Odense Kommune Borgerpanel 2013 Q2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Kommune Borgerpanel 2013 Q2"

Transkript

1 Odense Kommune Borgerpanel 2013 Q2

2 Borgerpanelsundersøgelse byudvikling maj 2013 Odenses digitale borgerpanel skal gøre det lettere for kommunen at danne sig et indtryk af borgernes holdninger på en række forskellige områder. Borgerpanelet består af 1574 borgere, der ønsker at være med til at forbedre kvaliteten af Odense Kommunes service og planlægning og styrke dialogen om, hvilken by borgerne ønsker sig i fremtiden. Det er frivilligt at tilmelde sig borgerpanelet og svarprocenten er varierende fra undersøgelse til undersøgelse. Denne borgerpanelsundersøgelse er dermed ikke repræsentativ for odenseanerne, men skal betragtes som et tidssvarende redskab til borgerinddragelse, der supplerer de eksisterende borgermøder og høringer og dermed giver en indikation på borgernes viden og holdninger til byudvikling i Odense. Af nedenstående fremgår svarprocenten på borgerpanelsundersøgelse vedrørende byudvikling foretaget i foråret 2013 fordelt på køn og alder. /Bystrategisk Stab, Odense Kommune, maj 2013 Aldersgruppe Svarprocent Svar ,7% (72 af 304) ,8% (211 af 624) ,9% (329 af 646) Alt i alt 38,9% (612 af 1574) Køn Svarprocent Svar kvinde 35,8% (269 af 751) Mand 41,7% (343 af 823) Alt i alt 38,9% (612 af 1574)

3 2 Gennemførselsstatistik Ikke svaret 59% Vil ikke deltage 0% Uf uldstændig 2% Gennemf ørt 39% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

4 3 Aldersgruppe % % % 0% 20% 30% 40% 50% 60%

5 4 Hvilket udsagn er efter din mening den mest rammende beskrivelse af Odense i dag? En by, der er gået i stå 20% En by i fremdrift 17% En uddannelsesby 27% En provinsby 27% En storby 5% Ved ikke Andet 2% 0% 5% 15% 20% 25% 30%

6 5 Efter din mening, hvad er så den største udfordring for Odense som by? (Vælg de tre vigtigste, prioriteret 1-3, hvor 1 er vigtigst) 60% 55% 1. prioriteret 2. prioriteret 3. prioriteret 50% 40% 30% 27% 20% 0% 15% 1 Mangel på vækst og job 2% Mangel på grønne områder 19% 14% For lidt liv i Odense bymidte 2% 1 8% 5% For dårligt udbud af butikker For meget trafik og trængsel 1 1 For dårlige veje 5% 9% For få kulturelle tilbud 1 1 5% For dårlig offentlig transport 9% 15% For meget kriminalitet 4% 2% 2% Der er ingen særlige udfordringer

7 6 Hvad vil du gerne kunne prale med, at Odense er kendetegnet ved i 2020? (Vælg de tre vigtigste, prioriteret 1-3, hvor 1 er vigtigst) 60% 1. prioriteret 2. prioriteret 3. prioriteret 50% 40% 30% 20% 25% 15% 1 22% 20% 14% 14% 14% 7% 17% 1 7% 22% 17% 17% 15% 1 14% 2% 0% Odense er en dansk storby Odense er en studieby Odense er en grøn by Odense er en cykelby Odense er en legende by Odense er en innovativ by Odense er en erhvervsvenlig by

8 7 Hvad vil kunne få dig til at opholde dig mere i bymidten? (Vælg de tre vigtigste, prioriteret 1-3, hvor 1 er vigtigst) 60% 1. prioriteret 2. prioriteret 3. prioriteret 50% 40% 30% 20% 0% 1 14% 1 12% 8% 7% 5% Flere interessante butikker Flere kulturelle tilbud Flere cafeer og restauranter 20% 19% 14% Mere liv i gadebilledet 8% 9% 5% 7% 4% 4% Grønne områder i bymidten Bedre kollektiv trafik i og omkring bymidten Bedre forhold for cyklister 22% 15% 12% Bedre mulighed for at finde en parkeringsplads tæt på dine destinationer 7% 5% 5% Mindre kødannelse (trængsel) 12% 1 Lettere adgang til bymidten fra andre bydele (tilgængelig hed) 5% 2% Jeg opholder mig allerede meget i byen

9 8 Hvad kan generelt afholde dig fra at opholde dig i bymidten? (Vælg de tre vigtigste, prioriteret 1-3, hvor 1 er vigtigst) 60% 1. prioriteret 2. prioriteret 3. prioriteret 50% 40% 34% 30% 2 20% 0% 5% Store afstande mellem de forskellige butikker 1 1 9% Udbuddet af butikker/ cafeer/- restauranter 20% For høj parkeringsafgift 8% 7% 8% 8% 7% 7% 5% 4% 4% For dårlig busbetjening til eller i bymidten Oplevelse af Dårlig utryghed tilgængelighed (for handicappede, barnevogne, gangbesvære de, folk med små børn ) Støj, trafik og forurening 17% Svært at finde en p-plads 1 5% For dårlige forhold for cyklister 9% 9% 4% For meget kødannelse (trængsel) Intet 7%

10 9 Hvor enig er du i følgende udsagn. Du skal svare på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget uenig, og 5 er meget enig. Der er gode uddannelsesmuligheder 0% 8% 3 54% Der er et godt studiemiljø i byen 28% 32% 2 1 Der er et godt cafe- og byliv 14% 3 38% 14% Der er gode mødesteder 4% 1 47% 2 8% 7% Der er et godt kulturliv 4% 8% 5 24% 7% 4% Der er interessante butikker 19% 40% 32% Der er spændende fritidsaktiviteter 15% 35% 32% Der er gode muligheder for at få et job efter endt studie 3 22% 2 19% Den offentlige transport er god 8% 24% 32% 14% 17% Det er en god by at være cyklist i 8% 19% 40% 25% Det er en god by at være bilist i 14% 39% 17% 15% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Meget uenig Meget enig Ved ikke

11 10 Hvad kunne få dig til at blive i Odense efter endt uddannelse? (Vælg de tre vigtigste, prioriteret 1-3, hvor 1 er vigtigst) 1. prioriteret 2. prioriteret 70% 65% 3. prioriteret 60% 50% 40% 30% 20% 0% 7% 4% At der er god offentlig transport, der gør det nemt at komme rundt i byen 4% At der er gode jobmuligheder 7% 7% 4% At Odense har et godt image At Odense er en bæredygtig by 17% 2 At Odense er en hyggelig by 8% 8% At Odense har mange grønne områder 17% At der er et spændende kulturliv 4% 1 7% At der er et liv i bymidten 8% 1 At der er gode pasningsmuligheder 17% 24% 15% At venner og familie er i byen

12 11 Hvilke af følgende initiativer har du hørt om? (Angiv gerne flere svar) Odense Letbane 98% Testcenter for ubemandede fly i Beldringe Luf thavnen 74% Ombygning af Thomas B. Thriges Gade 98% Nyt OUH (Region Syddanmarks nye universitetshospital) 97% Cortex Park 3 Campus Odense 5 Musik- og Teaterhus 55% HCA Eventyrhus i Lotzes have 42% VIVA 32% Jeg har ikke hørt om nogen af dem 0% Ved ikke 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

13 12 Hvad forestiller du dig, at Odense Letbane kommer til at minde mest om? Et tog 5% En bus En metro 17% En sporvogn 68% En svævebane 5% Andet 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

14 13 Hvilke af følgende områder er det planen, at letbanen skal passere? (Angiv geren flere svar) Vester Stationsvej 47% Kongensgade 15% Thomas B. Thriges Gade 62% Middelf artvej 9% Ruggårdsvej 2 Syddansk Universitet 8 Odense Havn 1 Nyt OUH 8 Ved ikke 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15 14 Hvad kan efter din mening være fordelene ved at etablere en letbane i Odense? 60% Vigtighed 50% 40% 30% 20% 22% 17% 18% 8% 1 5% 0% Den kan bidrage til mere vækst og flere job i Odense Den er bedre for miljøet end busser og biler Mindre trængsel og færre bilkøer i og omkring indre by Den skaber bedre sammenhæng mellem de forskellige dele af Odense Den er støjfri Den kører oftere end busserne Den er komfortabel at køre i Der er ingen fordele Ved ikke

16 15 I hvor høj grad bakker du op om etableringen af en letbane i Odense? I meget mindre grad 1 I mindre grad Hverken/eller 2 I høj grad 28% I meget høj grad 25% Ved ikke 0% 5% 15% 20% 25% 30%

17 16 Ved du, hvornår Thomas B. Triges Gade er færdigombygget? % % Ved ikke 40% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

18 17 Ved du, hvilke elementer det nye Thomas B. Thriges Gade område kommer til at indeholde? (Angiv gerne flere svar) Letbane 64% Boliger, butikker & cafeer 75% VIVA Parkering ovenpå Thomas B. Thriges Gade området 4% Parkering under Thoms B. Thriges Gade området 75% Nyt grønt område 44% Gågader og pladser 7 City Campus Ved ikke 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

19 18 Hvor enig er du i byudviklingsprojektets målsætning på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget uenig, og 5 er meget enig? Det er positivt, at der nu kommer mere liv omkring Thomas B. Thriges Gade 17% 18% 3 8% Det er godt med færre biler i bymidten % 3 Det er godt, at der kommer flere grønne områder 4% 4% 20% 2 42% 4% Det er positivt, at der kommer bedre sammenhæng mellem Overgade og resten af bymidten 7% 8% 15% 2 42% Det er en dårlig ide, fordi det gør det sværere at være i billist i bymidten 22% % 3 Jeg synes, man skal lade Thomas B. Triges gade være, som den er 35% 12% 1 7% 27% 8% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Meget uenig Meget enig Ved ikke

20 19 Ved du, hvornår Region Syddanmarks nye universitetshospital, Nyt OUH, forventes at stå færdigt? Cirka 2015 Cirka Cirka % Cirka 2030 Ved ikke 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

21 20 Hvor skal det nye universitetshospital Nyt OUH ligge? I f orbindelse med det eksisterende OUH I f orbindelse med Syddansk Universitet 9 På slagterigrunden på Ruggårdsvej 0% Ved det gamle Fyns Amt på Ørbækvej Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

22 21 I hvor høj grad vil du sige, at du er interesseret i at få informationer om de byudviklingsprojekter, som Odense har planlagt eller sat i gang? I ingen grad 2% I mindre grad 7% Hverken/eller 1 I høj grad 49% I meget høj grad 24% Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60%

23 22 I hvor høj grad vil du være interesseret i at blive inddraget og involveret i de byudviklingsprojekter, som Odense har planlagt eller sat i gang? Fx. bestemmelse af byggepladsers udsmykning, navngivning af projekter osv. I ingen grad 7% I mindre grad 17% Hverken/eller 3 I høj grad 2 I meget høj grad 1 Ved ikke 4% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35%

24 23 Kender du eller har du hørt om Infoboksen på Fisketorvet før nu? Ja 85% Nej 14% Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

25 24 Har du selv besøgt Infoboksen på Fisketorvet? Ja, flere gange 9% Ja, en enkelt gang 28% Nej 6 Ved ikke 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

26 25 Jeg har ikke besøgt Infoboksen, fordi: (Angiv gerne flere svar) Projektet ikke interesserer mig 29% Jeg vidste ikke, der var en Infoboks 2% Åbningstiderne er f or korte 1 Det er for besværligt at komme hen til boksen 15% Andet 4 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

27 26 Hvad synes du om Infoboksen? (Angiv gerne flere svar) Det er et godt initiativ, som gav mig mere viden 64% Jeg forstår ikke formålet med Infoboksen 12% Jeg fik ikke noget af vide, som jeg ikke vidste i forvejen 22% Ved ikke 5% Andet 5% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

28 27 Hvor får du information om byudviklingen i Odense fra? (Angiv gerne flere svar) Kommunens nyhedsbrev 17% Kommunens hjemmeside: 32% Lokale medier som f x Fyens Stif tstidende/ yens.dk eller TV2 Fyn 87% I radioen 30% Inf oboksen på Fisketorvet 1 Nationale medier som fx Politiken 9% Fra venner/familie 29% Sociale medier som fx Facebook 7% Borgermøder 9% Via events eller andre arrangementer 7% Andet 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29 28 I hvor høj grad vil du sige, at du føler dig tilstrækkeligt informeret om de byudviklingsprojekter, som Odense planlægger eller har sat i gang? I ingen grad I mindre grad 1 Hverken/eller 4 I høj grad 38% I meget høj grad Ved ikke 4% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

30 29 Hvordan vil du foretrække at få information om byudviklingsprojekterne i Odense? At modtage et nyhedsbrev 3 Selv gå ind på kommunens hjemmeside 3 I byrummet - eksempelvis gennem plakater 25% Inf oboksen på Fisketorvet 19% Gennem lokale medier som eksempelvis Fyens Stiftstidende/ eller TV2 Fyn 75% I radioen 25% Hustandsomdelt materiale f ra kommunen 38% Borgermøder 19% Via Odense Kommunes Facebookside 9% Via events eller andre arrangementer 14% Andet 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

31 30 Vi vil afslutningsvis gerne spørge, hvor bor du? Odense C 25% Odense M 9% Odense V Odense SV 14% Odense NV 9% Odense Ø 0% Odense NØ Odense SØ 8% Odense N 12% Odense S 1 Andet 0% 5% 15% 20% 25% 30%

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Odense Letbane binder byen sammen

Odense Letbane binder byen sammen Odense Letbane Odense Letbane binder byen sammen ODENSE LETBANE Odense er i en rivende udvikling og letbanen er et centralt element i infrastrukturen i fremtidens Odense. Binder byen sammen Odense Kommune

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

Københavns Kommunes Borgerpanel

Københavns Kommunes Borgerpanel Københavns Kommunes Borgerpanel Din tilfredshed med at bo i Københavns Kommune samt dine eventuelle flyttemotiver, december 2011 Rapport Københavns Kommunes Borgerpanel Økonomiforvaltningen Koncernservice

Læs mere

LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN

LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN HVAD ER EN LETBANE? En letbane er en slags tog, men ikke helt. Letbanen kører godt nok på skinner, men vognene er mindre og lettere end et tog. En letbane kører

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odense Letbane - etape 1. notat til VVM-anmeldelse. 1 Letbane i Odense

Indholdsfortegnelse. Odense Letbane - etape 1. notat til VVM-anmeldelse. 1 Letbane i Odense notat til VVM-anmeldelse Odense Letbane - etape 1 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Letbane i Odense 1 11 Letbanen binder byen sammen

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE RESULTATOVERSIGT OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER AUGUST 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

Spørgeskema Valby Kulturdage. Besvarelser indsamlet fra 16/10-17/11

Spørgeskema Valby Kulturdage. Besvarelser indsamlet fra 16/10-17/11 Spørgeskema Valby Kulturdage Besvarelser indsamlet fra 16/10-17/11 Spørgeskema Undersøgelsen løb fra 16/10-17/11 127 besvarelser Delt på hjemmeside, i nyhedsbrev og på Facebook Hvem har svaret? Aldersspredning

Læs mere

Cyklisters sikkerhed mere end cykelhjelme! Jesper Sølund og Janne Gundersen Rådet for Sikker Trafik

Cyklisters sikkerhed mere end cykelhjelme! Jesper Sølund og Janne Gundersen Rådet for Sikker Trafik Cyklisters sikkerhed mere end cykelhjelme! Jesper Sølund og Janne Gundersen Rådet for Sikker Trafik Formål Nuancere Rådet for Sikker Trafiks cyklistindsatser Præsentere resultater af ny undersøgelse sammenhæng

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Prøvestien. - Amager Øst Bydelsplan 2012

Prøvestien. - Amager Øst Bydelsplan 2012 Prøvestien - Amager Øst Bydelsplan 2012 2 Projektet Prøvestien indgår i Amager Øst Bydelsplan 2013. Du kan finde meget mere materiale om bydelsplanen og dens projekter på: www.aølu.dk Prøvestien En aktivitetssti

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Fredericia Maskinmesterskoles organisationsstruktur

Bilag 1 Oversigt over Fredericia Maskinmesterskoles organisationsstruktur Bilag 1 Oversigt over Fredericia Maskinmesterskoles organisationsstruktur Bilag 2 Kvantitativt spørgeskemaresultat Resultatet af spørgeskema undersøgelsen fra potentielle studerende er tastet ind i nedenstående

Læs mere

Konklusion.. Forslag til principbeslutninger. februar 2008

Konklusion.. Forslag til principbeslutninger. februar 2008 Konklusion.. Forslag til principbeslutninger februar 2008 Forslag til principbeslutninger INDHOLD Vision og strategier Forslag ved Thomas B. Thriges Gade - Byrum med letbane - Trafik- og mobilitet Letbane

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Evaluering af. Brobygning for 10. klasser efterår 2015

Evaluering af. Brobygning for 10. klasser efterår 2015 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2015 Brobygningskurser - nogle tal 2406 koordineringer (elevkurser) 153 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 136 af disse kurser gennemført 17

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse. D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse. D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter 1 Om respondenternes tilfredshed med og brug af de forskellige kørselsordninger 2 Spm.

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Aktive By Hvordan gøres byen mere aktiv?

Den Aktive By Hvordan gøres byen mere aktiv? DIT SKlVE DIN IDÉ Kortudsnit 11 1:4.000 Tema: DAB Titel: Referat d. Tekst/illustrationer/skitser m Tekst/illustrationer/skitser m.v..v. Sted: Det gl. Rådhus Efter opstarten med fælles plenum, snakkede

Læs mere

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard

Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade Projektchef Svend Heegaard PROJEKTORGANISATION Realdanias linieorganisation Jesper Nygård Adm. direktør, Direktion Hans Peter Svendler Direktør, Direktion Projektorganisation

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København 29.08.08 2 Mål og visioner for et grønnere København 3 I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn

Læs mere

Servicebranding i et postmoderne perspektiv

Servicebranding i et postmoderne perspektiv Servicebranding i et postmoderne perspektiv (Completion rate: 100.0%) (Custom Filter) Mit forhold til Stofa: Jeg er Stofakunde gennem en antenneforening Jeg er Stofakunde, men ikke gennem en antenneforening

Læs mere

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Gratis E-kursus Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Bloggens styrke Indledning 3 Hvad er en blog? 5 Hvorfor blogge? 7 Sådan kommer du i gang 9 Få succes med

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere

ZA5435. Flash Eurobarometer 264 (EU Citizens Perceptions about Competition Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5435. Flash Eurobarometer 264 (EU Citizens Perceptions about Competition Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5435 Flash Eurobarometer 264 (EU Citizens Perceptions about Competition Policy) Country Specific Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer Competition Citizens draft questionnaire Formålet med denne

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Bilag 7. August 2011. Tilfredshedsmåling. Borgermøde i Nordhavn. August 2011

Bilag 7. August 2011. Tilfredshedsmåling. Borgermøde i Nordhavn. August 2011 Bilag 7 August 211 Tilfredshedsmåling Borgermøde i Nordhavn August 211 Tilfredshedsmåling Borgermøde i Nordhavn Onsdag den 31. August afholdt Københavns Kommune et borgermøde om udviklingen af fremtidens

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5214 Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 277 URBAN AUDIT Q1. Overordnet set, kan du da fortælle mig, hvorvidt du er meget tilfreds,

Læs mere

SF budgettale, budget 2017, 1. september 2016 (Det talte ord gælder)

SF budgettale, budget 2017, 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Sisse Marie Welling (SF) SF budgettale, budget 2017, 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Hvis denne tale var skrevet i april måned så havde den været kulsort. Dengang kastede Regeringens omprioriteringsbidrag

Læs mere

Faxe Kommune Borgerpanel - 2016

Faxe Kommune Borgerpanel - 2016 Faxe Kommune Borgerpanel - 06 Svarstatistik Svarstatistik Antal inviterede Antal Svar Antal Svar i procent Total 9 80 88 % Kvinde 53 448 86 % Mand 388 353 9 % Svarstatistik Antal inviterede Antal Svar

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

GØR ÅRHUS GRØN. Med venlig hilsen. Nicolai Wammen Borgmester i Århus

GØR ÅRHUS GRØN. Med venlig hilsen. Nicolai Wammen Borgmester i Århus Kommunalvalg Socialdemokraterne 2009 i Århus GØR ÅRHUS GRØN I Århus ønsker vi at tage et reelt ansvar for vores by, også når det gælder klima og miljø. Som borgmester vil jeg sikre, at Århus tager et medansvar

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE

TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE DET VIL JEG SNAKKE OM Trafikplan 2013 Proces Indhold Borgerinddragelse Hvad gjorde vi? Hvad svarede borgerne? Hvad brugte vi det til? HVORFOR EN TRAFIKPLAN?

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Analyse af bustrafik. Region Syddanmark, august 2008

Analyse af bustrafik. Region Syddanmark, august 2008 Analyse af bustrafik Region Syddanmark, august 2008 INDHOLD Indhold Slide nr. Formål, konklusioner og anbefalinger 3-6 Resultater 7-32 Baggrund/Demografi 33-36 Om undersøgelsen og kontaktinformation 37-39

Læs mere

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -4 I Guds hånd er jeg velsignet. Mål: At lære børnene, at Gud velsigner dem, når de holder sig tæt til ham. Gud holder hånden over deres liv, så der altid vil komme noget godt ud af alt. Tekst:

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Information

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Information RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Information Indhold Om undersøgelsen... 2 Information... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 16 Brugeroversigt... 24 Svarpersonernes baggrund... 25 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lærerflugt truer erhvervsuddannelser

Lærerflugt truer erhvervsuddannelser Lærerflugt truer erhvervsuddannelser Hver anden lærer på de tekniske skoler overvejer, pga.lav løn og arbejdsmiljø, at sige op. Blandt yngre lærere er det seks ud af ti. Undersøgelsen bygger på svar fra

Læs mere

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø 1 Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job. Det tyder dog ikke på, at det skyldes tidspres og andre arbejdsmæssige faktorer.

Læs mere

Odense Kommune. Miljøpolitik på trafikområdet & Trafik- og Mobilitetsplanen. Lidt om Odense Planstrategi 2008 Miljøpolitikken Trafik

Odense Kommune. Miljøpolitik på trafikområdet & Trafik- og Mobilitetsplanen. Lidt om Odense Planstrategi 2008 Miljøpolitikken Trafik Odense Kommune Miljøpolitik på trafikområdet & Trafik- og Mobilitetsplanen Lidt om Odense Planstrategi 2008 Miljøpolitikken Trafik Byliv og kvalitet Trafik- og Mobilitetsplanen - en del af Kvarterplan

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Generel tilfredshed. Sociale relationer og inklusion. TEMA: Efterskoler. Hvor tilfreds er du generelt med efterskolen?

Generel tilfredshed. Sociale relationer og inklusion. TEMA: Efterskoler. Hvor tilfreds er du generelt med efterskolen? Generel hed 1 Hvor er du generelt med efterskolen? eller u U u 2 I hvor høj lever skolen op til dine forventninger i forhold til I høj I høj I nogen I mindre Slet 2a Det sociale liv? 2b Fagligheden? 3

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Fællesskab Viden Glæde TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Deusto

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Deusto US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Universidad de Deusto Land: Spanien Periode: Fra:19.08.2013 Til:09.01.2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

på tværs i Kolding Bevægelse i alle planer By- og Udviklingsforvaltningen

på tværs i Kolding Bevægelse i alle planer By- og Udviklingsforvaltningen Kolding på tværs i Bevægelse i alle planer Kolding Billund Vejle Fredericia Kolding Vejen Middelfart Lillebælt Sundhedsprofil for Kolding Udtræk fra sundhedsprofilen 2010 for Kolding kommune Overvægtige

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg trængte til at prøve noget nyt: et nyt akademisk miljø, studiemiljø og et nyt land.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg trængte til at prøve noget nyt: et nyt akademisk miljø, studiemiljø og et nyt land. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Land: Frankrig Periode: Fra: ca. 20.08.12 Til: 21.12.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Mellembyplan for Tjæreborg. Tjæreborg- En by med Energi.

Oversigt over bemærkninger i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Mellembyplan for Tjæreborg. Tjæreborg- En by med Energi. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. juni 2015 Sagsbehandler Lene Straarup Skygebjerg Telefon direkte 76 16 32 94 Sagsid 2011-23749 Notat Oversigt over bemærkninger i forbindelse med offentlig høring af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Resumé Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Aalborg trafikterminal består af både Aalborg Busterminal for regionalbusser og bybusser samt

Læs mere

Arbejdsgruppen Tilgængelighedens By 2016

Arbejdsgruppen Tilgængelighedens By 2016 Teknik & Miljø Trafik og Veje Dato: 08-03-2016 Referat Sagsnr.: 16/14054 Sagsbehandler: vpjho Mødedato: Tirsdag den 8. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:30 Mødested: Viborg Rådhus, M1.13 Mødeleder:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk erhvervslinie. Navn på universitet i udlandet: Universität Augsburg.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk erhvervslinie. Navn på universitet i udlandet: Universität Augsburg. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk erhvervslinie Navn på universitet i udlandet: Universität Augsburg Land: Tyskland Periode: Fra:01.04.2013 Til:25.09.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Køn? Alder? I hvilken region arbejder du? Civil status? Uddannelse? Mand 3.946 36% 6.931. Kvinde 64% 0% 25% 50% 75% 100% 25 år eller derunder 16%

Køn? Alder? I hvilken region arbejder du? Civil status? Uddannelse? Mand 3.946 36% 6.931. Kvinde 64% 0% 25% 50% 75% 100% 25 år eller derunder 16% Køn? Mand 36% 3.946 Kvinde 6 6.931 Alder? 25 år eller derunder 216 26-35 år 16% 1.755 36-45 år 26% 2.826 46-55 år 3 3.745 56-66 år 2 2.274 67 år eller derover 60 I hvilken region arbejder du? Region Nordjylland

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Unge med en psykisk sygdom efterlyser større opmærksomhed og støtte fra lærerne på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det viser en rundspørge foretaget for EN

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Evaluering af feriesamling i ugerne 29, 30 og 31, 2012 i dagtilbuddene i Svendborg Kommune.

Evaluering af feriesamling i ugerne 29, 30 og 31, 2012 i dagtilbuddene i Svendborg Kommune. Evaluering af feriesamling i ugerne 29, 30 og 31, 2012 i dagtilbuddene i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 1. Indledning Udvalget for Børn og

Læs mere

De mindre byer. Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Varde Kommune. Fælles indsats om fælles udfordringer

De mindre byer. Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Varde Kommune. Fælles indsats om fælles udfordringer De mindre byer i varde k o mmune Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Kommune nære RELATIONER Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Udfordrede byer har styrke og potentiale til ny

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse Lægedækningsundersøgelse for 2016 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2016 Lægedækningsundersøgelse for 2016 Regionen foretager hvert år en fastsættelse af

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Evaluering af Get moving kampagne 2015. Samlet

Evaluering af Get moving kampagne 2015. Samlet Evaluering af Get moving kampagne 2015 Samlet Indholdsfortegnelse Forord Kampagnen Resultater Forældre med børn i alderen 10-15 år. Bilag Forældre med børn i alderen 10-15 år Forord I foråret 2015 gennemførte

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Glæde Forskning TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen, får mennesker

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Invitation til debat Klimatilpasning i Odense Kommune Beskytter vores værdier - og giver værdi i hverdagen 1 DEBATOPLÆG Forord Klimaet ændrer sig, og i Odense får vi mere regn og højere grundvandsstand,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning:

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning: attraktive Fyn attraktive FYN Den fynske byregion skal kendes for livet i flere hastigheder. Det sted i Danmark, hvor uddannelse og karriere går hånd i hånd med en spændende fritid. Vi vil øge bosætningen

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

TAASTRUP STATIONSCENTER revitalisering + grøn omstilling + nye funktioner

TAASTRUP STATIONSCENTER revitalisering + grøn omstilling + nye funktioner december 21, 2015 side 1 af 8 Taastrup Hovedgade Taastrup Torv Taastrup Station Taastrup Stationscenter Selsmosen VISIONSOPLÆG 21.12.2015 TAASTRUP STATIONSCENTER revitalisering + grøn omstilling + nye

Læs mere

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015.

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Sp.1 Hvor får du din viden om privatøkonomiske emner fra? (Fx om lån, budget, pension, forsikring,

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere