KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg."

Transkript

1 Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 1 Marts - April - Maj 2015 Gravstenen og egetræet Artikel på side 8 Påske, pinse og mange andre begivenheder Side 2, 3, 4, 5, 12, 13 og bagsiden Den første påske Fortælling på side 6

2 Parforholdets glæder og udfordringer Sognegården, torsdag den 16. april kl Parforholdets glæder og udfordringer bliver vendt og drejet af psykolog Mattias Stølen Due. Mattias Stølen Due arbejder til daglig med parkurser og parterapi hos Center for Familieudvikling. Han vil sætte fokus på en række temaer om livet i parforholdet, som de fleste vil kunne genkende: F.eks. hvor hurtigt det kan gå skævt, når kommunikationen er dårlig, eller når tidspresset bliver for stort. Det vil han gøre gennem sjove historier og gennemgang af situationer, som de fleste par kan genkende. Undervejs vil der være ord og tips til eftertanke, og der vil blive stillet spørgsmål, som deltagerne udfordres til at drøfte og besvare. I løbet af aftenen bliver der serveret ost og rødvin, hvorfor det er nødvendigt at tilmelde til foredraget er nødvendig. Det skal ske til Anders på km.dk eller senest dagen før. Prisen for foredrag og traktement er 40 kr. pr. person. Der er mulighed for børnepasning af større børn under foredraget (børn er gratis). Aftenen slutter kl Samtalegruppe for forældre med afbrudt kontakt til et barn Sognegården, tirsdag den 17. marts kl Der har altid været børn, som valgte at afbryde kontakten med deres forældre, og de fleste vil fra familie og omgangskreds kunne nævne eksempler. Tendensen lige nu er tilsyneladende, at fænomenet bliver mere og mere udbredt. Det sker i takt med, at mange mennesker, som de siger, vælger at bruge tid på dem, som de får noget ud af at være sammen med. En anden årsag er lommepsykologiske forklaringer om, at dårlige ting i eget liv skyldes forældrene. Ved kirken har vi de senere år oplevet bisættelser, hvor afdøde nok har børn, men hvor ingen ønsker at komme. Som præst ved jeg godt, at mange forældre helst ikke vil rippe op i det. De har gjort så mange mislykkede forsøg på genopretning, de er blevet mødt med så mange overfusninger eller andre afvisninger, at de ikke orker mere. Det nytter ikke, siger de. Men måske nytter det at møde ligestillede. Måske vil det ikke være salt, men salve i såret at høre andres historie eller fortælle sin egen. For forældre, der har bare et lille håb om, at samtale kan gavne, vil jeg anbefale den samtalegruppe, som nu tilbydes i Sognegården. Der er foreløbig programsat en enkelt aften. Her vil de fremmødte kunne tage stilling til, om der skal aftales flere aftener. Det er Hanne og Michael Foersom, som forestår aftenen. Hanne er sygeplejerske og Michael er præst. Tilsammen har de mange års erfaring med at lytte til det, som er svært at tale om. Deltagerne kommer i høj grad til at styre aftenens forløb, og det er frivilligt, om man vil fortælle sin historie eller blot lytte til andres. Man er også hjertelig velkommen med fortællinger om genoprettet forbindelse. Der serveres en kop kaffe eller te. Tilmelding er ikke nødvendig, men det er måske nemmere at komme af sted, hvis man har lavet en forhåndstilmelding til Hanne og Michael Foersom, tlf , Lars Poulsen Få indblik i vores udblik - beretninger fra Kherwara Sognegården, tirsdag d. 17. marts kl Siden 2005 har Bromme og Pedersborg kirker samlet over kr. ind til fattige indiske pigers skolegang og trivsel. De fleste, der sætter deres ben i vores kirke, kender da også vores missionsprojekt. I hvert fald i grove træk. Derfor er det en glæde at kunne invitere ind til en hyggelig og indsigtsfuld eftermiddag, hvor bl.a. Anne Birthe Ottsen vil give et dybere indblik i forholdene på pigehjemmet i Kherwara: Hvad går vores penge egentlig til? Hvordan bor pigerne? Og hvad er det for nogle skæbner og omstændigheder, som pigerne på hjemmet kommer fra? Anne Birthe har besøgt vores piger i Kherwara to gange sidste år og har igennem besøgene fået et unikt kendskab til den forskel, hjemmet gør men også i de udfordringer, det er at drive et hjem for godt 80 fattige piger i en fattig egn af Indien. Foredraget suppleres med fakta om og billeder fra pigehjemmet. Der serveres et let traktement. Der er fri entré til arrangementet, der slutter kl Kherwara-indsamlingen I 2014 er der i alt indsamlet kr til pigerne i Indien. De mange penge stammer fra både indsamlinger i kirkerne og mere målrettede indsamlingsaktiviteter, som når den lokale indsamlingsleder Anne-Birthe Ottsen har sat lykkehjul op ved Pedersborgdag eller holdt foredrag om pigehjemmet. Pedersborg og Bromme har nu totalt givet kr til Dansk Kherwaramission. 2 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 3

3 Langfredagsvandring for medlemmer af forskellige kristne kirker I solidaritet med verdens lidende mindes vi Kristi smertefulde vej til korset Påskeforberedelse ved og for børn Påsken er den kristne kirkes hovedhøjtid. Begivenhederne fra palmesøndag til påskedag sammenfatter, hvad kristendom går ud på. Derfor vil vi gerne give alle børn en grundig introduktion til påsken. Ja, vi vil gerne forberede alle på at høre påskens sammenhæng. Faktisk veksler vores påskeforberedelse mellem fortælling for børn og børn, der synger for voksne. Onsdag den 25. marts har kirken lavet aftale med Pedersborg skole om et påskeindslag for skolens yngste elever. Onsdag den 25. marts kl Påskekoncert ved Pederborg kirkes tre børne- og ungdomskor under ledelse af organist Solveig Bjergkvist. De mange pigestemmer blandes med fortælling gennem et meget bevægende sangprogram om påsken, der spænder fra mismod og sorg til boblende glæde. Der er gratis adgang for både børn og voksne. Palmesøndag den 29. marts kl Børnegudstjeneste På kirkens fladskærme illustrerer børnenes tegninger, hvordan Jesus blev modtaget med jubel i Jerusalem, men siden blev hånet og mishandlet til døde uden at gøre modstand. Til slut hører børnene om, hvordan Jesu opstandelse har givet nyt mod og håb til mange mennesker. Alt sammen fortalt i børnehøjde. Man må gerne deltage uden at have et barn med. Via Dolorosa betyder Smertens Vej. I Jerusalem betegner det den rekonstruerede rute, ad hvilken Jesus måtte bære sit kors fra Pilatus borg til Golgata. Siden Jesu henrettelse har troende på pilgrimsfærd fulgt ruten i Jerusalem og indlagt 14 stop med fordybelse i Jesus lidelse. For kristne, som ikke kunne tage til Jerusalem, blev Via Dolorosa allerede i middelalderen gengivet med korsvejsstationer i europæiske kirker eller under åben himmel. Nu indbyder vi på initiativ af den katolske menighed på Lærkevej sammen til en sådan vandring langfredag den 3. april. Efter en kort langfredagsgudstjeneste i Pedersborg kirke kl 10.30, begiver vi os på vej mod kapellet på Lærkevej. Vi stopper ved den første station umiddelbart uden for kirkedøren, hvor det læses, hvordan Jesus på Gabbata-højen blev dømt til døden. Efter 12 stationer mere på korsvejen læses der ved det katolske kapel om Jesu gravlæggelse. Ved hvert korsvejsstop gives med få ord oplæg til en meget kort meditation og bøn. Vi indbyder medlemmer af forskellige kristne trossamfund til at forestå disse oplæg. Efter vandringen serveres suppe. Der er mange grunde til denne langfredagsvandring netop i år. Vi har på det seneste hørt om hændelser ude i verden, hvor mennesker lemlæstes og dræbes med en grusomhed, der overgår al forstand. Jesus har gået frygtens og smertens vej forud for og sammen med alle verdens lidende. Han, der hele sit jordiske liv havde mødt mennesker med omsorg og tilgivelse, ramtes til sidst af hadet. Dermed blev der peget på voldens totale meningsløshed. Død og pine er ikke Guds vilje, og i Jesu opstandelse lærte vi, at Guds vilje er liv og kærlighed. Langfredag besinder vi os på, at Jesus afstod fra vold og gengældelse. Helt bogstaveligt vil ruten føre os ad Fredensvej. Gudstjenesten i Bromme kirke langfredag kl 9.00 er en traditionel liturgisk langfredagsgudstjeneste. Øvrige gudstjenester i påsken: Palmesøndag d. 29. marts kl i Bromme og kl. 14 i Pedersborg (børnegudstjeneste se omtale side 4). Skærtorsdag kl i Pedersborg: Vi samles omkring et langt bord i kirken og mindes Jesu sidste aften med sine disciple Påskedag kl. 9 i Bromme og i Pedersborg: Vi fejrer, at Jesus er livets herre og kilden til det kristne håb 2. påskedag kl i Pedersborg: Festen forsætter 4 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 5

4 Dødsenglen og den første påske. Charles Fosters bibelbilleder fra 1897 Den første påske Af Anders Bo Engrob Jørgensen Farao! Fat det nu: Du skal løslade mit folk fra slaveriet her i Egypten og lade dem vende hjem til det land, som vores Gud har lovet os. sagde Moses. Hans dirrende stemme afslørede, at han var både vred og ked af det på samme tid. Se hvor din stædighed allerede har ført dig og dit land hen: Landet ligger i ruiner, efter at Gud har tilføjet det den ene plage efter den anden, fordi du ikke vil bøje dig. Farao stirrede ondt på Moses. Det var svært at forestille sig, at de havde været hinandens bedste venner, dengang de var børn. Det er MIG, der er gud her! snerrede Farao. I får ALDRIG lov til at forlade dette land, ikke om jeg så skal dø! Vov ikke at vise dig igen her. Ellers slår jeg dig ihjel! Moses forlod Farao og efterabede hans ord for sig selv... det er mig der er gud her. Hvor blind og forhærdet kunne man være? Egypterne havde oplevet, at deres vand blev til blod, at der blev fyldt med frøer, myg og fluer. De havde oplevet elendigheden i kvægpesten og bylderne. Alle deres afgrøder var blev slået ned af hagl og senere ædt op af kolossale græshoppesværme. Og så det forfærdelige mørke, der havde dækket hele landet. Som om Gud nærmest gjorde grin med Farao, som kaldte sig selv for solguden. Men det værste var altså endnu i vente. Farao havde sat sig op mod selveste skaberen af himlen og jorden - Farao, som i sine unge dage havde været så paranoid, at han havde ladet alle hebræernes nyfødte drengebørn kaste i Nilen. Nu lå han, som han havde redt: Gud, som er herre over liv og død, ville sende døden igennem Egypten og dræbe alt førstefødt liv. Moses skælvede ved tanken på grund af det smerteskrig, som han forestillede sig ville lyde i enhver gade i Egypten og over, at Gud var Gud og åbenbart kunne gøre, lige hvad der passede ham. Den sidste plage ville være så frygtindgydende, at Farao ikke blot ville give hebræerne tilladelse til at forlade Egypten. Han ville ligefrem jage dem ud. Døden ville ramme alle. Ethvert hus ville få den at føle. Dog havde Gud lavet en pagt med sit folk og igennem Moses givet hebræerne nogle nøje instrukser om, hvordan de kunne sikre sig, at døden gik forbi deres huse: De skulle slagte et lam og smøre noget af lammets blod på dørstolperne. Derefter skulle de stege kødet og spise det sammen med usyret brød. De skulle være parate til at forlade Egypten allerede næste morgen. Gud havde nøje indskærpet Moses, at dette måltid skulle fejres hvert år til minde om deres udfrielse fra slaveriet, som Gud havde tilvejebragt. Moses stod og betragtede sin nabo, der havde bundet et lam op i bagbenene, så det hang helt udstrakt. På trods af denne noget grove behandling fandt lammet sig i det og var helt stumt. Så tog han en kniv og skar halsen over på det. Blodet fossede ned i en skål, som naboen bar udenfor, hvor han omhyggeligt smurte blodet fra det uskyldige lam ud på dørstolpernes nærmest korsformede træværk.hvor var det egentlig mærkeligt, at det var på den måde, at Gud ville lade døden gå forbi dem? Moses anede, at denne handling havde et eller andet symbolsk over sig at deres egen historie om udfrielsen blot var en lille fortælling i en langt større kosmisk beretning om befrielse. Men Moses kunne ikke gennemskue, hvad den gik ud på Fakta Ordet påske kommer af det hebraiske pesach, som betyder at gå forbi eller springe over. Da Jesus indstiftede nadveren Skærtorsdag var det det jødiske påskemåltid de fejrede. Se også 2 Mos 11-12; Es 53,7 og Joh 19, Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 7

5 Gravstenen og egetræet fortæller I artikelserien om haverne omkring vore kirker møder vi denne gang en kvinde, der satte sit præg på både lands- og lokalsamfundet, inden hun fandt hvile på Pedersborg kirkegård. I en smuk egetræskiste blev Magdalene Lauridsen ført til Pedersborg kirkegård i juli Hun blev fulgt af familie, venner, lærere og alle eleverne på Ankerhus. Magdalene Lauridsen var død tre dage før, den 5. juli, i sit hjem, en km i lige linje fra gravstedet på kirkebakkens sydskråning med udsigt over Pedersborg sø og ned til Ankerhus med det store egetræ ved indkørslen. Mindehøjtideligheden fandt ikke sted i kirken, men i Magdalene Lauridsens stuer i villaen ved Ankerhus. Daværende præst ved Pedersborg kirke, Carl Johannes Hanson, forestod mindehøjtideligheden og omtalte især fru Lauridsens enorme betydning for husholdningssagen. Men han kunne også have omtalt hendes betydning for kvindernes ligeret, for deres valgret og deres ret til at blive ordineret som præst. Kisten blev båret ud af villaen og forbi alle de bygninger, Ankerhus grundlægger havde fået opført gennem de mange år, hun på den ene eller anden måde havde stået for det sted, som fik så stor betydning for landhusholdningerne i Danmark. Kisten passerede derved også egetræet, hun fik plantet 42 år tidligere for at markere, at kvinderne fik valgret. Kvindernes eg Det er nu 100 år siden, at Magdalene Lauridsen plantede Kvindernes Eg i overværelse af alle lærere og elever på skolen for at fejre grundloven af 5. juni 1915, som gav kvinderne valgret. Magdalene Lauridsen havde været en ivrig fortaler for, bl.a. i Dansk Kvindesamfund, at kvinder skulle have samme grundlovsgivne ret som mænd til at stemme og til at blive valgt. Rundt om i Danmark blev der i øvrigt plantet en hel del egetræer i anledning af grundlovsændringen. Flere år tidligere, i 1909, var Magdalene Lauridsen medvirkende til en lovændring. Den betød, at også kvinder kunne få adgang til at få et billigt lån Ankerhus i kvindeegen er der endnu, men lider af barkskader. Mindestenene ved dets fod er mosgroede og navnene svære at tyde: Det sidste gælder også mindepladen på træet. 8 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 9

6 og købe en jordlod på ca. to tdr. land, så de kunne bygge et hus og ernære sig selv med et par husdyr og en køkkenhave. Frk. Lauridsen, som hun endnu blev kaldt på det tidspunkt, havde selv formået at klare sig som enlig kvinde. Men hun havde som enlig mor måttet lade sit barn vokse op i en plejefamilie, indtil hun efter næsten tre år fik foden under eget bord og kunne få sin datter hjem. I en artikel i Husholdningsbladet i 1903 skrev hun, at enligt stillede mødre på landet ville have særlig stor hjælp af en sådan ordning: Mange af disse er jo netop ulykkeligt stillede, fordi de ikke kan få selvstændigt erhverv og derfor enten ved privates eller det offentliges hjælp må lade deres børn opdrage af andre. For en ugift mor ville det sikkert være en stor moralsk støtte, om hun fik lejlighed til at opdrage sit barn selv. Lovændringen Artiklen vakte opsigt i dagspressen, fortæller Gustav Nedergaard, der langt senere blev rektor for Ankerhus Seminarium, i sin bog om Magdalene fra Ankerhus. Dansk Kvindesamfund i Sorø tog sagen op, og det endte med, at Dansk Kvindesamfunds hovedbestyrelse sendte en resolution til Rigsdagen. Loven blev dog først ændret af Rigsdagen flere år senere, i Den reviderede lov sikrede, at kvinder kunne få adgang til at erhverve jord på lige fod med mænd. Frk. Lauridsen blev i juli 1911 til fru Lauridsen, da hun giftede sig med sin elskede Peter Dam og ja, det er ham, der har lagt navn til Peter Damsvej. Peter Dam var da blevet enkemand og flyttede fra sin fødeø Bornholm til Sorø med sine seks børn. På Ankerhus blev han forenet med Magdalene og deres datter, som Magdalene havde født under et længerevarende studieophold i England 11 år tidligere. Ifølge Gustav Nedergaards bog om Magdalene fra Ankerhus blev der ikke talt nævneværdigt om den kendsgerning, at frk. Lauridsen havde fået det, der den gang blev kaldt et uægte barn. Datteren, Margaret Lauridsen, kom til at spille en stor rolle for Ankerhus og var i mange år leder af husholdsskolen på Ankerhus. Hun er begravet ved siden af sin mor. Kvindelige præster Peter Dam ligger ikke på Pedersborg kirkegård, men blev af sin hustru ført tilbage til Bornholm, da han døde i I Nexø blev han begravet ved siden af sin første kone. Men hans søn Folmer Dam ligger i nærheden af Magdalene Lauridsens grav. Folmer Dam blev leder af Ankerhus, men måtte flygte i 1944, da det tyske politi kom efter ham, og var Sverige i de sidste 14 måneder af besættelsestiden, fordi han var en del af modstandsbevægelsen i Sorø. I mellemtiden trådte Magdalene Lauridsen igen til som leder af Ankerhus. Hun var da 71 år og havde på ingen måde tabt kampånden. Nok havde kvinder fået valgret, men de måtte stadig ikke være præster. I flere omgange tordnede hun mod modstanden mod at lade kvinder blive ordineret: Jeg skammer mig som kvinde, fordi vi kvinder undlod i tusindtal af protestere imod at Rigsdagen vedtog en lov, der stempler kvinder som en kaste, der ikke er værdig til at forkynde Guds ord, skrev hun i et læserbrev i 1921 i Dansk Kvindesamfunds blad, Kvinden og Samfundet. I tiden op til, at Rigsdagen i 1947 endelig vedtog, at kvinder kunne blive præster, skrev hun i Tidens Røst om debatten: Skal kvinder betragtes som en kaste, ringere end mænd, kirkeligt set. Kan den danske Folkekirke fremdeles være kvinder foruden, kristeligt set? Det kunne folkekirken ikke. De tre første kvinder blev ordineret i Odense domkirke i Blandt kirkegængerne var Magdalene Lauridsen. Jette Hvidtfeldt 10 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 11

7 Hav og Fjord Natur og kultur ved Ringkøbing Fjord september 2015 Når man kommer til Nymindegab ved det nu tilsandede udløb fra Ringkøbing Fjord, får man en følelse af, at herfra er det kun natur. Der er godt nok asfalt på vejen op over den smalle tange mellem fjord og Vesterhav. Og man støder på klynger af sommerhuse fordelt i det langstrakte klitområde. Men oplevelsen er præget af hav og fjord, af klitter og strandenge. Ser man godt efter, finder man også spor af menneskers liv og ernæring gennem århundreder. De har kæmpet for at holde et afløb fra fjorden åbent, de har fisket og jaget. Små og store museer fortæller om livet ved fjorden. Dette enestående område er målet for Pedersborg-Bromme pastorats sensommertur Med ophold på Nymindegab Kro ligger dette skønne vestjyske landskab bogstaveligt talt lige uden for vinduerne. Fra kroen kører vi udflugter til hyggelige Ringkøbing, fiskerihavnen Hvide Sande, sandskulpturfestivalen i Søndervig og vikingebopladsen Bork Havn. Turens vandrere får mulighed for at komme tæt på det enorme naturgenoprettelsesprojekt i Skjern Enge. Færgen over åen er gratis, men så skal man også selv trække i wiren. Der bliver også tid til besøg i egnens andet naturgenoprettelsesprojekt, Filsø, der efter en årrække som landbrugsjord på ganske kort tid er blevet Danmarks 6. største sø med et spændende fugleliv. Alle kommer tæt på søen, men der kan også her blive anvendelse for vandresko for dem, der måtte have kræfter til det. Egnsprægede oplevelser er den ene ingrediens i pastoratets rejser. Gennem mere end 25 år har den anden været hyggelige rejsefæller, som tager sig af hinanden, synger godt med ved morgen- og aftensang og hjælper til med at stille frokostbuffeterne op i naturskønne omgivelser. Der indbydes til planlægningsmøde i juli måned. Pris for turen er kr i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse kan bestilles mod et tillæg på 700 kr. Beløbene dækker rejse, værelse, måltider, entreer og guidninger Drikkevarer for egen regning. Tilmelding til Annie og Lars Poulsen, Depositum 500 kr indbetales på konto Sankt Hans aften sammen med Lasse og Mathilde Lasse og Mathilde spænder vidt i dansk musikliv. Det var i 1975, at Mathilde Bondos første soloplade Pigesind med tekster af Tove Ditlevsen og musik af Lasse Helner udkom. Og det blev starten på duoen på scenen og privat. De var med til at åbne showet for Joan Baez, Bob Dylan og Santana i Parken i Internationale musikalske forbindelser gav et tæt samhørighedsforhold til New Orleans og byens rige musikliv. Men Lasse Helner og Mathilde Bondo skriver også musik til tekster af f.eks. Piet Hein og Knud Rasmussen, den danske polarforsker. De er danske ind til benet, men henter masser inspiration fra hele verden. Efter 6 år studiepause udkom albummet Verden Venter i Det mærkes, at Lasse og Mathilde har fået kant. Det skyldes den dna, der ligger i Helner og Bondo, de to privatpersoner, der ligesom os andre må muge ud i tingene derhjemme engang imellem for at finde frem til nye værdier fra et levet liv på godt og ondt. Kunstnere er altid søgende, hvis de vil videre, og det vil Lasse og Mathilde. Med tekster til eftertanke, til en befriende latter og drys af cayennepeber til en lige lovlig kynisk tidsalder. I jubilæumsåret 2015 har vi inviteret duoen til at DubstepGudstjeneste elektronisk musik i kirkerummet Torsdag d. 12. marts åbner Pedersborg Kirke dørene for en anderledes gudstjeneste. Under temaet You ve been tagged! (du er blevet mærket) tages der livtag med de mærker og sår, som andre har påført os, og som vi påfører hinanden. Men det vil også handle om det livgivende mærke, som Gud giver os i dåben. Temaet ledsages bl.a. af dubstepmusik, som er en elektronisk musikstil. give koncert Sankt Hans aften i Pedersborg Præstegårdshave. Som vanligt kommer aftenen også til at byde på mulighed for middag i det fri, fællessang ved bålet og midsommerandagt i Pedersborg kirke. Og hvad skal vi så møde Sankt Hans aften ud over violin, guitar og to varme stemmer? Et herligt mix af det ovennævnte fra blues til poesi, lidt jazz, lidt rock, tekster med kant og til eftertanke, og ind imellem et par kommentarer, der forklarer det hele, løser op med underfundig humor, og som skaber en varm og dejlig stemning over en koncert med spændvidde, musikalske udflugter og voldsom hygge. En koncert med det hele, og en koncert med gode minder, der appellerer til genhør og gensyn. Sankt Hans program med klokkeslæt og tilmeldingsoplysninger bringes i juni måneds kirkeblad. Gudstjenesten planlægges og udføres af Teenklubben i Pedersborg og årets konfirmander og begynder kl Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 13

8 Pedersborg sogn Graver John Truelsen Menighedsrådsformand Morten Hansen Rustkammervej Sorø Træffes bedst Mail til menighedsrådet: Bromme sogn Graver Niels Larsen Træffes alle hverdage 8-17 Kirkeværge Torben Funck Maglesøvej 6, 4190 Munke Bjergby Menighedsrådsformand Povl Erik Olsen Slagelsevej 57B 4180 Sorø T Mail: Der er flere informationer på Bromme og Pedersborg sognes side på Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme Redaktion: Lisbeth Grove Lundgaard, Anker Lundgaard, Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen, Anders Bo Engrob Jørgensen og Lars Rugaard (ansv.). Tryk: Narayana Press Pedersborg-Bromme Pastorat Sognepræst, provst Lars Poulsen Kirkevænget Sorø Fax Træffes bedst tir.-fre Mail: Sogne- og ungdomspræst Anders Bo Engrob Jørgensen / Træffes i sognegården tir.-fre Mail: Aktiviteter Organist Solveig Bjergkvist Mail: Kordegn Helle Holm-Christensen Træffes telefonisk man.-fre Træffes i præsteboligen fre Mail: Kirkebil til begge kirker Menighedsrådene kan ses på eller Bogsalg i sognegården Henriette Hansen, , mail: Børnebibler - uddeling på 4 års dåbsdag. Koordinator: Else Janum, Børneprogram - under gudstjenester i Pedersborg. Anette Pind, , mail: Café intro - folkekirken på gadeplan Café intro - mobil café for unge med samtaler i intro-bussen samt aktiviteter i Teenklubben. Anders Bo, Mail: Café intro - Absalonsgade 9, café for alle, med diakonale tilbud. Caféen direkte, Annie Bech Poulsen, , Mail: Kherwara - pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme. Anders Bo Engrob Jørgensen, / Mail: Kirkebakkebil i Pedersborg - transport af gangbesværede op til kirken. Oldermand: Henning Dejbjerg. Bestilling gennem præsterne. Pedersborg kirkes børnekor - korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester. Korleder: Solveig Bjergkvist, Sangcafé - fællessang i sognegården. Solveig Bjergkvist, Gudstjenester Pedersborg Bromme Marts søndag i fasten ABEJ 9.00 ABEJ søndag i fasten 9.00 LP Husstandsindsamling Ingen 12. Dubstep-gudstjeneste ABEJ 15. Midfaste ABEJ 9.00 ABEJ 19. Prise med Spise ABEJ 22. Mariæ bebudelse LP 9.00 LP 29. Palmesøndag LP Børnegudstjeneste LP April 2. Skærtorsdag LP 3. Langfredag LP 9.00 LP 5. Påskedag LP + ABEJ 9.00 LP + ABEJ påskedag ABEJ søndag efter påske 9.00 LP LP søndag efter påske ABEJ 9.00 ABEJ søndag efter påske LP 9.00 LP Maj 1. Bededag LP + ABEJ Konfirmation søndag efter påske LP + ABEJ Konfirmation 9.00 LP søndag efter påske LP 14. Kristi himmelfart ABEJ søndag efter påske ABEJ 9.00 ABEJ 24. Pinsedag ABEJ 9.00 ABEJ pinsedag Fælles gudstjeneste, Kongsgården i Vester Broby - se bagsiden. 28. Prise med Spise ABEJ 31. Trinitatis LP Juni søndag efter trinitatis LP søndag efter trinitatis ABEJ 9.00 ABEJ Prædikanter: Lars Poulsen (LP) og Anders Bo Engrob Jørgensen (ABEJ) Flere informationer på hjemmesiderne eller Brug evt. scan-koden til højre i din smartphone/tablet til at finde hjemmesiderne. 14 Pedersborg-Bromme Kirkeblad Pedersborg-Bromme Kirkeblad 15

9 2. Pinsedag mandag den 25. maj kl Traditionen tro rykker vi denne dag ud i naturen og holder fælles gudstjeneste under åben himmel. I Ringsted-Sorø provsti er der i år to friluftsgudstjenester, og gudstjenesten i vores del af provstiet afholdes på den smukke eng ved Susåen, Kongsgården i Vester Broby. Når tiden nærmer sig, se da mere om pinsegudstjenesten i pressen. Forårskoncert Sognegården, onsdag den 13. maj kl Sangcafé i Pedersborg sognegård torsdag formiddag kl Der indledes hver gang med morgensang og formiddagskaffe, som der betales 20 kr. for. Under kaffen er er tid til en snak med de øvrige deltagere. Foto et stammer fra en tidligere pinsegudstjeneste i Vester Broby - den pinse, hvor også hestene ville være med. Kirkens børnekor og pigekor har i løbet af foråret indstuderet John Høybyes Kormusical Går jorden under eller hva?! Det er fortællingen om Noahs ark, som Johannes Møllehave har sat på vers og John Høybye har komponeret musik til. Ungdomskoret har en afdeling med satser fra deres repertoire ved koncerten. Jazzpianisten Mads Granum medvirker på klaver. Koncerten dirigeres af Solveig Bjergkvist. Herefter er det tid til dagens program. Der synges ca. 15 sange, som alle er valgt ud fra dagens tema: 5. marts: Havet 9. april: Den nyere sangskat 7. maj: Jeppe Aakjær.

KIRKEBLADET. En god indgang til kirken. Jagten på en præst Side 10. Farvel fra en præst Side 8-9. Læs om kirkekorene på side 4-7. Bromme - Pedersborg

KIRKEBLADET. En god indgang til kirken. Jagten på en præst Side 10. Farvel fra en præst Side 8-9. Læs om kirkekorene på side 4-7. Bromme - Pedersborg Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 3 September - oktober - november 2015 Jagten på en præst Side 10 Farvel fra en præst Side 8-9 En god indgang til kirken Læs om kirkekorene på side 4-7 Danske

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013 Den spanske maler El Grecos opfattelse af Paulus. Indien Stemmer fra Kherwara De tre søskende under interviewet (fra venstre: Resmikka,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 56 nr. 2 Juni - Juli - August 2015 Forsiden Ved dåb i Folkekirken bliver man medlem af denne. Nogle har så senere meldt sig ud og ønsker nu genoptagelse, andre er

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 4 December 2013 - Januar - Februar 2014

KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 4 December 2013 - Januar - Februar 2014 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 54 nr. 4 December 2013 - Januar - Februar 2014 Kyndelmissekoncert Torsdag den 6. februar kl. 19 i Pedersborg Kirke med pigekor, ungdomskor, drengekor og mandskor

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 52 nr. 2 2011 juni - august. Et tilbud for livet Side 2-3

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 52 nr. 2 2011 juni - august. Et tilbud for livet Side 2-3 Årgang 52 nr. 2 2011 juni - august Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Et tilbud for livet Side 2-3 Forsiden Mulighed for unge: Tre måneder i Kherwara Der er næsten 9.000 kilometer vej fra Sorø til Kherwara

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Årgang 52 nr. 3 2011 september - november. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET

Årgang 52 nr. 3 2011 september - november. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 52 nr. 3 2011 september - november Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årets høstgudstjenester Selvom vi synes, at regn og sol ikke er blevet delt helt ligeligt denne sommer, vil vi alligevel takke

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2012

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2012 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2012 49. årg. Det sjove, det onde og det grusomme - fortællinger om engle og dæmoner. Fra orkanens øje. Jens Nauntofte fortæller

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere