Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011"

Transkript

1 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag kic

2 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale og IT-personale i Odsherred Kommune, ansat efter overenskomst mellem KL og HK/KOMMUNAL (KL-nr ). Forhåndsaftalen skal ses i sammenhæng med overenskomsten, procedureaftalen inden for KTO-området, fællesaftalen om Ny Løn m.v., fordi forhåndsaftalen kun viser de lønforhold, som HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune på forhånd har taget stilling til. Det betyder, at forhåndsaftalen ikke gengiver de lønforhold, der er fastlagt i overenskomsten, fx om obligatorisk funktionsløn eller kvalifikationsløn, og det skal stadig overvejes ved de lokale årlige lønforhandlinger, om der ud fra en konkret vurdering af funktionerne og medarbejderens kvalifikationer skal gives en lønforbedring. 2. Funktionsløn Betegnelse Beskrivelse Beløb Praktikvejleder Uddannelsesansvarlig Medarbejdere, der udfører funktionen som praktikvejleder eller er uddannelsesansvarlig. Tillæg på kr. Gælder assistenter på grundløn kr., kr. eller kr. og specialister på grundløn kr. (fra trin 32) eller kr. Tillægget ydes til de medarbejdere, der indgår i Odsherred Kommunes praktikvejledernetværk, dog tidligst fra den måned, hvor de første gang udfører funktion som praktikvejleder/uddannelsesansvarlig. Tillægget deltidsreguleres ikke. Bilag 2 beskriver praktikvejlederens og den uddannelsesansvarliges rolle. Dok Sag

3 It-superbruger Indholdet af funktionen er beskrevet i notat fra IT-afdelingen (bilag 1 til denne forhåndsaftale). Tillæg på kr. Højst 12 tillæg. Erstatter tidligere ydede tillæg for samme funktion. 3. Kvalifikationsløn Betegnelse Beskrivelse Beløb Kommunom Fagdel/Valgfagsdel Gælder kun for ansatte på grundløn kr., jf. overenskomstens 6, stk. 4, nr. 1 a 3 løntrin Diplomuddannelser (se overenskomstens 6, stk. 4, pkt. 1 b og c) Professionshøjskolen Metropols/Professionshøjskolen UCCs diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration beskæftigelsesindsats uddannelses- og erhvervsvejledning børne- og ungeområdet Tillæg på kr. Det Informationsvidenskabelige Akademis diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserede systemer. 4. Generelle bestemmelser Aftalen træder i kraft pr. 1. april Aftalen gælder i overenskomstperioden frem til 31. marts Forhåndsaftalen kan ændres ved enighed mellem parterne. Hver part kan opsige aftalen til ophør med 3 måneders varsel. Hvis overenskomstens parter aftaler regler, som Dok Sag

4 angår forhold, der er omfattet af denne forhåndsaftale, optager kommunen og HK/KOMMUNAL forhandling om betydningen heraf for forhåndsaftalen. Tillæg er angivet i årlige beløb i niveau, medmindre andet er anført. Funktions- og kvalifikationsløn udbetales i forhold til beskæftigelsesgrad, medmindre andet aftales. Der henvises til gældende procedureaftale med hensyn til tidsfrister for forhandlinger, forhandlingskompetence m.v. Dato: 22. september 2011 For Odsherred Kommune: For HK/KOMMUNAL: Kirsten Markvardsen Kirsten Johansen Dok Sag

5 Superbruger Bilag 1 Forudsætningerne for funktionen som superbruger. Udførelsen af opgaven som superbruger sker indenfor pågældendes nuværende stilling. Dette betyder, at kommunens ledelse har prioriteret, at den stigende teknologianvendelse og de mange lokationer, som kommunen består af, kræver, at der ud over teknikerne i IT-afdelingen er behov for 12 medarbejdere, som kan give brugerstøtte i dagligdagen. Funktionen kan beskrives således: Betegnelse: Organisation: Superbruger. Superbrugeren refererer direkte til IT-afdelingen på rådhuset i spørgsmål indenfor arbejdsområdet. Superbrugeren er fysisk placeret i den afdeling, som vedkommendes primære ansættelse vedrører. Hovedopgaver: Superbrugerens primære opgaver vil bestå i at understøtte brugere i anvendelse af applikationer, som er af tværgående karakter, såsom dokumenthåndtering, officeprodukter, Internet m.v. Superbrugeren skal endvidere medvirke ved afhjælpning af mindre tekniske problemer f.eks. små installationsopgaver efter vejledning fra IT-afdelingen, afhjælpning af printerproblemer, opdatering af programmer mv. Superbrugeren samarbejder med IT-afdelingen om de i hverdagen fremkomne problemer. Superbrugeren vil således være den første kontakt brugeren har i forhold til IT-organisationen. Kan Superbrugeren ikke løse brugerens problem retter denne henvendelse til IT-afdelingen, der herefter har ansvar for problemets løsning. Uddannelse: Arbejdstid: Superbrugeren forventes ikke at besidde nogen egentlig uddannelse indenfor ITområdet. Pågældende forventes til gengæld at have interesse og flair for anvendelsen af IT, f.eks. gennem hyppig anvendelse af IT såvel arbejdsmæssigt men også gerne privat. Der er ikke fastsat et bestemt tidsforbrug for opgaven, og Superbrugeren må være indstillet på, at tidsanvendelsen kan variere meget gennem året. Således kan der i perioder være tale om flere samlede arbejdsperioder, hvor der skal arbejdes med ITopgaven, ligesom det kan forekomme, at arbejdet skal udføres udenfor normal arbejdstid. Funktionstillægget dækker ikke mer-/overarbejde. Dok Sag

6 Bilag 2 Kontorelever i Odsherred Kommune Den uddannelsesansvarliges rolle Ansvar: Rekruttering og ansættelse af elever Den faglige og teoretiske gennemførelse af uddannelsen Kompetenceudvikling af praktikvejledere Udvikling af værktøjer til uddannelsesplanlægning, evalueringssamtaler m.v. Elevbudgettet Opgaver: Overordnet uddannelsesplanlægning i samarbejde med centerchefer, praktikvejledere og elever Kontaktperson til Niels Brock Understøtte praktikvejlederrollen - fagligt og personligt efter behov Understøtte eleverne fagligt og personligt efter behov Planlægge og deltage i evalueringssamtaler med elever og opfølgning herpå Etablering og understøttelse af internt elevnetværk Etablering og understøttelse af internt praktikvejledernetværk Deltage i eksterne ERFA - netværk for uddannelsesansvarlige Overholdelse af budget herunder indhentning af refusioner. Dok Sag

7 Praktikvejlederens rolle Ansvar: Planlægning af praktikforløbet i centret/afdelingen/institutionen, herunder kompetence til at tilrettelægge/justere opgaveforløb, udvælge kolleger til oplæringsopgaver Opfyldelse af læringskravene. Højt fagligt niveau og passende udfordringer Vejledning og understøttelse af kolleger i oplæringsrollen efter behov Opfølgning på elevers fravær Værdi - controller: Skabe dialog om de personalepolitiske værdier i forhold til opgaveløsning, det at være medarbejder og kollega samt forventninger til adfærd. Løbende opfølgning på praktikforløbet Gennemførelse af evalueringssamtaler med elever. Forventninger: Solidt overblik over centrets/afdelingens samlede opgaver Gennemslagskraft i form af at kunne skabe respekt om elevopgaven hos kolleger Pædagogiske evner i forhold til at tilrettelægge praktikforløb som sikrer, at de faglige udfordringer matcher elevens forudsætninger og forventninger Personlige kompetencer i forhold til kommunikation, coaching, feedback Forståelse for at opgaveløsningen skal have høj faglighed Forståelse for, at læringsaspektet har høj prioritet Lyst til løbende at deltage i relevant kompetenceudvikling Lyst til at indgå i internt praktikvejledernetværk Lyst til løbende at forbedre elevuddannelsen via dialog med uddannelsesansvarlig og elever m.fl. Dok Sag

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7...

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7... Side 1 af 32 Leveret af EG Kommuneinformation 30.11 O.11 Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. Status Gældende Ikrafttrædelse 01-04-2011 Type Overenskomst Nummer 30.11 Udstedelse 07-07-2011

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening KL Gentofte Kommune Gentofte Kommunalforening Resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2008 er nu indarbejdet i overenskomsten og aftalen

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010

En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 En skattekiste af inspiration til de lokale lønforhandlinger på sosu-området i 2010 Høreomsorg Inspiration til de lokale

Læs mere

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere