Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening"

Transkript

1 Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløsheds kasse. Mejeristen udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: CS Grafisk A/S Over Hadstenvej Hadsten Tlf.: Næste nummer udkommer den 13. september 2011 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 15. august 2011) Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde i. Foråret er kommet til Danmark, med foråret kommer også alle generalforsamlinger i DMF. Jeg har været på næsten alle de afholdte generalforsamlinger, det er altid dejligt at komme til de forskellige forsamlinger. Afdelingerne har hver deres måde at gøre tingene på. Spørgelysten ved dette års generalforsamlinger samles mest omkring den nye overenskomst, hvilket selvfølgeligt er helt naturligt. Det er mit indtryk at alle har fået svar på deres spørgsmål, og der har været en god debat. DMF s medlemmer har stemt JA til den nye overenskomst. Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47 %, og samlet i fællesoverenskomsten 51 %. 73,8 % af DMF s afgivne stemmer, stemte JA, hvilket svarer til at kun 34,7 % af medlemmerne stemte ja. Afstemningsresultatet giver naturligvis stof til eftertanke, og forhandlingsudvalget vil gennemgå hele forløbet før, under og efter overenskomstforhandlingerne. Det at skulle forny en overenskomst er et langt sejt træk. Samle medlemmernes ønsker, udveksle krav først med kollegaerne i fællesoverenskomsten og derefter med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Derefter kommer de egentlige forhandlinger, som ind imellem kan virke noget langtrukne, for til sidst at ende i et forhandlingsresultat. Så er vi tilbage hvor vi startede, urafstemning med det resultat I har læst ovenover. Jeg ved godt at mange af DMF s medlemmer har svært ved, at se hvor netop de har fået forbedringer denne gang. Mulighederne var meget minimale og rammen meget stram, og forhandlingsudvalget får derfor heldigvis allerede om to år en ny mulighed. Der er mere omkring OK2011 inde i bladet. Spørgsmål: Er mejeribrugets arbejdsgivere lige så skurkagtige som rengøringsbranchens? Rengøringsbranchen har rigtig mange brodne kar, som snyder medarbejderne alt det de kan komme efter, men sådan er det dog heldigvis ikke i mejeribruget. Men der kan ske fejl i mange led, bl.a. indberetning fra arbejdslederen, indtastning på lønningskontoret, forkert tolkning af overenskomsten eller direkte snyd (den sidste er sjælden). Det er derfor utrolig vigtigt at man tjekker time- og lønsedler, og kontakter sin tillidsmand eller undertegnede lige så snart man er i tvivl om tingene passer. Jo før eventuelle fejl bliver rettet, jo lettere er det at få rettet dem op. Nr. 2 Tirsdag den 31. maj årgang. Lars Gram

3 Generalforsamling afd. 910 Sjælland DMF afd. Sjælland afholder generalforsamling på Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre, onsdag d. 15/ kl. 17:00 hvor vi mødes ved receptionen kl. 16:45. Vi starter med rundvisning i Fermertering afd. hvor Peter Drescher viser os rundt. Ledsager indbydes Generalforsamlingen starter ca. kl. 18:00, og efter generalforsamling vil der være en bid mad. Så tilmelding til generalforsamling og spisning skal ske senest fredag d. 10/ hos: Torben Madsen tlf Christian Uhre tlf Benny Pedersen tlf Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af suppleant til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Valg af revisorsuppleant 8. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandling, skal være i formanden hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 9. Info fra Lars Gram 10. Eventuelt P.b.v. Torben Madsen Ekstraordinær generalforsamling i afd. 901 Pga. af overenskomst forhandlingerne blev den varslede generalforsamling d. 16. marts 2011 aflyst, derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling d. 14. juni kl. 19:00 hos 3F Aabenraa, H. P. Hansens Gade 21, 6200 Aabenraa. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil blive serveret øl, vand og kage. Tilmelding på mail senest d. 10. juni. P.b.v. Brian Rahr Petersen Feriefonden informerer Udlejningen 2011 Udlejningen for 2011 er her i skrivende stund ganske udmærket. Hvis vi sammenligner med sidste år på samme tid har vi en bedre udlejning i Smørbøtten og næsten på samme højde vedrørende Kærneland. Feriefonden håber selvfølgelig dette vil fortsætte, så derfor går I med tanker på om Smørbøtten eller Kærneland skal være jeres feriemål, skal I nok ikke vente meget længere med at bestille. Flere uger i sommerferien er allerede fuldt optaget. Husk på vi i DMF s feriefond har to perler at byde på, Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland på Als i det sønderjyske. Forsøg med hund Som skrevet før er der åbnet for et forsøg med at kunne have hund med på Kærneland. Der er nogle enkelte retningslinier der skal overholdes i den forbindelse. Hunden skal altid være i snor. Hundens efterladenskaber skal selvfølgelig fjernes. På Feriefondens vegne Lars Gram 3

4 Udvidelsen af Uddannelsesfonden med 780 kroner over to år er et vigtigt skridt på vejen mod den kompetencelønstrappe, vi er i gang med at udvikle. Ingen andre på arbejdsmarkedet har opnået tilsvarende. Forhandler for Fødevareforbundet NNF, POUL ERIK FAARKROG Behovet for en bedre arbejdsmarkedspension stiger. Derfor havde vi gerne set loftet på 13 procent brudt, men som tiderne er, er vi tilfredse med de 12,99 procent. Forhandler for Den Grønne Gruppe i 3F, VAGN HENRIKSEN dog ikke, hvis medarbejderen har fået andet job ved fratrædelsen, får pension eller af anden årsag ikke modtager dagpenge. Ordningen gælder for opsigelser, der finder sted efter 1. maj For medarbejdere, der arbejder på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. BEDRE FORHOLD FOR ELEVER Udover løn- og satsstigningerne er en række andre forhold forbedret for eleverne. Elever, der ikke allerede er omfattet af den arbejdsgiverbetalte pensions- og forsikringsordning, bliver fra 1. juli omfattet af en særlig forsikringspakke hos PensionDanmark. Pakken betales af arbejdsgiveren. Forsikringspakken indeholder: Løbende supplerende førtidspension ( kr. årligt) Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme ( kr.) Sum ved dødsfald ( kr.) Sundhedsordning i Falck Healthcare/ PensionDanmark HVAD DEN NYE OVERENSKOMST BETYDER FOR DIG FLERE PENGE I LØNNINGSPOSEN Timeløn stiger med: 1,60 kr. pr. 1. april ,25 kr. pr. 1. april 2012 Genesatser stiger med: 1,5 % pr. 1. april ,0 % pr. 1. april 2012 Stigningen af genesatserne bliver udmøntet, så de laveste satser bliver tilgodeset mest. Pensionen stiger til 12,99 % pr. 1. juli 2011 Elever Timeløn stiger med: 2,0 % pr. 1. april ,5 % pr. 1. april 2012 Genesatser stiger med: 1,5 % pr. 1. april ,0 % pr. 1. april 2012 FLERE PENGE TIL FONDENE Overenskomstfonden forhøjes med: 5 øre pr. time pr. 1. april øre pr. time pr. 1. april 2012 Mejeribrugets uddannelsesfond forhøjes med: 260 kr. pr. medarbejder pr. 1. april kr. pr. medarbejder pr. 1. april kr. pr. medarbejder pr. 1. oktober 2012 FIU-fonden forhøjes med 5 øre pr. time pr. 1. april 2011 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Hvis en medarbejder opsiges uden egen skyld, skal arbejdsgiveren betale en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Nemlig kroner efter tre års ansættelses, kroner efter seks års ansættelse og kroner, hvis ancienniteten overstiger otte år. Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales Anciennitet For elever, der har arbejdet indenfor branchen, før de påbegyndte deres uddannelse, medregnes alt nuværende og tidligere opnået anciennitet i den samlede anciennitetsopgørelse efter endt uddannelsestid. BEDRE FORHOLD FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Arbejdsmiljørepræsentanter får samme beskyttelse, efter de er ophørt med at fungere som arbejdsmiljørepræsentanter, som den beskyttelse tillidsrepræsentanter har i dag. Det vil sige, at såfremt de har fungeret som arbejdsmiljørepræsentant i mindst et år, opnår de et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger udover varslet som almindelig medarbejder. Samtidig er parterne blevet enige om at sikre arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsforhold. De får nu fri mobiltelefon (ikke til privat brug) og adgang til internet, it-, kontor- og mødefaciliteter. NATARBEJDE OG HELBREDSKONTROL Medarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejde. Herefter skal natarbejdere tilbydes helbredskontrol mindst hvert andet år. Undersøgelsen skal ikke nødvendigvis foretages af en læge, men der skal være en læge, der kan supervisere undersøgelsen og spørges til råd. Oplysninger, der kommer frem i forbindelse med helbredsundersøgelsen, er fortrolige og tilhører den undersøgte medarbejder. FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

5 Med de bedre varslings- og anciennitetsbestemmelser, sundhedsordningen og forsikringerne i forbindelse med dødsfald og kritisk sygdom har vi fået sikret eleverne hele vejen rundt. Forhandler for Danske Mejeristers Fagforening, LARS GRAM På chaufførområdet fik vi sikret arbejdspladser ved at give arbejdsgiverne den fleksibilitet, de har brug for. Og vel at mærke på en måde, som sikrer medarbejdere ansat før den 1. april Forhandler for 3F s transportgruppe, KIM PODER ANDRE ELEMENTER I OVERENSKOMSTEN VÆRN MOD SOCIAL- OG LØNDUMPING For at modvirke social- og løndumping er parterne blevet enige om en række tiltag. Blandt andet muligheden for løntjek. Således kan en organisation, der har mistanke om løndumping af en ansat eller en gruppe ansatte på en virksomhed, få lønoplysningerne udleveret hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Parterne er enige om, at indsatsen mod social dumping skal ske gennem følgende tiltag: Overholdelse af gældende lovgivning En effektiv efterlevelse af de gældende regler Enhver form for omgåelse af overenskomsten er uacceptabel VIKARER Parterne vil søge af få implementeret vikardirektivet i Fællesoverenskomsten. Det tilstræbes, at implementeringen er tilendebragt senest 1. november TJEK PÅ UNDERLEVERANDØRER Forbundene har mulighed for at bede Mejeribrugets Arbejdsgiverforening om et møde, hvis en underleverandør for en virksomhed, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er ramt af en lovligt varslet konflikt. På mødet kan parterne drøfte de sympatikonfliktramte opgaver. På samme måde kan Mejeribrugets Arbejdsgiverforening anmode om møde med forbundene. UDVIDELSE AF BETALT FORÆLDREORLOV Perioden med betalt barselsorlov udvides med to uger. En uge øremærket til henholdsvis mor og far. Reglerne gælder for børn, der er født eller adopteret efter d. 1. april 2011 STARTLØN Perioden med startløn udvides til henholdsvis 480 timer (3 måneder) og 1282 timer (8 måneder). CHAUFFØROMRÅDET På chaufførområdet udgår følgende tillæg: Afsavnstillæg Tillæg for anhænger/sættevogn Tærepenge Tillæg for langturstransport For chauffører ansat før 1. april 2011 AFLØNNINGEN AF MEDARBEJDERE, DER ER ANSAT TIL WEEKENDARBEJDE, ÆNDRES. SÅLEDES VIL TO GANGE 12-TIMERS WEEKENDARBEJDE BLIVE AFLØNNET SOM 37 NORMALTIMER ydes i stedet et personligt stedbestemt tillæg. Tillægget beregnes på baggrund af en opgørelse af den enkelte chaufførs indtjening på de ovenstående tillæg i perioden 1. april 2010 til 31. marts Velfærdsforanstaltninger I og med at tærepenge og tillæg for langturstransport udgår, skal virksomhederne sikre, at bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven omkring velfærdsforanstaltninger kan overholdes. Overarbejde for chauffører Overarbejde opgøres over en periode på 8 uger. Der udbetales først overtid, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i den 8 ugers periode overstiger medarbejderens aftalte arbejdstid. WEEKENDARBEJDE Aflønningen af medarbejdere, der er ansat til weekendarbejde, ændres. Således vil to gange 12-timers weekendarbejde blive aflønnet som 37 normaltimer. Der udbetales til gengæld ingen tillæg. Efter 9 måneders ansættelse udbetales sygeløn efter den nye aflønningsform. PENSIONSFORHOLD FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere, der kommer fra andre brancher og bliver ansat i et fleksjob, kan forblive i den arbejdsmarkedspensionsordning, de kommer fra. Dermed kan de bibeholde deres invalidedækning. Det er arbejdsgiverens pligt at kontakte PensionDanmark, når arbejdsgiveren ansætter en medarbejder i fleksjob. AFTALE OM UDLICITERING Sideløbende med overenskomstforhandlingerne har de tre forbund forhandlet en aftale om udlicitering af chaufførområdet hjem med Arla Foods, som nu skrinlægger planerne om udlicitering. De tre forbund har aftalt med Arla Foods, at der ikke sker yderligere udlicitering af chaufførområdet i overenskomstperioden. Aftalen gælder udlicitering af yderligere driftstimer på mælkeindsamling i Danmark og på distributionsområdet i Danmark. Aftalen betyder også, at chauffører, der bliver berørt af udlicitering af mellem- og systemtransport, vil blive tilbudt en anden stilling som distributionschauffør i Arla Foods. Aftalen gælder i perioden frem til overenskomstens udløb i HVAD SIGER FORHANDLINGS- UDVALGENE OM DEN NYE OVERENSKOMST? 3F er HENRIK BLUM, FTR på Arla i Nørre Vium og forhandlingsudvalgsmedlem UDDANNELSE FIK LØFT - Overenskomsten er nok den bedst opnåelige tiderne taget i betragtning. Så selvom vi ikke fik sikret reallønnen helt, anbefaler jeg et ja. Ikke mindst fordi vi opnåede et rimeligt løft på uddannelsen. Medlem af DMF LARS LUND, Arla i Bislev, formand for afdeling 902 Nord og forhandlingsudvalgsmedlem: FIK REDDET FYRINGSTRUEDE KOLLEGER - Jeg havde jo gerne set, at de faglærte havde fået et hak opad. Men vi fik meget sidst og må så komme til fadet næste gang. Vigtigst var, at vi fik reddet vores fyringstruede kolleger, så overenskomsten får et ja fra mig. Medlem af Fødevarebundet NNF, JENS PETER PETERSEN, FTR på Slagelse Mejericenter og forhandlingsudvalgsmedlem: GARANTI FOR JOB - Ved at give arbejdsgiverne mere fleksibilitet fik vi vores udliciteringsgaranti, så vores arbejdspladser på chaufførområdet er sikret. Det er alfa og omega for mig og mine kolleger, så jeg anbefaler et ja til overenskomsten. FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

6 Overenskomst forhandlinger 2011 Så er tiden kommet til at lave en lille beretning fra overenskomstforhandlingerne 2011 og denne gang bliver det fra undertegnede. Jeg vil starte med at sige at der er meget stor forskel på hvordan jeg troede en OK forhandling foregik, til hvordan den så rent faktisk foregår. Jeg er heller ikke i tvivl om at der er stor forskel hvordan den netop overståede forhandling er foregået, til hvordan for eksempel hvordan OK 2008 forhandlingerne foregik. Samfundsøkonomi, allerede indgåede overenskomster på andre områder, baglandets forventninger, aftaler der blev lavet på sidste OK, forhandlingstraditioner, er alle nogle af de faktorer der spiller ind når der forhandles. Selvfølgelig spiller det også ind hvordan de enkelte forhandlingsudvalg er sammensat. Selve forhandlingerne Her ville jeg jo gerne kunne referere fra 10 yderst spændende og begivenhedsrige dage, men det bliver lidt svært. Jeg startede faktisk ud med at ville lave et lille referat fra hver samling. Forhandlingerne er jo opbygget sådan, at man typisk starter ved 9-10 tiden. Her forhandler forhandlingslederne. De kommer så ud og informerer forhandlingsudvalgene, når der er behov for det. Derefter går de så ind og forhandler igen, om det samme emne hvis det er nødvendigt eller noget nyt. Efter de første 2 dage så mine daglige noter noget tynde ud. Det var ikke de tungeste emner der var på banen, fortrinsvis protokollater, der ikke gav anledning til de helt store diskussioner. Og så sidder man så der og venter og vil meget gerne gøre noget, diskutere eller føle man i hvert fald yder en indsats. Indsatsen består så i at vente og når der så kommer noget der kan stilles spørgsmål til, så skal man være klar. Som sagt så blev der brugt tid på protokollaterne, som selvfølgelig også er vigtige, men dog ikke så sprængfarlige, hvorefter chaufføremnet kom på banen. Det var et stort emne og der blev retfærdigvis brugt meget tid på det, men her var det også begrænset hvad vi som DMF er havde at bidrage med bortset fra vores opbakning. Chauffør forhandler og repræsentanter må jo vide hvad der er bedst for dem, hvad der så er retfærdigt og om resultatet er godt eller skidt er der nok flere meninger om. Så utrolig meget ventetid var hvad der var på dagsordenen, uden alt for meget gang i den og det var egentlig meget kendetegnende for især de 3 første runder på Pinenhus. Det krævede tålmodighed og kunne som sagt godt være rimeligt frustrerende når man nu havde forberedt sig og var klar til kamp. Da 3. runde brød sammen i midten af februar, blev der aftalt en fjerde runde d /3 og det lå ligesom i kortene, at der enten ville komme en aftale eller også ville fortsættelsen foregå i forligsinstitutionen i København. Derfor var mine forventninger også at vi nu endelig ville komme ind på de områder, hvor det var mest interessant såsom timeløn og tillæg osv.. Det gjorde vi også, men det er nok bl.a. her at mine forventningerne til forhandlingerne var anderledes end det der var realistisk. Det gik i hvert fald stærkt med at få disse emner på plads. Så inden man havde set sig om var vi egentlig på et sted hvor en aftale ikke var så langt fra at blive indgået, så fredag aften og lørdag morgen var ret spændende, da vi ikke rigtig vidste hvilken vej det tippede. Men det gik jo så alligevel sådan at der måtte en ekstra runde til i København. I forligsinstitutionen startede det hele forfra igen. Der var lagt en tretrins plan for hvordan der skulle forhandles fra forligsmandens side, startende med de bløde emner såsom protokollater. Herefter ville tungere emner såsom timeløn og tillæg blive forhandlet. Og som en sidebemærkning skal det lige nævnes at de jyske DMF repræsentanter, ikke overraskende, havde mest glæde af det utroligt skæve billardbord. Christian Uhre Sørensen Mælkeritidendes UgeNyt samler ugens vigtigste begivenheder og nyheder i dansk mejeribrug og udsendes via hver fredag. Alle er velkomne til frit at abonnere - det er gratis - det er nemt og tilmelding sker på 6

7 Kærneland Se flere oplysninger på Er du medlem af Serviceforbundet? så lej din feriebolig gennem DMF Du kan enten vælge feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og beliggenheden i top. Falder dit valg på Djursland, så kommer du til at bo lige udenfor smukke, gamle Ebeltoft i en unik natur, direkte ned til en børnevenlig strand. Ebeltofts gamle købstadscharme er uspoleret, og du finder et hav af shoppingmuligheder, restauranter og forlystelser i og tæt på byen. F.eks. Djurs Sommerland: Danmarks sjoveste sommerland. Eller den fantastiske zoologiske have med safari. Du og familien har også muligheden for at muntre jer i Kattegat Centret, stedet med masser af hajer og forskellige våde aktiviteter for børn og voksne. Prøv Tante Andantes Hus! Her er der plads til at de mindste kan udfolde sig musikalsk, kunstnerisk og dramatisk! En helt anderledes verden. Djursland byder på noget af det ypperste, når det gælder smuk dansk natur. Kom selv og oplev suset, du bliver bidt af det Sydpå finder ud os placeret på standen i naturskønne omgivelser ved Kegnæs tæt på Sønderborg og den dansk/ tyske grænse. Og der er bestemt ingen grund til at kede sig hernede! Gå på opdagelse i Danfoss Universe: En ny oplevelsespark fyldt med lærerig teknik, naturfænomener og massevis af gør-det-selv oplevelser. Brug en dag i Sommerland Syd med vandrutschebaneloop og sjov i timevis. Als byder på en helt fortryllende natur, og man mærker de historiske vingesus overalt! Hvad med et besøg på Dybbøl Mølle? En tur til fods på skanserne? Se Gråsten Slot? Eller hvad med at udforske skønne Sønderborg? Nyd stemningen, fjorden og arkitekturen, og nyd Sønderjylland. En egn, som du ikke helt kan slippe igen Smørbøtten

8 Vinteren på Bornholm bliver ikke glemt af mange bornholmere Den startede sidst i november, hvor de første veje blev lukket og forsatte hele december til starten af januar. Undervejs blev det til mange dage, hvor skoler og veje blev lukket. Dog vil vinteren blive husket mest for julen. Den 22. december fik vi at vide at hvis vi skulle forlade øen skulle det være i dag, da det ikke så godt ud fra midnat. Ganske rigtig rejsende med færgeankomst 3.30 måtte blive i Rønne lige som alle rejsende der ankom den 23. og 24. december. De rejsende der ikke havde familie eller bekendte i Rønne, blev indlogeret i idrætshaller og på kasernen. Der var dem der bare skulle hjem til jul. De måtte gå, men det var ikke nemt, når der ikke var nogen sigtbarhed; en tur på 10 km. kunne nemt tage både 4-5 timer. Den 25. december begyndte kommunen at grave Bornholm fri, men der var nogle der blev utålmodige og valgte at hente deres pårørende i Rønne med båd fra Nexø. Hvis der var andre interesserede, blev bådene fyldt op. Alle hjalp hinanden så godt, som man kunne. kunne der heller ingen produktion være. Enkelte leverandører fik ikke hentet mælk en hel uge. På mejeriet var der 6-7 medarbejdere der måtte overnatte fra den 22. dec. til 25. dec. og holde juleaften på mejeriet. Jeg har bosat mig ude på landet med en privatvej på ca. 400 m. og ca. 1,5 km. fra større vej, hvor der ikke bliver kørt med sneplov efter kl Derfor er det ikke lige nemt altid at komme på arbejde. Vi er fem i familien der skal af sted mellem kl aften og næste morgen. Derfor kan det være svært at planlægge, når de snakker om snefyning, men man bliver nødt til at være fleksibel. Så er det godt er have overnatningsmuligheder tæt på arbejdspladserne i byen hvor vi arbejder. Første gang handlede det om 4 dage i starten af december hvor vi ikke kunne komme hjem. Da sneen så virkelig tog fat, var det fra den 22. december og frem til den 2. januar at familien ikke var samlet hjemme. Ole Madsen På mejeriet blev der produceret normalt d. 23. dec., men med ingen indtransport af mælk d , 8

9 9

10 PensionDanmarks billige administration øger din pension Også i 2011 er PensionDanmark blandt branchens mest effektive til at administrere medlemmernes pensionsordning. I år har selskabets omkostninger til administration endda fået et hak yderligere ned. Har du din pensionsordning i PensionDanmark, kan du glæde dig over, at de lavere omkostninger giver dig mere i pension. Som medlem af Danske Mejeristers Fagforening betaler du i år mindre for at få din pensionsordning administreret hos PensionDanmark end sidste år. Kun 396 kr. af dit pensionsbidrag i 2011 går nemlig til administration mod 408 kr. i Dermed har du din pensionsordning i et af Danmarks mest effektive pensionsselskaber kr. ekstra om året Sammenligner man med de kommercielle selskaber, er PensionDanmark over kr. billigere om året, når det gælder omkostninger til administration. Det viser en gennemgang af branchens årsrapporter for Og det er ikke helt ligegyldigt for dig, hvor mange penge dit pensionsselskab bruger på at administrere din pension. For hvis du i et 40-årigt arbejdsliv sparer kr. om året i administrationsomkostninger, giver det dig kr. ekstra om året, når du skal have udbetalt din pension. - Vi er glade for, at PensionDanmark igen i år har nogle af branchens laveste omkostninger. Det er altafgørende for os, at pensionsbidraget går til at sikre det enkelte medlem en god pensionsordning i stedet for at finansiere en dyr administration i pensionsselskabet, siger formand Lars Gram, Danske Mejeristers Forening. Fuld åbenhed om omkostninger PensionDanmark har fuld åbenhed om priser og omkostninger. På pension.dk/prisliste kan du se en samlet prisliste over, hvad der typisk går til omkostninger til administration og investeringer. Omkostninger pr. medlem pr. år Anvendt data er det officielle nøgletal inklusive syge- og ulykkesforsikringer, N5, oplyst i selskabernes års-rapporter for

11 Pensionsoversigt 2010: Brug 5 min. på din pension Hvor meget blev der indbetalt på din pensionskonto i PensionDanmark i 2010? Hvor god var PensionDanmark til at forrente dine penge. Og hvad stod der samlet på kontoen ved årets ud-gang? Oplysningerne finder du i pensionsoversigten fra PensionDanmark, som alle medlemmer mod-tog i marts måned. I brevet får du det årlige overblik over din pensionsordning. Forsikringer i pensionsordningen passer de til dig? Udover pensionsopsparingen har du også forsikringer i pensionsordningen, som sikrer dig og din familie økonomisk tryghed ved førtidspension, visse kritiske sygdomme og dødsfald. Du kan tilpasse dine forsikringer, så de passer til netop de behov, som du og din familie har. Betjen dig selv på pension.dk Du kan selv tilpasse dine forsikringer på pension.dk/ medlemmer under Din egen pension. Her kan du nemt og hurtigt få et overblik over din opsparing. Du kan bl.a. se, hvad du får udbetalt, når du går på pension, og du kan se dine indbetalinger måned for måned. Hvis du har spørgsmål kan du altid ringe til PensionDanmark på Telefonerne er åb-ne alle hverdage mellem kl. 8 og mejeriarbejdere fik hjælp med PensionDanmark Sundhedsordning i 2010 Mange mejeriarbejdere har fået øjnene op for mulighederne i PensionDanmark Sundhedsordning mejeriarbejdere fik sidste år næsten forebyggende behandlinger. PensionDanmarks sundhedsordning er en del af pensionsordningen for mejeriarbejderne. Her er der fri adgang til behandlinger, hvis man har problemer og gener i led, muskler og sener på grund af arbejdet. Og medlemmerne er gode til at bruge ordningen, der kan forebygge, at små skavanker bliver til kroniske skader.behandlingerne foregår hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut. Det er positivt, at vores medlemmer bruger sundhedsordningen til at forebygge, at små skavanker bliver til kroniske skader. Hvert år må ca af vores medlemmer forlade arbejdsmarkedet i utide for at gå på førtidspension. Den største synder er sygdomme eller skader i bevægeapparatet, og det kan behandlingerne i sundhedsordningen på sigt være med til at reducere, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark. Kiropraktoren var mest populær I alt er knap medlemmer på mejerioverenskomsten (3F/DMF/NNF) omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning. De medlemmer, som brugte ordningen i 2010,fik næsten behandlinger med et besøg hos kiropraktoren som den mest populære behandlingsform. 39 pct. foretrak kiropraktik herefter kom massage (32 pct.), fysioterapi(23 pct.) og zoneterapi (6 pct.). Fakta om PensionDanmark Sundhedsordning: - Hurtig behandling - Garanteret behandling inden for fire døgn. I akutte tilfælde er du garanteret behandling inden for 24 timer. - Ingen lægehenvisning. Ingen begrænsning i antallet af behandlinger - Behandlinger tæt på dig. Mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. - Bestil tid på pension.dk/sundhed eller ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21 - Telefonrådgivning. Bl.a. krisepsykologhjælp eller misbrugsrådgivning Ring Læs mere på pension.dk/sundhed. Øvelser forebygger Jobbet kan være hårdt for kroppen. Derfor er det vigtigt, at du får rørt kroppen hver dag, så du undgår skader. Med nogle simple øvelser kan du være med til at forebygge skader i led, muskler og sener. Se øvelserpå pension.dk/sundhed. 11

12 Mejerielev: Rasmus Dalsgaard Emne på afslutningsprojekt: Afgangstemperaturens indflydelse på vand % i mælkepulveret Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Arla Foods, Arinco Mejeri, Michella Petersen Odense Differentiering af tidspunkt for krydderitilsætning i smør Arla Foods, Birkum Ost, Odense SØ Dairy Fruit A/S, Odense S Regner Kallesøe Witte Holstebro Differentiering af tidspunkt for krydderitilsætning i smør Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro Frank Rahbech Andersen Bjerringbro Ændring af struktur og smag i en Danbo 45+ Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Kruså Mejeri Arla Foods Brabrand Mejeri Mona Kristiansen Vrinners Formodningstidens indflydelse på vand % i en rødkit ost Arla Foods, Brabrand Mejeri Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg Toke Nordblom Hvorslev Pasteuriseringstemperaturens indflydelse på viskositeten i tykmælk Arla Foods, Hobro Mejeri Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Jacob Nordsted Baadsgaard Holstebro Kærningstemperaturens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Holstebro Mejeri Esben Lunde Nielsen Borbjerg Kærningstemperaturens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Holstebro Flødeost Anders Jakobsen Silkeborg Hensætningstemperaturens indflydelse på aromabakt. I creme fraiche Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Danmark Protein, Jannie Jensen Tejn Kornstørrelsens indflydelse på vand % i en blåskimmelost Bornholms Andelsmejeri, Klemensker 12

13 Mejerielev: Søren Hedegaard Laursen Herning Emne på afslutningsprojekt: Varmebehandlingens indflydelse på oste udbyttet af en havarti 45+ Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Arla Foods, Arinco Mejeri, Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Mette Paulsen Toftlund Eftervarmningstemperaturens indflydelse på ostens vand % inden saltning (hvid ost) Arla Foods, Branderup Mejeri Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Kruså Mejeri Jakob Anker Rosengren Korsør Påvirker flere udkærninger kærnemælkens fedt % og smørrets konsistens? Arla Foods, Slagelse MejeriCenter Diana Østerbro Fredericia Danbo 45+. Eftervarmningstemp. Indflydelse på osteudbyttet. Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia Arla Foods, Slagelse MejeriCenter Steen Kjeldsen Holstebro Temperaturbehandlingens indflydelse på smørrets konsistens Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Holstebro Flødeost Mona Holm Nielsen Thisted Temperaturbehandlingens indflydelse på smørrets konsistens Polar Is, Mejerigaarden A/S Thise Mejeri, Roslev Claus Nørgaard Borne, Ishøj Forskel på udvalgte parametre i cr. fraiche fremstillet med syrevækker og DVS ved 18 grader Osted Ost og Mejeri ApS, Roskilde Charlotte Kassentoft Nielsen Lemvig Syrningstemperaturens og pode- % indflydelse på syrevækkerens egenskaber Arla Foods, Arinco Mejeri, Christian Dal Nielsen Fjelstervang Brie 60+. Hvilken indflydelse har kornstørrelsen på ostens vand % og konsistens? Arla Foods, Troldhede Mejeri, Arla Foods, Arinco Mejeri, Dimissionsfest for de nye mejerister marts

14 Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2011 Mejerielev: Emne på afslutningsprojekt: Hvilke mejerier praktikken er gennemført på Mohamed Omar Ahmed Odense Syrevækker. Hensætningstemperaturens indflydelse udviklingen af aromadannere. Arla Foods, Esbjerg Mejeri, 6705 Esbjerg Uhrenholt A/S, Grøndal Mejeri, 5600 Faaborg Sabina Bettina Bækdahl Iversen Esbjerg Danablue 60+. Hvad er forskellen i smagen, hvis der termiseres sammenlignet med lavpast.? Arla Foods, Esbjerg Mejeri, 6705 Esbjerg Arla Foods, Tistrup Mejeri, 6862 Tistrup Anette Due Jensen Odense Danbo 45+. Hvad sker der med bygningen, hvis man hæver podningen af syrevækkeren fra 1% til 3%? Arla Foods, Slagelse MejeriCenter, 4200 Slagelse Arla Foods, Taulov Mejeri, 7000 Fredericia Søren Meins Haderslev Syrevækker. Hensætningstemperaturens indflydelse udviklingen af aromadannere. Arla Foods, Christiansfeld MejeriCenter, 6070 Christiansfeld Arla Foods, Kruså Mejeri, 6340 Kruså Jesper Werge Madsen Bramming Eftervarmningstemperaturens indflydelse for vand% og modning for Danbo osten Jernved Mejeri, 6771 Gredstedbro Nørup Mejeri, 7182 Bredsten Rikke Rasmussen Branderup Smør med fokus på flødens temperaturbehandling og dennes indflydelse på smørrets konsistens. Naturmælk, 6360 Tinglev Carsten Sørensen Hobro Tykmælk, differentierede hensætningstemperaturers indflydelse på produktets viskositet. Arla Foods, Hobro Mejeri, 9500 Hobro Arla Foods, Akafa Mejeri, 9230 Svenstrup J Arla Foods, Hobro Mejeri, 9500 Hobro 14 13

15 Fødselsdage 60 ÅR Den 01. september 2011 fylder Birthe Nielsen, Nymarken 8, 9640 Farsø, 60 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Lars Lund 65 ÅR Den 11. august 2011 fylder Hans Peter Nielsen, Damgårdsparken 48, 6070 Christiansfeld, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. Brian Petersen Den 27. juli 2011 fylder Mogens Bøje, Åbrinken 3, 5771 Stenstrup, 65 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 70 ÅR Den 18. september 2011 fylder Mogens Jensen, Gyvelvej 14 D, 3. tv., 4000 Roskilde, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen 75 ÅR Den 02. juli 2011 fylder Steen B. Funch Petersen, Klintebakken 40, 6933 Kibæk, 75 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 05. juni 2011 fylder Egon Bøgh Pedersen, Åvangen 11, 5771 Stenstrup, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen Den 20. september 2011 fylder Bernt R. Svendsen, Erikkevej 40, 5700 Svendborg, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen 85 ÅR Den 10. juli 2011 fylder Søren Therkildsen, Honumvej 5, 8763 Rask Mølle, 85 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen. Anne-Maria Jepsen Den 19. august 2011 fylder Frede Sørensen, Søndervang 7, 8850 Bjerringbro, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. Mogens Vorgod Den 22. juli 2011 fylder Sigvard Marius Pedersen, Ll. Risemarksvej 8, 5970 Ærøskøbing, 70 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. Kent Jørgensen Her er mulighed for at få DIN reklame ind

16 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Hovedkontoret Tlf.: Lars Gram: Feriefond: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: , fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag - Torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag Fredag A-kassen: Mandag Fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag Fredag Lukket onsdage. Person nr.: Adresse: - Navn: Tlf. nr.: Landssammenslutning/ medlemsstatus: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten Ønsker at leje feriehus i Kærneland Sæt kryds I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage: I tiden fra dag den til dag den Sæt kryds Weekendophold i hele Smørbøtten Ankomst fra kl afrejse inden kl Til Hovedkontorets notering: 2011

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7 At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 3 - september 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 Hjælp hjælp!!! Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Sommer, sol og varme er nok ikke det sommeren 2009

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway

METAL. Kikkerter klar til kamp MAGASINET TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN TAG EFTERUDDANNELSE OG ØG DIN VÆRDI. Vind billetter til fodbold og speedway M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 2 2 0 1 2 METAL MAGASINET Vind billetter til fodbold og speedway TATOVERING KOSTEDE LÆREPLADSEN JOBCENTER: SKUFFEJERN BEDRE END SVEJSEKURSUS TAG

Læs mere

3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Indhold

3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Indhold Ny formand Lager og transport Nyt liv 3F Als 7. årgang Nr. 1 2011 3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Redaktionen: Eva Christensen

Læs mere

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar!

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Juni 2007 Nr. 2 3. årgang Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Hvem ringer klokkerne for? Det politiske landskab har forandret sig inden for den sidste måned. Tv-kameraerne og fotografernes

Læs mere

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Magasinet for os, der arbejder grønt APRIL 2014 NR. 3 XXX 24 SIDER med OK-overblik og tema 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering

Læs mere