg! Den menneskelige sjæl har lige så meget brug for omsorg, som den vi efterhånden har lært at vise den menneskelige fysik og psyke. Vi er blevet opmærksomme på at vi skal spise fornuftigt og røre os. Inden for de sidste ti år er det også blevet accepteret at tale om at man har ondt i sindet. Ligegyldigt om det skyldes en eksistentiel krise eller en egentlig psykisk sygdom, findes der også god hjælp på dette område gennem medicin og samtaleforløb. Det er rigtig positivt, at der både på det fysiske og psykiske niveau er større fokus på konsekvenserne af samfundsudviklingen, der fremmer en overfladisk livsform, hvor vi hurtigt er videre til den næste event og byggesten på vores egen lykke. Jeg tilbyder selv kortere samtaleforløb i de tilfælde jeg skønner, at den der søger mig, sidder fast i en eksistentiel krise, der for eksempel kan være fremkaldt af stress, problemer i parforholdet eller dødsfald. Men det har tit slået mig, at mange mangler at tage sig af sin sjæl og blive bevidst om, hvad det er vi sætter vores lid til. Hvem det er vi tjener? Her er der tale om den religiøse dimension, og man kan godt blive overrasket over, hvem og hvad man sætter sin lid til, når tilværelsen synes at styrte sammen omkring os. Selv har jeg fundet fred og hvile ved den kristne tro på at der er en større virkelighed end den vi selv kan skabe. En retræte er et redskab i sjælear bejdet, for det er en fortsat læreproces ligesom arbejdet med den fysiske og psykiske side, som tager nye former og retninger alt efter hvilke begivenheder livet bringer. fvf Menighedsrådsformand Nikolaj Ifversen Tlf Kirkeværge Christian Wind Tlf Søborgmagle Kirke Grønnemose Allé Søborg Tl f Sognepræst Frank Valter Fischer Grønnemose Allé 111 Tlf Træffes bedst formiddag Mandag er fridag Kordegn Kristina Christensen Tlf Træffes i kir kens kon tortid. Organist Per Lauge Fischer Tlf Kirketjener Karen-Elise Jørgensen Træffes tirsdag-fredag kl Privat tlf Sognemedhjælper Lene Andersen Tlf eller Sognemedhjælper / børn og unge Bent Bojer Harregaard Træffes gennem kirkekontoret. Sognemedhjælper / børn og unge Liselotte Ulrik Jensen Træffes gennem kirkekontoret Kir kekontoret har åbent tirsdag-onsdag-fredag 10-12, torsdag Mandag og lørdag lukket. Redigeret af Nikolaj Ifversen, Else Elholm, Bent Bojer Harregaard og Frank V. Fischer (ansv.). Trykt af Kolind Bogtrykkeri I/S. Deadline næste nummer: 10. februar

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1. Læs i bladet: Januar Februar 2014. 2-i-1

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1. Læs i bladet: Januar Februar 2014. 2-i-1 Kirkebladet Januar Februar 2014 Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1 Hvornum kirke Snæbum kirke Hvilsom kirke 2-i-1 HUSK at kirkebladet også indeholder Landsbynyt, hvor du kan se, hvad der sker i Hvornum,

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere