Indledning...4 Præsentation af Kontron AG...4 Figur 1:...5 Opgavestruktur...6 Afgrænsning...8 Deadline for medtagelse af information...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...4 Præsentation af Kontron AG...4 Figur 1:...5 Opgavestruktur...6 Afgrænsning...8 Deadline for medtagelse af information..."

Transkript

1 Executive summary The purpose of this thesis is to determine the fair value of the German company Kontron AG. This will be done using the discounted cash flow model. The value obtained using this theoretical correct model will be compared with a multiple EV/EBIT. A peer group valuation requires a sample group of comparable companies. This was done using a database called corporate focus screener. The company does business in seven segments: infotainment, telecom, automation, energy, medical, government, transportation. Except energy and telecom, the others are hurt be the crises. But in the future ECT business will likely see some double digit growth in revenue. The reason is that ordinary manufacturing companies will be forced to reduce manufacturing costs. One way to do this is by outsourcing non-core technology to Kontron and other ECT companies. After the strategy was laid out a budget was next. The budget will forecast the value drivers like EBIT margin, and also cost drivers. The Weighted average cost of capital (WACC) was estimated to 9.03 %. To get to that number I used a beta value of 1. This was found be common sense method and by comparing beta values from peer group companies. The ECT industry has relatively low beta values, some of the companies was below 1 including Kontron according to Bloomberg s website. The value of the equity was 642 million euro which corresponds to a share price of The Kontron share price is currently trading around 8 euro per share. That means that the company is undervalued about 37 %. The strategic analysis showed that Kontron AG is hurt by the current economic crises. Long term growth is expected to be positive. But it also showed that Kontron has a very broad product portfolio. Kontron profitability in the past has showed steady growth in return on invested capital but in 2008 the growth has flattened. But this is only a temporarily phenomena and the ROIC will again, in the near future increase to acceptable levels. At least that is what most financial analysts except will happen. Executive summary...1 1

2 Indledning...4 Præsentation af Kontron AG...4 Figur 1:...5 Opgavestruktur...6 Afgrænsning...8 Deadline for medtagelse af information...8 Afgrænsninger af strategisk art...8 Afgrænsninger af regnskabsmæssig art...9 Problemformulering...9 Problemstilling...10 DCF modellen...11 Multipler...11 Kort historie om Kontron...12 Figur Kontrons Organisations Diagram...13 Strategiske alliancer / partnerskaber...14 Ejerforhold...15 Figur Transport...16 Energi...16 Statelig...17 Telekommunikation...18 Medicin...18 Infotainment...19 Industriel Automation...19 Figur Figur Figur Figur Strategisk analyse Hvad er embedded computer teknologi (ECT)?...23 Konkurrenter...24 Figur Spørgsmål som ledelsen af Kontron må stille angående fremtiden...26 Øget ECT outsourcing...28 Figur Stærk design win sikrer mellem og langsigtet vækst...29 Figur Efterspørgsel efter Kontrons produkter i en svag økonomi...31 Figur Figur Figur Figur Figur 15 Kina...39 EBIT margin vil blive forbedret...40 Figur PESTEL analyse

3 Figur Den Investerede Kapital...47 Kommentarer til Balancen og resultatopgørelsen...48 Regnskabsanalyse...49 Figur Figur Figur Figur Figur Figur Figur Rentabilitetsanalyse...54 Figur Figur Figur Indeksering...56 Common-size analyse...57 Investorens afkastkrav...58 Capm...58 Figur 28 Capital Asset Pricing Modellen Forudsætninger bag ved CAPM...60 Ulemper ved CAPM...61 Risikopræmien...61 Figur Den risikofrie rente...62 Figur Common sense metoden til bestemmelse af beta...64 Betaværdier for peer-gruppe...64 Opsummering af Beta...65 WACC...67 Kapitalstruktur...70 Budgetforudsætninger (Value Drivers)...71 Budgettering af den investerede kapital...72 Figur Kilde: egen korrigering af rapport fra Kepler Capital Markets Figur Værdiansættelse...78 Kontrons værdiansættelse via DCF...79 Følsomhedsanalyse...80 Multipler...82 Konklusion...84 Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag

4 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Indledning Aktie investering i Danmark er blevet en stadig mere acceptabel måde at anbringe sine frie midler og eller sin pensionsopsparing. Ifølge Danmarks statistik har op mod 1 mio. danskere prøvet at investere i aktier, 1 men det er ikke et risikofrit værdipapir som f.eks. statsobligationer. Man bør derfor have et minimum kendskab til, hvordan aktiemarkedet fungerer og hvorledes prisen på et selskabs aktie bestemmes. Selvom aktieinvestering ikke er risikofrit, så findes der værdipapirer som er mere risikobetonede end aktier. Den engelske betegnelse for et aktieselskab hvis værdipapirer er noteret på en børs er PLC public limited company. Dette betyder, at kapital indskyderne kun hæfter for, hvad de har indskudt i selskabet. Man kan med andre ord ikke komme til at hæfte udover dette beløb. Præsentation af Kontron AG Fremtiden for Embedded computer teknologi (ECT) er lovende. Flere og flere virksomheder vælger at outsource fremstillingen af specielle computer software til professionelle udbydere som Kontron. Det primære argument er at virksomhederne, som vælger at outsource meget følsomme komponenter, ønsker at reducere omkostninger i produktionen. Det kan eksempelvis være indenfor transport sektoren, hvor diverse undergrundstog skal have specielle computer komponenter, eller energi sektoren hvor et atomkraftværk skal have overvågningsudstyr til at holde øje med trykket i en reaktor. 1 Se senere 4

5 Også indenfor medicinal industrien ses outsourcing. F.eks hvis der skal fremstilles udstyr til hjertepatienter mv. Der er utrolig mange vækstmuligheder for ECT virksomheder i fremtidens teknologiske verden og med det stigende krav til virksomhederne om at reducere produktionsomkostningerne, er der mange muligheder for ECT industrien. Det selskab denne rapport vil værdiansætte hedder Kontron AG. Det er et tysk selskab, som har hovedsæde i München. Herunder i figur 1 kan Kontron s aktiekurs fremvises fra primo 2008 til primo Umiddelbart ser det ikke godt ud for aktieinvestorerne i Kontron AG. Et fald på 50% fra en kurs på ca. 14 til en kurs på ca. 7 i den viste periode. Hvad kan grunden være til dette kraftige fald og hvilke muligheder har Kontron for at rette op på aktiekursen? Dette er nogle af de spørgsmål rapporten vil komme ind på. Figur 1: Kilde: 5

6 Opgavestruktur indledning problematisering problemformuleri ng metode afgrænsning samfundsanalyse Præsentation af kontron PESTEL analyse SWOT analyse Intern analyse Regnskabsanalys e Rentabilitetsanal yse Risikoanalyse EBIT diskussion Reformulering WACC Budgettering DCF værdiansættelse Model diskussio. Følsomhedsana. Multipel værdiansættelse Konklusion 6

7 Ad opgavestrukturen I præsentationen af Kontron vil der blive beskrevet de syv vertikale markeder, som virksomheden konkurrerer på: transport, energi, det offentlige, telekommunikation, medicinsk, infotainment og industriel automation. Også de tre geografiske markeder vil blive beskrevet: Europa, Nordamerika og Emerging/nye vækst markeder som Kina, Australien, Japan, Korea og Malaysia hvor meget af produktionen er flyttet til (se senere). Den strategiske analyse vil, ved at se på samfundsforhold og interne brancheforhold, komme ind på omverdenens påvirkning på Kontron. Analysen af samfundsforholdene eller makroforholdene bliver med hjælp fra PESTEL modellen og den strategiske analyse konkluderes med opstilling af SWOT modellen. Regnskabsanalysen vil blive foretaget med balancer og resultatopgørelser, som går tilbage til regnskabsåret 2005 (se bilag ). Der vil blive foretaget sammenligninger af nøgleposter med to konkurrenter: Emerson og RadiSys. Her vil det historiske datagrundlag datere sig tilbage til 2001, det vil være de rå eller ubehandlede regnskabstal, der vil danne baggrunden for sammenligningen med de to konkurrenter. Perioden for budgetteringen er fra , hvor 2015 er terminal året, hvor væksten forudsættes som konstant i al fremtid. Det er i forbindelse med budgetteringen, at en lang række forudsætninger skal opstilles, for at værdien kan bestemmes af Kontron. Det er blandt andet diverse omkostninger som forskning, salgs, produktions og administrationsomkostninger, som skal budgetteres i den fremtidige periode. Når rentabilitetsanalysen, vækstanalysen og risikoanalysen skal udregnes, er der behov for at reformulere resultatopgørelsen og balancen. På den måde kan der differentieres mellem driften og finansieringen af driften. Når eksempelvis afkastningsgraden bestemmes, skal den investerede kapital indgå i nævneren i ratioen. Derfor må finansieringsaktiviteterne fratrækkes for at opnå en korrekt analyse af effektiviteten af driften. Risikoen vil også blive gennemgået kort i forbindelse med bestemmelsen af diskonteringsfaktoren WACC. Her er det nødvendigt at kende egenkapital omkostningen og fremmedkapital omkostningen. 7

8 Den første findes via CAPM (capital asset pricing modellen), og den anden skal findes via den risikofrie rente og tillægges en præmie som kompensere for kreditrisikoen (credit rating ved eksempelvis Standard & Poors). Efter at størrelsen af egenkapitalen er bestemt ved brug af DCF metoden, vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse. De faktorer der testes i den første følsomhedsanalyse er WACC en og væksten i terminal perioden g, i den anden analyse testes det primære driftsresultat EBIT-marginen og nettoarbejdskapitalen NWC. Umiddelbart lyder det ikke som at arbejdskapitalen er vigtig, men den er budgetteret forholdsvis aggressivt, derfor analysen. Afgrænsning Udgangspunktet for opgaven er den eksterne analytiker/investor og dennes forventning om en acceptabel forrentning af den indskudte kapital. Derfor kan, udover intern viden, datakilder som er offentligt tilgængelige såsom rapporter fra analysebureauer heller ikke komme i betragtning som støtte til årsrapporten. Dette betyder at fokus er på værdien af egenkapitalen i Kontron AG, og at referencer til værdien eller markedsværdien skal læses som værdien af egenkapitalen. Deadline for medtagelse af information Opgaven er udarbejdet primært med støtte i årsrapporten fra regnskabsåret Denne blev underskrevet af bestyrelsen/the management Board den 17. marts Det betyder at al information efter denne dato ikke indgår som grundlag for opgaven. Dermed kommer bl.a. første kvartals rapporten ikke med som grundlag. Dog er omsætningsvæksten ændret fra årsrapporten udkom og til 1. kvartals rapporten da der er tale om en drastisk ændring, fra to cifret budgettering i væksten til nulvækst. Afgrænsninger af strategisk art Under det strategiske afsnit i opgaven vil der blive analyseret på Kontrons konkurrenter i ECT markedet. Her kunne det være oplagt at komme nærmere ind på synergi effekter, hvis to eller flere markedsdeltagere ville opkøbe hinanden og opnå stordriftsfordele/economies of scale eller andre former for restruktureringer. Dette vil der dog blive set bort fra, da det er markedsværdien for de 2 Side 80 i årsrapporten 8

9 nuværende ejere på en standalone basis der undersøges. Forudsætningen er at Kontron AG ikke vil frasælge eller opkøbe virksomheder i budget- og terminalperioden. Afgrænsninger af regnskabsmæssig art Værdiansættelsen vil blive foretaget på koncern niveau, hvilket vil sige at de mange datterselskaber som Kontron AG består af, ikke vil blive vurderet og analyseret. Opgaven vil også se bort fra kapitalstruktur teori og aktietilbagekøbs programmer, selvom det kunne være relevant med det lave gældsniveau, som Kontron opererer med. Problemformulering Med udgangspunkt i en analyse af Kontron AGs teoretiske værdi ønskes det vurderet hvorvidt virksomheden er attraktiv ud fra investorerne / ejernes synsvinkel. Vurdering af DCF modellens anvendelsesmuligheder og dens begrænsninger med hensyn til fastsættelse af selskaber generelt I opgaven vil der indgå en markedsvurdering af Kontron AG ud fra en analyse af prisen på aktien for det forløbne år. Herunder en sammenligning af den teoretiske værdiansættelse af Kontron AG versus markedets vurdering af værdien af selskabet. Følgende emner vil blive uddybet: Strategisk analyse Identifikation af de væsentlige ikke finansielle budget forudsætninger Kortlægning af Kontrons strategiske position Er Kontrons strategi fornuftig set i forhold til konkurrenterne og markedssituationen på ECT-markedet? Regnskabsanalysen Giver den valgte regnskabspraksis et retvisende billede til analyseformålet værdiansættelse? Fastlægge udviklingen i de væsentligste finansielle nøgletal på baggrund af en reformuleret analytisk resultatopgørelse og balance 9

10 Hvad er Kontrons risikoprofil, dvs. hvad er den estimerede WACC og herunder beta? Budgettering af fremtidige betalingsstrømme Hvordan kan de kvalitative og kvantitative value drivers forventes at påvirke Kontrons generering af cash flow? Hvilke vækstrater er det rimeligt at estimere med baggrund i de foretagne analyser? Hvad bør vækstraten være i terminalperioden? Værdiansættelsen Hvad er den estimerede værdi af Kontron? Opstilling af Kontrons peer-gruppe og estimering af en multipel som er repræsentativ Analysen har som sit sigte at synliggøre hvilke muligheder og krav modellerne henholdsvis stiller og rummer samt at vurdere deres relative styrker og svagheder. Dermed vil de to modellers anvendelsesmuligheder blive synliggjort. Alle kapitlerne vil blive vægtet ens. Mange af informationer til den teoretiske værdiansættelse vil findes i bilagene til opgaven, mens den strategiske analyses informationer alle vil forefindes i selve opgaven. Konklusionen på opgaven sigter på at kunne fremkomme med et entydigt svar på, om det er en god investering at placere sine penge i Kontron AG aktien. Problemstilling Behovet for en værdiansættelse af en virksomhed kan forekomme i en række forskellige sammenhænge: ved virksomheds fusioner eller spaltninger, børsnotering, overdragelser, professionelle investorer som pensionsfonde som skal forvalte andre folks penge og private investorer osv. Her kommer et udpluk fra FSR s grundlæggende værdiansættelsesprincipper: 1) Virksomheden vurderes per en given dag 10

11 2) Værdiansættelsen af en virksomhed er fremtidsorienteret 3) Normalt bør flere metoder tages i brug 4) Kalkulationer må være baseret med udgangspunktet om en going concern 5) Der bør foretages en summarisk opgørelse af likvidationsværdien, for at sikre en denne værdi ikke udgør den højeste DCF modellen I forbindelse med værdiansættelsen er årsrapporten hovedkilden. Både de kvantitative data i form af regnskabstallene i Resultatopgørelsen og Balancen, og de kvalitative data i ledelsesberetningen (Group Management Report) og i bl.a. højdepunkter fra 2008 og Outlook afsnittene i årsrapporten For at kunne foretage en værdiansættelse og analyse, er det nødvendigt at foretage en reformulering af resultatopgørelsen og balancen. I budgetteringen er det afgørende at inddrage alle væsentlige aspekter vedrørende Kontrons fremtid, samt udviklingen i den seneste år. Den budgetterede pengestrømsopgørelse vil danne grundlag for den efterfølgende DCF værdiansættelse. Udover de fremtidige cash flows skal der fastlægges en diskonteringsfaktor. Dette vil være de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) som vil blive anvendt, heri indgår CAPM til bestemmelsen af ejer afkastkravet. Multipler Multipler er den hyppigst anvendte model til værdiansættelse af virksomheder i praksis. En af problemstillingerne ved at gøre brug af multipler er, at estimere en repræsentativ multipel for virksomheden. Først skal en peer gruppe identificeres, og dernæst skal der udvælges selskaber som er sammenlignelige med den analyserede virksomhed. Dette inkluderer blandt andet: rentabiliteten, væksten, risikoen og regnskabspraksis. Angående regnskabspraksisen kunne der være tale om praksis for afskrivninger, eller hvor liberal virksomheden er med at aktivere immaterielle aktiver som goodwill osv. Endvidere er der kvaliteten i budgetteringen af de fremtidige betalingsstrømme, da der oftest vil blive taget udgangspunkt i budgetteret nøgletal frem for historiske. Og endelig er der problemer med, ligesom i en DCF analyse, skøn og subjektive vurderinger i forbindelse med fastlæggelsen af peer gruppen. 11

12 Kort historie om Kontron I 1998 førte et management buyout (MBO) af BMW s embedded computing aktiviteter til grundlaget for virksomheden Kontron. I begyndelsen fokuserede virksomheden på ECT systemer til den medicinske industri, men tidligt lykkedes det at ekspandere til andre industrier, gennem både organisk vækst og køb af andre virksomheder (CAGR ,8 %). I dag tilhører Kontron de førende producenter af ECT (embedded computer teknologi). Virksomheden designer, producerer og markedsfører et stort sortiment af højt udviklede computer moduler, systemer og løsninger som typisk implementeres i klienternes / kundernes slutprodukter. Figur 2 omsætning opdelt ved produkter løsninger systemer moduler Virksomhedens produkt portefølje består af relative simple commercial off-the-shelf COTS produkter (til spille applikationer), og af meget komplekse, kundespecifikke system løsninger (katastrofe systemer til kernekraft værker). De typiske klienter er OEM s (original equipment manufacturer), system integratorer og applikations udbydere fra telekommunikations-, automations-, infotainment-, gaming-, energi-, medicin-, transportindustrien, og fra statelige relaterede industrier som militæret, forsvaret og luftfartsindustrien. Kontrons rolle er som en outsourcing partner, der tilbyder pålidelige, driftssikre og omkostningseffektive embedded computere, og på den måde hjælper klient virksomhederne med time-to-market. Kontron servicerer ikke forbruger produkter / segmenter. Samlet set har Kontron, både med hensyn til industrier og regioner, en høj diversificeret kunde base. Med mere end klienter hvor ingen kunde bidrager med mere end 4 % af omsætningen og top ti af kunderne står for 23 % af omsætningen (2007 var tallet 21 %). 12

13 Udover dets driftssikre produkter med høj ydeevne, er Kontrons høje markeds dominans baseret på globale salgs og service netværk, hvilket sikre at virksomheden er nær sine kunder og hurtige tekniske support. Kontrons største produktionsplads er i Penang Malaysia og står for ca. 55 % af den samlede produktions kapacitet. Vigtigheden af denne facilitet, som hovedsagligt producerer mindre komplekse, men høj volumen ordre forventes at stige i de kommende år pga. det tillader billigere produktion, da bl.a. omkostningerne til arbejderne er lave. For de mere komplekse produkter med mindre serie størrelser og med meget høj kvalitet, vil Kontron vedblive at producere i Europa: München, Moskva, Nordamerika (San Diego & Montreal), så at time-to-market er så minimal som muligt. På nuværende tidspunkt beskæftiger Kontron mere end personer i organisationen. Kontrons Organisations Diagram 13

14 Kontron Canada Inc. Boisbrand Canada KCI RT Soft ZAO Moscow/Russia Kontron Design Manufactures Service Penang/Malaysia KDMS Kontron Beijing Technology Co. Ltd. Beijing/China KCN Kontron Australia Pty. Ltd. Sydney/Australia KAUS Kontron AG Eching/Germany Kontron Embedded Computers GmbH Eching/Germany KEC Kontron Modular Computers GmbH Kaufbeuren/Germany KOM Kontron Embedded Modules GmbH Deggendorf/Germany KEM Kontron Technology A/S Horsholm/Denmark KT Kontron America Inc. San Diego USA KAI Kontron UK Ltd. Chichester/England KUK Kontron Modular Computers S.A. KOM S.A. Toulon/France Kontron ECT Design s.r.o. Pilsen/Czec. Republic Kontron East Europe Sp.zo.o. Warsaw/Poland KEE Kontron Modular Computers AG Cham/Switzerland Merz s.r.o. Liberec/Czec. Republic Merz Strategiske alliancer / partnerskaber Udover de konsoliderede og associerede selskaber i organisationsdiagrammet overfor, skal en væsentlig investering nævnes: Quanmax. Quanmax er et joint venture mellem Kontron, Quanta 14

15 Computer og de tidligere Gericom ejere. Det står for sourcing og produktionen af notebooks til forbrugermarkedet. Kontrons ejerskab er 19 % af Quanmax, hvilket svarer til en bogført værdi på 9 mio. euro. Den væsentligste fordel for Kontron er, at dets strategiske leverandør team kan dirigere dets distributions behov via Quantas leverandør kanaler (verdens største notebook producent med +30 % markeds andel). På den baggrund profiterer Kontron. Kontrons forhold til Intel, verdens førende producent af computer processorer, er også væsentlig at nævne. Kontron er Premier medlem af Intels Embedded and Communications Alliance. Dette medlemskab giver adgang til Intels nyeste teknologier for processorer, desuden betyder medlemskabet, at Kontron har adgang til support angående tekniske, design og udviklingsspørgsmål. Som en Premier medlem (hvilket Advantech, Emerson og RadiSys også er) er Kontron direkte involveret i udviklingen af nye processor standarder og platforme, og med den baggrund var Kontron det ledende ECT selskab i udviklingen af ATCA standarden 3. Medlemskabet sikre endvidere at Kontron ikke kommer bagud angående teknologiske fremskridt, og dermed kan vedblive at være i spidsen og profitere af alliancens teknologiske samarbejde såvel som markedsføring. Ejerforhold 3 Advanced Telecommunications Computing Architecture 15

16 Figur 3 shareholder structure Fidelity Deutsche Bank Gruppe Syz Alken Private Management Other Kilde: side 57 i årsrapporten 2008 Transport De fleste af Kontrons løsninger i transport sektoren er commercial off the shelf (COTS), men der er også mere speciel designet løsninger. Kontrons produkt portefølje, med hensyn til højt profileret embedded transport projekter, har blandt andet været følgende: Tog management Kontrol center Video overvågning Tunnel sikkerhed Infortainment I forhold til de andre vertikale markeder, har transport sektoren i udpræget grad behov for vedligeholdelse og reparationer. Den offentlige transport sektor skal fungere over en lang årrække og oftest i hårde klimatiske forhold. Det kan være styringen af ubemandede undergrundstog, moderne højhastighedstog, underholdning ombord på passagerfly, cockpit displays, hele planlægningen af offentlige transport systemer i storbyer, personlige computere i buser og lastbiler osv. Energi Energi sektoren er en væsentlig del af økonomien. Kontrons ECT produkter spiller en vigtig rolle indenfor energi sektoren, her er et par eksempler: 16

17 Decentral biogas faciliteter Vindparker Sol termiske applikationer Kontrol og styring af moderne transformer stationer Specielle løsninger omhandlende sikkerhed tilbyder Kontrol software og hardware, der producerer i tusindvis af information i forbindelse med at sørge for sikkerheden og procedurerne i kernekraft værker. Denne sektor er voksende, især i de nye vækstmarkeder er energiforbruget stigende eksponentielt. Mange penge bliver hvert år investeret i produktionen og distribution af energi i disse vækstmarkeder. En yderlig faktor er den globale opvarmning, som vil forøge efterspørgslen af energiproduktion og energi besparende teknologier. Statelig Kontrons produkter indenfor forsvars og luftindustrien er blandt andet: Missil systemer Militære GPS Affyringssystemer til missiler Sikre militære terminaler Selvstyrende missil systemer Fosvarsprogrammer Kontrons computer software finder anvendelse i internationale rumstationer, kosmonaut træning, GPS stationer og i utallige kontrol og hjælpe systemer i luftfartssektoren, hvor de bidrager med problemløse procedurer og operationer. Kontrons samarbejdspartner og kunder er Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, GEC Marconi/Hazeltine, Racal, Lockheed Martin, General Dynamics, General Motors, SAIC, Echotek og mange andre. 17

18 Telekommunikation I nutidens telekommunikations verden opbevares, transmitteres og behandles information og data for mere end 3 milliarder mennesker. Internettet finder stadig større anvendelse som kilde for information og underholdning. Dette kan ses i udviklingen med TV der ses via Internettet, video kommunikation samt diverse web butikker hvor alt fra musik, bøger og dagligvare kan købes elektronisk. Nye studier viser at antallet af husholdninger, som anvender såkaldt IPTV, dvs. tv via Internettet, vil være 80 millioner i Til sammenligning var antallet kun 6 millioner husholdninger ved udgangen af Altså en stigning på mere end 1200 %. Telekommunikation systemer stiller høje krav til computer kraft og mange producenter har valgt at anvende Kontrons platforme, som er den nyeste teknologi. Disse er: AdvancedTCA, MicroTCA og CRMS. Overtagelsen af Communication Rackmount Server (CRMS) fra Intel i 2008 har medvirket til at Kontron har fået tilført den nyeste (server) teknologi indenfor telekommunikation til dets produktportefølje. Medicin Mobilt udstyr i pleje sektoren medvirker til at forbedre livskvaliteten for syge mennesker. Eksempelvis anvender blodtryksmålere i private hjem de samme kompakte moduler, som de mobile terminaler der anvendes på hospitaler, til at bidrage med data og information til de elektroniske patient journaler. Andre eksempler er EXT moduler og kunde specifikke bundkort, som produceres af Kontron og som står for dialyse systemer. Disse registrerer og opbevarer de respektive informationer og viser disse på høj opløsnings monitorer til gavn for læger og patienter. Også programmerbare enheder for pacemakers er software, som skal fungere ekstremt præcist og være holdbart. Visuelt producerende teknikker finder stadig stigende anvendelse i den diagnosticerende og terapeutiske medicin i form af digitale røntgen stråler og ultrasonisk procedurer, samt tredimensionelle scanninger eller spektroskopi til rutine scanninger osv. Kontron tilbyder mange førende medicinske teknologiske virksomheder med essentielle platforme for applikationer og løsninger i pleje sektoren, specielt design service og program management service som blandt andet inkluderer: Design service: Produktions opdateringer med langsigtede teknologi køreplaner 18

19 Hurtig prototype for kundens specifikke ønsker Program management service: Produkt support og kontrol og livstids management indtil 15 år one-stop shop for design, implementering, test og produktion Infotainment Kontron opdeler Infotainment i tre segmenter: Moduler og kort system service, Systemer og Service. Moduler og kort system service inkluderer blandt andet: Sikker funktionalitet Lang tids support Hurtig frem til markedet Fuld kunde design Systemer inkluderer blandt andet: Robust holdbarhed, fleksibel Applikations klare platforme for spille markedet Fra standard systemer til komplette kundedesignet systemer Service inkluderer blandt andet: Global service lokal kontakt Livs cyklus management Konsulent bistand Industriel Automation Hastighed er kritisk i transport af industrielle varer og produkter. Automatiseret produktion, pakke maskiner, køretøjer osv., er eksempler på kræfter i industriel automation. Kontrons automations løsninger er åbne i mange sammenhænge: Åben industriel kommunikation, åbne kommunikations standarder som: XML, SOAP og OPC kan fleksibelt integreres til stort set alle netværker 19

20 Åbne I/O interfaces, Kontron systemer tilbyder stort set alle I/O interfaces for industrielle processer, både analoge eller digitale, veksel eller jævnstrøm Åben for kunde applikationer, Kontrons systemer er til rådighed enten som integrerbare kontrol løsninger eller åbne platforme for kunder som ønsker at opbygge deres egne kontrol applikationer Åben for nye teknologier, pga. at Kontron er den førende udbyder af industrielle computere kan virksomheden tilbyde en bredt udbud af hardware for enhver kontrol situation Åbne til fremtiden, Kontrons system designs, med dets åbne interne interfaces, er klar til fremtidens teknologiske fremskridt i kontrol markedet Som figur XX viser, havde Kontron medarbejdere ved udgangen af Dette er et fald på 31 medarbejdere i forhold til Dette fald i medarbejderstaben skal ses i sammenhæng med en stigning i omsætningen i samme periode. Figur 4 number of employees Serie Nedenstående figur viser hvor stort antallet af ingeniører i Kontron er. Dvs. hvor stor er den højtuddannede arbejdskraft i medarbejderstaben. Figur 5 20

21 number of engineers Serie Figuren viser fordelingen af omsætningen på de syv centrale vertikale markeder: Industriel automation 23 %, telekommunikation 22 %, infotainment 19 %, staten/sikkerhed/forsvar 11 %, transport/infrastruktur 8 %, energi 10 % og medicinsk teknologi 7 %. Hvad denne figur ikke beskriver, er væksten i omsætningen på de vertikale markeder. Her er industriel automation placeret i bunden med den laveste udvikling i omsætningsvæksten mens top tre er: transport/infrastruktur, energi og staten/sikkerhed/forsvar. En anden vigtig lære af grafen er, at to tredjedele af omsætningen opnås i markeder som ikke følger den generelle økonomiske udvikling (ikke cykliske), såsom medicin, energi, sikkerhed og infrastrukturen. Figur 6 vertical market split industrial automation infotainment medical transportation energy government telecom 21

22 Nedenstående figur viser fordelingen af omsætningen opgjort på de tre geografiske områder: Nordamerika, Europa og nye vækstmarkeder (emerging markets). Stigningen i omsætningen er for Europa 5 % fra 219 mio. euro i 2007 til 230 mio. euro 2008, for Nordamerika 22 % fra 174 mio. dollar i 2007 til 212 mio. dollar 2008, og endelig for nye markeder en stigning på 30 % fra 138 mio. dollar i 2007 til 179 mio. dollar Kontron havde den laveste vækst i Europa men dette kontinent bidrog dog med 46 % af den samlede omsætning. I Nordamerika var der både et frasalg og et opkøb af aktiviteter. Det perifere Mobile Computer business blev solgt fra i 2007 mens Rackmount Server business blev tilkøbt fra Intel Corporation. De nye vækstmarkeder bidrog med den højeste omsætningsvækst, mens Kontron s restruktureringer i forbindelse med flytning af produktionen til disse nye markeder vil påvirke indtjeningen i de kommende år. Produktions kapaciteter i forholdsvis omkostningstunge områder såsom Nordamerika, bliver gradvist udfaset og reorganiseret til Asien. På nuværende tidspunkt er 60 % af Kontrons produktionsanlæg placeret i Asien 4. I finansielle tal betyder det, at produktionsomkostningerne i 2005 udgjorde 8,8 % af omsætningen mens disse er reduceret til 6,6 % af den totale omsætning i Figur 7 sales growth by region Serie europe america emerging markets Strategisk analyse Kontron er blandt de førende udbydere af embedded computing teknologi (ECT). Virksomheden tilbyder et bredt udbud af høj præstations computer moduler, systemer og løsninger som typisk bliver embedded / implementeret i kundernes slut produkter. Som en outsourcing partner tilbyder Kontron driftssikre og omkostningseffektive embedded computere og hjælper til med at minimere time-to- 4 ledelsesberetningen i årsrapporten

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 1. halvår 201 A member firm of IMAP, with over 0 offices globally Opsummering Det danske M&A marked i 1. halvår 201 på niveau med 1. halvår 2013 M&A-markedet i H1 på niveau med H1 2013 - Der

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere