Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser. Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser. Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts 2015"

Transkript

1 Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts runde spørgsmål Hvordan kan man invitere til borgermøde efter beslutningen er truffet? Hvad er det for en timing? Der ønskes svar på om politikerne er bange for Vallø Stift? Linjeføringen flytter ikke nok biler til at fjerne trafikproblemerne i Køge og Strøby Egede. Linjeføringen vil være til stort gavn for Stevns Kommune, da vi har brug for at kunne komme vest på! Der er en råbende tavshed i oplægger her til aften, når det kommer til tog og togstation i Herfølge. Hvorfor arbejder politikerne ikke for alternativ 2? Og inden I blot svarer, at det er fordi Køge ikke vil have en linjeføring ad Billeborgsvej og nord om Herfølge, hvad gør vi så ved politikerne i Køge? Har Regionen ikke en forpligtigelse til at gå til Køge og forklare, at det her ikke er godt nok? Med en ny linjeføring som kun flytter biler, hvor vil I så gøre af alle de andre? Hvorfor bruges der ikke flere penge på busser og tog? Hvad med en S-togstation syd for Køge? Hvilket svar giver politikerne i Køge Jer, når I spørger dem om, hvorfor de ikke vil hjælpe deres egne borgere? Det er vigtigt, at det gøres mere attraktivt for virksomhederne og det vil den nye linjeføring kunne bidrage til! Hvilken løsning har I tænkt med den nye linjeføring ved Tingvejsbroen, når den står under vand og al trafik skal omkring Hellested i stedet? Har I taget højde for den yderligere trafik, der kommer efter Stevns Klint er kommet på Unescos Verdensarvsliste? Hvorfor bruger I først penge på at registrere kommunens natur og landskab for derefter bare at tilsidesætte hele arbejdet med en vejføring? Hvorfor betaler i først Rambøll for at vurdere potentialet ved de forskellige vejføringer for dernæst at vælge den dyreste og dårligste løsning? Hvad kan få Jer til at tro, at folk vil vælge at køre en 8 km lang omvej? Hvad har I tænkt Jer at gøre ved de lyskryds i Køge, som allerede nu gør trafiksituationen endnu værre? Har man overvejet at etablere en vej for at give et bedre flow? Forklar hvad der er så helt særligt ved den frivillige fredning, så man ikke kan komme igennem den med linjeføringen! Hvorfor holder I borgermøde, hvis beslutningen allerede er taget? 2. runde spørgsmål Hvad vil i gøre for trafikanterne i området omkring Strøby Egede? Hvorfor har Vallø Stift mere magt end alle andre? Forklar hvorfor I ikke kæmper for en nordlig løsning? S. 1/9

2 Hvis I har opgivet at få en dialog med Køge, så må I gå til overordnede instanser! I siger, at I ikke tror på, at vi kan få lov til at gå gennem den frivillige fredning. Tror I det eller er det noget I ved? Jeg ved godt det skal være en statsvej, men hvad kommer vejen til at koste Stevns Kommune? Jeg spørger som bekymret skatteborger! Mon ikke vi, ligesom Solrød, skal gå i gang med at overveje en sammenlægning med Køge? Så ville Køge blive nødt til at lytte til os. Udskyd beslutningen et par år og lad Køge drukne i sin egen succes! Til den tid vil Køges politikere blive nødt til at indse, at det ikke kun er et problem for Stevns - men også for Køge. Afleverede postkort på borgermødet Hvad med det forøgede C02 forbrug? Den nye vej bliver forhåbentlig magen til vejen mellem Køge og Roskilde med mulighed for sikker overhaling. Hvorfor kan det ikke blive en tunnel under Køge? Den vil gavne alle. Har i overvejet at lave det sidste stykke cykelsti i Strøby Egede? Kunne der være tidligere busser i Strøby Egede? Den første kører kl , hvilket er sent, hvis du skal møde kl i Københavnsområdet. Dokumenter venligst, hvorledes det kan lade sig gøre at afskrive vejprojektet på 5 10 år, som oplyst af Regionsformanden, er en betingelse for at projektet vil kunne blive bevilliget. Projektsummen er i 2015 anslået til kr mio. og man ved at området så og sige er blottet for betydende industri. V. Viggo Boe Hansen. Skovvangsvej 68, Strøby Egede. Køge viser ikke samfundssyn ved kun at dyrke egne synspunkter og interesser. Nogen burde få dem på mere demokratiske tanker! Er det Regionen? Større fokus på udvikling af Hårlevområdet Herunder erhverv og boligområder. Hårlev og området der omkring er det sted på Stevns, hvor der er de bedste offentlige transportmuligheder og kortest transporttid mod Køge. Opprioriter derfor Hårlevområdet, sats massivt på boligudvikling og gør området mere attraktivt for kommende borgere. Genoptag en reel dialog med Køge om en nordlig løsning! Skriftlig henvendelse Trafikken skal ledes via en havnetunnel under strandområdet ved Køge Kyst. Se bilag 2a + b. Mail. Den valgte linjeføring hjælper ikke på problemerne med fremkommelighed i Strøby Egede og i Køge. Løsningen ligger i en så nordlig løsning som muligt, som går via Billesborgvej, nord om Herfølge med en ny motorvejstilslutning. Se bilag 2c. Mail. Den sydlige linjeføring vil ikke flytte et tilstrækkeligt antal biler og dermed ikke løse problemerne i Køge, men vil derimod ødelægge meget natur. Se bilag 2d. Mail. Den valgte linjeføring bør nyde fremme og en række pointer bør præciseres i det offentligt tilgængelige materiale. Se bilag 2e. Mail. S. 2/9

3 Bilag 2a. Havnetunnel S. 3/9

4 Bilag 2b. Havnetunnel. S. 4/9

5 Bilag 2c. Mail Sendt: 7. marts :56 Til: }Sekretariat Emne: Synspunkt til vejføring fra Stevns til motorvejen. Kære politikere i Stevns Kommune. Jeg sender hermed mine synspunkt i forhold til den nye vejføring fra Stevns til motorvejen, og jeg kommer også til borgermødet den 26 marts 2015 for at give mine input. Jeg kan dog forstå på dagens artikel i Sjællandske hvor borgmester Mogens Haugaard udtaler sig om at den sydlige løsning er bestemt, men vi kan da være med til at påvirke om vejføringen skal gå nord eller syd om Endeslev. Jeg håber ikke beslutningen står så fast og i ikke vil lytte til jeres borgere. Ellers må som borgere jo heldigvis mulighed for at kvittere med vores mening til næste kommunalvalg. Lad det være sagt med det samme så støtter jeg ikke en sydlig løsning, men en nordlig løsning, hvis ikke den nordlige løsning kan blive til noget nu, så hellere vente på at den kan blive til virkelighed end at bruge penge på en ubrugelig sydlig løsning. Formålet med at lave en ny vej til motorvejen har gennem de sidste mange år været at sørge for at trafikanterne fra Stevns fik en vej til motorvejen så de slipper for at sidde i kø gennem Køge by på vej til / fra arbejde hver dag. Det vil sige en vej som flytter så meget som muligt af Stevns trafikken uden om Køge by. Problemet er blot at den sydlige løsning som der nu satses på ifølge en uvildig Rambøll rapport fra 2008 konkluderede at denne løsning kun vil flytte 2700 biler ud af de på daværende biler uden om Køge by. En nordlig løsning ville derimod flytte et langt højere antal biler og blev derfor anbefalet i Rambøll rapporten som den bedste løsning. Det var samtidigt den mest samfundsøkonomisk gunstige løsning. Politikkerne i Stevns kommune er godt klar over at den sydlige løsning som de nu foreslår ikke vil flytte det antal biler som vil hjælpe på problemet gennem Køge, hverken nu eller i fremtiden da der med den nuværende trafik fortsat vil være kæmpe trafikale problemer for de mange billister som fortsat er nødt til at tage vejen igennem Køge by pga. de ikke kan benytte den sydlige løsning. Derfor har politikkerne kommet med andre argumenter for den sydlige løsning end det oprindelige om at flytte mest mulig trafik uden om Køge og direkte til Motorvejen. Argumenterne er nu erhvervsudvikling i Hårlev m.m samt let adgang for turister til verdens naturarven på Stevns klint. Alt sammen gode hensigter, men problemet er at den sydlige omfartsvej ikke løser det oprindelige problem, det daglige trafikkaos igennem Køge by. Mit forslag til en løsning: Løsningen på problemet er en ny omfartsvej fra Stevns uden om Køge til motorvejsnettet. Linjeføringen skal være så nordlig linjeføring som muligt, via Billesborgvej, nord om Herfølge hvor der laves en ny motorvejstilslutning, dermed kan hele Stevns få glæde af den nye vej. S. 5/9

6 Hvis Stevns og Køge skal få folketinget til at bevilge penge til en ny vej, skal det være til den vej som afhjælper problemet med de biler som dagligt passerer Køge centrum mest muligt, og det er som Rambøll analysen tydeligt viser en nordlig linjeføring. Jeg ved godt at Køge tidligere har været imod en nordlig løsning, men dette kan jeg ikke forstå, da det da også må være i Køges interesse at få så mange biler som muligt til at køre uden om Køge centrum, hvor der dagligt er store trafikale problemer med den støj og forurening som det medfører. Desuden vil en ny motorvejstilkørsel nord om Herfølge, også komme de mange borgere i Herfølge til gode. Vejen vil gå nord om Herfølge i et område hvor der hovedsageligt ligger industri, og man kunne f.eks. tænke sig at vejen blev delvist nedgravet, eller der kom nogle støjskærme op. Så stå fast over for Køge kommune om kravet på den løsning som den uvildige rapport anbefaler, og vil Køre ikke være med nu, så vent. Køge skal kom komme tilbage til forhandlingsbordet, når de indser at alle deres projekter i havnen ikke kan udvikles uden at der findes en RIGTIG løsning for Stevns trafikken. For at opsummere argumenterne for en nordlig løsning i punktform: Det er den løsning er ifølge uvildig Rambøll rapporten flytter mest trafik uden om Køge by. Den sydlige vejføring vil ikke flytte nok trafik til at afhjælpe problemet. Den løsning med det bedste samfundsmæssige afkast. En løsning for HELE Stevns, og ikke kun den sydlige del. Det nordlige vækstcenter Strøby, Valløby samt Strøby Egede vil IKKE kunne benytte en sydlig løsning. En nordlig løsning skal på sigt kombineres med en omfartsvej uden Strøby og forhåbentlig også Strøby Egede, hvis folketinget vil hjælpe Stevns i kampen mod Naturklagenævnet. Styrke hele Stevns inkl. kommunes mulighed for at tiltrække attraktive borgere til de nordlige vækstcentre i kommunen. Håber jeres beslutning om en sydlig løsning ikke står urokkeligt fast og i vil se på det bedste for HELE Stevns. Hellere den rigtige løsning om 10 år end en forkert løsning i morgen. Venlig Hilsen Tim Pedersen Strøby Egede S. 6/9

7 Bilag 2d. Mail Den Læserbrev Vejføring - fra Stevns til motorvejen Jeg kan ikke forstå, at politikerne fra Stevns og Køge Kommune fastholder den foreslåede sydlige vejføring. Den medvirker ikke til flytning af et tilstrækkeligt antal biler, og den vil stadig ikke tilstrækkeligt løse de trafikale presproblemer i Køge. Hvor mange bilister fra St. Tårnby, Strøby, Valløby og Strøby Egede regner man med vil starte deres tur nordover mod Hovedstadsområdet med at køre sydover? Når nu der skal bruges så mange penge og ødelægges så meget natur, hvorfor så ikke finde en løsning, der i langt højere grad vil løse de samlede problemer? Jeg kan ikke forestille mig, at et ansvarligt transportudvalg i Folketinget vil se positivt på dette halvt gående forslag. Steen Egholm Kærvej 13, Endeslev 4652 Hårlev S. 7/9

8 Bilag 2e. Mail Fra: Ib Grønvaldt Sendt: 18. marts :12 Til: }Stevns Hovedpostkasse Emne: Synspunkter efter Borgermøde mandag d. 16. ds. - Sydlige vejføring Denne mail erstatter et af de udleverede postkort. 1. Gode redegørelser fra borgmester, 2. viceborgmester og regionsrådsrepræsentanten. Det gjorde især randbetingelserne klare: Næsten alt andet har været prøvet og er umuligt pga. fredningsmæssige og andre blokeringer! 2. Se bort fra klagerne over, at man kommer med et færdigt oplæg i stedet for at spørge borgerne først. Forslaget har været luftet offentligt længe, der har været læserbrevsdebat, og det ville have været dybt kritisabelt ikke at fremlægge et nogenlunde gennemarbejdet oplæg. 3. Der var efter mit skøn ca mennesker i salen. Ca. halvdelen deltog ikke i nogen af klapsalverne og var tilsyneladende mest kommet for at få noget at vide. Resten syntes at bestå af tre hovedgrupper: 3.1 En kraftig repræsentation fra området omkring Endeslev, som især klappede med, når gennembrydningen af den smalleste del af Vallø Storskov blev kritiseret 3.2 Generelt naturinteresserede, som klappede heftigt med efter de vredeste indlæg om tilsidesat naturbeskyttelse 3.3 Beboere i Strøby og Strøby Egede, som føler sig skuffede over dels ikke at blive aflastet ret meget for trafikken gennem byerne, dels ikke selv at få lettere adgang til motorvejsnettet 4. Trafikprognoserne og deres baggrund bør uddybes offentligt i den kommende tid, herunder forklares krystalklart på Stevns.dk. Der var udbredt mistænksomhed i pausen over for det forhold, at konsulentrapporterne syntes at vise meget små trafiktal på en sydlig forbindelse, medens især Mogens Haugaard og Steen S. Hansen mente, at den sydlige forbindelse stadig vil kunne aflaste Køge-passagen for ca. 50% af en stigende trafik. 5. Tilsvarende bør Mogens Haugaard s helt relevante Sig ikke hvor langt, men hvor længe synspunkt nævnes på hjemmesiden. De fleste GPS er er alligevel sat til hurtigste vej. Og bilerne er i dag yderst brændstoføkonomiske. 6. Et helt lokalt og marginalt (Rødvig) synspunkt, som ikke påvirker trafikmængden ret meget, men i høj grad vedrører sliddet på vejene: Rødvig Fiskerihavn har dagligt 1-3 tunge lastbiltransporter til Hundested Fiskeauktion. Chaufførerne vil få en lettere vej ved at køre på ved motorvejsafkørsel 34 og derefter benytte forbindelsesvejen (Rute 150) mellem de to afkørsler 33 for så at bruge E20 frem til Rute 215 nordpå. Det vil samtidig aflaste Strøby og Strøby Egede for disse tunge lastvognstog, der typisk passerer ved tiden. S. 8/9

9 Derudover har SIEMENS midlertidige faciliteter på Rødvig Fiskerihavn i anledning af byggeriet af BALTIC 2 (tysk del af Kriegers Flak) tiltrukket betydelig tung trafik, heraf en betydelig del til og fra Esbjerg. hvor mange off-shore service-virksomheder holder til. Denne trafik udfolder sig i dagtimerne og skal også gennem både Strøby, Strøby Egede og Køge. Jeg er naturligvis opmærksom på, at selvom den danske del måtte blive vedtaget, og Siemens måtte vinde også denne del af møllebyggeriet og dermed forlænge byggeperioden til f. eks. det dobbelte, så vil den sydlige forbindelse næppe nå at blive brugbar, før denne trafik hører op men man kan håbe, at Rødvig Fiskerihavn har gjort opmærksom på sig selv som erhvervsmæssigt anvendelig i denne periode, og at der derfor vil komme andre brugere, som forårsager tung trafik. Måtte projektet nyde fremme! Med venlig hilsen Ib Grønvaldt. Rødvig Stevns. S. 9/9

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser: Indledningsvist vil jeg takke for det udførlige svar, som viser, at I dog tager henvendelser seriøst, også fra personer, som ikke lige bor i de store byer. Det vil imidlertid være en god ide, hvis man

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere