Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d Velkomst og indledning 2. Valg af ordstyrer og referent Glenn Jakobsen blev valgt som ordstyrer og Elisabet Lund som referent. 3. Beretning fra skolestyrelsen v/ Jørgen Thorø Siden sidst Siden vi sidst var samlet her, har vi haft 8 bestyrelsesmøder. Bestyrelsens sammensætning og opgavefordelingen er blevet sådan: John Jensen, som er økonomiansvarlig Yvonne Andreasen Sander Van De Belt Bjarne Larsen, som er næstformand Jørgen Thorø, som er formand. Hanne Jørgensen, som medarbejderrepræsentant. Ebbe Kaas, skoleleder Som I kan se længere nede på dagsordenen, så stiller Yvonne ikke op igen og det er vi rigtig kede af. Jeg vil gerne takke dig Yvonne, for det engagement som du har lagt i bestyrelsesarbejdet, du er kommet med mange gode input i tidens løb og det er jeg dig taknemmelig for. Det er godt og nødvendigt at have nogle kvinder med i bestyrelsesarbejdet, ellers bliver det alt for maskulint. Du har flere gange kommet med gode og konstruktive alternative forslag og det er jeg dig taknemmelig for. Derfor er jeg også taknemmelig over at Gunhild Mortensen fra Skodborg har sagt ja til at stille op til bestyrelsen, sådan at vi kan bibeholde det feminine islæt. Skolereformen Vi er kommet godt i gang med alt det nye. Der er selvfølgelig mange ting som der løbende tilpasses, men jeg føler at det går godt. Vi er heldigvis en lille skole og kan derfor tage større hensyn til den enkelte læres ønsker om f.eks. at forberede sig hjemme eller her på skolen. Ebbe vil komme mere ind på emnet. Skolens størrelse Vi er igen i år over 100 elever (pt med 124 (incl. førskoleeleverne), hvilket vi er meget taknemmelige over og som jeg nævnte for jer sidste år, så er det tæt på max af hvad vi kan klare i de bygninger vi har til rådighed. Selvom der er en pænt stor 9. klasse som holder her til sommer, så har vi haft den glæde at kunne byde 12 nye elever velkommen her til april i førskoleordningen og det er vi meget taknemmelige for. Side 1 af 6

2 Byggeri Da jeg kikkede på sidste års beretning, kan jeg se, at jeg sagde at vi håbe at have den nye bygning klar til skolestart 2015, hvis kommunen ikke spændte ben for os. Jeg vil sige det sådan, vi har været udsat for nogle hårde taklinger. Som i kan se, så er der sket noget oppe på boldbanen, der er noget sand, hvor der før var græs, vi er med andre ord i gang. Der har været nogle udfordringer undervejs, bare det at låne penge til projektet har været en udfordring. Vi kan f.eks. ikke få realkreditlån til projektet, vi ligger alt for langt fra alfarvej til at det er muligt at drive en skole her, iflg. kreditforeningerne jeg synes nu det går meget godt!! Vi har derfor været nød til at lave et banklån til den del af byggeriet som vi ikke selv kan finansiere. Jeg tror at Ebbe kan underholde ½ time med alle de forsøg han har gjort på at få kreditforeningslån til byggeriet. Lad os se fremad og have fokus på byggeriet, der er rigtig meget der skal laves. I har alle modtaget et brev fra skolen, hvor vi spørger om nogle vil hjælpe os med at bygge. Det første og mest omfattende projekt som vi skal i gang med, er støbning af sokkel og udlægning af gulvisolering og montering af rionet, vi forventer at der skal bruges ca. 200 mandetimer på den del af byggeriet, så hvis der er nogen af jer, der ikke har noget at give sig til her fra mandag d. 4 maj, så må I meget gerne stille her på skolen ca. kl Næste gang vi skal bruge folk bliver når der skal males og tapetseres og når der skal laves belægning rundt om bygningen, så det frivillige arbejde ligger altså her i starten og til sidst i byggeriet. Taksigelser Jeg vil her til sidst takke alle som yder og har ydet en indsats her på skolen, det være sig skolens ansatte som tager hverdagens slæb, men også jer forældre og støttekredsmedlemmer som hjælper til med mange praktiske ting, eksempelvis basarudvalget, de der tager med på lejerskole, kagebagning til dette og hint og meget andet. Nogle af jeg vil sikkert sige ah, det er da ikke noget. Dertil kan jeg kun sige at det er det, for uden jer, var dette ikke muligt. Det at vi løfter i flok, gør det muligt at drive denne skole Tak for ordet. 4. Orientering v/skoleleder a) Den frie skole og skolereformen b) Den frie skole og de skole kommunale skoler (kurser f.eks.) c) Hvad er det vi vil som skole her i Brændstrup? d) Ansættelser og personaleændringer siden 2014 Den frie skole er som sådan ikke en del af den såkaldte skolereform. Men det er jo sådan, at lillebror den frie skole i forhold til Folkeskolen nødvendigvis må forholde sig til skolereformen. Jeg sagde for et år siden, at vi ville tage enkelte elementer. Det har vi også gjort. Ekstra timer i dansk, matematik, begynder tysk fra 5. klasse og tidlig begynderengelsk. Når undervisningsminister Antorini forleden dag i radioen (lørdag) sagde, at bl.a. Gentofte kommune kunne udbyde 150 valgfag, og hun håbede, at andre kommuner vil gør det samme, nemlig at elever kunne vælge fag i hele kommunen. Da tænkte jeg to ting: Side 2 af 6

3 1: Københavneri. Umuligt i landkommuner at flytte børn pga. af 3 timers valgfag. Fra Rødding til Bække, eller Toftlund til Tønder for at få et valgfag. 2: Når centraladministrationen hele tiden tænker i store enheder, da bliver de små meget ofte trådt på igen og igen og til sidst tror man at der er noget i vejen med at være lille. De store kommunale skoler kan på sigt skabe lidt udfordringer for en lille friskole. De store skoleenheder kan f.eks. selv afvikle kurser, derfor bliver der færre kursus tilbud, hvor man henvender sig til alle skoler i Sønderjylland om f.eks. et kursus i tysk, eller fysik. Det kan gøre det vanskeligt for en lille skole at planlægge videreuddannelse for lærerne. Hvad er det vi vil som skole her i Brændstrup? Er vi en lille skole fordi vi ikke kan blive en stor? Et godt spørgsmål, men jeg tror vi også skal tænke i retning af: kendskab til eleverne. Det vigtige at blive set, blive genkendt som elev. Tryghed er vel måske noget af det som ligger i at blive set og ikke overset. Der er nogen som interesserer sig for mig. Kender mig, kender mit navn. At være en kristen skole, er at det kristne livssyn må være en del af skolehverdagen. Værdien som menneske kommer ikke af resultater, hvad man kan eller ikke kan, men af at være skabt i Guds billede. Vigtige ord i en tid som summer af tal, at det som kan måles og derefter vurderes. Vor tid er meget fikseret på om det kan dokumenteres i form af undersøgelse og kortlægning i form af tal. Så meget at vi slet ikke tænker på det. Ensomhedsugen: målsætning, at antallet af ensomme skal halveres. Tænk!! Selv det skal blive talfikseret. Opmærksomheden må vel være rettet imod det enkelte menneske, og ikke om man når et mål. Det er vel den enkelte elev, som føler skoleglæde, og lærer noget. Det er jo der den fælles glæde er. Ansættelser siden sidste generalforsamling: Maibrit Fredensborg gik på adoptionsorlov i januar Til at varetage SFO og førskolegruppen havde vi Nanna Schmidt ansat fra marts til sommeren. Maibrit Fredensborg kom tilbage efter orlov sidst i marts i år. Joan Carstensen fra Grønnebæk er ansat i SFO. Marianne Hansen blev sygemeldt i august 2014 og har været sygemeldt siden. Dorit Sørensen har været ansat i Mariannes stilling, og slutter til sommerferien. Marianne Hansen slutter også til sommerferien. Helena Thorsen havde barselsorlov frem til først i november 2014 og Britta Sørensen var ansat som barselsvikar. Helena gik på barselsorlov 1. marts, hvor Helge Jørgensen er ansat som barselsvikar frem til sommerferien. I vores SFO har vi haft Johanne Svendsen ansat i to måneder og Josefine Kerstein fra oktober til april. Nu har vi Signe Nielsen fra Gram, der er i SFO og støttelærer ved Peter Thorsens barselsorlov, der slutter 8 skoledage ind i maj. Bestyrelsen har ansat Charlotte Sæderup fra Århus som ny lærer til vores indskoling. Charlotte er 27 år og læreruddannet fra Århus. Tak til alle øvrige lærere på vor skole. Der gøres et stor arbejde i hverdagen. Engagement og ansvarlighed er kodeordet, som der arbejdes efter. Øvrige ansatte udviser ligeledes stor tjenstvillighed. Der er her grund til at sige tak. Vi er ligeledes taknemmelige at der spørges efter os som skole. 12, måske 13 begynder i børnehaveklassen til august, og vi oplever til stadighed henvendelser. Vi ser frem til byggeriet står færdigt. Det er en udfordring i hverdagen. - Er der er ledigt på loftet? Side 3 af 6

4 - Kan vi bruge det klasseværelse? Det er sætninger som høres hver dag. Det er uholdbart i længden, derfor er det bare skønt, at vi får mere plads. Spørgsmål: - Får det nogen betydning for egenbetalingen, at der er tale om et banklån i stedet for et kreditforeningslån; det er jo dyrere at låne i banken? - Det får ikke indflydelse på skolepengene. - Angående valgfag er der krav eller retningslinjer rent lovgivningsmæssigt på det område? - Antorini blander sig ikke i, hvilke valgfag der udbydes klasse har haft valgfag 3 timer om ugen, og 7. klasse har haft valgfag 2 timer om ugen. Næste år fortsættes der med valgfag i 5. klasse og klasse. - Hvordan sikres der kontinuitet i især dansk og matematik, når der er lærere der har orlov o.l. - De klasser, som har skiftet matematiklærere, har fået hhv. Henning og Peter, og dem fortsætter de med i en årrække, og Helena havde ikke dansk i den periode, hun var på skolen mellem de to barselsorlover. - Hvad har eleverne reelt af valgfag? Er det tvungent valgfag? - Det er rigtigt at der ikke er så meget valg ind over det; det kaldes også for P-fag (praktisk fag). Men eleverne har prøvet meget forskelligt som håndarbejde, hjemkundskab, de har støbt i tin, lavet paller mm. - Er børnene interesseret i byggeriet? Forklarer I hvad der sker? Svar Jørgen Thorø: - Det er planen, at der ca. en gang om ugen gives en guidet rundvisning af Johannes Roager, så interesserede elever kan få forklaret hvad det er, der sker, og hvorfor man gør, som man gør. 5. Orientering v/tilsynsførende, Lars Birkmose Eleverne skal her på skolen have det samme udbytte som de får i folkeskolen, primært i dansk, engelsk og matematik, og det samlede udbud skal matche det, som sker i folkeskolen. Lars Birkmose er på besøg to gange om året i efteråret og i foråret. Han har været inde i de fleste klasser og de fleste fag. Normalt så nås 2 klasser på en lektion. Her fornemmer Lars stemningen og får en fornemmelse af om eleverne er med, hvilket materiale der bliver brugt, hvilke tanker der fra lærerens side er gjort for undervisningen mm. Lars Birkmose er overbevist om, at der nås det samme som i folkeskolen. Der vil fremadrettet være et øget fokus på det faglige niveau i skolen generelt, og det er der også fokus på her på stedet; det er godt at se, at hvis der er elever eller hold, som har brug for ekstra hjælp, så tages der hånd om det. Personligt glædede det ham at se, at skolen har vundet den regionale aviskonkurrence. Der ligger et stort fagligt arbejde bag det. Side 4 af 6

5 Det har også været godt at se at der arbejdes mere og mere med PC ere der rykkes og der skal rykkes endnu mere, men man er godt på vej. I dag er der meget fokus på læringsprocessen. Undervisningen er flyttet fra katederet og ned til elevbordene, og læringsprocessen kan tage rigtig lang tid; det er der også fokus på her. PC ere har eleverne stor gavn af; også de svage elever har gode muligheder for at få tekniske hjælpemuligheder. Det var spændende under tilsynet, at opleve en forælder fortælle en klasse om sit arbejde på en boreplatform. Der har også været et fælles projekt mellem en klasse og børnehaveklassen, som Lars Birkmose oplevede på tæt hold, som var spændende at få indblik i. Der er i dag mange elever med angst, det er et tiltagende problem, og det skal man også være opmærksom på, på en skole som denne. Det er værd at vurdere, om det er en udfordring, man skal tage op, og som man kan tage op. En lille skole som denne kan give tryghed og faste rammer, og det kan også være en hjælp for ensomme børn. I og med det øgede antal timer i folkeskolen i forbindelse med den nye skolereform har Lars været spændt på, om skolens kortere skoledage og knapt så mange undervisningstimer ville betyde, at forældre ville flygte fra skolen; det er der pt ingen tegn på. Beretningen bliver lagt på hjemmesiden d med underskrift. Spørgsmål: - For nylig var der noget om inklusion i folkeskolen. Det har vist sig at 8 ud af 10 børn ikke har fået den hjælp, man kunne forvente. Lever BKF op til at give den enkelte elev det, den har behov for? - I folkeskolen tales der meget om inklusion. Man valgte inklusion fordi eksklusionen (specialundervisning og specialskoler og klasser) var løbet løbsk; for at spare lukkede man meget ned. Det har været en betinget succes, for det, at indgå i en normal klassesammenhæng er ikke let, hvis man har et sådant handicap. Vi får som friskole ikke den samme mængde midler, som man får i den offentlige skole; til gengæld kan vi selv vælge vores elever. Det betyder, at vi kan sige nej til elever. Da jeg sagde, at vi havde sagt nej til flere, så skyldes det, at vi bliver nødt til at skønne, om vi kan leve op til de håb og forventninger, som forældrene har. Hvis børnene har noget socialt og fagligt som kræver meget, er det bedst for barnet, at vi siger nej, så det kommer i et skoletilbud, som kan hjælpe det bedst muligt. VI skal ikke være skole for de fuldstændig korrekte det er vi heller ikke, vi tager vores del af det, vi skal. Børn som har været stille kan få stor glæde af et skoleskift, så de kan få en ny begyndelse. Kommentar: - Som forældre kan vi også støtte op omkring børn som bor langt væk ved at være villige til at hente og bringe børn hos de elever, som bor længst væk - Lars Birkmose: Det er et godt kriterium, at vurdere om skolen er det rigtige skoletilbud for de børn, som søger at blive elever på skolen. 6. Skolens årsregnskab 2014 Regnskabet blev udleveret. Side 5 af 6

6 I 2014 har der været 104,3 årselever. Det har betydet en stigning i indtægterne fra 5,8 millioner til 6,6 millioner kroner. At stigningen ikke er større skyldes, at man har fra statens side har haft stigningen i statstilskuddet på standby i mange år. Skolen sparer, hvor der kan spares. De yngste elever betaler mindre i skolepenge end de ældste skoleelever, og derfor er den samlede elevbetaling pr årselev mindre i 2014 end i Årets resultat er et overskud på kroner. Pt får vi 71% af hvad en folkeskoleelev kostede for 3 år siden. I forbindelse med lockouten for to år siden, betalte folkeskolen ikke lønninger ud i en god måneds tid; i 2016 indgår det år i beregning af bevillingen af tilskud til friskolerne. Det er spændende, om det vil få indflydelse på, at der gives mindre tilskud til friskolerne. Forventningerne til fremtiden er, at vi har det niveau og den økonomi,som vi har haft de seneste år; det er også derfor der bygges flere lokaler. I 2014 brugte skolen mere på busser fordi der var mange reparationer og leje af busser imens. Det er de vilkår vi har som skole. 7. Indkomne forslag Der var ikke kommet nogle indkomne forslag. 8. Valg til skolestyrelsen. Yvonne Andreasen (Modtager ikke genvalg) Forslag: Gunhild Mortensen Gunhild Mortensen præsenterede sig. Arbejder som socialrådgiver i Haderslev, er ikke bange for at gå i dialog, og glæder sig til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Der var ingen modkandidater. Gunhild blev valgt. 9. Valg af suppleant. Jørgen Schmidt, Roager (Modtager genvalg) Der var ingen modkandidater. Jørgen blev valgt. 10. Eventuelt Spørgsmål: - Er busserne ved at være fyldt? - Det er busserne lige pt i og med, at der både er førskoleelever og 9. klasse. Den ene bus er mere fyldt end den anden. Er der nogen, der har en ide om, hvorvidt ruten kan laves om, så der bliver en mere ligelig fordeling af eleverne i busserne, så er den mere end velkommen. Det er noget, der jævnligt spekuleres i. 11. Afslutning Der blev sluttet af med Fadervor Side 6 af 6

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolens vedtægter, som findes

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere