Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation"

Transkript

1 Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1

2 Indholdsfortegnelse Klik (samt hold CTRL-tasten nede) på en af kapiteloverskrifterne for at springe til afsnittet. Kig nærmere på kortet... 3 Zoom og panorer... 3 Se forskellige temaer... 3 Åbn temalisten... 3 Vis et lag på kortet... 3 Vis signaturer... 4 Filtrer temalisten... 5 Zoom til temaområdet eller til synligt niveau... 5 Find metadata... 6 Adgang til værktøjerne... 7 Find en adresse... 8 Find et sted... 9 Hvad gælder for mig Tegn og skriv på kortet Udskriv kort Bogmærker Spørg om information søgninger Flere informationer Eksport til Excel Søg i udvalgt geometri Skift mellem temaer og resultater Opmål eller se koordinater Opmål på kortet Se eller indtast koordinater Avancerede værktøjer Forespørgsel efter data Eksporter data (Download) Tilføj Kortlag/WMS Åbn Shape-fil Åbn CSV-fil Flere værktøjer Find naturdata Brug oversigtskortet Aktiver map tips Gem dit projekt Kontakt Danmarks Miljøportal

3 Kig nærmere på kortet Zoom og panorer Du kan bevæge dig rundt i kortet (panorere) og vælge mindre (zoom ind) eller større (zoom ud) udsnit ved hjælp af tastaturet og/eller musen. Læs her hvordan: -tasten: du zoomer ind -tasten: du zoomer ud Piltasterne : Du flytter kortet op og ned eller til siden Shift-tasten samt venstre musetast: Du kan trække en firkant omkring det område, som du vil zoome ind til. Musens scrollhjul: Du zoomer ind eller ud Tryk på venstre musetast samt bevæge musen: Du panorerer rundt. Se forskellige temaer Du har mulighed for at se, hvilke temaer (lag) der er tilgængelige og tænde og slukke for dem samt se en signaturforklaring. Åbn temalisten Du kan åbne temalisten ved at klikke på Tænde/slukke lag i klikke på den lille pil til venstre for Her kan jeg. : - menuen eller ved at Så fremkommer en liste med temaer (lag), der er delt op i temagrupper. Der er to hovedgrupper: Kortlag og Baggrundskort, som ligger nederst i listen. Rækkefølgen i listen har betydning eftersom de lag som ligger øverst, bliver tegnet oven på de lag, som ligger nedenunder. Hver gruppe kan foldes ud eller ind ved at klikke på -tegnet (eller tegnet) foran gruppenavnet. Vis et lag på kortet Skal et lag vises på kortet, skal der være flueben foran lagnavnet og alle overordnede grupper! Sådan tegnes fx Beskyttede vandløb: 3

4 og har du ikke sat flueben i det overordnede lag, tegnes de IKKE: Et lag/gruppe kan laves transparent ved at trække på skydeknappen ved siden af navnet. Vis signaturer Når man har tændt for nogle lag, kan man få vist signaturforklaringer for de aktive lag ved at klikke på knappen Vis signaturforklaring ovenover (eller nedenunder) laglisten. Så skifter laglisten til signaturlisten. Vil man tilbage, klikker man på samme knap igen, som nu hedder Vis lag. 4

5 Filtrer temalisten Temalisten er meget lang. Hvis man ikke har overblik over, hvor de temaer man gerne vil se gemmer sig, kan man filtrere temalisten. Man klikker på Filtrer og skriver søgeordet, fx jord. Så bliver der kun vist de temaer i temalisten, hvis navn indeholder ordet jord. Ved klik på det lille kryds til højre fjernes filteret, og alle temaer vises igen. Zoom til temaområdet eller til synligt niveau Der findes et højrekliks-menu til hvert lag i temalisten: Her kan man for det første se signaturforklaringen for lige præcis det tema, man vil se på. For det andet kan man se, i hvilke målforhold temaet er synligt, i eksemplet skal man zoome ind til 1: eller længere ind for at se skovbyggelinjerne. Man kan zoome ind ved at klikke på det røde link eller ved at klikke på Zoom til udsnit. Ved at klikke på Zoom til udsnit 5

6 vises hele området som indeholder objekter fra det valgte tema, tit hele Danmark. Men prøv med temaet De Ydre Koge i gruppen Tilskudsordninger og drift af landbrug. Find metadata Metadata, dvs. baggrundsdata om de enkelte temaer kan pt. findes via et link på temaniveau (lagniveau). Når man har åbnet temalisten og højre klikker på et tema, findes der et link til metadata (såfremt der findes metadata i Geodata-info.dk om dette tema). Metadata bliver i første omgang vist i en særlig DMP-visning, men der linkes også videre til geodata-info s visning. 6

7 Adgang til værktøjerne Når du starter sitet arealinformation.miljoeportal.dk, fylder kortet hele skærmen. Der er to muligheder for at finde værktøjerne: De mest brugte værktøjer tilgår du ved at klikke på. Hvis du skal se alle værktøjer, kan du også åbne for værktøjslinjen ved at klikke på -knappen i øverste højre hjørne. Du kan også bruge samme knap til at slukke for værktøjslinjen igen. Her er værktøjerne grupperet i faneblade, f.eks. Bruge kortet, Søge og finde mm. Vær opmærksom på at der måske kan være flere værktøjer end synligt i vinduet, som du så kan se, ved at klikke på den lille pil til venstre eller til højre. Under finder du forskellige handlinger, du kan foretage. Der kan ligge forskellige værktøjer afhængigt af, hvilken brugertype (og evt. login) du er kommet ind med. Det er de mest brugte funktioner, som findes i Her kan jeg - menuen. Menuen kan fx se sådan ud: 7

8 Klikker du på åbner der sig en værktøjslinje oven over kortet. Hvis du klikker på en søgning eller på Hvad gælder for mig, dukker der et vindue eller en menu op, som giver dig mulighed for at indtaste din adresse, matrikel eller ejendomsnummer eller giver mulighed for at tegne det område, du vil undersøge. Find en adresse Du skriver vejnavn og husnummer i søgefeltet, fx Hvedemarken 5, og venter et øjeblik. Så dukker der en liste frem med Hvedemarken 5 fra alle kommuner. Du vælger den ønskede adresse med venstre museklik. Ved den lille pil ved Målforhold kan du vælge, hvor tæt der skal zoomes ind til adressen. I Søgemenuen kan du også vælge (sætte flueben), om du vil zoome ind til adressen og om den skal markeres på kortet. Klik på Søg for at starte søgningen. Kortet zoomer automatisk til adressen. På lignende måde kan du søge efter din ejendom via ejerlavsnavn og matrikelnummer eller via ejendomsnummer, eller du kan søge efter en markblok. 8

9 Vil du gerne have vist hele ejendommen skal du markere ejendomsnummeret. Find et sted Når du vil finde et sted (stednavn) kan du bruge søgefunktionen (global søgning) som findes i Titellinjen. Der, hvor der står Søg efter objekt på kort taster du det sted du søger efter, f.eks. Hanstholm bliver der vist en lang række resultater fra stednavn-temaet som starter med Hanstholm. Skifter du til tabelvisning ved at klikke på Tabel oversigt bliver der vist flere informationer for de fundne objekter, f.eks. feltet FEAT_TYPE som indeholder oplysninger om, hvad stedet er, f.eks. en Vindmøllepark, en By, et Reservat etc.. 9

10 Det er muligt at få vist tabellen med resultaterne i hele bredden af vinduet under kortet. Der findes en lille knap til at skifte mellem visningen nederst og til venstre. Hvad gælder for mig Til brug for forskellige ansøgninger til kommunen eller sagsbehandlinger af forskellig art, skal der kigges på, hvad der gælder for området, fx om der er en lokalplan, nogle fredninger eller naturbeskyttelsesområder etc. Til dette er der et værktøj Hvad gælder for mig, der søger alle registrerede informationer frem for et valgt/tegnet område. Du aktiverer menuen ved at klikke på Hvad gælder for mig i værktøjslinjen. Så åbner der sig en lille dialogboks, hvor du får mulighed for at vælge et område ved at tegne et punkt, en linje eller et polygon i/omkring det ønskede område. Derefter kan du angive, om der skal søges præcist i den tegnede geometri eller også i en given afstand (buffer) udenom. 10

11 Når du klikker på Næste, bliver der dannet en rapport, som viser resultatet af søgningen. Rapporten indeholder, hvor mange konflikter der blev fundet, detaljer omkring i hvilke lag der blev fundet konflikter (overlap med det undersøgte område), og hvilke data der blev analyseret. Rapporten kan gemmes og fx sendes til kommunen eller vedlægges sagen. Tegn og skriv på kortet Klikker du på Tegne på kortet i - menuen, får du adgang til tegneværktøjerne. Du kan tegne punkter, linjer, flader (polygon, firkant, cirkel, ellipse, trekant) eller tegne med frihånd. Derudover har du mulighed for at sætte tekst ind på kortet. Vil du fx tegne et polygon, skal du først vælge værktøjet, derefter kan du vælge farver og stregtykkelse og evt. gennemsigtighed. Så tegner du ved at klikke og afslutter med dobbeltklik. 11

12 Vil du ændre det tegnede objekt, vælger du værktøjet Rediger grafik, klikker på objektet og så kan du tilføje knækpunkter eller flytte objektet. Du afslutter ved at klikke på objektet igen. Med værktøjet Slet grafik kan du slette enkelte objekter ved at klikke på dem. Ved brug af værktøjet Ryd alle tegninger sletter du al tegning og tekst. Når du vælger Tekst-værktøjet har du mulighed for at angive skrifttype, størrelse, farve samt evt. vinkel. Når du skriver og vil tilføje en ny linje, gør du det ved at holde Shift-tasten nede og klikke Enter. Udskriv kort Du kan udskrive kort ved at klikke på Udskrive kort i - menuen. Dermed får du mulighed for at vælge forskellige udskriftsindstillinger i vinduet Vælg opsætning af Print. Her kan du vælge om du vil have en titel, fritekst og signaturforklaring med, hvilken papirretning og papirformat, hvilke måleforhold, og i hvilket format print-filen skal dannes. Hvis du har valgt en opsætning med tekster, kan du tilføje dem i de tilsvarende felter. 12

13 Når du klikker på opret fil, bliver der (i baggrunden) dannet en print-fil. Du kan i mellemtiden arbejde videre i kortet. Når print-filen er færdig, vises en meddelelse, og du kan åbne filen og enten udskrive eller gemme den. Bogmærker Hvis du gentagne gange vil kigge på det samme område, kan det være en god idé at oprette et bogmærke, så kan du altid hurtigt finde frem til området igen. I værktøjsfanen Brug kortet finder du funktionen Vis kortudsnit for bogmærke. Her kan du vælge eksisterende bogmærker i rullelisten ved den lille pil. Når du klikker på et bogmærke zoomer kortet automatisk hen til det område. Klikker du på det lille +, har du muligheld selv at oprette et bogmærke til det område/zoomniveau, du lige har på kortet. Dit bogmærke bliver gemt på din computer og er tilgængelig igen næste gang du bruger Danmarks Arealinformation. Spørg om information -søgninger Du kan få vist information om et eller flere objekter på kortet ved hjælp af de forskellige - knapper, som tilgås fra værktøjsgruppen Søge og finde. 13

14 Det er muligt at søge information for et punkt, man klikker på, eller for en linje eller flade man tegner med frihånd. Endelig er det også muligt at bruge specifikke -værktøjer til linje, polygon eller rektangel. Du kan selv vælge, for hvilket lag du vil have vist information. Det gør du ved at tænde i temalisten for alle lag, som du gerne vil have vist information for. OBS: Nogle temaer trækkes fra eksterne kilder vha. services. Enkelte af disse temaer viser kun få informationer for et objekt. Mængden af information afhænger af den service den eksterne kilde udstiller. Du kan også vælge, at der skal søges i et bufferområde rundt om punktet, linjen eller polygonen ved at sætte flueben ved Identificer med buffer. Efter du har tegnet, fremkommer en lille menu, hvor du kan angive bufferstørrelsen, og om den skal vises på kortet. Tip: hvis du vil have vist dit søgeområde uden buffer på kortet, så vælg en søgning med buffer og sæt bufferen til 0. Når du har valgt et -værktøj, kan du klikke på kortet eller tegne et objekt (linje, rektangel, polygon) over eller omkring de objekter, som du ønsker information for. Du kan fjerne det tegnede objekt eller buffer ved at klikke på knappen Slet Grafik. Resultatet af søgningen vises som en liste til venstre (i stedet for temalisten). Afhængigt af opsætningen vil der blive vist forskellige datafelter/attributter for hvert objekt inden for søgeafgrænsningen i figuren ovenfor er det de to udvalgte stationer. 14

15 Flere informationer Klikker man på den første linje af et resultat (fx NST stationsnr. : RIN ) åbner der sig et nyt vindue med flere oplysninger om objektet. Det kan i begge resultatvinduer være links (rød understreget tekst) til rapporter, til metadata eller til en hjemmeside. I eksemplet neden for er der links til Data- og Artsoversigt. Vil du gerne se alle attributter objektet, kan du vælge fanen Attributter. Du kan også panorere kortet til objektet, dvs. at kortet flytter sig, så objektet kommer til at ligge i centrum, men der ændres ikke på måleforhold/størrelse. Klikker du på Zoom til objekt flytter kortet sig igen, sådan at objektet ligger i midten, og samtidig zoomer det tæt ind på objektet (afhængigt af opsætningen). Eksport til Excel Ud fra resultatlisten kan du også eksportere dine resultater til en CSV-fil (som kan åbnes i Excel). Først skal du i resultatlisten skifte fra Tabelvisning til Listevisning. Derefter skal du klikke på knappen Eksporter til CSV. Søg i udvalgt geometri En videre mulighed er at søge objekter som ligger indenfor et eller flere udvalgte objekter, f.eks. for at søge alle beskyttede naturtyper ( 3) som ligger indenfor en kommune. 15

16 Til søger man først efter en kommune, f.eks. ved hjælp af info-knappen. Når man har fundet et objekt, i eksemplet Solrød kommune, klikker man med højre musetast og vælger Buffer objekter. Så åbner sig en lille menu hvor man kan vælge enhed (f.eks. meter) og en buffer-afstand og sætter flueben ved Tilføj buffer til tegning. Bemærk: du kan også vælge en buffer 0 meter. Bagefter vælger man i rullemenuen de lag, som man gerne vil søge efter inden for bufferområdet, i vores tilfælde 3-områder. Og så trykker man Ok for at starte søgningen (klik på teksten valgbare lag igen for at lukke rullemenuen). Efter kort tid bliver nye resultater vist, i eksemplet 209 objekter fra laget Beskyttede naturtyper. Ved at klikke på Udvælg alle kan du markere dem og på den måde se dem i gul farve i kortet. 16

17 Du kan evt. vælge Tabel oversigt for dine resultater. Her har du også mulighed for at sortere ved at klikke på en kolonne overskrift, f.eks. Naturtyp_kode. Og du kan eksportere resultatet til Excel (CSV). Bemærk: Klikker du på det lille symbol til højre for Resultater skifter visningen sådan at billedet er del vandret med kortet øverst og resultatlisten neden under. 17

18 Skift mellem temaer og resultater Når du har fundet nogle resultater frem eller åbnet en søge-menu, er temalisten forsvundet bag resultatlisten. Du kan hurtigt få det frem igen og skifte mellem temalisten og resultater mm. ved brug af knapperne i nederste venstre hjørne af listen. Opmål eller se koordinater Der findes en værktøjsfane Koordinater og mål med nogle måleværktøjer og koordinatværktøjer. Opmål på kortet Du kan måle afstande på kortet eller opmåle et areal. Vælg værktøjet Mål afstand og tegn på kortet: Start med klik og afslut med dobbelklik. Målestrækningen og målene bliver vist på kortet og i et felt i værktøjslinjen. Her kan du også se den totale længde. Derudover har du mulighed for at vælge, i hvilke enheder målene skal vises, f.eks. meter, kilometer eller sømil. Klikker du på det lille grønne + Tilføj som grafik kan du måle flere strækninger uden at den første forsvinder når du måler en ny. Grafikken findes som lag nederst i temalisten. 18

19 På samme måde kan du opmåle et areal og evt. tilføje din tegning som grafik. Med værktøjet Slet grafik kan du slette dine målinger (som blev gemt som grafik) enkeltvis, ved at klikke på dem. Med værktøjet Ryd alle bliver alle opmålingstegninger slettet igen. Se eller indtast koordinater Med værktøjet Afsæt koordinat kan du få skrevet koordinater på kortet for et punkt du klikker på. Koordinaterne bliver vist i UTM eller et andet koordinatsystem/projektion, du vælger, f.eks. i grader og minutter og sekunder (Lat/Lon (DMS)). Har du et koordinatsæt som du gerne vil have vist på kortet, bruger du værktøjet Indtast koordinat. Nogle gange kan man være i tvivl om, hvordan koordinaterne i de forskellige koordinatsystemer skal indtastes. Så kan det være en hjælp først at afsætte koordinater og her se formatet. 19

20 F.eks. skal koordinater i Lat/Lon (DD) indtastes med komma og ikke med punktum. Koordinater i grader og minutter (Lat/Lon (DMS)) kan til gengæld tastes ind med mellemrum (se billedet Indtast koordinat manuelt ). Koordinater på kortet ligger også som Egne lag i temalisten og kan tændes og slukkes der. De kan helt slettes igen med knappen Fjern koordinater. Avancerede værktøjer Forespørgsel efter data Under fanen Andre værktøjer finder du to værktøjer, der bruges til at lave forespørgsler efter data i databasen. Vælg værktøjet Simpel forespørgsel. I venstre side åbner en menu, hvor du kan opbygge din forespørgsel. Her skal du først vælge det tema/lag, du vil søge i. Når du klikker på den lille pil til højre for linjen, som starter med Søgelag: åbner en rullemenu, hvor du kan vælge dit søgelag. Bagefter vælger du det felt, du vil søge værdier fra, samt den type udvælgelse (lig med, større end ) og taster den ønskede søgeværdi i feltet. I eksemplet er der valgt temaet Besigtigelse (flader) og der er søgt i feltet CVR_navn efter alle flader hvor CVR_navn lig med Herlev kommune. Med klik på Kør sættes søgningen i gang. 20

21 Resultatet er over 112 flader. Hvis der findes mange objekter, f.eks punkter vil de første blive listet op. Klikker man på udvælg alle, bliver objekterne markeret på kortet. Det er også muligt at søge i tabeldata (attributter) og geografi samtidig. Dvs. at man kan søge objekter (punkt, linje, flade) i et afgrænset område og med nogle bestemte egenskaber (attributter). F.eks. kan man søge alle 3-besigtigelser som blev lavet i en kommune i et år, eller alle beskyttede naturtyper af type Mose inden for et udvalgt habitatområde. Dette gøres med værktøjet Simpel forespørgsel eller Avanceret forespørgsel. Hvis man vil bruge en (eller flere) udvalgt polygon at søge i, søger man dette først, f.eks. finder man et habitatområde med info-værktøjet og marker det ved at klikke på den gule stjerne. 21

22 Bagefter kan man spørge efter attributter med forespørgselsværktøjet og vælge sin søgepolygon som rumlig filter. 22

23 Med værktøjet Avanceret forespørgsel kan du opbygge mere komplicerede søgninger, hvor du søger i flere datafelter. Eksempelvis kan vi nu søge efter alle fredede rundhøje fra jernalderen. Efter valg af lag, vælger du feltet og klikker på tilføj. Derefter vælger du en operator (som tilføjes med det samme), skriver en feltværdi og tilføjer den. Nu vælges And - eller Or - operatoren og du fortsætter med at skrive betingelserne for det næste felt, fx datering = Jernalder. Klik på Kør for at starte søgningen. Bemærk: Du kan også skrive din forespørgsel som tekst ved at klikke i linjen under Select. Resultatet er 159 poster. Eksporter data (Download) Under Gruppen Andre værktøjer findes også et værktøj til eksport af geografiske data, en slags download-funktion. I eksport-menuen vælger du først et lag eller flere (ved hjælp af Ctrl-tasten) eller alle fra listen. Bemærk: Kun de lag som er registreret i Arealinformation kan eksporteres. Temaer som bliver vist ved hjælp af services fra andre distributører skal hentes fra kilden og kan ikke downloades fra Arealinformation. 23

24 Så klikker du Næste og vælger et kortudsnit. I næste og sidste trin vælger du output-format, dvs. til hvilket GIS- eller CAD-system, data skal bruges. Ved klik på Afslut sættes processen i gang. Tilføj Kortlag/WMS Der er mulighed for at tilføje ekstra temaer til kortet. Temaerne kan enten hentes ind via forskellige services eller fra tabeller (.csv-filer) som indeholder koordinater. Med værktøjet Tilføj Kortlag er der mulighed for at søge og tilføje temaer, som er publiceret med ESRI-software som services. Når du vælger dette værktøj, åbner der et vindue, hvor du kan indtaste en URL eller vælge en af de services der er på listen. Vælg en service og klik Næste. Skriv evt. en sigende titel/overskrift for dit nye kortlag og klik Næste igen. Når du klikker Afslut og Tilføj lag bliver laget tilføjet til dit kort og ligger øverst i temalisten, og du kan tænde og slukke for laget lige som for alle andre. 24

25 Bemærk: Her finder du også alle temaerne fra de gamle amter som ikke ligger i den landsdækkende profil, som du kan tilføje samlet per amt. Du kan også bruge URL til Geodatastyrelsens matrikelkort inkl. udlagt vej her for at tilføje alle lag fra denne service. URL en er: Med værktøjet Tilføj WMS kan du tilføje kortlag som er publiceret som WMS-service. For eksempel kan der linkes til matrikelkortet med følgende link: Når du klikker Afslut bliver laget tilføjet til dit kort og ligger nederst som kortlag i temalisten. 25

26 Åbn Shape-fil Der er også mulighed for at tilføje Shapefiler (.shp, en filtype som bruges i desktop-gis). Hvis man har egne lag liggende lokalt kan man tilføje disse. Man finder dem i temalisten helt nederst under baggrundskort i gruppen Grafiklag. Der vil ikke være signaturforklaring for disse lag. Du kan selv tegne en forklaring med signaturer og tilhørende tekst ved at bruge tegneværktøjerne (Redlining) fra værktøjsfanen "Brug kortet". Tegningerne bliver også tilføjet som "Grafiklag" nederst i laglisten og kan tændes og slukkes der. Et fint eksempel findes i et projekt, Orbicon har lavet og gemt på serveren, som så sådan ud: Her blev der tilføjet 3 egne lag samt "Drawings" som signaturforklaring. Åbn CSV-fil Det er også muligt at få vist tabeldata på kortet, hvis man har en tabel med koordinater på. En Excel-tabel eller CSV-fil kan åbnes direkte med værktøjet Åbn CSV fil. Det giver mulighed for at finde filen på ens egen pc. Kolonnerne med koordinater skal hedde X og Y. Tabellen kan eksempelvis se sådan ud: Dataene dukker op som punkter på kortet og ligger som Egne lag nederst i temalisten. 26

27 Flere værktøjer Find naturdata Når du vil finde naturdata, dvs. data som ligger i Naturdata.dk og er indsamlet i forskellige overvågningsprogrammer, findes der et særligt søgeværktøj til det. Værktøjet findes i værktøjslinjen Søge og finde. Der findes en særlig vejledning til Adgang til naturdata fra det nye Danmarks Arealinformation, som findes her: Vejledninger til Arealinformation. Brug oversigtskortet I højre nederste hjørne af kortet, kan du åbne og lukke oversigtskortet ved at klikke på den lille pil. På oversigtskortet ser du en lyseblå firekant som viser det udsnit af Danmark som bliver vist i det store kort. Ved at trække firkanten rundt, kan du hurtigt skifte til et andet udsnit. 27

28 Aktiver map tips Under fanen Andre værktøjer har du mulighed for at aktivere map tips og vælge, for hvilke lag du vil have vist dem. Vær opmærksom på at det måske ikke er alle lag, som er sat op til at man kan få vist map tips. Når du klikker på et objekt fra det pågældende lag, eller bare holder musen over, dukker der informationer om objektet op. Gem dit projekt Man kan i Danmarks Arealinformation gemme sit arbejde som projekt, dvs. et kort man har fundet frem til ved valg af udsnit og lag og evt. egne lag og tegninger. 28

29 Projektet kan åbnes igen og arbejdes videre på næste dag eller af en kollega. Projekterne bliver i første omgang gemt i 4 uger. Miljøportalen vil gøre opmærksom på at projekterne som bliver gemt på serveren kan ses af alle bruger, dette skal den enkelte bruger tænke over inden han gemmer et projekt her, hvor det er offentligt tilgængeligt. Det er også mulig at vælge optionen gem/åbn projektfil og på denne måde gemme projektet på sin egen pc. Har man gemt noget i sit projekt, som alligevel ikke skal kunne ses af alle, kan man ændre eller slette indholdet af sit projekt. Som bruger kan man slette egne data/noter/grafik i projektet og dernæst gemme/overskrive projektet, så skulle der kun være projektnavnet tilbage, alle evt. følsomme oplysninger er borte... ved mindre oplysningerne indgår i projektnavnet. Skal projektet fjernes helt fra serveren skal DMP gør det med hjælp fra 2 leverandører. 29

30 Kontakt Danmarks Miljøportal Har du spørgsmål til Nyt Arealinformation, bedes du kontakte Danmarks Miljøportal T: E: Rentemestervej København NV 30

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 12 8 2 7 9 3 10 4 1 5 6 11 Brugergrænsefladen 1. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 2 8 2 7 9 3 4 0 5 6 Brugergrænsefladen. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp

Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp 1. Indledning - dynamisk zoom 9. Værktøjer 2. Råstoffer på havet WebGIS opbygning - zoom til udsnit - tilpas kort 3. Baggrundskort - panorér kort - download af data

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

Vejledning til NetGIS 5.0

Vejledning til NetGIS 5.0 Vejledning til NetGIS 5.0 På Vejle Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion til brug af kortet.

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Opdateret 05-03-2010 Indhold 1. Indledning...2 2. Visning af planer...3 3. Baggrundskort...5 4. Oversigtskort...5 5. Målestok...5 6. Funktioner (Trykknapper)...6

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Kortopsætning... 6 Søgninger... 6 Filtrering... 7

Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Kortopsætning... 6 Søgninger... 6 Filtrering... 7 Nyheder og forbedringer I NetGIS 2016 Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Vinduer... 3 Dialogbokse... 3 Aktiv funktion... 3 Temastyring... 4 Panoreringsværktøj... 5 Temastyring... 5 Kortopsætning...

Læs mere

Øvelse 1.1 Geografiske Informations systemer

Øvelse 1.1 Geografiske Informations systemer Formålet med de følgende øvelser er at skabe en forståelse for hvad Geografiske Informations Systemer (GIS) er og hvad GIS kan. Gennem forskellige eksempler anvendes GIS til at finde forskellige oplysninger

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort Vejledning i WebKort Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort 1 Indhold Zoom og panorér mm.... 3 Temavælger... 5 Gennemsigtighed (transparents)... 6 Menu-bjælken... 7 Søg... 7 Søg en

Læs mere

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse Hvor finder jeg kort på Horsens Kommunes hjemmeside?... 2 Hvordan finder jeg en bestemt adresse i kortet?... 4 Hvordan finder jeg en matrikel eller ejendom?... 5 Jeg

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Visning af rutelag på kort... 4 3 Opret ny rute... 10 3.1 Udpegning

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges.

I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges. MiljøGIS vejledning I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges. Der findes mange versioner af MiljøGIS, derfor

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

VEJLEDNING TIL KORT FRA COWI VERSION MAJ 2013

VEJLEDNING TIL KORT FRA COWI VERSION MAJ 2013 VERSION MAJ 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 HVAD ER?... 1 3 HVORDAN INSTALLERES?... 1 4 HJÆLP, JEG KAN IKKE FÅ TIL AT VIRKE HVAD SKAL JEG GØRE?... 1 5 HVILKE KORT VISES I? GEM OG HENT KORTOPSÆTNING...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning i brugen af VisKort

Vejledning i brugen af VisKort Vejledning i brugen af VisKort Indhold Hvad kan VisKort...... - 1 - Browser... - 1 - Opbygning af kortvinduet... - 2 - Navigation (zoom) i kortvinduet... - 2 - Oversigtskort... - 3 - Find en adresse...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning i brug af dinnatur

Vejledning i brug af dinnatur Vejledning i brug af dinnatur Indhold Formålet med din natur.dk... 2 Adgang og log ind... 2 Oversigtskort... 4 De forskellige kortlag... 5 Oprettelse af et observationsområde... 8 Redigering/ sletning

Læs mere

Kom godt i gang med NetGIS4

Kom godt i gang med NetGIS4 Kom godt i gang med NetGIS4 November 2013 Brugergrænseflade Dette notat giver et overblik over mulighederne i NetGIS4. Du finder brugervejledningen under menuen Hjælp og link. A C B G E D F Bogstaverne

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner.

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner. Selection Udvælgelse Der er flere metoder til at udvælge data i GIS. I de følgende opgaver arbejdes med 3 kategorier: Select med mus Select med udtryk Select med Spatial Query Åbn filen Markblok.shp fra

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Grontmij PARK. Version 2.1. Brugervejledning

Grontmij PARK. Version 2.1. Brugervejledning Grontmij PARK Version 2.1 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Systemets opbygning... 5 Overordnet datastruktur... 5 Valg af browser... 5 Test dine evner i dev-park... 5 Kortvinduet...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

JAR Øvelse nr. 3. JAR-Manual, Version 1.0. GIS-søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 3. JAR-Manual, Version 1.0. GIS-søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 3 GIS-søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 JAR øvelse nr. 3, GIS-søgning Øvelse ID: 3 Øvelsesemne: GIS-søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at fremsøge lokaliteter

Læs mere

Kommunekort Vejledning

Kommunekort Vejledning Haderslev Kommune Kommunekort Vejledning Data & Information Rådhuscentret 6500 Vojens www.haderslev.dk gis@harderslev.dk Redigeret 23-01-2013 Indhold Tryk for at spring til afsnit 1. Kom nemt i gang 2.

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WFS tjenester fra GST i MapInfo. MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata

Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata Vejledning til søgning af naturdata via Danmarks Naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan myndighedernes naturovervågningsdata kan fremsøges vha. Danmarks

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Brugervejledning til avanceret søgning

Brugervejledning til avanceret søgning Brugervejledning til avanceret søgning I den avancerede søgning er det muligt at kombinere flere kriterier i en søgning. 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Søg kun i Under dette felt kan det vælges om der skal søges

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Borgerguide til at bruge Kortinfo

Borgerguide til at bruge Kortinfo Borgerguide til at bruge Kortinfo KortInfo giver Brønderslev Kommunens borgere adgang til at kigge kommunen i kortene. På Kortinfo kan du se en stor del af de digitale grundkort og temaer der anvendes

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Opsætning af pc Brugen af det digitale plantesøgningsprogram og kortet forudsætter at din computer tillader popups fra netadressen www.gis.slnet.dk

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere