TDC A/S Fremsendes alene via . Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test"

Transkript

1 TDC A/S 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen på Fullrates 20/1 Mbit/s bredbåndsforbindelse (herefter TDC 20 Mbit), som løb fra den 1. september 2013 til den 30. september 2013, iværksatte en prisklemme. Erhvervsstyrelsen kan konkludere, at TDC i løbet af kampagnen iværksatte en prisklemme i strid med selskabets priskontrolforpligtelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5). 1. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af telelovens 1 52 afgørelse om, at TDC i perioden fra den 1. september 2013 til og med den 6. september 2013 havde iværksat en prisklemme i strid med selskabets priskontrolforpligtelse på marked 5 på følgende kombination af engros- og detailprodukt: ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr TDC 20 Mbit baseret på lag 3 BSA, 20 Mbit/s 2. Sagens faktiske omstændigheder Den 3. september 2013 konstaterede Erhvervsstyrelsen, at Fullrate (TDC) havde iværksat en kampagne på TDC 20 Mbit. Kampagnen varede fra den 1. september 2013 til og med den 30. september 2013, og i denne periode blev produktet tilbudt til et reduceret månedligt abonnement på 99 kroner resten af 2013 (og herefter 229 kroner pr. måned). Det vil sige, at den samlede rabat steg, jo tidligere slutkunden indgik aftale om at aftage produktet. Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt kombinationen af TDC s engrospriser og slutbrugerprissætningen på TDC 20 Mbit medførte, at TDC i løbet af kampagneperioden iværksatte en prisklemme. Det fremgår af afgørelsen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5), at der er tale om en prisklemme, hvis de samlede omkostninger ved at levere et (bundt af) slutbrugerbredbåndsprodukt(er) overstiger omsætningen herfra. Det fremgår endvidere af afgørelsen, at TDC skal have iværksat den priskonkurrence, der har ført til prisklemmen, for at TDC har handlet i strid med selskabets priskontrolforpligtelse. 1 Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektronisk kommunikationsnet og -tjenester med senere ændringer.

2 2/ Eksistens af prisklemme Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt der eksisterede en prisklemme på TDC 20 Mbit baseret på rå kobber, lag 2 BSA eller lag 3 BSA. Undersøgelsen er sket med udgangspunkt i det værktøj til brug for prisklemmetilsynet, som indgår som bilag 3 til markedsafgørelserne på henholdsvis engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 2 (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger 3 (marked 5). Erhvervsstyrelsen har vedlagt bilag (skærmprint) med indtastninger og beregningsresultater fra værktøjet. TDC s månedlige slutbrugerabonnementspris pr. den 3. september 2013 for TDC 20 Mbit er 229 kroner inklusive moms. Ved bestillingen inden den 30. september 2013 var det månedlige abonnement dog reduceret til 99 kroner resten af året. jf. bilag 3. Det vil sige, at slutbrugere, som udnyttede tilbuddet første dag i kampagneperioden, opnåede en samlet besparelse på 520 kroner (svarende til fire gange besparelsen på 130 kroner pr. måned). Dette svarer til en gennemsnitlig abonnementspris for de første 48 måneder 4 på 218,2 kroner pr. måned, og dette beløb er lagt ind i værktøjet. Endvidere er der samlede slutbrugeroprettelsesomkostninger på 398 kroner, svarende til 299 kroner i oprettelse og 99 kroner i forsendelse, som ligeledes indgår i vurderingen af konkurrencemarginen. TDC tilbyder et trådløst modem gratis, hvorfor omsætning herfra ikke indgår i vurderingen af prisklemmen. Alt i alt resulterer TDC s prissætning i en gennemsnitlig pris pr. måned for de første 48 måneder på 226 kroner. Det er denne pris, der danner baggrund for vurderingen af, hvorvidt TDC har iværksat en prisklemme. I tabel 1 er en oversigt over de beregnede konkurrencemarginer for TDC 20 Mbit. Konkurrencemarginerne er opdelt, afhængigt af om den rimeligt effektive konkurrent baserer sit udbud på rå kobber, lag 2 BSA eller lag 3 BSA. Tabel 1: Oversigt over konkurrencemarginer på TDC 20 Mbit (beløb i DKK) Produkt Rå kobber Lag 2 BSA Lag 3 BSA TDC 20 Mbit 311,5 91,0-4,6 Den samlede rabat aftager, jo senere i kampagneperioden tilbuddet udnyttes. For slutbrugere, som udnyttede tilbuddet den sjette dag i kampagnen er den samlede besparelse 498 kroner, svarende til en gennemsnitlig De 48 måneder er den kundelevetid, som anvendes i prisklemmeberegningsvæktøjet.

3 3/9 abonnementspris for de første 48 måneder på 218,6 kroner. Inklusive oprettelsesomkostninger på 398 kroner giver dette en gennemsnitlig pris for de første 48 måneder på 227 kroner. I tabel 2 er en oversigt over de beregnede konkurrencemarginer for TDC 20 Mbit baseret på disse forudsætninger. Tabel 2: Oversigt over konkurrencemarginer på TDC 20 Mbit (beløb i DKK) Produkt Rå kobber Lag 2 BSA Lag 3 BSA TDC 20 Mbit 315,8 95,2-0,4 Udnyttes tilbuddet senere end den sjette dag i kampagneperioden, er konkurrencemarginen positiv, uanset hvilket engrosprodukt udbuddet baseres på. I og med den beregnede konkurrencemargin for lag 3 BSA er negativ for slutkunder, der udnyttede tilbuddet senest den sjette dag i kampagnen, eksisterede der i perioden fra den 1. september 2013 til og med den 6. september 2013 en prisklemme på følgende kombination af produkter: - TDC 20 Mbit baseret på lag 3 BSA, 20 Mbit/s Iværksættelse af priskonkurrence Ifølge markedsafgørelserne afholder prisklemmeforpligtelsen ikke TDC fra at møde priskonkurrencen på relevante, sammenlignelige bredbåndsprodukter på slutbrugermarkedet. Således må TDC opretholde en prisklemmefremkaldende slutbrugerpris, såfremt et alternativt selskab tilbyder en tilsvarende eller lavere slutbrugerpris på et relevant, sammenligneligt bredbåndsprodukt. Endvidere må TDC fastholde den prisklemmefremkaldende slutbrugerpris i op til to måneder efter det eller de alternative selskaber er ophørt med at tilbyde den prisklemmefremkaldende slutbrugerpris. Relevante produkter er produkter, som produceres på platforme omfattet af markedsafgrænsningen, mens sammenlignelige produkter er produkter, der i deres struktur er tilsvarende for så vidt angår fx indhold, kvalitet, geografisk udbredelse og tidsmæssig udstrækning af en eventuel prisnedsættelse. For at kunne vurdere om TDC har iværksat priskonkurrencen, har Erhvervsstyrelsen undersøgt, om der blandt de alternative selskaber findes relevante produkter, som tilbyder minimum 20 Mbit/s i downloadhastighed. På baggrund af Erhvervsstyrelsens løbende detailprisovervågning kan styrelsen konkludere, at der pr. den 3. september 2013 tilbydes 30 bredbåndsprodukter, som opfylder dette. De 30 bredbåndsprodukter udbydes af henholdsvis bolig:net, Dansk Net, DLG, Perspektiv Bredband, Telenor, Telia, Vestnet og Waoo!.

4 4/9 Den gennemsnitlige pris pr. måned 5 for disse 30 bredbåndsprodukter ligger på mellem 239 kr. og 920 kr., det vil sige, at ingen af produkterne prissættes tilsvarende eller lavere end TDC 20 Mbit. Endvidere har Erhvervsstyrelsen ikke kunnet konstatere, at alternative selskaber inden for de seneste to måneder har opretholdt slutbrugerpriser på relevante, sammenlignelige produkter, som er tilsvarende eller lavere end kampagneprisen for TDC 20 Mbit. Ifølge markedsafgørelserne må TDC, jf. krone-for-krone princippet, hæve selskabets engrospriser, når de LRAIC-regulerede priser hæves, uanset at det resulterer i en beregnet prisklemme. Idet TDC har sænket slutbrugerprisen på TDC 20 Mbit i forbindelse med kampagnen, er prisklemmen ikke opstået som følge af TDC s ændrede engrospriser, der følger en af Erhvervsstyrelsen opdateret LRAIC-afgørelse. Derfor er det styrelsens vurdering, at den konstaterede prisklemme ikke er opstået som følge af, at TDC har fulgt krone-for-krone princippet. På baggrund af ovenstående er det samlet set Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC har iværksat den priskonkurrence, som har ført til prisklemmen Samlet vurdering Erhvervsstyrelsen kan konkludere, at der eksisterer en prisklemme på ovennævnte kombination af engros- og detailprodukt, og at TDC har iværksat den priskonkurrence, som fører til prisklemmen. Dermed har TDC iværksat prisklemmen. 3. Begrundelse TDC er i medfør af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. september 2012 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) pålagt en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer. Det vil sige, at TDC må ikke iværksætte priskonkurrence, som fører til eksistensen af en prisklemme. Forpligtelsen har til formål at imødegå, at TDC kan benytte selskabets stordriftsfordele og stærke markedsposition til gennem selskabets prissætning af slutbrugerbredbåndsprodukter at begrænse konkurrencen på markedet til skade for væksten og innovationen Eksistens af prisklemme Prisklemmeforpligtelsen indeholder to forskellige tests, herunder den individuelle test som anvendes til at vurdere prisklemmer på individuelle bredbåndsprodukter. Baggrunden for den individuelle test er blandt andet begrundet på side 155 og 156 i afgørelsen på marked 5: Den totale test baseres på historiske data, og derfor kan den ikke tage højde for, om TDC aktuelt udnytter selskabets stordriftsfordele og stærke 5 Den gennemsnitlige pris beregnes som (den gennemsnitlige abonnementsbetaling for de første 48 måneder) + (samlede oprettelsesomkostninger divideret med 48) + (leje for trådløst udstyr) + (betaling for trådløst udstyr divideret med 48).

5 5/9 position til at erobre markedsandele. En sådan adfærd kan fx ske gennem kampagnetilbud, hvor priserne sænkes på udvalgte slutbrugerbredbåndsprodukter. For at undgå at en sådan markedsadfærd fører til iværksættelse af en prisklemme i strid med teleloven, skal det sikres, at alternative selskaber også på specifikke slutbrugerbredbåndsprodukter kan tilbyde priser, der er konkurrencedygtige i forhold til TDC. Derfor finder Erhvervsstyrelsen det ligeledes nødvendigt at pålægge en forpligtelse om, at der ikke må iværksættes prisklemmer på udvalgte slutbrugerbredbåndsprodukter. og Derfor finder Erhvervsstyrelsen det ligeledes nødvendigt med en fremadskuende test til at understøtte en effektiv ex ante-regulering, og dette sikres efter Erhvervsstyrelsens vurdering ved at teste prisklemmer på enkelte slutbrugerbredbåndsprodukter. Som det fremgår af markedsafgørelsen skal den individuelle test være fremadskuende med henblik på at understøtte effektiv ex ante-regulering. Det vil sige, at det umiddelbart eksempelvis ved lanceringen af en kampagne skal være muligt at vurdere, om TDC har iværksat en prisklemme. Vurderingen skal således ikke være afhængig af oplysninger såsom fordelingen af kundeoptag eller andre puljer af oplysninger, som først kendes ved en kampagnes udløb, og som alene er kendte for TDC selv. Erhvervsstyrelsens metode til at vurdere, om der eksisterer en prisklemme, er beskrevet på side 150 og 151 i markedsafgørelsen: Ved vurderingen af, om der eksisterer en prisklemme, tager Erhvervsstyrelsen udgangspunkt i det beregningsværktøj, der er vedlagt som bilag 3 til denne afgørelse, jf. også afsnit og Der er tale om en prisklemme, hvis de samlede omkostninger ved at levere et (bundt) af slutbrugerbredbåndsprodukt(er) overstiger omsætningen herfra. Som det fremgår af markedsafgørelsen, er der tale om en prisklemme, hvis omkostningerne ved at levere et (enkelt) slutbrugerbredbåndsprodukt overstiger omsætningen herfra, og dette vurderes ved hjælp af prisklemmeberegningsværktøjet (bilag 3). Af beregningsværktøjet fremgår de slutbrugeromkostninger, som ligger til grund for prisklemmevurderingen, og disse kan sammenlignes med omsætningen for den givne slutbruger. Omsætningen for en enkelt slutbruger kan variere henover en kampagnes løbetid, men for en specifik slutbruger, som indgår aftale en given dag, er det givet de forudsætninger om kundelevetid, som indgår i prisklemmeberegningsværktøjet muligt at beregne den præcise omsætning. Er-

6 6/9 hvervsstyrelsen finder således, at grundlaget for at vurdere, om der eksisterer en prisklemme, fremgår tydeligt af markedsafgørelsen. Dette bakkes endvidere op af Teleklagenævnets afgørelse af klage fra TDC A/S over Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser af 16. august 2012 rettet mod TDC vedrørende henholdsvis engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5), hvoraf det fremgår: For så vidt angår TDC s anbringender vedrørende manglende klarhed og dermed manglende retssikkerhed for selskabet noterer Teleklagenævnet sig, at Erhvervsstyrelsen har foretaget en tilpasning af de påklagede afgørelser i forhold til afgørelsesudkastene som svar på en lignende kritik fremført under høringsfasen. Nævnet noterer sig herudover, at både afgørelsens bilag 3 (beregningsværktøj til prisklemmetilsyn) og bilag 9 (dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn) relaterer sig til problematikken vedrørende TDC s mulighed for at være tilstrækkeligt oplyst om, hvordan selskabet kan agere uden at komme i konflikt med prisklemmeforpligtelsen. Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at der i markedsafgørelsen er opstillet klare rammer for, hvorledes eksistensen af en prisklemme vurderes. Dette er med til at sikre transparens i prisklemmetilsyn, hvilket Erhvervsstyrelsen finder afgørende Iværksættelse af priskonkurrence TDC må møde priskonkurrencen, hvis selskabet følger strukturen i de tilbud, som selskabet ønsker at matche. Således fremgår af side 149 i markedsafgørelsen: Hvis TDC ønsker at sænke selskabets slutbrugerpriser for at imødegå priskonkurrencen på bredbåndsmarkedet, og hvis denne prisnedsættelse medfører en prisklemme, skal selskabet således følge strukturen i de tilbud, som selskabet ønsker at matche. Det indebærer fx, at hvis prisnedsættelsen alene gælder slutbrugerbredbåndsprodukter, der udbydes i et geografisk afgrænset område, må TDC alene nedsætte sine priser over for slutbrugere i det samme geografiske område. Tilsvarende gælder eksempelvis, at hvis et alternativt teleselskab sænker en slutbrugerpris i en kampagneperiode, kan TDC kun møde denne priskonkurrence i kampagneperioden. Ved vurderingen af sammenlignelige produkter har Erhvervsstyrelsen derfor set bort fra tilbud fra selskaber, hvis dækningsområde afviger fra TDC s landsdækkende udbud. Dette omfatter blandt andet tilbud fra selskabet Stofa Samlet vurdering Den sektorspecifikke prisklemmeregulering er med hjemmel i telelovens 41, jf. 46, fastlagt i markedsafgørelserne på marked 4 og 5. Markeds-

7 7/9 afgørelserne er udtryk for en ex ante-regulering og fastlægger, hvornår der foreligger en prisklemme, hvornår TDC anses for at have iværksat en sådan, og hvad konsekvensen heraf er. Markedsafgørelserne giver i modsætning til den almindelige konkurrencelovgivnings ex post-vurderinger ikke mulighed for i en konkret tilsynssag at inddrage en skønsmæssig vurdering af, om en konstateret prisklemme konkret har haft en konkurrenceskadelig effekt i markedet. Når TDC s prissætning gør, at der eksisterer en prisklemme, og at TDC endvidere har iværksat priskonkurrencen, er det efter Erhvervsstyrelsens vurdering derfor ikke relevant at vurdere, om prissætningen har effekt i markedet. Samlet er det således Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC har handlet i strid med forpligtelsen til ikke at iværksætte prisklemmer i medfør af Erhvervsstyrelsens afgørelse på marked 5. Erhvervsstyrelsen har herved lagt vægt på, at der eksisterer en prisklemme på TDC 20 Mbit ved udbud baseret på lag 3 BSA, og at TDC har iværksat priskonkurrencen, der har ført til prisklemmen. 4. TDC s anbringender TDC er ikke enig med Erhvervsstyrelsen i, at TDC havde iværksat en prisklemme i strid med prisklemmeforpligtelsen i forbindelse med kampagnetilbuddet på TDC 20 Mbit. Kampagnen indebar, at slutkundens samlede rabat afhang af, hvornår slutkunden indgik aftale om kampagnetilbuddet. Det er TDC s opfattelse, at det vil være korrekt at anvende den gennemsnitlige rabat, som opnås i kampagneperioden, i prisklemmeværktøjet. Efter TDC s vurdering vil en beregning på dette grundlag resultere i en positiv konkurrencemargin for produktet. TDC anfører, at den beregningsmæssige tilgang, Erhvervsstyrelsen har anvendt, hvorefter beregningen er foretaget på baggrund af den maksimale rabat, en slutkunde vil kunne opnå, medfører, at der foretages en beregning på slutkundeniveau, hvilket TDC finder ikke er i overensstemmelse med prisklemmeforpligtelsen. TDC oplyser i den forbindelse, at der i perioden fra den 1. september 2013 til den 6. september 2013 er indgået aftale med XX slutkunder på baggrund af kampagnetilbuddet. TDC forventer, at hovedparten af det forventede antal slutkunder vil indgå aftale på baggrund af kampagnetilbuddet efter den 6. september Såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder, at der er en negativ konkurrencemargin, må det som følge af det begrænsede kundeantal efter TDC s opfattelse anses for utvivlsomt, at prissætningen ikke har effekt i markedet, og at der derved ikke er etableret en prisklemme i markedet til skade for slutbrugerne, jf. telelovens 46, stk. 2.

8 8/9 TDC anfører endvidere, at Stofa udbyder et sammenligneligt produkt til en lavere pris end kampagnetilbuddet på TDC 20 Mbit. Således har Stofa et kampagnetilbud på en 20 Mbit/s bredbåndsforbindelse til 189 kroner pr. måned, hvor kunden endvidere tilbydes 40/5 Mbit/s resten af året. På den baggrund finder TDC, at selskabet ikke var prisledende og dermed heller ikke havde iværksat en prisklemme. 5. Klagevejledning Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Christoffer Kjældgaard Giwercman

9 9/9 Bilag 1: lovgrundlag mv. TDC er i medfør af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2013 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) pålagt en forpligtelse om ikke at opretholde prisklemmer, jf. telelovens 41, stk. 2, nr. 5, jf I forbindelse med afgørelser, som IT- og Telestyrelsen træffer i henhold til 40, stk. 1, skal IT- og Telestyrelsen pålægge udbydere med en stærk markedsposition, jf. 40, en eller flere forpligtelser. IT- og Telestyrelsen fastsætter i den enkelte afgørelse omfanget af forpligtelserne. Stk. 2, nr. 5. Forpligtelser som anført i stk. 1 kan omfatte: - 5) Priskontrol jf Ved forpligtelse til priskontrol forstås en forpligtelse til, at udbyderen med en stærk markedsposition skal opfylde krav til prissætningen, som fastsættes i en markedsafgørelse i henhold til 41, stk. 1. Stk. 2. Forpligtelse som nævnt i stk. 1 kan pålægges, hvis en markedsanalyse viser, at en udbyder med en stærk markedsposition som følge af utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt højt niveau eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugeren. 52. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette afsnit og regler udstedt i medfør heraf.

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661 Post Danmark A/S (advokat Martin André Dittmer og advokat Søren Zink) mod Konkurrencerådet (Procedurefuldmægtig

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING

KOMMISSIONENS HENSTILLING 21.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 251/13 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 11. september 2013 om sammenhængende forpligtelser vedrørende ikke-diskriminering og metoder til beregning af

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere