Indledning...4 Præsentation af Kontron AG...4 Figur 1:...5 Opgavestruktur...6 Afgrænsning...8 Deadline for medtagelse af information...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...4 Præsentation af Kontron AG...4 Figur 1:...5 Opgavestruktur...6 Afgrænsning...8 Deadline for medtagelse af information..."

Transkript

1 Executive summary The purpose of this thesis is to determine the fair value of the German company Kontron AG. This will be done using the discounted cash flow model. The value obtained using this theoretical correct model will be compared with a multiple EV/EBIT. A peer group valuation requires a sample group of comparable companies. This was done using a database called corporate focus screener. The company does business in seven segments: infotainment, telecom, automation, energy, medical, government, transportation. Except energy and telecom, the others are hurt be the crises. But in the future ECT business will likely see some double digit growth in revenue. The reason is that ordinary manufacturing companies will be forced to reduce manufacturing costs. One way to do this is by outsourcing non-core technology to Kontron and other ECT companies. After the strategy was laid out a budget was next. The budget will forecast the value drivers like EBIT margin, and also cost drivers. The Weighted average cost of capital (WACC) was estimated to 9.03 %. To get to that number I used a beta value of 1. This was found be common sense method and by comparing beta values from peer group companies. The ECT industry has relatively low beta values, some of the companies was below 1 including Kontron according to Bloomberg s website. The value of the equity was 642 million euro which corresponds to a share price of The Kontron share price is currently trading around 8 euro per share. That means that the company is undervalued about 37 %. The strategic analysis showed that Kontron AG is hurt by the current economic crises. Long term growth is expected to be positive. But it also showed that Kontron has a very broad product portfolio. Kontron profitability in the past has showed steady growth in return on invested capital but in 2008 the growth has flattened. But this is only a temporarily phenomena and the ROIC will again, in the near future increase to acceptable levels. At least that is what most financial analysts except will happen. Executive summary...1 1

2 Indledning...4 Præsentation af Kontron AG...4 Figur 1:...5 Opgavestruktur...6 Afgrænsning...8 Deadline for medtagelse af information...8 Afgrænsninger af strategisk art...8 Afgrænsninger af regnskabsmæssig art...9 Problemformulering...9 Problemstilling...10 DCF modellen...11 Multipler...11 Kort historie om Kontron...12 Figur Kontrons Organisations Diagram...13 Strategiske alliancer / partnerskaber...14 Ejerforhold...15 Figur Transport...16 Energi...16 Statelig...17 Telekommunikation...18 Medicin...18 Infotainment...19 Industriel Automation...19 Figur Figur Figur Figur Strategisk analyse Hvad er embedded computer teknologi (ECT)?...23 Konkurrenter...24 Figur Spørgsmål som ledelsen af Kontron må stille angående fremtiden...26 Øget ECT outsourcing...28 Figur Stærk design win sikrer mellem og langsigtet vækst...29 Figur Efterspørgsel efter Kontrons produkter i en svag økonomi...31 Figur Figur Figur Figur Figur 15 Kina...39 EBIT margin vil blive forbedret...40 Figur PESTEL analyse

3 Figur Den Investerede Kapital...47 Kommentarer til Balancen og resultatopgørelsen...48 Regnskabsanalyse...49 Figur Figur Figur Figur Figur Figur Figur Rentabilitetsanalyse...54 Figur Figur Figur Indeksering...56 Common-size analyse...57 Investorens afkastkrav...58 Capm...58 Figur 28 Capital Asset Pricing Modellen Forudsætninger bag ved CAPM...60 Ulemper ved CAPM...61 Risikopræmien...61 Figur Den risikofrie rente...62 Figur Common sense metoden til bestemmelse af beta...64 Betaværdier for peer-gruppe...64 Opsummering af Beta...65 WACC...67 Kapitalstruktur...70 Budgetforudsætninger (Value Drivers)...71 Budgettering af den investerede kapital...72 Figur Kilde: egen korrigering af rapport fra Kepler Capital Markets Figur Værdiansættelse...78 Kontrons værdiansættelse via DCF...79 Følsomhedsanalyse...80 Multipler...82 Konklusion...84 Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag

4 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Indledning Aktie investering i Danmark er blevet en stadig mere acceptabel måde at anbringe sine frie midler og eller sin pensionsopsparing. Ifølge Danmarks statistik har op mod 1 mio. danskere prøvet at investere i aktier, 1 men det er ikke et risikofrit værdipapir som f.eks. statsobligationer. Man bør derfor have et minimum kendskab til, hvordan aktiemarkedet fungerer og hvorledes prisen på et selskabs aktie bestemmes. Selvom aktieinvestering ikke er risikofrit, så findes der værdipapirer som er mere risikobetonede end aktier. Den engelske betegnelse for et aktieselskab hvis værdipapirer er noteret på en børs er PLC public limited company. Dette betyder, at kapital indskyderne kun hæfter for, hvad de har indskudt i selskabet. Man kan med andre ord ikke komme til at hæfte udover dette beløb. Præsentation af Kontron AG Fremtiden for Embedded computer teknologi (ECT) er lovende. Flere og flere virksomheder vælger at outsource fremstillingen af specielle computer software til professionelle udbydere som Kontron. Det primære argument er at virksomhederne, som vælger at outsource meget følsomme komponenter, ønsker at reducere omkostninger i produktionen. Det kan eksempelvis være indenfor transport sektoren, hvor diverse undergrundstog skal have specielle computer komponenter, eller energi sektoren hvor et atomkraftværk skal have overvågningsudstyr til at holde øje med trykket i en reaktor. 1 Se senere 4

5 Også indenfor medicinal industrien ses outsourcing. F.eks hvis der skal fremstilles udstyr til hjertepatienter mv. Der er utrolig mange vækstmuligheder for ECT virksomheder i fremtidens teknologiske verden og med det stigende krav til virksomhederne om at reducere produktionsomkostningerne, er der mange muligheder for ECT industrien. Det selskab denne rapport vil værdiansætte hedder Kontron AG. Det er et tysk selskab, som har hovedsæde i München. Herunder i figur 1 kan Kontron s aktiekurs fremvises fra primo 2008 til primo Umiddelbart ser det ikke godt ud for aktieinvestorerne i Kontron AG. Et fald på 50% fra en kurs på ca. 14 til en kurs på ca. 7 i den viste periode. Hvad kan grunden være til dette kraftige fald og hvilke muligheder har Kontron for at rette op på aktiekursen? Dette er nogle af de spørgsmål rapporten vil komme ind på. Figur 1: Kilde: 5

6 Opgavestruktur indledning problematisering problemformuleri ng metode afgrænsning samfundsanalyse Præsentation af kontron PESTEL analyse SWOT analyse Intern analyse Regnskabsanalys e Rentabilitetsanal yse Risikoanalyse EBIT diskussion Reformulering WACC Budgettering DCF værdiansættelse Model diskussio. Følsomhedsana. Multipel værdiansættelse Konklusion 6

7 Ad opgavestrukturen I præsentationen af Kontron vil der blive beskrevet de syv vertikale markeder, som virksomheden konkurrerer på: transport, energi, det offentlige, telekommunikation, medicinsk, infotainment og industriel automation. Også de tre geografiske markeder vil blive beskrevet: Europa, Nordamerika og Emerging/nye vækst markeder som Kina, Australien, Japan, Korea og Malaysia hvor meget af produktionen er flyttet til (se senere). Den strategiske analyse vil, ved at se på samfundsforhold og interne brancheforhold, komme ind på omverdenens påvirkning på Kontron. Analysen af samfundsforholdene eller makroforholdene bliver med hjælp fra PESTEL modellen og den strategiske analyse konkluderes med opstilling af SWOT modellen. Regnskabsanalysen vil blive foretaget med balancer og resultatopgørelser, som går tilbage til regnskabsåret 2005 (se bilag ). Der vil blive foretaget sammenligninger af nøgleposter med to konkurrenter: Emerson og RadiSys. Her vil det historiske datagrundlag datere sig tilbage til 2001, det vil være de rå eller ubehandlede regnskabstal, der vil danne baggrunden for sammenligningen med de to konkurrenter. Perioden for budgetteringen er fra , hvor 2015 er terminal året, hvor væksten forudsættes som konstant i al fremtid. Det er i forbindelse med budgetteringen, at en lang række forudsætninger skal opstilles, for at værdien kan bestemmes af Kontron. Det er blandt andet diverse omkostninger som forskning, salgs, produktions og administrationsomkostninger, som skal budgetteres i den fremtidige periode. Når rentabilitetsanalysen, vækstanalysen og risikoanalysen skal udregnes, er der behov for at reformulere resultatopgørelsen og balancen. På den måde kan der differentieres mellem driften og finansieringen af driften. Når eksempelvis afkastningsgraden bestemmes, skal den investerede kapital indgå i nævneren i ratioen. Derfor må finansieringsaktiviteterne fratrækkes for at opnå en korrekt analyse af effektiviteten af driften. Risikoen vil også blive gennemgået kort i forbindelse med bestemmelsen af diskonteringsfaktoren WACC. Her er det nødvendigt at kende egenkapital omkostningen og fremmedkapital omkostningen. 7

8 Den første findes via CAPM (capital asset pricing modellen), og den anden skal findes via den risikofrie rente og tillægges en præmie som kompensere for kreditrisikoen (credit rating ved eksempelvis Standard & Poors). Efter at størrelsen af egenkapitalen er bestemt ved brug af DCF metoden, vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse. De faktorer der testes i den første følsomhedsanalyse er WACC en og væksten i terminal perioden g, i den anden analyse testes det primære driftsresultat EBIT-marginen og nettoarbejdskapitalen NWC. Umiddelbart lyder det ikke som at arbejdskapitalen er vigtig, men den er budgetteret forholdsvis aggressivt, derfor analysen. Afgrænsning Udgangspunktet for opgaven er den eksterne analytiker/investor og dennes forventning om en acceptabel forrentning af den indskudte kapital. Derfor kan, udover intern viden, datakilder som er offentligt tilgængelige såsom rapporter fra analysebureauer heller ikke komme i betragtning som støtte til årsrapporten. Dette betyder at fokus er på værdien af egenkapitalen i Kontron AG, og at referencer til værdien eller markedsværdien skal læses som værdien af egenkapitalen. Deadline for medtagelse af information Opgaven er udarbejdet primært med støtte i årsrapporten fra regnskabsåret Denne blev underskrevet af bestyrelsen/the management Board den 17. marts Det betyder at al information efter denne dato ikke indgår som grundlag for opgaven. Dermed kommer bl.a. første kvartals rapporten ikke med som grundlag. Dog er omsætningsvæksten ændret fra årsrapporten udkom og til 1. kvartals rapporten da der er tale om en drastisk ændring, fra to cifret budgettering i væksten til nulvækst. Afgrænsninger af strategisk art Under det strategiske afsnit i opgaven vil der blive analyseret på Kontrons konkurrenter i ECT markedet. Her kunne det være oplagt at komme nærmere ind på synergi effekter, hvis to eller flere markedsdeltagere ville opkøbe hinanden og opnå stordriftsfordele/economies of scale eller andre former for restruktureringer. Dette vil der dog blive set bort fra, da det er markedsværdien for de 2 Side 80 i årsrapporten 8

9 nuværende ejere på en standalone basis der undersøges. Forudsætningen er at Kontron AG ikke vil frasælge eller opkøbe virksomheder i budget- og terminalperioden. Afgrænsninger af regnskabsmæssig art Værdiansættelsen vil blive foretaget på koncern niveau, hvilket vil sige at de mange datterselskaber som Kontron AG består af, ikke vil blive vurderet og analyseret. Opgaven vil også se bort fra kapitalstruktur teori og aktietilbagekøbs programmer, selvom det kunne være relevant med det lave gældsniveau, som Kontron opererer med. Problemformulering Med udgangspunkt i en analyse af Kontron AGs teoretiske værdi ønskes det vurderet hvorvidt virksomheden er attraktiv ud fra investorerne / ejernes synsvinkel. Vurdering af DCF modellens anvendelsesmuligheder og dens begrænsninger med hensyn til fastsættelse af selskaber generelt I opgaven vil der indgå en markedsvurdering af Kontron AG ud fra en analyse af prisen på aktien for det forløbne år. Herunder en sammenligning af den teoretiske værdiansættelse af Kontron AG versus markedets vurdering af værdien af selskabet. Følgende emner vil blive uddybet: Strategisk analyse Identifikation af de væsentlige ikke finansielle budget forudsætninger Kortlægning af Kontrons strategiske position Er Kontrons strategi fornuftig set i forhold til konkurrenterne og markedssituationen på ECT-markedet? Regnskabsanalysen Giver den valgte regnskabspraksis et retvisende billede til analyseformålet værdiansættelse? Fastlægge udviklingen i de væsentligste finansielle nøgletal på baggrund af en reformuleret analytisk resultatopgørelse og balance 9

10 Hvad er Kontrons risikoprofil, dvs. hvad er den estimerede WACC og herunder beta? Budgettering af fremtidige betalingsstrømme Hvordan kan de kvalitative og kvantitative value drivers forventes at påvirke Kontrons generering af cash flow? Hvilke vækstrater er det rimeligt at estimere med baggrund i de foretagne analyser? Hvad bør vækstraten være i terminalperioden? Værdiansættelsen Hvad er den estimerede værdi af Kontron? Opstilling af Kontrons peer-gruppe og estimering af en multipel som er repræsentativ Analysen har som sit sigte at synliggøre hvilke muligheder og krav modellerne henholdsvis stiller og rummer samt at vurdere deres relative styrker og svagheder. Dermed vil de to modellers anvendelsesmuligheder blive synliggjort. Alle kapitlerne vil blive vægtet ens. Mange af informationer til den teoretiske værdiansættelse vil findes i bilagene til opgaven, mens den strategiske analyses informationer alle vil forefindes i selve opgaven. Konklusionen på opgaven sigter på at kunne fremkomme med et entydigt svar på, om det er en god investering at placere sine penge i Kontron AG aktien. Problemstilling Behovet for en værdiansættelse af en virksomhed kan forekomme i en række forskellige sammenhænge: ved virksomheds fusioner eller spaltninger, børsnotering, overdragelser, professionelle investorer som pensionsfonde som skal forvalte andre folks penge og private investorer osv. Her kommer et udpluk fra FSR s grundlæggende værdiansættelsesprincipper: 1) Virksomheden vurderes per en given dag 10

11 2) Værdiansættelsen af en virksomhed er fremtidsorienteret 3) Normalt bør flere metoder tages i brug 4) Kalkulationer må være baseret med udgangspunktet om en going concern 5) Der bør foretages en summarisk opgørelse af likvidationsværdien, for at sikre en denne værdi ikke udgør den højeste DCF modellen I forbindelse med værdiansættelsen er årsrapporten hovedkilden. Både de kvantitative data i form af regnskabstallene i Resultatopgørelsen og Balancen, og de kvalitative data i ledelsesberetningen (Group Management Report) og i bl.a. højdepunkter fra 2008 og Outlook afsnittene i årsrapporten For at kunne foretage en værdiansættelse og analyse, er det nødvendigt at foretage en reformulering af resultatopgørelsen og balancen. I budgetteringen er det afgørende at inddrage alle væsentlige aspekter vedrørende Kontrons fremtid, samt udviklingen i den seneste år. Den budgetterede pengestrømsopgørelse vil danne grundlag for den efterfølgende DCF værdiansættelse. Udover de fremtidige cash flows skal der fastlægges en diskonteringsfaktor. Dette vil være de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) som vil blive anvendt, heri indgår CAPM til bestemmelsen af ejer afkastkravet. Multipler Multipler er den hyppigst anvendte model til værdiansættelse af virksomheder i praksis. En af problemstillingerne ved at gøre brug af multipler er, at estimere en repræsentativ multipel for virksomheden. Først skal en peer gruppe identificeres, og dernæst skal der udvælges selskaber som er sammenlignelige med den analyserede virksomhed. Dette inkluderer blandt andet: rentabiliteten, væksten, risikoen og regnskabspraksis. Angående regnskabspraksisen kunne der være tale om praksis for afskrivninger, eller hvor liberal virksomheden er med at aktivere immaterielle aktiver som goodwill osv. Endvidere er der kvaliteten i budgetteringen af de fremtidige betalingsstrømme, da der oftest vil blive taget udgangspunkt i budgetteret nøgletal frem for historiske. Og endelig er der problemer med, ligesom i en DCF analyse, skøn og subjektive vurderinger i forbindelse med fastlæggelsen af peer gruppen. 11

12 Kort historie om Kontron I 1998 førte et management buyout (MBO) af BMW s embedded computing aktiviteter til grundlaget for virksomheden Kontron. I begyndelsen fokuserede virksomheden på ECT systemer til den medicinske industri, men tidligt lykkedes det at ekspandere til andre industrier, gennem både organisk vækst og køb af andre virksomheder (CAGR ,8 %). I dag tilhører Kontron de førende producenter af ECT (embedded computer teknologi). Virksomheden designer, producerer og markedsfører et stort sortiment af højt udviklede computer moduler, systemer og løsninger som typisk implementeres i klienternes / kundernes slutprodukter. Figur 2 omsætning opdelt ved produkter løsninger systemer moduler Virksomhedens produkt portefølje består af relative simple commercial off-the-shelf COTS produkter (til spille applikationer), og af meget komplekse, kundespecifikke system løsninger (katastrofe systemer til kernekraft værker). De typiske klienter er OEM s (original equipment manufacturer), system integratorer og applikations udbydere fra telekommunikations-, automations-, infotainment-, gaming-, energi-, medicin-, transportindustrien, og fra statelige relaterede industrier som militæret, forsvaret og luftfartsindustrien. Kontrons rolle er som en outsourcing partner, der tilbyder pålidelige, driftssikre og omkostningseffektive embedded computere, og på den måde hjælper klient virksomhederne med time-to-market. Kontron servicerer ikke forbruger produkter / segmenter. Samlet set har Kontron, både med hensyn til industrier og regioner, en høj diversificeret kunde base. Med mere end klienter hvor ingen kunde bidrager med mere end 4 % af omsætningen og top ti af kunderne står for 23 % af omsætningen (2007 var tallet 21 %). 12

13 Udover dets driftssikre produkter med høj ydeevne, er Kontrons høje markeds dominans baseret på globale salgs og service netværk, hvilket sikre at virksomheden er nær sine kunder og hurtige tekniske support. Kontrons største produktionsplads er i Penang Malaysia og står for ca. 55 % af den samlede produktions kapacitet. Vigtigheden af denne facilitet, som hovedsagligt producerer mindre komplekse, men høj volumen ordre forventes at stige i de kommende år pga. det tillader billigere produktion, da bl.a. omkostningerne til arbejderne er lave. For de mere komplekse produkter med mindre serie størrelser og med meget høj kvalitet, vil Kontron vedblive at producere i Europa: München, Moskva, Nordamerika (San Diego & Montreal), så at time-to-market er så minimal som muligt. På nuværende tidspunkt beskæftiger Kontron mere end personer i organisationen. Kontrons Organisations Diagram 13

14 Kontron Canada Inc. Boisbrand Canada KCI RT Soft ZAO Moscow/Russia Kontron Design Manufactures Service Penang/Malaysia KDMS Kontron Beijing Technology Co. Ltd. Beijing/China KCN Kontron Australia Pty. Ltd. Sydney/Australia KAUS Kontron AG Eching/Germany Kontron Embedded Computers GmbH Eching/Germany KEC Kontron Modular Computers GmbH Kaufbeuren/Germany KOM Kontron Embedded Modules GmbH Deggendorf/Germany KEM Kontron Technology A/S Horsholm/Denmark KT Kontron America Inc. San Diego USA KAI Kontron UK Ltd. Chichester/England KUK Kontron Modular Computers S.A. KOM S.A. Toulon/France Kontron ECT Design s.r.o. Pilsen/Czec. Republic Kontron East Europe Sp.zo.o. Warsaw/Poland KEE Kontron Modular Computers AG Cham/Switzerland Merz s.r.o. Liberec/Czec. Republic Merz Strategiske alliancer / partnerskaber Udover de konsoliderede og associerede selskaber i organisationsdiagrammet overfor, skal en væsentlig investering nævnes: Quanmax. Quanmax er et joint venture mellem Kontron, Quanta 14

15 Computer og de tidligere Gericom ejere. Det står for sourcing og produktionen af notebooks til forbrugermarkedet. Kontrons ejerskab er 19 % af Quanmax, hvilket svarer til en bogført værdi på 9 mio. euro. Den væsentligste fordel for Kontron er, at dets strategiske leverandør team kan dirigere dets distributions behov via Quantas leverandør kanaler (verdens største notebook producent med +30 % markeds andel). På den baggrund profiterer Kontron. Kontrons forhold til Intel, verdens førende producent af computer processorer, er også væsentlig at nævne. Kontron er Premier medlem af Intels Embedded and Communications Alliance. Dette medlemskab giver adgang til Intels nyeste teknologier for processorer, desuden betyder medlemskabet, at Kontron har adgang til support angående tekniske, design og udviklingsspørgsmål. Som en Premier medlem (hvilket Advantech, Emerson og RadiSys også er) er Kontron direkte involveret i udviklingen af nye processor standarder og platforme, og med den baggrund var Kontron det ledende ECT selskab i udviklingen af ATCA standarden 3. Medlemskabet sikre endvidere at Kontron ikke kommer bagud angående teknologiske fremskridt, og dermed kan vedblive at være i spidsen og profitere af alliancens teknologiske samarbejde såvel som markedsføring. Ejerforhold 3 Advanced Telecommunications Computing Architecture 15

16 Figur 3 shareholder structure Fidelity Deutsche Bank Gruppe Syz Alken Private Management Other Kilde: side 57 i årsrapporten 2008 Transport De fleste af Kontrons løsninger i transport sektoren er commercial off the shelf (COTS), men der er også mere speciel designet løsninger. Kontrons produkt portefølje, med hensyn til højt profileret embedded transport projekter, har blandt andet været følgende: Tog management Kontrol center Video overvågning Tunnel sikkerhed Infortainment I forhold til de andre vertikale markeder, har transport sektoren i udpræget grad behov for vedligeholdelse og reparationer. Den offentlige transport sektor skal fungere over en lang årrække og oftest i hårde klimatiske forhold. Det kan være styringen af ubemandede undergrundstog, moderne højhastighedstog, underholdning ombord på passagerfly, cockpit displays, hele planlægningen af offentlige transport systemer i storbyer, personlige computere i buser og lastbiler osv. Energi Energi sektoren er en væsentlig del af økonomien. Kontrons ECT produkter spiller en vigtig rolle indenfor energi sektoren, her er et par eksempler: 16

17 Decentral biogas faciliteter Vindparker Sol termiske applikationer Kontrol og styring af moderne transformer stationer Specielle løsninger omhandlende sikkerhed tilbyder Kontrol software og hardware, der producerer i tusindvis af information i forbindelse med at sørge for sikkerheden og procedurerne i kernekraft værker. Denne sektor er voksende, især i de nye vækstmarkeder er energiforbruget stigende eksponentielt. Mange penge bliver hvert år investeret i produktionen og distribution af energi i disse vækstmarkeder. En yderlig faktor er den globale opvarmning, som vil forøge efterspørgslen af energiproduktion og energi besparende teknologier. Statelig Kontrons produkter indenfor forsvars og luftindustrien er blandt andet: Missil systemer Militære GPS Affyringssystemer til missiler Sikre militære terminaler Selvstyrende missil systemer Fosvarsprogrammer Kontrons computer software finder anvendelse i internationale rumstationer, kosmonaut træning, GPS stationer og i utallige kontrol og hjælpe systemer i luftfartssektoren, hvor de bidrager med problemløse procedurer og operationer. Kontrons samarbejdspartner og kunder er Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, GEC Marconi/Hazeltine, Racal, Lockheed Martin, General Dynamics, General Motors, SAIC, Echotek og mange andre. 17

18 Telekommunikation I nutidens telekommunikations verden opbevares, transmitteres og behandles information og data for mere end 3 milliarder mennesker. Internettet finder stadig større anvendelse som kilde for information og underholdning. Dette kan ses i udviklingen med TV der ses via Internettet, video kommunikation samt diverse web butikker hvor alt fra musik, bøger og dagligvare kan købes elektronisk. Nye studier viser at antallet af husholdninger, som anvender såkaldt IPTV, dvs. tv via Internettet, vil være 80 millioner i Til sammenligning var antallet kun 6 millioner husholdninger ved udgangen af Altså en stigning på mere end 1200 %. Telekommunikation systemer stiller høje krav til computer kraft og mange producenter har valgt at anvende Kontrons platforme, som er den nyeste teknologi. Disse er: AdvancedTCA, MicroTCA og CRMS. Overtagelsen af Communication Rackmount Server (CRMS) fra Intel i 2008 har medvirket til at Kontron har fået tilført den nyeste (server) teknologi indenfor telekommunikation til dets produktportefølje. Medicin Mobilt udstyr i pleje sektoren medvirker til at forbedre livskvaliteten for syge mennesker. Eksempelvis anvender blodtryksmålere i private hjem de samme kompakte moduler, som de mobile terminaler der anvendes på hospitaler, til at bidrage med data og information til de elektroniske patient journaler. Andre eksempler er EXT moduler og kunde specifikke bundkort, som produceres af Kontron og som står for dialyse systemer. Disse registrerer og opbevarer de respektive informationer og viser disse på høj opløsnings monitorer til gavn for læger og patienter. Også programmerbare enheder for pacemakers er software, som skal fungere ekstremt præcist og være holdbart. Visuelt producerende teknikker finder stadig stigende anvendelse i den diagnosticerende og terapeutiske medicin i form af digitale røntgen stråler og ultrasonisk procedurer, samt tredimensionelle scanninger eller spektroskopi til rutine scanninger osv. Kontron tilbyder mange førende medicinske teknologiske virksomheder med essentielle platforme for applikationer og løsninger i pleje sektoren, specielt design service og program management service som blandt andet inkluderer: Design service: Produktions opdateringer med langsigtede teknologi køreplaner 18

19 Hurtig prototype for kundens specifikke ønsker Program management service: Produkt support og kontrol og livstids management indtil 15 år one-stop shop for design, implementering, test og produktion Infotainment Kontron opdeler Infotainment i tre segmenter: Moduler og kort system service, Systemer og Service. Moduler og kort system service inkluderer blandt andet: Sikker funktionalitet Lang tids support Hurtig frem til markedet Fuld kunde design Systemer inkluderer blandt andet: Robust holdbarhed, fleksibel Applikations klare platforme for spille markedet Fra standard systemer til komplette kundedesignet systemer Service inkluderer blandt andet: Global service lokal kontakt Livs cyklus management Konsulent bistand Industriel Automation Hastighed er kritisk i transport af industrielle varer og produkter. Automatiseret produktion, pakke maskiner, køretøjer osv., er eksempler på kræfter i industriel automation. Kontrons automations løsninger er åbne i mange sammenhænge: Åben industriel kommunikation, åbne kommunikations standarder som: XML, SOAP og OPC kan fleksibelt integreres til stort set alle netværker 19

20 Åbne I/O interfaces, Kontron systemer tilbyder stort set alle I/O interfaces for industrielle processer, både analoge eller digitale, veksel eller jævnstrøm Åben for kunde applikationer, Kontrons systemer er til rådighed enten som integrerbare kontrol løsninger eller åbne platforme for kunder som ønsker at opbygge deres egne kontrol applikationer Åben for nye teknologier, pga. at Kontron er den førende udbyder af industrielle computere kan virksomheden tilbyde en bredt udbud af hardware for enhver kontrol situation Åbne til fremtiden, Kontrons system designs, med dets åbne interne interfaces, er klar til fremtidens teknologiske fremskridt i kontrol markedet Som figur XX viser, havde Kontron medarbejdere ved udgangen af Dette er et fald på 31 medarbejdere i forhold til Dette fald i medarbejderstaben skal ses i sammenhæng med en stigning i omsætningen i samme periode. Figur 4 number of employees Serie Nedenstående figur viser hvor stort antallet af ingeniører i Kontron er. Dvs. hvor stor er den højtuddannede arbejdskraft i medarbejderstaben. Figur 5 20

21 number of engineers Serie Figuren viser fordelingen af omsætningen på de syv centrale vertikale markeder: Industriel automation 23 %, telekommunikation 22 %, infotainment 19 %, staten/sikkerhed/forsvar 11 %, transport/infrastruktur 8 %, energi 10 % og medicinsk teknologi 7 %. Hvad denne figur ikke beskriver, er væksten i omsætningen på de vertikale markeder. Her er industriel automation placeret i bunden med den laveste udvikling i omsætningsvæksten mens top tre er: transport/infrastruktur, energi og staten/sikkerhed/forsvar. En anden vigtig lære af grafen er, at to tredjedele af omsætningen opnås i markeder som ikke følger den generelle økonomiske udvikling (ikke cykliske), såsom medicin, energi, sikkerhed og infrastrukturen. Figur 6 vertical market split industrial automation infotainment medical transportation energy government telecom 21

22 Nedenstående figur viser fordelingen af omsætningen opgjort på de tre geografiske områder: Nordamerika, Europa og nye vækstmarkeder (emerging markets). Stigningen i omsætningen er for Europa 5 % fra 219 mio. euro i 2007 til 230 mio. euro 2008, for Nordamerika 22 % fra 174 mio. dollar i 2007 til 212 mio. dollar 2008, og endelig for nye markeder en stigning på 30 % fra 138 mio. dollar i 2007 til 179 mio. dollar Kontron havde den laveste vækst i Europa men dette kontinent bidrog dog med 46 % af den samlede omsætning. I Nordamerika var der både et frasalg og et opkøb af aktiviteter. Det perifere Mobile Computer business blev solgt fra i 2007 mens Rackmount Server business blev tilkøbt fra Intel Corporation. De nye vækstmarkeder bidrog med den højeste omsætningsvækst, mens Kontron s restruktureringer i forbindelse med flytning af produktionen til disse nye markeder vil påvirke indtjeningen i de kommende år. Produktions kapaciteter i forholdsvis omkostningstunge områder såsom Nordamerika, bliver gradvist udfaset og reorganiseret til Asien. På nuværende tidspunkt er 60 % af Kontrons produktionsanlæg placeret i Asien 4. I finansielle tal betyder det, at produktionsomkostningerne i 2005 udgjorde 8,8 % af omsætningen mens disse er reduceret til 6,6 % af den totale omsætning i Figur 7 sales growth by region Serie europe america emerging markets Strategisk analyse Kontron er blandt de førende udbydere af embedded computing teknologi (ECT). Virksomheden tilbyder et bredt udbud af høj præstations computer moduler, systemer og løsninger som typisk bliver embedded / implementeret i kundernes slut produkter. Som en outsourcing partner tilbyder Kontron driftssikre og omkostningseffektive embedded computere og hjælper til med at minimere time-to- 4 ledelsesberetningen i årsrapporten

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR Transfer pricing Maj 2014 1 01. Status Gorrissen Federspiel Transfer pricing Maj 2014 2 01. Status Status 6/6 2012: Udkast til nyt kap.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

M&A analyse. 4. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 4. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 4. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Danske virksomheder er i stigende grad på opkøb i Antal transaktioner i 2014 er 4% lavere i forhold til det

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Aktieanalyse af Mycronic AB

Aktieanalyse af Mycronic AB Aktieanalyse af Mycronic AB Dato: 29-07-2015 Selskab: Børs: Gennemsnitsvolumen pr. dag det seneste år: Aktuel aktiekurs: Mycronic AB (MYCR) Nasdaq OMX Stockholm, Mid cap 15.168.432 stk. 52,75 SEK kr. Aktuel

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Ledelsen i Colexon Energy AG vil være den fortsættende ledelse i det fusionerede selskab.

Ledelsen i Colexon Energy AG vil være den fortsættende ledelse i det fusionerede selskab. Selskabsmeddelelse 23/2008 Reference: 27. november 2008 TL/mh/ls Renewagy A/S og Colexon Energy AG vil fusionere Resumé Renewagy A/S forventer at fusionere med den tyske developervirksomhed Colexon Energy

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Om Dansk Generationsskifte Struktur Managementselskab Dansk Generationsskifte A/S Fonde Generationsskifte Kapital K/S

Læs mere

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR?

Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DDF BØRSNOTERING HVAD HAR VI LÆRT DET SIDSTE ÅR? AGENDA Hvad er fondsbørsens rolle Hvad skaber eller sikrer en succesfuld notering eller

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv.

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv. Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk T: E: Administration Poppelvej 2 2791 Dragør www.pro.dk Ref. KS 2001 Torben Kristensen

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 32 37 43 Afsluttet august 2013 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere