Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening"

Transkript

1 Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløsheds kasse. Mejeristen udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: CS Grafisk A/S Over Hadstenvej Hadsten Tlf.: Næste nummer udkommer den 13. september 2011 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 15. august 2011) Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde i. Foråret er kommet til Danmark, med foråret kommer også alle generalforsamlinger i DMF. Jeg har været på næsten alle de afholdte generalforsamlinger, det er altid dejligt at komme til de forskellige forsamlinger. Afdelingerne har hver deres måde at gøre tingene på. Spørgelysten ved dette års generalforsamlinger samles mest omkring den nye overenskomst, hvilket selvfølgeligt er helt naturligt. Det er mit indtryk at alle har fået svar på deres spørgsmål, og der har været en god debat. DMF s medlemmer har stemt JA til den nye overenskomst. Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47 %, og samlet i fællesoverenskomsten 51 %. 73,8 % af DMF s afgivne stemmer, stemte JA, hvilket svarer til at kun 34,7 % af medlemmerne stemte ja. Afstemningsresultatet giver naturligvis stof til eftertanke, og forhandlingsudvalget vil gennemgå hele forløbet før, under og efter overenskomstforhandlingerne. Det at skulle forny en overenskomst er et langt sejt træk. Samle medlemmernes ønsker, udveksle krav først med kollegaerne i fællesoverenskomsten og derefter med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Derefter kommer de egentlige forhandlinger, som ind imellem kan virke noget langtrukne, for til sidst at ende i et forhandlingsresultat. Så er vi tilbage hvor vi startede, urafstemning med det resultat I har læst ovenover. Jeg ved godt at mange af DMF s medlemmer har svært ved, at se hvor netop de har fået forbedringer denne gang. Mulighederne var meget minimale og rammen meget stram, og forhandlingsudvalget får derfor heldigvis allerede om to år en ny mulighed. Der er mere omkring OK2011 inde i bladet. Spørgsmål: Er mejeribrugets arbejdsgivere lige så skurkagtige som rengøringsbranchens? Rengøringsbranchen har rigtig mange brodne kar, som snyder medarbejderne alt det de kan komme efter, men sådan er det dog heldigvis ikke i mejeribruget. Men der kan ske fejl i mange led, bl.a. indberetning fra arbejdslederen, indtastning på lønningskontoret, forkert tolkning af overenskomsten eller direkte snyd (den sidste er sjælden). Det er derfor utrolig vigtigt at man tjekker time- og lønsedler, og kontakter sin tillidsmand eller undertegnede lige så snart man er i tvivl om tingene passer. Jo før eventuelle fejl bliver rettet, jo lettere er det at få rettet dem op. Nr. 2 Tirsdag den 31. maj årgang. Lars Gram

3 Generalforsamling afd. 910 Sjælland DMF afd. Sjælland afholder generalforsamling på Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre, onsdag d. 15/ kl. 17:00 hvor vi mødes ved receptionen kl. 16:45. Vi starter med rundvisning i Fermertering afd. hvor Peter Drescher viser os rundt. Ledsager indbydes Generalforsamlingen starter ca. kl. 18:00, og efter generalforsamling vil der være en bid mad. Så tilmelding til generalforsamling og spisning skal ske senest fredag d. 10/ hos: Torben Madsen tlf Christian Uhre tlf Benny Pedersen tlf Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af suppleant til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Valg af revisorsuppleant 8. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandling, skal være i formanden hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 9. Info fra Lars Gram 10. Eventuelt P.b.v. Torben Madsen Ekstraordinær generalforsamling i afd. 901 Pga. af overenskomst forhandlingerne blev den varslede generalforsamling d. 16. marts 2011 aflyst, derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling d. 14. juni kl. 19:00 hos 3F Aabenraa, H. P. Hansens Gade 21, 6200 Aabenraa. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil blive serveret øl, vand og kage. Tilmelding på mail senest d. 10. juni. P.b.v. Brian Rahr Petersen Feriefonden informerer Udlejningen 2011 Udlejningen for 2011 er her i skrivende stund ganske udmærket. Hvis vi sammenligner med sidste år på samme tid har vi en bedre udlejning i Smørbøtten og næsten på samme højde vedrørende Kærneland. Feriefonden håber selvfølgelig dette vil fortsætte, så derfor går I med tanker på om Smørbøtten eller Kærneland skal være jeres feriemål, skal I nok ikke vente meget længere med at bestille. Flere uger i sommerferien er allerede fuldt optaget. Husk på vi i DMF s feriefond har to perler at byde på, Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland på Als i det sønderjyske. Forsøg med hund Som skrevet før er der åbnet for et forsøg med at kunne have hund med på Kærneland. Der er nogle enkelte retningslinier der skal overholdes i den forbindelse. Hunden skal altid være i snor. Hundens efterladenskaber skal selvfølgelig fjernes. På Feriefondens vegne Lars Gram 3

4 Udvidelsen af Uddannelsesfonden med 780 kroner over to år er et vigtigt skridt på vejen mod den kompetencelønstrappe, vi er i gang med at udvikle. Ingen andre på arbejdsmarkedet har opnået tilsvarende. Forhandler for Fødevareforbundet NNF, POUL ERIK FAARKROG Behovet for en bedre arbejdsmarkedspension stiger. Derfor havde vi gerne set loftet på 13 procent brudt, men som tiderne er, er vi tilfredse med de 12,99 procent. Forhandler for Den Grønne Gruppe i 3F, VAGN HENRIKSEN dog ikke, hvis medarbejderen har fået andet job ved fratrædelsen, får pension eller af anden årsag ikke modtager dagpenge. Ordningen gælder for opsigelser, der finder sted efter 1. maj For medarbejdere, der arbejder på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. BEDRE FORHOLD FOR ELEVER Udover løn- og satsstigningerne er en række andre forhold forbedret for eleverne. Elever, der ikke allerede er omfattet af den arbejdsgiverbetalte pensions- og forsikringsordning, bliver fra 1. juli omfattet af en særlig forsikringspakke hos PensionDanmark. Pakken betales af arbejdsgiveren. Forsikringspakken indeholder: Løbende supplerende førtidspension ( kr. årligt) Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme ( kr.) Sum ved dødsfald ( kr.) Sundhedsordning i Falck Healthcare/ PensionDanmark HVAD DEN NYE OVERENSKOMST BETYDER FOR DIG FLERE PENGE I LØNNINGSPOSEN Timeløn stiger med: 1,60 kr. pr. 1. april ,25 kr. pr. 1. april 2012 Genesatser stiger med: 1,5 % pr. 1. april ,0 % pr. 1. april 2012 Stigningen af genesatserne bliver udmøntet, så de laveste satser bliver tilgodeset mest. Pensionen stiger til 12,99 % pr. 1. juli 2011 Elever Timeløn stiger med: 2,0 % pr. 1. april ,5 % pr. 1. april 2012 Genesatser stiger med: 1,5 % pr. 1. april ,0 % pr. 1. april 2012 FLERE PENGE TIL FONDENE Overenskomstfonden forhøjes med: 5 øre pr. time pr. 1. april øre pr. time pr. 1. april 2012 Mejeribrugets uddannelsesfond forhøjes med: 260 kr. pr. medarbejder pr. 1. april kr. pr. medarbejder pr. 1. april kr. pr. medarbejder pr. 1. oktober 2012 FIU-fonden forhøjes med 5 øre pr. time pr. 1. april 2011 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Hvis en medarbejder opsiges uden egen skyld, skal arbejdsgiveren betale en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Nemlig kroner efter tre års ansættelses, kroner efter seks års ansættelse og kroner, hvis ancienniteten overstiger otte år. Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales Anciennitet For elever, der har arbejdet indenfor branchen, før de påbegyndte deres uddannelse, medregnes alt nuværende og tidligere opnået anciennitet i den samlede anciennitetsopgørelse efter endt uddannelsestid. BEDRE FORHOLD FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Arbejdsmiljørepræsentanter får samme beskyttelse, efter de er ophørt med at fungere som arbejdsmiljørepræsentanter, som den beskyttelse tillidsrepræsentanter har i dag. Det vil sige, at såfremt de har fungeret som arbejdsmiljørepræsentant i mindst et år, opnår de et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger udover varslet som almindelig medarbejder. Samtidig er parterne blevet enige om at sikre arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsforhold. De får nu fri mobiltelefon (ikke til privat brug) og adgang til internet, it-, kontor- og mødefaciliteter. NATARBEJDE OG HELBREDSKONTROL Medarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejde. Herefter skal natarbejdere tilbydes helbredskontrol mindst hvert andet år. Undersøgelsen skal ikke nødvendigvis foretages af en læge, men der skal være en læge, der kan supervisere undersøgelsen og spørges til råd. Oplysninger, der kommer frem i forbindelse med helbredsundersøgelsen, er fortrolige og tilhører den undersøgte medarbejder. FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

5 Med de bedre varslings- og anciennitetsbestemmelser, sundhedsordningen og forsikringerne i forbindelse med dødsfald og kritisk sygdom har vi fået sikret eleverne hele vejen rundt. Forhandler for Danske Mejeristers Fagforening, LARS GRAM På chaufførområdet fik vi sikret arbejdspladser ved at give arbejdsgiverne den fleksibilitet, de har brug for. Og vel at mærke på en måde, som sikrer medarbejdere ansat før den 1. april Forhandler for 3F s transportgruppe, KIM PODER ANDRE ELEMENTER I OVERENSKOMSTEN VÆRN MOD SOCIAL- OG LØNDUMPING For at modvirke social- og løndumping er parterne blevet enige om en række tiltag. Blandt andet muligheden for løntjek. Således kan en organisation, der har mistanke om løndumping af en ansat eller en gruppe ansatte på en virksomhed, få lønoplysningerne udleveret hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Parterne er enige om, at indsatsen mod social dumping skal ske gennem følgende tiltag: Overholdelse af gældende lovgivning En effektiv efterlevelse af de gældende regler Enhver form for omgåelse af overenskomsten er uacceptabel VIKARER Parterne vil søge af få implementeret vikardirektivet i Fællesoverenskomsten. Det tilstræbes, at implementeringen er tilendebragt senest 1. november TJEK PÅ UNDERLEVERANDØRER Forbundene har mulighed for at bede Mejeribrugets Arbejdsgiverforening om et møde, hvis en underleverandør for en virksomhed, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er ramt af en lovligt varslet konflikt. På mødet kan parterne drøfte de sympatikonfliktramte opgaver. På samme måde kan Mejeribrugets Arbejdsgiverforening anmode om møde med forbundene. UDVIDELSE AF BETALT FORÆLDREORLOV Perioden med betalt barselsorlov udvides med to uger. En uge øremærket til henholdsvis mor og far. Reglerne gælder for børn, der er født eller adopteret efter d. 1. april 2011 STARTLØN Perioden med startløn udvides til henholdsvis 480 timer (3 måneder) og 1282 timer (8 måneder). CHAUFFØROMRÅDET På chaufførområdet udgår følgende tillæg: Afsavnstillæg Tillæg for anhænger/sættevogn Tærepenge Tillæg for langturstransport For chauffører ansat før 1. april 2011 AFLØNNINGEN AF MEDARBEJDERE, DER ER ANSAT TIL WEEKENDARBEJDE, ÆNDRES. SÅLEDES VIL TO GANGE 12-TIMERS WEEKENDARBEJDE BLIVE AFLØNNET SOM 37 NORMALTIMER ydes i stedet et personligt stedbestemt tillæg. Tillægget beregnes på baggrund af en opgørelse af den enkelte chaufførs indtjening på de ovenstående tillæg i perioden 1. april 2010 til 31. marts Velfærdsforanstaltninger I og med at tærepenge og tillæg for langturstransport udgår, skal virksomhederne sikre, at bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven omkring velfærdsforanstaltninger kan overholdes. Overarbejde for chauffører Overarbejde opgøres over en periode på 8 uger. Der udbetales først overtid, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i den 8 ugers periode overstiger medarbejderens aftalte arbejdstid. WEEKENDARBEJDE Aflønningen af medarbejdere, der er ansat til weekendarbejde, ændres. Således vil to gange 12-timers weekendarbejde blive aflønnet som 37 normaltimer. Der udbetales til gengæld ingen tillæg. Efter 9 måneders ansættelse udbetales sygeløn efter den nye aflønningsform. PENSIONSFORHOLD FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere, der kommer fra andre brancher og bliver ansat i et fleksjob, kan forblive i den arbejdsmarkedspensionsordning, de kommer fra. Dermed kan de bibeholde deres invalidedækning. Det er arbejdsgiverens pligt at kontakte PensionDanmark, når arbejdsgiveren ansætter en medarbejder i fleksjob. AFTALE OM UDLICITERING Sideløbende med overenskomstforhandlingerne har de tre forbund forhandlet en aftale om udlicitering af chaufførområdet hjem med Arla Foods, som nu skrinlægger planerne om udlicitering. De tre forbund har aftalt med Arla Foods, at der ikke sker yderligere udlicitering af chaufførområdet i overenskomstperioden. Aftalen gælder udlicitering af yderligere driftstimer på mælkeindsamling i Danmark og på distributionsområdet i Danmark. Aftalen betyder også, at chauffører, der bliver berørt af udlicitering af mellem- og systemtransport, vil blive tilbudt en anden stilling som distributionschauffør i Arla Foods. Aftalen gælder i perioden frem til overenskomstens udløb i HVAD SIGER FORHANDLINGS- UDVALGENE OM DEN NYE OVERENSKOMST? 3F er HENRIK BLUM, FTR på Arla i Nørre Vium og forhandlingsudvalgsmedlem UDDANNELSE FIK LØFT - Overenskomsten er nok den bedst opnåelige tiderne taget i betragtning. Så selvom vi ikke fik sikret reallønnen helt, anbefaler jeg et ja. Ikke mindst fordi vi opnåede et rimeligt løft på uddannelsen. Medlem af DMF LARS LUND, Arla i Bislev, formand for afdeling 902 Nord og forhandlingsudvalgsmedlem: FIK REDDET FYRINGSTRUEDE KOLLEGER - Jeg havde jo gerne set, at de faglærte havde fået et hak opad. Men vi fik meget sidst og må så komme til fadet næste gang. Vigtigst var, at vi fik reddet vores fyringstruede kolleger, så overenskomsten får et ja fra mig. Medlem af Fødevarebundet NNF, JENS PETER PETERSEN, FTR på Slagelse Mejericenter og forhandlingsudvalgsmedlem: GARANTI FOR JOB - Ved at give arbejdsgiverne mere fleksibilitet fik vi vores udliciteringsgaranti, så vores arbejdspladser på chaufførområdet er sikret. Det er alfa og omega for mig og mine kolleger, så jeg anbefaler et ja til overenskomsten. FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

6 Overenskomst forhandlinger 2011 Så er tiden kommet til at lave en lille beretning fra overenskomstforhandlingerne 2011 og denne gang bliver det fra undertegnede. Jeg vil starte med at sige at der er meget stor forskel på hvordan jeg troede en OK forhandling foregik, til hvordan den så rent faktisk foregår. Jeg er heller ikke i tvivl om at der er stor forskel hvordan den netop overståede forhandling er foregået, til hvordan for eksempel hvordan OK 2008 forhandlingerne foregik. Samfundsøkonomi, allerede indgåede overenskomster på andre områder, baglandets forventninger, aftaler der blev lavet på sidste OK, forhandlingstraditioner, er alle nogle af de faktorer der spiller ind når der forhandles. Selvfølgelig spiller det også ind hvordan de enkelte forhandlingsudvalg er sammensat. Selve forhandlingerne Her ville jeg jo gerne kunne referere fra 10 yderst spændende og begivenhedsrige dage, men det bliver lidt svært. Jeg startede faktisk ud med at ville lave et lille referat fra hver samling. Forhandlingerne er jo opbygget sådan, at man typisk starter ved 9-10 tiden. Her forhandler forhandlingslederne. De kommer så ud og informerer forhandlingsudvalgene, når der er behov for det. Derefter går de så ind og forhandler igen, om det samme emne hvis det er nødvendigt eller noget nyt. Efter de første 2 dage så mine daglige noter noget tynde ud. Det var ikke de tungeste emner der var på banen, fortrinsvis protokollater, der ikke gav anledning til de helt store diskussioner. Og så sidder man så der og venter og vil meget gerne gøre noget, diskutere eller føle man i hvert fald yder en indsats. Indsatsen består så i at vente og når der så kommer noget der kan stilles spørgsmål til, så skal man være klar. Som sagt så blev der brugt tid på protokollaterne, som selvfølgelig også er vigtige, men dog ikke så sprængfarlige, hvorefter chaufføremnet kom på banen. Det var et stort emne og der blev retfærdigvis brugt meget tid på det, men her var det også begrænset hvad vi som DMF er havde at bidrage med bortset fra vores opbakning. Chauffør forhandler og repræsentanter må jo vide hvad der er bedst for dem, hvad der så er retfærdigt og om resultatet er godt eller skidt er der nok flere meninger om. Så utrolig meget ventetid var hvad der var på dagsordenen, uden alt for meget gang i den og det var egentlig meget kendetegnende for især de 3 første runder på Pinenhus. Det krævede tålmodighed og kunne som sagt godt være rimeligt frustrerende når man nu havde forberedt sig og var klar til kamp. Da 3. runde brød sammen i midten af februar, blev der aftalt en fjerde runde d /3 og det lå ligesom i kortene, at der enten ville komme en aftale eller også ville fortsættelsen foregå i forligsinstitutionen i København. Derfor var mine forventninger også at vi nu endelig ville komme ind på de områder, hvor det var mest interessant såsom timeløn og tillæg osv.. Det gjorde vi også, men det er nok bl.a. her at mine forventningerne til forhandlingerne var anderledes end det der var realistisk. Det gik i hvert fald stærkt med at få disse emner på plads. Så inden man havde set sig om var vi egentlig på et sted hvor en aftale ikke var så langt fra at blive indgået, så fredag aften og lørdag morgen var ret spændende, da vi ikke rigtig vidste hvilken vej det tippede. Men det gik jo så alligevel sådan at der måtte en ekstra runde til i København. I forligsinstitutionen startede det hele forfra igen. Der var lagt en tretrins plan for hvordan der skulle forhandles fra forligsmandens side, startende med de bløde emner såsom protokollater. Herefter ville tungere emner såsom timeløn og tillæg blive forhandlet. Og som en sidebemærkning skal det lige nævnes at de jyske DMF repræsentanter, ikke overraskende, havde mest glæde af det utroligt skæve billardbord. Christian Uhre Sørensen Mælkeritidendes UgeNyt samler ugens vigtigste begivenheder og nyheder i dansk mejeribrug og udsendes via hver fredag. Alle er velkomne til frit at abonnere - det er gratis - det er nemt og tilmelding sker på 6

7 Kærneland Se flere oplysninger på Er du medlem af Serviceforbundet? så lej din feriebolig gennem DMF Du kan enten vælge feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og beliggenheden i top. Falder dit valg på Djursland, så kommer du til at bo lige udenfor smukke, gamle Ebeltoft i en unik natur, direkte ned til en børnevenlig strand. Ebeltofts gamle købstadscharme er uspoleret, og du finder et hav af shoppingmuligheder, restauranter og forlystelser i og tæt på byen. F.eks. Djurs Sommerland: Danmarks sjoveste sommerland. Eller den fantastiske zoologiske have med safari. Du og familien har også muligheden for at muntre jer i Kattegat Centret, stedet med masser af hajer og forskellige våde aktiviteter for børn og voksne. Prøv Tante Andantes Hus! Her er der plads til at de mindste kan udfolde sig musikalsk, kunstnerisk og dramatisk! En helt anderledes verden. Djursland byder på noget af det ypperste, når det gælder smuk dansk natur. Kom selv og oplev suset, du bliver bidt af det Sydpå finder ud os placeret på standen i naturskønne omgivelser ved Kegnæs tæt på Sønderborg og den dansk/ tyske grænse. Og der er bestemt ingen grund til at kede sig hernede! Gå på opdagelse i Danfoss Universe: En ny oplevelsespark fyldt med lærerig teknik, naturfænomener og massevis af gør-det-selv oplevelser. Brug en dag i Sommerland Syd med vandrutschebaneloop og sjov i timevis. Als byder på en helt fortryllende natur, og man mærker de historiske vingesus overalt! Hvad med et besøg på Dybbøl Mølle? En tur til fods på skanserne? Se Gråsten Slot? Eller hvad med at udforske skønne Sønderborg? Nyd stemningen, fjorden og arkitekturen, og nyd Sønderjylland. En egn, som du ikke helt kan slippe igen Smørbøtten

8 Vinteren på Bornholm bliver ikke glemt af mange bornholmere Den startede sidst i november, hvor de første veje blev lukket og forsatte hele december til starten af januar. Undervejs blev det til mange dage, hvor skoler og veje blev lukket. Dog vil vinteren blive husket mest for julen. Den 22. december fik vi at vide at hvis vi skulle forlade øen skulle det være i dag, da det ikke så godt ud fra midnat. Ganske rigtig rejsende med færgeankomst 3.30 måtte blive i Rønne lige som alle rejsende der ankom den 23. og 24. december. De rejsende der ikke havde familie eller bekendte i Rønne, blev indlogeret i idrætshaller og på kasernen. Der var dem der bare skulle hjem til jul. De måtte gå, men det var ikke nemt, når der ikke var nogen sigtbarhed; en tur på 10 km. kunne nemt tage både 4-5 timer. Den 25. december begyndte kommunen at grave Bornholm fri, men der var nogle der blev utålmodige og valgte at hente deres pårørende i Rønne med båd fra Nexø. Hvis der var andre interesserede, blev bådene fyldt op. Alle hjalp hinanden så godt, som man kunne. kunne der heller ingen produktion være. Enkelte leverandører fik ikke hentet mælk en hel uge. På mejeriet var der 6-7 medarbejdere der måtte overnatte fra den 22. dec. til 25. dec. og holde juleaften på mejeriet. Jeg har bosat mig ude på landet med en privatvej på ca. 400 m. og ca. 1,5 km. fra større vej, hvor der ikke bliver kørt med sneplov efter kl Derfor er det ikke lige nemt altid at komme på arbejde. Vi er fem i familien der skal af sted mellem kl aften og næste morgen. Derfor kan det være svært at planlægge, når de snakker om snefyning, men man bliver nødt til at være fleksibel. Så er det godt er have overnatningsmuligheder tæt på arbejdspladserne i byen hvor vi arbejder. Første gang handlede det om 4 dage i starten af december hvor vi ikke kunne komme hjem. Da sneen så virkelig tog fat, var det fra den 22. december og frem til den 2. januar at familien ikke var samlet hjemme. Ole Madsen På mejeriet blev der produceret normalt d. 23. dec., men med ingen indtransport af mælk d , 8

9 9

10 PensionDanmarks billige administration øger din pension Også i 2011 er PensionDanmark blandt branchens mest effektive til at administrere medlemmernes pensionsordning. I år har selskabets omkostninger til administration endda fået et hak yderligere ned. Har du din pensionsordning i PensionDanmark, kan du glæde dig over, at de lavere omkostninger giver dig mere i pension. Som medlem af Danske Mejeristers Fagforening betaler du i år mindre for at få din pensionsordning administreret hos PensionDanmark end sidste år. Kun 396 kr. af dit pensionsbidrag i 2011 går nemlig til administration mod 408 kr. i Dermed har du din pensionsordning i et af Danmarks mest effektive pensionsselskaber kr. ekstra om året Sammenligner man med de kommercielle selskaber, er PensionDanmark over kr. billigere om året, når det gælder omkostninger til administration. Det viser en gennemgang af branchens årsrapporter for Og det er ikke helt ligegyldigt for dig, hvor mange penge dit pensionsselskab bruger på at administrere din pension. For hvis du i et 40-årigt arbejdsliv sparer kr. om året i administrationsomkostninger, giver det dig kr. ekstra om året, når du skal have udbetalt din pension. - Vi er glade for, at PensionDanmark igen i år har nogle af branchens laveste omkostninger. Det er altafgørende for os, at pensionsbidraget går til at sikre det enkelte medlem en god pensionsordning i stedet for at finansiere en dyr administration i pensionsselskabet, siger formand Lars Gram, Danske Mejeristers Forening. Fuld åbenhed om omkostninger PensionDanmark har fuld åbenhed om priser og omkostninger. På pension.dk/prisliste kan du se en samlet prisliste over, hvad der typisk går til omkostninger til administration og investeringer. Omkostninger pr. medlem pr. år Anvendt data er det officielle nøgletal inklusive syge- og ulykkesforsikringer, N5, oplyst i selskabernes års-rapporter for

11 Pensionsoversigt 2010: Brug 5 min. på din pension Hvor meget blev der indbetalt på din pensionskonto i PensionDanmark i 2010? Hvor god var PensionDanmark til at forrente dine penge. Og hvad stod der samlet på kontoen ved årets ud-gang? Oplysningerne finder du i pensionsoversigten fra PensionDanmark, som alle medlemmer mod-tog i marts måned. I brevet får du det årlige overblik over din pensionsordning. Forsikringer i pensionsordningen passer de til dig? Udover pensionsopsparingen har du også forsikringer i pensionsordningen, som sikrer dig og din familie økonomisk tryghed ved førtidspension, visse kritiske sygdomme og dødsfald. Du kan tilpasse dine forsikringer, så de passer til netop de behov, som du og din familie har. Betjen dig selv på pension.dk Du kan selv tilpasse dine forsikringer på pension.dk/ medlemmer under Din egen pension. Her kan du nemt og hurtigt få et overblik over din opsparing. Du kan bl.a. se, hvad du får udbetalt, når du går på pension, og du kan se dine indbetalinger måned for måned. Hvis du har spørgsmål kan du altid ringe til PensionDanmark på Telefonerne er åb-ne alle hverdage mellem kl. 8 og mejeriarbejdere fik hjælp med PensionDanmark Sundhedsordning i 2010 Mange mejeriarbejdere har fået øjnene op for mulighederne i PensionDanmark Sundhedsordning mejeriarbejdere fik sidste år næsten forebyggende behandlinger. PensionDanmarks sundhedsordning er en del af pensionsordningen for mejeriarbejderne. Her er der fri adgang til behandlinger, hvis man har problemer og gener i led, muskler og sener på grund af arbejdet. Og medlemmerne er gode til at bruge ordningen, der kan forebygge, at små skavanker bliver til kroniske skader.behandlingerne foregår hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut. Det er positivt, at vores medlemmer bruger sundhedsordningen til at forebygge, at små skavanker bliver til kroniske skader. Hvert år må ca af vores medlemmer forlade arbejdsmarkedet i utide for at gå på førtidspension. Den største synder er sygdomme eller skader i bevægeapparatet, og det kan behandlingerne i sundhedsordningen på sigt være med til at reducere, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark. Kiropraktoren var mest populær I alt er knap medlemmer på mejerioverenskomsten (3F/DMF/NNF) omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning. De medlemmer, som brugte ordningen i 2010,fik næsten behandlinger med et besøg hos kiropraktoren som den mest populære behandlingsform. 39 pct. foretrak kiropraktik herefter kom massage (32 pct.), fysioterapi(23 pct.) og zoneterapi (6 pct.). Fakta om PensionDanmark Sundhedsordning: - Hurtig behandling - Garanteret behandling inden for fire døgn. I akutte tilfælde er du garanteret behandling inden for 24 timer. - Ingen lægehenvisning. Ingen begrænsning i antallet af behandlinger - Behandlinger tæt på dig. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. - Bestil tid på pension.dk/sundhed eller ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21 - Telefonrådgivning. Bl.a. krisepsykologhjælp eller misbrugsrådgivning Ring Læs mere på pension.dk/sundhed. Øvelser forebygger Jobbet kan være hårdt for kroppen. Derfor er det vigtigt, at du får rørt kroppen hver dag, så du undgår skader. Med nogle simple øvelser kan du være med til at forebygge skader i led, muskler og sener. Se øvelserpå pension.dk/sundhed. 11

12 Mejerielev: Rasmus Dalsgaard Emne på afslutningsprojekt: Afgangstemperaturens indflydelse på vand % i mælkepulveret Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Arla Foods, Arinco Mejeri, Michella Petersen Odense Differentiering af tidspunkt for krydderitilsætning i smør Arla Foods, Birkum Ost, Odense SØ Dairy Fruit A/S, Odense S Regner Kallesøe Witte Holstebro Differentiering af tidspunkt for krydderitilsætning i smør Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro Frank Rahbech Andersen Bjerringbro Ændring af struktur og smag i en Danbo 45+ Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Kruså Mejeri Arla Foods Brabrand Mejeri Mona Kristiansen Vrinners Formodningstidens indflydelse på vand % i en rødkit ost Arla Foods, Brabrand Mejeri Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg Toke Nordblom Hvorslev Pasteuriseringstemperaturens indflydelse på viskositeten i tykmælk Arla Foods, Hobro Mejeri Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Jacob Nordsted Baadsgaard Holstebro Kærningstemperaturens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Holstebro Mejeri Esben Lunde Nielsen Borbjerg Kærningstemperaturens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Holstebro Flødeost Anders Jakobsen Silkeborg Hensætningstemperaturens indflydelse på aromabakt. I creme fraiche Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Danmark Protein, Jannie Jensen Tejn Kornstørrelsens indflydelse på vand % i en blåskimmelost Bornholms Andelsmejeri, Klemensker 12

13 Mejerielev: Søren Hedegaard Laursen Herning Emne på afslutningsprojekt: Varmebehandlingens indflydelse på oste udbyttet af en havarti 45+ Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Arinco Mejeri, Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Mette Paulsen Toftlund Eftervarmningstemperaturens indflydelse på ostens vand % inden saltning (hvid ost) Arla Foods, Branderup Mejeri Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Kruså Mejeri Jakob Anker Rosengren Korsør Påvirker flere udkærninger kærnemælkens fedt % og smørrets konsistens? Arla Foods, Slagelse MejeriCenter Diana Østerbro Fredericia Danbo 45+. Eftervarmningstemp. Indflydelse på osteudbyttet. Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia Arla Foods, Slagelse MejeriCenter Steen Kjeldsen Holstebro Temperaturbehandlingens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Holstebro Flødeost Mona Holm Nielsen Thisted Temperaturbehandlingens indflydelse på smørrets konsistens Polar Is, Mejerigaarden A/S Thise Mejeri, Roslev Claus Nørgaard Borne, Ishøj Forskel på udvalgte parametre i cr. fraiche fremstillet med syrevækker og DVS ved 18 grader Osted Ost og Mejeri ApS, Roskilde Charlotte Kassentoft Nielsen Lemvig Syrningstemperaturens og pode- % indflydelse på syrevækkerens egenskaber Arla Foods, Arinco Mejeri, Christian Dal Nielsen Fjelstervang Brie 60+. Hvilken indflydelse har kornstørrelsen på ostens vand % og konsistens? Arla Foods, Troldhede Mejeri, Arla Foods, Arinco Mejeri, Dimissionsfest for de nye mejerister marts

14 Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2011 Mejerielev: Emne på afslutningsprojekt: Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Mohamed Omar Ahmed Odense Syrevækker. Hensætningstemperaturens indflydelse udviklingen af aromadannere. Arla Foods, Esbjerg Mejeri, 6705 Esbjerg Uhrenholt A/S, Grøndal Mejeri, 5600 Faaborg Sabina Bettina Bækdahl Iversen Esbjerg Danablue 60+. Hvad er forskellen i smagen, hvis der termiseres sammenlignet med lavpast.? Arla Foods, Esbjerg Mejeri, 6705 Esbjerg Arla Foods, Tistrup Mejeri, 6862 Tistrup Anette Due Jensen Odense Danbo 45+. Hvad sker der med bygningen, hvis man hæver podningen af syrevækkeren fra 1% til 3%? Arla Foods, Slagelse MejeriCenter, 4200 Slagelse Arla Foods, Taulov Mejeri, 7000 Fredericia Søren Meins Haderslev Syrevækker. Hensætningstemperaturens indflydelse udviklingen af aromadannere. Arla Foods, Christiansfeld MejeriCenter, 6070 Christiansfeld Arla Foods, Kruså Mejeri, 6340 Kruså Jesper Werge Madsen Bramming Eftervarmningstemperaturens indflydelse for vand% og modning for Danbo osten Jernved Mejeri, 6771 Gredstedbro Nørup Mejeri, 7182 Bredsten Rikke Rasmussen Branderup Smør med fokus på flødens temperaturbehandling og dennes indflydelse på smørrets konsistens. Naturmælk, 6360 Tinglev Carsten Sørensen Hobro Tykmælk, differentierede hensætningstemperaturers indflydelse på produktets viskositet. Arla Foods, Hobro Mejeri, 9500 Hobro Arla Foods, Akafa Mejeri, 9230 Svenstrup J Arla Foods, Hobro Mejeri, 9500 Hobro 14 13

15 Fødselsdage 60 ÅR Den 01. september 2011 fylder Birthe Nielsen, Nymarken 8, 9640 Farsø, 60 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Lars Lund 65 ÅR Den 11. august 2011 fylder Hans Peter Nielsen, Damgårdsparken 48, 6070 Christiansfeld, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Brian Petersen Den 27. juli 2011 fylder Mogens Bøje, Åbrinken 3, 5771 Stenstrup, 65 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 70 ÅR Den 18. september 2011 fylder Mogens Jensen, Gyvelvej 14 D, 3. tv., 4000 Roskilde, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen 75 ÅR Den 02. juli 2011 fylder Steen B. Funch Petersen, Klintebakken 40, 6933 Kibæk, 75 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 05. juni 2011 fylder Egon Bøgh Pedersen, Åvangen 11, 5771 Stenstrup, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen Den 20. september 2011 fylder Bernt R. Svendsen, Erikkevej 40, 5700 Svendborg, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 85 ÅR Den 10. juli 2011 fylder Søren Therkildsen, Honumvej 5, 8763 Rask Mølle, 85 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen. Anne-Maria Jepsen Den 19. august 2011 fylder Frede Sørensen, Søndervang 7, 8850 Bjerringbro, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 22. juli 2011 fylder Sigvard Marius Pedersen, Ll. Risemarksvej 8, 5970 Ærøskøbing, 70 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen Her er mulighed for at få DIN reklame ind

16 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Hovedkontoret Tlf.: Lars Gram: Feriefond: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: , fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag - Torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag Fredag A-kassen: Mandag Fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag Fredag Lukket onsdage. Person nr.: Adresse: - Navn: Tlf. nr.: Landssammenslutning/ medlemsstatus: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten Ønsker at leje feriehus i Kærneland Sæt kryds I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage: I tiden fra dag den til dag den Sæt kryds Weekendophold i hele Smørbøtten Ankomst fra kl afrejse inden kl Til Hovedkontorets notering: 2011

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension

Læs mere

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF.

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF. LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Faglig konsulent Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF, hjalp mejeriarbejder Artüras Nieberka, da han blev snydt af vikarbureau.

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. juli 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 8 Side 8 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Formanden

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

PensionDanmark kort fortalt. Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde

PensionDanmark kort fortalt. Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde PensionDanmark PensionDanmark kort fortalt Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde 662.000 medlemmer i 24.000 virksomheder Ejet af fagforbund og arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Mødereferat fra Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Dato: Torsdag d. 26. august 2010 kl. 17.00 Sted: Rådhuskælderen, Holstebro. Til stede: Til generalforsamling 20 personer. Dagsorden. 1)

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

BDO S PENSIONSORDNING

BDO S PENSIONSORDNING BDO S PENSIONSORDNING 2 PENSIONSORDNING I BDO Alle medarbejdere over 18 år, som arbejder 8 timer ugentligt og 416 timer årligt eller derover, er omfattet af BDO s pensionsordning. Medarbejderen indtræder

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Midt-Vest«side 6 Den største fejl Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Als-mødet. Ja her i skrivende stund er forberedelserne

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere