Løsninger til bilbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger til bilbranchen"

Transkript

1 Planlægnings- og udstyrskoncepter til forhandlere, importører og værksteder

2 Indhold Løsninger til bilbranchen Alle aktiviteter inden for bilbranchen drejer sig om de små og store behov vedrørende hverdagens trafik. Det være sig personbiler, lastbiler, erhvervskøretøjer, motorcykler osv. SSI SCHÄFER tilbyder intelligente systemkoncepter til bæredygtig forøgelse af effektiviteten, praktiske løsninger til reduktion af omkostningerne samt skræddersyede komponenter fra én leverandør. Som producent råder SSI SCHÄFER også over fremtidsorienteret organisatorisk knowhow inden for bilbranchen, da markeder forandrer sig med stigende hastighed. Kunder og evigt skiftende interne krav stiller hele tiden nye krav til ens organisation og fleksibilitet. Derfor bør man have som målsætning at øge effektiviteten i alle afdelinger gennem omorganisering af processerne. Løsninger til bilbranchen Side 4 Organisationsprincipper på lageret 6 Omorganisering af lageret 8 Lokaliseringssystematik 12 Flytning - teori og praksis 13 Reolsystem R 3000 Side 14 Små og mellemstore dele 16 Omfangsrige dele 17 Fleretagers reolsystemer 18 Gelændere og palleafsætningsområder 20 Trapper og trappegelændere 21 Belysning 22 Vareelevator 23 Lagersystemer til lagring af dele Side 24 Små- og meget små dele 26 Mellemstore dele og dele indpakket i folie 28 Omfangsrige dele 30 Specialdele 32 Natlig levering og modtagelse 34 Disk- og skuffesystemer 36 Lagersystemer til hjul- og dæklogistik Side 38 Kundedæklager sammenligning af funktionsvarianter 40 Dæklager stationært, 1 etage 41 Dæklager stationært, fleretagers med R 3000 systemmezzaniner 42 Mobilreolanlæg, på ét niveau 44 Mobilanlæg, 2-etages 45 Værksteds- og virksomhedsindretning Side 46 Lagring af farlige stoffer 48 Reparationsværksted 52 Funktionelle skabe 54 Indretning af fællesrum 55 Møbler og inventar til kontorer og receptionsområder Side 57 Referenceprojekter Side 62 SSI SCHÄFER-gruppen Side

3 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Hvis man vil have nye kunder og også fastholde dem, skal man tilbyde en god service, og udføre den både hurtigt og gnidningsløst. Her spiller organiseringen af lageret en afgørende rolle. Succes skabes af logistikkoncepter, der udvikles serviceorienteret og har til formål at skabe loyalitet hos kunden. SSI SCHÄFER har som mangeårig partner for bilindustrien allerede udarbejdet utallige individuelle praktiske kundeløsninger. Vores omfattende udvalg af produkter og tjenesteydelser, der er målrettet til markedet, byder på logistiske helhedsløsninger, som præcist skræddersys til kundernes behov fleksibelt, effektivt og økonomisk. SSI SCHÄFER tilbyder moderne indretning af produktionslokaler, hvilket giver værditilvækst uden sidestykke i kombination med sikkerhed og pålidelighed. 4 5

4 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Sammenligning: Organisationsprincipper på lageret numerisk og grupperet numerisk lagring Sammenligning: Organisationsprincipper på lageret lokaliseringsteknik kompakte lagringskoncepter Fra den numeriske lagring til lokaliseringslagring efter hurtigt- og langsomtsælgende varer Eksempel: Søgning efter delnumre Skematisk fremstilling af søgeresultatet efter eksakte delnumre (lig søgning i alfabetiserede arkiver). Direkte adressering af den enkelte lagerplads er ikke mulig. Numerisk og grupperet numerisk lagring Alle genstande lagres efter delnummer og administreres ikke efter omsætningshyppighed i edb-systemet. E Lang indlæringsfase for at forstå systemet E Kun adgang gennem oplært personale E Ringe lagerkoncentration E Nødvendigt med store pladsreserver (op til 40 %) E Ingen lagring efter størrelse E Lange transport- og fremfindingstider E Ingen lagring efter omsætningshyppighed E Ringe overskuelighed E Store personaleudgifter Lang transport Varetilgang/ afsætning Kundesalg Artikler til værkstedet Hurtigt sælgende varer Varetilgang/ afsætning Langsomt sælgende varer Kundesalg Optimeret transport Artikler til værkstedet Lokaliseringslagring Det mest effektive system til lagring er lokaliseringsteknik. Når denne teknik anvendes inddeles lageret i koordinater. Varerne indsamles ved angivelse af lagerstedet i edb-systemet og administreres efter omsætningshyppighed. E Let forståelig lagring E Høj lagerkoncentration E Stor lagertæthed E Korte veje og tilgangstider E Hurtigere ind- og udlagring E Muligt at indsætte hjælpere E Sænkning af personaleomkostningerne E Lagring efter hurtigt og langsomtsælgende varer E Lagring efter størrelse E Lagring efter omsætningshyppighed E Lagring efter ergonomi E Ingen omlagring ved ændrede delnumre E Korte tilbagebetalingstider Eksempel: Lokaliseringsnummer 02B01A 02 = reolrække 2 B = reol B 01 = hyldenummer 1 (1. fra neden) A = sektion A på hylden Numerisk grupperet lagring enkelt organiseret opfylder store pladsbehov Lagring efter lokaliseringsprincippet koncentreret og kompakt 6 7

5 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Omorganisering af lager fra numerisk gruppering til lokaliseringsteknik Eksempel: Reservedelslager Omorganisering af lager fra numerisk gruppering til lokaliseringsteknik Eksempel: Reservedelslager i autoforretning Nuværende løsning 2-etages reolanlæg Lagerindretningen omfatter et 2-etages reolanlæg med en grundflade på ca. 350 m 2 uden hjul- og dæklager. Lagerstørrelsen svarer omtrent til forhandlerprofilen: Salg af nye biler/år. Omorganisering trin 3 Udleveringsdiske med skuffesektioner til dele. Ved anvendelse af skuffer og lagerbakker i 400 og 600 mm dybe reoler er der behov for ca. 50 % mindre plads i området for små og mellemstore dele forhold til den tidligere lagringssystemer. Omorganisering trin 1 Omlægning til lokaliseringsteknik Ca. 30 % af reolenhederne falder bort Omorganisering trin 4 Udnyt ekstra plads optimalt med SSI SCHÄFER-mobilreoler kun i stueetagen. Kapacitetsstigning for reservedelslageret på over 80 %. Yderligere ledigt areal tilgængeligt til plukning eller tilbudsvarer. Mulighed for mezzaninareal på 350 m 2 for yderligere forsyning fra lageret af kundehjul. SSI SCHÄFER-kompaktlagerprincippet din investering i en fremtidssikret løsning Omorganisering trin 2 Ny opstilling af reoler Fremstilling af et sammenhængende frit areal Besparelsespotentiale ordreplukketid: % Analyse af 100 % af det totale fysisk forhåndenværende delelager HVER enkelt del tildeles en fast lagerplacering SSI SCHÄFER leverer et komplet indrettet lagersystem ALLE lagerpladser er mærkede Mærkningssystemet afstemmes efter virksomhedens nummersystem - optimal opkobling mod varestyringssystemet Omorganisering mulig uden at afbryde driften Systematikken kan overføres til nye delgrupper i eget regi ingen nye planlægningsomkostninger Nye lagersteder kan tildeles uafhængigt 8 9

6 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Løsninger til bilbranchen Den traditionelle løsning Den fremtidssikrede løsning Den 3-etages hyldereolindretning i numerisk grupperet lagerinstallation SSI SCHÄFER-kompaktlager maksimal ydelse ved optimal lagerkoncentration Lagring af Lagring af dele dele Sammenligning af fakta i begge lagerinstallationer planlægningseksempel Basis for beregning af rumudnyttelsesindekset er det 3-etages anlæg 3-etages anlæg i numerisk grupperet lageropbygning Pladsbehov grundflade Byggehøjde Antal lagerpladser Udbygningsreserve 59 m mm artikler ingen Vareplaceringer/grundfladebehov Rumudnyttelsesindeks 144,1 100 % 10 Kompaktlager i 1 niveau med mulighed for udvidelse 42 m mm artikler 2. niveau (mezzanin) 202,4 140 % Realiseret udbygningsmulighed: Kompaktlager i 2 niveauer 53 m mm artikellokationer maksimalt udnyttet 320,8 220 % 11

7 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen SSI SCHÄFER lokaliseringssystemet: Hurtigt sikkert pålideligt Flytning teori og praksis 4-trinskonceptet Trin 1: Konceptstudie som beslutningsgrundlag SSI SCHÄFER formidler på basis af kendte data på dele og karakteristika det faktiske pladsbehov for deleindretningen, understøttet af egen software, der er specielt udviklet til konceptstudiet. Således udvikles indretningskonceptet for det nye lager under hensyntagen til funktionskravene. Her nyder kunder godt af SSI SCHÄFER s mangeårige erfaring inden for intern logistik. Som en del af konceptstudiet inkluderer SSI SCHÄFER ligeledes personalebehov og realiseringsomkostninger. Det giver den nødvendige sikkerhed ved planlægningen! Trin 2: Intern logistik detailplanlægning Reservedelene tildeles en fast placering på lageret under hensyntagen til af de aktuelle og planlagte varemængder. Tildelingen tager alle karakteristika i betragtning, såsom datoer for delenes bevægelser. Specielle kundeønsker medtages dermed. Detailplanlægningen er grundlaget for realiseringen og basis for lagerflytningen. Trin 3: Fuld pakke realisering Lageret leveres og monteres inden for rammerne af SSI SCHÄFER s stramt fastsatte tidsplan med alle detaljer. Lageret leveres til tiden komplet med stregkoder og skiltning, klar til brug, uden af kunden behøver at gøre noget. Trin 4: Flytteplanlægning og support En flytning udgør en speciel udfordring. SSI SCHÄFER yder her den nødvendige støtte. Flytteplanlægningen og supporten omfatter forsorterede flyttelister og -etiketter, SSI SCHÄFERreturtransportbeholdere og andre transportmidler, samt flyttesupport med personlig understøttelse. Lokaliseringsplanlægningen danner basis for flytteplanlægningen Det betyder, at intet overlades til tilfældighederne. Afhentningen af delene er ligeså nøje fastlagt som transportmidlet og den senere lagerplacering. SSI SCHÄFER s retur-transportbeholdere er det ideelle transportmiddel. Flytningen omsættes til praksis ved hjælp af ved hjælp af it-support. Derved kan der straks reageres på nødvendige ændringer, der opstår i praksis. Aftagelige flytteetiketter følger med små- og mellemdelene hen til den nye hylde og hjælper til med at finde delene i startfasen. Senere kan etiketterne fjernes, således at kun den egentlige lokaliseringsidentifikation bliver siddende

8 Reolsystem R 3000 Reolsystem R 3000 R 3000 det fleksible hyldereolsystem til alle opgaver ved lagring af smådele, mellemstore og omfangsrige dele. En specielt solid reolrammekonstruktion til tilladte sektionsbelastninger på maks kg muliggør realisering af op til 4-etagers mezzaninkonstruktioner i op til 10 m højde. Takket være de mange kombinationsmuligheder med stålhylder i 5 reoldybder og 2 feltlængder samt løsninger med bærebjælker til lagring af omfangsrige dele samt hjul- og dæklogistik er R 3000 et yderst fleksibelt system, som kan udbygges til perfektion med sit omfattende tilbehør. Dette gør reolbårne mezzaninløsninger til økonomisk fordelagtig mulighed. SSI SCHÄFER er anerkendt verden over for kundeløsninger der giver maksimal effektivitet uanset kompleksiteten. Det gælder både for traditionelle reservedelslagre hos bilforhandlere og udstyr hos biludstyrsbutikker samt for processer i logistikcentre for genopfyldning

9 i Løsninger til bilbranchen Reolsystem R 3000 Indstikskonstruktion for hurtig montage Hyldelængde 994 og mm, Reoldybde 300, 400, 500, 600 og 800 mm, forskellige højder for en- og fleretages konstruktioner Lagring af små og mellemstore dele Rammeprofiler/profilmønster Gavlprofilernes flige og profilmønster muliggør fleksibel indretning af R 3000 med det omfattende sortiment af tilbehør i intervaller på 53 : 53 mm Aksebredde hyldebredde Dimension i mm Tilbygningssektion Lagring af store og omfangsrige dele, f.eks. skærme, udstødningsanlæg, støddæmpere eller ruder kræver reoler, der passer til disse deles form og størrelse. Vi tilbyder dem i to reoldybder og 3 højder dertil kommer omfattende tilbehør. Den helt lukkede reolstolpe med det nye, multivariable indstikssystem gør det muligt at hænge bærebjælker ind fra begge sider. En bærebjælkebro kan sikre ideel skånsom lagring af formdele mellem to reolsektioner, og også inden for reolgavlene. 53 Grundsektion Lagring af omfangsrige dele Opbygningen af reolen, senere supplering under drift og demontage sker problemløst og tidsbesparende. Stor bæreevne op til max kg pr. sektion Fleretages reolsystemer også mulighed for efterfølgende realisering Afslutningskappe Bagvæg På SSI SCHÄFER-hylden overlapper forkanten sidekanten. Sammen med ekstra svejsepunkter gør dette hylden særlig vridfast og bærestærk og sørger for ekstra stabilitet. Bøjlestangssæt Tværbjælke Gennemgående skillevægge KTRZ-bærebjælker S-hager Afslutningskappe Justeringsholder Hylder Etiketholder med etiket S tålplade lakeret sølvgrå eller galvaniseret 30 eller 40 mm høj til opdeling af reolsektioner i højde efter behov med slidser til indstik af skillevægge, slidsafstand 41 mm Stativrammer Hængeliste Bøjler Bærebjælke-bro Sidevæg Udstødningsholder Forkantliste Enkeltkantsbund med 6-lags sidekanter = N-model Bakkeskuffer Hylde Reolgavl med flige Udstødningshylde Bøjlepolstring Skuffer Træhylde Terodaem-indlæg Dobbeltkantsbund med 10-lags sidekanter = V-model Fløjdøre 16 Fritstående skillevægge Fritstående skillevæg Uniset Stålpaneler 17

10 Reolsystem R 3000 Fleretages reolsystemer Skitseoversigt over fritbærende og reolbærende mezzaninsystemer 2. mezzaninniveau Reolmezzanin som 1. mezzaninniveau Koncepter med fleretagesanlæg kan tilpasses alle lagerkrav. Småog meget små dele, store og omfangsrige dele, mellemstore dele og emballerede varer får ideelle lagersteder på snæver plads. Optimalt tilgængelig ad den korteste vej. Lagerplanlægning fra SSI SCHÄFER til fleretagesanlæg tilgodeser omsætningshyppighed og betjeningskomfort for maksimal økonomisk tilrettelæggelse af jeres processer. Dækreoler Reoler til omfangsrige dele Overdækket reolmezzanin i delesalg og værkstedsudlevering Fritbærende mezzanin i varemodtagelsen Stueetage Fælgereoler Hyldereoler fritstående Mobilreoler 3. mezzanin OKG mezzanin OKG mezzanin OKG mezzanin OKG mezzanin OKG mezzanin OKG Hyldereoler De formonterede reolgavle fås i forskellige højder til en- og fleretages udførelse. De opstilles på stedet og sikres med monterbare hylder eller tværbjælker og forstærkningskryds. En standard-mezzanin er mm høj ved en belægning på 30 mm, således at der også sikres nok frigang til montering af f.eks. sprinkler- og klimaanlæg, belysning osv. Hyldereoler med gennemgående reolstativer Reolsektionerne kan konstrueres med hylder eller tværbjælker på 994 og mm længde. Mezzaninhøjden kan frit vælges i intervaller på 26,5 og 53 mm. Gelændersluse Trappe 18 19

11 Reolsystem R 3000 Mezzaninkonstruktioner gelændere og palleafsætningssteder Trapper og trappegelændere E Mezzaningelændere er konstrueret yderst stabilt og udføres grundlæggende med rækværk, knæliste og fodpanel E Udleveringssteder og afspærringskæder er løsninger, der anbefales af de faglige organisationer E Skydeporte anvendes til udleveringssteder med kun ringe trafik E Gelændersluser alt efter transportruten er gelændere lukket foran eller bagved. Af hensyn til transportvejene er gelænderet lukket for eller bag. Lakeret RAL 1018 zinkgul E Standardbredder med folde- eller skydeporte 1.500/2.000 mm E Overflade sølvgrå lak, delvis galvaniseret. Mulighed for specielle farver Standardtrapper til fleretages reolmezzaninkonstruktioner tillader sikker og ubesværet passage og er yderst stabile. Kravene i DIN (ståltrapper) er dermed opfyldt. Alle trappetrin afsluttes overgangsfrit af sidevanger og er skruet sammen med dem. Alt efter mezzaninhøjde er det nødvendigt med ekstra afsatser. Der anvendes to forskellige trappemodeller alt efter individuelle behov og plads, der er til rådighed. E Trappetrin af hhv. dækplade eller dørkplade til rådighed E gennemgående gelænder ved trapper E Gelænderløsninger gennemtænkt ned til mindste detalje også ved overgangen fra trappe til mezzaningelænder E Overflade sølvgrå lak, delvis forzinket. Specielle farver mulige efter ønske Gelænder og udleveringssteder Standardtrapper til fleretages reolbårne mezzaninkonstruktioner 20 21

12 Reolsystem R 3000 Belysning Vareelevator BGR 234-retningslinjerne (tidligere ZH 1/428) kræver: Lagerindretninger skal belyses tilstrækkeligt og blændfrit. Belysningsinstallationerne skal være udført og arrangeret således, at de er beskyttet mod mekanisk beskadigelse. Den nominelle belysningsstyrke af den generelle belysning skal i en højde af 0,85 m over gulvet mindst være 100 lux. Ved større koncentrationsbehov, f.eks. ved smådelslagring og læseopgaver skal den nominelle belysningsstyrke mindst være 200 lux. Lys- og varmefølsomme lagervarer kan gøre det nødvendigt med afvigende forholdsregler. Lysstofarmatur Klammer Kabelrør af aluminium Bæreprofil til lysstofrør SSI SCHÄFER har skabt et specielt blændfrit belysningsprogram, som lever op til kravene til nominelle belysningsstyrker, som arbejdsplads-retningslinjerne kræver i alle områder af reolmezzaninindretningen. E Lamperne integreres i mezzaningulvenes bærekonstruktion og beskyttes dermed i vid udstrækning mod stødskader E Opstillingen på tværs af gangretningen skaber uforstyrret plads foran det øverste reolfag og lader lagermedarbejderen frit overskue lagervarerne E Alle bæreprofiler i mellemgangene er forberedt til optagelse af standardkabelrør PG 9/1 eller øvrigt installationsmateriale. SSI SCHÄFER anvender kun kompenserende lys E Nød- og ledebelysning i henhold til VDE 0108 og DIN 4844 og DIN 5035 del 5 kan efter ønske planlægges og installeres Vareelevatorer integreret i mezzaninkonstruktionen letter betjeningen af anlægget og sørger for uindskrænket adgang til alle lagerniveauer. De kan transportere laster på op til kg. Takket være den stabile fritstående rammekonstruktion i kompakt udførelse er pladsbehovet lille, og vareelevatoren kan næsten installeres overalt også efterfølgende. Modulsystemet betyder korte leveringstider og problemløs opbygning på stedet uden skære- eller svejsearbejde. 2 6 stoppositioner kan indrettes og udstyres med op til 12 adgangspunkter. Betjeningen sker med kalde- og sendestyring udefra. I elevatorstolen er der placeret et kontrolpanel med en nøglekontakt, der deaktiverer styring udefra. Den interne betjening udføres som dødmandsstyring. Elevatorskaktdørene opfylder brandforskrifterne DIN Sikkerhedskomponenter tillader montering over rum med underliggende personadgang. Ud over basismodellen udbydes en version, hvor uddannet personale følger de lastede varer. Dette er en fordel og betyder, at elevatorføreren kan spare tid og overflødig transport. Leuchtentrageprofil, vorbereitet Lysstofrør für Verkabelungsmaterial Blændingsbeskyttelse Vareelevatoren er EU-typeafprøvet i henhold til Maskindirektiv 98/37/EF bilag hos TÜV i München med typeprøvningscertifikatnummer EF Tekniske data Den stabile fritstående rammekonstruktion har pga. den kompakte udførelse et meget lille pladsbehov ved 2 6 stoppositioner med op til 12 adgangspunkter. En- eller tofløjede elevatorskaktdøre. Sikkerhedskomponenterne giver mulighed for montering over rum med personadgang B/ min. frigang Driftshastighed: Op til 0,22 m/s Løftehøjde: Op til mm (for basismodellen uden uddannet personale er specielle højder mulige) Elevatorstol, dimensioner: Elevatorstol b mm Elevatorstol t mm Elevatorstol h mm Lasteevne: 500 kg, 980 kg, kg, kg Elevatoren kan anvendes ved temperaturer ned til -28 C. Specialmål leveres bestilling. Loftsåbning b mm Loftsåbning t mm Løftehøjde 2 Højde i alt Dørhøjde = elevatorstolshøjde Løftehøjde 1 Grube Grube 22 23

13 Lagersystemer til lagring af dele Lagersystemer til lagring af dele Maksimal lagertæthed i smådelsafdelingen kombineres via den forskellighed, der er integreret i systemet opfindsomt med den størst mulige fleksibilitet i lagringen af omfangsrige dele. Såleds kan udfordringerne i form af trends mod strategier, der omfatter flere mærker, og bilproducenternes stærkt stigende udbudsmangfoldighed dækkes ind. SSI SCHÄFER tilbyder et bredt produktsortiment af specialtilbehør til de specielle krav, der spille til handlen med dele: Beholdere med variable opdelingsmuligheder kan takket være skuffeprincippets perfekt afstemte systemmål anvendes, hvorved overskueligheden og plukhastigheden på lageret øges. Integration af skuffer til høj belastning med inddelingsmateriale udvider sortimentet i nærheden af udleveringsdisken og forbedrer dermed afviklingen og øger hastigheden. En højfleksibel løsning til lagring af omfangsrige og voluminøse varer er hyldeskuffer af stål. De kan flyttes i reolen som en komplet enhed efter skuffeprincippet og tages efter behov let ud af reolfaget. Specialudformninger til overskuelig og komprimeret lagring af omfangsrige dele kan let udvikles ud fra det varierede standardprogram og hurtigt leveres efter ønske

14 Lagersystemer til lagring af dele Lagring af smådele og meget små dele Reservedelskasser For at udnytte lagerpladsen optimalt anvender man ved lagring af meget små dele reservedelskasser af forskellig størrelse. Herved udnyttes reoldybden effektivt via anvendelse af skillevægge. Reservedelskassernes mål skræddersys præcist efter reolsystemerne. Derved sikres det, at værdifuld lagerplads hverken spildes i reolens højde eller bredde. Etiketteringsmuligheder for alle rum samt reservedelskassernes skuffeprincip er derfor en selvfølge. Reservedelskasserne fås i stål, polypropylen eller polystyren med mulighed for etikettering og inddeling (en fordel på små og store lagre). Udførelse i ledende materialer kan bestilles. Hyldeskuffer og indsatskasser Yderligere en mulighed til lagring af smådele og løse varer er hyldeskufferne af stål, som kan inddeles flere gange i bredden med skillevægge. Hyldeskufferne hænges på hylderne eller placeres på bæreprofiler monteret på reolgavlenes flige. SSI SCHÄFER-indsatskasser af plast er optimale til lagring af meget små dele. Forskellige størrelser udbydes. Pladsen i skufferne udnyttes op til 100 %

15 Lagersystemer til lagring af dele Lagring af mellemstore dele og dele indpakket i folie Hylde inddelt med skillevæg Lagringen af mellemstore og emballerede dele sker udelukkende på hylder. Hylderne kan justeres i intervaller på 53 : 53 mm på begge sider af hylden uden brug af skruer. Lukkede kasseprofiler på begge langsider garanterer optimal vridfasthed for hylderne. Hylderne har slidser til inddeling med skillevægge med 41 mm s mellemrum. Her har du mulighed for at indplacere hhv. fritstående eller gennemgående skillevægge med forskellige mål Hylde med forkantliste Til løse varer findes der forkantlister i forskellig højde. Også bag- og sidevægsgitre kan problemløst monteres. Dimension i mm

16 Lagersystemer til lagring af dele Lagring af omfangsrige dele Til lagring af omfangsrige dele kan SSI SCHÄFER med R 3000 tilbyde det rigtige reolsystem. Om det så er motorhjelme, døre, kofangere osv., alt finder sin rette plads. Lagringen sker for det meste på tværbjælker, som ligeledes kan ophænges uden brug af skruer og justeres i intervaller på 53 : 53 mm. Tilpasning, selv til vanskelige deles positioner, er en selvfølge. Til hhv. inddeling og separering af enkelte karosseridele er tværbjælkerne perforeret til indsætning af shhv. skillestave og bøjler til karosseridele. Et metalbeskyttende terodaem-indlæg er desuden inkluderet i leveringsprogrammet. Leveringsomfanget kompletteres af reoler til lagring af ruder, hjul og fælge

17 Lagersystemer til lagring af dele Lagring af specialdele Komponenter med speciel udformning/hængende lagring SSI SCHÄFER konceptudvikler og leverer individuelle reolsystemer til lagring af specialdele. Hvad enten det er paller, specialbeholdere, kardanaksler, støddæmpere osv. til enhver lagervare finder vi en passende, fast lagerplacering til optimal understøttelse af en moderne edb-styret lagerstyring. Som systemproducent har vi mange fordele, som vores kunder kan nyde godt af fra planlægningen til udførelsen på stedet. Der er talrige varer, hvor hængende lagring anbefales af den pågældende producent af tekniske grunde. SSI SCHÄFER komponerer den ideelle løsning ud fra de mange forskellige eksisterende systemer. Vi går gerne ind i dine individuelle logistiske og lagertekniske udfordringer og udarbejder praktiske og anvendelsesspecifikke løsninger. Stil krav til os! 32 33

18 Lagersystemer til lagring af dele Natlig levering og modtagelse Det er absolut væsentligt for et velfungerende lager at der er gulvplads i varemodtagelsesområdet. Kun sådan sikres problemløs håndtering og midlertidig lagring af større mængder indkomne varer. Lagre med et stort antal ordrer kræver et vareudgangsområde med gennemløbsreoler til leveringer mv. Afkortning af ventetider danner grundlag for en fuldstændig serviceorientering og fokus på kundens ønsker. Endvidere er varemodtagelsen i praksis funktionsdygtig 24 timer i døgnet, fordi koncepter med natlig levering gør din virksomhed fleksibel. Rumafgrænsninger til natlig levering af konstruktionsstål med enkelt- eller dobbeltdøre hhv. skydedøre hører naturligvis til vores leveringsprogram. Den integrerede natlige leveringsordning fungerer om dagen som den centrale varemodtagelse med mulighed for udlevering til mezzaninniveauet. Ved mezzaninanlæg er mulighed for udlevering til de enkelte reolniveauer en fordel. Her har du valget mellem dobbeltdøre, skydegelænder eller en gelændersluse. Til lagring af varerne på de enkelte mezzaninniveauer bruges forskellige muligheder, f.eks. gaffeltruck eller simple vareelevatorer. Også her tilbyder SSI SCHÄFER komplette løsninger fra én leverandør. Pladsbesparende, intelligente gitterportsegmenter kan efter ønske også udføres som nedhængende forskydelige gitterelementer

19 Lagersystemer til lagring af dele Disk- og skuffesystemer De kortere afviklingstider stiller stigende krav til en meget fleksibel og dynamisk transport af dele fra servicevirksomheder, men også ved klassisk reservedelstransport. Samtidig er omfattende sortimenter med vidt forskellig omsætningshastighed tilgængelige med kortest mulige plukke- og transporttider for at leve op til de økonomiske krav. SSI SCHÄFER tilbyder integrerede disksystemer og skuffemoduler, som muliggør et meget højt lagertæthedsniveau og tilgængelighed praktisk taget uden transporttider. Diskenes overflader kan ud over en robust og funktionel standardudførelse tilpasses optimalt til specielle ønsker ved individuelt valg af pladematerialer og -former. Fuldstændig integration af arbejdsstationer er også mulig, ligesom placering af disksystem inde i et fleretages SSI SCHÄFER-mezzaninanlæger mulig

20 Lagersystemer til hjul- og dæklogistik Lagersystemer til hjulog dæklogistik Autoforretninger og forhandlere af bildele satser i stigende grad på helhedsservicekoncepter for at tilbyde deres kunder en merværdi og opnå en regelmæssig kontakt til virksomheden. Dertil kommer også serviceydelser så som indlagring af kundens dæk og fælge. SSI SCHÄFER tilbyder en i branchen unik mangfoldighed af løsninger til hjul- og dæklogistik: Både stationære systemer i et niveau eller fleretages mezzaninkonstruktioner inkl. de påkrævede tilførsels- og bortskaffelsessystemer samt mobile løsninger på basis af manuelle mobilreolanlæg i et niveau eller i 2 etager med integreret stålmezzanin. Dertil kommer, at R 3000-reolsystemets mange kombinationer muliggør dobbeltdybe indlagringsstrategier og betjening med elektriske reolbetjeningsenheder. Endvidere stammer alle relevante komponenter fra egen produktion. De mange referenceanlæg taler deres tydelige sprog SSI SCHÄFER konceptudvikler for dig på basis af dine konkrete anvendelses- og brugsscenarier det individuelle system, der er økonomisk og teknisk optimalt

21 Lagersystemer til hjul- og dæklogistik Løsninger til bilbranchen Dæklager stationært, 1 etage Aldrig har lagring af dæk og fælge været så enkel og praktisk. Fælgereol 400 mm 400 mm 300 mm Dækreol Fire sektionslængder, tre reolhøjder og mulighed for til enhver tid at lave enkeltreoler om til dobbelte eller dobbeltreoler om til enkelte, fleksibiliteten er integreret mm De specielt udformede hjul- og fælgetværbjælker hægtes ganske enkelt og uden skruer ind i de allerede formonterede reolgavle og afstiver reolkonstruktionen med deres specielle udformning. De enkelte niveauer kan altid justeres i intervaller på 53 : 53 mm. Således kan niveauerne helt præcist indstilles til de respektive hjul- og fælgstørrelser. Samtidig er der mulighed for, at ophænge hylder i hyldefligene og derved i vidt omfang udnytte reolens funktionsmuligheder. Lagring af kundedæk sammenligning af funktionsvarianter Ved konventionel lagring med faste reoler afses der mellem hver reol et adgangsområde til betjening. Det koster værdifuldt lagerrum. Derfor er mobilreoler mere rentable i det lange løb. Med mobilreoler er det kun nødvendigt med et enkelt adgangsområde. Reolenhederne sættes på lagervogne, og adgangsområdet fremkommer, når reolerne forskydes. Gevinsten på det værdifulde lagerrum løber op i op til 85 % ved 1-etages og over 100 % ved fleretages konstruktioner. Mobilt reolsystem SSI SCHÄFER foretrækker og anbefaler direkte, permanent adgang til hvert hjulsæt. Dobbeltdybe indlagringskoncepter realiseres ligeledes problemfrit, dog ligger de under for de systemspecifikke begrænsninger ved adgang til reolens øverste og underste lagerniveauer. De belastninger, medarbejderne udsættes for ved flytning af laster i ergonomisk dårlige stillinger, kan undgås ved valg af en dobbeltdyb løsning. Forbindelsesstykke til gavle Grundsektion 994 eller mm 31 mm Dæk- og fælgetværbjælker En skånende lagring af dæk og fælge sikres med den specielle tværbjælkeprofil fra SSI SCHÄFER Stationær Styreskinne Fast sokkel med dobbeltreolrække Betjeningsområde min. 750 mm Betjeningsområde Fast sokkel med dobbeltreolrække Betjeningsområde Fast sokkel med enkeltreoler Rumdybde Lagervogn med dobbeltreolrække Lagervogn med dobbeltreolrække Betjeningsområde Sporafstand Sporafstand Reolbredde Hovedgang Stopper Hovedgang Sokkelbredde Vognbredde min. 750 mm Vognbredde Rumbredde 40 Vognbredde Hovedgang Lagervogn med dobbeltreolrække Fast sokkel med enkeltreoler 540 min. 140 max. 180 Rumdybde Sokkel- og vognbredde Tilbygningssektion 994 eller mm Hovedgang Reolbredde min. 750 mm Reolbredde min. 750 mm Rumbredde 41

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

Constructor bibliotek Bliv inspireret

Constructor bibliotek Bliv inspireret Constructor bibliotek Bliv inspireret FOKUS PÅ KUNDETILFREDSHED Vi stræber efter fremskridt for at sikre jeres succes. Se vores kreative og pladsudnyttende løsninger. Lad jer inspirere. 2 CONSTRUCTOR BIBLIOTEK

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Praktiske og solide produkter

Praktiske og solide produkter Plast Praktiske og solide produkter Vore plastprodukter omfatter alt fra kasser i genbrugsmateriale til bokse, plastpaller og bigboxe. Sortimentet leveres i flere farver. Konstrueret for maksimal styrke

Læs mere

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Kontrolleret og driftsikker mærkning Alsidige etiketteringsmaskiner Individuelt tilpassede etiketteringsløsninger, der understøtter og tager

Læs mere

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller P90 Pallereol P90 pallereol Vi tager kvalitet og effektivitet til nye højder 02 Indeks ISO-certificeret

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde!

Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde! Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde! Vi bygger hæve-sænke borde, fordi mennesker er skabt forskelligt Vi bygger arbejdsborde der hæver humøret. Ergotec ønsker kun at

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

Scandi Element. Den fleksible kassedisk

Scandi Element. Den fleksible kassedisk Den fleksible kassedisk altid opdateret Klar til nye teknologier Den teknologiske udvikling går stærkt og kassedisken skal ofte overleve flere generationer terminaludstyr. Vi giver dig fremtidssikring.

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Danske kvalitetstrapper siden 1988

Danske kvalitetstrapper siden 1988 Danske kvalitetstrapper siden 1988 BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappeproducenter. Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

stanse-, plast- og støbeværktøjer

stanse-, plast- og støbeværktøjer Din pålidelige partner indenfor stanse-, plast- og støbeværktøjer Vi leverer stålforme Vores virksomhed er førende på verdensplan inden for standard normdele. Mere end 10.000 faste kunder over hele verden

Læs mere

NEMT & HELT IGENNEM EFFEKTIVT

NEMT & HELT IGENNEM EFFEKTIVT C-artikel-indkøb NEMT & HELT IGENNEM EFFEKTIVT www.simplesystem.dk B2B-indkøbsplatform til C-dele 2 Gør C-artikel-indkøb nemt hurtigt & transparent 3 Fakta, som overbeviser: B2B-indkøbsmarkedsplads Mere

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner. Plads til alle -også til lærerne. SKI-aftale 50.31/50.32

Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner. Plads til alle -også til lærerne. SKI-aftale 50.31/50.32 Lærerforberedelsespladser til skoler og undervisningsinstitutioner Plads til alle -også til lærerne SKI-aftale 50.31/50.32 En skole med plads til alle - også til lærerne Reformen på skoleområdet varsler

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys Moderne og fleksibel produktionsteknologi I mere end 30 år har navnet stået for høj tysk kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af de førende europæiske producenter er kendt

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning

Q-4 KATALOG. Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 KATALOG Skabe Bænke Garderobeskabe Arbejdsborde Filebænke Værkstedsvogne Værktøjsskabe Bilindretning Q-4 GARDEROBESKABE, BÆNKE Garderobeskab GS2 Helstålskonstruktion af 0.7 0.8 stålplade Udluftningshuller

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as INDHOLD 50 år med kvalitet og service 5 Blokvægge 7 Foldevægge 13 Systemvægge 19 Glasvægge 25 50 ÅR MED KVALITET OG SERVICE Sesam

Læs mere

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut PRODUKTKATALOG One Wood Furniture producerer danske kvalitetsmøbler til moderne læremiljøer i

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet Omklædning til alle Hans Schourup A/S har leveret skabe til Dansk erhvervsliv siden 1981. Gennem årene har navnet Hans Schourup været synonymt med høj kvalitet

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems Én indgang, der dækker alle dine behov Indgange, der fungerer problemfrit, er en forudsætning for at drive virksomhed. Det samme gælder relationer,

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY TOTAL FLEXIBILITY &TAILOR-MADE TECHNOLOGY C.500.0202 Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries 2003 PPG Industries. All rights reserved. PPG Industries Scandinavia Midtager 29

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Det individuelle er i højsædet. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter.

Det individuelle er i højsædet. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter. Muv your Business. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter. Vidste du, at hver anden person skal stå op det meste af arbejdsdagen og mange af dem endda hele dagen? Det gælder

Læs mere

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren EPJ-VOGN Mobil funktionsvogn med batteridrevet hæve/sænke-søjle som forsynes med strøm fra genopladeligt batteri. Kan anvendes som f.eks. elektronisk patientjournal-bord,

Læs mere

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB e w r e h t e Tog ake it matter m Sammenhængen mellem skiftende arbejdsstillinger og et sundt ar bejdsmiljø har aldrig været tydeligere, og den traditionelle arbejdsmå

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Mitsubishi: Navnet, der vækker tillid Hele verden rundt sætter folk, som er afhængige af deres gaffeltrucks, deres lid til Mitsubishi.

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler Værd at vide... www.efg.dk Fleksible kontormøbler Kontorets ABC De fleste mennesker køber kun kontormøbler få gange i deres liv og da det er en vigtig investering, skal resultatet også være bedst muligt.

Læs mere

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Der findes mange forskellige opvarmningsformer. Og det kan derfor være ganske uoverskueligt at finde det bedst egnede produkt til at løse opgaven. Her nedenfor

Læs mere

Maxi sky skinneløsninger

Maxi sky skinneløsninger Maxi sky skinneløsninger with people in mind 2 Maxi Sky skinneløsninger UNDERSTØTTER ET KOMPLET LOFTLIFT KONCEPT ArjoHuntleigh skinneløsninger giver optimale systemer, der understøtter brugen af Maxi Sky

Læs mere

Adgang for alle uanset. pladsen

Adgang for alle uanset. pladsen Adgang for alle uanset Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen

Læs mere

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart Nem synkronisering og administration af ipads 2 Indhold NoteSync Nem opladning, synkronisering og vedligeholdelse af tablets. Oplader op til 16 ipads (ipod, iphone mv)

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

GALANT Opbevaring. Produktguide

GALANT Opbevaring. Produktguide 11_014 Produktguide GALANT Opbevaring KVALITET Alle store dele i GALANT systemet er testet og godkendt til kontorbrug i henhold til europæiske sikkerhedskrav. Læs mere i garantifolderen. Professionel og

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... T6... til marinaer og havne www.tallykey.com Elegant design og lang holdbarhed i ét produkt... TallyKey T6-søjlen er udviklet til forsyning af el og vand

Læs mere

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte Garageporte ledhejseporte rulleporte vippeporte Praktisk løsning Ledhejseporten er installeret direkte bag indkørslens åbning og på grund af den lodrette åbning og vinkelrette glidning af elementerne optager

Læs mere

CSV 06 2013. UDVENDIG TOYOTA INDVENDIG SORTIMO af professionelle til professionelle. www.sortimo.dk

CSV 06 2013. UDVENDIG TOYOTA INDVENDIG SORTIMO af professionelle til professionelle. www.sortimo.dk CSV 06 2013 UDVENDIG TOYOTA INDVENDIG SORTIMO af professionelle til professionelle www.sortimo.dk INTRO TOYOTA OG SORTIMO DET PERFEKTE TEAM Bilkøb er en tillidssag Du har valgt din Toyota varebil, fordi

Læs mere

POS 3000 POS 2000 Professional nano Touch

POS 3000 POS 2000 Professional nano Touch STYRINGSSOFTWARE POS 3000 POS 2000 Professional nano Touch Software til bukkemaskiner Moderne bukkemaskiner er kun i stand til at opnå maksimal ydeevne, fleksibilitet og hastighed, når software og hardware

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com DuoDyvler DD 40 P PowerMAX Best.-nr. 916010 DuoDyvler DD 40 G MaxiMAX Best.-nr.

Læs mere