Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk"

Transkript

1 Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S Som følge af de tragiske trafikuheld, der sker i forbindelse med højresvingende store køretøjer og ligeudkørende cyklister i kryds er der sat fokus på at finde løsninger, som kan reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ved højresvingsuheld Der har været fokus på at mindske disse ulykker ved at øge lastbilchaufførens opmærksomhed på cyklisterne ved bla at opsætte flere og bedre spejle på lastbilerne, så chaufføren bedre kan se cyklisten før og under et højresving Selvom det er lastbilen, der skal holde tilbage for cyklisten, udvikles der også tiltag, der skal gøre cyklisterne mere opmærksomme på de højresvingende lastbiler Denne artikel omhandler 3 forskellige forsøgsprojekter Variable tavler i Århus - Systemet er baseret på, at en variabel tavle lyser op og advarer cyklisterne, når et højresvingende køretøj befinder sig i højresvingsbanen Lyssøm i København - Systemet er baseret på, at lyssøm, der er placer på ydersiden af cykelstien, lyser op, når en cyklist kommer kørende og skal virke som en advarsel til lastbilchaufføren See-mi i Odense - Systemet er baseret på, at et skilt der lyser op, når der kommer en cyklist Cyklisten aktiverer skiltet via en chip på en refleks på cyklen Skiltet er placeret så lastbilchaufføren kan se det i sit bakspejl Baggrund for etablering af variable tavler i Århus For at forbedre trafiksikkerheden har Århus Kommune indgået et samarbejde med TTS A/S omkring et pilotprojekt Dette projekt omhandler en løsning, hvor der bliver opstillet variable tavler i signalregulerede kryds Tavlerne informerer cyklisten, hvis der befinder sig en lastbil i højresvingsbanen Tavlerne er vist i Figur 1

2 Figur 1 Billede af hhv variable tavle (tv) og passiv tavle (th) Der er etableret to variable tavler, hvor den første er placeret ved stoplinjen for cyklisterne, og den anden er placeret ved højresvingsbanens begyndelse, se figur 2 Tavlerne lyser op, når der befinder sig et stort køretøj i højresvingsbanen Ydermere er der opsat en passiv tavle, som øger cyklisternes opmærksomhed på den potentielle fare ved højresvingende, store køretøjer, inden cyklisterne kommer frem til krydset Den passive tavle er placeret ca 100 m før den variable tavle, som illustreret af figur 2 Figur 2 Principskitse af tavleopstilling

3 Evaluering af projektet ved adfærdsstudier med etablering af variable tavler i Århus Der er gennemført adfærdsstudier ved hjælp af videoregistrering Videokameraet er placeret på et stativ i midterhellen i det vestlige ben i krydset Kameraet peger mod cykelstien og højresvingsbanen i det nordlige ben Ved denne opstilling registreres både cyklistens adfærd og den højresvingende store køretøj, samt blandt andet afstanden mellem dem ved en evt konfliktsituation Der blev ved registreringerne indsamlet følgende oplysninger Samlede antal cyklister: Registreres antallet af cyklister i alt og antallet af cyklister, der kører i større eller mindre grupper Hastighed: Her vurderes også hastigheden af cyklisterne, som inddeles i tre kategorier: ca 10 km/t (lav hastighed), ca 20 km/t (middelhastighed) og ca 30 km/t (høj hastighed) Ved konfliktsituation mellem en cyklist og en bilist/lastbil registreres: - Tidspunkt, således at konfliktsituationen kan findes og efteranalyseres på video - Afstand mellem parterne, intervallerne for disse grupper er < 0,5 m, 0,5-1,0 m og > 1 m - hvilken køretøjstype, der er involveret - Orientering til venstre, der registreres om hovedet drejes, øjnene bevæges eller ingenting - Cyklistens reaktion, der registreres om cyklisten stopper med at træde i pedalerne/håndbremser aktiveres, øger hastigheden ved at pedalerne bevæges hurtigere eller cyklens fart øges - Cyklistens placering, kører cyklisten før eller efter lastbilen I forbindelse med registreringen anføres det desuden, hvornår tavlerne er tændt Resultater vedrørende variable tavler i Århus I forbindelse med opgørelsen af resultatet af registreringen af konfliktsituationerne, tildeles hver situation en kategori i forhold til parternes placering i forhold til hinanden Beskrivelse af disse kategorier er beskrevet nedenfor Kategori Tæt på (uheld) Situation, hvor cyklist er tvunget til at bremse ned / stoppe og køre uden om køretøjet Det er tæt på, at der sker en ulykke Kategori Alvorlig konflikt Situation, hvor cyklist er tvunget til at ændre sin bane og køre højre eller venstre omkring køretøjet Kategori Mindre konflikt Situation, hvor cyklist føler sig utryg og dermed ændrer sin bane og kører højre eller venstre omkring køretøj Ses der på cyklisternes adfærd, er der flere, der foretager hoveddrejning efter opsætningen af de variable tavler end før, og antallet af cyklister, som ikke orienterede sig, blev halveret Dette kan

4 tyde på, at tavlerne har en ønskelig effekt, idet flere cyklister bliver opmærksomme og kigger til venstre Ved cyklistens reaktion i konfliktsituationer er der færre, der bremser eller kører glidende frem ved en situation efter opsætningen af tavlerne, mens der også er færre, der øger farten eller træder i pedalerne Ud fra stopinterviewundersøgelsen viste det sig, at 86 % af de interviewede cyklister udtrykker, at de helst vil cykle igennem krydset med variable tavler, og at den oplevede sikkerheden er forbedret, samt at tavlerne resulterer i en tilstrækkelig opmærksomhed på de højresvingende lastbiler blandt cyklisterne Der er desuden 40 %, der tror, der opstår færre farlige situationer, mens kun 1 % tror, at der vil opstå flere Ud fra kommentarerne fra spørgeundersøgelsen kan det sluttes, at der skal gøres en større indsats for at synliggøre, hvilken funktion tavlerne har (5 respondenter har peget på dette som et problem) Derudover er der flere af de adspurgte, der ikke havde oplevet tavlerne i funktion Selvom en cyklist kører på strækningen hver dag, er det ikke sikkert, at tavlerne har været tændt på det tidspunkt, hvor den pågældende cyklist har passeret krydset Anbefalinger vedrørende variable tavler i Århus Ud fra kommentarer og besigtigelse på stedet kan det tyde på at der er problemer med driftsikkerheden Der er tilfælde, hvor skiltene ikke lyser op når de skal Inden systemet kan tages i brug og videre udvikles skal der være en betydelig højere driftsikkerhed uden udfald Dette kan bla gøres ved finindstilling af detektorerne og en kritisk gennemgang af systemet Ud fra spørgeundersøgelsen var der flere der ikke forstod systemets funktion og formål Derfor skal systemet synliggøres mere for cyklisterne Det kan muligvis være ved at opstille tydeligere og større skilte med bedre oplysning af systemets funktion Selve skiltet kan desuden etableres med LED-lamper i stedet for almindelige pærer for at give et bedre og tydeligere lys Dette kan dog pga af teknologien gøre at skiltene skal være meget store Derudover kan en mulighed være at skiltet blinker når det er tændt i stedet for at lyse konstant Derved skabes en bedre opmærksomhed på skilte fra cyklisterne Som systemet er nu lyser det ikke hvis der er rødt for cyklister og en lastbil kører ind i højresvingsbanen Det kan overvejes om skiltet skal ændres så det lyser lige meget om det er rødt eller grønt for cyklister, når en lastbil kører ind i højresvingsbanen Derudover bør det undersøges, om tavlen bør lyse ved alle køretøjstypers højresving Det anbefales, at systemet skal videreudvikles, så effekten bliver større, og det skal tydeliggøres for cyklister, hvad formålet med systemet er Systemet, som det ser ud nu, er ikke optimal og kræver nogle forbedringer før det implementeres bredt Evalueringen af dette pilotprojekt skal bruges til at se fremad mod nye og forbedrede løsninger, hvor erfaringer fra dette projekt kan bidrage til nye løsninger Lyssøm i cykelstien advarer lastbilerne I København er der opsat lyssøm langs cykelstien i fire kryds for at advare højresvingende lastbiler om cyklister på cykelstien Lyssømene er lavet som LED og bliver aktiveret af cyklister på cykelstien og derved ønskes den højresvingende lastbil at være mere påpasselig Lyssømene er

5 placeret langs cykelstien på yderkanten, da det er her lastbilchaufføren har det bedste synsfelt og vil tænde i en afmålt periode i grøntperioden Formålet er at få lastbilchaufføren til at afvente en cykelpassage før svinget igangsættes, når chaufføren ser lyssømmene Systemet er ikke færdigevalueret idet der kun er fortaget adfærdsanalyser før systemet blev sat i gang i de fire kryds See-mi i Odense I Odense etableres skilte der advarer højresvingende lastbiler, når der kommer en cyklist Disse skilte bliver aktiveret af en lille chip, der sidder på cyklens refleks, når cyklisten kommer kørende Skiltet vil være placeret ca 20 m før stopstregen, så lastbilchaufføren vil kunne se det i sine spejle, når han orienterer sig i forbindelse med et højresving For at systemet skal virke, kræver det at cyklisten er udstyret med denne chip Systemet er ikke blevet etableret endnu, men det er planen at etablere det i 3 kryds

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Rapport

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

NOTAT OM PILOTTEST AF

NOTAT OM PILOTTEST AF BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Før-efter uheldsevaluering af 123 signalregulerede kryds. Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen December 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere