Søborgmagle SOGN & KIRKE. Febr.-marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søborgmagle SOGN & KIRKE. Febr.-marts 2014"

Transkript

1 Søborgmagle SOGN & KIRKE Febr.-marts 2014

2 Fastelavn i Søborgmagle Familiegudstjeneste og fastelavnsfest søndag den 2. marts kl Tag godt imod vore indsamlere! Støt kampen mod sult ved Sogneindsamlingen den 9. marts det giver en god fornemmelse i maven! Fastelavn er børnenes fest med masker og udklæd ning, fastelavnsris og tøndeslagning, kattekonge og kattedronning, fastelavnsboller og -godter. Det er der også tradition for i Søborgmagle Kirke på fastelavns søndag. Og der er ingen tvivl om, at børnene synes det er sjovt at klæde sig ud og tage del i fastelavnsfestlighederne, som oprindeligt udsprang af indledningen på den 40 dage lange faste- og forberedelsestid frem til påske. Man festede og slog sig løs før begyndelsen på fasten, hvor man skulle holde sig fra alle de gode sager såsom kød og mælk, fint mel og fede spiser. Fastentidens strenghed er afskaffet, men det har stadig betydning at vide, hvorfor vi fester ved fastelavn. Derfor indledes fastelavnsfesten i Søborgmagle Kirke med en familiegudstjeneste kl Efter gudstjenesten slår børnene katten af tønden i kælderen og bagefter er der lidt godt til ganen for både børn og voksne. Alle er hjertelig velkomne også selv om man ikke længere har mindre børn! For med et åbent sind kan alle aldre glæde sig over det leben og halløj, det giver med udklædte børn i kirken! Familiegudstjeneste og fastelavnsfest, søndag den 2. marts kl Søndag den 9. marts går frivillige over hele landet igen på gaden ved den årlige Sogneindsamling for at samle ind til kampen mod sult i verden. Den første Sogne indsamling fandt sted i 1999 så i år er 16. gang og gennem årene har titusinder af frivillige samlet mere end 170 millioner kroner ind til verdens fattigste. Penge, som har gjort en forskel. I 2000 lovede verdens ledere at halvere antallet af sultende i verden inden Og med en fortsat fælles indsats er det faktisk muligt at nå dette mål. I dag lever 842 millioner mennesker med sult af forskellige årsager: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Hertil kommer, at man i de fattige lande ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klima forandringerne. Sult kan stoppes ved en fælles indsats. Det giver en god fornem melse i maven! Først og fremmest hos de mange, der ved hvad det er at sulte og ikke have mad nok. Men også hos dem, der hjælper i kampen mod sult ved at gå på gaden og samle ind den 9. marts eller ved at give et bidrag til indsamlingen. I Søborgmagle er det tradition, at årets konfirmander går foran i indsamlingen sammen med andre frivillige i alle aldre. Og man kan stadig nå at melde sig som indsamler enten ved henvendelse til kirke kontoret eller hos indsamlingsleder Elsebeth Jensen tlf Sogneindsamlingen finder sted søndag den 9. marts fra kl. ca og et par timer frem. Tag godt imod vore indsamlere! Sogneindsamling søndag den 9. marts kl

3 Du gav os efter dit behag Karl Laurids Aastrup ( ) var sognepræst i Husby-Sønder Nissum sogne I nabosognet Vedersø hed præsten Kaj Munk. Han var dramatiker Aastrup blev salmedigter på trods af at han mente, at der ikke kunne eller skulle skrives nye salmer. De to vidt forskellige personligheder stødte uden tvivl ofte sammen Munks patos stod i skærende kontrast til Aastrups ofte koncentrerede evangeliske nøgtern hed, som kendetegner hans salmer. De benytter sig ikke af smukke ord men en ofte uvant stringens. Tidligere biskop i Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas, peger i en artikel fint på at Aastrups salmer ofte har en stærk sjælesørgerisk tone. Han påpeger endvidere at de ofte er gode læsesalmer hvilket i høj grad er tilfældet med Du gav os efter dit behag. 4 En læsesalme altså en tekst man måske endog adskillige gange kan læse og genlæse for at absorbere indholdet, for at fatte storheden i digtets forkyndelse. Aastrup skriver ikke indviklet, men måske nok arkaisk og i usædvanlige sprogrytmer i det aktuelle tilfælde for at indpasse sit digt perfekt til den smukke inderlige melodi fra Wittenberg 1541, der har en ujævn rytmemetrik. Melodien har tilsyneladende inspireret salmedigteren så meget, at han langt senere i livet skrev Salmebogens nr. 21 Du følger Herre al min færd til samme melodi. Du gav os efter dit behag er en af Aastrups tidlige salmer han begyndte at skrive salmer i starten af 30 erne efter et kort skønlitterært forfatterskab. Salmen kan virke streng og asketisk i sin knappe sprogtone; hvert et ord skal være meningsbærende og ikke udsmykning. Salmens fortættede indhold udsiges straks i 1. strofe: Du gav os livet for i dit navn at leve til vor næstes gavn. Hos Aastrup er ingen nåde, uden der først er bud og dom. Først når vi sørger over vores manglende evne til selv at leve op til buddet om næstekærlighed, har vi mulighed for at tage imod Kristus og evangeliet om nåden fra Gud. Lad det under med os ske, vi altid må vor næste se! Aastrup arbejdede bevidst på at sproget skulle være slankt og i mine øjne stadig utrolig ekspressivt, som f.eks. 5. strofes Alene han af gravens hul os hente kan og Vi måtte lære Mørkets gys. Salmen rummer, sin strenghed til trods, megen glæde i Håbet håbet i det høje. Salmen munder ud i en bøn om Gud skal lade det under ske, at vi altid må vor næste se at Helligånden skal virke i os, så vi kan tjene vor næste. Aastrup-kenderen provst Elof Westergaard skriver om Aastrups salmer at der træder et rum og en verden frem. Et ofte enkelt, kontrastfyldt og klart univers, der i struktur ligner det havnære vestjyske land skab. Denne rammende beskrivelse passer godt til denne salme det enkle og klare kan til tider åbne vore øjne og hjerte bedre end floromvundne vendinger. plf 5 1. Du gav os efter dit behag vor jord med al dens grøde; du tændte sol for arbejdsdag fra gry til aftensrøde. Vi skulle vel vort dagværk nå og altid for dit ansigt gå. Du gav os livet uden savn for i dit navn at leve til vor næstes gavn. 2. Så gav vi dig, vor skaber, Gud, et liv, der var lagt øde, et liv i trods mod dine bud fra gry til aftensrøde. Vi søgte kun vort eget vel; vor næste blev vor lykkes træl. Vort selv vi ynded over alt, fra dig vi faldt. Men da var vore dage talt. 3. Din vrede frem af Himlen brød, du lod os dommen kende; du satte os den bitre død, som blev vor lykkes ende. Du skjulte os dit ansigts lys, vi måtte lære mørkets gys. Det blev os koldt ved hjerterod, da vi forstod, vi kendte ej for graven bod. 4. Da gav du efter dit behag, imod hvad vi fortjente, en sådan udgang på vor sag, som ingen kunne vente, et under over al forstand, en visdom, vi ej grunde kan: din Søn, der som vor næste kom og vendte om til nådesbud din vredes dom. 5. Hvad vi ej kunne, gjorde du; det er vor frelse blevet. Os livet er velsignet nu, fordi din Søn har levet. Det er så din retfærdighed, at han for vore synder led. Han holdt for os i Helved stand. Alene han af gravens hul os hente kan. 7. Så takker vi dig, Skaber Gud, for håbet i det høje og beder: skriv os dine bud i hjerte og for øje; ja, lad det under med os ske, vi altid må vor næste se! Udløs vort liv af dødens bånd med almagtshånd, genfød os ved din Helligånd! Nr. 27 se hele salmen i salmebogen eller på

4 Hvor meget tjener du? Et upassende spørgsmål? Jovist - men måske kunne det være aktuelt at overveje fra en ny vinkel... Pæne voksne går ikke rundt og spørger hinanden Hvor meget tjener du? for det er ikke noget, man sådan snager i eller udbreder sig om. Heller ikke selvom spørgsmålet måske optager os nok så meget. Det ville være dårlig stil. For børn er det anderledes uskyldigt og fra dem dukker spørgsmålet op en gang imellem. Jeg har en gang forsøgt at svare Det ved jeg ikke og fik som reaktion dét der blik, som sagde Tror du virkelig, at jeg hopper på den?!. For selvfølge lig ved man da, hvor meget man tjener sådan i grove træk i hvert fald. Det hører ligesom vores tid til at have styr på den slags. Og det er vist heller ikke fjernt fra vores natur at være pænt opmærksomme på, hvor stor en del af kagen de andre får eller hvor stort vores eget stykke kan blive. Det er i hvert fald det indtryk, man får, hvis man slår ordet tjene op på en af internettets søgemaskiner! En noget anden historie får man, hvis man slår op i Ordbog over det danske Sprog. Ud af 10 forskellige betydninger af ordet tjene er det først den syvende, som handler om at få en indtægt eller økonomisk gevinst. Før det oplistes en række andre betydninger: at ære eller til bede, passe et arbejde, være hjælpsom overfor en, være til nytte, være en støtte for, komme til gode, gavne... kort sagt betydninger, hvor det ikke nødvendigvis handler om vores egen gevinst, nærmest tvært imod. Ganske tankevækkende vi kender jo udmærket godt den betydning af ordet tjene... vi bruger måske bare ikke ordet så ofte med dén vinkel? Det minder næsten lidt om betegnelsen for den forestående kirkelige tid: Faste. Ikke at ordet er glemt og det er såmænd heller ikke fordi det at faste eller holde sig fra bestemte fødevarer i en periode er gået af mode snarere tværtimod. Og en næsten-religiøs undertone fornemmer man vist også af og til i beskrivelsen af, hvor meget mere man kan få ud af livet ved at holde sig fra det ene eller det andet. Men netop dét er for - skellen: fokus har flyttet sig. Vor tids faste-ritualer handler om at gavne mig selv sikre mig en større bid af livets kage i form af øget velvære, bedre helbred osv. I den forstand er tidligere tiders fastestrenghed afskaffet, som man kan læse andetsteds i bladet. For den kirke lige fastetids strenghed handlede ikke om at sikre sig selv en større bid af nogen kage, men derimod om at begrænse sin egen kagelyst og tendens til at sætte egne behov først. Sætte en grænse for sin grådighed. Fasten handlede kort sagt om at flytte fokus væk fra sig selv. Et af de meget brugte billeder på det at flytte fokus fra sig selv og være opmærksom på andre er at rejse sig for en ældre dame i bussen, eller hjælpe hende over gaden. Det sidste er vist nærmest en kliché, måske næsten en vittighed i vore dage. De fleste af nutidens ældre kan nok selv komme over gaden, både bogstaveligt og i overført betydning. Af og til er det måske endda dem, der kan give forbipasserende yngre en hjælpende hånd med at finde sikker vej, både i trafikken og livet? Men uanset hvad, så genkender vi billedet som symbol på dét at have blik for andre end sig selv og sine nærmeste man kunne måske ligefrem sige et billede på at tjene? Og i den forstand er billedet nok ikke mindre relevant end tidligere. Måske man i den kommende fastetid skulle glemme de pæne, voksne manerer og stille spørgsmålet Hvor meget tjener du? først og fremmest til den, hvis blik man møder i spejlet morgen og aften, når man står dér med tandbørsten? bbh 6 7

5 musik bøn stilhed Fordybelse og eftertanke Skumrings-gudstjeneste eftertanke Der er efterhånden mange der reserverer tid til skumringsgudstjeneste Det er ikke nødvendigvis trænede kirkegængere, der kommer til disse eftermiddagsgudstjenester, som adskiller sig fra den vanlige gudstjeneste ved at tilbyde mere tid til fordybelse og eftertanke. Det sker i den 9 minutter lange stilhed efterfulgt af et længere stykke smuk musik. Velvalgte salmer, bønner, bibellæsning og en kort tale giver ord, sætninger eller tanker, som hjælper deltageren til at komme et spadestik dybere i tilværelsens og livets finurlig kringelkroge. Værdifulde samtaler! Nu udvides muligheden for at deltage i samtaler om væsentlige og betydningsfulde emner ærdifulde samtaler er et nyt Vkoncept, som bruger elementer fra de allerede kendte gudstjeneste-grupper. Samtalerne forgår i mindre grupper på 4-5 deltagere, som taler sig frem til emnet for samtalen ud fra den kommende søndags tekster. Det er en spændende og givende proces for deltagerne, fordi intet er givet på forhånd, når nutiden skal perspek tiveres ind i det kristne univers. Gudstjenestegrupperne bruges, når kirkebetjeningen har fri, men der er fremkommet et ønske om at få mulighed for at tale om de tanker og spørgsmål, som de kristne Søndag den 2. februar kl Ved gudstjenesten medvirker fløjtenist Rikke Høyer. Efter meditationen spiller hun to satser fra Bach partita a-mol og som postludium spiller Rikke Høyer og organist Per Fischer 1. sats af Poulencs fløjtesonate. Søndag den 23. februar kl Kirkens mezzosopran Anja Lyngbye medvirker. Repertoire er ikke fastlagt endnu, men rigtig mange nyder at høre Anja Lyngbye, så det kan vi kun se frem til. Skumringsgudstjeneste søndag den 2. og 23. februar kl tekster ofte rejser. Det er interessante og lærerige samtaler, som vi ofte går opløftet hjem fra. Samtaler der går et spadestik dybere! Kender du 4-5 personer, som du gerne vil give dig tid til at tale med om væsentlige emner? Så tilmeld jer»værdifulde samtaler«som gruppe! Hvordan det endeligt organiseres afhænger af deltagerne. Man kan deltage så tit man vil, men det typiske vil nok være fire gange om året. Der vil blive mulighed for at danne grupper om dagen og om aftenen. Man kan tilmelde sig som enkeltperson eller som gruppe. Hvis det har din interesse, så kontakt sognepræst Frank Valter Fischer. 3 timer - for og til dig selv Stil omgivelserne på pause og mærk hvor du selv er! - Et nyt tiltag ved Søborgmagle Kirke Retræte at trække sig tilbage fra det pulveriserende liv i en kortere eller længere periode er en gammel kristen tradition. Det er en kærkommende mulighed for at træde ud af livets strøm for at overveje, hvor man gerne vil føres hen. Tid og rum til at besinde sig på sit værdigrundlag og få lov til at se sit liv sat ind i en større sammen hæng. Denne retræte har en varighed på 3 timer og det forgår i en lille gruppe, så man hurtigt får en tryghed ved de andre deltagere. Forløbet har karakter som en meditation og eksistentiel samtale. Der vil være flere kortere og længere perioder i stilhed og guidede samtaler om det centrale kristne begreb Tilgivelse at give og modtage tilgivelse! Store Muko Universitetskoret Store Muko medvirker ved gudstjenesten søndag den 9. februar kl Universitetskoret Store Muko har gentagne gange sunget til Søborgmagle Kirkes forårsmarked. De er blevet så glade for vores kirkerum, at de har bedt om at måtte holde arbejdsweekend i kirken. Koret kvitterer ved at medvirke ved højmessen 9. februar kl. 10, hvor de står for musikken til henholdsvis præ- og post ORIENTERING Da flere af deltagerne formentlig ikke har prøvet det før, så forgår retræten i gensidig respekt for den enkelte og hele gruppen. Den eneste forudsætning er et åbent sind og villighed til at træde nye veje! Retræten foregår i Søborgmagle Kirke, lørdag den 8. marts kl , og den ledes af sognepræst Frank Valter Fischer. Det koster 50, kr at deltage. Der er plads til 9 deltagere der skal dog være 6 deltagere for at retræten gennemføres. Kontakt Frank Valter Fischer for yderligere information og tilmelding. Retræte lørdag den 8. marts kl ludium samt motetten. Musikken vælges af korets dirigent Nenia Zenana i samarbejde med undertegnede. Ved denne særlige lejlighed får musikken således en ekstra dimension, måske også hvad angår repertoiret hvem ved? Festligt skal det nok blive! plf 8 9

6 ORIENTERING Parforhold i forandring Hvordan undgå at vokse fra hinanden mens vores børn vokser? Mange par oplever, at det kan være svært at bevare kærligheden og glæden ved hinanden over tid. Nogle oplever også, at det kan være svært at vende blikket mod hinanden, når man i mange år har haft travlt med at kigge efter ens børn. Sidste år havde vi et vellykket arrangement for årets konfirmandforældre og andre interesserede om parforholdet i forandring med teenage-børn. Dette års konfirmandforældre har også i stort antal givet udtryk for interesse for et foredrag med det tema. Derfor arrangerer og betaler menighedsrådet onsdag den 5. marts kl et spændende foredrag med Mattias Stølen Due. Flot julestue-overskud Søborgmagle Kirkes Julestue på første søndag i advent er en af adventstidens gode og hyggelige traditioner med festlig familiegudstjeneste, adventshygge og gode samtaler i julestuens café, boder med flotte nørklearbejder, juledekorationer, bogbod, stemningsfuld julekoncert med Gladsaxe Kammerkor og ringlotteri med flotte, sponserede præmier fra lokale forretningsdrivende og leverandører. Julestuen indbragte godt kroner til deling mellem SOS Børnebyerne og Søborgmagle Kirkes Menighedspleje. Tak til alle som bidrog til det fine resultat! Denne aften vil Mattias Stølen Due, der er psykolog og par-terapeut hos Center for Familie udvikling, sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at passe på hinanden og vores parforhold. Han vil både vise filmklip og fortælle anekdoter med henblik på at skabe en kreativ og inspirerende aften. Det kan synes unødvendigt at gå til et foredrag om parforholdet, hvis det går meget godt derhjemme. Men det er måske netop når alt fungerer, at man har overskud til at få inspiration til at holde parforholdet levende. Fri entré. Onsdag den 5. marts kl Tak til jule lotteriets sponsorer: DubaB8 Sigaard El Frisør Lucca G Søborg Guld og Sølv Glarmester Niels Larsen Frisør Eva Salon Tina-P Malermester Løvendahl Johansen Rema1000, Søborg Hovedgade Tømrer Gert Aasberg Bibelselskabet Vognmand Philip Højer Fodklinikken, Gladsaxevej Grannys House Ryby Hvidevarehus Phonic Ear A/S Nordlys Café og Spisehus Unitas Forlag/Kirkebogladen Murer Carsten Iversen Paparazi Pizza Søborg Blomster Bog & Idé, Søborg Hovedgade Tømrermester Leif Andersen Kolind Bogtrykkeri I/S Deichmann Planter Canon Danmark A/S Vidste du for resten... Ved Nikolaj Ifversen»Skidt med det - det er bare penge«sagde min gamle moster. Hun havde ellers ikke for mange af dem. Og så var det måske noget overmodigt, men synes jeg egentlig også ret sympatisk. Men penge har der nu altid skullet til og sådan var det også på Jesu tid. Der var f.eks. historien om arbejderne i vingården der fik en enkelt denar og det i øvrigt uanset hvor mange timer de havde lagt på den arbejdsplads. Det er nu en helt anden historie. Men en denar, hvad var det? Denaren var en romersk valuta og helt præcist en sølvmønt på 4,5 gram - og oprindelig med 950 promille af det ædle metal det er hvad vi i dag kalder sterlingsølv, altså næsten helt rent sølv. Med årene fandt romerne ud af både at gøre denaren lidt lettere og også knap så sølvholdig. Det var så en slags devaluering. En anden slags valuta var en talent. Ikke en mønt, men en vægtenhed for guld. På Jesu tid svarende til ikke mindre end 59 kg guld. Så når vi i lignelsen om de betroede talenter hører om manden der skulle ud og rejse og fordelte fra fem til en enkelt talent til sine tjenere så var det mildest talt en formue han lod dem forvalte. I dag forbinder vi jo mest talent med en eller anden slags færdighed. Og den kan strække sig helt fra medvirken i X-faktor til at få en nobelpris. Men uanset henter ordet fortsat sin betydning fra den gamle betegnelse for en stor værdi. Døbte 1. december 2013 Herman Schønau Winther, Holmevej Dødsfald 25. november 2013 Anny Larsine Svane, Skovalleen En gåtur, der gør en forskel En gåtur gør altid godt og med en stak kirkeblade under armen 5 gange årligt, kan den gøre dobbelt godt! Vi mangler 2-3 omdelere nærmere oplysninger hos Bent Bojer Harregaard eller kirkekontoret. Konfirmand-indskrivning konfirmation 2015 begyndelsen af marts udsendes en I orienteringsfolder til alle sognets døbte unge, der skal gå i 8. klasse efter sommerferien. I folderen kan man læse om det kommende års konfirmandundervisning i Søborgmagle Kirke med konfirmation i foråret 2015: enten lørdag den 25. april eller St. Bededag, fredag den 1. maj Materialet udsendes til døbte født mellem november 1999 og marts Ikke-døbte kan få det samme materiale tilsendt ved henvendelse til kirkekontoret eller det kan ses på Tilmelding skal ske til kirkekontoret senest fredag den 4. april

7 Hjørne Præstens Sjæle omsorg! Den menneskelige sjæl har lige så meget brug for omsorg, som den vi efterhånden har lært at vise den menneskelige fysik og psyke. Vi er blevet opmærksomme på at vi skal spise fornuftigt og røre os. Inden for de sidste ti år er det også blevet accepteret at tale om at man har ondt i sindet. Ligegyldigt om det skyldes en eksistentiel krise eller en egentlig psykisk sygdom, findes der også god hjælp på dette område gennem medicin og samtaleforløb. Det er rigtig positivt, at der både på det fysiske og psykiske niveau er større fokus på konsekvenserne af samfundsudviklingen, der fremmer en overfladisk livsform, hvor vi hurtigt er videre til den næste event og byggesten på vores egen lykke. Jeg tilbyder selv kortere samtaleforløb i de tilfælde jeg skønner, at den der søger mig, sidder fast i en eksistentiel krise, der for eksempel kan være fremkaldt af stress, problemer i parforholdet eller dødsfald. Men det har tit slået mig, at mange mangler at tage sig af sin sjæl og blive bevidst om, hvad det er vi sætter vores lid til. Hvem det er vi tjener? Her er der tale om den religiøse dimension, og man kan godt blive overrasket over, hvem og hvad man sætter sin lid til, når tilværelsen synes at styrte sammen omkring os. Selv har jeg fundet fred og hvile ved den kristne tro på at der er en større virkelighed end den vi selv kan skabe. En retræte er et redskab i sjælear bejdet, for det er en fortsat læreproces ligesom arbejdet med den fysiske og psykiske side, som tager nye former og retninger alt efter hvilke begivenheder livet bringer. fvf Menighedsrådsformand Nikolaj Ifversen Tlf Kirkeværge Christian Wind Tlf Søborgmagle Kirke Grønnemose Allé Søborg Tl f Sognepræst Frank Valter Fischer Grønnemose Allé 111 Tlf Træffes bedst formiddag Mandag er fridag Kordegn Kristina Christensen Tlf Træffes i kir kens kon tortid. Organist Per Lauge Fischer Tlf Kirketjener Karen-Elise Jørgensen Træffes tirsdag-fredag kl Privat tlf Sognemedhjælper Lene Andersen Tlf eller Sognemedhjælper / børn og unge Bent Bojer Harregaard Træffes gennem kirkekontoret. Sognemedhjælper / børn og unge Liselotte Ulrik Jensen Træffes gennem kirkekontoret Kir kekontoret har åbent tirsdag-onsdag-fredag 10-12, torsdag Mandag og lørdag lukket. Redigeret af Nikolaj Ifversen, Else Elholm, Bent Bojer Harregaard og Frank V. Fischer (ansv.). Trykt af Kolind Bogtrykkeri I/S. Deadline næste nummer: 10. februar

Søborgmagle SOGN & KIRKE. Okt. nov. 2013

Søborgmagle SOGN & KIRKE. Okt. nov. 2013 Søborgmagle SOGN & KIRKE Okt. nov. 2013 musik bøn stilhed Skumrings-gudstjenester eftertanke 7 gange i vinterhalvåret afholdes søndagens gudstjeneste om eftermiddagen kl. 16.00 med musik og meditation

Læs mere

Søborgmagle SOGN & KIRKE. Maj-juni-juli 2015

Søborgmagle SOGN & KIRKE. Maj-juni-juli 2015 Søborgmagle SOGN & KIRKE Maj-juni-juli 2015 Kirkens fødselsdag, præsteindsættelse og forårsfest! Søborgmagle Kirkes fødselsdag, Kristi Himmelfartsdag fejres med festgudstjeneste, præsteindsættelse og den

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt Det dejlige spæde forår

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF DIAKONIMEDARBEJDER PETER WORM MADSEN peter@christianskirken.dk Indhold Kirkens

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere