De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering."

Transkript

1 De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews` sidst vedtagne regler samt Søhøjlandets Golf Klubs lokale regler og generelle turneringsbestemmelser. Medmindre andet er anført for den enkelte turnering, spiller herrer/junior fra C tee og damer/junior fra B tee. Enhver regeltvist afgøres af turneringsledelsen. Spilleren kan senest 8 dage efter turneringen skriftligt anke en afgørelse til turneringsudvalget. Ved regelspørgsmål som turneringsudvalget er i tvivl om, eskaleres sagen til Regeludvalget, og efterfølgende til DGU. 2. Deltagere Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent eller turneringsfee og andre med gyldigt DGU- kort eller lignende kan deltage i klubbens turneringer i overensstemmelse med propositionerne for den enkelte turnering. Flexmedlemmer kan deltage i klubbens turneringer, mod betaling af green- fee for den pågældende spilledag. 3. Rækkeinddeling Individuelle turneringer: Max handicap: 48 Der spilles fortrinsvis i 2-3 rækker Enten opdelt i HCP, køn eller begge dele. Parturnering: Max handicap pr. par er 96. Oplysninger om max. deltagere, turneringsfee, tilmeldingsfrist, handicapbegrænsning etc. vil fremgå af opslag for den enkelte turnering, der bekendtgøres senest 14 dage før afvikling. Det er deltagernes pligt at være bekendt med den enkelte turnerings bestemmelser. Juniorer deltager i klubbens turneringer på lige fod med seniorer. Dog kan turneringsudvalget i udvalgte turneringer lave en særskilt juniorrække, ligesom de i udvalgte turneringer kan bestemme, at juniorer ikke kan deltage. 4. Tilmelding og betaling Tilmelding til turneringer foretages via eller på touch- screen i Søhøjlandets Golf Klub, på Der kan seneste tilmeldes kl onsdag før den pågældende spilleweekenden.

2 Betaling af turneringsfee foregår kontant ved afhentning af scorekort, dog senest 30 min. Før turneringens første tee- tid, til klubbens turneringsudvalg / turneringsansvarlig. Turneringsfee er kr. 50,00 for seniorer og juniorer, medmindre andet står i bestemmelserne for den enkelte turnering. 5. Eftertilmelding Efter tilmeldingsfristens udløb eller ved overtegning, kan deltageren via touch- screen eller påtegne sig ventelisten. Spillere der stryger direkte på venteliste er selv ansvarlig for, om de er på den officielle startliste. Det tilstræbes, at alle klubbens turneringer fyldes op til det maksimale deltagerantal i henhold til den enkelte turnerings bestemmelser. 6. Afbud/udeblivelse Afbud skal meddeles til turneringsledelsen eller Kontoret. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal der forsat betales turneringsfee. Dette kan gøre ifl. med den turneringsansvarlige eller kontant ved den efterfølgende turnering. Udeblivelse uden afbud medfører 1 spilleberettiget turneringsdags karantæne. 7 Startliste med mere. Startliste offentliggøres senest kl dagen før spilleweekenden. Starttider og rækkefølge skal nøje overholdes. Turneringslederen kan træffe afgørelse om ændring af holdsammensætning og starttid i særlige tilfælde, f.eks. ved afbud. Ændring af holdsammensætning ved start eller under spil, uden turneringsledelsens accept, medfører diskvalifikation. Hver bold har ansvar for, at runden gennemføres i et tempo der følger forangående og ikke bremser bagvedgående unødigt Turneringslederen kan henstille til højere tempo. Efterkommes henstillingen ikke, kan straf tildeles. Startsted er normalt altid hul 1. Undtaget er turneringer med gunstart, der er fastlagt i programmet. Igangsætning sker efter starttiden på turneringen, og evt. afbrydelse af en turnering sker ved tuden med horn. 8. Afhentning af scorekort Den turneringsansvarlig vil enten ligge scorekort klar, eller uddele disse ved klubhuset ca. 1 time før 1. start. Afhentning af scorekort skal være foretaget senest 30. min. før starttidspunktet. Er dette ikke sket til tiden, er det op til turneringslederen at afgøre, om dette medfører diskvalifikation fra turneringen. Betaling af turnerings- feen sker ved afhentning af scorekort.

3 9. Banelukning Ved enkelte turneringer er banen lukket for alt spil inden 1. start. Lukkeperioden, der fastsættes af bane ejeren og/eller turneringsledelsen skal respekteres af alle. Lukkeperioden angives som blokering af tiderne i Golfbox. Overtrædelse indberettes til bestyrelsen for Søhøjlandets Golf Klub. 10. Afgørelse ved lige resultat I tilfælde af lige scores, afgøres resultatet på følgende måde, jfr. anbefaling fra R&A Klubmesterskab 1. plads: Sudden death play- off på først hul 1, dernæst hul 2, og sidst hul 18. Denne rækkefølge gentages indtil play- off er afgjort. Øvrige placeringer: Bedst på sidste 9, 6, 3 og sidste hul, derefter lodtrækning. Hulspil Sudden death play- off på først hul 1, dernæst hul 2, og sidst hul 18. Denne rækkefølge gentages indtil play- off er afgjort. For øvrige turneringer: Bedst på sidste 9, 6, 3 og sidste hul, derefter lodtrækning. 11. Præmier: I sponsorstøttede turneringer, uddeles præmierne i henhold til bestemmelserne for den pågældende turnering. Er du i forbindelse med årsrevisionen, fået handicap- status, har du fortsat mulighed for at deltage i klubbens turneringer, dog uden at komme i betragtning på resultatlisten. Det anbefales derfor at få spillet 3 tællende runder (inden for en periode af 6 uger), hurtigst mulig for generhvervelse af EGA handicappet som er adgangsgivende til præmierækken. Præmier kan kun udleveres til den spiller, der har præsteret resultatet. Er denne ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, overdrages præmien til den næste på resultatlisten osv. Ved force majeure kan turneringsledelsen beslutte at præmie kan uddeles alligevel, selv om personen ikke er til stede. I slagspilsturneringer kan der være flere præmier for de laveste bruttoscorer indenfor samme række eller i hver dame- og herrerække. I visse turneringer er der vandrepræmier som overrækkes i henhold til bestemmelserne, og kan evt. dække én eller flere rækker. Præmier til Nærmest flag (bolden skal ligge på green) og Længste drive (bolden skal ligge på fairway) overgår til næste turnering hvis ikke vinderen er til stede ved præmieoverrækkelsen. Udmåling af Nærmest flag må først foretages efter at hullet er spillet færdig. Marker boldens position. Genplacér bolden og mål fra hulkant til nærmeste del af bolden.

4 Juniorer må ikke modtage præmier med alkohol & tobak. I disse tilfælde vil præmien blive ændret til en anden præmie med tilsvarende værdi. 12. Pro ers deltagelse Medmindre andet fremgår, kan Professionelle, Pro- elever/- assistenter og Non- amatører ikke deltage i klubmesterskaberne. 13. Klubmesterskab Klubmesterskaber afvikles for medlemmer med hjemmeklub i Søhøjlandets Golf Klub i slagspil - uden handicap (scratch). Mesterskaberne i slagspil afvikles i følgende rækker. For at kunne deltage i klubmesterskaberne, skal man minimum have deltaget i 2 af turneringsudvalget arrangeret turneringer, i indeværende sæson. Klubmesterskaber: 1. dag 2. dag Dame (ingen aldersbegrænsning) 18 huller 18 huller Herre (ingen aldersbegrænsning) 36 huller 18 huller Midage: 1. dag 2. dag Dame (min. 35) 18 huller 18 huller Herre (min. 35) 18 huller 18 huller Senior: 1. dag 2. dag Dame (min. 50) 18 huller 18 huller Herre (min. 55) 18 huller 18 huller Dette vil blive adviseret på og det er op til den enkelte spiller, at være informeret om spille- ret og tid på 2. dagen. Fælles for alle mesterskaber er, at der minimum skal være 2 deltagende for at et mesterskab kan afholdes. Hulspil: Mesterskabet i hulspil spilles i en samlet mixet Dame & Herre. Klubmesteren i hulspil kåres i forbindelse med klubbens officielle klubmester i slagspil.

5 14. Brug af golfcars og caddie Brug af golfcar i en turnering, er kun tilladt for spillere som har fået dispensation af turneringsudvalget i Søhøjlandets Golf Klub, eller det fremgår i den enkelte turnering, at det er tilladt. Brug af golfcar til klubmesterskaber er ikke tilladt, ej heller for spillere som har fået dispensation af turneringsudvalget i Søhøjlandets Golf Klub. Dispensation gælder maksimalt for et år af gangen og søges direkte til turneringsudvalget. Ansøgningen sker ved at skriftligt henvende sig til turneringsudvalget eller bestyrelsen for Søhøjlandets Golf Klub. Liste over spillere med dispensation findes på kontoret. Spilleren med dispensation har ansvar for at det kun er egne køller/bag og egen forplejning, der medbringes i golfcar en. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation af både spilleren med dispensation samt medspillere, som personlig er blevet kørt/har kørt eller fået hjælp mht. fragt af bag/køller. Dispensationen kan til enhver tid trækkes tilbage af baneudvalget. Brug af caddie er normalt tilladt. Det er dog aldrig tilladt for juniorer at benytte en forælder som caddie. 15. Banerekord Jfr. DGU s anbefaling, er gældende scores for banerekord opnået under turneringsbetingelser. En banerekort kan kun laves fra D- tee uanset køn. 16. Afstandsmåler/Mobiltelefon Afstandsmålere/GPS er tilladt, dog er kombinerede afstands- og højdemåleudstyr ikke tilladt. Mobiltelefoner skal være slukkede/lydløs under spillet. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Telefon må dog anvendes til opkald/alarmcentralen. Således vedtaget af turneringsudvalget Marts 2013

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere