CONTENT BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE CFO. Vol BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT TEMA: MAKE-AND-BUY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONTENT BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE CFO. Vol. 2-2014 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT TEMA: MAKE-AND-BUY"

Transkript

1 CFO CONTENT Vol BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE SIDE 3 NYT TEMA: MAKE-AND-BUY En ny tendens, Make-and-Buy, er ved at vinde indpas i udlandet. Det sker som en reaktion på virksomhedernes fokusering på outsourcing, offshoring og shared services. SIDE 5 FINANCE TRANSFORMATION Transformation af finance har været på CFO-agendagen i en årrække. Det er en langstrakt og risikabel proces, men den er ofte nødvendig! SIDE 9 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE I disse dage indleder Basico en undersøgelse for at kvantificere fokus inden for finance og teste udbredelsen af nogle globale retninger i Danmark. SIDE 10 BOGRESUMÉ: PROJECT MANAGEMENT METRICS, KPI S AND DASHBOARDS Her er den. Bogen, som enhver projektleder bør læse og bagefter slide op som opslagsbog. Vi bringer et resumé. SIDE 8 CASE STORY: UNO-X AUTOMAT Fra støvet olieselskab til værdidrevet retailforretning: Uno-X Automat har på 3 år implementeret en ny organisation i tråd med Reitangruppens værdier og ledelsesfilosofi. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 1

2 AF ANDERS OLESEN LEDER NY INSPIRATION TIL CFO EN Dette nummer af CFO Content indeholder tankevækkende artikler om nye, alternative og bedre måder at organisere finansfunktionen på med henblik på maksimal værdiskabelse. I artiklen Make-and-Buy på side 3 introducerer vi et tema, som er nyt for de fleste, men som er ved at finde fodfæste uden for Danmark. Vi kender alle til begrebet Make-or-Buy, som er udbredt i jagten på effektivitet inden for såvel finance som mange andre af virksomhedernes funktioner. Ved Make-and-Buy menes, at der er taget en bevidst beslutning om, at det samme produkt eller den samme service både skal laves internt og købes eksternt. De fleste CFO er lancerer før eller siden et Finance Transformation-projekt, men studier viser, at under en tredjedel af projekterne opnår det ønskede langsigtede resultat. Artiklen på side 5 omtaler en række typiske faldgruber og giver anbefalinger på de vigtigste forudsætninger for at lykkes. Artiklen kommer også med en opfordring til vores læsere om at betragte finansorganisationen som et profitcenter. Uno-X Automat er et interessant eksempel på en virksomhed, som har opnået en markant forbedret effektivitet gennem en ændring af organisation og ledelsesstil. Læs på side 8 om, hvordan koncernens værdier og kultur er blevet omsat i praksis også i finansorganisationen. CFO CONTENT ANSV. REDAKTØR: ANDERS OLESEN OPLAG: CFO CONTENT ER BASICOS NYHEDSBREV. DET UDKOM- MER 3-4 GANGE ÅRLIGT, OG OMHANDLER ALLE TÆNKELIGE PROBLEMSTILLINGER INDEN FOR ØKONOMIFUNKTIONEN FORSIDEFOTO: LARS SVANKJÆR UDGIVES AF: BASICO PHILIP HEYMANS ALLÉ 3, HELLERUP SØREN FRICHS VEJ 42B 8230 ÅBYHØJ TLF: I samarbejde med studerende på Copenhagen Business School (CBS) gennemfører Basico en spørgeskemaundersøgelse for at afdække de seneste tendenser inden for organisering af finance-funktionen i danske virksomheder. Vi håber meget, at du vil bidrage med dit input, når vi kontakter dig. Læs mere om undersøgelsen på side 9. Basicos mål er at hjælpe økonomifolk med at få succes, så lad os endelig høre fra dig, hvis du ønsker inspiration til videreudvikling af din økonomifunktion. Vi håber, at dette nummer af CFO Content giver dig en masse inspiration. God læselyst! 2 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

3 AF HENRIK DAHLGAARD NYT TEMA: MAKE-AND-BUY EN NY TENDENS, MAKE-AND-BUY, ER VED AT VINDE INDPAS I UDLANDET. DET SKER SOM EN REAKTION PÅ VIRKSOMHEDERNES FOKUSERING PÅ OUTSOURCING, OFFSHORING OG SHARED SERVICES. HER GÅR VIRKSOMHEDERNE VÆK FRA TANKEN OM ENTEN/ELLER OG HEN MOD EN FORRETNINGSTILGANG, DER RUMMER ET BÅDE/OG. Inden for strategiforskning og -implementering er begrebet Make-and-Buy et nyt tema. Make-and-Buy-begrebet er en evolution af det teoretisk anerkendte Make-or-Buy, der har tematiseret virksomhedernes evige sourcing-dilemma mellem at internalisere eller eksternalisere dele af virksomheden, eksempelvis en produktion eller en anden afdeling af virksomheden. Make-and-Buy fusionerer det interne og eksterne til en hybrid form for organisering, hvorved virksomheden både laver (make) og køber (buy) det samme produkt eller samme service. Målet er dermed at opnå et optimalt mix af interne og eksterne ressourcer i en funktion, hvor de interne og eksterne ressourcer let skal kunne substituere hinanden. Make-and- Buy karakteriseres ved, at det er den enkelte proces, der både er intern og ekstern, og ikke bare forskellige dele af værdikæden der er delt op. Det betyder fx, at 100 % outsourcing af virksomhedens debitorproces ikke medfører en Make-and-Buy-konstellation. Make-and-Buy i økonomifunktionen er, når de samme processer/arbejdsopgaver bevidst bliver udført både internt i virksomheden og samtidig købt eksternt Ved identifikation og efterfølgende implementering af en optimal kombination, kan virksomheden både opnå en række fordele og samtidig en eliminering af flere ulemper og risici ved ren outsourcing. Make-and-Buy giver anledning til eliminering af nogle af de problematiske snitflader, vi ser i forbindelse med outsourcing og offshoring og kan medføre en høj grad af fleksibilitet til den enkelte proces og til finansfunktionen som helhed. En anden fordel er, at virksomheden sikrer, at viden og læring forbliver en intern del af organisationen, hvor virksomheden dog fortsat har lavere omkostninger, end hvis hele processen skulle forblive intern. Man sikrer ligeledes en optimal udnyttelse af ressourcerne i finansfunktionen ved, at man ved potentiel underkapacitet kan købe yderligere assistance, og omvendt kan de købte ydelser skæres ned ved eventuel overkapacitet. Et nyligt amerikansk studie viser, at flere og flere Fortune 500-virksomheder benytter Make-and-Buy inden for legal services. Virksomhedernes strategiske beslutning er at reducere deres interne legal-afdelinger, og tilhørende faste omkostninger, for i stedet at købe eksterne legal-ydelser i tilfælde af underkapacitet eller ved behov i forbindelse med særlige specialistsager. Ofte indgår virksomhedernes egne advokater i et samarbejde med de eksterne på de enkelte sager. Dette sikrer, at virksomhederne opnår fortsat nærhed til de sager, der bliver behandlet, og den viden, der oparbejdes, forbliver en del af virksomheden og har dermed potentiale til at skabe værdi i forbindelse med fremtidige sager. Denne tendens vurderer vi vil vinde indpas i flere dele af virksomhedens processer herunder Finance. Basico deler gerne erfaringer og input til overvejelser omkring organisering af finansfunktionen kontakt partner Henrik Dahlgaard, Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 3

4 ØKONOMIFORUM DEDIKERET VIDEN TIL ØKONOMIFUNKTIONEN KONFERENCE Case: Økonomistyring, forretningsplanlægning og strategi Case: Sammenhængende planlægning på tværs af organisationen Case: Ledelse, mind-set og business planning Perspektiv: Beyond Budgeting-principper i IT-afdelingen og softwareudvikling Perspektiv: Resultater med Beyond Budgeting i forskellige lande Viden: Sådan bruger du datadrevet business planning Indlægsholdere Anders Olesen Partner, Basico/Director, Beyond Budgeting Institute Ulrich Gammelgaard Head of Global Financial Management, Velux Morten Holm Jensen Vice President, Corporate Finance, Arla Foods Dr. Garry Lohan Research Centre & Whitaker Institute, NUI Galway (Irland) Mira Gvozdenovic Finance Manager for Region Europe, Coloplast Daniel Johanson Associate Professor, Ph.D., Norwegian School of Economics (N) 4 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. Læs mere og tilmeld dig på

5 AF OLE BRØDSGAARD FINANCE TRANSFORMATION TRANSFORMATION AF FINANCE HAR VÆRET PÅ CFO-AGENDAGEN I EN ÅRRÆKKE. DET ER EN LANGSTRAKT OG RISIKABEL PROCES, MEN DEN ER OFTE NØDVENDIG! En finance transformation kan desværre ikke gennemføres ligeså elegant som en sommerfugls forvandling fra en larve, eller ligeså hurtigt og effektivt som filmfigurerne i Transformers-filmene. Ofte er det en langstrakt og risikabel proces bestående af en række forskellige projekter, og desværre står resultatet af transformationsprocessen ofte ikke mål med det forventede. Men større finanstransformationsprocesser er nødvendige at gennemføre med mellemrum, og i nogle tilfælde kan behovet være presserende. Markeds- og konkurrencevilkår kan have ændret sig, nye konkurrerende forretningsmodeller kan være dukket op og indtjening og pengestrøm er truet - eller har allerede været negativ gennem nogen tid og sat virksomheden under stort pres. KUN 30 % OPNÅR DE FORVENTEDE MÅL Finance transformation har været på CFO-agendaen i en række år og er det til stadighed hos de fleste. Data fra det amerikanske CEB (CEB 2014 Finance Transformation Survey) viser, at 76 % af CFO erne er engageret i et eller flere store projekter, som ændrer strukturer, arbejdsprocesser eller ansvarsområder i finansorganisationen. Der kan fx være tale om store IT-investeringer, procesforbedringer, shared service center-implementering eller outsourcing. Samme analyse fra CEB viser desværre også, at kun 30 % af finans transformationsprojekterne opnår de forventede forbedringer og besparelser. Men hvorfor sætte større transformationsprojekter i gang, hvis chancen for succes er lav? Hvorfor kan en løbende tilpasning ikke gøre jobbet? LØBENDE TILPASNING ER IKKE ALTID NOK Forretningen ændres løbende. Nye produkter/produktområder kommer til, nye kunder/kundetyper skal serviceres, nye distributionskanaler åbnes eller produktions-set-up ændres. Finansorganisationen har løbende aktiviteter til denne tilpasning. Ofte er det mest hensigtsmæssigt, at tilpasningerne laves som bolt-on på eksisterende processer, eksisterende IT/ERP og eksisterende datastrukturer og med eksisterende organisation. Ligesom bolt-on - akkvisitioner også typisk integreres på finanssiden som en bolt-on. I praksis er der dog ofte tale om, at små tilpasninger og variationer accepteres og implementeres. Der er også løbende oprettelse af nye profit- eller kostcentre, nye selskaber, nye procedurer og opgørelsesmetoder til styring af et område, og nye best-of-breed -systemer integreres på ERP-platformen. De mange løbende marginale ændringer og optimeringer samt løbende tilpasninger klarer jobbet, men kun til et vist punkt. Kompleksiteten kan også blive for stor, og så er der behov for en større oprydning. FINANCE TRANSFORMATION NU! Ofte er CFO en i god tid. Behovet for de store transformationsprojekter har været forudset i flere år og er blevet planlagt i god tid, så det passer med andre større tiltag i virksomheden. Af og til er det en ny CFO, som er blevet ansat til en bunden opgave om at gennemføre en større transformation. Måske fordi den tidligere CFO ikke fik gennemført de nødvendige tiltag, måske på grund af en skarp analyse af risiciene ved projektet og en kølig beslutning om, at det må næste CFO på posten tage ansvaret for? Men ofte er transformationsprojekterne blevet tvingende nødvendige. Der skal ryddes op nu. Der skal effektiviseres, etableres transparens, hurtighed og kontrol med transak- Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 5

6 CEB S RÅD TIL EN SUCCESFULD FINANSTRANSFORMATION FINANSTRANSFORMATION SKAL TILPASSES VIRKSOMHEDENS STRATEGI. MÅLENE FOR TRANFORMATIONEN SKAL FOKUSERE PÅ, HVOR FI- NANSORGANISATIONEN KAN HJÆLPE MED AT SKABE VÆRDI. YDELSER MED LAV VÆRDI ELIMINERES TIL FORDEL FOR YDELSER MED HØJ VÆRDI. RESSOURCER FLYTTES TIL OMRÅDER, DER KAN GIVE DEN HØJESTE VÆRDI. FORVENTNINGER TIL RESULTATERNE AF FINANSTRANSFORMATI- ON SKAL VÆRE REALISTISKE. HAV FOKUS PÅ FORANDRINGSLEDELSE OG KOMMUNIKATION SOM VIGTIGE LØFTESTÆNGER. tionsmaskinen, i rapporteringen og i (globale) end-to-end processer. Der skal være fokus på værdiskabende aktiviteter, forretningen skal understøttes og der skal være effektiv styring af indtjening og cash flow - nu! Samtidig med kravet om, at også finansorganisationen skal levere verdensklasse - mere for færre ressourcer. ÅRSAGER TIL MANGLENDE SUCCES Det amerikanske konsulenthus CEB peger på 4 fejltagelser, som typisk ligger til grund for fejlslagne finans transformationsprojekter. Fejl 1 - Ensidigt fokus på omkostningsmål CEB s research viser, at 73 % af alle CFO er har et omkostningsmål som deres prioritet nr. 1 i forbindelse med transformationsprojekter. Ofte er målet sat relativt som % af omsætningen og baseret på eksterne konsulenters benchmarking-analyser og definitioner for global best practice og verdensklasseprocesser. Med et primært fokus på kost risikerer CFO en, at finansorganisationen vælger billige (og kortsigtede) løsninger, frem for gode (og langsigtede) løsninger, som i højere grad kan understøtte ændringer i forretningsstrategien. Fejl 2 - Undervurdering af kompleksitets indflydelse på kost CEB påpeger, at kompleksitet, fx i form af spredning af kunder, produkter og geografi, i høj grad påvirker totale finansomkostninger, men at dette ofte undervurderes, og at et fokus på omkostningsmål ikke fjerner eller reducerer kompleksiteten. Fejl 3 - Forventning om kostreduktion og samtidig forbedring af service En samtidig reduktion af omkostninger og forbedring af service, fx ved introduktion af nye finansopgaver som Finance Business Partnering, nye analyser og BI-løsninger, risikerer at skabe en for tynd organisation, som skal sprede sig over for meget, og som derfor ikke leverer effektivt eller med høj kvalitet. Også fordi en oprydning i eksisterende services sjældent sker i samme takt, som nye services tilføjes. Fejl 4 - Sæt kundetilfredshed lig med leveret værdi De fleste finansorganisationer (80 %) sætter kundetilfredshed som den primære målestok for leveret værdi. Men heri ligger en risiko for, at nye strategiske initiativer forbigås, og at finansorganisationen mister et proaktivt syn på fremtidige behov. EFFEKTIV TRANSFORMATION KRÆVER STRATEGI En effektiv transformation af finans kræver først en klar vision for, hvordan finansorganisationen bedst vil og kan understøtte forretningens værdiskabelse, indtjening og cash flow - nu og fremadrettet. Et primært fokus på HVAD der skal opnås (fx omkostninger) og HVORDAN (fx processer), som påpeget af CEB ovenfor, giver ikke det nødvendige svar på HVORFOR, der skal gennemføres et risikabelt transformationsprojekt. CEB påpeger, at de CFO er, som lykkes med finanstransformationer, i mindre grad fokuserer på omkostningsniveauer, branche-benchmarks og generelle beskrivelser af verdensklasse, men i højere grad har fokus på virksomhedens unikke forretningsstrategi, og hvilke services finansorganisationen skal levere for at understøtte forretningens succes. EFFEKTIV PRIORITERING KRÆVER EN PROFITCENTERTANKEGANG CEB præsenterer den tankevækkende observation, at de succesfulde transformationer har det fællestræk, at finansorganisationen opfatter sig selv som et profitcenter. Ved at betragte finansorganisationens serviceydelser som produkter, der alle skal levere en værdi, skabes et bedre fundament for prioritering af opgaver og ressourcer. Dette fører til bedre processer for beslutning om, hvilke services 6 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

7 BASICO KAN ASSISTERE PÅ FLERE OMRÅDER: SPARRING TIL UDARBEJDELSE AF FINANSSTRATEGI OG CFO ROAD MAP. OVERORDNET KOORDINATION OG STYRING. PROJEKTLEDELSE AF ALLE TYPER AF FINANSPROJEKTER. PROJEKTRESSOURCER TIL SPECIFIKKE OPGAVER. INTERIMSRESSOURCER TIL AT UDFYLDE DAGLIGE DRIFTSOPGAVER FOR INTERNE NØGLEMEDARBEJDERE, SOM ER ALLOKERET TIL PRO- JEKTERNE. der skal droppes når nye introduceres, og ved vurdering om differentiering af kvalitetsniveau eller frekvens for forskellige services. Profitcentertankegangen vil, ifølge CEB, ligeledes understøtte stakeholder management i transformationsprojektet. Finansorganisationen kan nemmere prioritere interne kunder, fx efter kundernes værdiskabelse, og differentiere servicegrad og kvalitet. Kunderne tvinges derved til at prioritere mellem nice-to-have og need-to-have og til at tage stilling til, hvilke finansprodukter der understøtter deres værdiskabelse mest effektivt. Profitcenter tankegangen sikrer en succesfuld transformation, men gør ikke nødvendigvis alle de interne kunder lige glade. Nogle kunder får ikke længere alle de services eller rapporter de tidligere modtog, og nogen produkter kommer på et andet og lavere serviceniveau som et led i den forretningsmæssige prioritering. Dermed gør CEB også op med, hvad de kalder illusionen om det uopnåelige world class finance : At alle processer kan eller skal være verdensklasse, at totale finansomkostninger skal være lavest blandt alle virksomheder inden for samme industri og størrelse baseret på omsætning, og at kundetilfredsheden kan/skal være i top for samtlige kunder. BASICOS ANBEFALING Baseret på vores iagttagelser og egne erfaringer er vores anbefaling klar: Transformationsprojekter kan ikke gennemføres let og elegant. Men det kan gøres effektivt. Tre vigtige forudsætninger er værd at trække frem: 1. Etablér en klar vision, som beskriver hvorfor, der skal gennemføres et stort, risikabelt transformationsprojekt 2. Sæt specifikke og realistiske mål for, hvad der ønskes opnået: Hvordan understøtter vi forretningen med hvilke værdiskabende opgaver? Hvordan ser processerne ud til den tid (fx gennemløbstid, rapportering, transparens, varianter)? Hvilken systemunderstøttelse/landskab har vi (fx 1 ERP-system frem for mange ERP-systemer)? Gør forbedringerne konkrete og vedkommende for de enkelte medarbejdere og interessenter. 3. Frigiv virksomhedens bedste ressourcer til projektet. De fleste virksomheder har dygtige medarbejdere, som har kompetencer og lyst til at løse store dele af projekterne selv. De kender virksomheden, og er derfor en uvurderlig ressource til at drive eller bidrage i projekterne. Ved at sikre en høj grad af involvering af egne medarbejdere, og af virksomhedens bedste ressourcer, opnås følgende: Forankring i virksomheden, fordi medarbejderne har været med i så mange dele af projektet som overhovedet muligt. De interne projektdeltagere er ofte gode ambassadører for projektet efter, det er afsluttet. Det er her værdien for alvor skal frem. Uden ambassadører vil eventuel utilfredshed lettere sprede sig og forhindre den fulde værdi af tiltaget. Effektivitet, fordi meget af den viden, som eksterne konsulenter ofte skal interview sig til, fødes ind projektet fra begyndelsen af virksomhedens egne medarbejdere. Brug af færre konsulenttimer til analyse og udførsel og dermed en lavere samlet investering. Samlet giver det ofte en højere jobtilfredshed og motivation for de involverede medarbejdere, som ikke oplever at andre forandrer deres dagligdag uden, de selv kan være med. SÅDAN KOMMER DU VIDERE Hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan din virksomhed kommer succesfuldt igennem en finanstransformation, så kontakt Ole Brødsgaard på / tlf eller din sædvanlige partner hos Basico. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 7

8 CASE STORY OM UNO-X AUTOMAT AF ANDERS OLESEN HVIS DU ER INTERESSERET I AT MODTAGE BEYOND BUDGETING- NETVÆRKETS CASE STORY OM UNO-X AUTOMAT, SÅ KONTAKT LONE BRYDE NIELSEN HOS BASICO PÅ EL- LER TLF CASE STORY: UNO-X AUTOMAT FRA STØVET OLIESELSKAB TIL VÆRDIDREVET RETAILFORRETNING: UNO-X AUTOMAT HAR PÅ 3 ÅR IM- PLEMENTERET EN NY ORGANISATION I TRÅD MED REITANGRUPPENS VÆRDIER OG LEDELSESFILOSOFI. RESULTATET ER EN SÆRDELES STRØMLINET OG EFFEKTIV FORRETNING. Uno-X Automat, som driver 280 ubemandede benzinstationer i Danmark, var tidligere en del af olieselskabet HydroTexaco. Siden 2006 har selskabet været ejet af den norske Reitangruppe, som primært beskæftiger sig med detailvirksomhed. Koncernens andre brands omfatter bl.a. Rema 1000 og 7-Eleven. Det er Reitangruppens ambition at blive kendt som Skandinaviens mest værdidrevne selskab. Kernen i Reitangruppens værdibaserede ledelsesfilosofi er et positivt menneskesyn samt at bygge store mennesker som skaber handling gennem tillid, som de selv udtrykker det. Undertegnede mødte for nylig Michael Norden og Henrik Heller Esberg, hhv. CEO og CFO for Uno-X Automat, til en snak om selskabets nye ledelsesmodel, som er et resultat af at udleve Reitangruppens værdier fuldt ud. Gennem uddelegering, åbenhed og forenkling (ikke mindst inden for økonomistyring) er det lykkedes at frigøre en masse energi og kreativitet, som har medvirket til at øge både markedsandel og indtjening samtidigt med, at medarbejderstaben er reduceret til næsten halv størrelse på 3 år. Uno-X Automat er et glimrende eksempel på en mindre virksomhed, som dels har taget koncernens sunde principper til sig, dels har ladet sig inspirere af andre nytænkende virksomheder ved udvikling og implementering af den unikke ledelsesmodel, som har vist sig rigtig for Uno-X Automat. NY LEDELSESMODEL I 2010 indså Uno-X Automat, at nytænkning var nødvendig: Markedet for selskabets produkt (benzin) fortsatte med at falde ca. 1,5-2,0 % om året, og markedet var (og er fortsat) kendetegnet ved lave marginer og betydelig konkurrence. I løbet af det efterfølgende år udviklede Michael Norden og Henrik Heller Esberg principperne for den nye og mere agile organisation, som skulle gøre selskabet i stand til at klare sig i konkurrencen om at være det mest effektive benzinselskab. Den nye ledelsesmodel var i overensstemmelse med Reitangruppens værdier og ledelsesfilosofi og indeholdt bl.a. følgende elementer: Uddelegering og involvering, transparens, enkelhed, fokus på kontinuerlig forbedring m.v. De nye principper medførte behov for nye roller og ikke mindst en ændret adfærd. UNO-X AUTOMAT OG BEYOND BUDGETING Uno-X Automat er medlem af det internationale Beyond Budgeting-netværk. Her har selskabets CFO, Henrik Heller Esberg, og flere kollegaer fundet inspiration til udvikling og implementering af selskabets nye principper og processer. Jeg har haft stor glæde af at studere netværkets litteratur, som indeholder mange praktiske eksempler på, hvad der har virket for virksomheder med vidt forskellige udfordringer. BBRT-netværkets internationale medlemsmøder og de lokale workshops giver yderligere inspiration og viden, som er værdifuld for os i den løbende vurdering og udvikling af vores processer, siger Henrik Heller Esberg, som i øvrigt var at finde blandt de talenter, som blev hædret i Berlingske Business Magasins Talent 100-særnummer i Som en del af den vidensdeling, som sker i Beyond Budgeting-netværket, udarbejdes der løbende case stories om virksomheders erfaringer med implementering af nye ledelsesmodeller m.v. På baggrund af Uno-X Automats succeshistorie er der netop skrevet en case story om Uno-X Automat. I case story en bliver deres model og erfaringer sammenholdt med de tolv principper, som Beyond Budgeting-netværket anbefaler. 8 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

9 DEL DIN VIDEN AF HENRIK DAHLGAARD BASICO VIL KONTAKTE EN LANG RÆKKE RELATIONER FOR DELTAGEL- SE I UNDERSØGELSEN - ØNSKER DU AT DELTAGE I BASICOS SURVEY ELLER MODTAGE DEN ENDELIGE RAPPORT, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE LONE BRYDE NIELSEN HOS BASICO PÅ BASICO.DK ELLER TLF BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE I DISSE DAGE INDLEDER BASICO EN UNDERSØGELSE FOR AT KVANTIFICERE TENDENSER INDEN FOR FINANCE OG TESTE UDBREDELSEN AF NOGLE GLOBALE RETNINGER I DANMARK. Her i CFO Content beskriver vi løbende forskellige tendenser inden for finance. Nu gennemfører vi et survey med fokus på tendenserne for organisering af finansfunktionen i dag, kontra hvad der på sigt ønskes. I forlængelse af det kortlægger vi de primære kriterier for organiseringen af finansfunktionen, samt hvordan kapacitetsudfordringer håndteres og ikke mindst, hvad der konkret er på agendaen i de danske finansfunktioner. ØGET KRAV Kravene til værdiskabelse fra finance er stigende, og fremtidens finansfunktion skal være fleksibel og hurtig til at kunne håndtere forandring, nye udfordringer og skabe indsigt i hele finans værdikæde. Med andre ord skal finansfunktionen skabe mere værdi for virksomheden, og den skal samlet set drives for færre midler. Løsningen har indtil videre oftest været outsourcing, offshoring eller oprettelse af shared service centers for flere og flere af de opgaver og aktiviteter, der er i finansfunktionens værdikæde for at kunne frigive ressourcer til high value adding-aktiviteter højere i værdikæden. En del virksomheder har dog også måtte erfare, at både outsourcing, offshoring og shared services kan rumme en lang række ulemper, såsom tab af kontrol og viden etc. Business casen for, hvorledes virksomheden strategisk vælger at organisere finansfunktionen, er derfor nu, om muligt, endnu vigtigere end tidligere. Denne tendens og indikation på udbredelse af Make-and-Buy i Danmark vil være en vigtig del af undersøgelsen. BASICOS UNDERSØGELSE På Institut for Finansiering på Copenhagen Business School (CBS) er formålet at producere finansiel forskning, undervisning og formidling af international standard, der er relevant for det danske samfund. Derfor indledte Basico i 2013 et samarbejde med studerende fra instituttet for at undersøge, hvilke trends og fokus der er en strategisk prioritet i virksomhedernes finansfunktioner i Danmark. For at opnå den bedste kombination mellem praktisk erfaring og den seneste forskningsbaserede viden inden for finance og strategi er samarbejdet mellem CBS og Basico centeret om vidensdeling og sparring. Basicos survey er det foreløbige resultat af dette samarbejde en spørgeskemaundersøgelse, som vi foretager blandt danske virksomheder. Undersøgelsen vil udmunde i en rapport om tendenserne og fokusområderne for finansfunktionerne i Danmark anno Hos Basico håber vi, at du har lyst til at bidrage til undersøgelsen ved at dele din viden om tendenser og fokusområder i din finansorganisation. MAKE-AND-BUY I FINANSFUNKTIONEN? Make-and-Buy-princippet (som er beskrevet i artiklen på side 3) kan derfor være en løsning for, hvorledes kravene kan opfyldes stadigt højere i finansfunktionens værdikæde. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 9

10 PROJECT MANAGEMENT METRICS, KPI S AND DASHBOARDS A GUIDE TO MEASURING AND MONITORING PROJECT PERFORMANCE HAROLD KERZNER, PH.D. JOHN WILEY & SONS, INC., SIDER BOGRESUMÉ: PROJECT MANAGEMENT METRICS, KPI S AND DASHBOARDS A GUIDE TO MEASURING AND MONITORING PROJECT PERFORMANCE Her er den. Bogen, som enhver projektleder bør læse og bagefter slide op som opslagsbog. Professor Harold Kerzner fra International Institute for Learning, Inc., har skrevet en gennemgribende bog om moderne styring, måling og afrapportering af både enkle og komplekse projekter. Bogen er sprængfyldt med metoder, eksempler, forklaringer og gode tips. Den er på engelsk, men let læselig og let tilgængelig. Gennem hele bogen præsenterer Kerzner overskuelige skemaer, der sætter før og nu op mod hinanden og gør det let at følge udviklingen - fx traditionel vs. ikke-traditionel projektledelse, traditionelle vs. ikke-traditionelle projekter, lokal vs. global, interessenter tidligere vs. interessenter nu, før cvm vs. efter cvm (customer value management) etc. Executives have come to the realization that there is a return on investment in project management education. Hvert af de 8 kapitler indledes med en kort introduktion til kapitlet, hvad du får ud af kapitlet og nogle nøgleord for kapitlets emne. Kerzner giver en fremragende præsentation af, hvad metrics er, hvordan de bruges samt forskellen mellem værdidrevne metrics og KPI er. I dag efterspørger interessenter ofte metrics, der relaterer sig direkte til projektets overordnede værdi, og det kan det være svært både at identificere og måle. Du får en brugbar vejledning til, hvordan du kan bruge dashboards til at præsentere de valgte metrics og KPI er og nogle retningslinjer for, hvordan dashboards bør designes. METRICS, KPI ER OG DASHBOARDS Projektledelse er blevet mere end bare en karrierevej bestående af (hurtigt) afsluttede projekter. I dag anses projektledelse for at være en strategisk kompetence, som virksomhedens overlevelse afhænger af. Nutidens projektleder ser sig selv som en ledende del af forretningen frem for leder af et enkelt projekt. Tidligere har de fleste projekter haft en levetid på 6-18 måneder, mens de i dag kan løbe over flere år, ligesom forudsætningerne for projekter er gået fra at være statiske til at kunne ændres og udvikles under vejs. The ultimate purpose for working on projects, whether they are for internal or external clients, is to support some type of business strategy. Harold Kerzner giver gode, uddybende forklaringer på, hvad de enkelte termer betyder: Metrics er en direkte numerisk målestok, der repræsenterer forretningsdata i forbindelse med en eller flere dimensioner. I kapitel 5 giver forfatteren gode, grafiske bud på, hvordan metrics kan se ud. The importance of value can have a significant impact on the leadership style of project managers Et dashboard er en visuel præsentation af et lille antal kritiske metrics eller KPI er, der er designet på en måde, så både interessenter og projektdeltagere får den nødvendige information at basere beslutninger på. Her lægger Kerzner vægt på, at alle informationer skal kunne ses på ét skærmbillede. FOKUS PÅ FORRETNINGEN Dashboards med fokus på forretningen er blevet et uund- 10 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

11 værligt værktøj i projektledelsesarbejdet. Tidligere har det været sådan, at et forretningsmæssigt dashboard har været begrænset til at vise en opsummering, den væsentligste udvikling og forventninger. For at sikre, at et dashboard bliver implementeret med succes, bruger Kerzner letforståelige illustrationer, der forklarer komplekse koncepter og processer, og han kommer ind på alle de KPI er og metrics, der er nødvendige for at nå i mål. Metrics and KPI s are the building blocks of many dashboard visualizations; as they are the most effective means of alerting users as to where they are in relationship to their objectives. Selve ordet dashboard stammer fra bilens instrumentbræt, hvor føreren med et hurtigt blik skal kunne overskue alle bilens vigtige funktioner. Det samme gælder her. Projektlederen, projektdeltagerne og interessenterne skal kunne danne sig et hurtigt overblik over, om alt er, som det skal være, eller om der er noget galt. De 5 vigtigste punkter, når der skal udarbejdes et dashboard, er: 1. Gør det enkelt, så det er let at kommunikere. 2. Tillad kun et minimum af forstyrrelser. 3. Det skal understøtte forretningen med meningsfuld og brugbar information. 4. Tag højde for, at menneskelig opfattelse bliver tillagt den visuelle præsentation. 5. Det skal være behageligt for øjet at se på. Dashboardet befinder sig et niveau under scorecardet, fordi det fokuserer mindre på strategiske mål og mere på specifikke, operationelle mål. I kapitel 6 går Kerzner i dybden med vigtigheden af både dashboards, og at de er designet rigtigt. Her stiller han også 10 meget relevante spørgsmål, der skal besvares, inden et dashboardsystem - eller andre systemer for den sags skyld - vælges og implementeres: 1. Hvilke behov har din virksomhed? 2. Hvilke afrapporteringssystemer har virksomheden i forvejen? 3. Hvad kræver det at integrere i eksisterende systemer? 4. Hvor lang tid tager installationen? 5. Hvor nemt er systemet at bruge? 6. Hvem vil bruge systemet? 7. Fås systemet skræddersyet til din virksomhed? 8. Hvad kræves operationelt og vedligeholdelsesmæssigt? 9. Hvad koster systemet? 10. Hvor langt ud i fremtiden vil systemet være holdbart? Even with the best possible metrics, measuring value can be difficult. KOM GODT I GANG Tjek, hvordan strategiske og operationelle projekter i din virksomhed bliver målt. Ved at optimere metrics og KPI er bliver det lettere at udarbejde overskuelige dashboards, der giver projektledere, projektdeltagere og øvrige interessenter et hurtigt overblik over projektets status. What gets measured gets done. OPSUMMERING Harold Kerzner har skrevet en meget brugbar guide til, hvordan projekter overvåges og måles. Bogen kan med fordel læses og derefter bruges som opslagsbog af alle, som enten leder projekter eller fungerer som projektdeltagere - hvad enten projektet har et strategisk eller operationelt mål. Kerzner gennemgår metrics (måleværktøjer), dashboards (system, der giver et beslutningsdygtigt overblik over projektet) og KPI er. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 11

12 ONBOARDING TJEKLISTE KONTAKT OS PÅ FOR AT MODTAGE ET ELLER FLERE GRA- TIS EKSEMPLARER AF VORES ONBOARDING TJEKLISTE. REKRUTTERING BASICOS MISSION ER AT HJÆLPE ØKONOMIFOLK MED AT FÅ SUCCES Interims- stillinger Rådgivning Basico CFO Services Interims- projekter Rekruttering Dine behov er forskellige alt efter, hvilke opgaver du har brug for at få løst. Hvis opgaven for eksempel er midlertidigt, er dit behov en interimsmedarbejder; hvis du har brug for indspark udefra, har du behov for rådgivning eller et godt økonominetværk og hvis opgaven er permanent, har du behov for at fastansætte en medarbejder. Hos Basico vil vi mere end bare at finde en dygtig medarbejder til dig. Vi vil finde den rigtige. Vi vil finde den medarbejder, som har kvalifikationerne, som passer ind i din organisation og som bliver glad for jobbet. Når vi skal finde den rigtige medarbejder til dig, er det vigtigt for os, at vi forstår, hvorfor du søger en ny medarbejder, hvilken profil der har siddet i stillingen før, hvordan du forestiller dig, at stillingen skal udvikle sig ja, at vi forstår hele din organisation. I SKAL VÆRE RIGTIGE FOR HINANDEN Lige så grundige vi er, når vi sammen med dig skal afdække dine behov, lige så grundige er vi, når vi taler med mulige kandidater. Du og din virksomhed skal naturligvis være tilfredse med medarbejderen, men medarbejderen skal i lige så høj grad være tilfreds i sit nye job. For både dig og kandidaten er det væsentligt at få afdækket om kandidaten kan udfylde jobbet viden, erfaring og talent, hvad kandidatens langsigtede karrieremål er, hvad der giver/ikke giver kandidaten arbejdsglæde, hvad der fungerer/ikke fungerer i kandidatens nuværende job og, ikke mindst, om kandidaten passer ind i din organisation og dens kultur. Du er altid sikret ansættelsesgaranti hos Basico. Hvis du mod forventning ikke synes, at den valgte kandidat fungerer i jobbet, så vil vi i op til et halvt år efter ansættelsen finde en anden medarbejder til dig kvit og frit. VORES FOKUS ER CFO ENS ANSVARSOMRÅDE Vores rekrutteringsopgaver løses af erfarne headhuntere og researchere i kombination med en partner. Det betyder, at du og kandidaterne altid kommer til at tale med en, som kan sætte sig ind i jobbet, forstå profilen og yde supervision og sparring fra første møde til afsluttende kundetilfredshedssamtale og gennem hele interviewprocessen. Dette er din garanti for, at du får den rigtige fastansatte medarbejder. KONTAKT OS Kontakt Gitte Hjortskov Larsen på tlf eller Bente Helring på tlf , hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde en permanent medarbejderløsning. Du kan også skrive til Gitte Hjortskov Larsen på for at modtage en fuld beskrivelse af vores rekrutteringsydelse og processen for et samarbejde omkring rekruttering. BASICO CFO SERVICES Ud over rekruttering af fastansatte økonomifolk kan vi desuden hjælpe med alt fra interimsløsninger til CFOrådgivning med udgangspunkt i processen CFO Roadmap. Læs mere om vores ydelser på Basico leverer en række CFO Services inden for økonomistyring, regnskab, controlling og rådgivning. Kernen i Basico er vores konsulenters store erfaring med drift og ledelse af økonomifunktioner i både Danmark og udlandet. Står din virksomhed i en situation, der kalder på rådgivning, interimsløsninger eller rekruttering, så står vores erfarne konsulenter parat til at hjælpe dig. Læs mere på basico.dk eller ring Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

CONTENT BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE CFO. Vol BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT TEMA: MAKE-AND-BUY

CONTENT BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE CFO. Vol BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT TEMA: MAKE-AND-BUY CFO CONTENT Vol. 2-2014 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE SIDE 3 NYT TEMA: MAKE-AND-BUY En ny tendens, Make-and-Buy, er ved at vinde indpas i udlandet. Det sker som en reaktion på virksomhedernes

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen CFO Content Vol. 2-2013 Finance transformation i Grundfos Koncernen Side 3 Finance transformation i Grundfos Koncernen Grundfos har i de seneste år været i gang med et omfattende Finance Transformation-projekt.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION >

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION > INVITATION > The Gold Mine Lean i service og produktion DI s Produktivitetskonference 2009 Tirsdag den 31. marts onsdag den 1. april 2009 Munkebjerg Hotel, Vejle The Gold Mine Lean i service og produktion

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi Continual Service Improvement Målinger for at skabe forankring og værdi Agenda Continual Service Improvement hvad for en fisk? Forankring af serviceforbedringer Hvor begynder vi, og hvordan holder vi fast?

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER Tomas Lykke Nielsen AGENDA Hvad kan vi lære af de bedste? DNA'et i den gode kundeoplevelse De 4 grundelementer (Customer Experience Framework) Forslag til

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere