OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE"

Transkript

1 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214

2 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Middelfart Kommune. Indledningsvist beskrives udviklingen i beskæftigelsen, hvorefter rapporten sætter fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Afslutningsvist indeholder rapporten en kort status for de fire ministermål. I nærværende rapport belyses følgende to udfordringer: Ny indsats for dagpengemodtagere i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Udviklingen i unge på kontant- eller uddannelseshjælp. I rapporten sammenlignes Middelfart med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Middelfart. Kommunerne i klyngerne varierer afhængigt af hvilke ydelsestyper man ser på. Kort om arbejdsmarkedet i Middelfart Figur 1: Udvikling i antal lønmodtagere med bopæl i Middelfart, maj. 213 maj ,8 -,7,8,7,4 1,8 Stigning i beskæftigelsen Antallet af lønmodtagere med bopæl i Middelfart kommune er steget med 1,3 pct. det seneste år, hvilket svarer til ca. 18 flere beskæftigede. Til sammenligning har Syddanmark ligeledes oplevet en stigning i beskæftigelsen på,4 pct. i samme periode.,7 1,3-1,9,7 1,2 Der ventes fremgang på arbejdsmarkedet i de kommende år.,4 Det viser regeringens seneste prognose i Økonomisk Redegørelse, maj 214. Syddanmark ventes beskæftigelsen at 1,1,5,2 -,6 stige til 555. i ultimo 214 og til 558. i ultimo ,7,1 Det er en stigning på 3.7 beskæftigede svarende til en -1,9-4 stigning på,7 pct i i 215 ventes beskæftigelsen at stige med 2.9 svarende til en stigning på,5 pct. Beskæftigelsen ventes især at stige indenfor privat service, og det er især handel, vidensservice (reklame, forskning og rådgivning mv.) og operationel service (rengøring, rejsebureauer mv.). Derudover ventes beskæftigelsen at stige inden for bygge- og anlæg. Industrien som helhed forventes at have en mindre tilbagegang. Der er dog underbrancher i industrien som forventes at have fremgang, mens andre brancher i industrien har tilbagegang. Reduktion i antallet af offentligt forsørgede I Middelfart har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med ca. 5 pct., hvilket er en større reduktion end i klyngen. Der har især været et fald i antallet af borgere på dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse, men der har også været fald i antallet af borgere på førtidspension og på kontant- eller uddannelseshjælp. Tabel 1: Omfang af offentlige forsørgede i Middelfart og klyngen. Periode Antal Andel af bef. (16-64 år) Udvikling seneste år Middelfart Middelfart Klynge Middelfart Klynge Dagpenge jun ,9 2,6-25,4-12,2 Uddannelsesydelse jun-14 9,,1-76,3-58,9 Arbejdsmarkedsydelse jun-14 29,1,2 Kth og udd.hjælp i alt. maj ,1 3,2-2,9 1,3 - Kontanthjælp maj ,3 2,2 - Uddannelseshjælp maj-14 18,8 1, Sygedagpenge maj ,3 2,2-1,7 -,9 For- og revalidering jul-14 41,2,2-4,7-6,4 Ledighedsydelse maj-14 88,4,4-21,4-12,3 Fleksjob maj ,1 1,8 8,9 1, Ressourceforløb jul-14 57,2,2 Førtidspension jul ,2 6,5-2,8-4,2 Forsørgede i alt ,4 17,1-4,9-2,8 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Note: I alt målingen summerer de nyeste månedstal fra hver måling.

3 Middelfart Fredericia Vejle Billund Vejen Aabenraa Kerteminde Tønder Langeland Esbjerg/Fanø Ærø Nyborg Sønderborg Faaborg-M. Assens Haderslev Nordfyns Kolding Varde Odense Svendborg Syddanmark Beskæftigelsesreformen og indsatsen for dagpengemodtagere Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en reform af indsatsen for dagpengemodtagere. Reformen skal bl.a. sikre at ledige kommer hurtigt i varig beskæftigelse, at ledige får en individuel og målrettet indsats og en målretning af uddannelsesindsatsen. Nedenfor sættes fokus på den nuværende indsats for dagpengemodtagere og på centrale ændringer i indsatsen som følge af reformen. Fokusområder i forhold til indsatsen for dagpengemodtagere: Individuel indsats målrettet den enkelte lediges behov Hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet Virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder Målrettet opkvalificering ift. behovene på arbejdsmarkedet, for ledige der mangler kompetencer I juni 214 var ca. 44 borgere på dagpenge i Middelfart. Det er ca. 15 færre end i juni 213. Middelfart har samtidigt en af de laveste ledighedsprocenter i Syddanmark. Fælles og intensiveret kontaktforløb Med aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen skal de ledige i de første 6 måneders ledighed have et intensivt kontaktforløb med månedlige samtaler i jobcenteret, og en kontakt der er koordineret med og inddrager a-kassen. Den enkelte ledige får samtidig større indflydelse for indsatsen, f.eks. ved selv at have ansvar for at booke samtaler. Det er væsentligt flere samtaler end de ledige typisk får i dag. I 213 fik de ledige i Middelfart i gennemsnit 2,6 samtaler i løbet af de første 6 måneders ledighed. Mange undersøgelser dokumenterer, at samtaler er et effektivt redskab til at hjælpe ledige i job særligt i første del af ledighedsforløbet 1. 8 syddanske kommuner har i 213 og -14 deltaget i et projekt med hyppig kontakt i første del af ledighedsforløbet og tilknytning af en personlig jobformidler til ledige i risiko for langtidsledighed. De første resultater af projektet tyder på, at deltagerne i projektgruppen kommer hurtigere i job end øvrige ledige selv om deltagergruppen i projektet er ledige der er vurderet at være i risiko for langtidsledighed. Individuel indsats med fokus på virksomhedsrettede tilbud Figur 2. Hvordan aktiveres dagpengemodtagerne? Fuldtidsaktiverede, 2. kvt. 214 ledige hurtigere i job. Med reformen får alle ledige ret og En tidlig, aktiv og individuel indsats kan ligeledes hjælpe 1% pligt til ét aktivt tilbud senest efter 6 måneders ledighed for 8% 3-49-årige og senest efter 3 måneders ledighed for under 6% 3-årige og over 5-årige. I 213 fik 44 pct. af de ledige i Middelfart første tilbud inden for disse perioder 2. 4% 2% % Vejledning og opkval. Off. Løntilskud Jobrotation Privat løntilskud Virksomhedspraktik Jobcenteret fastlægger i dialog med den enkelte ledige, hvilket indhold den enkelte har behov for i det aktive tilbud. Hele den eksisterende tilbudsvifte kan anvendes. Mange undersøgelser viser, at virksomhedsrettede tilbud særligt i private virksomheder er den mest effektive aktiveringsform til at hjælpe ledige i job, og reformen lægger også op til at virksomhedsrettede tilbud skal prioriteres. Som figur 2 viser, var Middelfart i 2. kvartal 214 den kommune i Syddanmark der i højest grad anvendte virksomhedsrettede tilbud til dagpengemodtagerne. Der er dog flere kommuner der anvender privat løntilskud mere end Middelfart. Målretning af uddannelsesindsatsen Aftalen betyder samtidig at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færres kompetencer og til forløb målrettet behovene på arbejdsmarkedet. Det indebærer bl.a. at 6 ugers selvvalgt uddannelse erstattes af ret til 6 ugers uddannelse for ufaglærte og faglærte ledige og en mulighed for ufaglærte ledige til at tage uddannelse på 8 pct. af dagpengesatsen. 1 Se bl.a. Rosholm og Svarer (21): Effekter af samtaler i den aktive arbejdsmarkedspolitik 2 Opgjort for dagpengemodtagere der blev ledige i perioden 3. kvt kvt. 213 og som var på dagpenge 3/6 måneder efter nyledighed. I hele regionen fik 43 pct, tilbud inden for 3/6 mdr.

4 Færre unge får kontant- eller uddannelseshjælp Den 1. januar 214 trådte kontanthjælpsreformen i kraft, hvilket bl.a. indebærer en ny indsats for de unge på kontanthjælp, og at unge kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse fremover skal modtage uddannelseshjælp. Nedenfor sættes fokus på udviklingen i unge på kontant- og uddannelseshjælp i Middelfart i de første måneder efter, at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft. Fokusområder i forhold til indsatsen for unge på kontant- og uddannelseshjælp: Fortsat udvikle den uddannelsesrettede indsats, f.eks. i forhold til brobygningsforløb og ved at fastholde og udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne Tværgående og koordineret indsats og brug af mentorer for at hjælpe unge med barrierer i uddannelse eller job Brug af virksomhedsrettede tilbud bl.a. til uddannelsesafklaring og til at lade de åbenlyst uddannelsesparate og jobparate arbejde for ydelsen Kontanthjælpsreformen styrker den uddannelsesrettede indsats Med kontanthjælpsreformen styrkes uddannelsesfokus for de unge uden uddannelse. Alle unge under 3 år skal have et uddannelsespålæg tidligere var det kun de unge under 25 år. Den uddannelsesrettede indsats styrkes bl.a. gennem vejledningsindsats, brobygningsforløb og ved at lade indsatsen foregå i et uddannelsesmiljø. Unge med f.eks. sociale og psykiske barrierer skal hjælpes i uddannelse bl.a. gennem brug af mentorer og en koordineret og tværgående indsats. De unge, der har en uddannelse, modtager fortsat kontanthjælp. For dem er målet hurtigst muligt at komme i job. Middelfart har flere tiltag, der styrker den uddannelsesrettede indsats. F.eks. har man i samarbejde med Fredericia opbygget et samarbejde med IBC og EUC Lillebælt, hvor de studieforberedende forløb understøtter de unges vej til at påbegynde en ordinær uddannelse. Færre unge i Middelfart får kontant- eller uddannelseshjælp Figur 3. Udvikling i unge på kontant- og uddannelseshjælp, fuldtidspersoner, maj 13 maj 14, pct. % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% -4% -19% -7% -11% Middelfart Klynge Syddanmark I alt -24 år år Figur 4. Antal påbegyndte forløb på kontantog uddannelseshjælp i feb.-apr., Middelfart 1.2 I maj 214 fik ca. 22 unge enten kontant- eller uddannelseshjælp i Middelfart. Middelfart har i forhold til sammenlignelige kommuner relativt få unge på kontant- eller uddannelseshjælp (4,8 pct. i maj 214 mod 5,6 pct. i sammenlignelige kommuner i klyngen). Størstedelen af de unge er uden uddannelse ca. 8 pct. og dermed på uddannelseshjælp. Det er især de helt unge under 25 år, der fylder i gruppen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 73 pct. er således under 25 år. Antallet af unge på kontant- eller uddannelseshjælp i Middelfart er faldet med næsten 2 pct. det seneste år. Det er et større fald end gennemsnittet i både klyngen og Syddanmark. Som figur 3 viser, er faldet især blandt de årige, hvor der det seneste år har været et fald på 38 pct En analyse foretaget af Beskæftigelsesministeriet viser, at andelen af unge, der er gået fra kontant- eller uddannelseshjælp til uddannelse er steget fra 213 til 214 særligt blandt de årige (på landstal) 3. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skyldes dog også, at færre unge i 214 starter i et forløb på kontant- eller uddannelseshjælp. Som figur 4 viser, er antallet af påbegyndte forløb på kontant- eller uddannelseshjælp i Middelfart på det laveste niveau siden Beskæftigelsesministeriet (august 214): Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen

5 Kort status for de nye Ministermål Fig. 5: Udvikling i antallet af unge dagpenge- og uddannelseshjælps-, kontanthjælpsmodtagere, juni. 13 juni. 14. Flere unge skal have en uddannelse. Udvikling i antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp Middelfart har en større reduktion i antallet af unge på dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp end klyngen og Syddanmark. Middelfart har samtidigt en lavere andel af unge på offentligt forsørgelse end klyngen og Syddanmark generelt. Fig. 6: Udvikling i tilgangen til førtidspension, jul. 13 jul. 14 (rullende år) Tilgang til førtidspension Tilgangen til førtidspension er det seneste år reduceret med ca. 11 pct. i Middelfart, hvilket er mindre end i både klynge og Syddanmark. Imidlertid er tilgangen til førtidspension i Middelfart på niveau med Syddanmark og lavere end klyngen, når der er taget højde for befolkningens størrelse. Fig. 7: Udvikling i antallet af langtidsledige, maj. 13 maj. 14 Langtidsledige Det seneste år er antallet af langtidsledige i Middelfart faldet ca. 28 pct., reduktionen er større end reduktionen i både Syddanmark og klyngen generelt. Middelfart har samtidig en relativt lav andel af arbejdsstyrken i langtidsledighed i forhold til både klyngen og Syddanmark. Fig. 8: Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder, jan.13 dec. 13 Virksomhedssamarbejdet Andelen af Middelfarts virksomheder, der samarbejder med et jobcenter om f.eks. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og fleksjob er lidt højere end niveauet for både Syddanmark og klyngen.

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE 2014 2015 FORMÅLET MED DAGEN Drøfte udviklingen på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune Udpege og drøfte de vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere