Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark"

Transkript

1 Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Forord Side 1

2 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark føres separat med de enkelte personaleorganisationer, vil der forekomme forskellige reguleringssatser og -tidspunkter for generelle lønreguleringer mv. i de forskellige lokalaftaler og overenskomster afhængig af, hvilken personaleorganisation de er indgået med. Post Danmarks lønoversigt omhandler nedenstående overenskomster: Fagligt Fælles Forbund: Industriens Overenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår Industriens Overenskomst samt lokalaftaler vedr. postarbejdere i Post Danmark Industriens Overenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. postarbejdere Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m.fl. HK/Post & Kommunikation: Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation (omfatter funktionærer og overenskomstansatte på særlige vilkår) Overenskomst mellem Post Danmark og HK/Post & Kommunikation for chefer og ledere CO-Industri Industriens Overenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr CO-Industri (håndværkere) Akademiker-organisationerne Overenskomst mellem Post Danmark og Akademiker-organisationerne Frivilligt udlånte tjenestemænds lønforløb, herunder generelle lønstigninger, følger overenskomstansatte på særlige vilkår inden for de respektive overenskomster og lokalaftaler Opmærksomheden henledes på, at der kan forekomme mindre kr/øre differencer begrundet i afrundingsreglerne. Tillægsstørrelser, der ikke fremgår af denne lønoversigt, kan omregnes/beregnes ved at bruge regnearket der findes på Personaleportalen under Løn og lønstatistik. Forord Side 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse Procentreguleringer Fagligt Fælles Forbund pr. 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår skalatrinsløn pr. 1. marts Tillæg pr. 1. marts Fagligt Fælles Forbund pr. 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår - Skalatrinsløn pr. 1. marts Tillæg pr. 1. marts Diverse tillæg Fagligt Fælles Forbund overenskomstansatte på særlige vilkår Omdelingstillæg Voksenlærlinge Truck- og lastbiltillæg Fagligt Fælles Forbund Arbejdsledere og specialister m.fl Basisløngruppe 2, 3 og Basisløngruppe Fagligt Fælles Forbund Fleksibilitetstillæg Postarbejdere Basisløn Omdelingstillæg Lærlinge HK/Post & Kommunikation - pr. 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår - Skalatrinsløn pr. 1. marts Tillæg pr. 1. marts HK/Post & Kommunikation 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår - Skalatrinsløn pr. 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår - Tillæg pr. 1. marts HK/Post & Kommunikation overenskomstansatte på særlige vilkår. Basisløngrupper Basisløn HK/Post & Kommunikation Funktionærer Basisløngruppe 1 og 2 ansat før 1. april Basisløngruppe 1 og 2 - ansat 1. april 1998 eller senere Basisløngruppe 3, 4 og Tillæg - funktionærer Trainee Elever Erhvervsakademielever (KVU-studerende) Indholdsfortegnelse Side 3

4 11.8 Kvalifikationstillæg til kontorelever og voksenerhvervselever i Post Danmark Overenskomstkontrakt HK/Post & Kommunikation - Overenskomst for Chefer og ledere HK/Post & Kommunikation Fleksibilitetstillæg CO-Industri (håndværkere) Basisløn Elever / lærlinge Overenskomst mellem Post Danmark og Akademiker-organisationerne Basisløn pr. 1. april Basisløn pr. 1. april Trainee Special- og chefkonsulenter Specialkonsulenter Chefkonsulenter Udligningstillæg pr. 1. april Studentermedhjælere Natpenge m.v Jubilæumsgratiale Skalatrinslønninger i niveau Pensionsgivende løn særlig vilkår Indholdsfortegnelse Side 4

5 1. Procentreguleringer Nedenstående skema viser den procentforhøjelse, der er aftalt med de enkelte personaleorganisationer i overenskomstperioden. For følgende medarbejdergrupper beregnes procentreguleringen i aktuelt niveau: Funktionærer (HK/Post & Kommunikation ) For øvrige medarbejdergrupper beregnes procentreguleringen i niveau og procentforhøjelsen er omregnet til en reguleringssats der anvendes for løndele, der er angivet i niveau For 3F, HK/Post & Kommunikation samt CO-Industri er overenskomstperioden 1. marts februar For akademikerne er overenskomstperioden 1. april 2012 til 31. marts Overenskomst 1. marts marts 2013 Fagligt Fælls Forbund (3F) Procent Reg.sats Procent Reg.sats Arbejdsledere og specialister m.fl. Lrg. 5 0,77% 1, ,88% 1, Arbejdsledere og specialister m.fl. Lrg ,93% 1, ,07% 1, Særlige vilkår 0,93% 1, ,07% 1, HK/Post & Kommunikation Funktionærer 0,80% 0,92% Særlige vilkår 0,80% 1, ,92% 1, Chefer og ledere 0,56% 1, ,64% 1, april april 2013 Akademikerne 1,20% 1, ,00% 1, Procentreguleringer Side 5

6 2. Fagligt Fælles Forbund pr. 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår skalatrinsløn pr. 1. marts 2012 Tabellen omfatter: Industriens Overenskomst samt lokalaftaler med 3F vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår Overenskomst for arbejdsledere og specialister m.v. vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår. Tabellen starter ved skalatrin 17, da der ikke er medarbejdere i Post Danmark på underliggende skalatrin. 1. marts 2012 skalatrin Sats II Sats III Sats IV Sats V Sats VI Fagligt Fælles Forbund pr. 1. marts 2012 Side 6

7 2.2 Tillæg pr. 1. marts 2012 Tabellen omfatter: Industriens Overenskomst samt lokalaftaler med 3F vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår Overenskomstansatte på særlige vilkår og løngruppe 2-4 i Overenskomst for arbejdsledere og specialister m.v. Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts marts 2012 Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts 2012 kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. måned kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. måned ,71 332, , , ,88 365, , , ,00 388, , , ,28 443, , , ,57 498, , , ,86 554, , , ,43 665, , , ,48 676, , , ,54 687, , , ,13 704, , , ,71 720, , , ,94 765, , , ,00 776, , , ,28 831, , , ,57 887, , , ,85 942, , , ,14 997, , , , , , , , ,37 Fagligt Fælles Forbund pr. 1. marts 2012 Side 7

8 3. Fagligt Fælles Forbund pr. 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår - Skalatrinsløn pr. 1. marts 2013 Tabellen omfatter: Industriens Overenskomst samt lokalaftaler med 3F vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår Overenskomst for arbejdsledere og specialister m.v. vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår. Tabellen starter ved skalatrin 17, da der ikke er medarbejdere i Post Danmark på underliggende skalatrin. 1. marts 2013 skalatrin Sats II Sats III Sats IV Sats V Sats VI Fagligt Fælles Forbund pr. 1. marts 2013 Side 8

9 3.2 Tillæg pr. 1. marts 2013 Tabellen omfatter: Industriens Overenskomst samt lokalaftaler med 3F vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår Overenskomstansatte på særlige vilkår og løngruppe 2-4 i Overenskomst for arbejdsledere og specialister m.v. Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts marts 2013 Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts 2013 kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. måned kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. måned ,42 336, , , ,87 369, , , ,83 392, , , ,23 448, , , ,64 504, , , ,04 560, , , ,85 672, , , ,33 683, , , ,81 694, , , ,53 711, , , ,25 728, , , ,18 773, , , ,66 784, , , ,06 840, , , ,46 896, , , ,87 952, , , , , , , , , , , , ,67 Fagligt Fælles Forbund pr. 1. marts 2013 Side 9

10 4. Diverse tillæg Fagligt Fælles Forbund overenskomstansatte på særlige vilkår 4.1 Omdelingstillæg For medarbejdere, der i henhold til aftale af 1. januar 1991 oppebærer fuldt omdelingstillæg udgør beløbet følgende, pr. år: niv pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 Omdelingstillæg pr. år , , Voksenlærlinge Overenskomstansatte på særlige vilkår, der har gennemgået voksenerhvervsuddannelsen, er efter endt uddannelse tildelt et kvalifikationstillæg, der udgør: (der sker ikke længere automatisk tildeling) niv pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 Voksenlærlinge efter endt uddannelse pr. år , , Truck- og lastbiltillæg For medarbejdere, der er omfattet af bestemmelserne i aftale af 21. juni 1999 om arbejdsbestemte tillæg, udgør tillægget pr. time: niv pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 Lastbiltillæg pr. time 6,16 8,20 8,28 Truckførertillæg pr. time 2,17 2,89 2,92 Diverse tillæg Fagligt Fælles Forbund overenskomstansatte på særlige vilkår Side 10

11 5. Fagligt Fælles Forbund Arbejdsledere og specialister m.fl. På Personaleportalen findes et regneark til brug for omregning af decentralt aftalte basislønninger fra niv til aktuelt beløb. 5.1 Basisløngruppe 2, 3 og 4 Basislønnen aftales decentralt, men skal fastsættes indenfor nedenstående rammer, jf. overenskomstens 6. løngruppe niv pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 Minimum Maksimum Minimum Maksimum Minimum Maksimum Fagligt Fælles Forbund Arbejdsledere og specialister m.fl. Side 11

12 5.2 Basisløngruppe 5 Intervalløn Intervallønnen i løngruppe 5 omfatter både arbejdsledere som er overenskomstansatte på almindelige vilkår og overenskomstansatte på særlige vilkår, jf. overenskomstens 6. løngruppe niv pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 Minimum Maksimum Grundlønsdel Fagligt Fælles Forbund Arbejdsledere og specialister m.fl. Side 12

13 6. Fagligt Fælles Forbund Fleksibilitetstillæg Tabellen omfatter: Industriens Overenskomst med lokalaftaler vedr. overenskomstansatte på særlige vilkår Overenskomst for arbejdsledere og specialister m.v. Fleksibilitetstillæg er et ikke pensionsgivende tillæg, der ydes som tillæg pr. time til alle medarbejdere under de nævnte overenskomster: Fleksibilitetstillæg pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 kr./øre pr. time 4,00 4,00 Bemærk, at for frivilligt udlånte tjenestemænd (FUT) udgør fleksibilitetstillægget 1,40 kr./timen. Fagligt Fælles Forbund Fleksibilitetstillæg Side 13

14 7. Postarbejdere 7.1 Basisløn Basislønnen aftales decentralt, jf. lokalaftale nr. 6, men skal dog som minimum udgøre nedenstående basisløn, jf. Industriens Overenskomst, 22. Mindstebasisløn pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 pr. time 107,35 108,70 pr. år Omdelingstillæg For postarbejdere, der i henhold til aftale af 1. januar 1991, oppebærer fuldt omdelingstillæg udgør beløbet følgende, jf. lokalaftale nr. 6: pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 Omdelingstillæg pr. år Lærlinge pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 pr. måned Trin , ,47 pr. måned Trin , ,01 pr. måned Trin , ,74 Postarbejdere Side 14

15 8. HK/Post & Kommunikation - pr. 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår - Skalatrinsløn pr. 1. marts 2012 Tabellen omfatter: Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for overenskomstansatte på særlige vilkår. Tabellen starter ved skalatrin 21, da der ikke er medarbejdere i Post Danmark på underliggende skalatrin. 1. marts 2012 skalatrin Sats II Sats III Sats IV Sats V Sats VI HK/Post & Kommunikation - pr. 1. marts 2012 Side 15

16 8.2 Tillæg pr. 1. marts 2012 Tabellen omfatter: Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for overenskomstansatte på særlige vilkår. Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts marts 2012 Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts 2012 kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. måned kr. pr. år kr. pr. år Kr. pr. måned ,63 329, , , ,09 362, , , ,74 384, , , ,84 439, , , ,95 494, , , ,05 549, , , ,26 659, , , ,08 670, , , ,90 681, , , ,63 697, , , ,37 714, , , ,65 757, , , ,47 768, , , ,58 823, , , ,68 878, , , ,79 933, , , ,89 988, , , , , , , , ,51 HK/Post & Kommunikation - pr. 1. marts 2012 Side 16

17 9. HK/Post & Kommunikation 1. marts Overenskomstansatte på særlige vilkår - Skalatrinsløn pr. 1. marts 2013 Tabellen omfatter: Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for overenskomstansatte på særlige vilkår. Tabellen starter ved skalatrin 21, da der ikke er medarbejdere i Post Danmark på underliggende skalatrin. 1. marts 2013 skalatrin Sats II Sats III Sats IV Sats V Sats VI HK/Post & Kommunikation 1. marts 2013 Side 17

18 9.2 Overenskomstansatte på særlige vilkår - Tillæg pr. 1. marts 2013 Tabellen omfatter: Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for overenskomstansatte på særlige vilkår. Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts marts 2013 Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts 2013 kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. måned kr. pr. år kr. pr. år Kr. pr. måned ,01 332, , , ,11 365, , , ,18 388, , , ,35 443, , , ,52 498, , , ,69 554, , , ,02 665, , , ,06 676, , , ,09 687, , , ,64 703, , , ,19 720, , , ,33 764, , , ,36 776, , , ,53 831, , , ,70 886, , , ,86 942, , , ,03 997, , , , , , , , ,61 HK/Post & Kommunikation 1. marts 2013 Side 18

19 10. HK/Post & Kommunikation overenskomstansatte på særlige vilkår. Basisløngrupper Overenskomstansatte på særlige vilkår, der efter ansøgning er ansat i ny stilling omfattet af nedenstående basisløngrupper, jf. lokalaftale nr Basisløn Overenskomstansatte på særlige vilkår Basisløn løngruppe niv marts marts 2013 Hovedstad Øvrige land HK/Post & Kommunikation overenskomstansatte på særlige vilkår. Basisløngrupper Side 19

20 11. HK/Post & Kommunikation Funktionærer 11.1 Basisløngruppe 1 og 2 ansat før 1. april 1998 Medarbejdere, ansat forud for 1. april 1998, ansat i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for funktionærer, er omfattet af nedenstående basisløngrupper, jf. lokalaftale nr. 2. Basisløngruppe 1 og 2 - ansat før 1. april 1998 Basisløn løngruppe 1. marts marts løntrin 2. løntrin 3. løntrin Basisløngruppe 1 og 2 - ansat 1. april 1998 eller senere Medarbejdere, ansat 1. april 1998 eller senere, ansat i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for funktionærer, er omfattet af nedenstående basisløngrupper, jf. lokalaftale nr. 2. Basisløngruppe 1 og 2 - ansat 1. april 1998 eller senere Basisløn løngruppe 1. marts marts løntrin - Hovedstad løntrin - Øvrige land løntrin - Hovedstad løntrin - Øvrige land HK/Post & Kommunikation Funktionærer Side 20

21 11.3 Basisløngruppe 3, 4 og 5 Basisløngruppe 3, 4, og 5 omfatter medarbejdere ansat i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for funktionærer, jf. lokalaftale nr. 2. Basisløngruppe 3, 4 og 5 Basisløn løngruppe 1. marts marts 2013 Hovedstad Øvrige land HK/Post & Kommunikation Funktionærer Side 21

22 11.4 Tillæg - funktionærer Tabellen omfatter Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for funktionærer. Tillæg til funktionærer beregnes i aktuelt niveau. Når niveau er medtaget i tabellen, skyldes det at tillæg ikke udmøntes i beløb, der ligger under et bestemt niveau pr , jf. lokalaftale nr. 2, 3, stk. 4. Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts 2013 Afrundet grundbeløb pr. 1. okt marts marts 2013 kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Trainee Trainee, der ikke har en akademisk uddannelse, ansættes i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for funktionærer, jf. lokalaftale nr marts marts 2013 Basisløn Kvalifikationstillæg HK/Post & Kommunikation Funktionærer Side 22

23 11.6 Elever Kontorelever og voksenerhvervselever aflønnes i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst, 3. Kontorelever: Basisløn 1. marts marts år pr. måned år pr. måned år pr. måned år pr. måned HHX-tillæg pr. år HHX-tillæg pr.måned Voksenerhvervselever: 1. marts marts 2013 Basisløn pr. år Basisløn pr. måned Erhvervsakademielever (KVU-studerende) Erhvervsakademielever (KVU-studerende) ansættes i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation for funktionærer. Lønnen til erhvervsakademielever er minimallønssatser og følger Industriens Funktionæroverenskomst, 3, stk marts marts 2013 pr år HK/Post & Kommunikation Funktionærer Side 23

24 pr. måned 11.8 Kvalifikationstillæg til kontorelever og voksenerhvervselever i Post Danmark Med virkning fra den 1. marts 2012 tildeles kontor- og voksenerhvervsuddannelseselever der ansættes i Post Danmark efter endt uddannelse et kvalifikationstillæg á kr. (niv ). Kvalifikationstillæg Niv marts marts 2013 pr. år , , Overenskomstkontrakt Højtlønnede funktionærer ansættes på overenskomstkontrakt, når lønnen overstiger kr. (niv ), jf. Lokalaftale nr. 1, pkt. 3. niv marts marts 2013 Minimumsløn HK/Post & Kommunikation Funktionærer Side 24

25 12. HK/Post & Kommunikation - Overenskomst for Chefer og ledere Intervallønnen for chefer og ledere omfatter både almindelige overenskomstansatte chefer og ledere, og chefer og ledere ansat som overenskomstansat på særlige vilkår, jf. overenskomstens 6. Intervalløn niv marts marts 2013 Minimum Maksimum Grundlønsdel HK/Post & Kommunikation - Overenskomst for Chefer og ledere Side 25

26 13. HK/Post & Kommunikation Fleksibilitetstillæg Tabellen omfatter: Industriens Funktionæroverenskomst samt lokalaftaler i Post Danmark vedr. HK/Post & Kommunikation Overenskomst mellem Post Danmark og HK/Post & Kommunikation for chefer og ledere. Fleksibilitetstillæg er et ikke pensionsgivende tillæg, der ydes som tillæg pr. time til alle ansatte, undtaget elever under de nævnte overenskomster: Fleksibilitetstillæg 1. marts marts 2013 pr. time 4,00 4,00 Bemærk at for frivilligt udlånte tjenestemænd (FUT) udgør fleksibilitetstillægget 1,40 kr./timen. HK/Post & Kommunikation Fleksibilitetstillæg Side 26

27 14. CO-Industri (håndværkere) 14.1 Basisløn Basislønnen aftales decentralt, men skal dog som minimum udgøre nedenstående basisløn, jf. Industriens Overenskomst, 22. Mindstebasisløn pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 pr. time 107,35 108,70 pr. år Elever / lærlinge Elever/lærlinge aflønnes efter mindstebetalingssatserne i henhold til Lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst (Speciel del med bilag), 8. Voksenerhvervselever / -lærlinge aflønnes med mindstebasislønnen jf. 8 stk. 1 Mindstebasisløn pr. 1. marts 2012 pr. 1. marts 2013 Trin ,00 pr. time 61,60 71,45 Trin pr. time 69,90 71,45 Trin pr. time 75,05 76,75 Trin pr. time 86,80 88,80 Trin pr. time 107,35 108,70 CO-Industri (håndværkere) Side 27

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 April 2015 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2015 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2005 Cirkulære af 8. december 2005 Perst. nr. 064-05 PKAT nr. 0114, 0138, 0139, 0140 og 147 J.nr.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere