UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version september 2014

2 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik Michelsen, PH Metropol Effektivisering Udarbejdet (dato): 9. september Projektbeskrivelse Projektdata Initiativtager til projektet: Indsatsprogramstyregruppen for it Beskrivelse af projektet/behovet: Business Intelligence (BI) og Big Data er to væsentlige trends inden for styring. Formålet med BI er at sikre, at ledelsen på den enkelte professionshøjskole kan styre organisationen ved at få leveret præcis, værdiskabende og handlingsanvisende information til rette tid. Ledelsen er i denne sammenhæng både direktion, niveau 2-chefer og niveau 3-ledere. Det lyder nemt, men er svært i praksis. Projektet skal derfor gennem to pilotprojekter kortlægge behovet for styringsinformation på UC Lillebælt og PH Metropol. Et element i kortlægningen vil være at analysere behovet for standardisering af data og processer og at vurdere kompleksiteten i denne standardisering. Offentligt tilgængelige og relevante data (fx fraværsdata fra ISOLA) skal være med i analysen. Som en del af projektet skal der undersøges, hvilke data der er til rådighed, og hvilke måleresultater der indikerer succes i et eller flere områder. Først og fremmest skal pilotprojektet dog besvare spørgsmålet: Hvilket problem vil vi løse? Pilotprojektet skal også inddrage de erfaringer, som ph erne allerede har med BI; fx Metropols BI på basis af SISdata. Pilotpprojektet skal også komme med en anbefaling af, hvordan BI kan/skal implementeres som enten strategisk eller taktisk værktøj og om en løsning også skal indeholde både fortid og fremtid (predictive analysis). Endelig skal pilotprojektet indeholde en vurdering af en eventuel faseopdeling i en implementering; dvs. en stillingtagen til, om der skal etableres et fælles datawarehouse før en implementering af selve BI-løsningen. Erfaringerne fra de to pilotprojekter skal anvendes til at udarbejde en fælles kravspecifikation for hele sektoren, som sammen med en analyserapport er grundlaget for en beslutning i programstyregruppen om, hvorvidt der skal gennemføres et fælles udbud med henblik på anskaffelse af en fælles BI-løsning til sektoren. Pilotprojektet skal desuden foretage en screening af det danske marked for DW- og BI-løsninger med korte beskrivelser af leverandør, løsning og indikation af prisniveau. Forventet formål for projektet: Formålet med projektet er skabe et grundlag for det fortsatte arbejde med BI i sektoren. Forventede leverancer i projektet: Projektets leverance er todelt. Der vil som det første produkt blive udarbejdet et notat, som beskriver resultatet af pilotprojektet; dvs. et bud på relevant styringsinformation på to ph er. Den anden leverance fra projektet vil være rammerne for en kravspecifikation til en fælles løsning. Forventet effekt af projektet: Den forventede effekt af projektet er et beslutningsgrundlag for sektorens videre arbejde med BI, herunder en business case for hvad det videre arbejde kan give af effekter. Afhængigheder og forudsætninger:

3 Data skal kunne fremskaffes på en forholdsvis enkel måde for de to deltagende ph er der skal altså ikke være et større udviklingsarbejde. Der skal udpeges kontaktpersoner på de to deltagende ph er. Disse skal have en god forståelse for det valgte fagområde og de data, der er tilknyttet hertil. Afgrænsninger: Pilotprojektet vil kun dække et begrænset BI i form af to udvalgte områder på to ph er. De valgte områder afklares af projektlederen i dialog med udpegede kontaktpersoner. Målgruppe og interessenter: Indsatsprogramstyregruppen, som beslutter det videre forløb Strategisk og taktisk ledelse på de to udvalgte ph er, som skal bidrage til pilotprojektet Økonomiafdelinger, som traditionelt sidder tungt på ledelsesinformation og rapportering Dataleverandører; både interne og eksterne Grænseflader: Mange En nærmere beskrivelse af disse afventer definition af pilotprojektets fokusområde. 3 Overordnet business case Business case Samlede projektudgifter, estimeret: Værdi, mio. kr. Personaleudgifter og lønninger 0,25 Eksterne konsulenter (inkl. konsulenter til udvikling og lign.) 0,2 Udstyr (HW, og lign.) 0,1 Licenser 0,1 Services og ydelser (udviklingsmiljø, leasing, etc.) 0,1 Andre direkte projektomkostninger 0,1 Projektudgifter, i alt 0,85 Gevinst, estimeret: 1. Udgifter, hvis projektet ikke gennemføres (0-scenarie): 1a. Driftsudgifter 1b. Øvrige udgifter 1c. 0-scenarie, udgifter total Værdi, mio. kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 I ALT 2. Udgifter, ekskl. projektudgifter, hvis projektet gennemføres 2a. Driftsudgifter 2b. Øvrige udgifter 2c. 1-scenarie, udgifter total 3. Brutto gevinster (1c 2c) 4. Samlet nettogevinst (bruttogevinst i alt projektudgifter i alt) Forudsætninger: Der kan ikke opstilles en konkret business case for selve pilotprojektet, da det skal tjene som beslutningsgrundlag efterfølgende. Pilotprojektet skal dog indeholde en business case for en fuld udrulning af BI i hele sektoren. Finansiering: Projektet finansieres af midler fra Administrativ effektivisering

4 4 Organisering Rolle/gruppe Projektejer/styregruppeformand: Projektleder Projektgruppe Styregruppemedlemmer Navn og enhed på deltagere It-chef Hans-Henrik Michelsen, PH Metropol Marie Louise Møller, PH Metropol Kontaktpersoner fra to ph er, controller fra Økonomi, dataleverandør, integrationsekspert fra It Indsatsprogramstyregruppen Referencegruppe Ikke relevant for pilotprojektet Slutbrugergruppe Ledelse med behov for styringsinformation Ekstern leverandør - 5 Tidsplan og ressourcer Tidsplan Nr. Fase Startdato Slutdato % af budget 1 Idefase Pilotprojekt Milepæl: Udkast til business case Afrapportering Overtagelseskriterier Overtagelseskriterium Beskrivelse Forventes overdraget til 1. Godkendelse af rapport fra pilotprojektet Indsatsprogramstyregruppen godkender rapporten og dens anbefalinger Ny projektorganisation, som kan gennemføre rapportens anbefalinger 7 Risici Område Forretningsmæssige forhold: Projektets tilrettelæggelse: Markedsafklaring og teknisk løsning: Interessenter: Risici BI kan være et område, hvor ph erne kan se konkurrencemæssige ulemper i at arbejde sammen. Den teknologiske platform er næppe et problem, men nøgletal og KPI er kan identificere strategiske og taktiske satsningsområder viden som ikke nødvendigvis skal deles. Data til BI kan være svært tilgængelige, hvilket kan medføre, at pilotprojektet ikke i tilstrækkeligt omfang får beskrevet fordele og ulemper. Som sædvanlig er ressourcespørgsmålet en risiko. De to ph er, der deltager i pilotprojektet, skal afsætte de nødvendige personalemæssige ressourcer til projektet ellers kan det blive forsinket eller måske endda slet ikke muligt at gennemføre. Det ændrede scope for pilotprojektet kan medføre, at den planlagte tidsramme ikke kan overholdes. Udarbejdelsen af en fælles behovsopgørelse kan være en større opgave, da der skal opnås enighed på tværs af sektoren på et område, der kan være følsomt (jf. ovenfor). Ingen umiddelbare risici Der er mange interessenter, og der kan være diskussion om grænseflader og ansvarsplacering for BI. Økonomi har traditionelt spillet en stor rolle i ledelsesinformation, og der skal sikres en ordentlig inddragelse (hvilket vel egentlig gælder alle interessenter ), således at ingen føler sig forbigået eller

5 Slutbrugere og slutprodukt: underinformeret. Det kan måske blive en udfordring, at ledelsen ikke ved, hvad man ønsker sig i forhold til BI og styringsinformation. Det kræver en tæt dialog for at få dette afdækket. 8 Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Ændringer markeret? Forfatter 8. maj Hans-Henrik Michelsen 11. juni Scopet er ændret Ja Hans-Henrik Michelsen 26. august 1.2 Tilføjet: - Forventet effekt af projektet - Milepæl ( ): Møde i Indsatsprogramstyregruppen 9 Bilag - Bilag 1: Business case for Business Intelligence-projektet Ja Marie Louise Møller

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8. juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning til statens business case-model

Vejledning til statens business case-model Vejledning til statens business case-model Marts 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED STATENS BUSINESS CASE-MODEL... 1 1.2 FORMÅL MED PROJEKTET AFSPEJLES I BUSINESS CASEN... 1 1.3 KOBLING TIL

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere