Vær et ekko - af p. Michal Bienkowski

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vær et ekko - af p. Michal Bienkowski"

Transkript

1

2 Vær et ekko - af p. Michal Bienkowski Kære Menighed. For nogle år siden talte et par unge studerende med mig om Den Katolske Kirke i det hele taget. De var i gang med at lave et projekt i forbindelse med religionsundervisning og de kastede sig over det katolske. Jeg var rigtigt glad for samtalen, for i virkeligheden var det ikke kun mig, der fortalte en del om, hvad jeg som katolsk præst både tror på og står for, men også de unge mennesker var meget åbne og fortalte om deres forståelse af livet. Den ene af dem var medlem af vor søsterkirke Folkekirken; den anden beskrev sig selv som ateist. Den sidstnævnte kunne blandt andet fortælle, at hun altså ikke troede på noget, hun hverken kunne se, måle, røre ved, mm. Hendes overraskelse var stor, da jeg sagde, at jeg nok først ville miste min tro (situationstegnet er her absolut nødvendigt), hvis det, jeg tror på, både kunne ses af mig, måles, røres ved, mm. Hvordan det? spurgte hun. Ganske enkelt: Det der kan bevises, behøver ikke nogen tro. Det kalder man for viden, erfaring. Troen er en overbevisning om noget, man sjældent ser (et glimt af åbenbaring hvis Gud vælger det), kan ikke måles, og berøringen er ikke nødvendigvis direkte fysisk mulig. Troen er noget, som kun til en vis grad indebærer de nævnte muligheder (at se, at måle, at røre ved hvis det gives os, som en ekstra gave, en slags åbenbaring, som Gud alene bestemmer), men ellers strækker troen sig (uden at fornægte erfaringsmulighederne) langt længere og dybere udover disse muligheder. Den 11. oktober 2012 påbegyndte hele Kirken Troens år. Pave Benedikt XVI knytter begyndelsen af det tema-år til 50-årsdagen for åbningen af Det 2. Vatikankoncil, samt til 20-årsdagen for udgivelsen af Den Katolske Kirkes Katekismus. Forhåbentlig får også vi i vor menighed en ekstra berigende travlhed med årets arrangementer. Hermed indbydes hele menigheden og enhver enkelt blandt os til at være et ekko, en flerdobbelt gengivelse af vor begejstring for det, vi tror på. Med andre ord indbydes vi til at være apostle dem, Herren sender med det glædelige budskab til alle folkeslag. Og I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. /Luk24,47b-48./ 2

3 Vort Jerusalem er vor egen menighed. Vor tid lægger stort set et kæmpe pres på troen. Den prøves skubbet helt ind under gulvtæppet, eventuelt under kirkebygningernes tage. Troens lunger skal derfor på en måde forstørres, så den friske luft, Helligåndens pust kan komme grundigt igennem os, fylde os med livskraften, inspirere os til begejstring for Gud og alt, hvad der hører Ham til. Troens år er derfor en god anledning til, at vi først selv og med en fornyet længsel ligesom apostlene beder Jesus: Giv os en større tro! /Luk17,5/. Og den skal helst iklædes kærlighed til Gud og til medmennesker. Den tro, der styrkes af kærlighed, kan man slet ikke holde for sig selv. Den kræver straks at blive delt med andre. Vi kaldes til at være et ekko. Men vi må ikke gøre os tilfredse med at kunne gengive tomme lyde. Derfor indbydes hele menigheden til sammen med mig at genopfriske vor tro og at forsøge at gengive det, vi sjældent ser, aldrig kan måle, kun lejlighedsvis kan røre ved (hvis Gud tillader det). I vor menighed vil et af tiltagene være et kateketisk forløb, som vil strække sig over (til at begynde med) 11 emner. Det vil nok dreje sig om ca. hver anden onsdag i forbindelse med aftensmesse. Jeg indbyder alle i menigheden til at se en chance i troens år både for os selv og for andre omkring os. Må alles forbøn for, at troens år kan bære megen frugt, være en selvfølgelighed hos alle. Specielt anbefaler jeg aktiv deltagelse i Eukaristiens fejring, brug af rosenkransen (både individuelt og i fællesskaber) og alt, hvad Helligånden ellers hvisker i vore hjerters øre. Med mine bedste hilsner og forbøn p. Michal 3

4 Forvaltningsrådet orienterer - af Allan Hansen Kære menighed. Hermed en kort orientering fra forvaltningsrådet. Kirkeskattekampagne Som der er blevet orienteret om på vores hjemmeside og også i kirken og ved kirkekaffen efter messen, har Jurjen de Boer påtaget sig opgaven som vores kirkeskattekoordinator. Jurjen har været meget synlig og det er dejligt at kunne konstatere, at arbejdet allerede har båret frugt, jævnfør Jurjens indlæg andetsteds. Sikring af vores økonomiske grundlag er altafgørende og forvaltningsrådet opfordrer derfor til, at alle bakker op og støtter Jurjen i arbejdet med at udbrede kendskabet til kirkeskatteordningen og få flere til at indgå i ordningen. Diakonvielse Roberto fuldendte sin praktiktid i Slagelse i sidste måned og den 13. oktober blev han diakonviet i Sct. Ansgar Domkirke i København. Vi var en håndfuld fra menigheden der deltog i den festlige messe og overværede en smukt gennemført diakonvielse. Vi overbragte menighedens gave og lykønskning til Roberto og fik også sagt tak for hans tid hos os i Slagelse. Vores sponsorbørn i Børnefonden Som bekendt sponsorerer Vor frue Menighed 3 børn gennem Børnefonden. Det drejer sig om Jennifer Garcia på 12 år i Guatemala i Mellemamerika, Jason Guinilling på 14 år i Philippinerne i Fjernøsten og Brigitte Tchoutchov på 20 år i Benin i Afrika. 4

5 Jennifer bor sammen med sine forældre og 2 ældre søstre, en yngre søster og bedsteforældre. Faderen arbejder som murer. Familien bor i et fattigt bjergområde i det vestlige Guatemala. Jennifer går i 6. klasse og har planer om at læse videre når hun er færdig med skolen. Jason er den yngste af en søskendeflok på 6. Moderen er enke. Familien bor i et isoleret bjergområde på øen Luzon. Selv om familien lever under yderst fattige vilkår, er der et stærkt sammenhold i familien. Jason går i 6. klasse og klarer sig fint i skolen. Brigitte bor i en landsby i det sydlige Benin sammen med moderen og 5 søskende. Faderen arbejder i Nigeria. Familien forpagter og dyrker et lille jordlod på ½ hektar. Brigitte går i skole og er i 4. klasse i secondary school, svarende til vores 9. klasse. Hun har døjet med sygdom og går 4. klasse om. Hun er nu rask igen. Brigitte er snart færdig med sin skole og er blevet så gammel, at det påregnes, at vores sponsorship ophører inden så længe. Som det allerede er blevet adviseret, afholdes der højmesse og høstfest søndag d. 28. oktober, hvor menighedens høstgaver, ved kirkekaffen, bortauktioneres til fordel for vores sponsorbørn. Målet er som minimum, at nå et auktionsresultat på DKK 7.560,- svarende til den årlige udgift for 3 sponsorater. Det overskud der måtte blive når sponsoraterne er betalt, vil ubeskåret blive doneret til Caritas eller Missio Danmark. Arbejdsgrupper Istandsættelse af menighedslokaler De to undervisningslokaler ovenpå er nu blevet færdiggjort med et godt resultat, således at undervisningen af børnene nu kan forgå i lyse og venlige lokaler. Ovenpå mangler nu kun at færdiggøre biblioteket. Arbejdet hermed er i gang. Istandsættelse af menighedssalen nedenunder skulle meget gerne i gang så snart 1. salen er helt klar. Men vi mangler stadigvæk yderligere bidrag fra menigheden for at kunne gøre arbejdet nedenunder færdigt, jævnfør det sidste sogneblad. Fælles arbejdslørdage 1. lørdag i måneden Der er nu blevet afholdt 3 fælles arbejdsdage og en del er blevet nået, men vi har brug for et endnu større fremmøde. Især havearbejdet har sakket bagud. 5

6 De fælles arbejdsdage afholdes fremover lørdag formiddag den første lørdag i hver måned, med start kl. 09:00. Vi slutter inden frokost med en kop kaffe. Der er opsat en liste i menighedslokalet, hvor man kan skrive sig på på forhånd. Lån af menighedslokaler Medlemmer af menigheden har mulighed for at låne menighedslokalerne til private arrangementer. For lån af lokalerne til fester og lignende større arrangementer skal der betales et gebyr på DKK 500,-. Det forudsættes at man gør rent efter sig og at affald fjernes (tages med). For lån af lokalerne til møder og mindre arrangementer betales der, per kulance, et beløb til dækning af udgifter til lys, varme m.v. Aktivitetskalender Aktivitetskalenderen er udlagt på hjemmesiden, hvor den løbende bliver opdateret. Desuden vil kalenderen fremover også blive opslået på opslagstavlen i menighedssalen. Udover de kirkelige arrangementer indeholder aktivitetskalenderen også oplysninger om andre arrangementer såsom arbejdslørdage, ældrearrangementer, børneundervisning, m.v. Det årlige orienteringsmøde Vi har inviteret forvaltningschef Thomas Larsen fra bispekontoret til at komme og fortælle om økonomi og kirkeskat i forbindelse med vores årlige vedtægtsbestemte orienteringsmøde. Thomas Larsen har først plads i kalenderen efter nytår. Mødet vil derfor blive afholdt i forbindelse med kirkekaffen én af de første søndage i det nye år. Nærmere herom senere. Forvaltningsrådet 6

7 Kirkeskat - af Jurjen De Boer Kære alle sammen. Biblen siger: Søg og du skal finde, bank på døren og den åbnes, spørg og du skal modtage. Sådan er det, når vi beder til Gud, men forhåbentlig også, når vi beder hinanden om noget. Jeg står derfor hver søndag ved udgangen, og håber på, at I vil tilmelde jer kirkeskatordningen. De næste måneder vil jeg desuden ringe til mange af jer for at snakke om kirkeskat. Hvorfor kirkeskat I 2011 havde vores menighed et underskud. Vi har derfor været nødt til at låne penge af bispekontoret. For at undgå et underskud i 2012 har vi brug for flere kirkeskatbetalere og at nuværende kirkeskatbetalere, vil bidrage med lidt mere. Det er den store udfordring i 2012 (se Det er ikke kun en udfordring i vores menighed, det er en udfordring for den hele katolske kirke i Danmark. Kirken har brug for flere kirkeskatbetalere for at kunne overleve. Målsætning 125 kirkeskatbetalere Nedenstående tabel viser hvordan antallet af registrerede kirkeskatbetalere er vokset de sidste tre måneder (i øvrigt nogle på grund af fejlregistreringer). Vores målsætning er at have 125 kirkeskatbetalere inden Vi er godt på vej tak til nye betalere, men vi mangler dig! Har du ikke lyst til at være med? Tidspunkt Antal registrerede kirkeskatbetalere 1. juli september oktober Målsætning 31. december

8 Tusind tak til alle som har tilmeldt sig!! Bidrag op til kroner kan trækkes fra Fra 2012 gælder nye regler, når du støtter kirken. Du kan nu få fradrag for dit samlede bidrag - dog højst kroner per år. Der er ikke længere en bundgrænse på 500 kroner. Hvordan bruges din kirkeskat Når du indbetaler kroner i kirkeskat, går 700 kroner til din menighed, mens 150 kroner går til bispedømmetsfælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift og 150 kroner går til bispedømmets aflønning af præsterne, herunder løn til vores egen præst. Hvordan tilmelder jeg mig? Spørg mig eller præsten om en tilmeldingsformular. Giv den til os, efter du har udfyldt den. Efterfølgende vil du modtage et brev eller en fra bispekontoret og et indbetalingskort. På kortet findes oplysninger til brug for tilmelding til BetalingService, så du kan sikre automatisk opkrævning. Du kan også kontakte Lilian Munch Jakobsen som arbejder for bispekontoret på tlf Den fattige enke Uanset ovenstående skal vi huske, at den fattige enke gav mere end alle andre (Markus 12, og Lucas 21, 1 4). Jurjen de Boer 8

9 Kald - af Denice Jørgensen I min føljeton om kald i anledning af troens år, har jeg denne gang valgt at skrive om præstekaldet. For 2000 år siden indstiftede Jesus præstedømmet. Han ønskede, at præster skulle fortsætte Hans tjenergerning her på jorden, når Han ikke længere fysisk var til stede. I dag tjener præsten Gud og hans folk på mange forskellige måder. Præsten arbejder direkte under biskoppen og i forbindelse med ordinationen, har præsten lovet biskoppen og hans efterfølgere respekt og lydighed. Det er biskoppen, der udnævner præsten og betroet ham de konkrete arbejdsopgaver. Han deltager således i biskoppens opgaver med hensyn til at lede, undervise og helliggøre i tjenesten for alle i bispedømmet. Bl.a. er han med til at forberede mennesker til at modtage Sakramenterne og er involveret i fejringen af dem. En anden vigtig del af præstetjenesten er begravelser og at hjælpe familier igennem de sværeste tider. Kaldet til at være katolsk præst er en stor gave fra Gud. Både som kald og som sakramente spiller præsteskabet en afgørende rolle i forhold til Kirkens liv og vækst. Den katolske præsteuddannelse bygger på tre vigtige aspekter - Det menneskelige aspekt, det åndelige aspekt og det intellektuelle aspekt. Dette er de tre vigtige sider af udviklingen imod at blive en helstøbt præst. Man ikke nødvendigvis præst bare fordi man kommer på præsteseminarium, så årene på seminariet er derfor en slags prøvetid og man kan selvfølgelig frit forlade stedet hvis man opdager, at det ikke er ens kald. Staben på et præsteseminarium har meget at skulle have sagt i forhold til det videre forløb. Bliver man indstillet efter præsteseminariet er det bispedømmet, hvor den potentielle præst skal ordineres, der skal afgøre, om han er kaldet til at blive præst eller ej. Føler man sig kaldet til præsteskabet, kan man kontakte biskoppen. Af kendte præster kan bl.a. skt. Johannes af Vianney nævnes. 9

10 November måneds helgen - af Karen Zieler Niels Steensen Niels Steensen har festdag den 25. november. Han blev født i København, hvor hans far, der døde meget ung, var guldsmed. Han studerede medicin og opholdt sig for uddannelsens skyld senere i Holland, hvor han opdagede en hidtil ukendt udførselsgang for ørespytkirtlen- den benævnes efter ham: ductus stenonianus. Han blev doktor i medicin, men fik ikke en ønsket stilling i København som professor og fortsatte derefter til Paris og derfra rejste han til Firenze, hvor han blev anatom for en storhertug i nogle år og i øvrigt bl.a. grundlagde geologistudiet. Han søgte kompromiløst sandheden i alt i livet og blev da også optaget af den stærke katolske tro i sine omgivelser - bl.a. overværede han en Kristi Legemsfest procession, der gjorde et stort indtryk på ham - ligesom hans fars tidlige død og pestens hærgen i København naturligvis havde påvirket ham til at spekulere over livet. Han konverterede da i 1667 og derved havde han i øvrigt afskåret sig fra at få arbejde i Danmark, der på den tid var præget af en stærk protestantisk stemning. Han blev præsteviet et par år efter og senere udnævnt til biskop og apostolisk vikar for Danmark og Norge. Han blev imidlertid derefter sendt som sjælesørger til det katolske mindretal i Schwerin, hvor han døde i hellighed og ludfattig, da han gav alt til de nødlidende. Han har bl.a. efterladt sig nogle meget smukke sætninger, der viser hans store ærefrygt for Guds storhed: "Skønt er det, vi ser; skønnere det, vi erkender; men skønnest er det, vi ikke fatter." 10

11 December måneds helgen - af Karen Zieler Lucia Lucia har festdag den 13.december. Hun levede i begyndelsen af det 3.die århundrede og blev martyr i Sirakus på Sicilien. Man ved faktisk meget lidt om hende, kun at hun blev dræbt med et sværd, sandsynligvis under de forfølgelser, som kejser Diokletian iværksatte mod de kristne. Hendes navn kan have sammenhæng med det latinske ord for lys (lux), og hun er blevet påkaldt som hjælper mod øjensygdomme. Hun fejres i Sverige og nu også i Danmark ved luciafesten. Tag en tjans! - af Kate Toft Madsen, biblioteksleder på Sankt Andreas Bibliotek Er du glad for bøger, og har du lyst til at lave noget frivilligt arbejde? Sankt Andreas Bibliotek søger frivillige til følgende opgaver: En frivillig med STOR interesse for Niels Steensen til at tage ansvar for Stenoarkivet. Den frivillige skal gennemgå og ordne arkivalier, identificere ny litteratur om Niels Steensen, og foreslå nyindkøb af litteratur. En frivillig som vil tage sig af påpladssætning af bøger, rykning af lån, pakning af bøger til andre biblioteker, og blomstervanding. Det er nødvendigt at du har kendskab til hovedsprogene, og kender til litteraturens univers og til at bruge internettet. Du kan læse mere om Sankt Andreas Bibliotek og Steno-arkivet på bibliotekets hjemmeside Interesserede kan henvende sig til Biblioteksleder Kate Toft Madsen på tlf eller via 11

12 Boganmeldelse - af Denice Jørgensen 365 Bibelhistorier 365 Bibelhistorier er en ny børnebibel, indeholdende både det gamle og nye Testamente. Som titlen afslører, indeholder bogen 365 bibelhistorier, én til hver dag, genfortalt i et let og levende sprog. Indholdet følger nøje Biblen og ved hver fortælling er der en henvisning, hvilket giver mulighed for at slå op og læse den originale tekst. Bogen er virkelig flot illustreret med farverige, levende tegninger i tegnefilmsstil, der passer godt til de tilhørende historier. Det kaldes en børnebibel, men jeg er sikker på, at også unge vil have glæde af den flotte, sprogvenlige bog. Personligt oplevede jeg at blive revet med af de flotte illustrationer og de simplificerede fortællinger og jeg tvivler derfor slet ikke på, at den vil være et fantastisk redskab i arbejdet med børn og unge. Bogen kan også fungere både som andagtsbog og til godnatlæsning og hvis man altså kan begrænse sig til at læse én historie om dagen, kan man på den måde læse biblen på et år. Bogens 449 sider koster kun 249,- gennem forlaget Scandinavia og fås i en lækker, indbundet version. Den fås billigere i paperbackudgave hos Elounge, her koster den sølle 180 kr. Er man ikke interesseret i at handle på nettet, koster bogen 230 kr. i Bog&Idé og uanset hvad, må den siges at være årets julegaveidé! 12

13 Kontaktinformationer Sognepræst P. Michal Bienkowski Frederiksgade Slagelse Tlf.: Mobilnr.: Forvaltningsrådsformand Allan Hansen Tlf.: Kasserer og webmaster Johannes Von Zastrow Tlf.: Organist og korleder Merete Kjærsbo Tlf.: Redaktør Denice Jørgensen Mobilnr.: Sognets hjemmeside: Du kan også finde os på facebook Katolsk Vestsjælland 13

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Min Frugt er dit vidnesbyrd

Min Frugt er dit vidnesbyrd Min Frugt er dit vidnesbyrd Vidnesbyrd fra læsere af Sandt Liv i Gud i Danmark Introduktion til vidnesbyrd Sandt Liv i Gud Når man ser på kirkens historie, er der ikke megen tvivl om, at kristne profetskikkelser

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Katolsk Orientering. Katolsk biskop i husarrest. Vatikanet ønsker reform af det globale finanssystem. Hvad er ungdomsteologi? Fødselsdagsinterview

Katolsk Orientering. Katolsk biskop i husarrest. Vatikanet ønsker reform af det globale finanssystem. Hvad er ungdomsteologi? Fødselsdagsinterview Nr. 18. 4. november 2011 37. årgang Katolsk Orientering Katolsk biskop i husarrest Hvad er ungdomsteologi? De kinesiske myndigheder har arresteret regeringsvenlig biskop for manglende opbakning til ulovlige

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011

Sanctus. liberal katolsk kirke i Danmark. et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke. Nr. 18 juli 2011 Sanctus et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke Nr. 18 juli 2011 liberal katolsk kirke i Danmark Sankt Maria Kirken, Aalborg Ansvarshavende præst: Jan Kvistborg Hasselvej 50, 9260 Gistrup Tlf:

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere