Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation"

Transkript

1 Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1

2 Indholdsfortegnelse Klik (samt hold CTRL-tasten nede) på en af kapiteloverskrifterne for at springe til afsnittet. Kig nærmere på kortet... 3 Zoom og panorer... 3 Se forskellige temaer... 3 Åbn temalisten... 3 Vis et lag på kortet... 3 Vis signaturer... 4 Filtrer temalisten... 5 Zoom til temaområdet eller til synligt niveau... 5 Find metadata... 6 Adgang til værktøjerne... 7 Find en adresse... 8 Find et sted... 9 Hvad gælder for mig Tegn og skriv på kortet Udskriv kort Bogmærker Spørg om information søgninger Flere informationer Eksport til Excel Søg i udvalgt geometri Skift mellem temaer og resultater Opmål eller se koordinater Opmål på kortet Se eller indtast koordinater Avancerede værktøjer Forespørgsel efter data Eksporter data (Download) Tilføj Kortlag/WMS Åbn Shape-fil Åbn CSV-fil Flere værktøjer Find naturdata Brug oversigtskortet Aktiver map tips Gem dit projekt Kontakt Danmarks Miljøportal

3 Kig nærmere på kortet Zoom og panorer Du kan bevæge dig rundt i kortet (panorere) og vælge mindre (zoom ind) eller større (zoom ud) udsnit ved hjælp af tastaturet og/eller musen. Læs her hvordan: -tasten: du zoomer ind -tasten: du zoomer ud Piltasterne : Du flytter kortet op og ned eller til siden Shift-tasten samt venstre musetast: Du kan trække en firkant omkring det område, som du vil zoome ind til. Musens scrollhjul: Du zoomer ind eller ud Tryk på venstre musetast samt bevæge musen: Du panorerer rundt. Se forskellige temaer Du har mulighed for at se, hvilke temaer (lag) der er tilgængelige og tænde og slukke for dem samt se en signaturforklaring. Åbn temalisten Du kan åbne temalisten ved at klikke på Tænde/slukke lag i klikke på den lille pil til venstre for Her kan jeg. : - menuen eller ved at Så fremkommer en liste med temaer (lag), der er delt op i temagrupper. Der er to hovedgrupper: Kortlag og Baggrundskort, som ligger nederst i listen. Rækkefølgen i listen har betydning eftersom de lag som ligger øverst, bliver tegnet oven på de lag, som ligger nedenunder. Hver gruppe kan foldes ud eller ind ved at klikke på -tegnet (eller tegnet) foran gruppenavnet. Vis et lag på kortet Skal et lag vises på kortet, skal der være flueben foran lagnavnet og alle overordnede grupper! Sådan tegnes fx Beskyttede vandløb: 3

4 og har du ikke sat flueben i det overordnede lag, tegnes de IKKE: Et lag/gruppe kan laves transparent ved at trække på skydeknappen ved siden af navnet. Vis signaturer Når man har tændt for nogle lag, kan man få vist signaturforklaringer for de aktive lag ved at klikke på knappen Vis signaturforklaring ovenover (eller nedenunder) laglisten. Så skifter laglisten til signaturlisten. Vil man tilbage, klikker man på samme knap igen, som nu hedder Vis lag. 4

5 Filtrer temalisten Temalisten er meget lang. Hvis man ikke har overblik over, hvor de temaer man gerne vil se gemmer sig, kan man filtrere temalisten. Man klikker på Filtrer og skriver søgeordet, fx jord. Så bliver der kun vist de temaer i temalisten, hvis navn indeholder ordet jord. Ved klik på det lille kryds til højre fjernes filteret, og alle temaer vises igen. Zoom til temaområdet eller til synligt niveau Der findes et højrekliks-menu til hvert lag i temalisten: Her kan man for det første se signaturforklaringen for lige præcis det tema, man vil se på. For det andet kan man se, i hvilke målforhold temaet er synligt, i eksemplet skal man zoome ind til 1: eller længere ind for at se skovbyggelinjerne. Man kan zoome ind ved at klikke på det røde link eller ved at klikke på Zoom til udsnit. Ved at klikke på Zoom til udsnit 5

6 vises hele området som indeholder objekter fra det valgte tema, tit hele Danmark. Men prøv med temaet De Ydre Koge i gruppen Tilskudsordninger og drift af landbrug. Find metadata Metadata, dvs. baggrundsdata om de enkelte temaer kan pt. findes via et link på temaniveau (lagniveau). Når man har åbnet temalisten og højre klikker på et tema, findes der et link til metadata (såfremt der findes metadata i Geodata-info.dk om dette tema). Metadata bliver i første omgang vist i en særlig DMP-visning, men der linkes også videre til geodata-info s visning. 6

7 Adgang til værktøjerne Når du starter sitet arealinformation.miljoeportal.dk, fylder kortet hele skærmen. Der er to muligheder for at finde værktøjerne: De mest brugte værktøjer tilgår du ved at klikke på. Hvis du skal se alle værktøjer, kan du også åbne for værktøjslinjen ved at klikke på -knappen i øverste højre hjørne. Du kan også bruge samme knap til at slukke for værktøjslinjen igen. Her er værktøjerne grupperet i faneblade, f.eks. Bruge kortet, Søge og finde mm. Vær opmærksom på at der måske kan være flere værktøjer end synligt i vinduet, som du så kan se, ved at klikke på den lille pil til venstre eller til højre. Under finder du forskellige handlinger, du kan foretage. Der kan ligge forskellige værktøjer afhængigt af, hvilken brugertype (og evt. login) du er kommet ind med. Det er de mest brugte funktioner, som findes i Her kan jeg - menuen. Menuen kan fx se sådan ud: 7

8 Klikker du på åbner der sig en værktøjslinje oven over kortet. Hvis du klikker på en søgning eller på Hvad gælder for mig, dukker der et vindue eller en menu op, som giver dig mulighed for at indtaste din adresse, matrikel eller ejendomsnummer eller giver mulighed for at tegne det område, du vil undersøge. Find en adresse Du skriver vejnavn og husnummer i søgefeltet, fx Hvedemarken 5, og venter et øjeblik. Så dukker der en liste frem med Hvedemarken 5 fra alle kommuner. Du vælger den ønskede adresse med venstre museklik. Ved den lille pil ved Målforhold kan du vælge, hvor tæt der skal zoomes ind til adressen. I Søgemenuen kan du også vælge (sætte flueben), om du vil zoome ind til adressen og om den skal markeres på kortet. Klik på Søg for at starte søgningen. Kortet zoomer automatisk til adressen. På lignende måde kan du søge efter din ejendom via ejerlavsnavn og matrikelnummer eller via ejendomsnummer, eller du kan søge efter en markblok. 8

9 Vil du gerne have vist hele ejendommen skal du markere ejendomsnummeret. Find et sted Når du vil finde et sted (stednavn) kan du bruge søgefunktionen (global søgning) som findes i Titellinjen. Der, hvor der står Søg efter objekt på kort taster du det sted du søger efter, f.eks. Hanstholm bliver der vist en lang række resultater fra stednavn-temaet som starter med Hanstholm. Skifter du til tabelvisning ved at klikke på Tabel oversigt bliver der vist flere informationer for de fundne objekter, f.eks. feltet FEAT_TYPE som indeholder oplysninger om, hvad stedet er, f.eks. en Vindmøllepark, en By, et Reservat etc.. 9

10 Det er muligt at få vist tabellen med resultaterne i hele bredden af vinduet under kortet. Der findes en lille knap til at skifte mellem visningen nederst og til venstre. Hvad gælder for mig Til brug for forskellige ansøgninger til kommunen eller sagsbehandlinger af forskellig art, skal der kigges på, hvad der gælder for området, fx om der er en lokalplan, nogle fredninger eller naturbeskyttelsesområder etc. Til dette er der et værktøj Hvad gælder for mig, der søger alle registrerede informationer frem for et valgt/tegnet område. Du aktiverer menuen ved at klikke på Hvad gælder for mig i værktøjslinjen. Så åbner der sig en lille dialogboks, hvor du får mulighed for at vælge et område ved at tegne et punkt, en linje eller et polygon i/omkring det ønskede område. Derefter kan du angive, om der skal søges præcist i den tegnede geometri eller også i en given afstand (buffer) udenom. 10

11 Når du klikker på Næste, bliver der dannet en rapport, som viser resultatet af søgningen. Rapporten indeholder, hvor mange konflikter der blev fundet, detaljer omkring i hvilke lag der blev fundet konflikter (overlap med det undersøgte område), og hvilke data der blev analyseret. Rapporten kan gemmes og fx sendes til kommunen eller vedlægges sagen. Tegn og skriv på kortet Klikker du på Tegne på kortet i - menuen, får du adgang til tegneværktøjerne. Du kan tegne punkter, linjer, flader (polygon, firkant, cirkel, ellipse, trekant) eller tegne med frihånd. Derudover har du mulighed for at sætte tekst ind på kortet. Vil du fx tegne et polygon, skal du først vælge værktøjet, derefter kan du vælge farver og stregtykkelse og evt. gennemsigtighed. Så tegner du ved at klikke og afslutter med dobbeltklik. 11

12 Vil du ændre det tegnede objekt, vælger du værktøjet Rediger grafik, klikker på objektet og så kan du tilføje knækpunkter eller flytte objektet. Du afslutter ved at klikke på objektet igen. Med værktøjet Slet grafik kan du slette enkelte objekter ved at klikke på dem. Ved brug af værktøjet Ryd alle tegninger sletter du al tegning og tekst. Når du vælger Tekst-værktøjet har du mulighed for at angive skrifttype, størrelse, farve samt evt. vinkel. Når du skriver og vil tilføje en ny linje, gør du det ved at holde Shift-tasten nede og klikke Enter. Udskriv kort Du kan udskrive kort ved at klikke på Udskrive kort i - menuen. Dermed får du mulighed for at vælge forskellige udskriftsindstillinger i vinduet Vælg opsætning af Print. Her kan du vælge om du vil have en titel, fritekst og signaturforklaring med, hvilken papirretning og papirformat, hvilke måleforhold, og i hvilket format print-filen skal dannes. Hvis du har valgt en opsætning med tekster, kan du tilføje dem i de tilsvarende felter. 12

13 Når du klikker på opret fil, bliver der (i baggrunden) dannet en print-fil. Du kan i mellemtiden arbejde videre i kortet. Når print-filen er færdig, vises en meddelelse, og du kan åbne filen og enten udskrive eller gemme den. Bogmærker Hvis du gentagne gange vil kigge på det samme område, kan det være en god idé at oprette et bogmærke, så kan du altid hurtigt finde frem til området igen. I værktøjsfanen Brug kortet finder du funktionen Vis kortudsnit for bogmærke. Her kan du vælge eksisterende bogmærker i rullelisten ved den lille pil. Når du klikker på et bogmærke zoomer kortet automatisk hen til det område. Klikker du på det lille +, har du muligheld selv at oprette et bogmærke til det område/zoomniveau, du lige har på kortet. Dit bogmærke bliver gemt på din computer og er tilgængelig igen næste gang du bruger Danmarks Arealinformation. Spørg om information -søgninger Du kan få vist information om et eller flere objekter på kortet ved hjælp af de forskellige - knapper, som tilgås fra værktøjsgruppen Søge og finde. 13

14 Det er muligt at søge information for et punkt, man klikker på, eller for en linje eller flade man tegner med frihånd. Endelig er det også muligt at bruge specifikke -værktøjer til linje, polygon eller rektangel. Du kan selv vælge, for hvilket lag du vil have vist information. Det gør du ved at tænde i temalisten for alle lag, som du gerne vil have vist information for. OBS: Nogle temaer trækkes fra eksterne kilder vha. services. Enkelte af disse temaer viser kun få informationer for et objekt. Mængden af information afhænger af den service den eksterne kilde udstiller. Du kan også vælge, at der skal søges i et bufferområde rundt om punktet, linjen eller polygonen ved at sætte flueben ved Identificer med buffer. Efter du har tegnet, fremkommer en lille menu, hvor du kan angive bufferstørrelsen, og om den skal vises på kortet. Tip: hvis du vil have vist dit søgeområde uden buffer på kortet, så vælg en søgning med buffer og sæt bufferen til 0. Når du har valgt et -værktøj, kan du klikke på kortet eller tegne et objekt (linje, rektangel, polygon) over eller omkring de objekter, som du ønsker information for. Du kan fjerne det tegnede objekt eller buffer ved at klikke på knappen Slet Grafik. Resultatet af søgningen vises som en liste til venstre (i stedet for temalisten). Afhængigt af opsætningen vil der blive vist forskellige datafelter/attributter for hvert objekt inden for søgeafgrænsningen i figuren ovenfor er det de to udvalgte stationer. 14

15 Flere informationer Klikker man på den første linje af et resultat (fx NST stationsnr. : RIN ) åbner der sig et nyt vindue med flere oplysninger om objektet. Det kan i begge resultatvinduer være links (rød understreget tekst) til rapporter, til metadata eller til en hjemmeside. I eksemplet neden for er der links til Data- og Artsoversigt. Vil du gerne se alle attributter objektet, kan du vælge fanen Attributter. Du kan også panorere kortet til objektet, dvs. at kortet flytter sig, så objektet kommer til at ligge i centrum, men der ændres ikke på måleforhold/størrelse. Klikker du på Zoom til objekt flytter kortet sig igen, sådan at objektet ligger i midten, og samtidig zoomer det tæt ind på objektet (afhængigt af opsætningen). Eksport til Excel Ud fra resultatlisten kan du også eksportere dine resultater til en CSV-fil (som kan åbnes i Excel). Først skal du i resultatlisten skifte fra Tabelvisning til Listevisning. Derefter skal du klikke på knappen Eksporter til CSV. Søg i udvalgt geometri En videre mulighed er at søge objekter som ligger indenfor et eller flere udvalgte objekter, f.eks. for at søge alle beskyttede naturtyper ( 3) som ligger indenfor en kommune. 15

16 Til søger man først efter en kommune, f.eks. ved hjælp af info-knappen. Når man har fundet et objekt, i eksemplet Solrød kommune, klikker man med højre musetast og vælger Buffer objekter. Så åbner sig en lille menu hvor man kan vælge enhed (f.eks. meter) og en buffer-afstand og sætter flueben ved Tilføj buffer til tegning. Bemærk: du kan også vælge en buffer 0 meter. Bagefter vælger man i rullemenuen de lag, som man gerne vil søge efter inden for bufferområdet, i vores tilfælde 3-områder. Og så trykker man Ok for at starte søgningen (klik på teksten valgbare lag igen for at lukke rullemenuen). Efter kort tid bliver nye resultater vist, i eksemplet 209 objekter fra laget Beskyttede naturtyper. Ved at klikke på Udvælg alle kan du markere dem og på den måde se dem i gul farve i kortet. 16

17 Du kan evt. vælge Tabel oversigt for dine resultater. Her har du også mulighed for at sortere ved at klikke på en kolonne overskrift, f.eks. Naturtyp_kode. Og du kan eksportere resultatet til Excel (CSV). Bemærk: Klikker du på det lille symbol til højre for Resultater skifter visningen sådan at billedet er del vandret med kortet øverst og resultatlisten neden under. 17

18 Skift mellem temaer og resultater Når du har fundet nogle resultater frem eller åbnet en søge-menu, er temalisten forsvundet bag resultatlisten. Du kan hurtigt få det frem igen og skifte mellem temalisten og resultater mm. ved brug af knapperne i nederste venstre hjørne af listen. Opmål eller se koordinater Der findes en værktøjsfane Koordinater og mål med nogle måleværktøjer og koordinatværktøjer. Opmål på kortet Du kan måle afstande på kortet eller opmåle et areal. Vælg værktøjet Mål afstand og tegn på kortet: Start med klik og afslut med dobbelklik. Målestrækningen og målene bliver vist på kortet og i et felt i værktøjslinjen. Her kan du også se den totale længde. Derudover har du mulighed for at vælge, i hvilke enheder målene skal vises, f.eks. meter, kilometer eller sømil. Klikker du på det lille grønne + Tilføj som grafik kan du måle flere strækninger uden at den første forsvinder når du måler en ny. Grafikken findes som lag nederst i temalisten. 18

19 På samme måde kan du opmåle et areal og evt. tilføje din tegning som grafik. Med værktøjet Slet grafik kan du slette dine målinger (som blev gemt som grafik) enkeltvis, ved at klikke på dem. Med værktøjet Ryd alle bliver alle opmålingstegninger slettet igen. Se eller indtast koordinater Med værktøjet Afsæt koordinat kan du få skrevet koordinater på kortet for et punkt du klikker på. Koordinaterne bliver vist i UTM eller et andet koordinatsystem/projektion, du vælger, f.eks. i grader og minutter og sekunder (Lat/Lon (DMS)). Har du et koordinatsæt som du gerne vil have vist på kortet, bruger du værktøjet Indtast koordinat. Nogle gange kan man være i tvivl om, hvordan koordinaterne i de forskellige koordinatsystemer skal indtastes. Så kan det være en hjælp først at afsætte koordinater og her se formatet. 19

20 F.eks. skal koordinater i Lat/Lon (DD) indtastes med komma og ikke med punktum. Koordinater i grader og minutter (Lat/Lon (DMS)) kan til gengæld tastes ind med mellemrum (se billedet Indtast koordinat manuelt ). Koordinater på kortet ligger også som Egne lag i temalisten og kan tændes og slukkes der. De kan helt slettes igen med knappen Fjern koordinater. Avancerede værktøjer Forespørgsel efter data Under fanen Andre værktøjer finder du to værktøjer, der bruges til at lave forespørgsler efter data i databasen. Vælg værktøjet Simpel forespørgsel. I venstre side åbner en menu, hvor du kan opbygge din forespørgsel. Her skal du først vælge det tema/lag, du vil søge i. Når du klikker på den lille pil til højre for linjen, som starter med Søgelag: åbner en rullemenu, hvor du kan vælge dit søgelag. Bagefter vælger du det felt, du vil søge værdier fra, samt den type udvælgelse (lig med, større end ) og taster den ønskede søgeværdi i feltet. I eksemplet er der valgt temaet Besigtigelse (flader) og der er søgt i feltet CVR_navn efter alle flader hvor CVR_navn lig med Herlev kommune. Med klik på Kør sættes søgningen i gang. 20

21 Resultatet er over 112 flader. Hvis der findes mange objekter, f.eks punkter vil de første blive listet op. Klikker man på udvælg alle, bliver objekterne markeret på kortet. Det er også muligt at søge i tabeldata (attributter) og geografi samtidig. Dvs. at man kan søge objekter (punkt, linje, flade) i et afgrænset område og med nogle bestemte egenskaber (attributter). F.eks. kan man søge alle 3-besigtigelser som blev lavet i en kommune i et år, eller alle beskyttede naturtyper af type Mose inden for et udvalgt habitatområde. Dette gøres med værktøjet Simpel forespørgsel eller Avanceret forespørgsel. Hvis man vil bruge en (eller flere) udvalgt polygon at søge i, søger man dette først, f.eks. finder man et habitatområde med info-værktøjet og marker det ved at klikke på den gule stjerne. 21

22 Bagefter kan man spørge efter attributter med forespørgselsværktøjet og vælge sin søgepolygon som rumlig filter. 22

23 Med værktøjet Avanceret forespørgsel kan du opbygge mere komplicerede søgninger, hvor du søger i flere datafelter. Eksempelvis kan vi nu søge efter alle fredede rundhøje fra jernalderen. Efter valg af lag, vælger du feltet og klikker på tilføj. Derefter vælger du en operator (som tilføjes med det samme), skriver en feltværdi og tilføjer den. Nu vælges And - eller Or - operatoren og du fortsætter med at skrive betingelserne for det næste felt, fx datering = Jernalder. Klik på Kør for at starte søgningen. Bemærk: Du kan også skrive din forespørgsel som tekst ved at klikke i linjen under Select. Resultatet er 159 poster. Eksporter data (Download) Under Gruppen Andre værktøjer findes også et værktøj til eksport af geografiske data, en slags download-funktion. I eksport-menuen vælger du først et lag eller flere (ved hjælp af Ctrl-tasten) eller alle fra listen. Bemærk: Kun de lag som er registreret i Arealinformation kan eksporteres. Temaer som bliver vist ved hjælp af services fra andre distributører skal hentes fra kilden og kan ikke downloades fra Arealinformation. 23

24 Så klikker du Næste og vælger et kortudsnit. I næste og sidste trin vælger du output-format, dvs. til hvilket GIS- eller CAD-system, data skal bruges. Ved klik på Afslut sættes processen i gang. Tilføj Kortlag/WMS Der er mulighed for at tilføje ekstra temaer til kortet. Temaerne kan enten hentes ind via forskellige services eller fra tabeller (.csv-filer) som indeholder koordinater. Med værktøjet Tilføj Kortlag er der mulighed for at søge og tilføje temaer, som er publiceret med ESRI-software som services. Når du vælger dette værktøj, åbner der et vindue, hvor du kan indtaste en URL eller vælge en af de services der er på listen. Vælg en service og klik Næste. Skriv evt. en sigende titel/overskrift for dit nye kortlag og klik Næste igen. Når du klikker Afslut og Tilføj lag bliver laget tilføjet til dit kort og ligger øverst i temalisten, og du kan tænde og slukke for laget lige som for alle andre. 24

25 Bemærk: Her finder du også alle temaerne fra de gamle amter som ikke ligger i den landsdækkende profil, som du kan tilføje samlet per amt. Du kan også bruge URL til Geodatastyrelsens matrikelkort inkl. udlagt vej her for at tilføje alle lag fra denne service. URL en er: Med værktøjet Tilføj WMS kan du tilføje kortlag som er publiceret som WMS-service. For eksempel kan der linkes til matrikelkortet med følgende link: Når du klikker Afslut bliver laget tilføjet til dit kort og ligger nederst som kortlag i temalisten. 25

26 Åbn Shape-fil Der er også mulighed for at tilføje Shapefiler (.shp, en filtype som bruges i desktop-gis). Hvis man har egne lag liggende lokalt kan man tilføje disse. Man finder dem i temalisten helt nederst under baggrundskort i gruppen Grafiklag. Der vil ikke være signaturforklaring for disse lag. Du kan selv tegne en forklaring med signaturer og tilhørende tekst ved at bruge tegneværktøjerne (Redlining) fra værktøjsfanen "Brug kortet". Tegningerne bliver også tilføjet som "Grafiklag" nederst i laglisten og kan tændes og slukkes der. Et fint eksempel findes i et projekt, Orbicon har lavet og gemt på serveren, som så sådan ud: Her blev der tilføjet 3 egne lag samt "Drawings" som signaturforklaring. Åbn CSV-fil Det er også muligt at få vist tabeldata på kortet, hvis man har en tabel med koordinater på. En Excel-tabel eller CSV-fil kan åbnes direkte med værktøjet Åbn CSV fil. Det giver mulighed for at finde filen på ens egen pc. Kolonnerne med koordinater skal hedde X og Y. Tabellen kan eksempelvis se sådan ud: Dataene dukker op som punkter på kortet og ligger som Egne lag nederst i temalisten. 26

27 Flere værktøjer Find naturdata Når du vil finde naturdata, dvs. data som ligger i Naturdata.dk og er indsamlet i forskellige overvågningsprogrammer, findes der et særligt søgeværktøj til det. Værktøjet findes i værktøjslinjen Søge og finde. Der findes en særlig vejledning til Adgang til naturdata fra det nye Danmarks Arealinformation, som findes her: Vejledninger til Arealinformation. Brug oversigtskortet I højre nederste hjørne af kortet, kan du åbne og lukke oversigtskortet ved at klikke på den lille pil. På oversigtskortet ser du en lyseblå firekant som viser det udsnit af Danmark som bliver vist i det store kort. Ved at trække firkanten rundt, kan du hurtigt skifte til et andet udsnit. 27

28 Aktiver map tips Under fanen Andre værktøjer har du mulighed for at aktivere map tips og vælge, for hvilke lag du vil have vist dem. Vær opmærksom på at det måske ikke er alle lag, som er sat op til at man kan få vist map tips. Når du klikker på et objekt fra det pågældende lag, eller bare holder musen over, dukker der informationer om objektet op. Gem dit projekt Man kan i Danmarks Arealinformation gemme sit arbejde som projekt, dvs. et kort man har fundet frem til ved valg af udsnit og lag og evt. egne lag og tegninger. 28

29 Projektet kan åbnes igen og arbejdes videre på næste dag eller af en kollega. Projekterne bliver i første omgang gemt i 4 uger. Miljøportalen vil gøre opmærksom på at projekterne som bliver gemt på serveren kan ses af alle bruger, dette skal den enkelte bruger tænke over inden han gemmer et projekt her, hvor det er offentligt tilgængeligt. Det er også mulig at vælge optionen gem/åbn projektfil og på denne måde gemme projektet på sin egen pc. Har man gemt noget i sit projekt, som alligevel ikke skal kunne ses af alle, kan man ændre eller slette indholdet af sit projekt. Som bruger kan man slette egne data/noter/grafik i projektet og dernæst gemme/overskrive projektet, så skulle der kun være projektnavnet tilbage, alle evt. følsomme oplysninger er borte... ved mindre oplysningerne indgår i projektnavnet. Skal projektet fjernes helt fra serveren skal DMP gør det med hjælp fra 2 leverandører. 29

30 Kontakt Danmarks Miljøportal Har du spørgsmål til Nyt Arealinformation, bedes du kontakte Danmarks Miljøportal T: E: Rentemestervej København NV 30

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

NetGIS brugermanual. Brugermanual NetGIS vers. 4.0

NetGIS brugermanual. Brugermanual NetGIS vers. 4.0 Brugermanual NetGIS vers. 4.0 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 4 2 Brugerfladens opbygning... 5 3 Navigation i kortet... 6 4 Log ind / Log ud... 7 5 Temastyring... 7 6 Kortfunktioner...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere