Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00"

Transkript

1 Lectio Lectio øvelseshold vejledning MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Forord Forord Dette er en vejledning til håndtering af øvelseshold i Lectio. I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller organisationer, er det utilsigtet. I materialet er anvendt forskellige skriftsnit for at hjælpe med at tydeliggøre indholdet. Når der refereres til et menupunkt eller en knap, anvendes fed skrift, fx: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges et menupunkt fra menulinien, skrives et > mellem menunavnet og undermenuen, f.eks. Filer > Gem Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre materialet eller dele heraf uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner af Lectio. God fornøjelse med Lectio! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 9. januar 2013 (LSO) Lectio øvelseshold vejledning Side 2 af 9

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Baggrund Metoder Modulregnskab i Lectio Metoden: To øvelseshold Fremgangsmåde Fordele Ulemper Metoden: Et øvelseshold Fremgangsmåde Fordele Ulemper Metoden: Intet øvelseshold Fremgangsmåde Fordele Ulemper Oprettelse af øvelseshold... 9 Lectio øvelseshold vejledning Side 3 af 9

4 Metoden: To øvelseshold 1 Introduktion 1.1 Baggrund Udgangspunktet er, at én lærer ikke kan foretage laboratorieøvelser med hold over en vis størrelse. En almindelig brugt løsning er at dele holdet op i to grupper. Den ene gruppe holder laboratorieøvelser i en normal lektion, mens den anden gruppe gør det i en lektion uden for holdets normale skema. I manualen beskrives nogle forslag til at inkorporere dette i Lectio. Hvilken metode man vil bruge, afhænger af den enkelte skoles behov. Ofte er det sådan, at den enkelte lærer på et hold selv deler eleverne ind i de to grupper og dermed selv holder styr på, hvem der skal møde hvornår. Det betyder, at det i praksis har været umuligt at planlægge andre lektioner for det ledige holdelement i det samme modul, fordi der ikke er et overordnet overblik over, hvilke elever der har øvelser, og hvilke der ikke har øvelser i et modul. Dette kan nu håndteres med Lectio ved at dele eleverne på et hold, hvor der indgår øvelser, ud på 2 øvelseshold. Der oprettes nogle nye holdelementer (øvelseshold), som så skemalægges ligesom ethvert andet hold. Man kan f.eks. lade den ene gruppe fra et biologihold lave øvelser, mens nogle fra biologiholdets anden gruppe kan have fysik. Det forudsættes, at der er plads i skemaet. Dvs. at der er afsat et tilstrækkeligt antal moduler til laboratorieøvelser. Det er dog næppe ønskeligt at øremærke modulerne til de enkelte fag. Det bør ske løbende i samarbejde mellem lærerne i laboratoriefagene og med hjælp fra Lectio. 1.2 Metoder I det følgende præsenteres tre metoder: 1. Der tilføjes to selvstændige holdelementer (f.eks. 1a bi øv1 og 1a bi øv2 ) til det oprindelige hold, som er i samme skoleår, og eleverne deles ud på de to hold 2. Der tilføjes et nyt holdelement (f.eks. 1a bi øv ) til det oprindelige hold, og alle elever på holdet sættes på samme øvelseshold. Lectio øvelseshold vejledning Side 4 af 9

5 Metoden: To øvelseshold 3. Der indføres ikke nogen nye hold, men der afsættes i stedet et antal ekstra lektioner til holdet (f.eks. får holdet 1a bi tildelt 10 ekstra lektioner til årsnormeringen). Det anbefales at man benytter Metode 1, men det er selvfølgelig muligt at benytte en af de andre metoder i stedet, hvis man ønsker det. Metode 1 og 2 kræver, at der tilføjes nye holdelementer på de oprindelige hold i Lectio. Dette gøres lettest ved at oprette øvelsesholdene som holdelementer under holdet direkte i Lectio, se fremgangsmåde i pkt. 5 Oprettelse af øvelseshold, side 9. Ved at markere de oprettede øvelsesholdelementer som Lectio elementer kan man samtidig sikre, at elevtilknytningerne på øvelsesholdene bliver bevaret, hvis man vælger at benytte en CSV-fil til at redigere elever med. Bemærk: Ved brug af Lectio Eksamensmodul skal øvelseshold være oprettet som holdelementer til selve holdet. 1.3 Modulregnskab i Lectio Ingen af de foreslåede metoder er helt tilfredsstillende med hensyn til modulregnskaberne. Det er ikke et alvorligt problem så længe man er bevidst om, at modultallet for øvelsesholdene kan tegne et misvisende billede af virkeligheden. I skemaet kan det synliggøres, hvilke lektioner der er øvelseslektioner ved at angive det i en Note på lektionen. Eleverne kan let gennemskue tallene i Modulregnskabet og lærerens modultal kan evt. justeres med Anden aktivitet. Ønskes der et korrekt billede for antallet af afholdte øvelseslektioner, bør man i forbindelse med oprettelsen af holdene også justere årsnormeringen ved at dele nogle at de normerede lektioner på et hold ud til øvelsesholdene. Lectio øvelseshold vejledning Side 5 af 9

6 Metoden: To øvelseshold 2 Metoden: To øvelseshold 2.1 Fremgangsmåde For at få gavn af Lectio s automatiske modulregnskab for både lærere og elever kan man dele eleverne ud på to hold til øvelseslektionerne. Grupperingen af eleverne kan have betydning for skemaets fleksibilitet. Nedenfor er vist et eksempel på en 2g klasse sorteret efter valgfag. Her vil det nok afhængigt af skemaet i øvrigt være praktisk at danne en gruppe af MAH + SA/3 eller MAH + MU/1 + MU/2. 2x 02 Lizette 2g SA/3 2x ma 2x 03 Rosario 2g SA/3 2x ma 2x 05 Sara 2g SA/3 2x ma 2x 10 Jonas 2g SA/3 2x ma 2x 17 Allan 2g SA/3 2x ma 2x 19 David 2g SA/3 2x ma 2x 13 David 2g3g Sa 2m MAH 2x 06 Regitse 2m MAH 2m KE 2x 11 Jeppe 2m MAH 2g3g Ft/1 2x 20 Jacob 2m MAH 2g3g Ft/1 2x 08 Rasmus 2g MU/1 2x ma 2x 21 Simon 2g MU/1 2x ma 2x 01 Jens 2g MU/2 2x ma 2x 09 Nicklas 2g MU/2 2x ma 2x 14 Peter 2g MU/2 2x ma 2x 18 Sara 2g MU/2 2x ma 2x 04 Mika 2x ma 2g3g Ds 2x 07 Aslan 2x ma 2g3g Ps/1 2x 12 Maria 2x ma 2m KE 2x 15 Alexander 2x ma 2g3g Ft/1 2x 16 Mads 2x ma 2g3g Ft/1 Hvis man vælger at indskrive de normale lektioner, hvor der afholdes laboratorieøvelser, som øvelseslektioner, kan man ændre årsnormen for holdet: Hvis f.eks. biologi på obligatorisk niveau har årsnormen 100 lektioner inkl. øvelser, kunne normeringen ændres til 90 lektioner og hver af de to øvelseshold sættes til 10 lektioner. På denne måde bliver modulregnskabet for den enkelte elev korrekt. Men kun halvdelen af lærerens laboratorietimer skal tælles med som almindelige lektioner, så også lærerens årsnorm bliver på 100 lektioner inkl. øvelser. Derfor skal lærerens timetal efterjusteres. Lectio øvelseshold vejledning Side 6 af 9

7 Metoden: To øvelseshold Man kan også beholde hele årsnormen på holdet (f.eks. 1a bi ), som det beskrives i næste metode. Derved skal der ikke efterjusteres for læreren. 2.2 Fordele Der holdes korrekt styr på modulregnskabet for eleverne i Lectio Eleverne får et præcist skema i Lectio, der viser nøjagtigt, i hvilke moduler de har øvelseslektioner Der kan skemalægges andre holdlektioner i Lectio for den del af eleverne, som ikke har øvelseslektion i det pågældende modul Benytter man Lectio Elevmodul, vil elevernes fravær blive beregnet korrekt. 2.3 Ulemper Skemalægger man øvelsesholdende via et skemalægningsprogram, er det ikke det store problem. Vælger man derimod at oprette holdene manuelt, f.eks. ved at benytte MS Excel til at rette i CSVfilerne, kan det tage lidt tid Lærerens modultimer skal justeres, hvis der angives årsnorm på øvelsesholdene, da årsnormen for begge øvelseshold vil blive talt med for læreren. Dette kan gøres ved en anden aktivitet Lectio øvelseshold vejledning Side 7 af 9

8 Metoden: Et øvelseshold 3 Metoden: Et øvelseshold 3.1 Fremgangsmåde Et holds elever tilknyttes alle sammen et øvelseshold. En øvelseslektion skemalægges sådan at den ene gruppe elever afholder deres øvelser i en normallektion og den anden gruppe i en øvelseslektion. Selve opdelingen af eleverne i 2 grupper sørger lærer og elever selv for på traditionel vis (se pkt. 1.1 Baggrund, side 4). Eksempelvis kan der for holdet 1a bi oprettes øvelsesholdet 1a bi øv. Hvis man lader holdet (f.eks. 1a bi ) være uændret med hensyn til årsnorm, bliver optællingen korrekt. Elevernes modultal fremgår af holdets modulregnskab, og læreren tilskrives både holdets og de ekstra laboratorietimers modultal. Hvis man vil, kan der indføres en årsnorm for øvelsesholdet (f.eks. 1a bi øv ). 3.2 Fordele Skemaet i Lectio viser, at eleverne har øvelser og derfor ikke kan deltage i andre lektioner i det tidsrum Det er nemt at flytte elever mellem de to øvelsesgrupper efter behov i forhold til de aktuelle øvelser 3.3 Ulemper Elever får ikke vist et præcist skema i Lectio. De får ikke vist nøjagtigt, i hvilke moduler de har øvelseslektion (se pkt. 1.1 Baggrund side 4) Skemaet viser, at alle eleverne fra et hold har øvelser, selvom det i praksis kun er den ene halvdel af dem. Der kan derfor ikke, i Lectio, skemalægges lektioner for den del af eleverne, som ikke har øvelseslektion i det pågældende modul Benytter man Lectio Elevmodul vil elevernes fravær ikke blive beregnet korrekt, da en del af eleverne ikke vil være til stede i visse lektioner, men stadig optræder på fraværsregistreringen for lektionerne Lectio øvelseshold vejledning Side 8 af 9

9 Oprettelse af øvelseshold 4 Metoden: Intet øvelseshold 4.1 Fremgangsmåde En øvelseslektion skemalægges som en lektion for holdet, og den enkelte lærer meddeler selv eleverne, hvem der skal møde op hvornår. Dvs. hvilke lektioner der er øvelser i. Øvelseslektionerne kan indskrives af lærerne via Opret lektion for holdet (f.eks. 1a bi ). Så tæller de som afholdte lektioner for både læreren og alle holdets elever. Man kan eventuelt ændre i holdets årsnorm. Men som nævnt tidligere er det ikke et stort problem at køre med modultal der er forkerte, så længe man er bevidst omkring det. 4.2 Fordele Denne metode er lettere at gå til end de andre metoder 4.3 Ulemper Elever kan ikke få vist et præcist skema i Lectio, men skal selv holde styr på, hvilke øvelseslektioner de skal være med til Der kan ikke skemalægges lektioner direkte i Lectio for den del af holdet som ikke har øvelseslektion i det aktuelle modul Modulregnskabet i Lectio bliver forkert, med mindre man korrigerer det manuelt Benytter man Lectio Elevmodul, vil elevernes fravær ikke blive beregnet korrekt, da en del af eleverne ikke vil være til stede i visse lektioner, men stadig optræder på fraværsregistreringen for lektionerne 5 Oprettelse af øvelseshold Se en mere udførlig beskrivelse af hvordan øvelseshold oprettes direkte i Lectio i Lectio Administrator vejledning (http://www.lectio.dk/dokumenter.htm). Lectio øvelseshold vejledning Side 9 af 9

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Grundmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen

Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen Skemalægning med Version 29.x Lasse Storr-Hansen PIXI 2. udgave 22. marts 2012 michals@online.no lasse@storr-hansen.dk 2 af 21 INDLEDNING...3 SKEMALÆGNING MED TPLAN...3 FORBEREDELSE... 3 Før time - fag

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere