Kompendie Komplekse tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendie Komplekse tal"

Transkript

1 Kompedie Komplekse tal Prebe Holm "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske fuktioer til komplekse tal. Jeg har derfor valgt at friske disse to formler op: 98 cos (s + t) = cos (s) cos (t) si (s) si (t) 1'43 si (s + t) = si (s) cos (t) + cos (s) si (t) RS;T* UVXW7YKZ 7[?\ ]^]`_X_a]cbed7_ R x 9f RS;B&(,ADFE#G%*%HJ&C;T=K*I;i$kjNmlocp4DPEcA',*I;* U VaWqY?Z y C z Im(z) Re(z) 5([sr%tquwvK_a]^xCyz]#bed{_ R x Det komplekse tal z repræseteres på forskellige måder. Bl.a. de rektagulære form: z = x + yi hvor i repræseterer imagiærdele af tallet. i er også defieret som: i = 1

2 7} ~ + 4 oƒj 9 4 e ˆ +ŠI Œ Œ C OŽK # k)+aš =".)0=Kg Et komplekst tal ka også repræseteres polært. Til det skal vi avede ogle adre begreber: œž aÿ Modules af et komplekst tal "svarer til"lægde af e vektor: Modulus af z = x + yi ka skrives: Re(z) + Im(z) x + y œž aÿ ª «s C±³²^ S² µ s«s² s ž ¹ 9 `²²^º? Argumetet for et komplekst tal z svarer egetlig til de vikel φ mellem x-akse og de vektor som repræseterer det komplekse tal. Ma skriver arg(z). Hovedargumetet Arg for z er de værdi af arg(z) som ligger i itervallet 0 < Arg(z) π Argumetet for z arg(z) ka fides ved at tage arcta til imagiærdele delt med reeldele: arg(z) = arcta imagiærdel reeldel Dog skal ma bemærke at tages ka syde og give falske vikler. Derfor skal ma huske at følgede skal være opfyldt: cos θ = Re(z) z si θ = Im(z) z Det er automatisk opfyldt, hvis ma husker på edeståede: arg(z) = arcta imagiærdel reeldel + pπ, p {0, 1, } p = 0, år reeldel og imagiærdel positiv p = 1, år reeldel egativ p =, år reeldel positiv og imagiærdel egativ På de måde fider ma automatisk hovedargumetet for z. œž aÿ X» ¼ C±½ S ž C±³²^ 9¾ + ž Àw«µ s«der er lidt diskussio om, hvorvidt ma skriver de polære form (arg(z) = θ og z = M). De polære form ka skrives såda: eller såda: z = z arg(z) z = M θ z = z e arg(z)i z = Me θi 5

3 Ö Ç Á ÃÄ+ TÃ' m IŽ Ã` Ši %ÅÆ Œ C OŽK # eller for de sags skyld såda: z = z (cos arg(z) + i si arg(z)) z = M(cos θ + i si θ) De sidste her, meer jeg, blot er e omregigsmetode fra polær form til rektagulær form og ikke e egetlig opskrivigsform af det komplekse tal. ÈÊÉ É ËË ÌÍÎÏ ÐÑT QmwË ÒÓÔk T Õ Hvis z = a + bi w = c + di så er: w + z = a + c + (b + d)i z w = a c + (b d)i ØÏ Ë Ë#ÙË` ÌÓÔ ` Õ For multiplikatio ka følgede siges: gag paratesere ud og sæt i lig med -1 dvs. at hvis z = a + bi og w = c + di så er: z w = (a + bi)(c + di) = a c + a di + b ci + b d i = a c b d + (a d + b c)i f ÚÛG#AÄ&?$'EcA$'H, &?$')+*Ê,Q. &C,AE%MÜEm)+Aš¹=Ô.)0=Kgh;TA Hvis z hos z = r og arg(z) = θ me w hos w = s og arg(w) = φ så er z w = r s og arg(z w) = arg(z) + arg(w) Geerelt ka skrives:»t œž œ Ýw arg(z w) = arg(z) + arg(w) z w = r s Hvis vektore z og w er repræseteret ved: z = r(cos θ + i si θ) w = s(cos φ + i si φ) ß

4 ~ˆà%Ã4á à CÃ` Ši %ÅÆ Œ C OŽK # så er: Re(z) = r cos θ Im(z) = r si θ Re(w) = s cos φ Im(w) = s si φ produktet af disse to komplekse tal er derfor givet ved: z w = r(cos θ + i si θ) s(cos φ + i si φ) z w = r s((cos θ cos φ si θ si φ) + i(si θ cos φ + cos θ si φ)) Ved brug af de trigoometriske additiosformler fås: z w = r s(cos(θ + φ) + i si(θ + φ)) z w = r s cos(θ + φ) + i r s si(θ + φ) Det ka herudaf ses at modulus for det komplekse tal z w er: z w = r s edvidere ka det også ses at argumetet til z er: arg(z w) = i r s si(θ + φ) â ã ËåäËTË æóôk T Õ For at kue dividere et komplekst tal, skal ma kede til begrebet "komplekst kojugeret". Et kompleks kojugeret tal, er blot et kompleks tal, hvor de imagiære del gages med -1: Hvis w = c + di så er de komplekst kojugerede værdi w = c di. Hvis: så er z w : z = a + bi w = c + di z w = a + bi c + di (a + bi)(c di) = (c + di)(c di) ac + bd + (bc + cd)i = c + d ac + bd bc + cd = c + + d c + d i NB! For regig i C, som ku ivolverer additio, subtraktio, multiplikatio og divisio gælder de samme regler som i R. NB! Brug aldrig uligheder så som i C. ç

5 ê è J+ Jé Å ŽQŠ%Ã'Š L %ÅÆ Œ C OŽK # ëêkìóp Ë ÍíÓÆk T Hvis et komplekst tal opløftes til et adet tal, hvor er et heltal 1 så er z = z z...z Det vil ma blive ret træt af, hvis blot er lidt større ed 5. Derfor ka ma avede flg.: z = z arg(z ) = arg(z) Ma ka jo så altid fide hovedargumetet udfra selve argumetet ved at fide det tal som ved multiplikatio kommer tættes på argumetet, evt. lidt større da hovedargumetet skal ligge mellem π. og π î ïð$w,*%!%;t* I C gælder der, at der for ethvert z 0 har ligige w = z to løsiger: w 1 og w : Hvis z = r(cos θ + i si θ), dvs. z = r, arg(z) = θ så er de to løsiger w 1 = r(cos θ + i si θ ) w = r(cos θ + π + i si θ + π ) Eller på polær form: î 98 ïð$ *ño&(; w 1 = r e i θ w = r e i( θ + π ) Ligige w = z, z givet, har (hvis z ), løsiger. Hvis z = r og arg(z) = θ så: w 1 = r(cos θ + i si θ ) w = r(cos θ + π w = r(cos θ + ( 1)π + i si θ + π ) + i si θ + ( 1)π ) Eller på polær form: w 1 = r e i θ w = r e i( θ + π ) w 3 = r e i( θ + π ) ò

6 õ ó à# +ŠO + ( Ô Œ C# ŠI ŒŠŽ Ã' % ÅcŠ% Ž Ã` Š w k = r e i( θ +(k 1) π ) w = r e i( θ +( 1) π ) ö ä#éñ QÙT QÉÑ æóæ Hvis z = x + yi så er kvadratrode givet ved: hvor A = x+ x +y y x + yi = A + i A Når x + yi er et reelt tal < 0 (dvs. y = 0 og x < 0), så bliver A = 0, og da giver formle ige meig. Derimod ka ma fide z (år z er et reelt egativt tal) ved flg.: z = x hvor x er et positivt reelt tal. = i x ø ã ùk T Ñ Ë`Ó Ï wë Hvis ma ser på de komplekse ekspoetialfuktio, fider ma ud af at de sædvalige idetitet stadig gælder: e z e w = e z+w, z, w C Derfor bliver: arg(e z e w ) = arg(e z ) + arg(e w ) og e z e w = e z e w = e z+w û

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Oversigt [S] App. I, App. H.1 Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Test komplekse tal Komplekse rødder Kompleks eksponentialfunktion

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Komplekse tal. x 2 = 1 (2) eller

Komplekse tal. x 2 = 1 (2) eller Komplekse tal En tilegnelse af stoffet i dette appendix kræver at man løser opgaverne Komplekse tal viser sig uhyre nyttige i fysikken, f.eks til løsning af lineære differentialligninger eller beskrivelse

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

H. TORNEHA VE FOREL$SNINGSNOTER MATEMATISK ANALYSE

H. TORNEHA VE FOREL$SNINGSNOTER MATEMATISK ANALYSE H. TORNEHA VE FOREL$SNINGSNOTER I MATEMATISK ANALYSE Kursus ma1;.ematik 1 f'or f rste ars studerede uder..k behavs Ui versi teta..jll8. tema ti skatucvideskabelige f'akultet~ samt ~or aktuarog stat~t~studerede.

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere