Fremtidens Arbejdsmiljø!?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Arbejdsmiljø!?"

Transkript

1 Fremtidens Arbejdsmiljø!? Arbejdsmiljøinstituttet SSID årskonference 13. april 2005

2 Fremtidens Arbejdsmiljø= kontinuitet Status quo for rigtigt mange arbejdstagere under mange, mange år

3 Nogle forandringer Globalisering og konkurrence Vækst i servicesektoren Større krav til viden og uddannelse Hastig teknologisk udvikling Kommunikation Bio - Nanoteknologi Flere ældre i og uden for arbejdsstyrken Flere danskere med anden etnisk baggrund i arbejdsstyrken

4 Skud fra hoften mod fremtiden Flere/mange forskellige job gennem livet Tidspres Ofte nye grupperinger Usikkerhed om hvad der er en god indsats Grænseløshed for arbejdet i tid og plads Påvirkning på kvalitet af service og tjenester Ny teknologi med bl.a. ultrafine partikler Ny støj Indeklima Mangel på fysisk aktivitet Fravær uden sygdom

5 Nanoteknologi Anbefalede Danske satsningsområder Nano-medicin og drug delivery Biokompatible materialer Nano-sensorer og nano-fluidik Plast-elektronik Nano-optik optik og nano-fotonik Nano-katalyse katalyse,, brint-teknologi teknologi mm. Nano-materialer med nye funktionelle egenskaber Kilde:

6 Ultrafine partikler kan krydse lungevæggen på få minutter Nanopartikler Ultrafine (20 nanometer) titanium dioxid (TiO2) partikler er 3 til 10 gange mere betændelsesdannende i rotter end 250 nanometer titanium dioxid partikler. Effekterne relateres især til partiklernes specifikke overfladeareal; dvs. areal per masseenhed. Transport med luften Transport i kroppen (i blodbanen, med celler, langs nervebaner eller i spiserør og i mave-tarm systemet) Carbon nanorør er mere toksiske i mus end carbon black og mere toksisk end kvarts (SiO2). Tyske carbon black arbejdere har fordoblet dødelighed af lungekræft samt øget dødelighed ihjertekar- sygdomme, og kronisk obstruktiv lungesygdom lever mave sæk

7 Rollekonflikt Mangelfuld og utydelig arbejdsledelse Rolleutydelighed For høj eller for lav arbejdsbelastning STRESS MOBBING Få muligheder for at påvirke (virkelige eller oplevede)

8 Stressaktivering Ubalance Det som forventes De muligheder som findes Der savnes noget for at jeg kan klare opgaven! ALARM Manglende overblik Kan ikke håndtere situationen

9 Belastningens frekvens afgør Tilpasning Uden omveksling (tonisk) Nedbrydende (katabol aktivitet) Omvekslende (fasisk) Opbyggende (anabol aktivitet) Nedslidning Sygdom Træning Helbredet godt

10 Integration

11 Spørgsmål Hvad er det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan måler m man det? Hvilke konsekvenser vil vi forebygge? Hvordan griber man ind i det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan kan man fastholde resultaterne af sin indsats i længere l tid? Hvordan kan virksomhedernes indsatser koordineres i et arbejdsmiljøledelsessystem? ledelsessystem?

12 Psykisk arbejdsmiljø og effekter Arbejdets indhold Arbejdets organisering Interpersonelle forhold Krav og belastninger Fælles ressourcer Helbred Trivsel Produktivitet

13 Aktivering (arousal( arousal)

14 Individualitet Intensitet Trussel Tidspres Følsomhed Uretfærdighed Katastrofe Skade/tab Stressor Person A Stressor Person B

15 Omgivningen -arbete -hemma -mm Individuella skillnader -genetik -utveckling -erfarenhet Livshändelser Uppleved stress Trauma Missbruk Beteende -flyr -blir arg -rökar De samme systemer sættes under pres (allostatic load) Fysiologisk reaktion -adrenalin -kortisol -blodtryck Allostasis Anpassning (adaptation) Allostatisk belastning Ohälsa - sjukdom

16

17

18 salivkortisol nmol/l 50 morgonrespons och dagsutveckling 40 Veckodag 30 1 Tisdag 20 2 Onsdag 3 Torsdag 10 4 Fredag 0 5 Söndag Uppvaknande 30 min 45 min Sänggående

19 24/7 samfundet Øgede krav på produktivitet Kapital omkostninger Økonomisk effektivitet Konkurrence 24 timers samfundet Globalisering

20 Cirkadiansk rytme (døgnrytme)

21 Søvnmangel 40% lavere glukose optagelse 30% lavere insulin respons

22 Træthed 84 timers arbejdsuge % av arbetspass-dag Utarbetad Pylonerna Trågen Dagar % av arbetspass-dag Trött Pylonerna Trågen Dagar

23 Ledelsens interesser Triangulering Tilstrækkeligt mange på jobbet Nye og gamle sammen Fleksibilitet Arbejdstagernes interesser Social fleksibilitet Individuel planlæggelse og medbestemmelse Fysiologisk ergonomi Rimeligt i forhold til medicinsk viden Tilpasset til den biologiske døgnrytme

24 Fysiologiens Døgnrytme 19 Kropstemp. højest 18 Smagssansen mest præcis 21 Melatonin sekretion starter Hjerte og lungekapacitet størst Muskelstyrke maksimal 18 AFTEN Hurtigste reaktionstid Bedste koordination MIDNAT MIDDAG 12 Bedste humør 2 Søvnen dybest 3 Hud reparation max 4 Normale fødsler 5 Laveste kropstemp. 6 Kortisol o insulin højest 06 MORGEN 10 Mental vågenhed højest 7 BT og puls stiger 8 Melatonin falder 9 Vægten mindst

25 Smerter i muskler og led

26 Mange steder på kroppen signalerer smerte samtidigt

27 Selvvurderet helbred skala 1-7, i forhold til smerteniveau N=5,257 kvinder og mænd med fuldtidsarbejde Reference: Ektor-Andersen J. The experience of pain Pain. 1999Sep; 82(3):

28 DET SOCIALE MILJØ SYGEADFÆRD PSYKISK STRESS HOLDNINGER SMERTE

29 Folkesygdomme I Arbejdsrelaterede hjertekarsygdomme psykosociale risikofaktorer, fysisk inaktivt arbejde, passiv rygning, høj støj Arbejdsrelateret stress og depression psykosociale risikofaktorer Søvnmangel og træthed Arbejdstid, 24/7 samfundet, stresstegn

30 Folkesygdomme II Arbejdsrelateret muskelsmerte Ergonomiske risikofaktorer, stress, psykosociale risikofaktorer, helkropsvibrationer Arbejdsrelaterede høreskader og tinnitus høreskadende støj

31 Folkesygdomme III Arbejdsrelaterede hudproblemer Påvirkninger fra vådt arbejde Kemikalier Arbejdsrelaterede uspecifikke symptomer Støjgener, indeklima, multiple chemical sensitivity, el-allergi m.m.

32 Arbejdsmiljø og Fravær Arbejdsmiljø Psykosocialt, fysisk, kemisk, biologisk Helbred Fravær I arbejde/ udstødning Andre forhold Køn, alder, familie, livsstil, uddannelse, fritid, personlighed 1. Sygdom og dermed fravær 2. Svækket forsvar mod anden sygdom 3. Sænkning af tærsklen for fravær ved sygdom 4. Fravær uden sygdom 5. Påvirkning af udstødning/tilbagevenden 6. Arbejdsmiljø påvirker livsstil o.a. årsager til fravær

33 Arbejdsmiljø og Fravær Arbejdsmiljø Psykosocialt, fysisk, kemisk, biologisk Helbred Fravær I arbejde/ udstødning Andre forhold Køn, alder, familie, livsstil, uddannelse, fritid, personlighed 1. Sygdom og dermed fravær 2. Svækket forsvar mod anden sygdom 3. Sænkning af tærsklen for fravær ved sygdom 4. Fravær uden sygdom 5. Påvirkning af udstødning/tilbagevenden 6. Arbejdsmiljø påvirker livsstil o.a. årsager til fravær

34 Arbejdsmiljø og Fravær Arbejdsmiljø Psykosocialt, fysisk, kemisk, biologisk Interventioner Helbred Fravær I arbejde/ udstødning Interventioner Andre forhold Køn, alder, familie, livsstil, uddannelse, fritid, personlighed Interventioner 1. Sygdom og dermed fravær 2. Svækket forsvar mod anden sygdom 3. Sænkning af tærsklen for fravær ved sygdom 4. Fravær uden sygdom 5. Påvirkning af udstødning/tilbagevenden 6. Arbejdsmiljø påvirker livsstil o.a. årsager til fravær

35 Arbejdsmiljø og Fravær Samfundet: Politiske, Økonomiske, Legale og Sociale forhold Arbejdsmiljø Psykosocialt, fysisk, kemisk, biologisk Interventioner Helbred Fravær I arbejde/ udstødning Interventioner Andre forhold Køn, alder, familie, livsstil, uddannelse, fritid, personlighed Interventioner Samfundet: Sundhedsvæsen

36 Håndtering af spørgsmål Blive bevidste Prioritere det/dem Analysere situationen Løsningsforslag klække idéer Evaluere Gennemføre konsolidere Overenskomst/ beslutning Bedømme forslag

37 Videnskab og praksis Videnskab Forenkling, perspektiv analyse, modeller, distance Forklaring, bagvedliggende årsager Almen gyldighed universelle løsningerl Mål l påp tilforladelighed Kollektiv kompetence Ny viden/sandhed Praktikker Kompleks virkelighed engagement, intuition Handling mod påvirkelige sammenhænge nge Konkret situation specifikke problem Tradition, erfaring Individuel kompetence Regler/løsninger

38 Fremtidens Arbejdsmiljø AMI s virksomhed i , 2008, jf. instituttets strategi Overvågning og beredskab Forebyggelse af ulykker og årsager til fravær Særlig satsning på arbejdsfastholdelse og rekruttering af social- og sundhedsarbejdere. Forskning i påvirkninger, helbredseffekter og forebyggelse Psykiske og fysiske effekter af både godt og dårligt psykosocialt arbejdsmiljø Mobning og depression Arbejdstid, familieliv og fravær Smerter i muskler med betydning for arbejdsformåen og produktivitettet Ny støj som forstyrrer koncentration og kan lede til stress Ultrafine partikler Slimhindeirriterende og allergifremkaldende stoffer Kræftfremkaldende stoffer. Forskning og metodeudvikling Intervention, implementering af viden og evaluering af disse Metodeudvikling inden for epidemiologisk forskning for at kunne sikre nyttiggørelse og videnskabelig gennemslagskraft af de mange kommende overvågningsdata om arbejdsmiljøforhold.

39 Videncenter for Arbejdsmiljø En indgang til arbejdsmiljøviden Arbejdsmiljøbutikken Tidsskrift arbejdsmiljø Relancering Målgruppe: de arbejdsmiljøaktive på virksomhederne SIU/SU medlemmer Sikkerhedsledere

40 Prioritering 2010 Regeringsgrundlaget 2010 prioritering af arbejdsmiljøindsatsen Beskæftigelsesministeren AT, ASK og AMI leverer debatunderlaget Arbejdsmiljørådet Alle arbejdsmiljøaktive Folketinget

41

HK Privat Arbejdsmiljøkonference 4. februar 2006. Nogle udfordringer i Fremtidens arbejdsmiljø Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med.

HK Privat Arbejdsmiljøkonference 4. februar 2006. Nogle udfordringer i Fremtidens arbejdsmiljø Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. HK Privat Arbejdsmiljøkonference 4. februar 2006 Nogle udfordringer i Fremtidens arbejdsmiljø Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. Fremtidens arbejdsmiljø Kontinuitet Status quo i mange job, mange

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen !"#$%&#' 1 Indledning... Indledning...Error! Bookmark not defined. 3 2 Sundhedsprofilen hvordan

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser Per Bech, Hillerød Sygehus Marianne B. Andersen, Ledernes Hovedorganisation Signe Tønnesen, Ledernes Hovedorganisation Erna Agnarsdóttir, Ledernes Hovedorganisation Stress hos ledere i Danmark årsager,

Læs mere

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Udarbejdet af: Karen Albertsen, Mette Mogensen & Studentermedhjælp Christian Thörnfeldt November 2013 UDKAST FORSKNINGSUDREDNING

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøet. n Forebyggelsespotentialet indenfor nogle sygdomme er stort, f.eks. en femtedel når det gælder iskæmisk hjertesygdom.

Arbejdsmiljøet. n Forebyggelsespotentialet indenfor nogle sygdomme er stort, f.eks. en femtedel når det gælder iskæmisk hjertesygdom. Arbejdsmiljøet 24 n Der er store forskelle i arbejdsmiljøet alt efter hvilke job, lønmodtagere og selvstændige har. For eksempel er der ikke blot klager over støj indenfor industri- og håndværksjob, men

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv. Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen

Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv. Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsliv og helbred i nyhedsarbejdet - trend i det moderne arbejdsliv Delrapport 3: 2010 Jørgen Møller Christiansen og Anne Rytter Hansen Nyhedsprojektet Delrapport 3: 2010 Psykisk

Læs mere

Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia.

Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia. Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia.com Program 8.00 9.00 Arbejdsmiljøbegrebets udvikling 9.00

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstit OM INDHOLDET AF DENNE PJECE INDHOLD De senere års udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Trivsel og Arbejdsglæde

Trivsel og Arbejdsglæde Trivsel og Arbejdsglæde Projekt i Salling Bank Bilag Arbejdsglæde Trivsel Resultater Lønsomhed Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Danmarks Sundeste Virksomhed,

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

AC's bidrag til FORSK2020

AC's bidrag til FORSK2020 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Projektleder Anders Hoff Fremsendt pr. e-mail til anho@fi.dk AC's bidrag til FORSK2020 AC vil hermed gerne give et skriftligt bidrag til udviklingen af et nyt prioriteringsgrundlag

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser Sundhedsfremme Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser 17 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA

Læs mere

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 Støj fra menneskelig aktivitet - Et udredningsarbejde Arbejdsmiljøinstituttet ISBN: 87-7904-155-8 Tryk: DTKommunikation

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2001

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2001 Arbejdsmiljøinstituttet Virksomhedsregnskab 2001 København, 3. april 2002 Indhold 1. Beretning 3 1.1. Mission og vision 3 1.1.1. Mission 3 1.1.2. Vision 3 1.2. Mål og væsentligste resultater 2001 4 1.3.

Læs mere

Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse

Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse Folkesundhedsprogram for Færøerne FORORD RESUMÉ INDLEDNING 1. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED FOLKESUNDHED RISIKOFAKTORER FOLKESYGDOMME Beskrivelse af folkesygdomme Aldersdiabetes (type 2 diabetes) Kræft

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere