Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet"

Transkript

1 V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør altså: b) Energien som skal oplagres er En kubikmeter vand vejer 1 ton, dvs. lagerets vandmasse udgør: Dette vand skal opvarmes fra til sluttemperaturen, som vi skal beregne. Den nødvendige energi til opvarmningen er Hvis vi antager, at al den overskydende energi fra solfangeren alene går til opvarmning af vandet i lageret har vi, at og dermed, at Denne ligning kan eventuelt løses ved at bruge CAS-værktøjets solve-funktionen. Alternativt kan man isolere temperaturen til: V7. Idrætsskader a) En varme/kuldepose skal undersøges i denne opgave. Posen lægges i et vandbad med massen mvand og vandets temperatur stiger med tvand og posen temperatur falder med t pose. Under antagelse af, at der ikke sker varmetab til systemets omgivelser, kan vi bruge at al varmen fra posen overføres til vandet uden tab. Derved kan vi opstille Qpose C pose t pose c mvand tvand C kj pose 1,7 Q c m t t C vand vand vand pose b) Kuldeposen er brugbar, når 5, 0 C. Vi får nogle afkølingsdata opgivet samt at t pose sammenhængen mellem tiden og temperaturen er tilnærmelsesvis lineær. Lad os her retfærdiggøre det ved brugen af Excel

2 Temperaturen målt i grader Celsius Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet Temperaturen som funktion af tiden y = 0,1035x - 16,836 R = 0,9961 Serie1 Lineær (Serie1) -0 Tid målt i mimutter Det vil sige, at sammenhængen er t 0,1035 C 16, 836 C. Ved indsættelse af betingelsen for min kuldeposen brugbarhed får vi 114,3min 1,9 h. E4. Elbil a) Af grafen ses at effekten er 700 W ved farten 40 km/h. Da spændingsfaldet er 36 V bliver strømstyrken. b) I to timer leverer batteriet energien. c) Effekten aflæses som 1060 W ved farten 50 km/h. Dermed kan bilen køre i tiden. Da farten er 50 km/h vil bilen kunne køre strækningen. Vi har her forudsat at batteriets leverede energi er uafhængig af bilens fart. B. Gitter a) Tabelværdierne for cadmiums bølgelængder findes i databogen. Vi kigger efter de bølgelængder der har den største relative intensitet, hvor vi ikke skelner mellem neutralt og enkeltioniseret cadmium: Farve Violet Blå Grøn 1 Grøn Rød 441,56 508,58 533,75 537,81 643,85 Ved hjælp af gitterformlen bestemmes afbøjningsvinklen til alle fem linjer. Da det viste spektrum er 1. ordens spektret gælder at og derfor er, hvor Dette giver følgende resultater: Farve Violet Blå Grøn 1 Grøn Rød

3 441,56 508,58 533,75 537,81 643,85 6,5 30,5 3,0 3,3 38,6 Opgave A Fluorecens Nogle stoffer lyser, når de bestråles med ultraviolet lys. Fænomenet kaldes fluorescens og kan bl.a. bruges ved analyse af visse biologiske prøver. I et bestemt stof kan fotoner med bølgelængden 300 nm excitere elektroner fra grundtilstanden til et højere energiniveau A. Stoffet udsender synligt lys, når elektronerne overgår til et lavere energiniveau B, som ligger 0,16 aj over grund-tilstanden. Figuren til højre viser et energiniveaudiagram for det pågældende stof. Beregn bølgelængden af det lys, som udsendes ved overgangen fra energiniveau A til energiniveau B. Fotonen som exciterer atomet op til tilstand A, har energien Den foton der udsendes ved overgangen fra A til B har derfor energien Fotonens bølgelængde er derfor Opgave A16 - Meget lang halveringstid I de franske eksperimenter blev henfald fra forskellige kendte -kilder efter tur undersøgt med en speciel detektor. Detektoren omsatte et givet henfalds -værdi til et spændingsfald. Tabellen viser sammenhørende værdier for -værdi og spændingsfald. Der er med god tilnærmelse en lineær sammenhæng mellem og / V 0 1,84,07,6 3,34 / pj 0 0,785 0,894 0,969 1,434 a) Bestem ved hjælp af dataene i tabellen en værdi for Q-værdien for -henfaldet af, når det tilhørende målte spændingsfald er 1,17 V.

4 Q / pj Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet 1,6 1,4 1, 1 0,8 0,6 0,4 0, 0-0, Q-værdi som funktion af spændingsfald y = 0,495x - 0,0004 R² = 0, ,5 1 1,5,5 3 3,5 4 U / V Lineær regression på tabellens oplysninger giver med god tilnærmelse, at For fås b) Opstil reaktionsskemaet for -henfaldet af. Beregn ud fra masserne af de partikler, der deltager i processen, -henfaldets -værdi. Proces: Massetilvæksten er: Da er processens -værdi: Altså en energi på 0,499 pj, hvilket stemmer fint med resultatet i a). I et af eksperimenterne målte man på 91,9 g. I løbet af fem døgn blev der registreret 18 -henfald. c) Bestem her ud fra en værdi for halveringstiden for. Da stoffet har meget lang halveringstid kan vi roligt antage, at aktiviteten er konstant over de 5 døgn målingen pågår. Aktiviteten er derfor Antallet af kerner findes til: Ni kan vi beregne henfaldskonstanten til:

5 Halveringstiden bliver så M. Flydende stearinlys Med lineal måler vi på lyset og jeg har fundet, at stykket der stikker over vandet er og stykket af lyset som er under vandet, har jeg målt til. Da lyset hænger stille i vandet gælder der for Newtons anden lov. Vi indsætter og ender op med udtrykket. Ved indsættelse af rumfang for en cylinder får vi M14. Tårnspring. a) Da drengen løber lige ud over kanten kan bevægelsen betragtes som et vandret kast. Hvis vi lægger koordinatsystemet med origo i drengens massemidtpunkt, som antages at være i 1m højde over platformen, er faldhøjden i alt 11 m. Bevægelsesligningerne for det vandrette kast er Først beregnes faldtiden ud fra -koordinaten: For at finde den vandrette springlængde, må vi antage en værdi for drengens fart. Den antages at være 5,0 m/s (så er vi i hvert fald på den sikre side!) Vi kan nu beregne den vandrette springlængde: Drengens massemidtpunkt vil altså forskydes 7,5 m i vandret retning. Da drengen kan ligge mere eller mindre udstrakt med armene i vejret, lægger vi 1 m til. Dermed bliver den mindste forsvarlige afstand. Bemærk! Hvis drengen i stedet for vælger at udføre et skråt kast, vil han kunne komme endnu længere. Man kan vise at med og en 10 m platform, vil et skråt kast med en elevationsvinkel på ca. give en springlængde der er ca. 0,5 m længere end ditto for det vandrette kast. M15. Ejection Seat a) Da den samlede kraft er givet ved den resulterende kraft (i lodret)

6 Vi indtegner kræfterne (to snorekræfter) og tyngdekraften og derved opnår vi ved Newtons anden lov M18. Et IC3-togs acceleration a) Tyngdekraften på loddet er b) På loddet virker snorkraften og tyngdekraften. Vi går ud fra at toget accelererer i vandret retning. Da vil snorkraftens lodrette komposant være lige så stor som tyngdekraften: Bemærk at med to betydende cifre er der ingen forskel på de to kræfter. Det er snorkraftens vandrette komposant der leverer accelerationen: Heraf fås accelerationen: M0. Hubble-teleskopet Vi får af vide, at der er tale om en cirkelbevægelse omkring jorden med omløbstiden T 5778s. m M 4 GMT 6 Derfor kan vi opstille betingelsen G r r 3 6, m. Og dermed er r T 4 afstanden fra jordens overflade M1. Sirius B 587 km. a) m 1,05 M sol 9 3,89 10 kg m. 4 3 V 3 r b) Ved Newtons gravitationslov og Newtons anden lov får vi g GM 10 r 6 4,50 m s. M3. Rutschebane Vi får opgivet en del informationer i opgaveteksten, nemlig den første faldhøjde er. a) Farten i bunden af rutschebanen bestemmes ved at antage energibevarelse, da der ses bort fra luftmodstand og gnidning. Vi får i næste spørgsmål af vide, at grundet luftmodstand da er farten i bunden af banen dog kun.

7 b) Da den nederste del af bevægelsen udgør en cirkelbevægelse (men bemærk dog at farten stiger og er maksimal i bunden, idet tyngdekraften accelererer vognen), da kan vi anvende formlen for centripetalacceleration. Vognen har massen, og oppe på næste plateau, da har vognen farten og højdeforskellen til plateauet i forhold til bunden er. Strækningen på benelegemet er. c) Ligningen for gnidningskraftens arbejde bruges nu og ved indsættelse opnås følgende udtryk gnidningskraften. og derved isoleres størrelsen af

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik 0-C 2015 Indhold Rapporter og journaler... 3 1 Lydens hastighed i luft... 5 2 Bølgelængde af laserlys... 8 3 Brydning i akryl... 11 4 Hydrogenspektret...

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Grib fysikken. K E mek. ΔT g/mol. E = m. v 2 = v 0. + 2a. s 1 C Hz (= s 1 ) Pa. = E pot. + E kin. 2. udgave. ρ λ. v gns. = s t. s = s 0. t + ½.

Grib fysikken. K E mek. ΔT g/mol. E = m. v 2 = v 0. + 2a. s 1 C Hz (= s 1 ) Pa. = E pot. + E kin. 2. udgave. ρ λ. v gns. = s t. s = s 0. t + ½. Grib fysikken fysik på gymnasiets B-niveau 2. udgave Ω ρ λ s 1 C Hz (= s 1 ) Pa ΔT g/mol K E mek = E pot + E kin µ Morten Severinsen Bogfondens Forlag kg m/s 2 U = E = m Q c 2 s = s 0 + v 0 t + ½ A gas

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Mekanik. 1. F res. = 0 v er konstant. bevægelsen ses fra et inertialsystem. = ma. 2. F res 3. F 12 = F 21. 4. F g. = G m m r

Mekanik. 1. F res. = 0 v er konstant. bevægelsen ses fra et inertialsystem. = ma. 2. F res 3. F 12 = F 21. 4. F g. = G m m r Mekanik 1. F res = 0 v er konstant 2. F res = ma bevægelsen ses fra et inertialsystem 3. F 12 = F 21 1 2 4. F g = G m m r 2 Det foreliggende materiale er copyrighted, men må frit benyttes til undervisningsformål.

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der Vejledning i brug af den mobile termokasse og datafangst af temperatur og fugtighed i forbindelse med måling af kroppens hvilestofskifte (BMR=basic metabolic rate). Ved hjælp af termokassen er det muligt

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

Partiklers energitab ved passage gennem stof

Partiklers energitab ved passage gennem stof Partiklers energitab ved passage gennem stof Skrevet af Heidi Lundgaard Sørensen, Shuhab Hussain, Martin Spangenberg og Rastin Matin. Vejleder: Lektor Hans Bøggild. Afleveringsdato: 31. marts 2008. Resumé

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet!

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet! Forord I 2013 er det netop 100 år siden Niels Bohr fremsatte 2 postulater som skulle ændre både fysikken og samfundet. Dette 100 års jubilæum skal selvfølgelig fejres! Rundt om i både Danmark og mange

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere