Fri mig for skadevoldere i korn!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fri mig for skadevoldere i korn!"

Transkript

1 Fri mig for skadevoldere i korn! Michael Rose, Technical Marketing Manager, Cheminova Nordic/Baltic, Teglgårdsparken 26, kontor Middelfart (0045) (0045) DLG Vækstforum Tirsdag den 1. februar 2011

2 Agenda Kort præsentation af Cheminova A/S Rubric i hvede, vårbyg og vinterbyg Nexide CS kapselformuleret pyrethroid Foxtrot Safenerbaseret ukrudtsbekæmpelse Nuance Glyfonova produkter NovaBalance

3 Konsolidering - Omsætning agrokemi i 2009 Syngenta Bayer BASF Dow Monsanto DuPont Makhteshim Sumitomo Chemical Nufarm Arysta LifeScience FMC United Phosphorus Cheminova Chemtura ISK, Merck, Maag, Stauffer, Sandoz, Ciba Geigy, Zeneca/ICI, Novartis Aventis, Union Carbide, Schering, Hoechst, RhonePoulenc Celamerck, Shell, Cyanamid Elance, Rohm & Haas Shell USA

4 Plantebeskyttelsesmidler Insektmidler Gamma-cyhalothrin (Nexide ) Acrinathrin (Rufast ) Acephat (Lucid ) Chlorpyrifos (Cyren ) Dimethoat (Danadim ) Malathion (Fyfanon ) Methyl parathion (Parashoot ) Phosalone (Zolone ) Abamectin (Zoro ) Imidacloprid (Warrant, Picus ) Thiacloprid (Splendour ) Ukrudtsmidler Glyphosat (Glyfonova m. fl. ) Metsulfuron (Accurate ) Tribenuron (Nuance ) Thifensulfuron (Harass ) Diflufenican (Pelican ) Fenoxaprop-p (Foxtrot, Fenova ) Clodinafop (Castrate, Ravenas ) Nicosulfuron (Innovate, Nic-It ) Svampemidler Flutriafol (Impact, Vincit ) Fluazinam (Zignal, Tizca ) Tebuconazole (Riza ) Fenpropidin (Instinct ) Epoxiconazole (Rubric ) Fosethyl-Al (Alial )

5 Plantebeskyttelsesmidler Insektmidler Gamma-cyhalothrin (Nexide ) Acrinathrin (Rufast ) Acephat (Lucid ) Chlorpyrifos (Cyren ) Dimethoat (Danadim ) Malathion (Fyfanon ) Methyl parathion (Parashoot ) Phosalone (Zolone ) Abamectin (Zoro ) Imidacloprid (Warrant, Picus ) Thiacloprid (Splendour ) Ukrudtsmidler Glyphosat (Glyfonova m. fl.) Metsulfuron (Accurate ) Tribenuron (Nuance ) Thifensulfuron (Harass ) Diflufenican (Pelican ) Fenoxaprop-p (Foxtrot, Fenova ) Clodinafop (Castrate, Ravenas ) Nicosulfuron (Innovate, Nic-It ) Svampemidler Flutriafol (Impact, Vincit ) Fluazinam (Zignal, Tizca ) Tebuconazole (Riza ) Fenpropidin (Instinct ) Epoxiconazole (Rubric ) Fosethyl-Al (Alial )

6 Cheminova - Hovedtal Mio. DKK Omsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Egenkapital Investeringer Udvikling og registrering Gns. antal medarb. * *heraf i udlandet: medarbejdere

7 Cheminovas vision Cheminova A/S koncentrerer sit udviklingsarbejde omkring formuleringsteknologi. Vi har allerede opgraderet en række kendte aktivstoffer med den mest moderne formuleringsteknologi, og har herved forlænget disse produkters levetid i markedet - og derved mangfoldigheden i udbud af aktivstoffer. Moderne formuleringsteknik giver en række fordele som for eksempel forbedret biologisk virkning, bedre arbejdsmiljø for sprøjteoperatøren samt forbedret lagerstabilitet. En række fordele som kommer landmanden til gode i sin anvendelse af planteværnsmidler og selvfølgelig en god økonomi i planteværnsbudgettet. Kvalitetssikrede planteværnsmidler fra produktion til slutbruger

8 Skadevoldere i korn bekæmpes med Rubric copyright AGROFOTO copyright AGROFOTO copyright AGROFOTO copyright AGROFOTO copyright AGROFOTO copyright AGROFOTO

9 Strategi til bekæmpelse af septoria ved aksbeskyttelsen copyright AGROFOTO copyright AGROFOTO Dosering ved aksbeskyttelsen afhængig af kornpris: 70 kr./hkg.: 25 % af dosering (0,25 Rubric ) 100 kr./hkg.: % af dosering (0,25-0,5 Rubric ) 130 kr./hkg.: 50 % af dosering (0,5 Rubric ) I forsøgene er der i 2010 anvendt en behandling i stadie 32, med 0,15 Rubric + 0,125 Flexity svarende til 0,15 + 0,25 = 0,40 i Behandlingsindeks

10 0,25 Bell + 0,1 Comet (0,80) 253 kr Middelvalg og dosis ved aksbeskyttelse, behandlinger op til BI 0,90. BI 0,4 kommer fra grundbehandling Brutto Netto 0,375 Bell (0,85) 259 kr 0,75 Bell (1,30) 390 kr 0,33 Rubric+0,15 Comet (0,88) 290 kr 0,25 Rubric (0,65) 207 kr 0,5 Rubric (0,9) 287 kr Ved sammenligneligt forbrug af BI og kroner/ha er der ikke signifikant forskel mellem Bell, Bell + Comet og Rubric løsninger, brutto og netto Hkg/ha Kilde: Oversigten 2010 tabel 33. Gennemsnit af 8 forsøg. 6 ud af 16 behandlinger. Alle led er behandlet med 0,15 Rubric + 0,125 Flexity i stadie 32. LSD 1,6 hkg/ha Udbytte ubehandlet: 68,4 hkg/ha

11 30 Bruttomer udbytte. Hkg/ha Septoriadækning og bruttomerudbytte ved svampesprøjtning Kilde: Oversigten 2010 tabel forsøg. 5 ud af 16 behandlinger. Alle led er behandlet med 0,15 Rubric + 0,125 Flexity i stadie 32. Ingen sammenhæng mellem dækning af septoria og bruttomerudbytte for svampebekæmpelse. Det er tilsyneladende svært, at forudsige behovet Hvorfor så investere i dyre løsninger, når man opnår det samme resultat. 0,5 Rubric 0,25 Rubric 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,25 Bell + 0,1 Comet % dækning med septoria i stadie 75

12 Middelvalg aksbeskyttelse og sen supplerende bekæmpelse i stadie forsøg i Hereford, Maribo 0,1 Proline+0,125 Rubric 0,2 Proline+0,25 Rubric 1,0 Osiris 0,5 Osiris 0,25 Bell+0,1 Comet 0,5 Bell+0,15 Comet Nettomerudb Bruttomerudb Nettomerudb 0,75 Bell Kilde: Planteavl Beretning for Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Østdansk Landbrugsrådgivning. Alle led behandlet med 0,15 Rubric + 0,125 Flexity i stadie ,9 Hkg/ha i ubehandlet. LSD: ns

13 Delt aksbeskyttelse i Tuareg med forskellige middelkombinationer. 1 forsøg Gefion ,5 Osiris/0,5 Osiris 0,25 Rubric/0,2 Proline 0,25 Rubric + 0,375 Bell på linie med 0,375 Bell + 0,375 Bell 0,25 Rubric/0,375 Bell 0,375 Bell/0,375 Bell Nettomerudb 0,25 Bell + 0,1 Comet/0,25 Bell + 0,1 Comet Bruttomerudb Kilde: Planteavlsberetning 2010 Gefion. 5 led ud af 15 led. Alle led behandlet med 0,3 Ceando i st. 32 LSD: 3,0 Hkg./ha

14 Hvad koster septoriabekæmpelsen? Kr/ha 0 Hvis det er svært at forudsige gevinsten ved en svampebekæmpelse, hvorfor så satse på dyre løsninger? 0,5 Rubric 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,75 Bell

15 Hvordan skal pengene investeres i hveden? Rubric klarer sig på linie med Bell, Bell + Comet ved sammenlignelige investeringer i BI og kr. Rubric klarer sig bedre end Osiris Rubric giver en god beskyttelse for en beskeden investering Ringe sammenhæng mellem udbytte og septoriaangreb Moderne formulering af Epoxiconazol Mulighed for køb af det rene Epoxiconazol Epoxiconazol er rygraden i bekæmpelsen af septoria

16 Rubric strategi 2011 Vinterhvede svampesprøjtning Rubric Rubric Rubric + DTR/meldug + DTR +DTR/fusarium

17 Rubric i vinterbyg LSD 0,125 Comet + 0,125 Folicur 0,25 Comet + 0,375 Bell 0,4 Proline 0,25 Aproach + 0,25 Folicur 0,25 Amistar + 0,2 Proline 0,25 Comet + 0,2 Proline 0,25 Comet + 0,4 Stereo 0,8 Stereo 0,25 Aproach + 0,25 Rubric 0,25 Aproach + 0,2 Proline 0,5 Aconto Prima + 0,2 Folicur 0,25 Comet + 0,25 Folicur 0,25 Folicur/0,25 Comet+0,25 Folicur Nettomerudbytte Bruttomerudbytte Kilde: Oversigten 2009, Tabel 10 Bladsvampe i vinterbyg. 6 forsøg Rubric + Aproach er på linie med andre vinterbygløsninger Risikabelt billigt Urealistisk dyrt Urealistisk dyrt

18 Rubric også god i mlo-vårbyg BI=0,37 0,125 Comet + 0,2 Bell 0,25 Aproach + 0,25 Rubric 0,73>BI>0,48 0,25 Aproach + 0,25 Riza 0,25 Aproach + 0,25 Folicur 0,9>BI>0,74 0,25 Amistar + 0,2 Proline 0,5 Aconto Prima + 0,2 Folicur 0,25 Comet + 0,375 Bell 0,3 Orius/0,25 Comet + 0,3 Orius BI>0,9 0,125 Comet+0,15 Orius/0,25 Comet+0,3 Orius 0,75 Bell 0,75 Ceando 0,4 Moddus / 0,25 Amistar + 0,2 Proline I vår og vinterbyg præsterer Rubric på linie med andre løsninger ved sammenlignelig indsats Netto Brutto Kilde: Oversigten 2009 tabel 15 s.124 Gennemsnit af 3 forsøg. Quench, Keops, Simba, sorterne med mloresistens. Sorteret efter BI. Laveste BI fra oven.

19 Rubric strategi 2011 Vår og vinterbyg svampesprøjtning Rubric Rubric + meldug + strobilurin

20 NEXIDE CS Nyt højkoncentreret, oprenset pyrethroid i CS formulering: - 60 gai/ltr gamma-cyhallotrin (GCH) - Første CS formulering af pyrethroid i Danmark - Pga. valget af Gamma-isomeren og den høje oprensningsgrad, er aktivstofmængden i naturen markant væsentligt lavere end andre pyrethroider - Op til 20 ha pr. liter mod typisk 4-5 ha pr. ltr - Ikke blot endnu et pyrethroid Det mest potente pyrethroid til dags dato

21 Isomerer af Cyhalothrin

22 Capture All Konventionel EC formuleret aktivstof Kapsulered (CS) aktivstof

23 Cross-section of Gamma-cyhalothrin Microcapsule Inner polymer wall Outer polymer wall Active ingredient

24 Capture All Fordele ved Capture All CS formuleringen sammenlignet med EC formuleringer Reduceret giftighed overfor dyr og mennesker Reduceret giftighed overfor vildt og fugle Nedsætter indholdet af organiske opløsningsmidler (ingen) Bedre sikkerhed for sprøjteoperatøren Høj afgrøde-sikkerhed - ingen phytotox observeret Ikke brandfarlig Lav fordampning Høj effekt Forbedret langtidseffekt Bedre regnfasthed Bedre beskyttelse af aktivstoffet, da kapslen beskytter aktivstoffet mod UV-stråling

25 NEXIDE CS formulering CS formuleringen giver flere benefits på effekt: - Forbedret regnfasthed - Mindre følsomhed overfor høje temperaturer, som en del pyrethroider lider under. (Aktivstoffet skærmet mod fordampning og solnedbrydning) - Forskelligheden i kapslerne (væg-størrelse) medfører både hurtig, men også langsom (residual) effekt Snit af frosne kapsler 03-5

26 % effekt Forskellige afgrøder/ skadevoldere Langtidsvirkning Europæiske forsøg (n=135) Nexide CS 62,5 ml/ha. 3,75 gai/ha GCH Produkt 1, CS. 6,25 gai/ha LCH Produkt 2, EC. 6,25 gai/ha Deltamethrin 3 DAT 15 DAT

27 Langtidseffekt Glimmerbøsser i raps. CZE Glimmerbøsser pr. 50 planter Traditionelle formuleringer dag 1. dag 4. dag 7. dag Ubeh. 0,3 Karate 2,5 WG (vandopløseligt granulat) 0,2 Fastac 50 (EC formulering) 0,0625 NEXIDE CS (Capsulated Suspension) Kilde: Cheminova registrerings databank. Trial ID E0Z002Z1 CS formulering: NEXIDE CS

28 % Effekt, Glimmerbøsser Langtidseffekt Glimmerbøsser i raps. HUN CS - formulering Skadedyrsniveau i ubehandlet 0. dag glimmerbøsser pr. 50 planter 2. dag 5. dag 8. dag 11. dag 14. dag 0,3 Karate 2,5 WG (vandopløseligt granulat) 0,2 Fastac 50 (EC formulering) 0,0625 NEXIDE CS (Capsulated Suspension) Kilde: Cheminova registrerings databank. Trial ID E0Z002H1

29 Rainfastness of Gamma-cyhalothrin compared to leading Pyrethroids, (Beet Armyworm) 12 Effects of Rainfall Amounts on Spodoptera exigua activity of Gamma-cyhalothrin CS LC50's in gms ai/ha Gamma-cy Leading competitor EC form. Leading competitor CS form. 0 Rain: inches 0.5 inches 0.75 inches 1.0 inches 1.5 inches 2.0 inches

30 FOXTROT fokus ukrudt Flyvehavre (Avena fatua) Vindaks (Apera spica-venti) Alm. rapgræs bekæmpes kun %. Agerrævehale (Alopecurus myosuroides) Alm. rapgræs (Poa trivialis)

31 FOXTROT Anvendelse og dosering. AFGRØDE: Ukrudtsstadie: Zadoks FORÅR: Vårbyg, vårhvede og vintersæd. EFTERÅR: Vinterhvede, rug og triticale GS GS GS Flyvehavre 0,8 l Foxtrot *) 1,0 l Foxtrot - Vindaks 1,0 l Foxtrot - 0,4 l Foxtrot Agerrævehale 0,8 l Foxtrot 1,0 l Foxtrot + 2 l Stomp 400 SC Ved svær bestand anvendes 1,0 ltr/ha *) Ved optimale vejrforhold og ved korrekt timning, kan der i vårsæd opnås et godt resultat overfor flyvehavre med en reduceret dosering på 0,5 0,8 ltr/ha.

32 FOXTROT Optimale forhold Efterår Forår. Ukrudtsstadie (Zadoks) Ukrudt Flyvehavre Agerrævehale Temperatur over 5 o C Gode vækstbetingelser Gode vækstbetingelser Vindaks Min 5-8 o C Min 8-12 o C Udfør altid behandling på ukrudt med god vandforsyning, og aldrig ved udsigt til nattefrost. For at opnå bedst effekt, skal man sikre, at de angivne temperaturer er tilstede på behandlingsdagen og de følgende 3 døgn. Senere end 20 Over 12 o C

33 Cheminovas Glyphosatprodukter Aktiv -stof g/l Navn Karateristica Mærkning Afstand til vand Skum Tilsætning Glyfonova 360 SL Standard Lokalirriterrende 10 Noget NovaBalance Ingen 0 Ingen NovaBalance 450 Glyfonova 450 Plus 450 Glyfonova Accelerator 360 Glyfonova Plus Bioformulering Bioformulering Nedvisning / tokimbladet Ingen 0 Ingen NovaBalance Lokalirriterrende 2 Noget NovaBalance 480 Glyfonova 480 1/2 formuleret ifht. Classic 680 Dakar Granulatformulering Lokalirriterrende 10 Noget Intake Lokalirriterrende 2 Ingen NovaBalance

34 NovaBalance Drikkevandets Hårdhed hårdhed i Danmark Copyright (C) GEUS (KMS G18-97).

35 NovaBalance Chelaterende, kompleksbindende og phregulerende additiv Blødgør og forbedrer sprøjtevandets kvalitet ved glyphosatsprøjtninger Indeholder bl.a. forsuringsmidler, vandblødgørere, Midler der neutraliserer uønskede kationiske forbindelser Syre/base-regulerende midler, der forbedrer tankblandingsmuligheder Sprede-klæbemiddel der øger bladoptagelsen.

36 Drikkevandets hårdhed NovaBalance Vandets Hårdhed dh Dosering NovaBalance /1000 l sprøjtevand Under 8 0,5 liter ,0 liter Over 18 2,0 liter

37 NovaBalance beregningseksempel: Område med hårdt vand: 2 l NovaBalance/ha 800 l sprøjte tilsættes - 800/1000 x 2 = 1,6 l NovaBalance Ved normal tilsætning af 2 l/ha ammoniumsulfat og 150 l vand/ha skulle der tilsættes: - 800/150 x 2 = 10,7 l Ammoniumsulfat Der tilsættes altså kun 14,95 % af den mængde der normalt skal til at blødgøre vandet.

38

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

Planteavlsforum 2014

Planteavlsforum 2014 Planteavlsforum 2014 Dagsorden 9.00 Kaffe og velkomst v/ Lars Langskov Nielsen, bestyrelsesmedlem i Centrovice 9.15 EU s landbrugsreform træder i kraft i 2015 hovedtræk og økonomiske konsekvenser v/ Rådgivningschef

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT PESTICIDRESISTENS ACCELERERER Jens Erik Jensen & Ghita Cordsen Nielsen Foto: Poul Henning Petersen EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT Planter som overlever de selvsamme foranstaltninger, som var tiltænkt

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13.

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13. !"#"$%&'$( Indholdsfortegnelse Nøgleinformation 2 Forord 3 Ledelsens redegørelse 4 Bedriftsbeskrivelse 5 Næringsstofregnskab 9 Planteværn 13 Energi 15 Vand 16 Tekniske anlæg 17 Ordforklaring 18 Bilag til

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere