Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil"

Transkript

1 Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil Kvægbruger og gårdejer Gert Karkov, Immervad, Vojens TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget Kravet til indhold i rådgivningen skifter efter situationen hos vi landmænd, derfor er behovet for fleksibilitet stor. Rådgivning handler om kommunikation, og ved enhver kommunikation er der en afsender og en modtager, som gerne skulle skiftes til at lytte. Forskel i rådgivningssituationen alt efter hvad rådgivningen skal bruges til og hvor landmanden er i sit liv, vil jeg illustrere med et par eksempler fra min egen bedrift. Nyetableret i 1978 Nyetableret 24-årig med mod på det hele og sikker på sig selv, endnu ikke belastet af egne og uden tiltro til andres erfaringer. Mit mål: En mand mig selv - skal passe 160 køer, opdræt sælges og erstatning købes ind. Der skal bygges stald til 160 køer. At få det projekt igennem som nyetableret kræver overbevisende talegaver og opbakning fra rådgivningen. Indvendinger fra rådgiverne til projektet manede jeg i jorden. Min motivation til at lytte til rådgiverne var kun, når det passede ind i min dagsorden. Jeg firede og filede i projekt og budgetter, rådgiverne blev presset til det, jeg forventede. Til sidst kom finansieringen på plads. Kriseårene i 1980 erne Så kom 80 erne - kriseårene, og dårlige regnskabsresultater. Jeg skulle bevise, at næste år blev bedre. For at få del i diverse hjælpeordninger måtte jeg have en kraftig opfølgning på produktionen med PFK og Endagsfoderkontrol. Det lyder fornuftigt, men der var et stort men : Jeg havde ikke bedt om det. Min motivation var lav, udbyttet blev derefter. I de år skrev jeg selv kommentarer til regnskab og budget. Der var mere brug for bortforklaringer end forklaringer - det kunne jeg ikke overtale mine rådgivere til. De havde jo deres faglige stolthed. Alle bliver på et tidspunkt indhentet af realiteterne, og det skete også for mig, stærkt hjulpet på vej af miljøreglerne med krav om gyllebeholdere mv. Mit pengeinstitut smækkede kassen i. Jeg måtte finde et andet. Det lykkedes med en bankmand, der motiverede mig, ved at tro på mig, og give mig muligheder. Da begyndte det at gå op for mig, hvor væsentlig motivation er for et godt resultat... Helårsforsøg med kvæg Helårsforsøg med kvæg havde netop afsluttet et projekt om kortlægning af disharmonier i kvægbedrifter. Vi var heldige at komme med, da resultaterne og værktøjerne fra projektet skulle implementeres. Rådgivningsforløbet En analyse af bedriften og forslag til ændringer Prioritering efter forholdsvis små ændringer med stort synligt resultat Opfølgning hver måned. At tiltag skaber synlige ændringer er en enorm motiverende faktor og en god indgangsvinkel til at gå videre med næste lidt større tilpasning. Det giver arbejdsglæde og er med til at gøre problemerne til opgaver, der skal løses. Jeg accepterede kun en så omfattende rådgivningsaktivitet, fordi jeg så resultater og hele tiden følte, at rådgiveren brændte for sagen, samt at vi var enige om tempoet. Harmoniseringsprojektet var vi med i et år. Det gav mig stor indsigt i egen formåen, stærke og svage sider. Det gav mig troen på, at det kan nytte noget, og at motivationen er det, der bærer. Renovering af stald eller ny stald Igennem alle årene havde vi ind imellem store sygdoms- og celletalsproblemer i fodersengestalden. Flere rådgivere stillede op for mig at stalden var årsag til megen dårligdom. Noget skulle gøres. Jeg havde før spændt buen til bristepunktet. Nu gik jeg i den anden grøft og ville spare mig ud af problemerne. Det er begyndelsen til enden. Det blev jeg klar over og satsede i stedet på en forsigtig investeringspolitik. Jeg kontaktede bygningskonsulenten men fik ikke fortalt ham mine begrænsninger i forhold til økonomisk risiko. Det resulterede i et råd, der gik på at bygge ny kostald og at bruge den gamle til opdræt. Det er fremtidssikret, sagde han, uden at have forhørt om hvordan jeg så fremtiden. Så vi lavede selv nogle streger og renoverede stalden fra 78, så vi i dag under samme tag har 170 sengebåse til køer og alt opdræt i sengebåse. Investeringen var en fjerdedel af at bygge nyt, og resultatet er vi godt tilfredse med. 10

2 Jeg klandrer ikke rådgiveren men mig selv, at jeg ikke havde gjort mine forventninger klar. Indgangsvinklen til al god rådgivning er, at vi ved hvad, vi forventer af hinanden, får snakket det igennem og aftalt det. Rådgiverne og rådgivningen Min rådgiver er ikke en enkelt person, og jeg kræver, at de rådgivere, der er på min bedrift snakker sammen og koordinerer. De skal alle kende mine forventninger og se min bedrift som en helhed. Omdrejningspunktet er min driftsøkonomirådgiver. Gennem driftsøkonomien afspejles resultaterne, og gennem budget opstilles forventningerne. Bundlinien på bedriften er det, der flytter noget, og den påvirkes af mange faktorer, som skal spille optimalt sammen. Driftsøkonomirådgiveren er ankermand. Han kender mig, familien og vore forventninger til vort liv. Ud fra det koordinerer han med øvrige rådgivere. Sammen aftaler vi vore forventninger til hinanden. Mine krav til indholdet i rådgivningen er, at den er målrettet mig og min situation. Harmonien i min bedrift og landmandsliv er det bærende. For at opnå nytteværdi af rådgivningen skal vi sammen formulere konkrete og realistiske mål for bedriften og familien Min og mine medarbejderes motivation er central for et godt forløb. Men rådgiveren skal også være motiveret for, at det er mig og mit kvægbrug, det drejer sig om. Hvis rådgiver og landmand ikke forstår at motivere hinanden, får ingen det fulde udbytte af rådgivningen. Jeg vil opsøges af min rådgiver med den nyeste relevante viden, som har betydning for mig og optimeringen af min bedrift. Jeg er medlem af en forening, der varetager mine erhvervspolitiske interesser. Samme forening rådgiver mig også. Lige så vel som jeg forventer, foreningen politisk arbejder for at sikre mig de bedste forhold som landmand, lige så vel skal foreningen være optaget af at sikre mig det bedste faglige udbytte bl.a. ved at opsøge og gøre mig opmærksom på mulighederne. Så skal jeg nok selv sige fra og til. Jeg har erfaringer med disharmoni og dårlig indtjening, rådgivning, der ikke lykkes og rådgivning, der er motiverende og skaber resultater. Som andre kvægbrugere vil jeg forsat stille krav til rådgivningen og mig selv som modtager af rådgivning. Det største indsatsområde er at få viden og de gode råd ud at virke hos kvægbrugeren. Det kan gøres gennem gensidige aftaler og planer ved en tæt lokal opfølgning med de rette værktøjer og efteruddannelse af rådgivere på hylden. Samtidig skal min rådgivers profil være opsøgende, nærværende, engageret og faglig kompetent sikre samarbejdet med kolleger og blikket for helheden i min bedrift være motiverende og have engagement til at følge op. 11

3 Effektiv og resultatorienteret helhedsrådgivning, der matcher et kvægbrug i udvikling Driftsøkonomikonsulent Bent Sørensen, LandboSyd TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget Konkurrence Jeg er driftsøkonom i et område med et stærkt kvægbrug og et ditto svinebrug. Knappe ressourcer på jord og miljø skærper sanserne, når kvægbrugeren og hans rådgivere skal disponerer udvikling. Beredskab En af egnens store gårde var til salg. Den vandt en af mine mælkeproducenter, der var nabo til gården for næsen af en svineproducent til den anden side. Symptomatisk, selvfølgelig at en sådan ejendom erhverves til samdrift. Slaget blev vundet på en veldisponeret taktik og et solidt hjemmearbejde af mælkeproducenten. Hans beredskab i form af rådgiverne i Landboforeningen i samarbejde med bank og kreditforeninger fik hurtigt beregnet, vurderet og finansieret. Familiens beslutning om gårdkøb var forhandlet på plads i løbet af 14 dage. Størrelsen på beslutningens omfang illustreres af, at det drejede sig om en fordobling af balancen på bedriften. Netværk Vores mælkeproducent havde de sidste 10 år haft en rolig periode. Han havde lagt vægten på økonomisk konsolidering. Lidt tilpasningsinvesteringer i form af kvote og jordkøb havde sikret en rentabel produktion. Men samtidig var mælkeproducenten god til at formulere sine tanker om fremtiden, herunder at han forventede at gennemføre et produktionsspring inden for nogle år. Familien, bank, kreditforening og konsulenter på LandboSyd havde alle samme informationer og et præcist billede af landmandens muligheder og forventninger. Der var ingen nedskrevne papirer herom, men han var blot opmærksom på at nævne det, når der var opgaver, der skulle udføres. Denne mælkeproducents styrke er, at han har skabt sig et netværk af rådgivere, som kan mobiliseres den dag, beslutningerne skal tages. Data og oplysninger er ikke rådgivning I en anden sag har jeg oplevet at sidde til bankmøde med fagkonsulenter, hvor 1½ time er gået med at finde ud af, om et resultat skyldes foderudnyttelse, årets avl eller opgørelsen af beholdninger. Problemet blev løst. Nogle kunne opfatte det som rådgivning. Jeg var flov over at skulle bruge alles tid på noget, der skulle være på plads. I allerhøjeste grad et eksempel på tidsspilde og forkerte signaler pga. uklare aftaler og forventninger landmand og rådgivere imellem. I eksemplet med gårdkøbet var der ingen forkromede rådgivningsprodukter. Bedriften fik løbende markplan, foderplan, halvårsregnskab og årsregnskab. Disses produkters indhold af data og oplysninger er en del af beredskabet, der skaber rådgivning næsten før behovet opstår. Ved hjælp af disse relativt simple (men afstemte) produkter var der årligt svar på spørgsmålene: Hvor god er jeg? Hvor stærk er jeg? Svarene gav et præcis billede af landmanden til ham selv og hans rådgivere. Ved hjælp af data og ajourførte oplysninger er der skabt forudsætning for at yde rådgivning og dermed for underskriften på købet af gården. (I parentes bemærkes kræver svaret brug af en hjemmegjort benchmarking model, fordi der på landsplan er manglende vilje til at indarbejde ejeraflønning og egenkapitalaflønning til beskrivelse af virksomhedens resultat). Rådgivning Rådgivning er, når kvægbrugerens forudsætninger, personlig genskaber og netværk kobles, så rådgivningen giver de råd, der virker. Råd, der virker er ikke nødvendigvis det samme som det rigtige råd - det sidste kan være forkert, fordi der sub-optimeres, eller fordi selve gennemførelsen af handlingen tager for meget kraft fra helheden. I sagen med mælkeproducenten, der køber ejendom, er det rådgivning, når jeg allerede, før der er konkrete planer for udvidelsen, overbeviser en travl og noget skeptisk landmand om det fornuftige i at ansøge om dyrevelfærdsstøtte. Det er rådgivning, når økonomikonsulenten beskriver en aggressiv skattestrategi, selv om det koster lidt at udskyde skattebetalingerne, og det er rådgivningen, når planteavls- og kvægbrugskonsulent inden planlægningen har vekslet et par ord om hvilke mulighederne, der er, såfremt besætningen senere skal ekspandere yderligere. Det er effektiv og resultatorienteret rådgivning, når alle taler samme sprog og kan koncentrere 12

4 sig om opgaven frem for at skulle finde grundoplysninger og vurdere på usikre data. KvægCirklen Eksemplerne ovenfor er ikke enestående og kunne sagtens være gennemført af rutinerede rådgivere. Min påstand er dog, at mælkeproducenten fik beslutningsgrundlaget om køb af gården så hurtigt på plads pga. hans måde at skabe sig et netværk sammen med sine rådgivere på. Hans evne til at give rådgiverne forståelse for, at det er både legalt og forventeligt, at de engagerer sig i hans liv og virksomhed. I LandboSyd har vi en idé om at understøtte netværket og støtte landmanden i at få dannet sit netværk vi kalder det KvægCirklen. Det er et system, der er meget lidt bureaukratisk, idet den nødvendig information og kommunikation sker via fælles løsning af opgaver og ved at se cirklens deltagere som et selvstyrende team. Kunder og rådgivere kobles sammen. Ikke nødvendigvis i det stærkeste hold, men i det hold, der virker. Den enkelte cirkel omkring kunden skifter aktivitetsniveau, afhængig af kundens aktivitet. Nedenfor er vist en skematisk oversigt for kundedelen i Kvæg- Cirklen. KvægCirklens rådgiverdel KvægCirklen er en fast struktur med information, feed back og idéudvikling. Deltagerne i cirklen er de medarbejdere, der er kundeansvarlige for kvægproducenter inden for deres fagområde. En af cirklens deltagere er kvægbrugerens nøglerådgiver. Et afledt formål er øvelsen for rådgiverne at give kort og præcis mundtlig og skriftlig information, mødedisciplin, feed back, positiv og negativ kritik, supervision, afgrænse ansvarsområder og hindre overlap og afstemme etik og holdninger. Det gør det sjovt hver dag at gå på arbejde. En medarbejder skal derfor kunne udnytte og udvikle sin viden til flere formål: Som kundeansvarlig inden for sit fagområde lave opfølgning på rådgivningen Personligt kendskab til kunden, kundens mål opmærksom på om informationer/nyheder er nyttige for hans kunde Som deltager i KvægCirklen kunne kommunikere med de andre medarbejdere i KvægCirklen. KvægCirklens produkter er ikke meterlange udskrifter, der identificerer indsatsområder men rådgivning, der via netværket i cirklen er aktive i forhold til indsatsområderne. Det er rådgivning, der kommer ud over handleplaner på papir - opfølgning på baggrund af viden om mål og aftalte ændringer er en del af cirklens natur. KvægCirklens kundedel Kundens STATUS Cirklens medarbejdere Indhold Aktivitet % fordeling KEY MANAGER Rådgivere Eksempler på Typiske (nøglerådgiver) aktivitet rapporter 3. PROJEKT 5-15 Vælges frit ØK-1 Investering Log (2-3 kunder pr. ØK-2 Samarbejde Fysiske møder KeyManager) Kvæg Planperiode Tidsplaner Planter Generationsskifte + Et ekstern Afvikling 2. AKTIV Vælges blandt ØK-1 Udvikling/ Log kundeansvarlige, ØK-2 Løbende tilpas. Budget primært økonomi Kvæg Driftsanalyser (10-15 kunder pr. Planter Fag-projekter KeyManager) + 1. HVILENDE Økonomikonsulent ØK Vedligehold ad hoc kontakt (10 kunder pr. Kvæg KeyManager) Planter 0. INGEN 0-5 ingen Ikke totalkunde 13

5 Model for rammer for kreativt, fagligt rådgivningsmiljø, der sikrer fremdrift og resultater hos kvægbruger og rådgiver Direktør Dorit Greve, LandboFyn TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget Jeg blev for nylig spurgt om, hvad jeg brænder for. Svaret er ganske enkelt. Målet er at udvikle et rådgivningsmiljø, der oser af dynamik og initiativ, der når helt ud til landmanden og gavner ham / hende i deres virksomhed. Men virkeligheden er ikke enkel. Der er meget og mange involveret, for at det kan ende med succes. De faktorer, som jeg prioriterer højt, vil blive debatteret i dette indlæg. Brug det fælles værdigrundlag De grundlæggende ting skal være på plads At arbejde hårdt og længe det kender kvægbrugeren til, men for kvægbrugeren som for rådgiveren gælder dette: Hvis vi ikke ved hvordan og i hvilken retning, vi skal arbejde, så er det spildt energi. Det er absolut vigtigt, at der i rådgivningsvirksomheden er taget stilling til på hvilket grundlag, der skal ageres. Det kræver, at der er udarbejdet et værdigrundlag, der giver medarbejderne et holdningsfundament at arbejde ud fra. I dag har mange virksomheder udarbejdet dette, men ofte ligger det i skuffen, og ingen kan huske, hvad der står i det. Det kan være fint formuleret men det er slet ikke vigtigt. Det vigtigste er, at den enkelte medarbejder har en fornemmelse for sne eller rettere en fornemmelse for værdierne i virksomheden de skal ligge på rygraden, og det kommer de kun til, når alle er involveret i at sætte grundlaget sammen og dermed er ansvarlig for det og forpligtiget til det. Aktivitet: Riv en dag ud af kalenderen. Lav sammen (medarbejdere og bestyrelse) de grundlæggende spilleregler. Gør det kort, kontant og nemt at huske. Lad det leve Brug det i hverdagen. Ledelsen skal turde lede! Rådgiveren og rådgivningen udvikler sig, når ledelsen forstår at lede. En leder skal håndtere både management og leadership. Management er den lette del budget, kontrol og bemanding. Leadership er den svære del vise retning, kommunikere og motivere. At kunne management er et must det er desuden håndgribeligt og nemt at lave diverse styringslister - derfor stopper ledelse ofte her og udviklingen går i stå. At udøve leadership derimod kræver, at lederen tør bruge sig selv som person, at lederen tør træde i karakter og være synlig. God ledelse er for mig kendetegnet ved at være ærlig og åben, at vise ærlig interesse for medarbejderne ved at acceptere styrker / svagheder, at uddelegere ansvar med tillid til den enkelte, løbende at udfordre den enkeltes indsats samt at følge op og anerkende indsatsen. Basis for det hele er at prioritere kommunikation, for her igennem vil ideer og tanker udvikle sig i virksomheden og medvirke til øget engagement. To livsfilosofier er vigtige: Det er i spændingsfeltet, udviklingen sker Det er rådgiverne, der møder kvægbrugeren de er profilerne ikke lederen. Det er vigtigt at skabe et miljø, hvor der er lyst og vilje til at tage diskussionen op eller afprøve ideer, der vil give en bedre løsning. Fejltrin skal der være plads til, for det er kun de aktive, der laver fejl er hænderne i lommen hele tiden, kan de ikke komme til skade, men heller ikke til gavn. Lederen møder kun ganske få kunder sammenlignet med medarbejderne. Men hvorfor så vælge de dygtige faglige rådgivere til ledere og dermed sætte dem skakmat i rådgivningen. Den faglige rådgiver tænder på prestige i faglig dygtighed, anerkendelse hos kunder / kolleger, frihed til at agere og til at kritisere. Det er vigtigt ikke at stoppe den dygtige engagerede rådgiver ved at give ham / hende en lederstilling i misforstået anerkendelse af dygtighed. At finde gode ledere kræver politisk mod hos bestyrelse og udvalg, til at afgive ansvar og overlade jobbet til folk med kompetence i dette, så vi ikke fortsat ender med superrådgiveren placeret på den forkerte post. Det er vigtigt at finde den enkeltes personlige kompetence og udnytte den optimalt. Aktivitet: Find kompetencerne i ledelse. Betragt ledelse som et fagspeciale. Kommuniker, kommuniker og diskuter. Accepter fejl undervejs. Netværk, der vil noget! I takt med vore kvægbrugeres udvikling til mere professionelle virksomhedsejere, så er kravet 14

6 til rådgiverne udviklet tilsvarende. Den enkelte kunde efterspørger både specialistviden og bredt kundekendskab. De to ting er sjældent forenelige i samme person. Kunsten er at matche kvægbrugerens ønsker med et team af rådgivere, der besidder de ønskede kompetencer uden at tabe fornemmelsen for den enkelte kvægbruger. Det kan gøres, når rådgiverne har mulighed for at arbejde i netværk både inden for eget hus og med andre. Forudsætningen for netværking er en lyst til at dele viden med andre til gavn for kunden. Et rådgivningsmæssigt kvalitetsløft kommer ikke ved at holde viden for sig selv, men ved at sætte sin viden og erfaring i spil. Det kræver et tillidsforhold mellem rådgiverne inden for netværket. Zapper-kulturen breder sig, også i rådgivningen - netværket giver mulighed for shop around, mens en kundeansvarlig opfylder kravet om person / historie kendskab, der betinger den optimale sammenhæng i rådgivningen. Derfor skal rådgivningsprofiler med spidskompetencer lære at agere med den kundeansvarlige sammen med back-up fra huset. Aktivitet: Find den enkelte rådgivers styrke som profil, kundeansvarlig eller back-up. Match rådgiver og kvægbruger. Fremelsk dialog og diskussion i netværket. Sæt mål og succeskriterier for rådgivningen aktiver handling. Dynamik og initiativ hvor kommer det fra? Kompetencerne hos den enkelte rådgiver er vigtig. Kompetencebegrebet opfattes traditionelt som at mestre færdigheder af faglig karakter. De formelle kompetencer dækker her over eksempelvis tekniske og IT- færdigheder, matematiske og sproglige evner samt fagspecifik færdighed. Enhver rådgiver skal have disse evner på et ønsket niveau for at være fit for job. På baggrund af de stigende krav til virksomheden om at reagere hurtigt og fleksibelt på nye udfordringer og krav fra omverdenen og dermed fra kvægbrugeren, er en mere nuanceret tilgang til kompetencebegrebet nødvendig. For at opfylde kravet til fremtidens dynamiske rådgiver må kompetencebegrebet udvides til også at omfatte de uformelle kompetencer. De dækker over de menneskelige egenskaber såsom selvstændighed, fleksibilitet, kommunikationsevner, samarbejdsevner og kreativitet. Disse kompetencer er forbundet med de holdningsmæssige aspekter som personlige værdier og engagement i arbejdet. Den indre motivation fremelskes af det meningsfulde arbejde, som man har ansvar for og får feed-back på. Virksomheden skal være bevidst om, at medarbejderudvikling skal dække den brede kompetenceudvikling. Det gælder om at styrke den enkeltes stærke side. Det vil dog over tid skabe større forskelle på medarbejderne. De forskellige medarbejdergrupper skal kunne håndteres. Forudsætningen for optimal præstation og fortsat kompetenceudvikling er en virksomhedskultur, der opfordrer til udvikling og læring. Aktivitet: Sæt fokus på det udvidede kompetencebegreb. Udvikl på de stærke sider hos den enkelte det er sjovest. Gør udvikling til et must i virksomheden. 15

7 Produktionsdata og økonomiske data samt udvikling af enkle værktøjer grundlaget for en inspirerende rådgivning/sparrring, der kan sikre vækst på bundlinjen og et godt landmandsliv Seniorforsker Mogens Lund, Fødevareøkonomisk Institut TEMA 1 Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget Tallene i regnskabsstatistikken på FØI viser, at over halvdelen af alle danske kvægbedrifter har driftsunderskud, når der indregnes fuld arbejdsog kapitalaflønning. Der er derfor god grund til, at Dansk Kvæg er meget fokuseret på at forbedre økonomien i de danske kvægbrug. Konsekvenserne af røde tal på bundlinjen er ikke lige store for alle. En velkonsolideret ældre landmand med en solid bankbog, der ikke skal videreføre bedriften til andre, skal nok få det til at gå indtil pensionsalderen. Er der ikke gennemført store udvidelsesinvesteringer og har ens ægtefælle et godt betalt job, er der næppe heller grund til bekymring. Men den gruppe af producenter, der vil drive virksomhed med mælke- og kødproduktion også om 5 til 10 år, kan og bør ikke acceptere konstante økonomiske underskud i driftsregnskabet. Hobby eller virksomhed? Kører driften år efter år med økonomiske underskud, er mælkeproduktionen en dyr hobby. Et problem i dag er, at Ø90 regnskaberne, som er det mest udbredte regnskabssystem i landbrugserhvervet, reelt ikke giver mulighed for at vurdere, om driften giver økonomisk overskud eller underskud. Det skyldes først og fremmest, at der sker en sammenblanding af bedriftens økonomi med privatøkonomien. Et hovedargument for at bevare sammenblandingen er, at et landbrug både er en arbejdsplads og et hjem kan det være politisk begrundet? Der er ikke forsvarligt at drive kvægbedriften mere som hobby end som virksomhed, når man kommer op på 150 malkekøer eller mere og ikke blot har ansvaret for sin egen familie men samtidig har 2-3 medarbejdere ansat og skal forvalte kreditgivernes mange penge. Driftsledelse I et typisk kvægbrug med 150 køer plus alt det løse kan der meget nemt være en omsætning på 3,5 til 4 mio. kr. på årsbasis. Der skal derfor ikke være mange svigt i driftsledelsen, før overskuddet vendes til et økonomisk underskud. Kvaliteten af driftsledelsen er altså den bestemmende faktor for, hvorvidt den professionelle kvægbruger vil opnå økonomisk succes eller det modsatte. Den mest relevante definition på ledelse kan bedst udtrykkes som evner til at omgås andre mennesker. Det viser sig i evnen til at have føling med andres værdier og tanker; i evnen til at motivere mennesker; i evnen til at skabe resultater gennem andre; og i evnen til at se potentialet hos ens medmennesker. Størsteparten af denne ledelseskapacitet har karakter af såkaldt Tavs viden, dvs. den kan ikke udtrykkes direkte i ord. Det betyder, at den må indlæres gennem det, man på moderne dansk vil kalde Learningby-doing, dvs. øvelse gør mester. Men i sin driftsledelse bør kvægbrugeren kunne få kvalificeret med- og modspil af sine rådgivere. Rådgivning Meget af det, der omtales som rådgivning, er reelt løsning af serviceopgaver. Det gælder alt registreringsarbejdet og udarbejdelsen af f.eks. gødningsplaner, regnskaber, produktionskontroller og de mange ansøgnings- og kontrolskemaer. Som følge af edb-udviklingen og stadig stigende krav fra de offentlige myndigheders side vil der nok også fremover blive registreret endnu flere data i bedrifterne. Den store udfordring i fremtidens rådgivning bliver derfor at få en optimal udnyttelse af de mange dataregistreringer, så landmænd kan træffe de bedst mulige beslutninger på alle styringsniveauer. Ikke mindst når det gælder de strategiske beslutninger, som f.eks. opførsel af ny stald, køb af tillægsejendom eller større jordkøb, vil det være helt afgørende, at landmanden har et gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Her kan konsulenterne være til stor gavn, men det kræver, at de er klædt på til at klare rådgivningsopgaven og får den nødvendige efteruddannelse - og at landmanden er indstillet på at betale for en kvalitetsrådgivning. Der er ingen tvivl om, at konkurrencen om kunderne, også på landbrugsområdet, skærpes betydeligt i disse år. Men skal der konkurreres på kvalitet eller pris? Rådgivningsværktøjer Der findes et meget store antal rådgivningsværktøjer på hylderne. Der mangler ikke værktøjer, måske er der tværtimod for mange, så rådene bliver mange og forskellige. Hovedproblemet er at få koordineret anvendelsen af værktøjerne, dataudnyttelsen og rådgivningen, så den enkelte kvægbruger tilbydes en mere sammenhængende rådgivning. Siden slutningen af halvfjerdserne har vi kendt begrebet tværfaglig rådgivning, der har skiftet navn til helhedsrådgivning og totalrådgivning. Kært barn har som bekendt mange navne, men 16

8 ønsket har været at koordinere rådgivningen til landmanden. Succesen har ikke været overvældende. Her i 2003 forsøger vi så endnu gang med at introducere et nyt helhedsorienteret rådgivningskoncept, som kaldes Balanced Scorecard. Når vi tror på det koncept, er det fordi, at det har fundet praktisk anvendelse med stor succes i mange industri- og servicevirksomheder til at skabe økonomisk fremgang og er et værktøj, der skaber sammenhæng. I Dansk Kvægs søsterorganisation Svensk Mjölk er man allerede i gang med at afprøve systemet hos mælkeproducenter. I figur 1 er vist en simpel model af det generelle indhold i konceptet. Idégrundlaget bag konceptet er, at en sammenhængende rådgivning må tage udgangspunkt i: Kvægbrugerens og dennes families mål og bedriftsstrategi, og at Målene omsættes i operationelle nøgletal og handlingsplaner, og Nøgletallene må være koordineret og dække forskellige perspektiver i bedriften, ligesom De skal være målbare, så der kan ske en opfølgning og evt. justering. Arbejdet med at udvikle Balanced Scorecards til danske kvægbrugere vil ske som en integreret del af Kvægproduktion 2010, der er et samarbejdsprojekt, hvor Dansk Kvæg samarbejder med rådgivere fra andre fagområder og forskellige forskertyper, og hvor der vil ske en udnyttelse af Studielandbrugene. Det er meget glædeligt, at Dansk Kvæg har taget dette initiativ, som skal være med til at sikre den fortsatte udvikling og dynamik til gavn for danske kvægbrugere og deres familier. Økonomi Afsætning og indkøb Mål og strategi Produktion Organisation og ledelse Figur 1. Balanced Scorecard. 17

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Hvordan kan en budgetproces forløbe?

Hvordan kan en budgetproces forløbe? Hvordan kan en budgetproces forløbe? Temadag om budgetlægning 2010 Mandag den 7. september 2009 Koldkærgård Anders Møller 9615 3069 Baggrund Koholdet har besluttet, at arbejdsprocesserne i forbindelse

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Workshop Helhedsorienteret risikostyring - 15. april 2009

Workshop Helhedsorienteret risikostyring - 15. april 2009 Resume GRUPPE 1 Behovet er meget individuelt: o Din egen risiko tærskel o Dine værdier / mål o Følelsen af personligt ansvar i forhold til familie, ansatte, samarbejdspartnere Hvad betyder mest? de eksterne

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Studerende sætter turnaround under lup

Studerende sætter turnaround under lup Der er mange af de store landbrugsejendomme, der burde overveje turnaround med jævne mellemrum. Foto: Arkivfoto. Studerende sætter turnaround under lup I sin hovedopgave, som vandt prisen som landets bedste

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Etabler en professionel bestyrelse

Etabler en professionel bestyrelse Etabler en professionel bestyrelse Kongres for svineproducenter 2014 Søren Svendgaard ssv@vfl.dk Læringspunkter fra vores bestyrelseskurser i landbruget Baggrund for mit indlæg Søren Svendgaard Videncentret

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD

MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD Kvægkongres 2015 Eva Gleerup Akademiet, Økonomi og Virksomhedsledelse MENTOR ET KOLLEGIALT SKUB FREMAD OVERSKRIFTER Om pilotprojektet Krav til mentor og landmand Resultater fra pilotprojektet Konklusioner

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere