Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d Velkomst og indledning 2. Valg af ordstyrer og referent Glenn Jakobsen blev valgt som ordstyrer og Elisabet Lund som referent. 3. Beretning fra skolestyrelsen v/ Jørgen Thorø Siden sidst Siden vi sidst var samlet her, har vi haft 8 bestyrelsesmøder. Bestyrelsens sammensætning og opgavefordelingen er blevet sådan: John Jensen, som er økonomiansvarlig Yvonne Andreasen Sander Van De Belt Bjarne Larsen, som er næstformand Jørgen Thorø, som er formand. Hanne Jørgensen, som medarbejderrepræsentant. Ebbe Kaas, skoleleder Som I kan se længere nede på dagsordenen, så stiller Yvonne ikke op igen og det er vi rigtig kede af. Jeg vil gerne takke dig Yvonne, for det engagement som du har lagt i bestyrelsesarbejdet, du er kommet med mange gode input i tidens løb og det er jeg dig taknemmelig for. Det er godt og nødvendigt at have nogle kvinder med i bestyrelsesarbejdet, ellers bliver det alt for maskulint. Du har flere gange kommet med gode og konstruktive alternative forslag og det er jeg dig taknemmelig for. Derfor er jeg også taknemmelig over at Gunhild Mortensen fra Skodborg har sagt ja til at stille op til bestyrelsen, sådan at vi kan bibeholde det feminine islæt. Skolereformen Vi er kommet godt i gang med alt det nye. Der er selvfølgelig mange ting som der løbende tilpasses, men jeg føler at det går godt. Vi er heldigvis en lille skole og kan derfor tage større hensyn til den enkelte læres ønsker om f.eks. at forberede sig hjemme eller her på skolen. Ebbe vil komme mere ind på emnet. Skolens størrelse Vi er igen i år over 100 elever (pt med 124 (incl. førskoleeleverne), hvilket vi er meget taknemmelige over og som jeg nævnte for jer sidste år, så er det tæt på max af hvad vi kan klare i de bygninger vi har til rådighed. Selvom der er en pænt stor 9. klasse som holder her til sommer, så har vi haft den glæde at kunne byde 12 nye elever velkommen her til april i førskoleordningen og det er vi meget taknemmelige for. Side 1 af 6

2 Byggeri Da jeg kikkede på sidste års beretning, kan jeg se, at jeg sagde at vi håbe at have den nye bygning klar til skolestart 2015, hvis kommunen ikke spændte ben for os. Jeg vil sige det sådan, vi har været udsat for nogle hårde taklinger. Som i kan se, så er der sket noget oppe på boldbanen, der er noget sand, hvor der før var græs, vi er med andre ord i gang. Der har været nogle udfordringer undervejs, bare det at låne penge til projektet har været en udfordring. Vi kan f.eks. ikke få realkreditlån til projektet, vi ligger alt for langt fra alfarvej til at det er muligt at drive en skole her, iflg. kreditforeningerne jeg synes nu det går meget godt!! Vi har derfor været nød til at lave et banklån til den del af byggeriet som vi ikke selv kan finansiere. Jeg tror at Ebbe kan underholde ½ time med alle de forsøg han har gjort på at få kreditforeningslån til byggeriet. Lad os se fremad og have fokus på byggeriet, der er rigtig meget der skal laves. I har alle modtaget et brev fra skolen, hvor vi spørger om nogle vil hjælpe os med at bygge. Det første og mest omfattende projekt som vi skal i gang med, er støbning af sokkel og udlægning af gulvisolering og montering af rionet, vi forventer at der skal bruges ca. 200 mandetimer på den del af byggeriet, så hvis der er nogen af jer, der ikke har noget at give sig til her fra mandag d. 4 maj, så må I meget gerne stille her på skolen ca. kl Næste gang vi skal bruge folk bliver når der skal males og tapetseres og når der skal laves belægning rundt om bygningen, så det frivillige arbejde ligger altså her i starten og til sidst i byggeriet. Taksigelser Jeg vil her til sidst takke alle som yder og har ydet en indsats her på skolen, det være sig skolens ansatte som tager hverdagens slæb, men også jer forældre og støttekredsmedlemmer som hjælper til med mange praktiske ting, eksempelvis basarudvalget, de der tager med på lejerskole, kagebagning til dette og hint og meget andet. Nogle af jeg vil sikkert sige ah, det er da ikke noget. Dertil kan jeg kun sige at det er det, for uden jer, var dette ikke muligt. Det at vi løfter i flok, gør det muligt at drive denne skole Tak for ordet. 4. Orientering v/skoleleder a) Den frie skole og skolereformen b) Den frie skole og de skole kommunale skoler (kurser f.eks.) c) Hvad er det vi vil som skole her i Brændstrup? d) Ansættelser og personaleændringer siden 2014 Den frie skole er som sådan ikke en del af den såkaldte skolereform. Men det er jo sådan, at lillebror den frie skole i forhold til Folkeskolen nødvendigvis må forholde sig til skolereformen. Jeg sagde for et år siden, at vi ville tage enkelte elementer. Det har vi også gjort. Ekstra timer i dansk, matematik, begynder tysk fra 5. klasse og tidlig begynderengelsk. Når undervisningsminister Antorini forleden dag i radioen (lørdag) sagde, at bl.a. Gentofte kommune kunne udbyde 150 valgfag, og hun håbede, at andre kommuner vil gør det samme, nemlig at elever kunne vælge fag i hele kommunen. Da tænkte jeg to ting: Side 2 af 6

3 1: Københavneri. Umuligt i landkommuner at flytte børn pga. af 3 timers valgfag. Fra Rødding til Bække, eller Toftlund til Tønder for at få et valgfag. 2: Når centraladministrationen hele tiden tænker i store enheder, da bliver de små meget ofte trådt på igen og igen og til sidst tror man at der er noget i vejen med at være lille. De store kommunale skoler kan på sigt skabe lidt udfordringer for en lille friskole. De store skoleenheder kan f.eks. selv afvikle kurser, derfor bliver der færre kursus tilbud, hvor man henvender sig til alle skoler i Sønderjylland om f.eks. et kursus i tysk, eller fysik. Det kan gøre det vanskeligt for en lille skole at planlægge videreuddannelse for lærerne. Hvad er det vi vil som skole her i Brændstrup? Er vi en lille skole fordi vi ikke kan blive en stor? Et godt spørgsmål, men jeg tror vi også skal tænke i retning af: kendskab til eleverne. Det vigtige at blive set, blive genkendt som elev. Tryghed er vel måske noget af det som ligger i at blive set og ikke overset. Der er nogen som interesserer sig for mig. Kender mig, kender mit navn. At være en kristen skole, er at det kristne livssyn må være en del af skolehverdagen. Værdien som menneske kommer ikke af resultater, hvad man kan eller ikke kan, men af at være skabt i Guds billede. Vigtige ord i en tid som summer af tal, at det som kan måles og derefter vurderes. Vor tid er meget fikseret på om det kan dokumenteres i form af undersøgelse og kortlægning i form af tal. Så meget at vi slet ikke tænker på det. Ensomhedsugen: målsætning, at antallet af ensomme skal halveres. Tænk!! Selv det skal blive talfikseret. Opmærksomheden må vel være rettet imod det enkelte menneske, og ikke om man når et mål. Det er vel den enkelte elev, som føler skoleglæde, og lærer noget. Det er jo der den fælles glæde er. Ansættelser siden sidste generalforsamling: Maibrit Fredensborg gik på adoptionsorlov i januar Til at varetage SFO og førskolegruppen havde vi Nanna Schmidt ansat fra marts til sommeren. Maibrit Fredensborg kom tilbage efter orlov sidst i marts i år. Joan Carstensen fra Grønnebæk er ansat i SFO. Marianne Hansen blev sygemeldt i august 2014 og har været sygemeldt siden. Dorit Sørensen har været ansat i Mariannes stilling, og slutter til sommerferien. Marianne Hansen slutter også til sommerferien. Helena Thorsen havde barselsorlov frem til først i november 2014 og Britta Sørensen var ansat som barselsvikar. Helena gik på barselsorlov 1. marts, hvor Helge Jørgensen er ansat som barselsvikar frem til sommerferien. I vores SFO har vi haft Johanne Svendsen ansat i to måneder og Josefine Kerstein fra oktober til april. Nu har vi Signe Nielsen fra Gram, der er i SFO og støttelærer ved Peter Thorsens barselsorlov, der slutter 8 skoledage ind i maj. Bestyrelsen har ansat Charlotte Sæderup fra Århus som ny lærer til vores indskoling. Charlotte er 27 år og læreruddannet fra Århus. Tak til alle øvrige lærere på vor skole. Der gøres et stor arbejde i hverdagen. Engagement og ansvarlighed er kodeordet, som der arbejdes efter. Øvrige ansatte udviser ligeledes stor tjenstvillighed. Der er her grund til at sige tak. Vi er ligeledes taknemmelige at der spørges efter os som skole. 12, måske 13 begynder i børnehaveklassen til august, og vi oplever til stadighed henvendelser. Vi ser frem til byggeriet står færdigt. Det er en udfordring i hverdagen. - Er der er ledigt på loftet? Side 3 af 6

4 - Kan vi bruge det klasseværelse? Det er sætninger som høres hver dag. Det er uholdbart i længden, derfor er det bare skønt, at vi får mere plads. Spørgsmål: - Får det nogen betydning for egenbetalingen, at der er tale om et banklån i stedet for et kreditforeningslån; det er jo dyrere at låne i banken? - Det får ikke indflydelse på skolepengene. - Angående valgfag er der krav eller retningslinjer rent lovgivningsmæssigt på det område? - Antorini blander sig ikke i, hvilke valgfag der udbydes klasse har haft valgfag 3 timer om ugen, og 7. klasse har haft valgfag 2 timer om ugen. Næste år fortsættes der med valgfag i 5. klasse og klasse. - Hvordan sikres der kontinuitet i især dansk og matematik, når der er lærere der har orlov o.l. - De klasser, som har skiftet matematiklærere, har fået hhv. Henning og Peter, og dem fortsætter de med i en årrække, og Helena havde ikke dansk i den periode, hun var på skolen mellem de to barselsorlover. - Hvad har eleverne reelt af valgfag? Er det tvungent valgfag? - Det er rigtigt at der ikke er så meget valg ind over det; det kaldes også for P-fag (praktisk fag). Men eleverne har prøvet meget forskelligt som håndarbejde, hjemkundskab, de har støbt i tin, lavet paller mm. - Er børnene interesseret i byggeriet? Forklarer I hvad der sker? Svar Jørgen Thorø: - Det er planen, at der ca. en gang om ugen gives en guidet rundvisning af Johannes Roager, så interesserede elever kan få forklaret hvad det er, der sker, og hvorfor man gør, som man gør. 5. Orientering v/tilsynsførende, Lars Birkmose Eleverne skal her på skolen have det samme udbytte som de får i folkeskolen, primært i dansk, engelsk og matematik, og det samlede udbud skal matche det, som sker i folkeskolen. Lars Birkmose er på besøg to gange om året i efteråret og i foråret. Han har været inde i de fleste klasser og de fleste fag. Normalt så nås 2 klasser på en lektion. Her fornemmer Lars stemningen og får en fornemmelse af om eleverne er med, hvilket materiale der bliver brugt, hvilke tanker der fra lærerens side er gjort for undervisningen mm. Lars Birkmose er overbevist om, at der nås det samme som i folkeskolen. Der vil fremadrettet være et øget fokus på det faglige niveau i skolen generelt, og det er der også fokus på her på stedet; det er godt at se, at hvis der er elever eller hold, som har brug for ekstra hjælp, så tages der hånd om det. Personligt glædede det ham at se, at skolen har vundet den regionale aviskonkurrence. Der ligger et stort fagligt arbejde bag det. Side 4 af 6

5 Det har også været godt at se at der arbejdes mere og mere med PC ere der rykkes og der skal rykkes endnu mere, men man er godt på vej. I dag er der meget fokus på læringsprocessen. Undervisningen er flyttet fra katederet og ned til elevbordene, og læringsprocessen kan tage rigtig lang tid; det er der også fokus på her. PC ere har eleverne stor gavn af; også de svage elever har gode muligheder for at få tekniske hjælpemuligheder. Det var spændende under tilsynet, at opleve en forælder fortælle en klasse om sit arbejde på en boreplatform. Der har også været et fælles projekt mellem en klasse og børnehaveklassen, som Lars Birkmose oplevede på tæt hold, som var spændende at få indblik i. Der er i dag mange elever med angst, det er et tiltagende problem, og det skal man også være opmærksom på, på en skole som denne. Det er værd at vurdere, om det er en udfordring, man skal tage op, og som man kan tage op. En lille skole som denne kan give tryghed og faste rammer, og det kan også være en hjælp for ensomme børn. I og med det øgede antal timer i folkeskolen i forbindelse med den nye skolereform har Lars været spændt på, om skolens kortere skoledage og knapt så mange undervisningstimer ville betyde, at forældre ville flygte fra skolen; det er der pt ingen tegn på. Beretningen bliver lagt på hjemmesiden d med underskrift. Spørgsmål: - For nylig var der noget om inklusion i folkeskolen. Det har vist sig at 8 ud af 10 børn ikke har fået den hjælp, man kunne forvente. Lever BKF op til at give den enkelte elev det, den har behov for? - I folkeskolen tales der meget om inklusion. Man valgte inklusion fordi eksklusionen (specialundervisning og specialskoler og klasser) var løbet løbsk; for at spare lukkede man meget ned. Det har været en betinget succes, for det, at indgå i en normal klassesammenhæng er ikke let, hvis man har et sådant handicap. Vi får som friskole ikke den samme mængde midler, som man får i den offentlige skole; til gengæld kan vi selv vælge vores elever. Det betyder, at vi kan sige nej til elever. Da jeg sagde, at vi havde sagt nej til flere, så skyldes det, at vi bliver nødt til at skønne, om vi kan leve op til de håb og forventninger, som forældrene har. Hvis børnene har noget socialt og fagligt som kræver meget, er det bedst for barnet, at vi siger nej, så det kommer i et skoletilbud, som kan hjælpe det bedst muligt. VI skal ikke være skole for de fuldstændig korrekte det er vi heller ikke, vi tager vores del af det, vi skal. Børn som har været stille kan få stor glæde af et skoleskift, så de kan få en ny begyndelse. Kommentar: - Som forældre kan vi også støtte op omkring børn som bor langt væk ved at være villige til at hente og bringe børn hos de elever, som bor længst væk - Lars Birkmose: Det er et godt kriterium, at vurdere om skolen er det rigtige skoletilbud for de børn, som søger at blive elever på skolen. 6. Skolens årsregnskab 2014 Regnskabet blev udleveret. Side 5 af 6

6 I 2014 har der været 104,3 årselever. Det har betydet en stigning i indtægterne fra 5,8 millioner til 6,6 millioner kroner. At stigningen ikke er større skyldes, at man har fra statens side har haft stigningen i statstilskuddet på standby i mange år. Skolen sparer, hvor der kan spares. De yngste elever betaler mindre i skolepenge end de ældste skoleelever, og derfor er den samlede elevbetaling pr årselev mindre i 2014 end i Årets resultat er et overskud på kroner. Pt får vi 71% af hvad en folkeskoleelev kostede for 3 år siden. I forbindelse med lockouten for to år siden, betalte folkeskolen ikke lønninger ud i en god måneds tid; i 2016 indgår det år i beregning af bevillingen af tilskud til friskolerne. Det er spændende, om det vil få indflydelse på, at der gives mindre tilskud til friskolerne. Forventningerne til fremtiden er, at vi har det niveau og den økonomi,som vi har haft de seneste år; det er også derfor der bygges flere lokaler. I 2014 brugte skolen mere på busser fordi der var mange reparationer og leje af busser imens. Det er de vilkår vi har som skole. 7. Indkomne forslag Der var ikke kommet nogle indkomne forslag. 8. Valg til skolestyrelsen. Yvonne Andreasen (Modtager ikke genvalg) Forslag: Gunhild Mortensen Gunhild Mortensen præsenterede sig. Arbejder som socialrådgiver i Haderslev, er ikke bange for at gå i dialog, og glæder sig til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Der var ingen modkandidater. Gunhild blev valgt. 9. Valg af suppleant. Jørgen Schmidt, Roager (Modtager genvalg) Der var ingen modkandidater. Jørgen blev valgt. 10. Eventuelt Spørgsmål: - Er busserne ved at være fyldt? - Det er busserne lige pt i og med, at der både er førskoleelever og 9. klasse. Den ene bus er mere fyldt end den anden. Er der nogen, der har en ide om, hvorvidt ruten kan laves om, så der bliver en mere ligelig fordeling af eleverne i busserne, så er den mere end velkommen. Det er noget, der jævnligt spekuleres i. 11. Afslutning Der blev sluttet af med Fadervor Side 6 af 6

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 30.4.14. Side 1 af 5 Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 20.4.2014 Velkomst og indledning 2. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Brændstrup Kristne Friskole 2013 Side 1 af 6

Referat fra generalforsamlingen Brændstrup Kristne Friskole 2013 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen Brændstrup Kristne Friskole 2013 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen for Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 24. april 2013 1. Velkomst og indledning 2. Valg af

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Guds sejlrende. *) Romerbrevet 12, 13. Andagt fra Vind af Carsten Hjorth Pedersen

Guds sejlrende. *) Romerbrevet 12, 13. Andagt fra Vind af Carsten Hjorth Pedersen Guds sejlrende. Når du kører over Storebæltsbroen, kan du - på det sted, hvor broen er højest - se nogle bøjer nede i vandet. En bøje er et lille fyrtårn, der med en lang kæde sidder fast i havbunden.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 27.4.16 1. Velkomst og indledning 2. Valg af ordstyrer og referent Glenn Jakobsen blev valgt som ordstyrer, Elisabet Lund som referent.

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Kan liter vand rummes i en spand?

Kan liter vand rummes i en spand? Kan 100.000 liter vand rummes i en spand? For mange år siden var jeg på Island, hvor jeg så Gullfoss. Det er et vandfald, som der løber cirka 100.000 liter vand igennem hvert sekund. Det er ret meget.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Indskoling (0-2 klasse) Tidligere år Fortsat et team om indskoling (2 lærere) Bevægelse hver morgen 15 min varetaget af idrætslærer.

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave)

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave) ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN (vuggestue & børnehave) ØNSKER DU INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS SKOLEGANG? (Eller din bys udvikling?) NU har DU muligheden for at deltage i planlægningen og udformningen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Referat nr. 19 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 17. marts 2015 Skoleår 14/15.

Referat nr. 19 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 17. marts 2015 Skoleår 14/15. Referat nr. 19 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 17. marts 2015 Skoleår 14/15. Tilstede: Per Zacho PZ, Gull-Britt Jepsen GJ, John Noe JN, Lene Hansen LH, Grethe Nielsen GN, Karsten Olsen KO, Carsten Markussen

Læs mere

Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017

Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017 Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017 Jeg er ofte blevet spurgt: Hvad er forskellen på en friskole og en folkeskole? Jeg er nok ikke den rigtige at

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Referat, generalforsamling på Livets Skole, den 24. april, kl. 19.00

Referat, generalforsamling på Livets Skole, den 24. april, kl. 19.00 Referat, generalforsamling på Livets Skole, den 24. april, kl. 19.00 Referent: Tom Kjærsgaard Larsen, Til stede: 17 deltagere inkl. bestyrelse Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling ved den selvejende institution Skanderborg Realskole onsdag den 28. marts 2012. 1) Valg af dirigent Bestyrelsens formand Mads Nysted foreslog advokat Kristian Storgaard,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

3. Godkendelse af referat nr. 10 og 11: ok - Lenes underskrift mangler på nr. 11.

3. Godkendelse af referat nr. 10 og 11: ok - Lenes underskrift mangler på nr. 11. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 12 skoleår 13/14 den 20. november 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Karsten Olsen KO, Grethe Nielsen GN, Carsten Markussen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE ONSDAG DEN 27. APRIL 2016 Sted: Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Kulturhuset, Frode Jakobsens Plads 4, 1., 2720 Vanløse Tid: kl. 18.30 til kl. 20.30

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde:

Skolens dagligdag. Skolens dagligdag er opbygget på følgende måde: Forældretilsyn Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Som det fremgår af skolens vedtægter, skal jeg give en beretning om året, der er gået. Jeg vil forsøge at beskrive skolens pædagogiske tiltag dels

Læs mere

Professor: Derfor taber drengene i skolen

Professor: Derfor taber drengene i skolen 1 1 0 1 Professor: Derfor taber drengene i skolen. aug. 0 0.1 Indland Hverdagen i klasseværelserne, hvor skoleeleverne skal sidde musestille og lytte omhyggeligt efter, passer ganske enkelt bedre til piger

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Tirsdag d. 21. april 2015 i gymnastiksalen på skolen Ordstyrer: Karin Frost Jensen Referent: Lene Christiansen Formanden Morten Carstensen aflagde årets

Læs mere

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 Det er mig en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for regnskabsåret 2012. Horslunde Realskole har igen i 2012 fortsat

Læs mere

Referat nr. 18 fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2015 Skoleår 14/15.

Referat nr. 18 fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2015 Skoleår 14/15. Referat nr. 18 fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. marts 2015 Skoleår 14/15. Tilstede: Per Zacho PZ, Gull-Britt Jepsen GJ, John Noe JN, Lene Hansen LH, Grethe Nielsen GN, Karsten Olsen KO, Carsten

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. og beføjelser meget kort.

Referat. Deadline. Status. Ansvarlig. og beføjelser meget kort. Referat Mødedato: 3. oktober 2012 kl. 17.30 i Villa Villakulla Mødedeltagere: Personale: Mette og Betina Forældre: Casper, Louise, Kaisa, Lisbeth, Mona, Sofie, Marianne og Rikke Afbud: Nadja, Lars og Nina

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 24. oktober 2012 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning i Hassellitten 18.15 Rundvisning 18.30 Mødestart 19.00 It Strategi v/ Henrik Elvang 21.00 Møde slut

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014

Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Tirsdag d. 29. April kl. 19.30-22.00 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning/- Mogens Jallberg 3. Pædagogisk beretning

Læs mere

Kenneth N. Benfeldt, Torben R. Nielsen, Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Jette Bjerg Brix, Litha Skjolden, Jens Josephsen, Marike Wijbenga-Bijma

Kenneth N. Benfeldt, Torben R. Nielsen, Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Jette Bjerg Brix, Litha Skjolden, Jens Josephsen, Marike Wijbenga-Bijma DAGSORDEN SB-møde Det hvide Hus 25. januar 2016 kl. 17.30-20.00 Til stede: Forældre Medarbejdere Elever Ledelse Kenneth N. Benfeldt, Torben R. Nielsen, Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Jette Bjerg Brix,

Læs mere

Gram Skole. August 2014. Skolestart. Kommende begivenheder. Kort nyt. 11.8.2014: 1. skoledag. 13.8.2014: Skolebestyrelsesmøde

Gram Skole. August 2014. Skolestart. Kommende begivenheder. Kort nyt. 11.8.2014: 1. skoledag. 13.8.2014: Skolebestyrelsesmøde Kommende begivenheder August 2014 Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33 01 Skolestart Børnenes sommerferie synger på allersidste vers. Et nyt og lærerigtskoleår

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 30. april Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 820 Næste uge: 01.maj 02-.03.maj 06.maj 07.maj St.bededag FRI SFO - SKOLE lukket Baunen udlejet Skr. prøve -diktat Clark kursus Dorte Fri Clark kursus

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Aarhus Friskoles Fredagsbrev

Aarhus Friskoles Fredagsbrev Kære Ærede Læser Deres barn har i skrivende stund fået sommerferie. Tillykke! Så er der ekstra god tid til at nyde denne udgivelse sammen. De kan i skoleårets sidste udgivelse (SNØFT!) læse om følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Referatet Skolebestyrelsen

Referatet Skolebestyrelsen Referatet Skolebestyrelsen Sted: Skolens kontor Dato: Mandag d. 25.08.14 Kl. 18.30-21.00 Deltagere: Birgitte Dyreborg, Jens-Christian Britze, Klaus Kolberg, Frederik Thalbitzer, Anja Leschly, Peter H.

Læs mere