Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening"

Transkript

1 Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløsheds kasse. Mejeristen udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: CS Grafisk A/S Over Hadstenvej Hadsten Tlf.: Næste nummer udkommer den 13. september 2011 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 15. august 2011) Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde i. Foråret er kommet til Danmark, med foråret kommer også alle generalforsamlinger i DMF. Jeg har været på næsten alle de afholdte generalforsamlinger, det er altid dejligt at komme til de forskellige forsamlinger. Afdelingerne har hver deres måde at gøre tingene på. Spørgelysten ved dette års generalforsamlinger samles mest omkring den nye overenskomst, hvilket selvfølgeligt er helt naturligt. Det er mit indtryk at alle har fået svar på deres spørgsmål, og der har været en god debat. DMF s medlemmer har stemt JA til den nye overenskomst. Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47 %, og samlet i fællesoverenskomsten 51 %. 73,8 % af DMF s afgivne stemmer, stemte JA, hvilket svarer til at kun 34,7 % af medlemmerne stemte ja. Afstemningsresultatet giver naturligvis stof til eftertanke, og forhandlingsudvalget vil gennemgå hele forløbet før, under og efter overenskomstforhandlingerne. Det at skulle forny en overenskomst er et langt sejt træk. Samle medlemmernes ønsker, udveksle krav først med kollegaerne i fællesoverenskomsten og derefter med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Derefter kommer de egentlige forhandlinger, som ind imellem kan virke noget langtrukne, for til sidst at ende i et forhandlingsresultat. Så er vi tilbage hvor vi startede, urafstemning med det resultat I har læst ovenover. Jeg ved godt at mange af DMF s medlemmer har svært ved, at se hvor netop de har fået forbedringer denne gang. Mulighederne var meget minimale og rammen meget stram, og forhandlingsudvalget får derfor heldigvis allerede om to år en ny mulighed. Der er mere omkring OK2011 inde i bladet. Spørgsmål: Er mejeribrugets arbejdsgivere lige så skurkagtige som rengøringsbranchens? Rengøringsbranchen har rigtig mange brodne kar, som snyder medarbejderne alt det de kan komme efter, men sådan er det dog heldigvis ikke i mejeribruget. Men der kan ske fejl i mange led, bl.a. indberetning fra arbejdslederen, indtastning på lønningskontoret, forkert tolkning af overenskomsten eller direkte snyd (den sidste er sjælden). Det er derfor utrolig vigtigt at man tjekker time- og lønsedler, og kontakter sin tillidsmand eller undertegnede lige så snart man er i tvivl om tingene passer. Jo før eventuelle fejl bliver rettet, jo lettere er det at få rettet dem op. Nr. 2 Tirsdag den 31. maj årgang. Lars Gram

3 Generalforsamling afd. 910 Sjælland DMF afd. Sjælland afholder generalforsamling på Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre, onsdag d. 15/ kl. 17:00 hvor vi mødes ved receptionen kl. 16:45. Vi starter med rundvisning i Fermertering afd. hvor Peter Drescher viser os rundt. Ledsager indbydes Generalforsamlingen starter ca. kl. 18:00, og efter generalforsamling vil der være en bid mad. Så tilmelding til generalforsamling og spisning skal ske senest fredag d. 10/ hos: Torben Madsen tlf Christian Uhre tlf Benny Pedersen tlf Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af suppleant til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Valg af revisorsuppleant 8. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandling, skal være i formanden hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 9. Info fra Lars Gram 10. Eventuelt P.b.v. Torben Madsen Ekstraordinær generalforsamling i afd. 901 Pga. af overenskomst forhandlingerne blev den varslede generalforsamling d. 16. marts 2011 aflyst, derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling d. 14. juni kl. 19:00 hos 3F Aabenraa, H. P. Hansens Gade 21, 6200 Aabenraa. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil blive serveret øl, vand og kage. Tilmelding på mail senest d. 10. juni. P.b.v. Brian Rahr Petersen Feriefonden informerer Udlejningen 2011 Udlejningen for 2011 er her i skrivende stund ganske udmærket. Hvis vi sammenligner med sidste år på samme tid har vi en bedre udlejning i Smørbøtten og næsten på samme højde vedrørende Kærneland. Feriefonden håber selvfølgelig dette vil fortsætte, så derfor går I med tanker på om Smørbøtten eller Kærneland skal være jeres feriemål, skal I nok ikke vente meget længere med at bestille. Flere uger i sommerferien er allerede fuldt optaget. Husk på vi i DMF s feriefond har to perler at byde på, Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland på Als i det sønderjyske. Forsøg med hund Som skrevet før er der åbnet for et forsøg med at kunne have hund med på Kærneland. Der er nogle enkelte retningslinier der skal overholdes i den forbindelse. Hunden skal altid være i snor. Hundens efterladenskaber skal selvfølgelig fjernes. På Feriefondens vegne Lars Gram 3

4 Udvidelsen af Uddannelsesfonden med 780 kroner over to år er et vigtigt skridt på vejen mod den kompetencelønstrappe, vi er i gang med at udvikle. Ingen andre på arbejdsmarkedet har opnået tilsvarende. Forhandler for Fødevareforbundet NNF, POUL ERIK FAARKROG Behovet for en bedre arbejdsmarkedspension stiger. Derfor havde vi gerne set loftet på 13 procent brudt, men som tiderne er, er vi tilfredse med de 12,99 procent. Forhandler for Den Grønne Gruppe i 3F, VAGN HENRIKSEN dog ikke, hvis medarbejderen har fået andet job ved fratrædelsen, får pension eller af anden årsag ikke modtager dagpenge. Ordningen gælder for opsigelser, der finder sted efter 1. maj For medarbejdere, der arbejder på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. BEDRE FORHOLD FOR ELEVER Udover løn- og satsstigningerne er en række andre forhold forbedret for eleverne. Elever, der ikke allerede er omfattet af den arbejdsgiverbetalte pensions- og forsikringsordning, bliver fra 1. juli omfattet af en særlig forsikringspakke hos PensionDanmark. Pakken betales af arbejdsgiveren. Forsikringspakken indeholder: Løbende supplerende førtidspension ( kr. årligt) Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme ( kr.) Sum ved dødsfald ( kr.) Sundhedsordning i Falck Healthcare/ PensionDanmark HVAD DEN NYE OVERENSKOMST BETYDER FOR DIG FLERE PENGE I LØNNINGSPOSEN Timeløn stiger med: 1,60 kr. pr. 1. april ,25 kr. pr. 1. april 2012 Genesatser stiger med: 1,5 % pr. 1. april ,0 % pr. 1. april 2012 Stigningen af genesatserne bliver udmøntet, så de laveste satser bliver tilgodeset mest. Pensionen stiger til 12,99 % pr. 1. juli 2011 Elever Timeløn stiger med: 2,0 % pr. 1. april ,5 % pr. 1. april 2012 Genesatser stiger med: 1,5 % pr. 1. april ,0 % pr. 1. april 2012 FLERE PENGE TIL FONDENE Overenskomstfonden forhøjes med: 5 øre pr. time pr. 1. april øre pr. time pr. 1. april 2012 Mejeribrugets uddannelsesfond forhøjes med: 260 kr. pr. medarbejder pr. 1. april kr. pr. medarbejder pr. 1. april kr. pr. medarbejder pr. 1. oktober 2012 FIU-fonden forhøjes med 5 øre pr. time pr. 1. april 2011 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Hvis en medarbejder opsiges uden egen skyld, skal arbejdsgiveren betale en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Nemlig kroner efter tre års ansættelses, kroner efter seks års ansættelse og kroner, hvis ancienniteten overstiger otte år. Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales Anciennitet For elever, der har arbejdet indenfor branchen, før de påbegyndte deres uddannelse, medregnes alt nuværende og tidligere opnået anciennitet i den samlede anciennitetsopgørelse efter endt uddannelsestid. BEDRE FORHOLD FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Arbejdsmiljørepræsentanter får samme beskyttelse, efter de er ophørt med at fungere som arbejdsmiljørepræsentanter, som den beskyttelse tillidsrepræsentanter har i dag. Det vil sige, at såfremt de har fungeret som arbejdsmiljørepræsentant i mindst et år, opnår de et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger udover varslet som almindelig medarbejder. Samtidig er parterne blevet enige om at sikre arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsforhold. De får nu fri mobiltelefon (ikke til privat brug) og adgang til internet, it-, kontor- og mødefaciliteter. NATARBEJDE OG HELBREDSKONTROL Medarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejde. Herefter skal natarbejdere tilbydes helbredskontrol mindst hvert andet år. Undersøgelsen skal ikke nødvendigvis foretages af en læge, men der skal være en læge, der kan supervisere undersøgelsen og spørges til råd. Oplysninger, der kommer frem i forbindelse med helbredsundersøgelsen, er fortrolige og tilhører den undersøgte medarbejder. FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

5 Med de bedre varslings- og anciennitetsbestemmelser, sundhedsordningen og forsikringerne i forbindelse med dødsfald og kritisk sygdom har vi fået sikret eleverne hele vejen rundt. Forhandler for Danske Mejeristers Fagforening, LARS GRAM På chaufførområdet fik vi sikret arbejdspladser ved at give arbejdsgiverne den fleksibilitet, de har brug for. Og vel at mærke på en måde, som sikrer medarbejdere ansat før den 1. april Forhandler for 3F s transportgruppe, KIM PODER ANDRE ELEMENTER I OVERENSKOMSTEN VÆRN MOD SOCIAL- OG LØNDUMPING For at modvirke social- og løndumping er parterne blevet enige om en række tiltag. Blandt andet muligheden for løntjek. Således kan en organisation, der har mistanke om løndumping af en ansat eller en gruppe ansatte på en virksomhed, få lønoplysningerne udleveret hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Parterne er enige om, at indsatsen mod social dumping skal ske gennem følgende tiltag: Overholdelse af gældende lovgivning En effektiv efterlevelse af de gældende regler Enhver form for omgåelse af overenskomsten er uacceptabel VIKARER Parterne vil søge af få implementeret vikardirektivet i Fællesoverenskomsten. Det tilstræbes, at implementeringen er tilendebragt senest 1. november TJEK PÅ UNDERLEVERANDØRER Forbundene har mulighed for at bede Mejeribrugets Arbejdsgiverforening om et møde, hvis en underleverandør for en virksomhed, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er ramt af en lovligt varslet konflikt. På mødet kan parterne drøfte de sympatikonfliktramte opgaver. På samme måde kan Mejeribrugets Arbejdsgiverforening anmode om møde med forbundene. UDVIDELSE AF BETALT FORÆLDREORLOV Perioden med betalt barselsorlov udvides med to uger. En uge øremærket til henholdsvis mor og far. Reglerne gælder for børn, der er født eller adopteret efter d. 1. april 2011 STARTLØN Perioden med startløn udvides til henholdsvis 480 timer (3 måneder) og 1282 timer (8 måneder). CHAUFFØROMRÅDET På chaufførområdet udgår følgende tillæg: Afsavnstillæg Tillæg for anhænger/sættevogn Tærepenge Tillæg for langturstransport For chauffører ansat før 1. april 2011 AFLØNNINGEN AF MEDARBEJDERE, DER ER ANSAT TIL WEEKENDARBEJDE, ÆNDRES. SÅLEDES VIL TO GANGE 12-TIMERS WEEKENDARBEJDE BLIVE AFLØNNET SOM 37 NORMALTIMER ydes i stedet et personligt stedbestemt tillæg. Tillægget beregnes på baggrund af en opgørelse af den enkelte chaufførs indtjening på de ovenstående tillæg i perioden 1. april 2010 til 31. marts Velfærdsforanstaltninger I og med at tærepenge og tillæg for langturstransport udgår, skal virksomhederne sikre, at bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven omkring velfærdsforanstaltninger kan overholdes. Overarbejde for chauffører Overarbejde opgøres over en periode på 8 uger. Der udbetales først overtid, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i den 8 ugers periode overstiger medarbejderens aftalte arbejdstid. WEEKENDARBEJDE Aflønningen af medarbejdere, der er ansat til weekendarbejde, ændres. Således vil to gange 12-timers weekendarbejde blive aflønnet som 37 normaltimer. Der udbetales til gengæld ingen tillæg. Efter 9 måneders ansættelse udbetales sygeløn efter den nye aflønningsform. PENSIONSFORHOLD FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere, der kommer fra andre brancher og bliver ansat i et fleksjob, kan forblive i den arbejdsmarkedspensionsordning, de kommer fra. Dermed kan de bibeholde deres invalidedækning. Det er arbejdsgiverens pligt at kontakte PensionDanmark, når arbejdsgiveren ansætter en medarbejder i fleksjob. AFTALE OM UDLICITERING Sideløbende med overenskomstforhandlingerne har de tre forbund forhandlet en aftale om udlicitering af chaufførområdet hjem med Arla Foods, som nu skrinlægger planerne om udlicitering. De tre forbund har aftalt med Arla Foods, at der ikke sker yderligere udlicitering af chaufførområdet i overenskomstperioden. Aftalen gælder udlicitering af yderligere driftstimer på mælkeindsamling i Danmark og på distributionsområdet i Danmark. Aftalen betyder også, at chauffører, der bliver berørt af udlicitering af mellem- og systemtransport, vil blive tilbudt en anden stilling som distributionschauffør i Arla Foods. Aftalen gælder i perioden frem til overenskomstens udløb i HVAD SIGER FORHANDLINGS- UDVALGENE OM DEN NYE OVERENSKOMST? 3F er HENRIK BLUM, FTR på Arla i Nørre Vium og forhandlingsudvalgsmedlem UDDANNELSE FIK LØFT - Overenskomsten er nok den bedst opnåelige tiderne taget i betragtning. Så selvom vi ikke fik sikret reallønnen helt, anbefaler jeg et ja. Ikke mindst fordi vi opnåede et rimeligt løft på uddannelsen. Medlem af DMF LARS LUND, Arla i Bislev, formand for afdeling 902 Nord og forhandlingsudvalgsmedlem: FIK REDDET FYRINGSTRUEDE KOLLEGER - Jeg havde jo gerne set, at de faglærte havde fået et hak opad. Men vi fik meget sidst og må så komme til fadet næste gang. Vigtigst var, at vi fik reddet vores fyringstruede kolleger, så overenskomsten får et ja fra mig. Medlem af Fødevarebundet NNF, JENS PETER PETERSEN, FTR på Slagelse Mejericenter og forhandlingsudvalgsmedlem: GARANTI FOR JOB - Ved at give arbejdsgiverne mere fleksibilitet fik vi vores udliciteringsgaranti, så vores arbejdspladser på chaufførområdet er sikret. Det er alfa og omega for mig og mine kolleger, så jeg anbefaler et ja til overenskomsten. FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

6 Overenskomst forhandlinger 2011 Så er tiden kommet til at lave en lille beretning fra overenskomstforhandlingerne 2011 og denne gang bliver det fra undertegnede. Jeg vil starte med at sige at der er meget stor forskel på hvordan jeg troede en OK forhandling foregik, til hvordan den så rent faktisk foregår. Jeg er heller ikke i tvivl om at der er stor forskel hvordan den netop overståede forhandling er foregået, til hvordan for eksempel hvordan OK 2008 forhandlingerne foregik. Samfundsøkonomi, allerede indgåede overenskomster på andre områder, baglandets forventninger, aftaler der blev lavet på sidste OK, forhandlingstraditioner, er alle nogle af de faktorer der spiller ind når der forhandles. Selvfølgelig spiller det også ind hvordan de enkelte forhandlingsudvalg er sammensat. Selve forhandlingerne Her ville jeg jo gerne kunne referere fra 10 yderst spændende og begivenhedsrige dage, men det bliver lidt svært. Jeg startede faktisk ud med at ville lave et lille referat fra hver samling. Forhandlingerne er jo opbygget sådan, at man typisk starter ved 9-10 tiden. Her forhandler forhandlingslederne. De kommer så ud og informerer forhandlingsudvalgene, når der er behov for det. Derefter går de så ind og forhandler igen, om det samme emne hvis det er nødvendigt eller noget nyt. Efter de første 2 dage så mine daglige noter noget tynde ud. Det var ikke de tungeste emner der var på banen, fortrinsvis protokollater, der ikke gav anledning til de helt store diskussioner. Og så sidder man så der og venter og vil meget gerne gøre noget, diskutere eller føle man i hvert fald yder en indsats. Indsatsen består så i at vente og når der så kommer noget der kan stilles spørgsmål til, så skal man være klar. Som sagt så blev der brugt tid på protokollaterne, som selvfølgelig også er vigtige, men dog ikke så sprængfarlige, hvorefter chaufføremnet kom på banen. Det var et stort emne og der blev retfærdigvis brugt meget tid på det, men her var det også begrænset hvad vi som DMF er havde at bidrage med bortset fra vores opbakning. Chauffør forhandler og repræsentanter må jo vide hvad der er bedst for dem, hvad der så er retfærdigt og om resultatet er godt eller skidt er der nok flere meninger om. Så utrolig meget ventetid var hvad der var på dagsordenen, uden alt for meget gang i den og det var egentlig meget kendetegnende for især de 3 første runder på Pinenhus. Det krævede tålmodighed og kunne som sagt godt være rimeligt frustrerende når man nu havde forberedt sig og var klar til kamp. Da 3. runde brød sammen i midten af februar, blev der aftalt en fjerde runde d /3 og det lå ligesom i kortene, at der enten ville komme en aftale eller også ville fortsættelsen foregå i forligsinstitutionen i København. Derfor var mine forventninger også at vi nu endelig ville komme ind på de områder, hvor det var mest interessant såsom timeløn og tillæg osv.. Det gjorde vi også, men det er nok bl.a. her at mine forventningerne til forhandlingerne var anderledes end det der var realistisk. Det gik i hvert fald stærkt med at få disse emner på plads. Så inden man havde set sig om var vi egentlig på et sted hvor en aftale ikke var så langt fra at blive indgået, så fredag aften og lørdag morgen var ret spændende, da vi ikke rigtig vidste hvilken vej det tippede. Men det gik jo så alligevel sådan at der måtte en ekstra runde til i København. I forligsinstitutionen startede det hele forfra igen. Der var lagt en tretrins plan for hvordan der skulle forhandles fra forligsmandens side, startende med de bløde emner såsom protokollater. Herefter ville tungere emner såsom timeløn og tillæg blive forhandlet. Og som en sidebemærkning skal det lige nævnes at de jyske DMF repræsentanter, ikke overraskende, havde mest glæde af det utroligt skæve billardbord. Christian Uhre Sørensen Mælkeritidendes UgeNyt samler ugens vigtigste begivenheder og nyheder i dansk mejeribrug og udsendes via hver fredag. Alle er velkomne til frit at abonnere - det er gratis - det er nemt og tilmelding sker på 6

7 Kærneland Se flere oplysninger på Er du medlem af Serviceforbundet? så lej din feriebolig gennem DMF Du kan enten vælge feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og beliggenheden i top. Falder dit valg på Djursland, så kommer du til at bo lige udenfor smukke, gamle Ebeltoft i en unik natur, direkte ned til en børnevenlig strand. Ebeltofts gamle købstadscharme er uspoleret, og du finder et hav af shoppingmuligheder, restauranter og forlystelser i og tæt på byen. F.eks. Djurs Sommerland: Danmarks sjoveste sommerland. Eller den fantastiske zoologiske have med safari. Du og familien har også muligheden for at muntre jer i Kattegat Centret, stedet med masser af hajer og forskellige våde aktiviteter for børn og voksne. Prøv Tante Andantes Hus! Her er der plads til at de mindste kan udfolde sig musikalsk, kunstnerisk og dramatisk! En helt anderledes verden. Djursland byder på noget af det ypperste, når det gælder smuk dansk natur. Kom selv og oplev suset, du bliver bidt af det Sydpå finder ud os placeret på standen i naturskønne omgivelser ved Kegnæs tæt på Sønderborg og den dansk/ tyske grænse. Og der er bestemt ingen grund til at kede sig hernede! Gå på opdagelse i Danfoss Universe: En ny oplevelsespark fyldt med lærerig teknik, naturfænomener og massevis af gør-det-selv oplevelser. Brug en dag i Sommerland Syd med vandrutschebaneloop og sjov i timevis. Als byder på en helt fortryllende natur, og man mærker de historiske vingesus overalt! Hvad med et besøg på Dybbøl Mølle? En tur til fods på skanserne? Se Gråsten Slot? Eller hvad med at udforske skønne Sønderborg? Nyd stemningen, fjorden og arkitekturen, og nyd Sønderjylland. En egn, som du ikke helt kan slippe igen Smørbøtten

8 Vinteren på Bornholm bliver ikke glemt af mange bornholmere Den startede sidst i november, hvor de første veje blev lukket og forsatte hele december til starten af januar. Undervejs blev det til mange dage, hvor skoler og veje blev lukket. Dog vil vinteren blive husket mest for julen. Den 22. december fik vi at vide at hvis vi skulle forlade øen skulle det være i dag, da det ikke så godt ud fra midnat. Ganske rigtig rejsende med færgeankomst 3.30 måtte blive i Rønne lige som alle rejsende der ankom den 23. og 24. december. De rejsende der ikke havde familie eller bekendte i Rønne, blev indlogeret i idrætshaller og på kasernen. Der var dem der bare skulle hjem til jul. De måtte gå, men det var ikke nemt, når der ikke var nogen sigtbarhed; en tur på 10 km. kunne nemt tage både 4-5 timer. Den 25. december begyndte kommunen at grave Bornholm fri, men der var nogle der blev utålmodige og valgte at hente deres pårørende i Rønne med båd fra Nexø. Hvis der var andre interesserede, blev bådene fyldt op. Alle hjalp hinanden så godt, som man kunne. kunne der heller ingen produktion være. Enkelte leverandører fik ikke hentet mælk en hel uge. På mejeriet var der 6-7 medarbejdere der måtte overnatte fra den 22. dec. til 25. dec. og holde juleaften på mejeriet. Jeg har bosat mig ude på landet med en privatvej på ca. 400 m. og ca. 1,5 km. fra større vej, hvor der ikke bliver kørt med sneplov efter kl Derfor er det ikke lige nemt altid at komme på arbejde. Vi er fem i familien der skal af sted mellem kl aften og næste morgen. Derfor kan det være svært at planlægge, når de snakker om snefyning, men man bliver nødt til at være fleksibel. Så er det godt er have overnatningsmuligheder tæt på arbejdspladserne i byen hvor vi arbejder. Første gang handlede det om 4 dage i starten af december hvor vi ikke kunne komme hjem. Da sneen så virkelig tog fat, var det fra den 22. december og frem til den 2. januar at familien ikke var samlet hjemme. Ole Madsen På mejeriet blev der produceret normalt d. 23. dec., men med ingen indtransport af mælk d , 8

9 9

10 PensionDanmarks billige administration øger din pension Også i 2011 er PensionDanmark blandt branchens mest effektive til at administrere medlemmernes pensionsordning. I år har selskabets omkostninger til administration endda fået et hak yderligere ned. Har du din pensionsordning i PensionDanmark, kan du glæde dig over, at de lavere omkostninger giver dig mere i pension. Som medlem af Danske Mejeristers Fagforening betaler du i år mindre for at få din pensionsordning administreret hos PensionDanmark end sidste år. Kun 396 kr. af dit pensionsbidrag i 2011 går nemlig til administration mod 408 kr. i Dermed har du din pensionsordning i et af Danmarks mest effektive pensionsselskaber kr. ekstra om året Sammenligner man med de kommercielle selskaber, er PensionDanmark over kr. billigere om året, når det gælder omkostninger til administration. Det viser en gennemgang af branchens årsrapporter for Og det er ikke helt ligegyldigt for dig, hvor mange penge dit pensionsselskab bruger på at administrere din pension. For hvis du i et 40-årigt arbejdsliv sparer kr. om året i administrationsomkostninger, giver det dig kr. ekstra om året, når du skal have udbetalt din pension. - Vi er glade for, at PensionDanmark igen i år har nogle af branchens laveste omkostninger. Det er altafgørende for os, at pensionsbidraget går til at sikre det enkelte medlem en god pensionsordning i stedet for at finansiere en dyr administration i pensionsselskabet, siger formand Lars Gram, Danske Mejeristers Forening. Fuld åbenhed om omkostninger PensionDanmark har fuld åbenhed om priser og omkostninger. På pension.dk/prisliste kan du se en samlet prisliste over, hvad der typisk går til omkostninger til administration og investeringer. Omkostninger pr. medlem pr. år Anvendt data er det officielle nøgletal inklusive syge- og ulykkesforsikringer, N5, oplyst i selskabernes års-rapporter for

11 Pensionsoversigt 2010: Brug 5 min. på din pension Hvor meget blev der indbetalt på din pensionskonto i PensionDanmark i 2010? Hvor god var PensionDanmark til at forrente dine penge. Og hvad stod der samlet på kontoen ved årets ud-gang? Oplysningerne finder du i pensionsoversigten fra PensionDanmark, som alle medlemmer mod-tog i marts måned. I brevet får du det årlige overblik over din pensionsordning. Forsikringer i pensionsordningen passer de til dig? Udover pensionsopsparingen har du også forsikringer i pensionsordningen, som sikrer dig og din familie økonomisk tryghed ved førtidspension, visse kritiske sygdomme og dødsfald. Du kan tilpasse dine forsikringer, så de passer til netop de behov, som du og din familie har. Betjen dig selv på pension.dk Du kan selv tilpasse dine forsikringer på pension.dk/ medlemmer under Din egen pension. Her kan du nemt og hurtigt få et overblik over din opsparing. Du kan bl.a. se, hvad du får udbetalt, når du går på pension, og du kan se dine indbetalinger måned for måned. Hvis du har spørgsmål kan du altid ringe til PensionDanmark på Telefonerne er åb-ne alle hverdage mellem kl. 8 og mejeriarbejdere fik hjælp med PensionDanmark Sundhedsordning i 2010 Mange mejeriarbejdere har fået øjnene op for mulighederne i PensionDanmark Sundhedsordning mejeriarbejdere fik sidste år næsten forebyggende behandlinger. PensionDanmarks sundhedsordning er en del af pensionsordningen for mejeriarbejderne. Her er der fri adgang til behandlinger, hvis man har problemer og gener i led, muskler og sener på grund af arbejdet. Og medlemmerne er gode til at bruge ordningen, der kan forebygge, at små skavanker bliver til kroniske skader.behandlingerne foregår hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut. Det er positivt, at vores medlemmer bruger sundhedsordningen til at forebygge, at små skavanker bliver til kroniske skader. Hvert år må ca af vores medlemmer forlade arbejdsmarkedet i utide for at gå på førtidspension. Den største synder er sygdomme eller skader i bevægeapparatet, og det kan behandlingerne i sundhedsordningen på sigt være med til at reducere, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark. Kiropraktoren var mest populær I alt er knap medlemmer på mejerioverenskomsten (3F/DMF/NNF) omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning. De medlemmer, som brugte ordningen i 2010,fik næsten behandlinger med et besøg hos kiropraktoren som den mest populære behandlingsform. 39 pct. foretrak kiropraktik herefter kom massage (32 pct.), fysioterapi(23 pct.) og zoneterapi (6 pct.). Fakta om PensionDanmark Sundhedsordning: - Hurtig behandling - Garanteret behandling inden for fire døgn. I akutte tilfælde er du garanteret behandling inden for 24 timer. - Ingen lægehenvisning. Ingen begrænsning i antallet af behandlinger - Behandlinger tæt på dig. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. - Bestil tid på pension.dk/sundhed eller ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21 - Telefonrådgivning. Bl.a. krisepsykologhjælp eller misbrugsrådgivning Ring Læs mere på pension.dk/sundhed. Øvelser forebygger Jobbet kan være hårdt for kroppen. Derfor er det vigtigt, at du får rørt kroppen hver dag, så du undgår skader. Med nogle simple øvelser kan du være med til at forebygge skader i led, muskler og sener. Se øvelserpå pension.dk/sundhed. 11

12 Mejerielev: Rasmus Dalsgaard Emne på afslutningsprojekt: Afgangstemperaturens indflydelse på vand % i mælkepulveret Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Arla Foods, Arinco Mejeri, Michella Petersen Odense Differentiering af tidspunkt for krydderitilsætning i smør Arla Foods, Birkum Ost, Odense SØ Dairy Fruit A/S, Odense S Regner Kallesøe Witte Holstebro Differentiering af tidspunkt for krydderitilsætning i smør Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro Frank Rahbech Andersen Bjerringbro Ændring af struktur og smag i en Danbo 45+ Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Kruså Mejeri Arla Foods Brabrand Mejeri Mona Kristiansen Vrinners Formodningstidens indflydelse på vand % i en rødkit ost Arla Foods, Brabrand Mejeri Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg Toke Nordblom Hvorslev Pasteuriseringstemperaturens indflydelse på viskositeten i tykmælk Arla Foods, Hobro Mejeri Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Jacob Nordsted Baadsgaard Holstebro Kærningstemperaturens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Holstebro Mejeri Esben Lunde Nielsen Borbjerg Kærningstemperaturens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Holstebro Flødeost Anders Jakobsen Silkeborg Hensætningstemperaturens indflydelse på aromabakt. I creme fraiche Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Danmark Protein, Jannie Jensen Tejn Kornstørrelsens indflydelse på vand % i en blåskimmelost Bornholms Andelsmejeri, Klemensker 12

13 Mejerielev: Søren Hedegaard Laursen Herning Emne på afslutningsprojekt: Varmebehandlingens indflydelse på oste udbyttet af en havarti 45+ Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Arinco Mejeri, Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Mette Paulsen Toftlund Eftervarmningstemperaturens indflydelse på ostens vand % inden saltning (hvid ost) Arla Foods, Branderup Mejeri Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Kruså Mejeri Jakob Anker Rosengren Korsør Påvirker flere udkærninger kærnemælkens fedt % og smørrets konsistens? Arla Foods, Slagelse MejeriCenter Diana Østerbro Fredericia Danbo 45+. Eftervarmningstemp. Indflydelse på osteudbyttet. Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia Arla Foods, Slagelse MejeriCenter Steen Kjeldsen Holstebro Temperaturbehandlingens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Holstebro Flødeost Mona Holm Nielsen Thisted Temperaturbehandlingens indflydelse på smørrets konsistens Polar Is, Mejerigaarden A/S Thise Mejeri, Roslev Claus Nørgaard Borne, Ishøj Forskel på udvalgte parametre i cr. fraiche fremstillet med syrevækker og DVS ved 18 grader Osted Ost og Mejeri ApS, Roskilde Charlotte Kassentoft Nielsen Lemvig Syrningstemperaturens og pode- % indflydelse på syrevækkerens egenskaber Arla Foods, Arinco Mejeri, Christian Dal Nielsen Fjelstervang Brie 60+. Hvilken indflydelse har kornstørrelsen på ostens vand % og konsistens? Arla Foods, Troldhede Mejeri, Arla Foods, Arinco Mejeri, Dimissionsfest for de nye mejerister marts

14 Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2011 Mejerielev: Emne på afslutningsprojekt: Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Mohamed Omar Ahmed Odense Syrevækker. Hensætningstemperaturens indflydelse udviklingen af aromadannere. Arla Foods, Esbjerg Mejeri, 6705 Esbjerg Uhrenholt A/S, Grøndal Mejeri, 5600 Faaborg Sabina Bettina Bækdahl Iversen Esbjerg Danablue 60+. Hvad er forskellen i smagen, hvis der termiseres sammenlignet med lavpast.? Arla Foods, Esbjerg Mejeri, 6705 Esbjerg Arla Foods, Tistrup Mejeri, 6862 Tistrup Anette Due Jensen Odense Danbo 45+. Hvad sker der med bygningen, hvis man hæver podningen af syrevækkeren fra 1% til 3%? Arla Foods, Slagelse MejeriCenter, 4200 Slagelse Arla Foods, Taulov Mejeri, 7000 Fredericia Søren Meins Haderslev Syrevækker. Hensætningstemperaturens indflydelse udviklingen af aromadannere. Arla Foods, Christiansfeld MejeriCenter, 6070 Christiansfeld Arla Foods, Kruså Mejeri, 6340 Kruså Jesper Werge Madsen Bramming Eftervarmningstemperaturens indflydelse for vand% og modning for Danbo osten Jernved Mejeri, 6771 Gredstedbro Nørup Mejeri, 7182 Bredsten Rikke Rasmussen Branderup Smør med fokus på flødens temperaturbehandling og dennes indflydelse på smørrets konsistens. Naturmælk, 6360 Tinglev Carsten Sørensen Hobro Tykmælk, differentierede hensætningstemperaturers indflydelse på produktets viskositet. Arla Foods, Hobro Mejeri, 9500 Hobro Arla Foods, Akafa Mejeri, 9230 Svenstrup J Arla Foods, Hobro Mejeri, 9500 Hobro 14 13

15 Fødselsdage 60 ÅR Den 01. september 2011 fylder Birthe Nielsen, Nymarken 8, 9640 Farsø, 60 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Lars Lund 65 ÅR Den 11. august 2011 fylder Hans Peter Nielsen, Damgårdsparken 48, 6070 Christiansfeld, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Brian Petersen Den 27. juli 2011 fylder Mogens Bøje, Åbrinken 3, 5771 Stenstrup, 65 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 70 ÅR Den 18. september 2011 fylder Mogens Jensen, Gyvelvej 14 D, 3. tv., 4000 Roskilde, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen 75 ÅR Den 02. juli 2011 fylder Steen B. Funch Petersen, Klintebakken 40, 6933 Kibæk, 75 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 05. juni 2011 fylder Egon Bøgh Pedersen, Åvangen 11, 5771 Stenstrup, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen Den 20. september 2011 fylder Bernt R. Svendsen, Erikkevej 40, 5700 Svendborg, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 85 ÅR Den 10. juli 2011 fylder Søren Therkildsen, Honumvej 5, 8763 Rask Mølle, 85 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen. Anne-Maria Jepsen Den 19. august 2011 fylder Frede Sørensen, Søndervang 7, 8850 Bjerringbro, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 22. juli 2011 fylder Sigvard Marius Pedersen, Ll. Risemarksvej 8, 5970 Ærøskøbing, 70 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen Her er mulighed for at få DIN reklame ind

16 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Hovedkontoret Tlf.: Lars Gram: Feriefond: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: , fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag - Torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag Fredag A-kassen: Mandag Fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag Fredag Lukket onsdage. Person nr.: Adresse: - Navn: Tlf. nr.: Landssammenslutning/ medlemsstatus: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten Ønsker at leje feriehus i Kærneland Sæt kryds I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage: I tiden fra dag den til dag den Sæt kryds Weekendophold i hele Smørbøtten Ankomst fra kl afrejse inden kl Til Hovedkontorets notering: 2011

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Nye mejerister marts 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 14. marts 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Mejeristen NY OVERENSKOMST. Fællesoverenskomst 2008-2011. side 6. for Mejeripersonale og Chauffører

Mejeristen NY OVERENSKOMST. Fællesoverenskomst 2008-2011. side 6. for Mejeripersonale og Chauffører Mejeristen side 6 NY OVERENSKOMST Fællesoverenskomst 2008-2011 for Mejeripersonale og Chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Fagligt Fælles

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent Bestyrelsesmøde på Ingstrup mejeri den 12 August 2014. Mødedeltagere. Søren Peter Lund, Claus Haugaard, Lars lund, Frank Larsen, Kent B Kristensen, Karsten Andersen og Poul Erik Pedersen 1) Valg af dirigent

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 30. januar 2009 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 26. marts 2010 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 4 92. ÅRGANG 2015 Tillykke til Tom SIDE 4-5 Als mødet i DMF SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } DEt travle efterår lakker mod enden, og juletiden nærmer sig med hastige skridt. For DMF har

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Generalforsamling side 4 & 5 OK 2011 side 8 & 9 Nummer 1 - februar 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016 MEJERISTEN NR. 1 93. ÅRGANG 2016 Generalforsamlinger SIDE 8-13 Ro på hos poulsen SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik, og frem mod det

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Sundhedsordning. Let adgang til hurtig behandling. > Ondt i ryggen? > Problemer med nakken? > Ømme led i arme eller ben?

Sundhedsordning. Let adgang til hurtig behandling. > Ondt i ryggen? > Problemer med nakken? > Ømme led i arme eller ben? Sundhedsordning Let adgang til hurtig behandling > Ondt i ryggen? > Problemer med nakken? > Ømme led i arme eller ben? Så kan du få hjælp i PensionDanmark Sundhedsordning WWW.PENSION.DK B&A Pension, HTS

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

3/2016. Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2. OK2017: Der skal mere i lønposen

3/2016. Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2. OK2017: Der skal mere i lønposen 3/2016 Lillebælt-Fyn SIDE 4: Arla i Taulov går efter samarbejds-pris SIDE 2 OK2017: Der skal mere i lønposen Pauls leder Som at klappe en ældre hund med knyttet næve I forhold til vores forældre bliver

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Formanden har ordet. Der er sommer over Danmark og sommerferien afvikles for rigtig mange af vore kollegaer.

Formanden har ordet. Der er sommer over Danmark og sommerferien afvikles for rigtig mange af vore kollegaer. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 3 Meddelelse til ARLA`s transportledere. Side 4 Forhandlinger

Læs mere

Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige

Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige September Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige Høj forrentning af medlemmernes opsparing: Mere end 50 pct. siden 2005 Afkast i for Basispuljen, pct. 12 10 8 6 4 2 0 januar februar

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

丹 麦 乳 品 ( 婴 幼 儿 配 方 乳 品 除 外 ) 生 产 企 业 在 华 注 册 名 单

丹 麦 乳 品 ( 婴 幼 儿 配 方 乳 品 除 外 ) 生 产 企 业 在 华 注 册 名 单 Approval 1 4506 2 4539 3 4864 4 5230 5 5375 Cocio Chokolademaelk A/S Uhrenholt A/S, Grø ndal Mejeri Arla Foods Ingredients Group P/S R&D Ullerslev Mejeri I/S Knuthenlund Herregå rdsmejeri 丹 麦 乳 品 ( 婴 幼

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl Det Grønne Område Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl. 14.30 Dagsorden 1 Udviklingen på dit brancheområde 2 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Beskæftigelse stadig på lavere niveau

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017 MEJERISTEN NR. 1 94. ÅRGANG 2017 Generalforsamlinger SIDE 10-16 Vi går efter tryghed uddannelse og balance SIDE 4-9 { FORMANDEN HAR ORDET } 773 løfter meget bedre i samlet flok Her i skrivende stund er

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 6. september 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst Overenskomsterne 2010 26. feb. 10 Industriens Overenskomst 2010-2012 Industriens Funktionæroverenskomst 2010-2012 underdirektør Anders De to største overenskomster Industriens Funktionæroverenskomst 21%

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. marts 2011. Årgang 24

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. marts 2011. Årgang 24 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. marts 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Formanden har ordet. PensionDanmark

Læs mere