Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard."

Transkript

1 , Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets fremtidige organisering. Workshoppen var en fortsættelse af de beslutninger, der blev taget på rådets weekenddag d. 22. november Følgende medlemmer deltog i workshoppen: Miasser Hawwa, Jamal Tabari, Farjam Davani, Lolan Ottesen, Tom Nielsen, Kåre Harder Olesen, Marcus Kocak, Lisbeth Kjærulff. Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. Indhold Følgende er et referat af de vigtigste pointer og beslutninger på workshoppen. Første programpunkt på workshoppen var et oplæg om det velfungerende Integrationsråd ved Lally Parwana, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter og formand for Rødovre Integrationsråd. Formålet med oplægget var, at få noget inspiration og baggrund i forhold til at kunne træffe de beslutninger, der var lagt op til angående rådets organisering. Herefter fulgte de punkter, som rådet skulle tage stilling til vedrørende rådets fremtidige organisering: Kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i rådet Antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsesmedlemmernes stemmeret Rådets sammensætning og størrelse Antallet af etniske minoriteter Antal møder Beslutningsdygtighed ved møderne Rådets funktion rådgivende og/eller projektorienteret Det velfungerende Integrationsråd v/lally Parwana Workshoppen blev indledt med et kort oplæg af Lally Parwana. Lally Parwana fortalte om de udfordringer, som mange Integrationsråd oplever og kom med nogle konkrete bud på, hvordan nogle af disse udfordringer kan løses. Se i øvrigt den medfølgende Power-point præsentation. Bevidst om kerneopgave Lally Parwana lagde bl.a. vægt på, at det er vigtigt, at rådet er bevidst om sin kerneopgave herunder mission og vision. Herudover er det vigtigt at have en strategi for, hvordan man vil føre kerneopgaven ud i livet og at prioritere opgaverne. Forventninger til medlemmerne Herudover er det vigtigt at medlemmerne er med og engagerer sig. Medlemmerne har stillet på til Integrationsrådet og har dermed haft en interesse for rådet - derfor forventes der også noget af dem. Det kan være en god idé at tage en forventningsafklaring med medlemmerne, så hver enkelt får mulighed for at reflektere over, hvor meget de hver især er parate til at byde ind med. Dermed ved de resterende medlemmer også, hvad de kan forvente.

2 Mødestruktur Det kan være en god idé at dele møderne i to, således at første del omhandler beslutningspunkter og anden del omhandler diskussionspunkter. På den måde sikre man, at alle beslutningspunkter bliver behandlet. Derudover er det hensigtsmæssigt at arbejde på at gøre især første del af mødet Kort, Kontant og Korrekt. Der sættes tider på hvert punkt og disse tider overholdes. Dette er mødelederens ansvar. Medlemmerne skal opfordres til at komme med punkter til dagsordenen og det forventes, at medlemmerne læser referat samt dagsorden, inden de kommer til mødet. Manglende fremmøde/medlemmer Lally Parwana gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at rådet ikke bliver for stort. Herudover fortalte hun, at de i Rødovre havde annonceret efter nye medlemmer i aviser samt på biblioteker, da de manglede medlemmer i rådet og ikke havde flere suppleanter. Herefter fulgte beslutningspunkterne angående rådets fremtidige organisering Kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i rådet De fremmødte medlemmer blev bedt om at skrive henholdsvis fordele og ulemper ned vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i rådet: Fordele: KMB erne fungerer som ambassadører for rådet i KMB Rådet har bedre kontakt til KMB Videns- og holdningsformidling Direkte link til KMB Bedre indflydelse Tættere samarbejde Større opbakning (Det forudsætter dog, at de møder op og lytter lidt mere) Troværdighed udadtil Der bliver sat ansigter på KMB KMB erne kvalificerer møderne Ulemper Inhabile Snakker for meget Kommer pø om pø Vi har ikke brug for dem Kan være for dominerende Kan virke begrænsende på rådet

3 Nogle rådsmedlemmer kan blive hæmmet Hvis KMB erne siger mere end de lytter Hvis KMB erne dominerer og misbruger deres magt Hvis KMB erne er stemmeberettigede og ikke møder op Overtager debatten Deltagerne diskuterede herefter fordele og ulemper ved kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i rådet. Diskussionen sluttede af med en afstemning. Ved flertalsafstemning besluttede rådet, at Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal indgå som medlemmer i Integrationsrådet. Indsatser i forhold til ulemper Herefter diskuterede de fremmødte, hvilke indsatser, der kan iværksættes for at imødekomme de opstillede ulemper. Følgende forslag kom frem og blev besluttet: KMB erne skal huske sig selv på ikke at blive for dominerende Der skal være en stærk mødeledelse og stærk selvdisciplin blandt medlemmerne til møderne Der skal være mulighed for at give det gule kort fra mødelederen til deltagere, der fylder for meget på møderne Der skal samles op på konklusioner/beslutninger undervejs i møderne Antal Kommunalbestyrelsesmedlemmer Der blev stillet forsalg op om, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer reduceres fra tre til to. Ved flertalsafstemning besluttede rådet, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer forbliver tre. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes stemmeret Medlemmerne blev bedt om at skrive fordele og ulemper ned angående kommunalbestyrelsesmedlemmernes stemmeret. Fordele Lettere at få ting gennemført via KMB Mere aktive og proaktive KMB erne er mere engagerede i arbejdet og i mødet Ligeværdighed mellem medlemmerne i rådet Alle i rådet har lige indflydelse Ulemper

4 Man stemmer i overensstemmelse med, hvad man vil stemme i KMB, hvilket ikke altid er i rådets interesse. Manglende engagement Manglende prioritering af rådets arbejde Ved flertalsafstemning besluttede rådet, at Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal have stemmeret Rådets sammensætning og størrelse Der fremkom forslag om, at de 5 medlemmer fra andre råd, nævn og bestyrelser, der i dag er medlemmer af rådet, ikke længere skal indgå i rådet. Dog var der tvivl om dette juridisk kan lade sig gøre jf. Integrationslovens 42, stk. 4, som nævner, at der skal udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Ved flertalsafstemning besluttede rådet, at der fremover kun skal være ét medlem fra andre råd, nævn og bestyrelser. Maria Winther undersøger med kommunens jurist, om det er muligt at sammensætte rådet således, at der slet ikke indgår medlemmer fra andre råd, nævn og bestyrelser. Antallet af etniske minoriteter Det blev diskuteret om antallet af etniske minoriteter skal ændres fra det nuværende 10. Ved flertalsafstemning besluttede rådet, at antallet af etniske minoriteter i rådet fortsat skal være 10 Diskussionen angående sammensætningen af de etniske minoriteter tages på et senere møde. Embedsmændenes deltagelse i møderne Det blev diskuteret, hvorvidt det skal forventes at embedsmændene (3 stk.) deltager på alle møderne. Ved flertalsafstemning besluttede rådet, at de kommunale embedsmænd deltager i rådets møder efter behov. Dette undtagen embedsmanden på integrationsområdet, der deltager ved alle møder. Det er formandens/mødelederens samt sekretærens ansvar at være opmærksomme på, hvornår de kommunale embedsmænd bør deltage i et møde og i så fald at indkalde relevante embedsmænd. Antal møder Det blev diskuteret om antallet af møder skulle reduceres. Ved flertalsafstemning besluttede rådet, at antallet af møder fortsat skal være som nu. Beslutningsdygtighed ved møderne Det blev diskuteret, om det fortsat skal være sådan, at mindst halvdelen af medlemmernes skal møde op for at rådet er beslutningsdygtigt eller om de der møder op, kan tage beslutninger uanset antal. Der var dog tvivl om sidstnævnte mulighed er juridisk mulig.. De rådsmedlemmer, der møder op til møderne kan tage beslutninger uanset antal. Maria Winther undersøger med kommunens jurist om dette er en juridisk holdbar løsning. Rådets funktion rådgivende og/eller projektorienteret Der var enighed blandt deltagerne om, at rådets primære opgave er rådgivende. Rådet skal derfor være mere rådgivende og idéudviklende og have færre projekter.

5 Rådet skal også stræbe efter at være mere proaktivt, så rådet i højere grad fremsætter ideer overfor kommunalbestyrelsen i stedet på at vente på at blive hørt. Når rådet har overskud kan der være plads til projekter, hvortil der nedsættes projektgrupper. Dette skal dog være begrænset. I forhold til ovenstående skal rådet kigge på handleplanen for 2009 og luge ud i nogle af de opstillede projekter.

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00

Referat IntegrationsrådetUformelt brainstormingmøde Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Tilstedeværende Medlemmer: Bilal Titrek (indtil kl. 18.30), Faizan Akbar,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere