Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil"

Transkript

1 Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil Kvægbruger og gårdejer Gert Karkov, Immervad, Vojens TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget Kravet til indhold i rådgivningen skifter efter situationen hos vi landmænd, derfor er behovet for fleksibilitet stor. Rådgivning handler om kommunikation, og ved enhver kommunikation er der en afsender og en modtager, som gerne skulle skiftes til at lytte. Forskel i rådgivningssituationen alt efter hvad rådgivningen skal bruges til og hvor landmanden er i sit liv, vil jeg illustrere med et par eksempler fra min egen bedrift. Nyetableret i 1978 Nyetableret 24-årig med mod på det hele og sikker på sig selv, endnu ikke belastet af egne og uden tiltro til andres erfaringer. Mit mål: En mand mig selv - skal passe 160 køer, opdræt sælges og erstatning købes ind. Der skal bygges stald til 160 køer. At få det projekt igennem som nyetableret kræver overbevisende talegaver og opbakning fra rådgivningen. Indvendinger fra rådgiverne til projektet manede jeg i jorden. Min motivation til at lytte til rådgiverne var kun, når det passede ind i min dagsorden. Jeg firede og filede i projekt og budgetter, rådgiverne blev presset til det, jeg forventede. Til sidst kom finansieringen på plads. Kriseårene i 1980 erne Så kom 80 erne - kriseårene, og dårlige regnskabsresultater. Jeg skulle bevise, at næste år blev bedre. For at få del i diverse hjælpeordninger måtte jeg have en kraftig opfølgning på produktionen med PFK og Endagsfoderkontrol. Det lyder fornuftigt, men der var et stort men : Jeg havde ikke bedt om det. Min motivation var lav, udbyttet blev derefter. I de år skrev jeg selv kommentarer til regnskab og budget. Der var mere brug for bortforklaringer end forklaringer - det kunne jeg ikke overtale mine rådgivere til. De havde jo deres faglige stolthed. Alle bliver på et tidspunkt indhentet af realiteterne, og det skete også for mig, stærkt hjulpet på vej af miljøreglerne med krav om gyllebeholdere mv. Mit pengeinstitut smækkede kassen i. Jeg måtte finde et andet. Det lykkedes med en bankmand, der motiverede mig, ved at tro på mig, og give mig muligheder. Da begyndte det at gå op for mig, hvor væsentlig motivation er for et godt resultat... Helårsforsøg med kvæg Helårsforsøg med kvæg havde netop afsluttet et projekt om kortlægning af disharmonier i kvægbedrifter. Vi var heldige at komme med, da resultaterne og værktøjerne fra projektet skulle implementeres. Rådgivningsforløbet En analyse af bedriften og forslag til ændringer Prioritering efter forholdsvis små ændringer med stort synligt resultat Opfølgning hver måned. At tiltag skaber synlige ændringer er en enorm motiverende faktor og en god indgangsvinkel til at gå videre med næste lidt større tilpasning. Det giver arbejdsglæde og er med til at gøre problemerne til opgaver, der skal løses. Jeg accepterede kun en så omfattende rådgivningsaktivitet, fordi jeg så resultater og hele tiden følte, at rådgiveren brændte for sagen, samt at vi var enige om tempoet. Harmoniseringsprojektet var vi med i et år. Det gav mig stor indsigt i egen formåen, stærke og svage sider. Det gav mig troen på, at det kan nytte noget, og at motivationen er det, der bærer. Renovering af stald eller ny stald Igennem alle årene havde vi ind imellem store sygdoms- og celletalsproblemer i fodersengestalden. Flere rådgivere stillede op for mig at stalden var årsag til megen dårligdom. Noget skulle gøres. Jeg havde før spændt buen til bristepunktet. Nu gik jeg i den anden grøft og ville spare mig ud af problemerne. Det er begyndelsen til enden. Det blev jeg klar over og satsede i stedet på en forsigtig investeringspolitik. Jeg kontaktede bygningskonsulenten men fik ikke fortalt ham mine begrænsninger i forhold til økonomisk risiko. Det resulterede i et råd, der gik på at bygge ny kostald og at bruge den gamle til opdræt. Det er fremtidssikret, sagde han, uden at have forhørt om hvordan jeg så fremtiden. Så vi lavede selv nogle streger og renoverede stalden fra 78, så vi i dag under samme tag har 170 sengebåse til køer og alt opdræt i sengebåse. Investeringen var en fjerdedel af at bygge nyt, og resultatet er vi godt tilfredse med. 10

2 Jeg klandrer ikke rådgiveren men mig selv, at jeg ikke havde gjort mine forventninger klar. Indgangsvinklen til al god rådgivning er, at vi ved hvad, vi forventer af hinanden, får snakket det igennem og aftalt det. Rådgiverne og rådgivningen Min rådgiver er ikke en enkelt person, og jeg kræver, at de rådgivere, der er på min bedrift snakker sammen og koordinerer. De skal alle kende mine forventninger og se min bedrift som en helhed. Omdrejningspunktet er min driftsøkonomirådgiver. Gennem driftsøkonomien afspejles resultaterne, og gennem budget opstilles forventningerne. Bundlinien på bedriften er det, der flytter noget, og den påvirkes af mange faktorer, som skal spille optimalt sammen. Driftsøkonomirådgiveren er ankermand. Han kender mig, familien og vore forventninger til vort liv. Ud fra det koordinerer han med øvrige rådgivere. Sammen aftaler vi vore forventninger til hinanden. Mine krav til indholdet i rådgivningen er, at den er målrettet mig og min situation. Harmonien i min bedrift og landmandsliv er det bærende. For at opnå nytteværdi af rådgivningen skal vi sammen formulere konkrete og realistiske mål for bedriften og familien Min og mine medarbejderes motivation er central for et godt forløb. Men rådgiveren skal også være motiveret for, at det er mig og mit kvægbrug, det drejer sig om. Hvis rådgiver og landmand ikke forstår at motivere hinanden, får ingen det fulde udbytte af rådgivningen. Jeg vil opsøges af min rådgiver med den nyeste relevante viden, som har betydning for mig og optimeringen af min bedrift. Jeg er medlem af en forening, der varetager mine erhvervspolitiske interesser. Samme forening rådgiver mig også. Lige så vel som jeg forventer, foreningen politisk arbejder for at sikre mig de bedste forhold som landmand, lige så vel skal foreningen være optaget af at sikre mig det bedste faglige udbytte bl.a. ved at opsøge og gøre mig opmærksom på mulighederne. Så skal jeg nok selv sige fra og til. Jeg har erfaringer med disharmoni og dårlig indtjening, rådgivning, der ikke lykkes og rådgivning, der er motiverende og skaber resultater. Som andre kvægbrugere vil jeg forsat stille krav til rådgivningen og mig selv som modtager af rådgivning. Det største indsatsområde er at få viden og de gode råd ud at virke hos kvægbrugeren. Det kan gøres gennem gensidige aftaler og planer ved en tæt lokal opfølgning med de rette værktøjer og efteruddannelse af rådgivere på hylden. Samtidig skal min rådgivers profil være opsøgende, nærværende, engageret og faglig kompetent sikre samarbejdet med kolleger og blikket for helheden i min bedrift være motiverende og have engagement til at følge op. 11

3 Effektiv og resultatorienteret helhedsrådgivning, der matcher et kvægbrug i udvikling Driftsøkonomikonsulent Bent Sørensen, LandboSyd TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget Konkurrence Jeg er driftsøkonom i et område med et stærkt kvægbrug og et ditto svinebrug. Knappe ressourcer på jord og miljø skærper sanserne, når kvægbrugeren og hans rådgivere skal disponerer udvikling. Beredskab En af egnens store gårde var til salg. Den vandt en af mine mælkeproducenter, der var nabo til gården for næsen af en svineproducent til den anden side. Symptomatisk, selvfølgelig at en sådan ejendom erhverves til samdrift. Slaget blev vundet på en veldisponeret taktik og et solidt hjemmearbejde af mælkeproducenten. Hans beredskab i form af rådgiverne i Landboforeningen i samarbejde med bank og kreditforeninger fik hurtigt beregnet, vurderet og finansieret. Familiens beslutning om gårdkøb var forhandlet på plads i løbet af 14 dage. Størrelsen på beslutningens omfang illustreres af, at det drejede sig om en fordobling af balancen på bedriften. Netværk Vores mælkeproducent havde de sidste 10 år haft en rolig periode. Han havde lagt vægten på økonomisk konsolidering. Lidt tilpasningsinvesteringer i form af kvote og jordkøb havde sikret en rentabel produktion. Men samtidig var mælkeproducenten god til at formulere sine tanker om fremtiden, herunder at han forventede at gennemføre et produktionsspring inden for nogle år. Familien, bank, kreditforening og konsulenter på LandboSyd havde alle samme informationer og et præcist billede af landmandens muligheder og forventninger. Der var ingen nedskrevne papirer herom, men han var blot opmærksom på at nævne det, når der var opgaver, der skulle udføres. Denne mælkeproducents styrke er, at han har skabt sig et netværk af rådgivere, som kan mobiliseres den dag, beslutningerne skal tages. Data og oplysninger er ikke rådgivning I en anden sag har jeg oplevet at sidde til bankmøde med fagkonsulenter, hvor 1½ time er gået med at finde ud af, om et resultat skyldes foderudnyttelse, årets avl eller opgørelsen af beholdninger. Problemet blev løst. Nogle kunne opfatte det som rådgivning. Jeg var flov over at skulle bruge alles tid på noget, der skulle være på plads. I allerhøjeste grad et eksempel på tidsspilde og forkerte signaler pga. uklare aftaler og forventninger landmand og rådgivere imellem. I eksemplet med gårdkøbet var der ingen forkromede rådgivningsprodukter. Bedriften fik løbende markplan, foderplan, halvårsregnskab og årsregnskab. Disses produkters indhold af data og oplysninger er en del af beredskabet, der skaber rådgivning næsten før behovet opstår. Ved hjælp af disse relativt simple (men afstemte) produkter var der årligt svar på spørgsmålene: Hvor god er jeg? Hvor stærk er jeg? Svarene gav et præcis billede af landmanden til ham selv og hans rådgivere. Ved hjælp af data og ajourførte oplysninger er der skabt forudsætning for at yde rådgivning og dermed for underskriften på købet af gården. (I parentes bemærkes kræver svaret brug af en hjemmegjort benchmarking model, fordi der på landsplan er manglende vilje til at indarbejde ejeraflønning og egenkapitalaflønning til beskrivelse af virksomhedens resultat). Rådgivning Rådgivning er, når kvægbrugerens forudsætninger, personlig genskaber og netværk kobles, så rådgivningen giver de råd, der virker. Råd, der virker er ikke nødvendigvis det samme som det rigtige råd - det sidste kan være forkert, fordi der sub-optimeres, eller fordi selve gennemførelsen af handlingen tager for meget kraft fra helheden. I sagen med mælkeproducenten, der køber ejendom, er det rådgivning, når jeg allerede, før der er konkrete planer for udvidelsen, overbeviser en travl og noget skeptisk landmand om det fornuftige i at ansøge om dyrevelfærdsstøtte. Det er rådgivning, når økonomikonsulenten beskriver en aggressiv skattestrategi, selv om det koster lidt at udskyde skattebetalingerne, og det er rådgivningen, når planteavls- og kvægbrugskonsulent inden planlægningen har vekslet et par ord om hvilke mulighederne, der er, såfremt besætningen senere skal ekspandere yderligere. Det er effektiv og resultatorienteret rådgivning, når alle taler samme sprog og kan koncentrere 12

4 sig om opgaven frem for at skulle finde grundoplysninger og vurdere på usikre data. KvægCirklen Eksemplerne ovenfor er ikke enestående og kunne sagtens være gennemført af rutinerede rådgivere. Min påstand er dog, at mælkeproducenten fik beslutningsgrundlaget om køb af gården så hurtigt på plads pga. hans måde at skabe sig et netværk sammen med sine rådgivere på. Hans evne til at give rådgiverne forståelse for, at det er både legalt og forventeligt, at de engagerer sig i hans liv og virksomhed. I LandboSyd har vi en idé om at understøtte netværket og støtte landmanden i at få dannet sit netværk vi kalder det KvægCirklen. Det er et system, der er meget lidt bureaukratisk, idet den nødvendig information og kommunikation sker via fælles løsning af opgaver og ved at se cirklens deltagere som et selvstyrende team. Kunder og rådgivere kobles sammen. Ikke nødvendigvis i det stærkeste hold, men i det hold, der virker. Den enkelte cirkel omkring kunden skifter aktivitetsniveau, afhængig af kundens aktivitet. Nedenfor er vist en skematisk oversigt for kundedelen i Kvæg- Cirklen. KvægCirklens rådgiverdel KvægCirklen er en fast struktur med information, feed back og idéudvikling. Deltagerne i cirklen er de medarbejdere, der er kundeansvarlige for kvægproducenter inden for deres fagområde. En af cirklens deltagere er kvægbrugerens nøglerådgiver. Et afledt formål er øvelsen for rådgiverne at give kort og præcis mundtlig og skriftlig information, mødedisciplin, feed back, positiv og negativ kritik, supervision, afgrænse ansvarsområder og hindre overlap og afstemme etik og holdninger. Det gør det sjovt hver dag at gå på arbejde. En medarbejder skal derfor kunne udnytte og udvikle sin viden til flere formål: Som kundeansvarlig inden for sit fagområde lave opfølgning på rådgivningen Personligt kendskab til kunden, kundens mål opmærksom på om informationer/nyheder er nyttige for hans kunde Som deltager i KvægCirklen kunne kommunikere med de andre medarbejdere i KvægCirklen. KvægCirklens produkter er ikke meterlange udskrifter, der identificerer indsatsområder men rådgivning, der via netværket i cirklen er aktive i forhold til indsatsområderne. Det er rådgivning, der kommer ud over handleplaner på papir - opfølgning på baggrund af viden om mål og aftalte ændringer er en del af cirklens natur. KvægCirklens kundedel Kundens STATUS Cirklens medarbejdere Indhold Aktivitet % fordeling KEY MANAGER Rådgivere Eksempler på Typiske (nøglerådgiver) aktivitet rapporter 3. PROJEKT 5-15 Vælges frit ØK-1 Investering Log (2-3 kunder pr. ØK-2 Samarbejde Fysiske møder KeyManager) Kvæg Planperiode Tidsplaner Planter Generationsskifte + Et ekstern Afvikling 2. AKTIV Vælges blandt ØK-1 Udvikling/ Log kundeansvarlige, ØK-2 Løbende tilpas. Budget primært økonomi Kvæg Driftsanalyser (10-15 kunder pr. Planter Fag-projekter KeyManager) + 1. HVILENDE Økonomikonsulent ØK Vedligehold ad hoc kontakt (10 kunder pr. Kvæg KeyManager) Planter 0. INGEN 0-5 ingen Ikke totalkunde 13

5 Model for rammer for kreativt, fagligt rådgivningsmiljø, der sikrer fremdrift og resultater hos kvægbruger og rådgiver Direktør Dorit Greve, LandboFyn TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget Jeg blev for nylig spurgt om, hvad jeg brænder for. Svaret er ganske enkelt. Målet er at udvikle et rådgivningsmiljø, der oser af dynamik og initiativ, der når helt ud til landmanden og gavner ham / hende i deres virksomhed. Men virkeligheden er ikke enkel. Der er meget og mange involveret, for at det kan ende med succes. De faktorer, som jeg prioriterer højt, vil blive debatteret i dette indlæg. Brug det fælles værdigrundlag De grundlæggende ting skal være på plads At arbejde hårdt og længe det kender kvægbrugeren til, men for kvægbrugeren som for rådgiveren gælder dette: Hvis vi ikke ved hvordan og i hvilken retning, vi skal arbejde, så er det spildt energi. Det er absolut vigtigt, at der i rådgivningsvirksomheden er taget stilling til på hvilket grundlag, der skal ageres. Det kræver, at der er udarbejdet et værdigrundlag, der giver medarbejderne et holdningsfundament at arbejde ud fra. I dag har mange virksomheder udarbejdet dette, men ofte ligger det i skuffen, og ingen kan huske, hvad der står i det. Det kan være fint formuleret men det er slet ikke vigtigt. Det vigtigste er, at den enkelte medarbejder har en fornemmelse for sne eller rettere en fornemmelse for værdierne i virksomheden de skal ligge på rygraden, og det kommer de kun til, når alle er involveret i at sætte grundlaget sammen og dermed er ansvarlig for det og forpligtiget til det. Aktivitet: Riv en dag ud af kalenderen. Lav sammen (medarbejdere og bestyrelse) de grundlæggende spilleregler. Gør det kort, kontant og nemt at huske. Lad det leve Brug det i hverdagen. Ledelsen skal turde lede! Rådgiveren og rådgivningen udvikler sig, når ledelsen forstår at lede. En leder skal håndtere både management og leadership. Management er den lette del budget, kontrol og bemanding. Leadership er den svære del vise retning, kommunikere og motivere. At kunne management er et must det er desuden håndgribeligt og nemt at lave diverse styringslister - derfor stopper ledelse ofte her og udviklingen går i stå. At udøve leadership derimod kræver, at lederen tør bruge sig selv som person, at lederen tør træde i karakter og være synlig. God ledelse er for mig kendetegnet ved at være ærlig og åben, at vise ærlig interesse for medarbejderne ved at acceptere styrker / svagheder, at uddelegere ansvar med tillid til den enkelte, løbende at udfordre den enkeltes indsats samt at følge op og anerkende indsatsen. Basis for det hele er at prioritere kommunikation, for her igennem vil ideer og tanker udvikle sig i virksomheden og medvirke til øget engagement. To livsfilosofier er vigtige: Det er i spændingsfeltet, udviklingen sker Det er rådgiverne, der møder kvægbrugeren de er profilerne ikke lederen. Det er vigtigt at skabe et miljø, hvor der er lyst og vilje til at tage diskussionen op eller afprøve ideer, der vil give en bedre løsning. Fejltrin skal der være plads til, for det er kun de aktive, der laver fejl er hænderne i lommen hele tiden, kan de ikke komme til skade, men heller ikke til gavn. Lederen møder kun ganske få kunder sammenlignet med medarbejderne. Men hvorfor så vælge de dygtige faglige rådgivere til ledere og dermed sætte dem skakmat i rådgivningen. Den faglige rådgiver tænder på prestige i faglig dygtighed, anerkendelse hos kunder / kolleger, frihed til at agere og til at kritisere. Det er vigtigt ikke at stoppe den dygtige engagerede rådgiver ved at give ham / hende en lederstilling i misforstået anerkendelse af dygtighed. At finde gode ledere kræver politisk mod hos bestyrelse og udvalg, til at afgive ansvar og overlade jobbet til folk med kompetence i dette, så vi ikke fortsat ender med superrådgiveren placeret på den forkerte post. Det er vigtigt at finde den enkeltes personlige kompetence og udnytte den optimalt. Aktivitet: Find kompetencerne i ledelse. Betragt ledelse som et fagspeciale. Kommuniker, kommuniker og diskuter. Accepter fejl undervejs. Netværk, der vil noget! I takt med vore kvægbrugeres udvikling til mere professionelle virksomhedsejere, så er kravet 14

6 til rådgiverne udviklet tilsvarende. Den enkelte kunde efterspørger både specialistviden og bredt kundekendskab. De to ting er sjældent forenelige i samme person. Kunsten er at matche kvægbrugerens ønsker med et team af rådgivere, der besidder de ønskede kompetencer uden at tabe fornemmelsen for den enkelte kvægbruger. Det kan gøres, når rådgiverne har mulighed for at arbejde i netværk både inden for eget hus og med andre. Forudsætningen for netværking er en lyst til at dele viden med andre til gavn for kunden. Et rådgivningsmæssigt kvalitetsløft kommer ikke ved at holde viden for sig selv, men ved at sætte sin viden og erfaring i spil. Det kræver et tillidsforhold mellem rådgiverne inden for netværket. Zapper-kulturen breder sig, også i rådgivningen - netværket giver mulighed for shop around, mens en kundeansvarlig opfylder kravet om person / historie kendskab, der betinger den optimale sammenhæng i rådgivningen. Derfor skal rådgivningsprofiler med spidskompetencer lære at agere med den kundeansvarlige sammen med back-up fra huset. Aktivitet: Find den enkelte rådgivers styrke som profil, kundeansvarlig eller back-up. Match rådgiver og kvægbruger. Fremelsk dialog og diskussion i netværket. Sæt mål og succeskriterier for rådgivningen aktiver handling. Dynamik og initiativ hvor kommer det fra? Kompetencerne hos den enkelte rådgiver er vigtig. Kompetencebegrebet opfattes traditionelt som at mestre færdigheder af faglig karakter. De formelle kompetencer dækker her over eksempelvis tekniske og IT- færdigheder, matematiske og sproglige evner samt fagspecifik færdighed. Enhver rådgiver skal have disse evner på et ønsket niveau for at være fit for job. På baggrund af de stigende krav til virksomheden om at reagere hurtigt og fleksibelt på nye udfordringer og krav fra omverdenen og dermed fra kvægbrugeren, er en mere nuanceret tilgang til kompetencebegrebet nødvendig. For at opfylde kravet til fremtidens dynamiske rådgiver må kompetencebegrebet udvides til også at omfatte de uformelle kompetencer. De dækker over de menneskelige egenskaber såsom selvstændighed, fleksibilitet, kommunikationsevner, samarbejdsevner og kreativitet. Disse kompetencer er forbundet med de holdningsmæssige aspekter som personlige værdier og engagement i arbejdet. Den indre motivation fremelskes af det meningsfulde arbejde, som man har ansvar for og får feed-back på. Virksomheden skal være bevidst om, at medarbejderudvikling skal dække den brede kompetenceudvikling. Det gælder om at styrke den enkeltes stærke side. Det vil dog over tid skabe større forskelle på medarbejderne. De forskellige medarbejdergrupper skal kunne håndteres. Forudsætningen for optimal præstation og fortsat kompetenceudvikling er en virksomhedskultur, der opfordrer til udvikling og læring. Aktivitet: Sæt fokus på det udvidede kompetencebegreb. Udvikl på de stærke sider hos den enkelte det er sjovest. Gør udvikling til et must i virksomheden. 15

7 Produktionsdata og økonomiske data samt udvikling af enkle værktøjer grundlaget for en inspirerende rådgivning/sparrring, der kan sikre vækst på bundlinjen og et godt landmandsliv Seniorforsker Mogens Lund, Fødevareøkonomisk Institut TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget Tallene i regnskabsstatistikken på FØI viser, at over halvdelen af alle danske kvægbedrifter har driftsunderskud, når der indregnes fuld arbejdsog kapitalaflønning. Der er derfor god grund til, at Dansk Kvæg er meget fokuseret på at forbedre økonomien i de danske kvægbrug. Konsekvenserne af røde tal på bundlinjen er ikke lige store for alle. En velkonsolideret ældre landmand med en solid bankbog, der ikke skal videreføre bedriften til andre, skal nok få det til at gå indtil pensionsalderen. Er der ikke gennemført store udvidelsesinvesteringer og har ens ægtefælle et godt betalt job, er der næppe heller grund til bekymring. Men den gruppe af producenter, der vil drive virksomhed med mælke- og kødproduktion også om 5 til 10 år, kan og bør ikke acceptere konstante økonomiske underskud i driftsregnskabet. Hobby eller virksomhed? Kører driften år efter år med økonomiske underskud, er mælkeproduktionen en dyr hobby. Et problem i dag er, at Ø90 regnskaberne, som er det mest udbredte regnskabssystem i landbrugserhvervet, reelt ikke giver mulighed for at vurdere, om driften giver økonomisk overskud eller underskud. Det skyldes først og fremmest, at der sker en sammenblanding af bedriftens økonomi med privatøkonomien. Et hovedargument for at bevare sammenblandingen er, at et landbrug både er en arbejdsplads og et hjem kan det være politisk begrundet? Der er ikke forsvarligt at drive kvægbedriften mere som hobby end som virksomhed, når man kommer op på 150 malkekøer eller mere og ikke blot har ansvaret for sin egen familie men samtidig har 2-3 medarbejdere ansat og skal forvalte kreditgivernes mange penge. Driftsledelse I et typisk kvægbrug med 150 køer plus alt det løse kan der meget nemt være en omsætning på 3,5 til 4 mio. kr. på årsbasis. Der skal derfor ikke være mange svigt i driftsledelsen, før overskuddet vendes til et økonomisk underskud. Kvaliteten af driftsledelsen er altså den bestemmende faktor for, hvorvidt den professionelle kvægbruger vil opnå økonomisk succes eller det modsatte. Den mest relevante definition på ledelse kan bedst udtrykkes som evner til at omgås andre mennesker. Det viser sig i evnen til at have føling med andres værdier og tanker; i evnen til at motivere mennesker; i evnen til at skabe resultater gennem andre; og i evnen til at se potentialet hos ens medmennesker. Størsteparten af denne ledelseskapacitet har karakter af såkaldt Tavs viden, dvs. den kan ikke udtrykkes direkte i ord. Det betyder, at den må indlæres gennem det, man på moderne dansk vil kalde Learningby-doing, dvs. øvelse gør mester. Men i sin driftsledelse bør kvægbrugeren kunne få kvalificeret med- og modspil af sine rådgivere. Rådgivning Meget af det, der omtales som rådgivning, er reelt løsning af serviceopgaver. Det gælder alt registreringsarbejdet og udarbejdelsen af f.eks. gødningsplaner, regnskaber, produktionskontroller og de mange ansøgnings- og kontrolskemaer. Som følge af edb-udviklingen og stadig stigende krav fra de offentlige myndigheders side vil der nok også fremover blive registreret endnu flere data i bedrifterne. Den store udfordring i fremtidens rådgivning bliver derfor at få en optimal udnyttelse af de mange dataregistreringer, så landmænd kan træffe de bedst mulige beslutninger på alle styringsniveauer. Ikke mindst når det gælder de strategiske beslutninger, som f.eks. opførsel af ny stald, køb af tillægsejendom eller større jordkøb, vil det være helt afgørende, at landmanden har et gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Her kan konsulenterne være til stor gavn, men det kræver, at de er klædt på til at klare rådgivningsopgaven og får den nødvendige efteruddannelse - og at landmanden er indstillet på at betale for en kvalitetsrådgivning. Der er ingen tvivl om, at konkurrencen om kunderne, også på landbrugsområdet, skærpes betydeligt i disse år. Men skal der konkurreres på kvalitet eller pris? Rådgivningsværktøjer Der findes et meget store antal rådgivningsværktøjer på hylderne. Der mangler ikke værktøjer, måske er der tværtimod for mange, så rådene bliver mange og forskellige. Hovedproblemet er at få koordineret anvendelsen af værktøjerne, dataudnyttelsen og rådgivningen, så den enkelte kvægbruger tilbydes en mere sammenhængende rådgivning. Siden slutningen af halvfjerdserne har vi kendt begrebet tværfaglig rådgivning, der har skiftet navn til helhedsrådgivning og totalrådgivning. Kært barn har som bekendt mange navne, men 16

8 ønsket har været at koordinere rådgivningen til landmanden. Succesen har ikke været overvældende. Her i 2003 forsøger vi så endnu gang med at introducere et nyt helhedsorienteret rådgivningskoncept, som kaldes Balanced Scorecard. Når vi tror på det koncept, er det fordi, at det har fundet praktisk anvendelse med stor succes i mange industri- og servicevirksomheder til at skabe økonomisk fremgang og er et værktøj, der skaber sammenhæng. I Dansk Kvægs søsterorganisation Svensk Mjölk er man allerede i gang med at afprøve systemet hos mælkeproducenter. I figur 1 er vist en simpel model af det generelle indhold i konceptet. Idégrundlaget bag konceptet er, at en sammenhængende rådgivning må tage udgangspunkt i: Kvægbrugerens og dennes families mål og bedriftsstrategi, og at Målene omsættes i operationelle nøgletal og handlingsplaner, og Nøgletallene må være koordineret og dække forskellige perspektiver i bedriften, ligesom De skal være målbare, så der kan ske en opfølgning og evt. justering. Arbejdet med at udvikle Balanced Scorecards til danske kvægbrugere vil ske som en integreret del af Kvægproduktion 2010, der er et samarbejdsprojekt, hvor Dansk Kvæg samarbejder med rådgivere fra andre fagområder og forskellige forskertyper, og hvor der vil ske en udnyttelse af Studielandbrugene. Det er meget glædeligt, at Dansk Kvæg har taget dette initiativ, som skal være med til at sikre den fortsatte udvikling og dynamik til gavn for danske kvægbrugere og deres familier. Økonomi Afsætning og indkøb Mål og strategi Produktion Organisation og ledelse Figur 1. Balanced Scorecard. 17

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Få budgettet ind under huden

Få budgettet ind under huden Få budgettet ind under huden Dansk Kvæg Kongres 2010 Tirsdag den 2. marts 2010 Mogens Børsting 2272 4716 Anders Møller 9615 3069 Familien Børsting i Nordsalling Mogens 36 år. Kirsten sygeplejerske og farmsekretær.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK

Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Hvad skal bonden anvende sin tid til? V. Direktør Per Grønbæk, Midtjysk Landboforening- Rådgivningscenter Give - Grindsted - DK Introduktion: Indlægget vil tage udgangspunkt i mine erfaringer som rådgiver

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug

Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug Håndbog for Kunderelationer (customer relation management) Vejle Amts Familielandbrug Formål: Vi lever i en konkurrencebetonet verden, og god service er en del af den vare vi sælger, -en del, der bliver

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE 7481 EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

STRATEGISK LEDELSE 7481 EFFEKTIVE LEDELSESFORMER SEGES 3.12 Henrik Sørensen SEGES 7.12 Anne Jacobsen Koncept udvikling til strategisk ledelse Baseret på interview fra 26.11.2015 STRATEGISK LEDELSE 7481 EFFEKTIVE LEDELSESFORMER strategi mission Vision

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den gode landmands driftsøkonomiske styring

Den gode landmands driftsøkonomiske styring Den gode landmands driftsøkonomiske styring Indlæg ved: Svineproducentens dag 2015 Syddansk Svinerådgivning Morten Jakobsen Institut for Økonomi E-mail: MJA@ASB.DK Lidt om mig Lektor ved Århus Universitet

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Motivation og forskellighed

Motivation og forskellighed Bøger om ledelse af frivillige sælges Motivation og forskellighed V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst?

Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst? Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst? Louise Helmer, Virksomhedsrådgiver og rådgivningschef, Centrovice Per Brems, Svineproducent, Odense Den næste ½ time Lidt overordnet om virksomhedsrådgiveren

Læs mere

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER Kvægkongres 2015 Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER DAGENS PROGRAM Baggrunden for idéen til Harmoni på bedriften Præsentation af forarbejdet

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Michael Maahr, Danske Bank Thomas Frederiksen, Danske Bank Torben Ulf Larsen, Hvor vil vi stille skarpt? Metode til risikostyring Danske Banks kreditvurdering

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hvordan kan en budgetproces forløbe?

Hvordan kan en budgetproces forløbe? Hvordan kan en budgetproces forløbe? Temadag om budgetlægning 2010 Mandag den 7. september 2009 Koldkærgård Anders Møller 9615 3069 Baggrund Koholdet har besluttet, at arbejdsprocesserne i forbindelse

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag

Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag Sådan får jeg en god og effektiv arbejdsdag Tema 11 Omsæt strategi til handling Gårdejer Per Andersen Skive Økonomiudvalg De seje køer på Siggaard Siggaard Lidt gård historie Min farfar købte gården i

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde For at få et redskab til at styrke kvaliteten i det tværfaglige samarbejde, er der i dette inspirationsmateriale samlet diverse

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder

Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder Velkommen til en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder NYETABLERET - med succes! FORÅRSKONFERENCE 2014 v. virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Hvem er Heden & Fjorden? Rådgivningscenter

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Rådgivning af landmænd i grupper

Rådgivning af landmænd i grupper Rådgivning af landmænd i grupper Norsk Landbruksrådgivning 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Traditionelle ERFA-grupper Fag-/produktions-specifikke

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION. Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012

FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION. Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012 19. maj 2015 Jørgen Kroer, MLP, SEGES Martin Møller, driftsleder, Frenderupgård FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION Hvem er jeg? Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012 Driftsleder i svineproduktion,

Læs mere

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD Peter Sandøe IPH, FOI & CeBRA www. Københavns Universitet, LIFE bioethics.kvl.dk BAGGRUND For tre år siden samme sted fremlagde Det Dyreetiske Råd

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Gældssituationen og bankpakke V v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Nr. 1 Disposition q Den aktuelle situation Indtjening Gæld rentefølsomhed Finansieringssituation -kreditpolitik q

Læs mere

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis v. Projektrådgiver Solveig Kappel Et projekt i samarbejde med Videncentret for landbrug, Gefion, Landbo Nord, Lars Glerup og Sønderjysk Landboforening

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere