Løsninger til bilbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsninger til bilbranchen"

Transkript

1 Planlægnings- og udstyrskoncepter til forhandlere, importører og værksteder

2 Indhold Løsninger til bilbranchen Alle aktiviteter inden for bilbranchen drejer sig om de små og store behov vedrørende hverdagens trafik. Det være sig personbiler, lastbiler, erhvervskøretøjer, motorcykler osv. SSI SCHÄFER tilbyder intelligente systemkoncepter til bæredygtig forøgelse af effektiviteten, praktiske løsninger til reduktion af omkostningerne samt skræddersyede komponenter fra én leverandør. Som producent råder SSI SCHÄFER også over fremtidsorienteret organisatorisk knowhow inden for bilbranchen, da markeder forandrer sig med stigende hastighed. Kunder og evigt skiftende interne krav stiller hele tiden nye krav til ens organisation og fleksibilitet. Derfor bør man have som målsætning at øge effektiviteten i alle afdelinger gennem omorganisering af processerne. Løsninger til bilbranchen Side 4 Organisationsprincipper på lageret 6 Omorganisering af lageret 8 Lokaliseringssystematik 12 Flytning - teori og praksis 13 Reolsystem R 3000 Side 14 Små og mellemstore dele 16 Omfangsrige dele 17 Fleretagers reolsystemer 18 Gelændere og palleafsætningsområder 20 Trapper og trappegelændere 21 Belysning 22 Vareelevator 23 Lagersystemer til lagring af dele Side 24 Små- og meget små dele 26 Mellemstore dele og dele indpakket i folie 28 Omfangsrige dele 30 Specialdele 32 Natlig levering og modtagelse 34 Disk- og skuffesystemer 36 Lagersystemer til hjul- og dæklogistik Side 38 Kundedæklager sammenligning af funktionsvarianter 40 Dæklager stationært, 1 etage 41 Dæklager stationært, fleretagers med R 3000 systemmezzaniner 42 Mobilreolanlæg, på ét niveau 44 Mobilanlæg, 2-etages 45 Værksteds- og virksomhedsindretning Side 46 Lagring af farlige stoffer 48 Reparationsværksted 52 Funktionelle skabe 54 Indretning af fællesrum 55 Møbler og inventar til kontorer og receptionsområder Side 57 Referenceprojekter Side 62 SSI SCHÄFER-gruppen Side

3 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Hvis man vil have nye kunder og også fastholde dem, skal man tilbyde en god service, og udføre den både hurtigt og gnidningsløst. Her spiller organiseringen af lageret en afgørende rolle. Succes skabes af logistikkoncepter, der udvikles serviceorienteret og har til formål at skabe loyalitet hos kunden. SSI SCHÄFER har som mangeårig partner for bilindustrien allerede udarbejdet utallige individuelle praktiske kundeløsninger. Vores omfattende udvalg af produkter og tjenesteydelser, der er målrettet til markedet, byder på logistiske helhedsløsninger, som præcist skræddersys til kundernes behov fleksibelt, effektivt og økonomisk. SSI SCHÄFER tilbyder moderne indretning af produktionslokaler, hvilket giver værditilvækst uden sidestykke i kombination med sikkerhed og pålidelighed. 4 5

4 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Sammenligning: Organisationsprincipper på lageret numerisk og grupperet numerisk lagring Sammenligning: Organisationsprincipper på lageret lokaliseringsteknik kompakte lagringskoncepter Fra den numeriske lagring til lokaliseringslagring efter hurtigt- og langsomtsælgende varer Eksempel: Søgning efter delnumre Skematisk fremstilling af søgeresultatet efter eksakte delnumre (lig søgning i alfabetiserede arkiver). Direkte adressering af den enkelte lagerplads er ikke mulig. Numerisk og grupperet numerisk lagring Alle genstande lagres efter delnummer og administreres ikke efter omsætningshyppighed i edb-systemet. E Lang indlæringsfase for at forstå systemet E Kun adgang gennem oplært personale E Ringe lagerkoncentration E Nødvendigt med store pladsreserver (op til 40 %) E Ingen lagring efter størrelse E Lange transport- og fremfindingstider E Ingen lagring efter omsætningshyppighed E Ringe overskuelighed E Store personaleudgifter Lang transport Varetilgang/ afsætning Kundesalg Artikler til værkstedet Hurtigt sælgende varer Varetilgang/ afsætning Langsomt sælgende varer Kundesalg Optimeret transport Artikler til værkstedet Lokaliseringslagring Det mest effektive system til lagring er lokaliseringsteknik. Når denne teknik anvendes inddeles lageret i koordinater. Varerne indsamles ved angivelse af lagerstedet i edb-systemet og administreres efter omsætningshyppighed. E Let forståelig lagring E Høj lagerkoncentration E Stor lagertæthed E Korte veje og tilgangstider E Hurtigere ind- og udlagring E Muligt at indsætte hjælpere E Sænkning af personaleomkostningerne E Lagring efter hurtigt og langsomtsælgende varer E Lagring efter størrelse E Lagring efter omsætningshyppighed E Lagring efter ergonomi E Ingen omlagring ved ændrede delnumre E Korte tilbagebetalingstider Eksempel: Lokaliseringsnummer 02B01A 02 = reolrække 2 B = reol B 01 = hyldenummer 1 (1. fra neden) A = sektion A på hylden Numerisk grupperet lagring enkelt organiseret opfylder store pladsbehov Lagring efter lokaliseringsprincippet koncentreret og kompakt 6 7

5 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Omorganisering af lager fra numerisk gruppering til lokaliseringsteknik Eksempel: Reservedelslager Omorganisering af lager fra numerisk gruppering til lokaliseringsteknik Eksempel: Reservedelslager i autoforretning Nuværende løsning 2-etages reolanlæg Lagerindretningen omfatter et 2-etages reolanlæg med en grundflade på ca. 350 m 2 uden hjul- og dæklager. Lagerstørrelsen svarer omtrent til forhandlerprofilen: Salg af nye biler/år. Omorganisering trin 3 Udleveringsdiske med skuffesektioner til dele. Ved anvendelse af skuffer og lagerbakker i 400 og 600 mm dybe reoler er der behov for ca. 50 % mindre plads i området for små og mellemstore dele forhold til den tidligere lagringssystemer. Omorganisering trin 1 Omlægning til lokaliseringsteknik Ca. 30 % af reolenhederne falder bort Omorganisering trin 4 Udnyt ekstra plads optimalt med SSI SCHÄFER-mobilreoler kun i stueetagen. Kapacitetsstigning for reservedelslageret på over 80 %. Yderligere ledigt areal tilgængeligt til plukning eller tilbudsvarer. Mulighed for mezzaninareal på 350 m 2 for yderligere forsyning fra lageret af kundehjul. SSI SCHÄFER-kompaktlagerprincippet din investering i en fremtidssikret løsning Omorganisering trin 2 Ny opstilling af reoler Fremstilling af et sammenhængende frit areal Besparelsespotentiale ordreplukketid: % Analyse af 100 % af det totale fysisk forhåndenværende delelager HVER enkelt del tildeles en fast lagerplacering SSI SCHÄFER leverer et komplet indrettet lagersystem ALLE lagerpladser er mærkede Mærkningssystemet afstemmes efter virksomhedens nummersystem - optimal opkobling mod varestyringssystemet Omorganisering mulig uden at afbryde driften Systematikken kan overføres til nye delgrupper i eget regi ingen nye planlægningsomkostninger Nye lagersteder kan tildeles uafhængigt 8 9

6 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen Løsninger til bilbranchen Den traditionelle løsning Den fremtidssikrede løsning Den 3-etages hyldereolindretning i numerisk grupperet lagerinstallation SSI SCHÄFER-kompaktlager maksimal ydelse ved optimal lagerkoncentration Lagring af Lagring af dele dele Sammenligning af fakta i begge lagerinstallationer planlægningseksempel Basis for beregning af rumudnyttelsesindekset er det 3-etages anlæg 3-etages anlæg i numerisk grupperet lageropbygning Pladsbehov grundflade Byggehøjde Antal lagerpladser Udbygningsreserve 59 m mm artikler ingen Vareplaceringer/grundfladebehov Rumudnyttelsesindeks 144,1 100 % 10 Kompaktlager i 1 niveau med mulighed for udvidelse 42 m mm artikler 2. niveau (mezzanin) 202,4 140 % Realiseret udbygningsmulighed: Kompaktlager i 2 niveauer 53 m mm artikellokationer maksimalt udnyttet 320,8 220 % 11

7 Planlægningskoncepter og assistance ved planlægningen SSI SCHÄFER lokaliseringssystemet: Hurtigt sikkert pålideligt Flytning teori og praksis 4-trinskonceptet Trin 1: Konceptstudie som beslutningsgrundlag SSI SCHÄFER formidler på basis af kendte data på dele og karakteristika det faktiske pladsbehov for deleindretningen, understøttet af egen software, der er specielt udviklet til konceptstudiet. Således udvikles indretningskonceptet for det nye lager under hensyntagen til funktionskravene. Her nyder kunder godt af SSI SCHÄFER s mangeårige erfaring inden for intern logistik. Som en del af konceptstudiet inkluderer SSI SCHÄFER ligeledes personalebehov og realiseringsomkostninger. Det giver den nødvendige sikkerhed ved planlægningen! Trin 2: Intern logistik detailplanlægning Reservedelene tildeles en fast placering på lageret under hensyntagen til af de aktuelle og planlagte varemængder. Tildelingen tager alle karakteristika i betragtning, såsom datoer for delenes bevægelser. Specielle kundeønsker medtages dermed. Detailplanlægningen er grundlaget for realiseringen og basis for lagerflytningen. Trin 3: Fuld pakke realisering Lageret leveres og monteres inden for rammerne af SSI SCHÄFER s stramt fastsatte tidsplan med alle detaljer. Lageret leveres til tiden komplet med stregkoder og skiltning, klar til brug, uden af kunden behøver at gøre noget. Trin 4: Flytteplanlægning og support En flytning udgør en speciel udfordring. SSI SCHÄFER yder her den nødvendige støtte. Flytteplanlægningen og supporten omfatter forsorterede flyttelister og -etiketter, SSI SCHÄFERreturtransportbeholdere og andre transportmidler, samt flyttesupport med personlig understøttelse. Lokaliseringsplanlægningen danner basis for flytteplanlægningen Det betyder, at intet overlades til tilfældighederne. Afhentningen af delene er ligeså nøje fastlagt som transportmidlet og den senere lagerplacering. SSI SCHÄFER s retur-transportbeholdere er det ideelle transportmiddel. Flytningen omsættes til praksis ved hjælp af ved hjælp af it-support. Derved kan der straks reageres på nødvendige ændringer, der opstår i praksis. Aftagelige flytteetiketter følger med små- og mellemdelene hen til den nye hylde og hjælper til med at finde delene i startfasen. Senere kan etiketterne fjernes, således at kun den egentlige lokaliseringsidentifikation bliver siddende

8 Reolsystem R 3000 Reolsystem R 3000 R 3000 det fleksible hyldereolsystem til alle opgaver ved lagring af smådele, mellemstore og omfangsrige dele. En specielt solid reolrammekonstruktion til tilladte sektionsbelastninger på maks kg muliggør realisering af op til 4-etagers mezzaninkonstruktioner i op til 10 m højde. Takket være de mange kombinationsmuligheder med stålhylder i 5 reoldybder og 2 feltlængder samt løsninger med bærebjælker til lagring af omfangsrige dele samt hjul- og dæklogistik er R 3000 et yderst fleksibelt system, som kan udbygges til perfektion med sit omfattende tilbehør. Dette gør reolbårne mezzaninløsninger til økonomisk fordelagtig mulighed. SSI SCHÄFER er anerkendt verden over for kundeløsninger der giver maksimal effektivitet uanset kompleksiteten. Det gælder både for traditionelle reservedelslagre hos bilforhandlere og udstyr hos biludstyrsbutikker samt for processer i logistikcentre for genopfyldning

9 i Løsninger til bilbranchen Reolsystem R 3000 Indstikskonstruktion for hurtig montage Hyldelængde 994 og mm, Reoldybde 300, 400, 500, 600 og 800 mm, forskellige højder for en- og fleretages konstruktioner Lagring af små og mellemstore dele Rammeprofiler/profilmønster Gavlprofilernes flige og profilmønster muliggør fleksibel indretning af R 3000 med det omfattende sortiment af tilbehør i intervaller på 53 : 53 mm Aksebredde hyldebredde Dimension i mm Tilbygningssektion Lagring af store og omfangsrige dele, f.eks. skærme, udstødningsanlæg, støddæmpere eller ruder kræver reoler, der passer til disse deles form og størrelse. Vi tilbyder dem i to reoldybder og 3 højder dertil kommer omfattende tilbehør. Den helt lukkede reolstolpe med det nye, multivariable indstikssystem gør det muligt at hænge bærebjælker ind fra begge sider. En bærebjælkebro kan sikre ideel skånsom lagring af formdele mellem to reolsektioner, og også inden for reolgavlene. 53 Grundsektion Lagring af omfangsrige dele Opbygningen af reolen, senere supplering under drift og demontage sker problemløst og tidsbesparende. Stor bæreevne op til max kg pr. sektion Fleretages reolsystemer også mulighed for efterfølgende realisering Afslutningskappe Bagvæg På SSI SCHÄFER-hylden overlapper forkanten sidekanten. Sammen med ekstra svejsepunkter gør dette hylden særlig vridfast og bærestærk og sørger for ekstra stabilitet. Bøjlestangssæt Tværbjælke Gennemgående skillevægge KTRZ-bærebjælker S-hager Afslutningskappe Justeringsholder Hylder Etiketholder med etiket S tålplade lakeret sølvgrå eller galvaniseret 30 eller 40 mm høj til opdeling af reolsektioner i højde efter behov med slidser til indstik af skillevægge, slidsafstand 41 mm Stativrammer Hængeliste Bøjler Bærebjælke-bro Sidevæg Udstødningsholder Forkantliste Enkeltkantsbund med 6-lags sidekanter = N-model Bakkeskuffer Hylde Reolgavl med flige Udstødningshylde Bøjlepolstring Skuffer Træhylde Terodaem-indlæg Dobbeltkantsbund med 10-lags sidekanter = V-model Fløjdøre 16 Fritstående skillevægge Fritstående skillevæg Uniset Stålpaneler 17

10 Reolsystem R 3000 Fleretages reolsystemer Skitseoversigt over fritbærende og reolbærende mezzaninsystemer 2. mezzaninniveau Reolmezzanin som 1. mezzaninniveau Koncepter med fleretagesanlæg kan tilpasses alle lagerkrav. Småog meget små dele, store og omfangsrige dele, mellemstore dele og emballerede varer får ideelle lagersteder på snæver plads. Optimalt tilgængelig ad den korteste vej. Lagerplanlægning fra SSI SCHÄFER til fleretagesanlæg tilgodeser omsætningshyppighed og betjeningskomfort for maksimal økonomisk tilrettelæggelse af jeres processer. Dækreoler Reoler til omfangsrige dele Overdækket reolmezzanin i delesalg og værkstedsudlevering Fritbærende mezzanin i varemodtagelsen Stueetage Fælgereoler Hyldereoler fritstående Mobilreoler 3. mezzanin OKG mezzanin OKG mezzanin OKG mezzanin OKG mezzanin OKG mezzanin OKG Hyldereoler De formonterede reolgavle fås i forskellige højder til en- og fleretages udførelse. De opstilles på stedet og sikres med monterbare hylder eller tværbjælker og forstærkningskryds. En standard-mezzanin er mm høj ved en belægning på 30 mm, således at der også sikres nok frigang til montering af f.eks. sprinkler- og klimaanlæg, belysning osv. Hyldereoler med gennemgående reolstativer Reolsektionerne kan konstrueres med hylder eller tværbjælker på 994 og mm længde. Mezzaninhøjden kan frit vælges i intervaller på 26,5 og 53 mm. Gelændersluse Trappe 18 19

11 Reolsystem R 3000 Mezzaninkonstruktioner gelændere og palleafsætningssteder Trapper og trappegelændere E Mezzaningelændere er konstrueret yderst stabilt og udføres grundlæggende med rækværk, knæliste og fodpanel E Udleveringssteder og afspærringskæder er løsninger, der anbefales af de faglige organisationer E Skydeporte anvendes til udleveringssteder med kun ringe trafik E Gelændersluser alt efter transportruten er gelændere lukket foran eller bagved. Af hensyn til transportvejene er gelænderet lukket for eller bag. Lakeret RAL 1018 zinkgul E Standardbredder med folde- eller skydeporte 1.500/2.000 mm E Overflade sølvgrå lak, delvis galvaniseret. Mulighed for specielle farver Standardtrapper til fleretages reolmezzaninkonstruktioner tillader sikker og ubesværet passage og er yderst stabile. Kravene i DIN (ståltrapper) er dermed opfyldt. Alle trappetrin afsluttes overgangsfrit af sidevanger og er skruet sammen med dem. Alt efter mezzaninhøjde er det nødvendigt med ekstra afsatser. Der anvendes to forskellige trappemodeller alt efter individuelle behov og plads, der er til rådighed. E Trappetrin af hhv. dækplade eller dørkplade til rådighed E gennemgående gelænder ved trapper E Gelænderløsninger gennemtænkt ned til mindste detalje også ved overgangen fra trappe til mezzaningelænder E Overflade sølvgrå lak, delvis forzinket. Specielle farver mulige efter ønske Gelænder og udleveringssteder Standardtrapper til fleretages reolbårne mezzaninkonstruktioner 20 21

12 Reolsystem R 3000 Belysning Vareelevator BGR 234-retningslinjerne (tidligere ZH 1/428) kræver: Lagerindretninger skal belyses tilstrækkeligt og blændfrit. Belysningsinstallationerne skal være udført og arrangeret således, at de er beskyttet mod mekanisk beskadigelse. Den nominelle belysningsstyrke af den generelle belysning skal i en højde af 0,85 m over gulvet mindst være 100 lux. Ved større koncentrationsbehov, f.eks. ved smådelslagring og læseopgaver skal den nominelle belysningsstyrke mindst være 200 lux. Lys- og varmefølsomme lagervarer kan gøre det nødvendigt med afvigende forholdsregler. Lysstofarmatur Klammer Kabelrør af aluminium Bæreprofil til lysstofrør SSI SCHÄFER har skabt et specielt blændfrit belysningsprogram, som lever op til kravene til nominelle belysningsstyrker, som arbejdsplads-retningslinjerne kræver i alle områder af reolmezzaninindretningen. E Lamperne integreres i mezzaningulvenes bærekonstruktion og beskyttes dermed i vid udstrækning mod stødskader E Opstillingen på tværs af gangretningen skaber uforstyrret plads foran det øverste reolfag og lader lagermedarbejderen frit overskue lagervarerne E Alle bæreprofiler i mellemgangene er forberedt til optagelse af standardkabelrør PG 9/1 eller øvrigt installationsmateriale. SSI SCHÄFER anvender kun kompenserende lys E Nød- og ledebelysning i henhold til VDE 0108 og DIN 4844 og DIN 5035 del 5 kan efter ønske planlægges og installeres Vareelevatorer integreret i mezzaninkonstruktionen letter betjeningen af anlægget og sørger for uindskrænket adgang til alle lagerniveauer. De kan transportere laster på op til kg. Takket være den stabile fritstående rammekonstruktion i kompakt udførelse er pladsbehovet lille, og vareelevatoren kan næsten installeres overalt også efterfølgende. Modulsystemet betyder korte leveringstider og problemløs opbygning på stedet uden skære- eller svejsearbejde. 2 6 stoppositioner kan indrettes og udstyres med op til 12 adgangspunkter. Betjeningen sker med kalde- og sendestyring udefra. I elevatorstolen er der placeret et kontrolpanel med en nøglekontakt, der deaktiverer styring udefra. Den interne betjening udføres som dødmandsstyring. Elevatorskaktdørene opfylder brandforskrifterne DIN Sikkerhedskomponenter tillader montering over rum med underliggende personadgang. Ud over basismodellen udbydes en version, hvor uddannet personale følger de lastede varer. Dette er en fordel og betyder, at elevatorføreren kan spare tid og overflødig transport. Leuchtentrageprofil, vorbereitet Lysstofrør für Verkabelungsmaterial Blændingsbeskyttelse Vareelevatoren er EU-typeafprøvet i henhold til Maskindirektiv 98/37/EF bilag hos TÜV i München med typeprøvningscertifikatnummer EF Tekniske data Den stabile fritstående rammekonstruktion har pga. den kompakte udførelse et meget lille pladsbehov ved 2 6 stoppositioner med op til 12 adgangspunkter. En- eller tofløjede elevatorskaktdøre. Sikkerhedskomponenterne giver mulighed for montering over rum med personadgang B/ min. frigang Driftshastighed: Op til 0,22 m/s Løftehøjde: Op til mm (for basismodellen uden uddannet personale er specielle højder mulige) Elevatorstol, dimensioner: Elevatorstol b mm Elevatorstol t mm Elevatorstol h mm Lasteevne: 500 kg, 980 kg, kg, kg Elevatoren kan anvendes ved temperaturer ned til -28 C. Specialmål leveres bestilling. Loftsåbning b mm Loftsåbning t mm Løftehøjde 2 Højde i alt Dørhøjde = elevatorstolshøjde Løftehøjde 1 Grube Grube 22 23

13 Lagersystemer til lagring af dele Lagersystemer til lagring af dele Maksimal lagertæthed i smådelsafdelingen kombineres via den forskellighed, der er integreret i systemet opfindsomt med den størst mulige fleksibilitet i lagringen af omfangsrige dele. Såleds kan udfordringerne i form af trends mod strategier, der omfatter flere mærker, og bilproducenternes stærkt stigende udbudsmangfoldighed dækkes ind. SSI SCHÄFER tilbyder et bredt produktsortiment af specialtilbehør til de specielle krav, der spille til handlen med dele: Beholdere med variable opdelingsmuligheder kan takket være skuffeprincippets perfekt afstemte systemmål anvendes, hvorved overskueligheden og plukhastigheden på lageret øges. Integration af skuffer til høj belastning med inddelingsmateriale udvider sortimentet i nærheden af udleveringsdisken og forbedrer dermed afviklingen og øger hastigheden. En højfleksibel løsning til lagring af omfangsrige og voluminøse varer er hyldeskuffer af stål. De kan flyttes i reolen som en komplet enhed efter skuffeprincippet og tages efter behov let ud af reolfaget. Specialudformninger til overskuelig og komprimeret lagring af omfangsrige dele kan let udvikles ud fra det varierede standardprogram og hurtigt leveres efter ønske

14 Lagersystemer til lagring af dele Lagring af smådele og meget små dele Reservedelskasser For at udnytte lagerpladsen optimalt anvender man ved lagring af meget små dele reservedelskasser af forskellig størrelse. Herved udnyttes reoldybden effektivt via anvendelse af skillevægge. Reservedelskassernes mål skræddersys præcist efter reolsystemerne. Derved sikres det, at værdifuld lagerplads hverken spildes i reolens højde eller bredde. Etiketteringsmuligheder for alle rum samt reservedelskassernes skuffeprincip er derfor en selvfølge. Reservedelskasserne fås i stål, polypropylen eller polystyren med mulighed for etikettering og inddeling (en fordel på små og store lagre). Udførelse i ledende materialer kan bestilles. Hyldeskuffer og indsatskasser Yderligere en mulighed til lagring af smådele og løse varer er hyldeskufferne af stål, som kan inddeles flere gange i bredden med skillevægge. Hyldeskufferne hænges på hylderne eller placeres på bæreprofiler monteret på reolgavlenes flige. SSI SCHÄFER-indsatskasser af plast er optimale til lagring af meget små dele. Forskellige størrelser udbydes. Pladsen i skufferne udnyttes op til 100 %

15 Lagersystemer til lagring af dele Lagring af mellemstore dele og dele indpakket i folie Hylde inddelt med skillevæg Lagringen af mellemstore og emballerede dele sker udelukkende på hylder. Hylderne kan justeres i intervaller på 53 : 53 mm på begge sider af hylden uden brug af skruer. Lukkede kasseprofiler på begge langsider garanterer optimal vridfasthed for hylderne. Hylderne har slidser til inddeling med skillevægge med 41 mm s mellemrum. Her har du mulighed for at indplacere hhv. fritstående eller gennemgående skillevægge med forskellige mål Hylde med forkantliste Til løse varer findes der forkantlister i forskellig højde. Også bag- og sidevægsgitre kan problemløst monteres. Dimension i mm

16 Lagersystemer til lagring af dele Lagring af omfangsrige dele Til lagring af omfangsrige dele kan SSI SCHÄFER med R 3000 tilbyde det rigtige reolsystem. Om det så er motorhjelme, døre, kofangere osv., alt finder sin rette plads. Lagringen sker for det meste på tværbjælker, som ligeledes kan ophænges uden brug af skruer og justeres i intervaller på 53 : 53 mm. Tilpasning, selv til vanskelige deles positioner, er en selvfølge. Til hhv. inddeling og separering af enkelte karosseridele er tværbjælkerne perforeret til indsætning af shhv. skillestave og bøjler til karosseridele. Et metalbeskyttende terodaem-indlæg er desuden inkluderet i leveringsprogrammet. Leveringsomfanget kompletteres af reoler til lagring af ruder, hjul og fælge

17 Lagersystemer til lagring af dele Lagring af specialdele Komponenter med speciel udformning/hængende lagring SSI SCHÄFER konceptudvikler og leverer individuelle reolsystemer til lagring af specialdele. Hvad enten det er paller, specialbeholdere, kardanaksler, støddæmpere osv. til enhver lagervare finder vi en passende, fast lagerplacering til optimal understøttelse af en moderne edb-styret lagerstyring. Som systemproducent har vi mange fordele, som vores kunder kan nyde godt af fra planlægningen til udførelsen på stedet. Der er talrige varer, hvor hængende lagring anbefales af den pågældende producent af tekniske grunde. SSI SCHÄFER komponerer den ideelle løsning ud fra de mange forskellige eksisterende systemer. Vi går gerne ind i dine individuelle logistiske og lagertekniske udfordringer og udarbejder praktiske og anvendelsesspecifikke løsninger. Stil krav til os! 32 33

18 Lagersystemer til lagring af dele Natlig levering og modtagelse Det er absolut væsentligt for et velfungerende lager at der er gulvplads i varemodtagelsesområdet. Kun sådan sikres problemløs håndtering og midlertidig lagring af større mængder indkomne varer. Lagre med et stort antal ordrer kræver et vareudgangsområde med gennemløbsreoler til leveringer mv. Afkortning af ventetider danner grundlag for en fuldstændig serviceorientering og fokus på kundens ønsker. Endvidere er varemodtagelsen i praksis funktionsdygtig 24 timer i døgnet, fordi koncepter med natlig levering gør din virksomhed fleksibel. Rumafgrænsninger til natlig levering af konstruktionsstål med enkelt- eller dobbeltdøre hhv. skydedøre hører naturligvis til vores leveringsprogram. Den integrerede natlige leveringsordning fungerer om dagen som den centrale varemodtagelse med mulighed for udlevering til mezzaninniveauet. Ved mezzaninanlæg er mulighed for udlevering til de enkelte reolniveauer en fordel. Her har du valget mellem dobbeltdøre, skydegelænder eller en gelændersluse. Til lagring af varerne på de enkelte mezzaninniveauer bruges forskellige muligheder, f.eks. gaffeltruck eller simple vareelevatorer. Også her tilbyder SSI SCHÄFER komplette løsninger fra én leverandør. Pladsbesparende, intelligente gitterportsegmenter kan efter ønske også udføres som nedhængende forskydelige gitterelementer

19 Lagersystemer til lagring af dele Disk- og skuffesystemer De kortere afviklingstider stiller stigende krav til en meget fleksibel og dynamisk transport af dele fra servicevirksomheder, men også ved klassisk reservedelstransport. Samtidig er omfattende sortimenter med vidt forskellig omsætningshastighed tilgængelige med kortest mulige plukke- og transporttider for at leve op til de økonomiske krav. SSI SCHÄFER tilbyder integrerede disksystemer og skuffemoduler, som muliggør et meget højt lagertæthedsniveau og tilgængelighed praktisk taget uden transporttider. Diskenes overflader kan ud over en robust og funktionel standardudførelse tilpasses optimalt til specielle ønsker ved individuelt valg af pladematerialer og -former. Fuldstændig integration af arbejdsstationer er også mulig, ligesom placering af disksystem inde i et fleretages SSI SCHÄFER-mezzaninanlæger mulig

20 Lagersystemer til hjul- og dæklogistik Lagersystemer til hjulog dæklogistik Autoforretninger og forhandlere af bildele satser i stigende grad på helhedsservicekoncepter for at tilbyde deres kunder en merværdi og opnå en regelmæssig kontakt til virksomheden. Dertil kommer også serviceydelser så som indlagring af kundens dæk og fælge. SSI SCHÄFER tilbyder en i branchen unik mangfoldighed af løsninger til hjul- og dæklogistik: Både stationære systemer i et niveau eller fleretages mezzaninkonstruktioner inkl. de påkrævede tilførsels- og bortskaffelsessystemer samt mobile løsninger på basis af manuelle mobilreolanlæg i et niveau eller i 2 etager med integreret stålmezzanin. Dertil kommer, at R 3000-reolsystemets mange kombinationer muliggør dobbeltdybe indlagringsstrategier og betjening med elektriske reolbetjeningsenheder. Endvidere stammer alle relevante komponenter fra egen produktion. De mange referenceanlæg taler deres tydelige sprog SSI SCHÄFER konceptudvikler for dig på basis af dine konkrete anvendelses- og brugsscenarier det individuelle system, der er økonomisk og teknisk optimalt

21 Lagersystemer til hjul- og dæklogistik Løsninger til bilbranchen Dæklager stationært, 1 etage Aldrig har lagring af dæk og fælge været så enkel og praktisk. Fælgereol 400 mm 400 mm 300 mm Dækreol Fire sektionslængder, tre reolhøjder og mulighed for til enhver tid at lave enkeltreoler om til dobbelte eller dobbeltreoler om til enkelte, fleksibiliteten er integreret mm De specielt udformede hjul- og fælgetværbjælker hægtes ganske enkelt og uden skruer ind i de allerede formonterede reolgavle og afstiver reolkonstruktionen med deres specielle udformning. De enkelte niveauer kan altid justeres i intervaller på 53 : 53 mm. Således kan niveauerne helt præcist indstilles til de respektive hjul- og fælgstørrelser. Samtidig er der mulighed for, at ophænge hylder i hyldefligene og derved i vidt omfang udnytte reolens funktionsmuligheder. Lagring af kundedæk sammenligning af funktionsvarianter Ved konventionel lagring med faste reoler afses der mellem hver reol et adgangsområde til betjening. Det koster værdifuldt lagerrum. Derfor er mobilreoler mere rentable i det lange løb. Med mobilreoler er det kun nødvendigt med et enkelt adgangsområde. Reolenhederne sættes på lagervogne, og adgangsområdet fremkommer, når reolerne forskydes. Gevinsten på det værdifulde lagerrum løber op i op til 85 % ved 1-etages og over 100 % ved fleretages konstruktioner. Mobilt reolsystem SSI SCHÄFER foretrækker og anbefaler direkte, permanent adgang til hvert hjulsæt. Dobbeltdybe indlagringskoncepter realiseres ligeledes problemfrit, dog ligger de under for de systemspecifikke begrænsninger ved adgang til reolens øverste og underste lagerniveauer. De belastninger, medarbejderne udsættes for ved flytning af laster i ergonomisk dårlige stillinger, kan undgås ved valg af en dobbeltdyb løsning. Forbindelsesstykke til gavle Grundsektion 994 eller mm 31 mm Dæk- og fælgetværbjælker En skånende lagring af dæk og fælge sikres med den specielle tværbjælkeprofil fra SSI SCHÄFER Stationær Styreskinne Fast sokkel med dobbeltreolrække Betjeningsområde min. 750 mm Betjeningsområde Fast sokkel med dobbeltreolrække Betjeningsområde Fast sokkel med enkeltreoler Rumdybde Lagervogn med dobbeltreolrække Lagervogn med dobbeltreolrække Betjeningsområde Sporafstand Sporafstand Reolbredde Hovedgang Stopper Hovedgang Sokkelbredde Vognbredde min. 750 mm Vognbredde Rumbredde 40 Vognbredde Hovedgang Lagervogn med dobbeltreolrække Fast sokkel med enkeltreoler 540 min. 140 max. 180 Rumdybde Sokkel- og vognbredde Tilbygningssektion 994 eller mm Hovedgang Reolbredde min. 750 mm Reolbredde min. 750 mm Rumbredde 41

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Udgave 2/2013. Toptema Industri Automobil. 4 SMA: Klar til. 12 Volkswagen: soltidsalderen

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Udgave 2/2013. Toptema Industri Automobil. 4 SMA: Klar til. 12 Volkswagen: soltidsalderen Udgave 2/2013 Koncernmagasin Toptema Industri Automobil JYSK: Stort omdrejningspunkt i Østeuropa 4 SMA: Klar til 12 Volkswagen: 15 soltidsalderen Nye kasser i aktion www.ssi-schaefer.dk Leder Indhold Kære

Læs mere

Nr. 1 2012/20. Koncernmagasin. Toptema Handel Bilbranchen. Walgreens: Initiativet. Det kører som smurt. Effektiv plukning. www.ssi-schaefer.

Nr. 1 2012/20. Koncernmagasin. Toptema Handel Bilbranchen. Walgreens: Initiativet. Det kører som smurt. Effektiv plukning. www.ssi-schaefer. Nr. 1 2012/20 Koncernmagasin Toptema Handel Bilbranchen Walgreens: Initiativet 4 Solar Danmark A/S: 8 VW Automobile Leipzig: 12 Effektiv plukning Det kører som smurt www.ssi-schaefer.dk Gæsteleder Indhold

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.com. Nr. 26 Udgave 2/2015. Bilbranchen Toptema Fødevarer Logistikudbydere. 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel:

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.com. Nr. 26 Udgave 2/2015. Bilbranchen Toptema Fødevarer Logistikudbydere. 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel: Nr. 26 Udgave 2/2015 Koncernmagasin Bilbranchen Toptema Fødevarer Logistikudbydere Brose-koncernen: Innovativ vogntogsløsning uden gaffeltrucks 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel: 18 Højteknologisk logistikcenter

Læs mere

lagerindretning INSPIRATION og referencer

lagerindretning INSPIRATION og referencer lagerindretning INSPIRATION og referencer Konsulentydelser Ring til en af vore konsulenter som lytter til hvilke udfordringer du har. De tilbyder dig herefter gode råd via en kompetent dyb faglig indsigt

Læs mere

Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner

Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Sikker håndtering af farlige medier OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed

Læs mere

Toyota Material Handling Produktprogram

Toyota Material Handling Produktprogram Toyota Material Handling Produktprogram Gaffeltruck, service og løsninger www.toyota-forklifts.eu Stronger together Toyota Material Handling Europe (TMHE) er den europæiske del af Toyota Material Handling

Læs mere

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal.

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal. Materialhåndterings løsninger Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal. Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: næsten ubegrænset indlagring

Læs mere

Langebæk:log. Nænsomme robotter pakker grønt. Nyt pakkeanlæg. Produktion på tværs af landegrænser. Optimering af forsyningskæden. Ny mærkningsordning

Langebæk:log. Nænsomme robotter pakker grønt. Nyt pakkeanlæg. Produktion på tværs af landegrænser. Optimering af forsyningskæden. Ny mærkningsordning Produktion på tværs af landegrænser Nyt pakkeanlæg Optimering af forsyningskæden 1.250.000 m 3 lagerplads Nyt højlager til pibetobak Ny mærkningsordning for erhvervsejendomme Optimalt samspil mellem økonomi,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 4 maj 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET SYNSPUNKT

Læs mere

r Kite tens bog ArKiteKtenS Bog 2012

r Kite tens bog ArKiteKtenS Bog 2012 ArKiteKtenS Bog 2012 r Kite A k tens 2012 bog r Kite A k tens 2012 bog 2 Innovation er vejen til vækst Af Jens-Ole Nielsen, direktør Empatico Arkitektens Bog præsenterer 25 modige og innovative leverandører,

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Parat til en fremtid, der er begyndt.

Parat til en fremtid, der er begyndt. Intro Parat til en fremtid, der er begyndt. Møder man ID i dag, er vi en virksomhed, der på mange måder udlever både vores navn og vores mission om at levere profilbeklædning, der understreger virksomheders

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Gmdk 08 2012 FREMTIDENS BILINDRETNING. Systemet til professionelle fra professionelle... www.sortimo.dk

Gmdk 08 2012 FREMTIDENS BILINDRETNING. Systemet til professionelle fra professionelle... www.sortimo.dk Gmdk 08 2012 GloBelYst M FREMTIDENS BILINDRETNING Systemet til professionelle fra professionelle... FRA PIONER TIL FØRENDE FIRMA PÅ MARKEDET MOBILE SORTIMENTER FRA PIONER TIL FØRENDE PÅ MARKEDET Sortimos

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Linde MAGASINET. Ny salgsafdeling. Kunststof-Kemi Skandinavia. Wavin. Ny Linde reachtruck. Skanlog. DFDS Terminalen København. Hydro Aluminium Tønder

Linde MAGASINET. Ny salgsafdeling. Kunststof-Kemi Skandinavia. Wavin. Ny Linde reachtruck. Skanlog. DFDS Terminalen København. Hydro Aluminium Tønder Linde MAGASINET APRIL 2013 / 31. UDGAVE Ny salgsafdeling Kunststof-Kemi Skandinavia Wavin Ny Linde reachtruck Skanlog DFDS Terminalen København Hydro Aluminium Tønder NCN minitraktor Læs mere inde i bladet...

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 DK Vi har det passende telt til alle slags campingformer også til dig. Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed.

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere