KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg."

Transkript

1 Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 1 Marts - April - Maj 2015 Gravstenen og egetræet Artikel på side 8 Påske, pinse og mange andre begivenheder Side 2, 3, 4, 5, 12, 13 og bagsiden Den første påske Fortælling på side 6

2 Parforholdets glæder og udfordringer Sognegården, torsdag den 16. april kl Parforholdets glæder og udfordringer bliver vendt og drejet af psykolog Mattias Stølen Due. Mattias Stølen Due arbejder til daglig med parkurser og parterapi hos Center for Familieudvikling. Han vil sætte fokus på en række temaer om livet i parforholdet, som de fleste vil kunne genkende: F.eks. hvor hurtigt det kan gå skævt, når kommunikationen er dårlig, eller når tidspresset bliver for stort. Det vil han gøre gennem sjove historier og gennemgang af situationer, som de fleste par kan genkende. Undervejs vil der være ord og tips til eftertanke, og der vil blive stillet spørgsmål, som deltagerne udfordres til at drøfte og besvare. I løbet af aftenen bliver der serveret ost og rødvin, hvorfor det er nødvendigt at tilmelde til foredraget er nødvendig. Det skal ske til Anders på km.dk eller senest dagen før. Prisen for foredrag og traktement er 40 kr. pr. person. Der er mulighed for børnepasning af større børn under foredraget (børn er gratis). Aftenen slutter kl Samtalegruppe for forældre med afbrudt kontakt til et barn Sognegården, tirsdag den 17. marts kl Der har altid været børn, som valgte at afbryde kontakten med deres forældre, og de fleste vil fra familie og omgangskreds kunne nævne eksempler. Tendensen lige nu er tilsyneladende, at fænomenet bliver mere og mere udbredt. Det sker i takt med, at mange mennesker, som de siger, vælger at bruge tid på dem, som de får noget ud af at være sammen med. En anden årsag er lommepsykologiske forklaringer om, at dårlige ting i eget liv skyldes forældrene. Ved kirken har vi de senere år oplevet bisættelser, hvor afdøde nok har børn, men hvor ingen ønsker at komme. Som præst ved jeg godt, at mange forældre helst ikke vil rippe op i det. De har gjort så mange mislykkede forsøg på genopretning, de er blevet mødt med så mange overfusninger eller andre afvisninger, at de ikke orker mere. Det nytter ikke, siger de. Men måske nytter det at møde ligestillede. Måske vil det ikke være salt, men salve i såret at høre andres historie eller fortælle sin egen. For forældre, der har bare et lille håb om, at samtale kan gavne, vil jeg anbefale den samtalegruppe, som nu tilbydes i Sognegården. Der er foreløbig programsat en enkelt aften. Her vil de fremmødte kunne tage stilling til, om der skal aftales flere aftener. Det er Hanne og Michael Foersom, som forestår aftenen. Hanne er sygeplejerske og Michael er præst. Tilsammen har de mange års erfaring med at lytte til det, som er svært at tale om. Deltagerne kommer i høj grad til at styre aftenens forløb, og det er frivilligt, om man vil fortælle sin historie eller blot lytte til andres. Man er også hjertelig velkommen med fortællinger om genoprettet forbindelse. Der serveres en kop kaffe eller te. Tilmelding er ikke nødvendig, men det er måske nemmere at komme af sted, hvis man har lavet en forhåndstilmelding til Hanne og Michael Foersom, tlf , Lars Poulsen Få indblik i vores udblik - beretninger fra Kherwara Sognegården, tirsdag d. 17. marts kl Siden 2005 har Bromme og Pedersborg kirker samlet over kr. ind til fattige indiske pigers skolegang og trivsel. De fleste, der sætter deres ben i vores kirke, kender da også vores missionsprojekt. I hvert fald i grove træk. Derfor er det en glæde at kunne invitere ind til en hyggelig og indsigtsfuld eftermiddag, hvor bl.a. Anne Birthe Ottsen vil give et dybere indblik i forholdene på pigehjemmet i Kherwara: Hvad går vores penge egentlig til? Hvordan bor pigerne? Og hvad er det for nogle skæbner og omstændigheder, som pigerne på hjemmet kommer fra? Anne Birthe har besøgt vores piger i Kherwara to gange sidste år og har igennem besøgene fået et unikt kendskab til den forskel, hjemmet gør men også i de udfordringer, det er at drive et hjem for godt 80 fattige piger i en fattig egn af Indien. Foredraget suppleres med fakta om og billeder fra pigehjemmet. Der serveres et let traktement. Der er fri entré til arrangementet, der slutter kl Kherwara-indsamlingen I 2014 er der i alt indsamlet kr til pigerne i Indien. De mange penge stammer fra både indsamlinger i kirkerne og mere målrettede indsamlingsaktiviteter, som når den lokale indsamlingsleder Anne-Birthe Ottsen har sat lykkehjul op ved Pedersborgdag eller holdt foredrag om pigehjemmet. Pedersborg og Bromme har nu totalt givet kr til Dansk Kherwaramission. 2 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 3

3 Langfredagsvandring for medlemmer af forskellige kristne kirker I solidaritet med verdens lidende mindes vi Kristi smertefulde vej til korset Påskeforberedelse ved og for børn Påsken er den kristne kirkes hovedhøjtid. Begivenhederne fra palmesøndag til påskedag sammenfatter, hvad kristendom går ud på. Derfor vil vi gerne give alle børn en grundig introduktion til påsken. Ja, vi vil gerne forberede alle på at høre påskens sammenhæng. Faktisk veksler vores påskeforberedelse mellem fortælling for børn og børn, der synger for voksne. Onsdag den 25. marts har kirken lavet aftale med Pedersborg skole om et påskeindslag for skolens yngste elever. Onsdag den 25. marts kl Påskekoncert ved Pederborg kirkes tre børne- og ungdomskor under ledelse af organist Solveig Bjergkvist. De mange pigestemmer blandes med fortælling gennem et meget bevægende sangprogram om påsken, der spænder fra mismod og sorg til boblende glæde. Der er gratis adgang for både børn og voksne. Palmesøndag den 29. marts kl Børnegudstjeneste På kirkens fladskærme illustrerer børnenes tegninger, hvordan Jesus blev modtaget med jubel i Jerusalem, men siden blev hånet og mishandlet til døde uden at gøre modstand. Til slut hører børnene om, hvordan Jesu opstandelse har givet nyt mod og håb til mange mennesker. Alt sammen fortalt i børnehøjde. Man må gerne deltage uden at have et barn med. Via Dolorosa betyder Smertens Vej. I Jerusalem betegner det den rekonstruerede rute, ad hvilken Jesus måtte bære sit kors fra Pilatus borg til Golgata. Siden Jesu henrettelse har troende på pilgrimsfærd fulgt ruten i Jerusalem og indlagt 14 stop med fordybelse i Jesus lidelse. For kristne, som ikke kunne tage til Jerusalem, blev Via Dolorosa allerede i middelalderen gengivet med korsvejsstationer i europæiske kirker eller under åben himmel. Nu indbyder vi på initiativ af den katolske menighed på Lærkevej sammen til en sådan vandring langfredag den 3. april. Efter en kort langfredagsgudstjeneste i Pedersborg kirke kl 10.30, begiver vi os på vej mod kapellet på Lærkevej. Vi stopper ved den første station umiddelbart uden for kirkedøren, hvor det læses, hvordan Jesus på Gabbata-højen blev dømt til døden. Efter 12 stationer mere på korsvejen læses der ved det katolske kapel om Jesu gravlæggelse. Ved hvert korsvejsstop gives med få ord oplæg til en meget kort meditation og bøn. Vi indbyder medlemmer af forskellige kristne trossamfund til at forestå disse oplæg. Efter vandringen serveres suppe. Der er mange grunde til denne langfredagsvandring netop i år. Vi har på det seneste hørt om hændelser ude i verden, hvor mennesker lemlæstes og dræbes med en grusomhed, der overgår al forstand. Jesus har gået frygtens og smertens vej forud for og sammen med alle verdens lidende. Han, der hele sit jordiske liv havde mødt mennesker med omsorg og tilgivelse, ramtes til sidst af hadet. Dermed blev der peget på voldens totale meningsløshed. Død og pine er ikke Guds vilje, og i Jesu opstandelse lærte vi, at Guds vilje er liv og kærlighed. Langfredag besinder vi os på, at Jesus afstod fra vold og gengældelse. Helt bogstaveligt vil ruten føre os ad Fredensvej. Gudstjenesten i Bromme kirke langfredag kl 9.00 er en traditionel liturgisk langfredagsgudstjeneste. Øvrige gudstjenester i påsken: Palmesøndag d. 29. marts kl i Bromme og kl. 14 i Pedersborg (børnegudstjeneste se omtale side 4). Skærtorsdag kl i Pedersborg: Vi samles omkring et langt bord i kirken og mindes Jesu sidste aften med sine disciple Påskedag kl. 9 i Bromme og i Pedersborg: Vi fejrer, at Jesus er livets herre og kilden til det kristne håb 2. påskedag kl i Pedersborg: Festen forsætter 4 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 5

4 Dødsenglen og den første påske. Charles Fosters bibelbilleder fra 1897 Den første påske Af Anders Bo Engrob Jørgensen Farao! Fat det nu: Du skal løslade mit folk fra slaveriet her i Egypten og lade dem vende hjem til det land, som vores Gud har lovet os. sagde Moses. Hans dirrende stemme afslørede, at han var både vred og ked af det på samme tid. Se hvor din stædighed allerede har ført dig og dit land hen: Landet ligger i ruiner, efter at Gud har tilføjet det den ene plage efter den anden, fordi du ikke vil bøje dig. Farao stirrede ondt på Moses. Det var svært at forestille sig, at de havde været hinandens bedste venner, dengang de var børn. Det er MIG, der er gud her! snerrede Farao. I får ALDRIG lov til at forlade dette land, ikke om jeg så skal dø! Vov ikke at vise dig igen her. Ellers slår jeg dig ihjel! Moses forlod Farao og efterabede hans ord for sig selv... det er mig der er gud her. Hvor blind og forhærdet kunne man være? Egypterne havde oplevet, at deres vand blev til blod, at der blev fyldt med frøer, myg og fluer. De havde oplevet elendigheden i kvægpesten og bylderne. Alle deres afgrøder var blev slået ned af hagl og senere ædt op af kolossale græshoppesværme. Og så det forfærdelige mørke, der havde dækket hele landet. Som om Gud nærmest gjorde grin med Farao, som kaldte sig selv for solguden. Men det værste var altså endnu i vente. Farao havde sat sig op mod selveste skaberen af himlen og jorden - Farao, som i sine unge dage havde været så paranoid, at han havde ladet alle hebræernes nyfødte drengebørn kaste i Nilen. Nu lå han, som han havde redt: Gud, som er herre over liv og død, ville sende døden igennem Egypten og dræbe alt førstefødt liv. Moses skælvede ved tanken på grund af det smerteskrig, som han forestillede sig ville lyde i enhver gade i Egypten og over, at Gud var Gud og åbenbart kunne gøre, lige hvad der passede ham. Den sidste plage ville være så frygtindgydende, at Farao ikke blot ville give hebræerne tilladelse til at forlade Egypten. Han ville ligefrem jage dem ud. Døden ville ramme alle. Ethvert hus ville få den at føle. Dog havde Gud lavet en pagt med sit folk og igennem Moses givet hebræerne nogle nøje instrukser om, hvordan de kunne sikre sig, at døden gik forbi deres huse: De skulle slagte et lam og smøre noget af lammets blod på dørstolperne. Derefter skulle de stege kødet og spise det sammen med usyret brød. De skulle være parate til at forlade Egypten allerede næste morgen. Gud havde nøje indskærpet Moses, at dette måltid skulle fejres hvert år til minde om deres udfrielse fra slaveriet, som Gud havde tilvejebragt. Moses stod og betragtede sin nabo, der havde bundet et lam op i bagbenene, så det hang helt udstrakt. På trods af denne noget grove behandling fandt lammet sig i det og var helt stumt. Så tog han en kniv og skar halsen over på det. Blodet fossede ned i en skål, som naboen bar udenfor, hvor han omhyggeligt smurte blodet fra det uskyldige lam ud på dørstolpernes nærmest korsformede træværk.hvor var det egentlig mærkeligt, at det var på den måde, at Gud ville lade døden gå forbi dem? Moses anede, at denne handling havde et eller andet symbolsk over sig at deres egen historie om udfrielsen blot var en lille fortælling i en langt større kosmisk beretning om befrielse. Men Moses kunne ikke gennemskue, hvad den gik ud på Fakta Ordet påske kommer af det hebraiske pesach, som betyder at gå forbi eller springe over. Da Jesus indstiftede nadveren Skærtorsdag var det det jødiske påskemåltid de fejrede. Se også 2 Mos 11-12; Es 53,7 og Joh 19, Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 7

5 Gravstenen og egetræet fortæller I artikelserien om haverne omkring vore kirker møder vi denne gang en kvinde, der satte sit præg på både lands- og lokalsamfundet, inden hun fandt hvile på Pedersborg kirkegård. I en smuk egetræskiste blev Magdalene Lauridsen ført til Pedersborg kirkegård i juli Hun blev fulgt af familie, venner, lærere og alle eleverne på Ankerhus. Magdalene Lauridsen var død tre dage før, den 5. juli, i sit hjem, en km i lige linje fra gravstedet på kirkebakkens sydskråning med udsigt over Pedersborg sø og ned til Ankerhus med det store egetræ ved indkørslen. Mindehøjtideligheden fandt ikke sted i kirken, men i Magdalene Lauridsens stuer i villaen ved Ankerhus. Daværende præst ved Pedersborg kirke, Carl Johannes Hanson, forestod mindehøjtideligheden og omtalte især fru Lauridsens enorme betydning for husholdningssagen. Men han kunne også have omtalt hendes betydning for kvindernes ligeret, for deres valgret og deres ret til at blive ordineret som præst. Kisten blev båret ud af villaen og forbi alle de bygninger, Ankerhus grundlægger havde fået opført gennem de mange år, hun på den ene eller anden måde havde stået for det sted, som fik så stor betydning for landhusholdningerne i Danmark. Kisten passerede derved også egetræet, hun fik plantet 42 år tidligere for at markere, at kvinderne fik valgret. Kvindernes eg Det er nu 100 år siden, at Magdalene Lauridsen plantede Kvindernes Eg i overværelse af alle lærere og elever på skolen for at fejre grundloven af 5. juni 1915, som gav kvinderne valgret. Magdalene Lauridsen havde været en ivrig fortaler for, bl.a. i Dansk Kvindesamfund, at kvinder skulle have samme grundlovsgivne ret som mænd til at stemme og til at blive valgt. Rundt om i Danmark blev der i øvrigt plantet en hel del egetræer i anledning af grundlovsændringen. Flere år tidligere, i 1909, var Magdalene Lauridsen medvirkende til en lovændring. Den betød, at også kvinder kunne få adgang til at få et billigt lån Ankerhus i kvindeegen er der endnu, men lider af barkskader. Mindestenene ved dets fod er mosgroede og navnene svære at tyde: Det sidste gælder også mindepladen på træet. 8 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 9

6 og købe en jordlod på ca. to tdr. land, så de kunne bygge et hus og ernære sig selv med et par husdyr og en køkkenhave. Frk. Lauridsen, som hun endnu blev kaldt på det tidspunkt, havde selv formået at klare sig som enlig kvinde. Men hun havde som enlig mor måttet lade sit barn vokse op i en plejefamilie, indtil hun efter næsten tre år fik foden under eget bord og kunne få sin datter hjem. I en artikel i Husholdningsbladet i 1903 skrev hun, at enligt stillede mødre på landet ville have særlig stor hjælp af en sådan ordning: Mange af disse er jo netop ulykkeligt stillede, fordi de ikke kan få selvstændigt erhverv og derfor enten ved privates eller det offentliges hjælp må lade deres børn opdrage af andre. For en ugift mor ville det sikkert være en stor moralsk støtte, om hun fik lejlighed til at opdrage sit barn selv. Lovændringen Artiklen vakte opsigt i dagspressen, fortæller Gustav Nedergaard, der langt senere blev rektor for Ankerhus Seminarium, i sin bog om Magdalene fra Ankerhus. Dansk Kvindesamfund i Sorø tog sagen op, og det endte med, at Dansk Kvindesamfunds hovedbestyrelse sendte en resolution til Rigsdagen. Loven blev dog først ændret af Rigsdagen flere år senere, i Den reviderede lov sikrede, at kvinder kunne få adgang til at erhverve jord på lige fod med mænd. Frk. Lauridsen blev i juli 1911 til fru Lauridsen, da hun giftede sig med sin elskede Peter Dam og ja, det er ham, der har lagt navn til Peter Damsvej. Peter Dam var da blevet enkemand og flyttede fra sin fødeø Bornholm til Sorø med sine seks børn. På Ankerhus blev han forenet med Magdalene og deres datter, som Magdalene havde født under et længerevarende studieophold i England 11 år tidligere. Ifølge Gustav Nedergaards bog om Magdalene fra Ankerhus blev der ikke talt nævneværdigt om den kendsgerning, at frk. Lauridsen havde fået det, der den gang blev kaldt et uægte barn. Datteren, Margaret Lauridsen, kom til at spille en stor rolle for Ankerhus og var i mange år leder af husholdsskolen på Ankerhus. Hun er begravet ved siden af sin mor. Kvindelige præster Peter Dam ligger ikke på Pedersborg kirkegård, men blev af sin hustru ført tilbage til Bornholm, da han døde i I Nexø blev han begravet ved siden af sin første kone. Men hans søn Folmer Dam ligger i nærheden af Magdalene Lauridsens grav. Folmer Dam blev leder af Ankerhus, men måtte flygte i 1944, da det tyske politi kom efter ham, og var Sverige i de sidste 14 måneder af besættelsestiden, fordi han var en del af modstandsbevægelsen i Sorø. I mellemtiden trådte Magdalene Lauridsen igen til som leder af Ankerhus. Hun var da 71 år og havde på ingen måde tabt kampånden. Nok havde kvinder fået valgret, men de måtte stadig ikke være præster. I flere omgange tordnede hun mod modstanden mod at lade kvinder blive ordineret: Jeg skammer mig som kvinde, fordi vi kvinder undlod i tusindtal af protestere imod at Rigsdagen vedtog en lov, der stempler kvinder som en kaste, der ikke er værdig til at forkynde Guds ord, skrev hun i et læserbrev i 1921 i Dansk Kvindesamfunds blad, Kvinden og Samfundet. I tiden op til, at Rigsdagen i 1947 endelig vedtog, at kvinder kunne blive præster, skrev hun i Tidens Røst om debatten: Skal kvinder betragtes som en kaste, ringere end mænd, kirkeligt set. Kan den danske Folkekirke fremdeles være kvinder foruden, kristeligt set? Det kunne folkekirken ikke. De tre første kvinder blev ordineret i Odense domkirke i Blandt kirkegængerne var Magdalene Lauridsen. Jette Hvidtfeldt 10 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 11

7 Hav og Fjord Natur og kultur ved Ringkøbing Fjord september 2015 Når man kommer til Nymindegab ved det nu tilsandede udløb fra Ringkøbing Fjord, får man en følelse af, at herfra er det kun natur. Der er godt nok asfalt på vejen op over den smalle tange mellem fjord og Vesterhav. Og man støder på klynger af sommerhuse fordelt i det langstrakte klitområde. Men oplevelsen er præget af hav og fjord, af klitter og strandenge. Ser man godt efter, finder man også spor af menneskers liv og ernæring gennem århundreder. De har kæmpet for at holde et afløb fra fjorden åbent, de har fisket og jaget. Små og store museer fortæller om livet ved fjorden. Dette enestående område er målet for Pedersborg-Bromme pastorats sensommertur Med ophold på Nymindegab Kro ligger dette skønne vestjyske landskab bogstaveligt talt lige uden for vinduerne. Fra kroen kører vi udflugter til hyggelige Ringkøbing, fiskerihavnen Hvide Sande, sandskulpturfestivalen i Søndervig og vikingebopladsen Bork Havn. Turens vandrere får mulighed for at komme tæt på det enorme naturgenoprettelsesprojekt i Skjern Enge. Færgen over åen er gratis, men så skal man også selv trække i wiren. Der bliver også tid til besøg i egnens andet naturgenoprettelsesprojekt, Filsø, der efter en årrække som landbrugsjord på ganske kort tid er blevet Danmarks 6. største sø med et spændende fugleliv. Alle kommer tæt på søen, men der kan også her blive anvendelse for vandresko for dem, der måtte have kræfter til det. Egnsprægede oplevelser er den ene ingrediens i pastoratets rejser. Gennem mere end 25 år har den anden været hyggelige rejsefæller, som tager sig af hinanden, synger godt med ved morgen- og aftensang og hjælper til med at stille frokostbuffeterne op i naturskønne omgivelser. Der indbydes til planlægningsmøde i juli måned. Pris for turen er kr i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse kan bestilles mod et tillæg på 700 kr. Beløbene dækker rejse, værelse, måltider, entreer og guidninger Drikkevarer for egen regning. Tilmelding til Annie og Lars Poulsen, Depositum 500 kr indbetales på konto Sankt Hans aften sammen med Lasse og Mathilde Lasse og Mathilde spænder vidt i dansk musikliv. Det var i 1975, at Mathilde Bondos første soloplade Pigesind med tekster af Tove Ditlevsen og musik af Lasse Helner udkom. Og det blev starten på duoen på scenen og privat. De var med til at åbne showet for Joan Baez, Bob Dylan og Santana i Parken i Internationale musikalske forbindelser gav et tæt samhørighedsforhold til New Orleans og byens rige musikliv. Men Lasse Helner og Mathilde Bondo skriver også musik til tekster af f.eks. Piet Hein og Knud Rasmussen, den danske polarforsker. De er danske ind til benet, men henter masser inspiration fra hele verden. Efter 6 år studiepause udkom albummet Verden Venter i Det mærkes, at Lasse og Mathilde har fået kant. Det skyldes den dna, der ligger i Helner og Bondo, de to privatpersoner, der ligesom os andre må muge ud i tingene derhjemme engang imellem for at finde frem til nye værdier fra et levet liv på godt og ondt. Kunstnere er altid søgende, hvis de vil videre, og det vil Lasse og Mathilde. Med tekster til eftertanke, til en befriende latter og drys af cayennepeber til en lige lovlig kynisk tidsalder. I jubilæumsåret 2015 har vi inviteret duoen til at DubstepGudstjeneste elektronisk musik i kirkerummet Torsdag d. 12. marts åbner Pedersborg Kirke dørene for en anderledes gudstjeneste. Under temaet You ve been tagged! (du er blevet mærket) tages der livtag med de mærker og sår, som andre har påført os, og som vi påfører hinanden. Men det vil også handle om det livgivende mærke, som Gud giver os i dåben. Temaet ledsages bl.a. af dubstepmusik, som er en elektronisk musikstil. give koncert Sankt Hans aften i Pedersborg Præstegårdshave. Som vanligt kommer aftenen også til at byde på mulighed for middag i det fri, fællessang ved bålet og midsommerandagt i Pedersborg kirke. Og hvad skal vi så møde Sankt Hans aften ud over violin, guitar og to varme stemmer? Et herligt mix af det ovennævnte fra blues til poesi, lidt jazz, lidt rock, tekster med kant og til eftertanke, og ind imellem et par kommentarer, der forklarer det hele, løser op med underfundig humor, og som skaber en varm og dejlig stemning over en koncert med spændvidde, musikalske udflugter og voldsom hygge. En koncert med det hele, og en koncert med gode minder, der appellerer til genhør og gensyn. Sankt Hans program med klokkeslæt og tilmeldingsoplysninger bringes i juni måneds kirkeblad. Gudstjenesten planlægges og udføres af Teenklubben i Pedersborg og årets konfirmander og begynder kl Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 13

8 Pedersborg sogn Graver John Truelsen Menighedsrådsformand Morten Hansen Rustkammervej Sorø Træffes bedst Mail til menighedsrådet: Bromme sogn Graver Niels Larsen Træffes alle hverdage 8-17 Kirkeværge Torben Funck Maglesøvej 6, 4190 Munke Bjergby Menighedsrådsformand Povl Erik Olsen Slagelsevej 57B 4180 Sorø T Mail: Der er flere informationer på Bromme og Pedersborg sognes side på Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme Redaktion: Lisbeth Grove Lundgaard, Anker Lundgaard, Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen, Anders Bo Engrob Jørgensen og Lars Rugaard (ansv.). Tryk: Narayana Press Pedersborg-Bromme Pastorat Sognepræst, provst Lars Poulsen Kirkevænget Sorø Fax Træffes bedst tir.-fre Mail: Sogne- og ungdomspræst Anders Bo Engrob Jørgensen / Træffes i sognegården tir.-fre Mail: Aktiviteter Organist Solveig Bjergkvist Mail: Kordegn Helle Holm-Christensen Træffes telefonisk man.-fre Træffes i præsteboligen fre Mail: Kirkebil til begge kirker Menighedsrådene kan ses på eller Bogsalg i sognegården Henriette Hansen, , mail: Børnebibler - uddeling på 4 års dåbsdag. Koordinator: Else Janum, Børneprogram - under gudstjenester i Pedersborg. Anette Pind, , mail: Café intro - folkekirken på gadeplan Café intro - mobil café for unge med samtaler i intro-bussen samt aktiviteter i Teenklubben. Anders Bo, Mail: Café intro - Absalonsgade 9, café for alle, med diakonale tilbud. Caféen direkte, Annie Bech Poulsen, , Mail: Kherwara - pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme. Anders Bo Engrob Jørgensen, / Mail: Kirkebakkebil i Pedersborg - transport af gangbesværede op til kirken. Oldermand: Henning Dejbjerg. Bestilling gennem præsterne. Pedersborg kirkes børnekor - korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester. Korleder: Solveig Bjergkvist, Sangcafé - fællessang i sognegården. Solveig Bjergkvist, Gudstjenester Pedersborg Bromme Marts søndag i fasten ABEJ 9.00 ABEJ søndag i fasten 9.00 LP Husstandsindsamling Ingen 12. Dubstep-gudstjeneste ABEJ 15. Midfaste ABEJ 9.00 ABEJ 19. Prise med Spise ABEJ 22. Mariæ bebudelse LP 9.00 LP 29. Palmesøndag LP Børnegudstjeneste LP April 2. Skærtorsdag LP 3. Langfredag LP 9.00 LP 5. Påskedag LP + ABEJ 9.00 LP + ABEJ påskedag ABEJ søndag efter påske 9.00 LP LP søndag efter påske ABEJ 9.00 ABEJ søndag efter påske LP 9.00 LP Maj 1. Bededag LP + ABEJ Konfirmation søndag efter påske LP + ABEJ Konfirmation 9.00 LP søndag efter påske LP 14. Kristi himmelfart ABEJ søndag efter påske ABEJ 9.00 ABEJ 24. Pinsedag ABEJ 9.00 ABEJ pinsedag Fælles gudstjeneste, Kongsgården i Vester Broby - se bagsiden. 28. Prise med Spise ABEJ 31. Trinitatis LP Juni søndag efter trinitatis LP søndag efter trinitatis ABEJ 9.00 ABEJ Prædikanter: Lars Poulsen (LP) og Anders Bo Engrob Jørgensen (ABEJ) Flere informationer på hjemmesiderne eller Brug evt. scan-koden til højre i din smartphone/tablet til at finde hjemmesiderne. 14 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 15

9 2. Pinsedag mandag den 25. maj kl Traditionen tro rykker vi denne dag ud i naturen og holder fælles gudstjeneste under åben himmel. I Ringsted-Sorø provsti er der i år to friluftsgudstjenester, og gudstjenesten i vores del af provstiet afholdes på den smukke eng ved Susåen, Kongsgården i Vester Broby. Når tiden nærmer sig, se da mere om pinsegudstjenesten i pressen. Forårskoncert Sognegården, onsdag den 13. maj kl Sangcafé i Pedersborg sognegård torsdag formiddag kl Der indledes hver gang med morgensang og formiddagskaffe, som der betales 20 kr. for. Under kaffen er er tid til en snak med de øvrige deltagere. Foto et stammer fra en tidligere pinsegudstjeneste i Vester Broby - den pinse, hvor også hestene ville være med. Kirkens børnekor og pigekor har i løbet af foråret indstuderet John Høybyes Kormusical Går jorden under eller hva?! Det er fortællingen om Noahs ark, som Johannes Møllehave har sat på vers og John Høybye har komponeret musik til. Ungdomskoret har en afdeling med satser fra deres repertoire ved koncerten. Jazzpianisten Mads Granum medvirker på klaver. Koncerten dirigeres af Solveig Bjergkvist. Herefter er det tid til dagens program. Der synges ca. 15 sange, som alle er valgt ud fra dagens tema: 5. marts: Havet 9. april: Den nyere sangskat 7. maj: Jeppe Aakjær.

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 Den spanske maler El Grecos opfattelse af Paulus. Indien Stemmer fra Kherwara De tre søskende under interviewet (fra venstre: Resmikka,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET. En god indgang til kirken. Jagten på en præst Side 10. Farvel fra en præst Side 8-9. Læs om kirkekorene på side 4-7. Bromme - Pedersborg

KIRKEBLADET. En god indgang til kirken. Jagten på en præst Side 10. Farvel fra en præst Side 8-9. Læs om kirkekorene på side 4-7. Bromme - Pedersborg Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 3 September - oktober - november 2015 Jagten på en præst Side 10 Farvel fra en præst Side 8-9 En god indgang til kirken Læs om kirkekorene på side 4-7 Danske

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 44. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2014 Hvorfor spiser vi lam til påske? Hvorfor pynter vi op med påskeæg og giver hinanden æg af chokolade? Ofte gør vi ting som vi slet ikke tænker

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live?

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Appetizer til prædikenen: Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Skærtorsdagsaften 2014 Skærtorsdag.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt:

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt: Es 43,10-12, ApG 2,22-28, Joh 21,15-19 Salmer: 235 Verdens igenfødelse 238 Der er så sandt (Mel. Gør døren høj) 241 Tag det sorte kors (mel. Lasse lunderskov) 249 Hvad er det at møde 438 Hellig 477Som

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kerneværdi 1 Vi vil leve af dåb og nadver

Kerneværdi 1 Vi vil leve af dåb og nadver Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 Forsiden Ved dåb i Folkekirken bliver man medlem af denne. Nogle har så senere meldt sig ud og ønsker nu genoptagelse, andre er

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Goddagsang Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Tekst 1: Goddag, goddag, goddag og velkommen Goddag og velkommen til musik. Vi skal synge, vi skal spille, vi skal danse. Kom vær med, vi er ikke til at

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

PÅSKEDUG. Inspiration til undervisningen. Materialet er en bearbejdet udgave af materiale fra Folkekirkens Konfirmandcenter, som har lavet påskedugen.

PÅSKEDUG. Inspiration til undervisningen. Materialet er en bearbejdet udgave af materiale fra Folkekirkens Konfirmandcenter, som har lavet påskedugen. PÅSKEDUG Inspiration til undervisningen. Materialet er en bearbejdet udgave af materiale fra Folkekirkens Konfirmandcenter, som har lavet påskedugen. Indhold Fakta... 2 Lag på lag.... 2 Uformidlet?...

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30.

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Opstandelsen og livet. Vi lever i lyset af Jesu opstandelse. Også når vi igen hører den historie

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække Salmer DDS 455: Mindes vi en fuldtro ven DDS 567: Jeg er fremmed, jeg

Læs mere

19. søndag efter trinitatis 2. oktober 2016

19. søndag efter trinitatis 2. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En åben himmel Salmer: 731, 26, 335; 164, 334 Evangelium: Joh. 1,35-51 Jesus sagde til Nathanael at han og alle andre skulle se Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Læs mere

KIRKEBLADET. Ny præst. Ny varme. ... og god, gammeldags jul. Side 8-11. Side 12-13. Side 2-3. Bromme - Pedersborg

KIRKEBLADET. Ny præst. Ny varme. ... og god, gammeldags jul. Side 8-11. Side 12-13. Side 2-3. Bromme - Pedersborg Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 4 December 2015 - januar - februar 2016 Ny præst Side 8-11 Ny varme Side 12-13... og god, gammeldags jul Side 2-3 Velkommen i din kirke i julen Julen fylder

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Problemformulering Projektbeskrivelse Myter og ritualer Den jødiske påske

Problemformulering Projektbeskrivelse Myter og ritualer Den jødiske påske Problemformulering Jeg har valgt at undersøge baggrunden for den jødiske og kristne påske. Hvordan de er opstået og hvilke forskelle og ligheder der er på de to. Derudover vil jeg undersøge hvorfor der

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere