Nordvestjylland. Beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordvestjylland. Beretning 2014"

Transkript

1 Beretning 2014 Arbejdsmarkedets situation Endnu et år er gået og i dette år begyndte arbejdsmarkedet at ændre sig positivt. Vi ser en stigning i beskæftigelsen, vi har endda områder, hvor vi ikke kan skaffe arbejdskraft nok. Her tænker jeg specielt på metalområdet. Men vi ser jo desværre stadigvæk fyringer og ned skæringer, her tænker jeg på B&O i Struer og på det offentlige område. I kommunerne er man hårdt ramt af disse nedskæringer, derfor ser vi også folk der falder helt ud af dagpengesystemet. Vi afventer med længsel på at dagpenge kommissionen kommer med nyt oplæg og nye tiltag. Specielt her kunne vi tænke os ændringer på optjenings kravet, her tænker jeg på vikariater og jobrotationsprojekter her må vi forlange at disse job også giver optjeningsret. Men ellers som helhed ligger vores 3 kommuner fornuftigt nå det gælder om, at få folk i arbejde hurtigst muligt og her ligger Lemvig helt i toppen. På uddannelsesområdet er vi jo også rigtig meget optaget at få vores unge mennesker ind på flere af vores erhvervsuddannelserne. Vi skal huske, at alle kan jo læse videre efter en erhvervsuddannelse. Vi må blive bedre til at fortælle både Peters mor og samfundet, at det er godt at blive en god håndværker. Vi får meget brug for dem, jeg hørte bl.a. at Bane Danmark vil få brug for håndværkere til det kommende jernbane udbygning. Vi må løfte opgaven i fællesskab, og udbringe kendskabet til den stolte håndværker. Når jeg tænker videre på hele beskæftigelsesområdet afventer vi fortsat med stor spænding omkring Bio Ethanol projektet i Måbjerg, jeg havde troet at vi havde haft en endelig afklaring på nuværende tidspunkt, men vi må jo åbenbart væbne os med tålmodighed lidt endnu. En anden ting som jeg ser på med bekymring er, at man måtte nedlægge Nordvestjysk Erhvervsråd. Her havde vi igen fået en plads til LO Nordvestjylland, derfor synes jeg det er en falliterklæring, at man ikke kan skabe et stærkt Erhvervsråd i vores Nordvestjyske hjørne. Jeg håber at parterne kan finde sammen om dette igen, da jeg ser det som en vigtig medspiller i forhold til hele beskæftigelsen i Nordvestjylland. På uddannelsesområdet ser vi også fremgang på store dele af uddannelsessystemet, specielt oplever VUC stor tilgang, hvilket vi også ser som noget meget positivt. Det er meget vigtig, at vi fortsat skal være lokomotiv på uddannelser her i Nordvestjylland. For at fuldende arbejdsmarkedet må vi også arbejde hårdt på temaet iværksætteri, derfor har vi allerede nu aftalt med Stinne Bosse at hun skal komme med et foredrag om dette. Vi har også flere ideer i støbeskeen til vælgermøder, også med alle vore folketingskandidater. Det vil I høre nærmere om senere når alle detaljer er på plads og datoen kendes. Vi så også sidst på året en anden udbyder på Karup Lufthavn, nemlig DAT, her var vi jo alle sikker på at der var indgået OK, men det viste sig ikke at være helt på plads, men ved fælles hjælp fra Bl.a. formanden for Karup Lufthavn faldt dette helt på plads, så vi som fagbevægelse kan rejse med DAT fra Karup. DAT startede op i sidst i marts, og er kommet godt i gang. Nu mangler vi bare Ryan Air, her vil jeg kraftig opfordre til, at vi ikke benytter dette selskab, inden selskabet har indgået overenskomst. En anden vigtig skridt til at sikre et godt arbejdsmarked i Vestjylland er opstarten af motorvejen fra Herning til Holstebro her i dette forår.

2 Af andre store byggeriprojekter er der startet på bygning af det nye politihoved kvarter, samt det nye sundhedscenter, og jeg er bekendt med flere andre bygnings projekter i vores 3 kommuner. Beskæftigelsen af Else Søjmark Som led i beskæftigelsesreformen blev LBR nedlagt pr. 1. januar I løbet af 2014 har vi arbejdet på at etablere en afløser fra LBR, så partssamarbejdet kan videreføres. I Holstebro blev LBR hurtigt enige om at LBR videreføres som dialogforum der mødes to gange om året. De har fastlagt kommissorium og mødeplan for I Struer og Lemvig har man ønsket et forum på tværs af de tre kommuner. Det er ikke pt. realiseret og partssamarbejdet er desværre ikke videreført i de to kommuner. I LO er vi ikke tilfredse med dette. Den 1. januar var RAR Vest en realitet. RAR Vest dækker 8 kommuner: Holstebro, Struer, Lemvig, Herning, Ikast-Brande, Skive, Ringkøbing-Skjern og Viborg. LO har udpeget Karin Østerby, HK MidtVest, Birgitte Nielsen FOA Holstebro, Helge Albertsen Dansk Metal Ringkøbing-Skjern, Claus Clavilla Malernes Fagforening og Ryan Poulsen 3F Viborg som ordinære medlemmer. Som suppleanter er Jens Ole Olesen TL MidtVest, Hanne Ebbesen Dansk Metal Nordvestjylland, Marianne Køpke HK MidtVest, Tommy Christensen 3F Bjerringbro og Jens Klaris FOA Herning udpeget. LBR var et overvågende organ RAR er et besluttende politisk organ. Det er et vigtigt råd, som skal virke for at fremme LO s politikker. Vi skal have sat arbejdsgiverne i spil, DA er vigtige som del af den alliance at vi som arbejdsmarkedets parter i arbejdskraft- oplandet har den nødvendige viden om arbejdsmarkedet lokalt. Vigtigt at vi har fokus på de tre politik områder erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Det vi gerne skal have er, et RAR, der har en viden om det arbejdsmarked man repræsenterer i det arbejdskraftopland RAR dækker. Og det skal vi sammen i LO få til at virke. Der er ift. RBR en meget begrænset økonomi til at iværksætte undersøgelser/analyser. Vi skal her være opmærksomme på vækstforums midler. LO og lokalt om fremtiden I 2015 er der LO kongres, her ved skal vi have en ny formand og derfor er jeg også særlig glad for at vi netop i aften har besøg af vores næstformand Lizette Risgård. Lizette har jo meddelt at hun kandidere til posten, derudover er der formanden for HK, Kim Simonsen, samt Formand for HKKF Flemming Winther, så det bliver spændene at se, hvem der løber af med sejren, for det er uhyre vigtig, at vi får en stærk og markant formand. På det lokale område er det også vigtigt vi får valgt vores lokale kandidater til folketinget, og her må vi forlange af vores folketingsmedlemmer i alt fald de som bekender kulør til den danske fagbevægelse og den danske model, at de sammen med LO vil arbejde for at gemmeføre LO s mærkesager. Med dette mener jeg, at man skal kunne se vore venner vil trække på samme hammel omkring beskæftigelse, dagpenge, uddannelse og samfundsøkonomien og sidst men ikke mindst arbejdsmarkedets funktionsevne. Også i det forgangne år har vi haft gode tiltag fra vores lokal politiske udvalg, både vores kvartalsmøder med vores politikker, her må vi dog gribe lidt i egen barm, vi skal være lidt bedre til

3 at møde op fra fagbevægelsen. Her har vi muligheden til at få en dialog vore lokale byrådspolitikkere. Vores OK Kampagne, som de lokale politiske udvalg gør en kæmpe indsats for har kørt godt i Og vi må sige det virker, da vi startede, var det kun ca.26% der kendte til en overenskomst, men i slutningen af 2014 ramte vi godt 60% der nu ved hvad en overenskomst er. Hvad rører sig ellers i LO Nordvestjylland, vi har startet en snak med vores nabosektioner, der kunne være områder, hvor vi kan få et tættere samarbejde. Det kunne være jobpatrulje, skolekontakt, fælles arrangementer om fælles emner måske fælles FU møder, da jo flere ad vores formænd giver udtryk for, at det kunne være nemmere hvis de ikke skulle være 5 steder på samme tidspunkt. Det er selvfølgelig sat lidt på spidsen, i dette år bliver der indkaldt til et større møde med organisationerne, hvor vi sammen kan diskutere andre modeller for den fremtidige arbejde i LO sektionerne. Hvordan ser politikken ud rent lokalt, vi ser en øget tilflytning til Holstebro kommune, hvilket er godt, men når det så er sagt, ser vi desværre lidt tilbagegang i både Lemvig og Struer, hvilket vi selvfølgelig ser på med bekymring. Lokal politisk udvalg Holstebro Vi holder møde en gang i kvartalet med vore byrådsmedlemmer, og har en god dialog med dem. Arrangeret 1. maj 2014 i Holstebro og Vinderup. Når vi planlægger 1. maj er det i samarbejde med FTF samt S, SF og enhedslisten. Vi har både faglige og politiske talere, vi mener det er vigtig med faglige taler, da det er arbejders internationale kamp og fest dag. Vi har talt om et gågade arrangement i Holstebro i 2015 gerne i samarbejde mellem LO og FTF. Møde med lands- og byråds politikere fra S og SF i januar 2015, med et godt fremmøde både af politikere og fagforeningsformænd. Et godt møde, hvor der er mulighed for at udveksle meninger og stort og småt i det politiske liv. Næste møde med politikerne er den 19. maj maj 2015 er planlagt. Vi har ikke valgt en formand for udvalget, derfor deltager vi på skift i FU møderne i LO Nordvestjylland. Vi vil gerne have flere forbund repræsenteret i lokal politisk udvalg i Holstebro kommune. Lokal politisk udvalg Lemvig I 2014 har vi sådan set ikke haft så mange arrangementer, udover 1. maj på Havnen i Lemvig, og vi deltog på Haze over Haarum som vi plejer. Begge steder havde vi en konkurrence med spørgsmål relateret til OK kampagnen. Begge steder havde vi rigtig mange kontakter til folk som fik mere kendskab til hvad en OK er for en størrelse. Når der skal svares på 5-6 spørgsmål som er drilske, ja så giver det en rigtig god diskussion for at kunne svare rigtigt, -og hvad gør det at alle har svaret rigtigt, når bare vi får snakken med folk. Konkurrencen er jo alligevel en lodtrækning. Hver organisation har så sponsoreret en gave til kr Efterfølgende kontakter vi de heldige med en opringning, og præmierne kan så afhentes på Dansk Metal i Lemvig.

4 I år har vi fået noget nyt materiale fra LO Danmark med nye roll up, samt fået det sidste nye OK materiale som LO har på hylderne, så i 2015 laver vi det samme, men med nye konkurrencer og nye sponsorgaver fra forbundene. Lokal politisk udvalg Struer Der har ikke været så meget aktivitet i udvalget. Vores formand Anne Bøge Pedersen kan ikke mere få fri fra hendes arbejde til at deltage i faglige møder. Dermed har hun ikke kunnet deltage i sektionens FU møder. Sidst på året fik vi Dan Mikkelsen til at deltage i FU møderne, så nu er der kommunikation mellem FU og lokal udvalget. Der er en meget god kontakt og dialog mellem de arbejdervenlige partier i byrådet og udvalget. Faglige Seniorer af Villy Nielsen Faglige seniorer arbejde meget politisk i hverdagen for vore medlemmer, her vil vi nævne to væsentlige emner. Hele centraliseringen i vort samfund skaber mange problemer for især de ældre, vi får flere og flere tyndt befolkede områder og større centrale bysamfund. Vi vil ikke bruge ordet udkantsområder for det er ikke det rigtige, men politikerne skal til at drage omsorg for at infrastruktur-udviklingen spredes mere jævn. For mange små samfund er i dag blødende, institutioner lukker, så lukker de handlende, så forsvinder den kollektive trafik fra området alt i alt en nedadgående ond spiral. Tilbage står ikke mindst en stor gruppe ældre medborgere som ikke kan komme derfra, husene kan ikke sælges og kommer der endelig en køber ja, så kan man ikke låne penge i kreditinstitutionerne. Derfor ligger der her en kæmpeudfordring for alle politikere. Fra faglige seniorer kunne vi godt tænke os, at Regionsrådet inddrog ældre noget mere direkte i en form for brugerråd det kunne være sammen med Danske seniorer repræsentanter fra ældrerådene m.m. Jeg håber at politikerne kunne finde sympati for vort forslag og på denne måde få demokratiet til på synlig vis at skabe bedre muligheder og tryghed for vore ældre medborgere. Tryghed, omsorg og god pleje er vel netop nøgleordene for at velfærdsamfundet fungerer optimalt. Faglige seniorer har oprettet datastuer og især den i Struer kører godt, det er en stor udfordring at få alle ældre på det digitale offentlige system med alle dens udfordringer. Vi vil være meget aktive i den kommende valgkamp, fordi forslaget om kr. 100 for et lægebesøg vil ramme meget asocialt og især ældre personer. Derfor vil vi kæmpe imod dette forslag. Men vi støtter ikke bestemte partier, men søger indflydelse hos de partier som sympatisere med vore mærkesager. Valg 2015 Vi ved jo også at vi skal have valg til folketinget her i 2015, men kun Statsministeren ved hvornår dette kommer dog ved vi alle, at det senest skal være den 14. september. I LO og FTF er vi gået sammen om en fælles indsats til det forestående folketingsvalg. Det er et historisk partnerskab. Et partnerskab, hvor vi stiller os sammen med de 1½ millioner lønmodtagere, vi repræsenterer, og beder om at få ordet. Med os har vi 22 konstruktive politiske forslag til politikerne og et ønske om indflydelse. Med arbejdsomhed, opfindsomhed og engagement er lønmodtagerne fundamentet for Danmarks vækst og velfærd. Derfor skal lønmodtagernes stemme også veje tungt på valgdagen, og når der efterfølgende skal laves et grundlag for den kommende regeringsperiode. LO og FTF har i

5 fællesskab skabt et valgoplæg, som skal skabe synlige resultater ved en tæt dialog og et tæt samarbejde med partierne i Folketinget. Vi vil gerne være en stærk partner i et samarbejde med arbejdsgiverne og landets politiske ledelse. Vores mål er at få mest mulig indflydelse og flest resultater hjem til vores 1½ millioner medlemmer. Det mål står vi fast på. Til Slut vil jeg gerne takke hele FU for et godt samarbejde i det forgange år. Der skal også lyde en tak til Annette Dietz for din indsats som næstformand. Desuden en stor tak til de lokal politiske udvalg, samt en stor tak til faglige seniorer for deres store engagement og hjælpsomhed, tak til vores konsulent Else Søjmark, og sidst men ikke mindst tak til min sekretær Inge Marie Jensen. Jeg håber vi kan gå over til debat og forhåbentlig godkendelse af beretningen.

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014

LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 Beretning 2013 Indhold LO Viborgs skriftlige beretning... 3 Byråds-og regionsrådsvalg... 4 Viborgegnens Erhvervsråd... 5 LO/FTF projektet: Udfaldstruede...

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere