MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR DEC ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2007-34. ÅRGANG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR DEC ÅRGANG

2 Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 11 gange om året i 310 eksemplarer og omdeles til foreningens 294 medlemmer. Bladet udkommer ikke i juli måned. Se også foreningens hjemmeside: Redaktion: Alle der møder op til redaktions-mødet, normalt den 1. mandag i måneden, har indflydelse på bladets redaktion. Den faste redaktør er: Finn Skjørbæk, Præstehusene 79 Telefonnummer: Forside: Oversvømmelse af Ole Henningsen. Oversvømmelse - side 3 Svar fra forsyningschefen. Bredbåndsnettet - side 4: Orientering samt gode råd. Bestyrelsens opgavefordeling side 6. Hallberg Bolig side 7: Annonce. E. Espersen & Søn A/S side 8: Annonce. Spørgsmål om lovligheden af foretagen disposition side 8: Ib Andersen, P 39 Bjarne Hansen side 11: Annonce. Rullestillads side 11: Annonce. Serviceudlejning side 12: Annonce. Motionisternes faste sider side 13 og 14. Klip ud og sæt op bagsiden. NB!! Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste redaktør, P 79 mandag den 7. januar kl Side 2 af 16

3 Fra bestyrelsen OVERSVØMMELSE I PRÆSTEHUSENE. Følgende er modtaget fra Miljø- og Teknikforvaltningen på spørgsmål om oversvømmelse ved Præstehusene og udskiftning af stophaner i vores område. 1. Vi havde i forrige uge en større "oversvømmelse" ved Præstehusene. Det skulle, efter hvad jeg har fået fortalt, være fordi DONGs entreprenør havde "skudt" hul i vandledningen. Jeg har også fået fortalt, at det skulle skyldes at jeres vandledning ikke lå der, hvor entreprenøren havde fået opgivet på tegninger. Faktisk har jeg fået fortalt, at ledningen lå ca. 3 meter fra det angivne tracé. 2. Jeg har fået fortalt, at I er i gang med at renovere ventiler i Degnehusene - ikke noget jeg kender til, har kun hørt om Humlehusene? I den forbindelse skulle I eller jeres entreprenør have gravet vores nylagte lyslederkabel over formentlig i nærheden af Degnehusene 79. Forvaltningens svar: Til dit første spørgsmål kan jeg bekræfter at vandrørene er parallel forskudt 4 meter mod øst i forhold til den tegning entreprenøren har fået. Det er en fejl som er videreført fra de gamle tegninger til digitaliseringen af tegningerne. Alle som arbejder på dette område ved, at der kan være disse fejl og dette hindrer ikke entreprenøren i at spørge og få påvist ledning (en service varmeværket udfører uden betaling) eller grave prøvehul ect. Uanset forskellen mellem tegning og virkelighed, var entreprenøren på kollisionskurs med ledningen, idet der ikke forelå oplysninger om dybdeforhold og burde derfor have udvist særlig agtpågivenhed ved netop at tage kontakt til værket inden arbejdet blev igangsat. Bruddet skete på en hovedledning med en diameter på 250 mm. En sådan giver ca. 400 m3 vand i timen, og har et stort tryk, så der er store mængder på ingen tid. Røret blev skudt over i to. NCC prøvede at lukke de stophaner der var omkring bruddet. Desværre hjælper det ikke nok at lukke de 2 stophaner på hovedledningen i Stensmosevej, da der er ringforbindelse mod nord, men da værkets folk ankommer findes den 3. stophane i 3 punktet (2 på hovedledningen i Stensmosevej og en på afgreningen til Præstehusene). Derfor lukker værkets folk også ventiler rundt om i området for at sikre, at der ikke kommer vand ad bagvejen. Centreventilen på Præstehusene, der er i forbindelse med den nordre ringledning, ventilen mod Poppelhusene og ventilen mod Herstedvang og efter lukning af disse stopper lækken næsten. Der løber dog stadig vand, idet der er en del vand i systemet baglæns i Præstehusene op til centreventilen. Det var således ikke værket, der ikke kunne finde ventilerne, men NCC's folk, og det er i øvrigt også kun værket, der må lukke for vandet. Det er selvfølgelig uheldigt at de 2 første stophaner ikke virker efter hensigten og det er en af grundene til at værket er ved at skifte ventilerne i jeres område, for de skal selvfølgelig virke. Wicotec og yderligere assistance fra værket ankommer med pumper og gravemateriel, bortpumpning af vand og gravearbejde startes op, der køres til værket efter reparationsdele, så der kan etableres vandforsyning hurtigst muligt, kl. ca er der vand på, kl er hul lukket og stampet med stabil grus. Side 3 af 16

4 Fra bestyrelsen Med hensyn til udskiftning af ventiler i jeres område, så skulle alle have fået uddelt en skrivelse den 23. oktober, hvoraf det fremgår, at vi er i gang med at udskifte dem, og der er angivet telefonnumre til både entreprenør og vores ledningsmester Jan Nielsen. Derudover uddeles lukkesedler fra område til område senest 24 timer før lukning. Det er korrekt at vi har overgravet et lyslederkabel ved Degnehusene 43. Det var et uheld bl.a. forårsaget af, at der intet markeringsbånd var lagt på stedet. ComX blev kontaktet med det samme. Jeg har dog hørt at ComX har hævdet, at det ikke skete, hvilket kunne tyde på en kommunikationsbrist et af stederne, og jeg beklager, hvis det er hos os det er sket. Jeg håber den sag er på plads nu. Med venlig hilsen Arne Schøller Larsen Miljø- og forsyningschef Miljø- og Teknikforvaltningen, Albertslund Kommune Rådhuset, 2620 Albertlsund BREDBÅNDSNETTET Hjemmesiden og mailserveren Fra lørdag den 17. november til onsdag den 21. har mailserveren vejrmolle.dk været ude af drift. Det ytrede sig på den måde, at man kunne sende mail til alle andre, men kun kunne modtage mail fra comxnet.dk og vejrmolle.dk adresser. I samme periode var hjemmesiden heller ikke tilgængelig. Det var en meget uheldig fejl, som gav anledning til stor fortvivlelse og en mindre telefonstorm. Det var desværre en selvskabt plage, som ComX ikke havde nogen andel i. Det hele startede med, at hjemmesiden blev flyttet fra cybercity.dk til one.com, hvor vi får mere plads for færre penge. Det kræver en omdirigering af trafikken til hjemmesiden, og ved den operation følger mailserveren med. Ligesom cybercity.dk gjorde, skal det nye webhotel dirigere mailene videre til ComX, der har administrationen af den del af vores net, og der gik det galt. Den formelle flytning sker lørdag, og søndag tager vores webmaster Jesper til Oman, hvor han er hele ugen. Heldigvis har han en pc med, og heldigvis er der internetforbindelse på stedet, og heldigvis var det muligt at modtage mail udefra til comxnet.dk adresser, så vi kunne få de nødvendige informationer og kodeord til det nye webhotel, og sat de rigtige flueben på hjemmesidens kundeadministration. Det hele sker ved høflig selvbetjening, der er hverken telefon eller adresse, så man kan ikke ringe til dem eller stille sig op i receptionen og bede om at tale med en person, der kan ordne problemet. Uden hjælp fra ComX kundeservice havde vi ikke fået mailforbindelsen i drift før Jesper var hjemme igen. Callisto boksen Selv om det ikke sker ret tit, sker det dog, at strømforsyningstransformatoren til callisto boksen brænder af. Da den slags altid sker på et uheldigt tidspunkt har vi fået en reservetransformator, så man kan bytte den defekte med en ny hos Ole. Hvordan kan man nu vide, at det er transformatoren, der er i stykker? Det er faktisk ganske enkelt, for den bliver en smule varm, når den virker, så hvis den ikke er febervarm at føle på og boksen er helt død, er det der fejlen ligger. Side 4 af 16

5 Fra bestyrelsen Nummeroplysning på Krak og andre databaser. ComX er i gang med at opgradere den software, der overfører telefonnumrene til Krak og andre offentlig tilgængelige adresse- og nummerdatabaser. I den proces har det været nødvendigt at fjerne disse data totalt. Det betyder, at man ikke kan finde os på nettet, hvis man søger. I skrivende stund er opgraderingen ikke færdig, men ComX arbejder som sagt på det. Ny kanal i basispakken Skandinavia, filmmagernes TV kanal, der sender hver dag fra 1600 til 0055 næste dag, ligger nu på kanal S22. Den ligger i basispakken og kan altså modtages af alle. Yderligere oplysninger om kanalen samt ugens programmer findes på Fri modul pakken Som tidligere annonceret stiger licensen for TV2 Sport og TV5 til henholdsvis 29,44 kr./måned og 16,19 kr./måned. Dermed stiger den samlede licens for pakken fra den 1. januar til 96 kr./måned. Vi har bedt Comx om at regulere den månedlige betaling tilsvarende, hvilket vil fremgå af januaropkrævningen. Hjemmesiden har fået Diskussionsforum har fået et forum til udveksling af erfaringer samt køb/salg/bortgives. Har du et hus- eller haveprojekt du skal i gang med? Mangler du f.eks. detaljer omkring hvordan man får godkendt og lavet en tilbygning? Chancen for at dine naboer allerede har gjort erfaringen er stor. Derfor er der nu oprettet et forum på hjemmesiden hvor vi alle kan hjælpe hinanden. Kig ind forbi Side 5 af 16

6 Fra bestyrelsen Side 6 af 16

7 Side 7 af 16

8 E. ESPERSEN & SØN A/S AUT. EL - INSTALLATØR Udskiftning af tagventilator til: DANTOP type 200, lidt kraftigere end originalen. Forskriftsmæssigt installeret med jord og ekstra afbryder på taget. Hastighedsregulering og afbryder i bryggers. Kontakt på 1. sal afblændet. Fjernelse af gammel ventilator kr. inklusiv moms Rydagervej 17B, Tlf.: alt i elarbejder Spørgsmål om lovligheden af foretagen disposition. Det er nu et par generalforsamlinger siden bestyrelsen stillede forslag om at ændre et par paragraffer i grundejerforeningens vedtægter. Det var nødvendigt, sagde man, for at kunne låne penge til ComX nettet. Dirigenten sagde, at intet var ændret uden kommunens godkendelse. Efter nogen tid meddelte bestyrelsen, at nu havde kommunen godkendt ændringen af vedtægterne, og at man kunne nu låne penge i banken. Alle ved, hvad der er sket siden. Bredbåndet er nu en realitet. Men kommunen har aldrig godkendt vedtægterne. Medfølgende skrivelse fra borgmester Finn Åberg bekræfter dette. Man må derfor gå ud fra, at banklånet er ulovligt, og at bestyrelsen er skyldig i dokumentfalsk. Jeg har derfor klaget til justitsminister Lene Espersen, som sådan set siger, at de strafbare forhold skal meldes til politiet, Jeg vil derfor gerne, her i medlemsbladet, have at vide, hvem der har godkendt disse planer, da de går imod landets love. Ib Andersen, P. 39. Side 8 af 16

9 Side 9 af 16

10 Side 10 af 16

11 Din lokale tømrer tilbyder alt tømrer- og snedkerarbejde som udføres hurtigt og professionelt Reparation og vedligeholdelse af enhver art Nye vinduer og Døre Kernetræ eller træ/aluminium Forsikringsskader af enhver art Køkkenmontering og skillevægge Stor erfaring med overdækning og udhus/tilbygning Faste tilbudspriser på alle typer vinduer og døre i Røde Vejrmølle Parken Stor erfaring i netop Røde Vejrmølle Parkens huse Ring eller for at få et uforpligtende tilbud Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund Side 11 af 16

12 SERVICE-UDLEJNING Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at kunne leje festservice til en privat fest. Der er service til 36 personer, omfattende: Dybe og flade middagstallerkener Frokosttallerkener Rød-, hvid-, portvins-, champagne- og vandglas Kaffekopper m/ desserttallerkener Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og teske 6 vandkarafler Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre Diverse fade, salatskåle,termokander mm. 4 borde, 1,0 x 2,0 m, 36 stabelstole Prisen for leje af ovenstående er: Medlemmer af motionistforeningen Andre grundejerforeningsmedlemmer 100 kr. 200 kr. Betaling erlægges ved afhentning. Festtelt kan anvises Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl og til Sanne Krogh, D 18. Telf NB. UDLEJNINGEN ER FERIELUKKET HVERT ÅR I JULI MÅNED Side 12 af 16

13 RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i bebyggelsen til forskellige sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær for alle husstande. Desuden har medlemmerne igennem mange år også stået for det praktiske arbejde med at arrangere den årlige Majfest, samt sørge for afviklingen af Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i Lunden. Faste aktiviteter er følgende: Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund Motionisternes Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og indendørsstævner i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran hold, hvor man aldersmæssigt minimum skal være i slutningen af 30'erne for at deltage. Modstanderne er andre beboer-hold fra kommunen, og udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til medio september. Der er fri søndags træning kl på banerne bag Klub Vest, samt efterfølgende afslapning/øl/vand i Væremøllen ved Børnehaven Degnehusene. I samme turnering findes også en seniorturnering, deltagerne her skal være min 18 år gamle Badminton: I perioden 1-9 til 31-4 har vi baner til rådighed på Egelundskolen om fredagen fra kl. 16:00 til 22:00 og om lørdagen fra 8:00 til 16:00. Inden jul og sidste gang inden afslutningen spilles turnering med blandede hold, og der er altid et lille traktement som afslutning. Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på Vestegnen medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer motion med hyggeligt samvær. Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. Årsfest: I klubbens love står at man skal afholde mindst en årlig fest, dette gøres normalt efter sommerferien, med grillbøffer, pølser mm i Lunden. Pigernes motionsdag: Hver mandag kl er vi nogle voksne piger, der går en tur i Vestskoven. Mød op ved garagen og gå med en tur i Vestskoven for alle i bebyggelsen! Henvendelse: Lilan D 40 ( ) eller Anne-Marie Olsen H 106 ( ) Kontingent: Kontingent udgør for alle aktiviteter, og gældende for hele husstanden: Aktive Passive : Kr. 200,- pr. år : Kr. 60,- pr. år Regnskabsåret er 1/1-31/12, og kontingentet opkræves pr. giro. Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. Side 13 af 16

14 Bestyrelse: Formand : Dan Raun H 106 Tlf Kasserer : Jesper Krogh D 18 Tlf Sekretær : Ole Lassen D 40 Tlf Best.suppl. : Karin Skytte D 68 Tlf Kontaktpersoner: Fodbold : Jesper Krogh D 18 Telf : Ib Frederiksen P 73 Telf Badminton : Dan Raun H 106 Telf Tomme vinflasker: Klubben indsamler tomme vinflasker til genbrug. Venligst stil flaskerne uden for garagen ved børnehaven Degnehusene, men kun søndag inden kl Vi får kun betaling for Bordeaux, Bourgogne/Rhone og Alsace vinflasker, samt Snaps og Gammel Dansk. Ingen spiritus-, hedvin- samt flasker med indstøbte mærker, Tak Arrangementer i RVPMK 2007 Dato: Mødested: Juleturnering - badminton Lørdag d. 15/12 kl Egelundskolen Generalforsamling Fredag d. 7/3 kl Væremøllen Badmintonafslutning Lørdag d. 26/4 kl Egelundskolen Sommerfest Lørdag d. 14/6 kl Lunden Cykelskovtur Søndag d. 22/6 kl Væremøllen Årsfest Lørdag d. 23/8 kl Lunden BADMINTON Har du lyst til at spille badminton Der er mulighed for at spille badminton fredag eller lørdag på Egelundskolen. Det er først til mølle hvis du/i skal have en tid. Dan Raun H Side 14 af 16

15 Side 15 af 16

16 K L I P U D O G S Æ T O P Uge dec. Uge dec. Uge 1 2. jan. Uge jan. Restaffald Restaffald Glas & flasker Papir Restaffald Glas & flasker Papir Restaffald Juletræ Fredag den 4. januar afhentning af miljøfarligt affald. Brændbart affald i plastsække afhentes ved parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet køkken-affald. Brændbart affald i plastsække afhentes ved parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet køkkenaffald. Brændbart affald i plastsække afhentes ved parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet køkkenaffald. Brændbart affald i plastsække afhentes ved parkeringspladsen, dog ikke indeholdende madrester og andet køkkenaffald. Haveaffald må kun fyldes i papirsække. Hvis det fyldes i plastiksække tages det ikke med. Miljøbilen indsamler farligt affald den første fredag i hver måned, men kun hos de husstande, som har bestilt afhentning. Afhentning bestilles på telefon nr Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver afhentningsdagen i Degne- og Præstehusene. Vær med til at holde vores område ryddeligt og ordentligt, så: VENT MED AT SÆTTE DIT AFFALD UD INDTIL TIDLIGST AFTENEN FØR AFHENTNING. Hvis du skal aflevere affald uden for de almindelige afhentningstidspunkter, kan du aflevere det på: Materialegården, Gadagervej 23, 2620 Albertslund, med følgende åbningstider: - Lørdag onsdag fra kl til kl Torsdag og fredag fra kl til kl Husk dit sygesikringsbevis. Det kræves for at åbne bommen. Eller Paul Bergsøes Vej 45, 2600 Glostrup, med følgende åbningstider: - Alle dage fra kl til kl Side 16 af 16

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Se inde i bladet hvad der gemmer sig bag dette spændende indgangsparti 3 2013 September Fra formanden - Hans Vedderkop Så nærmer sæsonafslutningen sig selvom

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Disse store lindetræer der adskiller H/F OF og Sommerbyen skal fældes til januar. 4 2012 December Fra formanden - Hans Vedderkop Sæsonens sidste måneder bød

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv esværre er bladet lidt forsinket i denne måned. Det beklager vi. Renoveringen

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere