KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg."

Transkript

1 Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 1 Marts - April - Maj 2015 Gravstenen og egetræet Artikel på side 8 Påske, pinse og mange andre begivenheder Side 2, 3, 4, 5, 12, 13 og bagsiden Den første påske Fortælling på side 6

2 Parforholdets glæder og udfordringer Sognegården, torsdag den 16. april kl Parforholdets glæder og udfordringer bliver vendt og drejet af psykolog Mattias Stølen Due. Mattias Stølen Due arbejder til daglig med parkurser og parterapi hos Center for Familieudvikling. Han vil sætte fokus på en række temaer om livet i parforholdet, som de fleste vil kunne genkende: F.eks. hvor hurtigt det kan gå skævt, når kommunikationen er dårlig, eller når tidspresset bliver for stort. Det vil han gøre gennem sjove historier og gennemgang af situationer, som de fleste par kan genkende. Undervejs vil der være ord og tips til eftertanke, og der vil blive stillet spørgsmål, som deltagerne udfordres til at drøfte og besvare. I løbet af aftenen bliver der serveret ost og rødvin, hvorfor det er nødvendigt at tilmelde til foredraget er nødvendig. Det skal ske til Anders på km.dk eller senest dagen før. Prisen for foredrag og traktement er 40 kr. pr. person. Der er mulighed for børnepasning af større børn under foredraget (børn er gratis). Aftenen slutter kl Samtalegruppe for forældre med afbrudt kontakt til et barn Sognegården, tirsdag den 17. marts kl Der har altid været børn, som valgte at afbryde kontakten med deres forældre, og de fleste vil fra familie og omgangskreds kunne nævne eksempler. Tendensen lige nu er tilsyneladende, at fænomenet bliver mere og mere udbredt. Det sker i takt med, at mange mennesker, som de siger, vælger at bruge tid på dem, som de får noget ud af at være sammen med. En anden årsag er lommepsykologiske forklaringer om, at dårlige ting i eget liv skyldes forældrene. Ved kirken har vi de senere år oplevet bisættelser, hvor afdøde nok har børn, men hvor ingen ønsker at komme. Som præst ved jeg godt, at mange forældre helst ikke vil rippe op i det. De har gjort så mange mislykkede forsøg på genopretning, de er blevet mødt med så mange overfusninger eller andre afvisninger, at de ikke orker mere. Det nytter ikke, siger de. Men måske nytter det at møde ligestillede. Måske vil det ikke være salt, men salve i såret at høre andres historie eller fortælle sin egen. For forældre, der har bare et lille håb om, at samtale kan gavne, vil jeg anbefale den samtalegruppe, som nu tilbydes i Sognegården. Der er foreløbig programsat en enkelt aften. Her vil de fremmødte kunne tage stilling til, om der skal aftales flere aftener. Det er Hanne og Michael Foersom, som forestår aftenen. Hanne er sygeplejerske og Michael er præst. Tilsammen har de mange års erfaring med at lytte til det, som er svært at tale om. Deltagerne kommer i høj grad til at styre aftenens forløb, og det er frivilligt, om man vil fortælle sin historie eller blot lytte til andres. Man er også hjertelig velkommen med fortællinger om genoprettet forbindelse. Der serveres en kop kaffe eller te. Tilmelding er ikke nødvendig, men det er måske nemmere at komme af sted, hvis man har lavet en forhåndstilmelding til Hanne og Michael Foersom, tlf , Lars Poulsen Få indblik i vores udblik - beretninger fra Kherwara Sognegården, tirsdag d. 17. marts kl Siden 2005 har Bromme og Pedersborg kirker samlet over kr. ind til fattige indiske pigers skolegang og trivsel. De fleste, der sætter deres ben i vores kirke, kender da også vores missionsprojekt. I hvert fald i grove træk. Derfor er det en glæde at kunne invitere ind til en hyggelig og indsigtsfuld eftermiddag, hvor bl.a. Anne Birthe Ottsen vil give et dybere indblik i forholdene på pigehjemmet i Kherwara: Hvad går vores penge egentlig til? Hvordan bor pigerne? Og hvad er det for nogle skæbner og omstændigheder, som pigerne på hjemmet kommer fra? Anne Birthe har besøgt vores piger i Kherwara to gange sidste år og har igennem besøgene fået et unikt kendskab til den forskel, hjemmet gør men også i de udfordringer, det er at drive et hjem for godt 80 fattige piger i en fattig egn af Indien. Foredraget suppleres med fakta om og billeder fra pigehjemmet. Der serveres et let traktement. Der er fri entré til arrangementet, der slutter kl Kherwara-indsamlingen I 2014 er der i alt indsamlet kr til pigerne i Indien. De mange penge stammer fra både indsamlinger i kirkerne og mere målrettede indsamlingsaktiviteter, som når den lokale indsamlingsleder Anne-Birthe Ottsen har sat lykkehjul op ved Pedersborgdag eller holdt foredrag om pigehjemmet. Pedersborg og Bromme har nu totalt givet kr til Dansk Kherwaramission. 2 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 3

3 Langfredagsvandring for medlemmer af forskellige kristne kirker I solidaritet med verdens lidende mindes vi Kristi smertefulde vej til korset Påskeforberedelse ved og for børn Påsken er den kristne kirkes hovedhøjtid. Begivenhederne fra palmesøndag til påskedag sammenfatter, hvad kristendom går ud på. Derfor vil vi gerne give alle børn en grundig introduktion til påsken. Ja, vi vil gerne forberede alle på at høre påskens sammenhæng. Faktisk veksler vores påskeforberedelse mellem fortælling for børn og børn, der synger for voksne. Onsdag den 25. marts har kirken lavet aftale med Pedersborg skole om et påskeindslag for skolens yngste elever. Onsdag den 25. marts kl Påskekoncert ved Pederborg kirkes tre børne- og ungdomskor under ledelse af organist Solveig Bjergkvist. De mange pigestemmer blandes med fortælling gennem et meget bevægende sangprogram om påsken, der spænder fra mismod og sorg til boblende glæde. Der er gratis adgang for både børn og voksne. Palmesøndag den 29. marts kl Børnegudstjeneste På kirkens fladskærme illustrerer børnenes tegninger, hvordan Jesus blev modtaget med jubel i Jerusalem, men siden blev hånet og mishandlet til døde uden at gøre modstand. Til slut hører børnene om, hvordan Jesu opstandelse har givet nyt mod og håb til mange mennesker. Alt sammen fortalt i børnehøjde. Man må gerne deltage uden at have et barn med. Via Dolorosa betyder Smertens Vej. I Jerusalem betegner det den rekonstruerede rute, ad hvilken Jesus måtte bære sit kors fra Pilatus borg til Golgata. Siden Jesu henrettelse har troende på pilgrimsfærd fulgt ruten i Jerusalem og indlagt 14 stop med fordybelse i Jesus lidelse. For kristne, som ikke kunne tage til Jerusalem, blev Via Dolorosa allerede i middelalderen gengivet med korsvejsstationer i europæiske kirker eller under åben himmel. Nu indbyder vi på initiativ af den katolske menighed på Lærkevej sammen til en sådan vandring langfredag den 3. april. Efter en kort langfredagsgudstjeneste i Pedersborg kirke kl 10.30, begiver vi os på vej mod kapellet på Lærkevej. Vi stopper ved den første station umiddelbart uden for kirkedøren, hvor det læses, hvordan Jesus på Gabbata-højen blev dømt til døden. Efter 12 stationer mere på korsvejen læses der ved det katolske kapel om Jesu gravlæggelse. Ved hvert korsvejsstop gives med få ord oplæg til en meget kort meditation og bøn. Vi indbyder medlemmer af forskellige kristne trossamfund til at forestå disse oplæg. Efter vandringen serveres suppe. Der er mange grunde til denne langfredagsvandring netop i år. Vi har på det seneste hørt om hændelser ude i verden, hvor mennesker lemlæstes og dræbes med en grusomhed, der overgår al forstand. Jesus har gået frygtens og smertens vej forud for og sammen med alle verdens lidende. Han, der hele sit jordiske liv havde mødt mennesker med omsorg og tilgivelse, ramtes til sidst af hadet. Dermed blev der peget på voldens totale meningsløshed. Død og pine er ikke Guds vilje, og i Jesu opstandelse lærte vi, at Guds vilje er liv og kærlighed. Langfredag besinder vi os på, at Jesus afstod fra vold og gengældelse. Helt bogstaveligt vil ruten føre os ad Fredensvej. Gudstjenesten i Bromme kirke langfredag kl 9.00 er en traditionel liturgisk langfredagsgudstjeneste. Øvrige gudstjenester i påsken: Palmesøndag d. 29. marts kl i Bromme og kl. 14 i Pedersborg (børnegudstjeneste se omtale side 4). Skærtorsdag kl i Pedersborg: Vi samles omkring et langt bord i kirken og mindes Jesu sidste aften med sine disciple Påskedag kl. 9 i Bromme og i Pedersborg: Vi fejrer, at Jesus er livets herre og kilden til det kristne håb 2. påskedag kl i Pedersborg: Festen forsætter 4 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 5

4 Dødsenglen og den første påske. Charles Fosters bibelbilleder fra 1897 Den første påske Af Anders Bo Engrob Jørgensen Farao! Fat det nu: Du skal løslade mit folk fra slaveriet her i Egypten og lade dem vende hjem til det land, som vores Gud har lovet os. sagde Moses. Hans dirrende stemme afslørede, at han var både vred og ked af det på samme tid. Se hvor din stædighed allerede har ført dig og dit land hen: Landet ligger i ruiner, efter at Gud har tilføjet det den ene plage efter den anden, fordi du ikke vil bøje dig. Farao stirrede ondt på Moses. Det var svært at forestille sig, at de havde været hinandens bedste venner, dengang de var børn. Det er MIG, der er gud her! snerrede Farao. I får ALDRIG lov til at forlade dette land, ikke om jeg så skal dø! Vov ikke at vise dig igen her. Ellers slår jeg dig ihjel! Moses forlod Farao og efterabede hans ord for sig selv... det er mig der er gud her. Hvor blind og forhærdet kunne man være? Egypterne havde oplevet, at deres vand blev til blod, at der blev fyldt med frøer, myg og fluer. De havde oplevet elendigheden i kvægpesten og bylderne. Alle deres afgrøder var blev slået ned af hagl og senere ædt op af kolossale græshoppesværme. Og så det forfærdelige mørke, der havde dækket hele landet. Som om Gud nærmest gjorde grin med Farao, som kaldte sig selv for solguden. Men det værste var altså endnu i vente. Farao havde sat sig op mod selveste skaberen af himlen og jorden - Farao, som i sine unge dage havde været så paranoid, at han havde ladet alle hebræernes nyfødte drengebørn kaste i Nilen. Nu lå han, som han havde redt: Gud, som er herre over liv og død, ville sende døden igennem Egypten og dræbe alt førstefødt liv. Moses skælvede ved tanken på grund af det smerteskrig, som han forestillede sig ville lyde i enhver gade i Egypten og over, at Gud var Gud og åbenbart kunne gøre, lige hvad der passede ham. Den sidste plage ville være så frygtindgydende, at Farao ikke blot ville give hebræerne tilladelse til at forlade Egypten. Han ville ligefrem jage dem ud. Døden ville ramme alle. Ethvert hus ville få den at føle. Dog havde Gud lavet en pagt med sit folk og igennem Moses givet hebræerne nogle nøje instrukser om, hvordan de kunne sikre sig, at døden gik forbi deres huse: De skulle slagte et lam og smøre noget af lammets blod på dørstolperne. Derefter skulle de stege kødet og spise det sammen med usyret brød. De skulle være parate til at forlade Egypten allerede næste morgen. Gud havde nøje indskærpet Moses, at dette måltid skulle fejres hvert år til minde om deres udfrielse fra slaveriet, som Gud havde tilvejebragt. Moses stod og betragtede sin nabo, der havde bundet et lam op i bagbenene, så det hang helt udstrakt. På trods af denne noget grove behandling fandt lammet sig i det og var helt stumt. Så tog han en kniv og skar halsen over på det. Blodet fossede ned i en skål, som naboen bar udenfor, hvor han omhyggeligt smurte blodet fra det uskyldige lam ud på dørstolpernes nærmest korsformede træværk.hvor var det egentlig mærkeligt, at det var på den måde, at Gud ville lade døden gå forbi dem? Moses anede, at denne handling havde et eller andet symbolsk over sig at deres egen historie om udfrielsen blot var en lille fortælling i en langt større kosmisk beretning om befrielse. Men Moses kunne ikke gennemskue, hvad den gik ud på Fakta Ordet påske kommer af det hebraiske pesach, som betyder at gå forbi eller springe over. Da Jesus indstiftede nadveren Skærtorsdag var det det jødiske påskemåltid de fejrede. Se også 2 Mos 11-12; Es 53,7 og Joh 19, Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 7

5 Gravstenen og egetræet fortæller I artikelserien om haverne omkring vore kirker møder vi denne gang en kvinde, der satte sit præg på både lands- og lokalsamfundet, inden hun fandt hvile på Pedersborg kirkegård. I en smuk egetræskiste blev Magdalene Lauridsen ført til Pedersborg kirkegård i juli Hun blev fulgt af familie, venner, lærere og alle eleverne på Ankerhus. Magdalene Lauridsen var død tre dage før, den 5. juli, i sit hjem, en km i lige linje fra gravstedet på kirkebakkens sydskråning med udsigt over Pedersborg sø og ned til Ankerhus med det store egetræ ved indkørslen. Mindehøjtideligheden fandt ikke sted i kirken, men i Magdalene Lauridsens stuer i villaen ved Ankerhus. Daværende præst ved Pedersborg kirke, Carl Johannes Hanson, forestod mindehøjtideligheden og omtalte især fru Lauridsens enorme betydning for husholdningssagen. Men han kunne også have omtalt hendes betydning for kvindernes ligeret, for deres valgret og deres ret til at blive ordineret som præst. Kisten blev båret ud af villaen og forbi alle de bygninger, Ankerhus grundlægger havde fået opført gennem de mange år, hun på den ene eller anden måde havde stået for det sted, som fik så stor betydning for landhusholdningerne i Danmark. Kisten passerede derved også egetræet, hun fik plantet 42 år tidligere for at markere, at kvinderne fik valgret. Kvindernes eg Det er nu 100 år siden, at Magdalene Lauridsen plantede Kvindernes Eg i overværelse af alle lærere og elever på skolen for at fejre grundloven af 5. juni 1915, som gav kvinderne valgret. Magdalene Lauridsen havde været en ivrig fortaler for, bl.a. i Dansk Kvindesamfund, at kvinder skulle have samme grundlovsgivne ret som mænd til at stemme og til at blive valgt. Rundt om i Danmark blev der i øvrigt plantet en hel del egetræer i anledning af grundlovsændringen. Flere år tidligere, i 1909, var Magdalene Lauridsen medvirkende til en lovændring. Den betød, at også kvinder kunne få adgang til at få et billigt lån Ankerhus i kvindeegen er der endnu, men lider af barkskader. Mindestenene ved dets fod er mosgroede og navnene svære at tyde: Det sidste gælder også mindepladen på træet. 8 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 9

6 og købe en jordlod på ca. to tdr. land, så de kunne bygge et hus og ernære sig selv med et par husdyr og en køkkenhave. Frk. Lauridsen, som hun endnu blev kaldt på det tidspunkt, havde selv formået at klare sig som enlig kvinde. Men hun havde som enlig mor måttet lade sit barn vokse op i en plejefamilie, indtil hun efter næsten tre år fik foden under eget bord og kunne få sin datter hjem. I en artikel i Husholdningsbladet i 1903 skrev hun, at enligt stillede mødre på landet ville have særlig stor hjælp af en sådan ordning: Mange af disse er jo netop ulykkeligt stillede, fordi de ikke kan få selvstændigt erhverv og derfor enten ved privates eller det offentliges hjælp må lade deres børn opdrage af andre. For en ugift mor ville det sikkert være en stor moralsk støtte, om hun fik lejlighed til at opdrage sit barn selv. Lovændringen Artiklen vakte opsigt i dagspressen, fortæller Gustav Nedergaard, der langt senere blev rektor for Ankerhus Seminarium, i sin bog om Magdalene fra Ankerhus. Dansk Kvindesamfund i Sorø tog sagen op, og det endte med, at Dansk Kvindesamfunds hovedbestyrelse sendte en resolution til Rigsdagen. Loven blev dog først ændret af Rigsdagen flere år senere, i Den reviderede lov sikrede, at kvinder kunne få adgang til at erhverve jord på lige fod med mænd. Frk. Lauridsen blev i juli 1911 til fru Lauridsen, da hun giftede sig med sin elskede Peter Dam og ja, det er ham, der har lagt navn til Peter Damsvej. Peter Dam var da blevet enkemand og flyttede fra sin fødeø Bornholm til Sorø med sine seks børn. På Ankerhus blev han forenet med Magdalene og deres datter, som Magdalene havde født under et længerevarende studieophold i England 11 år tidligere. Ifølge Gustav Nedergaards bog om Magdalene fra Ankerhus blev der ikke talt nævneværdigt om den kendsgerning, at frk. Lauridsen havde fået det, der den gang blev kaldt et uægte barn. Datteren, Margaret Lauridsen, kom til at spille en stor rolle for Ankerhus og var i mange år leder af husholdsskolen på Ankerhus. Hun er begravet ved siden af sin mor. Kvindelige præster Peter Dam ligger ikke på Pedersborg kirkegård, men blev af sin hustru ført tilbage til Bornholm, da han døde i I Nexø blev han begravet ved siden af sin første kone. Men hans søn Folmer Dam ligger i nærheden af Magdalene Lauridsens grav. Folmer Dam blev leder af Ankerhus, men måtte flygte i 1944, da det tyske politi kom efter ham, og var Sverige i de sidste 14 måneder af besættelsestiden, fordi han var en del af modstandsbevægelsen i Sorø. I mellemtiden trådte Magdalene Lauridsen igen til som leder af Ankerhus. Hun var da 71 år og havde på ingen måde tabt kampånden. Nok havde kvinder fået valgret, men de måtte stadig ikke være præster. I flere omgange tordnede hun mod modstanden mod at lade kvinder blive ordineret: Jeg skammer mig som kvinde, fordi vi kvinder undlod i tusindtal af protestere imod at Rigsdagen vedtog en lov, der stempler kvinder som en kaste, der ikke er værdig til at forkynde Guds ord, skrev hun i et læserbrev i 1921 i Dansk Kvindesamfunds blad, Kvinden og Samfundet. I tiden op til, at Rigsdagen i 1947 endelig vedtog, at kvinder kunne blive præster, skrev hun i Tidens Røst om debatten: Skal kvinder betragtes som en kaste, ringere end mænd, kirkeligt set. Kan den danske Folkekirke fremdeles være kvinder foruden, kristeligt set? Det kunne folkekirken ikke. De tre første kvinder blev ordineret i Odense domkirke i Blandt kirkegængerne var Magdalene Lauridsen. Jette Hvidtfeldt 10 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 11

7 Hav og Fjord Natur og kultur ved Ringkøbing Fjord september 2015 Når man kommer til Nymindegab ved det nu tilsandede udløb fra Ringkøbing Fjord, får man en følelse af, at herfra er det kun natur. Der er godt nok asfalt på vejen op over den smalle tange mellem fjord og Vesterhav. Og man støder på klynger af sommerhuse fordelt i det langstrakte klitområde. Men oplevelsen er præget af hav og fjord, af klitter og strandenge. Ser man godt efter, finder man også spor af menneskers liv og ernæring gennem århundreder. De har kæmpet for at holde et afløb fra fjorden åbent, de har fisket og jaget. Små og store museer fortæller om livet ved fjorden. Dette enestående område er målet for Pedersborg-Bromme pastorats sensommertur Med ophold på Nymindegab Kro ligger dette skønne vestjyske landskab bogstaveligt talt lige uden for vinduerne. Fra kroen kører vi udflugter til hyggelige Ringkøbing, fiskerihavnen Hvide Sande, sandskulpturfestivalen i Søndervig og vikingebopladsen Bork Havn. Turens vandrere får mulighed for at komme tæt på det enorme naturgenoprettelsesprojekt i Skjern Enge. Færgen over åen er gratis, men så skal man også selv trække i wiren. Der bliver også tid til besøg i egnens andet naturgenoprettelsesprojekt, Filsø, der efter en årrække som landbrugsjord på ganske kort tid er blevet Danmarks 6. største sø med et spændende fugleliv. Alle kommer tæt på søen, men der kan også her blive anvendelse for vandresko for dem, der måtte have kræfter til det. Egnsprægede oplevelser er den ene ingrediens i pastoratets rejser. Gennem mere end 25 år har den anden været hyggelige rejsefæller, som tager sig af hinanden, synger godt med ved morgen- og aftensang og hjælper til med at stille frokostbuffeterne op i naturskønne omgivelser. Der indbydes til planlægningsmøde i juli måned. Pris for turen er kr i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse kan bestilles mod et tillæg på 700 kr. Beløbene dækker rejse, værelse, måltider, entreer og guidninger Drikkevarer for egen regning. Tilmelding til Annie og Lars Poulsen, Depositum 500 kr indbetales på konto Sankt Hans aften sammen med Lasse og Mathilde Lasse og Mathilde spænder vidt i dansk musikliv. Det var i 1975, at Mathilde Bondos første soloplade Pigesind med tekster af Tove Ditlevsen og musik af Lasse Helner udkom. Og det blev starten på duoen på scenen og privat. De var med til at åbne showet for Joan Baez, Bob Dylan og Santana i Parken i Internationale musikalske forbindelser gav et tæt samhørighedsforhold til New Orleans og byens rige musikliv. Men Lasse Helner og Mathilde Bondo skriver også musik til tekster af f.eks. Piet Hein og Knud Rasmussen, den danske polarforsker. De er danske ind til benet, men henter masser inspiration fra hele verden. Efter 6 år studiepause udkom albummet Verden Venter i Det mærkes, at Lasse og Mathilde har fået kant. Det skyldes den dna, der ligger i Helner og Bondo, de to privatpersoner, der ligesom os andre må muge ud i tingene derhjemme engang imellem for at finde frem til nye værdier fra et levet liv på godt og ondt. Kunstnere er altid søgende, hvis de vil videre, og det vil Lasse og Mathilde. Med tekster til eftertanke, til en befriende latter og drys af cayennepeber til en lige lovlig kynisk tidsalder. I jubilæumsåret 2015 har vi inviteret duoen til at DubstepGudstjeneste elektronisk musik i kirkerummet Torsdag d. 12. marts åbner Pedersborg Kirke dørene for en anderledes gudstjeneste. Under temaet You ve been tagged! (du er blevet mærket) tages der livtag med de mærker og sår, som andre har påført os, og som vi påfører hinanden. Men det vil også handle om det livgivende mærke, som Gud giver os i dåben. Temaet ledsages bl.a. af dubstepmusik, som er en elektronisk musikstil. give koncert Sankt Hans aften i Pedersborg Præstegårdshave. Som vanligt kommer aftenen også til at byde på mulighed for middag i det fri, fællessang ved bålet og midsommerandagt i Pedersborg kirke. Og hvad skal vi så møde Sankt Hans aften ud over violin, guitar og to varme stemmer? Et herligt mix af det ovennævnte fra blues til poesi, lidt jazz, lidt rock, tekster med kant og til eftertanke, og ind imellem et par kommentarer, der forklarer det hele, løser op med underfundig humor, og som skaber en varm og dejlig stemning over en koncert med spændvidde, musikalske udflugter og voldsom hygge. En koncert med det hele, og en koncert med gode minder, der appellerer til genhør og gensyn. Sankt Hans program med klokkeslæt og tilmeldingsoplysninger bringes i juni måneds kirkeblad. Gudstjenesten planlægges og udføres af Teenklubben i Pedersborg og årets konfirmander og begynder kl Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 13

8 Pedersborg sogn Graver John Truelsen Menighedsrådsformand Morten Hansen Rustkammervej Sorø Træffes bedst Mail til menighedsrådet: Bromme sogn Graver Niels Larsen Træffes alle hverdage 8-17 Kirkeværge Torben Funck Maglesøvej 6, 4190 Munke Bjergby Menighedsrådsformand Povl Erik Olsen Slagelsevej 57B 4180 Sorø T Mail: Der er flere informationer på Bromme og Pedersborg sognes side på Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme Redaktion: Lisbeth Grove Lundgaard, Anker Lundgaard, Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen, Anders Bo Engrob Jørgensen og Lars Rugaard (ansv.). Tryk: Narayana Press Pedersborg-Bromme Pastorat Sognepræst, provst Lars Poulsen Kirkevænget Sorø Fax Træffes bedst tir.-fre Mail: Sogne- og ungdomspræst Anders Bo Engrob Jørgensen / Træffes i sognegården tir.-fre Mail: Aktiviteter Organist Solveig Bjergkvist Mail: Kordegn Helle Holm-Christensen Træffes telefonisk man.-fre Træffes i præsteboligen fre Mail: Kirkebil til begge kirker Menighedsrådene kan ses på eller Bogsalg i sognegården Henriette Hansen, , mail: Børnebibler - uddeling på 4 års dåbsdag. Koordinator: Else Janum, Børneprogram - under gudstjenester i Pedersborg. Anette Pind, , mail: Café intro - folkekirken på gadeplan Café intro - mobil café for unge med samtaler i intro-bussen samt aktiviteter i Teenklubben. Anders Bo, Mail: Café intro - Absalonsgade 9, café for alle, med diakonale tilbud. Caféen direkte, Annie Bech Poulsen, , Mail: Kherwara - pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme. Anders Bo Engrob Jørgensen, / Mail: Kirkebakkebil i Pedersborg - transport af gangbesværede op til kirken. Oldermand: Henning Dejbjerg. Bestilling gennem præsterne. Pedersborg kirkes børnekor - korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester. Korleder: Solveig Bjergkvist, Sangcafé - fællessang i sognegården. Solveig Bjergkvist, Gudstjenester Pedersborg Bromme Marts søndag i fasten ABEJ 9.00 ABEJ søndag i fasten 9.00 LP Husstandsindsamling Ingen 12. Dubstep-gudstjeneste ABEJ 15. Midfaste ABEJ 9.00 ABEJ 19. Prise med Spise ABEJ 22. Mariæ bebudelse LP 9.00 LP 29. Palmesøndag LP Børnegudstjeneste LP April 2. Skærtorsdag LP 3. Langfredag LP 9.00 LP 5. Påskedag LP + ABEJ 9.00 LP + ABEJ påskedag ABEJ søndag efter påske 9.00 LP LP søndag efter påske ABEJ 9.00 ABEJ søndag efter påske LP 9.00 LP Maj 1. Bededag LP + ABEJ Konfirmation søndag efter påske LP + ABEJ Konfirmation 9.00 LP søndag efter påske LP 14. Kristi himmelfart ABEJ søndag efter påske ABEJ 9.00 ABEJ 24. Pinsedag ABEJ 9.00 ABEJ pinsedag Fælles gudstjeneste, Kongsgården i Vester Broby - se bagsiden. 28. Prise med Spise ABEJ 31. Trinitatis LP Juni søndag efter trinitatis LP søndag efter trinitatis ABEJ 9.00 ABEJ Prædikanter: Lars Poulsen (LP) og Anders Bo Engrob Jørgensen (ABEJ) Flere informationer på hjemmesiderne eller Brug evt. scan-koden til højre i din smartphone/tablet til at finde hjemmesiderne. 14 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 15

9 2. Pinsedag mandag den 25. maj kl Traditionen tro rykker vi denne dag ud i naturen og holder fælles gudstjeneste under åben himmel. I Ringsted-Sorø provsti er der i år to friluftsgudstjenester, og gudstjenesten i vores del af provstiet afholdes på den smukke eng ved Susåen, Kongsgården i Vester Broby. Når tiden nærmer sig, se da mere om pinsegudstjenesten i pressen. Forårskoncert Sognegården, onsdag den 13. maj kl Sangcafé i Pedersborg sognegård torsdag formiddag kl Der indledes hver gang med morgensang og formiddagskaffe, som der betales 20 kr. for. Under kaffen er er tid til en snak med de øvrige deltagere. Foto et stammer fra en tidligere pinsegudstjeneste i Vester Broby - den pinse, hvor også hestene ville være med. Kirkens børnekor og pigekor har i løbet af foråret indstuderet John Høybyes Kormusical Går jorden under eller hva?! Det er fortællingen om Noahs ark, som Johannes Møllehave har sat på vers og John Høybye har komponeret musik til. Ungdomskoret har en afdeling med satser fra deres repertoire ved koncerten. Jazzpianisten Mads Granum medvirker på klaver. Koncerten dirigeres af Solveig Bjergkvist. Herefter er det tid til dagens program. Der synges ca. 15 sange, som alle er valgt ud fra dagens tema: 5. marts: Havet 9. april: Den nyere sangskat 7. maj: Jeppe Aakjær.

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 Forsiden Ved dåb i Folkekirken bliver man medlem af denne. Nogle har så senere meldt sig ud og ønsker nu genoptagelse, andre er

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 Den spanske maler El Grecos opfattelse af Paulus. Indien Stemmer fra Kherwara De tre søskende under interviewet (fra venstre: Resmikka,

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Kirkelig café i Sorø bymidte Årets sognerejse hedder Sydslesvig fra Østersøen til Nordsøen

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET - er også for de helt små Der er koldt derude - men vellyd og varme i kirken Julekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 15. december

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 78. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 78. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 78. ÅRGANG NØRRE AABY April 2015 Fra dødningehjem til de levendes land Påske O vidunder-tro! Du slår over dybet din gyngende bro, som isgangen trodser i brusende strand,

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere