Åbent Referat. til. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Susanne Bergmann, Ingvard Ladefoged, Arne Lindberg Callesen, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Anders Linde, Julie Gottschalk, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Holger Grumme Nielsen Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 282. Godkendelse af dagsorden Danmark på vippen - Formandsbeslutning Valg til Huslejenævn for Varde og Billund kommuner Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund kommuner Kommunegaranti vedr. udstilling i Tirpitz Revisionsberetning nr. 20 løbende revision Skema A - Lejerbo Kolding - Lundvej 130 i Varde Samspil mellem FUR og de politiske udvalg i Varde Kommune Cykelkommuneindsatser Julebelysning i Varde Kommune Ændring af overskrift i sagsfremstilling Partneskabsaftale mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune Orientering om vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i Fusion mellem Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S og navneændring af Esbjerg Forsyning A/S til DIN Forsyning A/S Fusion L90 og TAS Udpegning i forbindelse med fusion af L90/TAS Nedklassificering af veje Timebaseret byggesagsgebyr Forslag - Kommuneplantillæg for ridecenter ved Lønne Forslag - Lokalplan for ridecenter ved Lønne Forslag - Ny lokalplan for Varde midtby Udviklingsplan for Varde Syd Godkendelse af 2015 takster for Varde Forsyning A/S Ændring af betalingsvedtægten vedrørende særbidrag Ekspropriation af arealer til cykelsti langs Kærgårdvej Visionspolitik for infrastruktur Forslag til kommuneplantillæg - Helle Hallen Forslag til lokalplan - Helle Hallen Forslag til lokalplan for sommerhusområder ved Vejers Strand Side 656

3 312. Tillæg til Kommuneplan erhvervsområde i Ølgod Tillæg til Kommuneplan Dyrepark ved Nørre Nebel Lokalplan for et område til dyrepark ved Nørre Nebel Takster 2015: Ydelser på børn, unge og familie området efter serviceloven Ansøgning om lån til energiforbedring, Varde Museum Ansøgning - Lån eller tilskud, Blåvandshuk Bokseklub Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed Videreførelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners Tekniske Skole og Varde Kommune Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 657

4 282. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3301 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Mads Sørensen erklærede sig inhabil i punkt 299 Nedklassificering af veje. Bilagene vedrørende ejeraftale og vedtægter er blevet ændret til endelige i punkt 296 Fusion mellem Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S og navneændring af Esbjerg Forsyning A/S til DIN Forsyning A/S. Dagsorden godkendt. Side 658

5 283. Danmark på vippen - Formandsbeslutning Dok.nr.: 6793 Sagsid.: 14/14004 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Borgmesteren har, på vegne af Byrådet, tiltrådt medlemskab af Danmark på Vippen. Foreningen Danmark på Vippen er en realitet efter den stiftende generalforsamling i Middelfart torsdag 30. oktober Der er tale om en bred alliance mellem virksomheder, organisationer og kommuner. Medlemmerne i foreningen har det samme mål: at skabe et Danmark i balance og dermed et rigere og mere sammenhængende Danmark. Alene stifter-kommunerne repræsenterer over en halv million borgere. Danmark på Vippen skal bl.a. sikre, at ubalance og konsekvenserne heraf, kan diskuteres på et solidt og faktabaseret grundlag. Gode rammevilkår for bosætning og erhvervsudvikling som fundamentale forudsætninger for fortsat udvikling og vækst i hele landet til gavn for hele samfundet er teser, som skal undersøges nærmere på en ny måde. Samtidig skal land- og yderkommunernes rammer undersøges. Det handler om at sikre, at væksten ikke bare finder sted i København og Aarhus-området, men kan spire og gro i hele landet. Det er der enorme samfundsmæssige gevinster ved, som vil gavne hele befolkningen. De stiftende medlemmer af Danmark på Vippen er: Landdistrikternes Fællesråd, Sønderborg Kommune, Hjørring Kommune, Lolland Kommune, Struer Kommune, Lemvig Kommune, Varde Kommune, Ikast-Brande Kommune, Slagelse Kommune, Danske Andelskassers Bank, Lollands Bank, Frøs Herreds Sparekasse, Vestjysk Bank, og Jøp, Ove & Myrthu Vest. Økonomi Medlemskab af Danmark på Vippen koster årligt kr. Beløbet finansieres af Direktionens Tværfaglige Ad Hoc Pulje. Bilag: 1 Åben Vedtægter for Danmark på Vippen.pdf /14 Anbefaling Formandsbeslutningen fremsendes til orientering for Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Medlemskabet gælder det første års medlemskab. Fremtidig medlemskab skal drøftes i Økonomiudvalget Side 659

6 Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Orienteringen taget til efterretning. Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt Side 660

7 284. Valg til Huslejenævn for Varde og Billund kommuner Dok.nr.: 6651 Sagsid.: 06/412 Initialer: guny Åben sag Sagsfremstilling Følgende er valgt til Huslejenævnet indtil 31. december 2014: Medlemmer: Alex Duus, Varde (repr. for udlejer) Anna Marie Nissen (repr. for lejer) Suppleanter: Jørn Duus, Varde Jan Bro, Esbjerg Sekretariatet har i den anledning indrykket en annonce i Varde Ugeavis og i Midtjysk Ugeblad samt Billund Ugeavis i uge 40 og 41, hvor lejerforeninger og private udlejere opfordres til at komme med indstillinger for perioden 1. januar december Udlejersiden har indstillet følgende: Medlem Suppleant Anbefales af Hans Jørgen Svanholt Danske udlejere (Formand for udlejer-foreningen Esbjerg) Gert Lindberg Ansøgningen fra pgl. er indkommet den 4. november, efter fristens udløb Lejersiden har indstillet følgende: Medlem Suppleant Anbefales af Per Marfelt Anna Marie Nissen LLO Kolding Cand Jur. Kathrin Siim Sørensen Lars Winther Dohn LLO Esbjerg Formand Johan Evensen er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december P.t. er der ingen suppleant. Forvaltningens vurdering For udlejersiden indstiller forvaltningen Hans Jørgen Svanholt som medlem og Gert Lindberg som suppleant, idet det er de eneste ansøgningere. For lejersiden indstiller forvaltningen Per Marfelt som medlem og Anna Marie Nissen som suppleant, idet de bor tættest på. Anna Marie Nissen har tilkendegivet, at hun er villig til at være suppleant. Retsgrundlag Boligreguleringslovens kap. VI Side 661

8 Økonomi Der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af nævnet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at Hans Jørgen Svanholt vælges som medlem for udlejersiden og Gert Lindberg som suppleant for perioden 1. januar december 2018 at Per Marfelt vælges som medlem for lejersiden og Anna Marie Nissen vælges som suppleant for perioden 1. januar december Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt. Side 662

9 285. Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund kommuner Dok.nr.: 6649 Sagsid.: 06/412 Initialer: guny Åben sag Sagsfremstilling Følgende er valgt til Beboerklagenævnet indtil 31. december 2014: Medlemmer: Suppleanter: Frank Lund, Varde (repr. for udlejer) Nis Chr. Sørensen, Grindsted Anna Marie Nissen, Varde (repr. for lejer) Arne Hansen, Kolding Nævnets sekretariat har i skrivelse af 24. september 2014 anmodet de almene boligorganisationer i Varde og Billund Kommuner samt Lejernes Landsorganisation om at indstille medlem og suppleant for perioden 1. januar december Udlejersiden har indstillet følgende: Medlem Suppleant Anbefalet af John Jacobsen (Esbjerg Almennyttige Boligselskab) Frank Lund Grindsted Boligforening Domea Elin Lund Mensel Torben M. Knudsen AAB, Varde Tonny Bodilssøn Bovia (ingen indstillinger) (ingen indstillinger) VBA Lejersiden har indstillet følgende: Medlem Suppleant Anbefales af Anders Bækby Anna Marie Nissen LLO Kolding Jens Walther Kyhn Hans Kristian Agerup LLO Esbjerg Formand Johan Evensen er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december P.t. er der ingen suppleant. Forvaltningens vurdering For udlejersiden indstiller forvaltningen Elin Lund Mensel som medlem og Torben M. Knudsen som suppleant, idet de bor inden for kommunen. For lejersiden indstiller forvaltningen Jens Walther Kyhn som medlem og Anna Marie Nissen som suppleant, idet de bor tættes på. Anna Marie Nissen har tilkendegivet at hun er villig til at være suppleant. Retsgrundlag Almenlejelovens kap. 17. Side 663

10 Økonomi Der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af nævnet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at Elin Lund Mensel vælges som medlem for udlejersiden og Torben M. Knudsen som suppleant for perioden 1. januar december 2018 at Jens Walther Kyhn vælges som medlem for lejersiden og Anna Marie Nissen som suppleant for perioden 1. januar december Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt. Side 664

11 286. Kommunegaranti vedr. udstilling i Tirpitz Dok.nr.: 6814 Sagsid.: 13/11947 Initialer: FLKA Åben sag Sagsfremstilling Projektering af Museumscenter Blåvand er i fuld gang og første spadestik forventes taget i december Efter planen skal byggeriet stå færdig i april/maj 2016 for at museet kan indrette udstillingerne inden åbningen i efteråret 2016 eller foråret For at udstillingerne kan være klar til opstilling til disse datoer, er arbejdet allerede her i 2014 begyndt. Til finansiering af udstillingerne har museet siden efteråret 2013 været i dialog med en række store fonde, der kunne forventes at ville bidrage til udstillingerne. Der har foreløbig være positive tilbagemeldinger fra tre store fonde, mens der afventes svar fra yderigere tre. Helt konkret har Augustinus Fonden primo november 2014 givet tilsagn om 10 mio.kr. til Atlantvold-udstillingen. Arbejdet med at skabe ekstern finansiering til det samlede udstillingsbudget på ca. 33 mio.kr. fortsætter. Det er almindelig praksis, at tilskuddet fra de store fonde først udbetales, når projektet er afsluttet (i dette tilfælde når udstillingerne åbner), hvorfor der er behov for en mellemfinansiering og derfor har museet brug for et byggelån, indtil byggeriet står færdigt. Museet søger derfor om en kommunegaranti til et byggelån hos KommuneKredit til brug for indretning m.v. af udstillingerne. Byggelånet vil blive indfriet efterhånden, som udstillingerne åbner dog med en maksimal løbetid på 5 år. Låneperioden forventes at blive med et vekslende likviditetsbehov på i alt knap 33 mio. kr. Der forventes følgende udgiftsflow: Saldo Indtil december halvår halvår halvår halvår halvår Museumsdirektøren oplyser, at der ikke vil blive afholdt større udgifter til udstillingerne end nødvendigt for at kunne præsentere en eller flere udstillingsmodeller for de enkelte fonde, før der foreligger et godkendt økonomisk tilsagn. Det videre arbejde med udstillingerne vil blive afpasset til størrelsen på tilsagnet. Side 665

12 Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Museet har behov for kommunegarantien til det ønskede byggelån for at kunne påbegynde og færdiggøre udstillingerne til åbningen. Retsgrundlag Lånebekendtgørelse nr af 17. december 2013 Økonomi Den stillede kommunegaranti påvirker ikke kommunens låneramme. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, At Varde Byråd godkender, at Varde Museum optager et lån i Kommunekredit på maksimalt 33 mio. kr. med den krævede kommunegaranti At trækket på ovennævnte lån ikke må overstige det maksimale tilsagn fra diverse fonde Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt. Side 666

13 287. Revisionsberetning nr. 20 løbende revision 2014 Dok.nr.: 6809 Sagsid.: 14/6112 Initialer: JOBR Åben sag Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 20 vedrørende løbende revision af regnskabet for 2014 til Varde Byråd. Revisionens resultater er afrapporteret til den administrative ledelse i møde den 12. november På mødet udtrykte BDO stor tilfredshed med det materiale, som fremlægges for revisionen. Af beretningens side 392 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som Byrådet skal træffe afgørelse om. Såvel beretning som Byrådets behandling og afgørelse skal efterfølgende sendes til Tilsynsmyndigheden. Revisionsberetningen indeholder konklusioner indenfor følgende hovedområder: Regnskabsføring og interne kontroller Løn og personaleområdet Det administrative område støtte til politiske partier Løbende forvaltningsrevision, servicekontrakter på ældreområdet Revision af de sociale områder med statsrefusion. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen giver en god tilbagemelding til Varde Kommune på den udførte revision og de konklusioner, som revisionen har resulteret i. Retsgrundlag Styrelsesloven. Bekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2014 om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. Bilag: 1 Åben Revisionsberetning vedr. løbende revision 2014 nr. 20.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen tager beretningen til efterretning, og fremsender den til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Direktionen den Fraværende: Bent Peter Larsen Anbefalingen godkendt. Side 667

14 Beslutning Økonomiudvalget den Revisionsberetningen taget til efterretning. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Orienteringen taget til efterretning. Side 668

15 288. Skema A - Lejerbo Kolding - Lundvej 130 i Varde Dok.nr.: 6805 Sagsid.: 14/13883 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Lejerbo Kolding søger i mail den 11. november 2014 om Varde kommunes godkendelse af Skema A for et projekt med opførelse af 17 almene familieboliger. Lejerbo, Kolding er bygherre på projektet og der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at etablere en ny boligorganisation. Boligerne opføres som energi 0 boliger i 2 etager, med et lejlighedsgennemsnit på 102 m2. Boligerne opføres som 3 eller 4 rumsboliger, idet boligerne gøres fleksible, i forhold til skillevægge. Byggeriet opføres i vedligeholdelsesfrit materiale med pudsede facader og gavle eller skifterbeklædning. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr., der finansierers efter almen boliglovens regler med 88 % realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Byggeriet forventes igangsat den 1. april 2015, og med forventet indflytning den 31. marts Varde Kommunes godkendelse omfatter: Godkendelse af skema A med en samlet anskaffelsessum på kr. Godkendelse af kommunalt grundkapitallån på kr. Godkendelse af kommunal garanti som er foreløbig opgjort af BRF-Kredit som vejledende til at udgøre 68,17 % af realkreditlånet. Endelig garantibeløb fastsættes endeligt i forbindelse med byggeregnskabets godkendelse (skema C) Huslejen er foreløbig beregnet til 898 pr. m2, svarende til gennemsnitlig kr. pr. måned. Niveauet for huslejen ligger over gennemsnittet for lignende boliger i Varde, men med en væsentlig forventet besparelse til energiudgifter, vil boligerne fortsat være attraktive som familieboliger. Projektet for energi 0 boliger forventes at give en væsentlig besparelse på varme og varmt vand i forhold til en traditionel bolig og forbruget til varme og varmt vand pr. bolig kan opnå en besparelse på ca kr. pr/mdl. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at projektet opfylder de kriterier, der er fastsat i Strategien for Almene Boliger i Varde Kommune og at projektet kan opføres indenfor den gældende lokalplan for området. Side 669

16 Økonomiudvalget har den 30. september 2014 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 3,3 mio. kr. til Lejerbo om opførelse af 17 almene familieboliger, opført som energi 0 huse på Lundvej. Retsgrundlag Lov om almene boliger m.v. Støttebekendtgørelsen Økonomi Økonomi for projektet: Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger Gebyrer Anskaffelsessum incl. gebyrer Skema A kr kr kr kr kr. Varde kommune opkræver 2,5 i støttesags gebyr, svarende til kr. Finansiering af byggeriet Beboerindskud 2 % Kommunalt grundkapitallån 10 % Kreditforeningslån 88 % I alt Skema A kr kr kr kr. Endvidere overholdes rammebeløbet for støttet byggeri på kr. pr. m2. Høring Byggeriet er omfattet af Lokalplan 20 for et område til boligformål ved Lundvej i Varde. Området er udlagt til lav-tæt bebyggelse jf. lokalplanen og kan opføres i 2 etager. Der vil kunne gives tilladelse til projektet med mindre tilpasninger af projektet. Bilag: 1 Åben VS: Skema A indberetning på Lundvej - Præsentation nyeste.pdf /14 2 Åben VS: Skema A indberetning på Lundvej - Beliggenhedsplan.pdf /14 3 Åben VS: Skema A indberetning på Lundvej - Følgebrev skema A.docx /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Skema A for opførelse af 17 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på kr. godkendes at den foreløbige husleje på 898 kr. pr m2 godkendes at Varde Kommune stiller kommunegaranti på ca. 68,17 % af anskaffelsessummen, som er foreløbig beregnet af Realkredit at Varde Kommune yder et grundkapitallån på kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen Side 670

17 at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt. Side 671

18 289. Samspil mellem FUR og de politiske udvalg i Varde Kommune Dok.nr.: 6806 Sagsid.: 14/14222 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra FUR, borgmester og viceborgmestre har udarbejdet oplæg til fremtidigt samarbejde mellem Udviklingsrådene og Varde Kommune. Oplægget blev behandlet på dialogmøde den 17. november Det foreslås, at der afholdes et årligt møde mellem Varde Byråd og de 9 udviklingsråd, ligesom der afholdes et dialogmøde mellem resortudvalget og FUR. FUR foreslår endvidere, at Økonomiudvalget fremover bliver resortudvalg. Bilag: 1 Åben Oplæg om fremtidig organisering af samspillet mellem FUR og de politiske udvalg i Varde Kommune1.docx /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomudvalget, at møderne afvikles i overensstemmelse med det udarbejdede oplæg, og at der tages stilling til hvilket udvalg der fremover er resortudvalg. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at møderne afvikles i overensstemmelse med det udarbejdede oplæg, og at Økonomiudvalget fremover er resortudvalg Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 672

19 290. Cykelkommuneindsatser Dok.nr.: 6826 Sagsid.: 14/6244 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I maj 2014 fik Varde Kommune prisen som Årets Cykelkommune I den forbindelse besluttede Direktionen, at der skulle etableres en projektgruppe som skulle arbejde med beskrivelse af cykelindsatser i hele kommunen. Projektgruppen etablerede forskellige arbejdsgrupper som skulle arbejde med projekter under følgende overskrifter: Bosætning Børn og unge Fritid og Kultur Erhverv og Turisme Sundhed (herunder ældreområdet) Naturformidling. Arbejdsgrupperne fik til opgave at udarbejde 1-2 indsatser med deadline den 6. oktober Dette for at vi kan igangsætte indsatser allerede i det år, hvor vi er Cykelkommune. Der vil herefter arbejdes videre i grupperne med de mange ideer der er fremkommet til cykelindsatser i Varde Kommune. Alle arbejdsgrupper har nu fremsendt de aftalte første indsatser, som er samlet i et katalog sammen med beskrivelse af økonomien. Det giver mulighed for at prioritere indsatserne og skabe overblik over hvor langt de kr., som i første omgang er godkendt til projekterne, rækker. Der er ønsker til indsatser som fremsendes til Byrådets Udviklingspulje, da det er større indsatser som ikke kan finansieres af de afsatte kr. Oprindeligt blev der søgt om kr. hvoraf de kr. blev godkendt af Byrådet og de resterende kr. skulle medtages i budget 2015 ønskerne. De resterende kr. blev ikke en del af budget 2015, og de kr. som Byrådet bevilligede i 2014, rækker ikke til de mange indsatser der er beskrevet i vedhæftede katalog. Der søges derfor om kr. fra Byrådets Udviklingspulje, så alle de indsatser der er udarbejdet på nuværende tidspunkt, kan realiseres i Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de mange indsatser som er udarbejdet på tværs af alle forvaltningsområder, vil gøre en forskel i kommunen og kan medvirke til at brande Varde Kommune som en aktiv cykelkommune, med fokus på sundhed og naturen som kilde til gode cykeloplevelser. Samtidig vil vi kunne imødekomme den udvikling der er på turistområdet om aktive ferier, hvor flere turister enten kommer cyklende til kommunen eller har cyklen med. Side 673

20 Sidst vil brug af el-cykler i virksomheden Varde Kommune kunne medvirke til at nedbringe forbrug af fossile brændstoffer, hvilket vil være i tråd med kommunens fortsatte certificering som Grøn Transport Kommune. De nedsatte arbejdsgrupper vil arbejde videre med de beskrivelser af de sidste indsatser, og styregruppen vil mødes og samle op i starten af Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Der søges om kr. fra Byrådets Udviklingspulje. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Katalog med arbejdsgruppernes ideer /14 2 Åben Øko overblik /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der finansieres kr. i 2015 af Byrådets udviklingspulje til cykelindsatser som beskrevet i bilag, at der arbejdes videre med de sidste indsatser i arbejdsgrupperne, og at der udarbejdes en kommunikationsplan for cykelindsatserne i Årets Cykelkommune Beslutning Direktionen den Fremsendes med anbefalingen til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen godkendt med den bemærkning, at visionen tænkes ind i indsatserne. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 674

21 291. Julebelysning i Varde Kommune Dok.nr.: 6815 Sagsid.: 14/12836 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Varde Handel har ønsket en ny julebelysning, og har haft opgaven i udbud. Det bedste tilbud er, sammenlignet med den eksisterende julebelysning, en mere energivenlig løsning, som vil betyde, at energiforbruget nedbringes med mindst kwh i 2014 og de fremtidige år. Energiudgiften finansieres af Varde Kommune. Den nye belysningsaftale indeholder en dobbelt betaling det første år på kr. og kr. de efterfølgende år. Varde Handel har svært ved at finansiere denne dobbelte udgift det første år og søger således om kommunal medfinansiering på kr. ud af de kr. De efterfølgende år vil Varde Handel kunne finansiere ordningen via deres afsatte budget. Kommunens medfinansiering kan delvist finansieres ved de nedbragte driftsudgifter ved den nye mere energivenlige belysning. Forvaltningens vurdering Julebelysning har en vigtig betydning for handelslivet i Varde Kommune, eftersom dette er med til at skabe en hyggelig ramme for julehandlen til glæde for borgere og besøgende i Varde Kommune. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi Hvis der afsættes kr. som kommunal medfinansiering af udgifterne til julebelysning i 2014, forventes denne udgift at kunne være tilbagebetalt efter 16,8 år som følge af en reduktion i el-udgifterne (se beregninger i vedlagte bilag). Hvis der afsættes kr. som kommunal medfinansiering af udgifterne til julebelysning i 2014, forventes denne udgift at kunne være tilbagebetalt efter 8,4 år som følge af en reduktion i el-udgifterne (se beregninger i vedlagte bilag). Bilag: 1 Åben Beregninger vedr. julebelysning /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der bevilges kr. som medfinansiering af udgifterne til julebelysning i Udgifterne finansieres via en reduktion i det eksisterende budget til energiudgifterne. Beslutning Direktionen den Side 675

22 Anbefalingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Varde Handel bevilges et lån på kr. med tilbagebetaling over 7 år. Lånet er rentefrit på grund af den kommunale reduktion af det eksisterende budget til energiudgifter. at Teknisk Forvaltning anmodes om at udarbejde principper for julebelysning gældende hele kommunen. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 676

23 292. Ændring af overskrift i sagsfremstilling Dok.nr.: 6794 Sagsid.: 14/14004 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 4. november 2014 Varde Kommunes vision 2030, Varde Kommune i ét med naturen. I forhold til visionen skal der bl.a. udarbejdes en specificeret drejebog for den videre proces, der omsætter visionen til den daglige drift, ligesom der skal arbejdes innovativt med afsæt i visionen. Med henblik på at indtænke visionen som en naturlig del af sagsfremstillingen, foreslås det at ændre overskriften Sundhedskonsekvensvurdering til Konsekvens i forhold til visionen. Det skal pointeres, at der stadig skal tænkes sundhedskonsekvenser ind i sagsfremstillingen hvor det er relevant dog uden selvstændig overskrift. Forvaltningens vurdering Der skal stadig tænkes sundhedskonsekvenser ind i sagsfremstillingen, men vurderingen er, at det efterhånden har bundfældet sig hos den enkelte sagsbehandler, hvorimod visionen først skal implementeres nu. Økonomi Ændringen vil kunne gennemføres indenfor kommunens klippeaftale med Formpipe. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at godkende ændring af overskift i sagsfremstillingen. Beslutning Direktionen den Fraværende: Bent Peter Larsen Fremsendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Side 677

24 Anbefalingen godkendt. Side 678

25 293. Partneskabsaftale mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune Dok.nr.: 6810 Sagsid.: 12/2252 Initialer: joni Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 6. marts 2012 partnerskabsaftalen mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune. Aftalen bygger på indsatsområderne Erhvervsservice til nuværende og kommende virksomheder Varde er Danmarks bedste kystferiedestination Innovation og viden Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Forvaltningens vurdering Den indgåede aftale består af en partnerskabsaftale med tilhørende resultatkontrakt. Det har vist sig, at det i fællesskab fastlagte ambitionsniveau for opfølgning på aftalen ikke skaber værdi, svarede til de medgåede ressourcer. Derfor har parterne aftalt, at der indgås en ny partnerskabsaftale, der i højere grad følger Varde Erhvervs- og Turistråds årscyklus. På det grundlag er der udarbejdet et nyt forslag til partnerskabsaftale, der er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Den ny partnerskabsaftale indgås for at sikre vækst og fremme: Skabelsen af nye arbejdspladser, antallet af iværksættere og tiltrækningen af turister Innovations- og udviklingsarbejdet mellem Varde Kommune og private erhvervsaktører Udmøntningen af Varde Kommunes visionspolitik for Erhverv og beskæftigelse med tilhørende strategier Partnerskabsaftalen indeholder de samme overordnede indsatsområder som den nuværende aftale. Den nye opfølgning på partnerskabsaftalen følger denne årscyklus: Varde Erhvervs- og turistråd udarbejder i efteråret en handlingsplan og et budget til foreningens bestyrelse, der i foråret følges op med beretning og regnskab for det forgangne år. Med afsæt i Byrådets godkendelse af Varde Erhvervs- og turistråds handleplan og budget for udmøntningen af de kommunale interesser frigives den kommunale bevilling. Tilsvarende godkendes Varde Erhvervs- og turistråds beretning og regnskab, hvad angår de kommunale interesser, af byrådet. Varde Kommune og Varde Erhvervs- og turistråd har kvartalsvise møder med det mål gensidigt at sikre koordinering af interesser og mål. Det er forvaltningens vurdering, at den nye aftale smidiggør samarbejdet mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune, og samtidig imødekommer kommunens behov i det løbende samarbejde. Side 679

26 Retsgrundlag Lov om erhvervsfremme Økonomi Der sker ingen ændring af det af byrådet godkendte tilskud til Varde Erhvervs- og Turistråd. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Partnerskabsaftale mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune gældende pr. 1. januar /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet at godkende at den i 2012 indgåede partnerskabsaftale med Varde Erhvervs- og turistråd erstattes med en ny partnerskabsaftale der træder i kraft pr. 1. januar 2015 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at den i 2012 indgåede partnerskabsaftale med Varde Erhvervs- og turistråd erstattes med en ny partnerskabsaftale der træder i kraft pr. 1. januar at der holdes et årligt dialogmøde mellem Varde Erhvervs- og Turistråd og Økonomiudvalget med henblik på evaluering af indsatsområder. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 680

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere