D O M. afsagt den 29. april Rettens nr /2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)"

Transkript

1 D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr /2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 13. februar T1 og T2 er tiltalt for 1. ved i perioden fra den 2. november 2013, kl til den 4. november 2013, kl på en servicestation i Frederiksværk for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 53 stk. betalingskort, og derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, som de tiltalte eller andre uidentificerede medgerningsmænd efterfølgende anvendte til fabrikation af falske betalingskort, som de efterfølgende anvendte til at foretage 33 køb og kontante hævninger til en samlet værdi af i alt ,25 kr., ligesom kortene blev forsøgt anvendt til 20 køb og kontante hævninger til en samlet værdi af ,79 kr. 2. ved i perioden fra den 10. november 2013, kl til den 12. november 2013, kl på en servicestation i Ringsted for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 80 stk. betalingskort, og derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, som de tiltalte eller andre uidentificerede medgerningsmænd efterfølgende anvendte til fabrikation af falske betalingskort, som de efterfølgende anvendte til at foretage 46 køb og kontante hævninger til en

2 samlet værdi af i alt ,16 kr., ligesom kortene blev forsøgt anvendt til 34 køb og kontante hævninger til en samlet værdi af ,84 kr. 3. ved i perioden fra den 17. november 2013, kl til den 18. november 2013, kl på en servicestation i Hillerød for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 25 stk. betalingskort, og derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, som de tiltalte eller andre uidentificerede medgerningsmænd efterfølgende anvendte til fabrikation af falske betalingskort, som de efterfølgende anvendte til at foretage 2 køb og kontante hævninger til en samlet værdi af i alt 3.331,56 kr., ligesom kortene blev forsøgt anvendt til 23 køb og kontante hævninger til en samlet værdi af ,38 kr. 4. ved i perioden fra den 24. november 2013, kl til den 27. november 2013, kl på en servicestation i Roskilde for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 32 stk. betalingskort, og derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, alt i den hensigt efterfølgende at anvende oplysningerne til fabrikation af falske betalingskort, som de efterfølgende kunne anvende til at foretage køb og kontante hævninger, hvilket forehavende imidlertid af ukendte årsager mislykkedes. 5. Tyveri efter straffelovens 276, ved i tidsrummet fra den 14. november 2013, kl til den 15. november 2013, kl i forening at have stjålet 2 stk. nummerplader fra en Fiat Panda, der var parkeret i Frederikssund. 6. Forsøg på databedrageri efter straffelovens 279a, jf. 286, stk. 2, jf. 21, ved den 25. november 2013 i forening og efter forudgående aftale med ukendte medgerningsmænd for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have forsøgt retsstridigt at ændre, tilføje eller slette oplysninger til brug for elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke resultatet af en sådan databehandling, idet de på en adresse i Kr. Hyllinge, var i besiddelse af udstyr til brug ved uberettiget skimning og via kamera afluring af pinkoden til et ukendt antal betalingskort med henblik på at skaffe sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, som de sigtede eller andre uidentificerede personer ville anvende til fabrikation af falske betalingskort, hvorefter de sigtede eller andre uidentificerede personer efterfølgende ville anvende de falske betalingskort til køb eller kontante hævninger, hvilket forehavende imidlertid mislykkedes, idet de tiltalte blev anholdt af politiet.

3 7. ved i perioden fra den 21. november 2013, kl til den 22. november 2013, kl på en servicestation i København N for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 49 stk. betalingskort, og derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, alt i den hensigt efterfølgende at anvende oplysningerne til fabrikation af falske betalingskort, som de efterfølgende kunne anvende til at foretage køb og kontante hævninger, hvilket forehavende imidlertid af ukendte årsager mislykkedes. 8. Ved den 19. november 2013 i perioden fra kl til kl på en servicestation i København SV for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forening og efter forudgående aftale med ukendte medgerningsmænd, retsstridigt at have ændret, tilføjet eller slettet oplysninger til brug for elektronisk databehandling, eller i øvrigt søgt at påvirke resultatet af en sådan databehandling, idet de opsatte skimmingsudstyr ved en eller flere betalingsstandere, hvorefter de uberettiget skimmede og via kamera aflurede pinkoden til i alt 7 stk. betalingskort, og derfra skaffede sig oplysninger om de på betalingskortenes magnetstriber angivne data, alt i den hensigt efterfølgende at anvende oplysningerne til fabrikation af falske betalingskort, som de efterfølgende kunne anvende til at foretage køb og kontante hævninger, hvilket forehavende imidlertid af ukendte årsager mislykkedes. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens 75, stk. 2, påstået konfiskation af 1 stk. skimmingskamera, 1 stk. værktøjskasse indeholdende slibningsudstyr, 1 stk. grøn plastpose indeholdende diverse udstyr til skimming, 1 stk. rød/hvid plastpose indeholdende diverse udstyr til skimming, 1 stk. plasticstykke påtegnet tastatur, diverse opladere og andet elektronisk udstyr, bærbar computer, 3 stk. plastickort, 4 stk. sort spraymaling, 1 kortlæser, div. skimmingkomponenter, pinkodelæser, 3 hovedkortlæsere, æske med div. skimmingkomponeneter, 1 stk. datakommunikationsstik, dataoplader til kortlæserdele, håndskreven seddel med angivne adresser samt microsimkort, 1 stk. skimmerudstyr med elektronik, kamera og memorykort samt en chipkortlæser, kortautomat forsynet med skimmingudstyr. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at de tiltalte i medfør af udlændingelovens 24, nr. 2, jf. 32, udvises af Danmark med indrejseforbud i et af retten nærmere fastsat tidsrum. De tiltalte T1 og T2 har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2, 6, 7 og 8 og erkendt sig skyldig i forhold 3, 4 og 5. De tiltalte har ikke protesteret mod påstanden om konfiskation og udvisning.

4 Sagens oplysninger Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnet A. De afgivne forklaringer er lydoptaget og gengives ikke i dommen. Der har været dokumenteret fra følgende bilag: a) 1/2, rapport vedrørende hævninger på en servicestation i Frederiksværk. b) 2/11-1, rapport vedrørende hævninger på en servicestation i Ringsted. c) 2/16, rapport vedrørende vandrehjem. d) 2/17, rapport vedrørende sommerhus. e) 2/5, ransagningsrapport. f) 2/5-2, fotomappe. g) 2/14, rapport vedrørende indrejse. h) 2/14-1-1, rapport vedrørende bagageslip. i) 2/14-1-2, rapport vedrørende indrejse. j) 2/40, rapport vedrørende udlæsning fra GPS. k) 2/44-1, It-teknisk erklæring. l) 2/44-2, kortoplysninger. m) 2/46-1, It-teknisk erklæring. n) 2/46-2, It-teknisk erklæring. o) 3/2, rapport vedrørende hævninger på en servicestation i Hillerød. p) 3/4, fotomappe. q) 4/5, fotomappe. r) 4/7, fotomappe. T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i Milano sammen med sin kæreste og far. Han har ingen børn. Han har haft et byggefirma og en restaurant og kan nok få et arbejde, når han vender hjem.

5 T2 har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i Rumænien. Han er gift og har 2 drenge. Han er beskæftiget indenfor byggeri. Begge de tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 25. november Rettens begrundelse og afgørelse Skyldspørgsmål Forhold 1 og 2 Efter bevisførelsen er det ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed tilstrækkeligt godtgjort, at de tiltalte er skyldige i den rejste tiltale, og de frifindes derfor i disse forhold. Forhold 3, 4 og 5 De tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldige. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at de tiltalte er skyldige. Forhold 6 Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om, at de tiltalte havde lejet et sommerhus også for perioden efter anholdelsen, sammenholdt med fundet af teknisk udstyr i sommerhuset, hvor de blev anholdt, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte ville have fortsat forholdene, hvis de ikke var blevet anholdt. De tiltalte findes derfor skyldige i dette forhold. Forhold 7 og 8 Efter bevisførelsen, herunder at forhold 7 og 8 er sket efter samme fremgangsmåde som de erkendte forhold 3 og 4, sammenholdt med oplysningerne om fundet på de tiltaltes computer af adresser på de to tankstationer, findes det tilstrækkeligt godtgjort, at de tiltalte er skyldige i disse forhold. Sanktion Straffen fastsættes for begge de tiltalte i medfør af straffelovens 286, stk. 2, jf. 279 a, jf. til dels 21, og 285, stk. 1, jf. 276, til fængsel i 1 år 3 måneder. Retten har fundet, at forholdene skal henføres under straffelovens 286, stk. 2, jf. 279 a, henset til forholdenes professionelle karakter, omfang og antal, at de er begået kort tid efter, at de tiltalte er ankommet til Danmark, og at de er begået af flere i forening. Udvisning Påstanden om udvisning tages i medfør af udlændingelovens 49, stk. 1, jf. 32, stk. 3, jf. stk. 1 og stk. 2, jf. 24, nr. 2, til følge som nedenfor bestemt, idet udlændingelovens 26 ikke findes at være

6 til hinder herfor. Af de grunde, der er nævnt under straffastsættelsen, findes omstændighederne ved de tiltaltes kriminalitet endvidere at være af en sådan professionel karakter, at den indebærer en reel umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører grundlæggende samfundsinteresser, hvorfor udvisning af de tiltalte er berettiget, uanset at de er EU-borgere, jf. opholdsdirektivet. Thi kendes for ret: Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 1 år 3 måneder. T1 udvises af Danmark. T1 pålægges indrejseforbud i 12 år. Fristen for indrejseforbuddet regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 1 år 3 måneder. T2 udvises af Danmark. T2 pålægges indrejseforbud i 12 år. Fristen for indrejseforbuddet regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Hos de tiltalte konfiskeres 1 stk. skimmingskamera, 1 stk. værktøjskasse indeholdende slibningsudstyr, 1 stk. grøn plastpose indeholdende diverse udstyr til skimming, 1 stk. rød/hvid plastpose indeholdende diverse udstyr til skimming, 1 stk. plasticstykke påtegnet tastatur, diverse opladere og andet elektronisk udstyr, bærbar computer, 3 stk. plastickort, 4 stk. sort spraymaling, 1 kortlæser, div. skimmingkomponenter, pinkodelæser, 3 hovedkortlæsere, æske med div. skimmingkomponenter, 1 stk. datakommunikationsstik, dataoplader til kortlæserdele, håndskreven seddel med angivne adresser samt microsimkort,1 stk. skimmerudstyr med elektronik, kamera og memorykort samt en chipkortlæser, kortautomat forsynet med skimmingudstyr. De tiltalte skal hver især betale egne sagsomkostninger.

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. afsagt den 4. marts 2013. Rettens nr. 2020-5105/2012 Politiets nr. 0900-75211-01714-12. Anklagemyndigheden mod SB cpr-nummer og IL cpr-nummer

D O M. afsagt den 4. marts 2013. Rettens nr. 2020-5105/2012 Politiets nr. 0900-75211-01714-12. Anklagemyndigheden mod SB cpr-nummer og IL cpr-nummer D O M afsagt den 4. marts 2013 Rettens nr. 2020-5105/2012 Politiets nr. 0900-75211-01714-12 Anklagemyndigheden mod SB cpr-nummer og IL cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet.

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 9-340/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 15. januar

Læs mere

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) DOM afsagt den 14. maj 2014 Rettens nr. 9-359/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag. T2 og T2 er tiltalt for begge tiltalte:

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Tiltalte T2 blev anholdt den 5. juni 2013 i København og har siden været frihedsberøvet.

Tiltalte T2 blev anholdt den 5. juni 2013 i København og har siden været frihedsberøvet. Af rettens (anonymiserede) kendelse vedrørende skyldsspørgsmålet, hvor den 30-årige mand er benævnt T1, og den 21-årige mand er benævnt T2, fremgår følgende: K E N D E L S E Indledning Efter bevisførelsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

Hadforbrydelser. RM 2/2011 revideret 11. december 2014. Indholdsfortegnelse

Hadforbrydelser. RM 2/2011 revideret 11. december 2014. Indholdsfortegnelse Hadforbrydelser RM 2/2011 revideret 11. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2.1. Sager om straffelovens 266 b 2.1.1. Skal der indledes

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere