Åbent Referat. til. Byrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Byrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Susanne Bergmann, Ingvard Ladefoged, Arne Lindberg Callesen, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Anders Linde, Julie Gottschalk, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Holger Grumme Nielsen Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anna Ellesgaard

2 Indholdsfortegnelse Side 282. Godkendelse af dagsorden Danmark på vippen - Formandsbeslutning Valg til Huslejenævn for Varde og Billund kommuner Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund kommuner Kommunegaranti vedr. udstilling i Tirpitz Revisionsberetning nr. 20 løbende revision Skema A - Lejerbo Kolding - Lundvej 130 i Varde Samspil mellem FUR og de politiske udvalg i Varde Kommune Cykelkommuneindsatser Julebelysning i Varde Kommune Ændring af overskrift i sagsfremstilling Partneskabsaftale mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune Orientering om vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i Fusion mellem Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S og navneændring af Esbjerg Forsyning A/S til DIN Forsyning A/S Fusion L90 og TAS Udpegning i forbindelse med fusion af L90/TAS Nedklassificering af veje Timebaseret byggesagsgebyr Forslag - Kommuneplantillæg for ridecenter ved Lønne Forslag - Lokalplan for ridecenter ved Lønne Forslag - Ny lokalplan for Varde midtby Udviklingsplan for Varde Syd Godkendelse af 2015 takster for Varde Forsyning A/S Ændring af betalingsvedtægten vedrørende særbidrag Ekspropriation af arealer til cykelsti langs Kærgårdvej Visionspolitik for infrastruktur Forslag til kommuneplantillæg - Helle Hallen Forslag til lokalplan - Helle Hallen Forslag til lokalplan for sommerhusområder ved Vejers Strand Side 656

3 312. Tillæg til Kommuneplan erhvervsområde i Ølgod Tillæg til Kommuneplan Dyrepark ved Nørre Nebel Lokalplan for et område til dyrepark ved Nørre Nebel Takster 2015: Ydelser på børn, unge og familie området efter serviceloven Ansøgning om lån til energiforbedring, Varde Museum Ansøgning - Lån eller tilskud, Blåvandshuk Bokseklub Takster 2015 Udvalget for Social og sundhed Videreførelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners Tekniske Skole og Varde Kommune Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 657

4 282. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3301 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Mads Sørensen erklærede sig inhabil i punkt 299 Nedklassificering af veje. Bilagene vedrørende ejeraftale og vedtægter er blevet ændret til endelige i punkt 296 Fusion mellem Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S og navneændring af Esbjerg Forsyning A/S til DIN Forsyning A/S. Dagsorden godkendt. Side 658

5 283. Danmark på vippen - Formandsbeslutning Dok.nr.: 6793 Sagsid.: 14/14004 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Borgmesteren har, på vegne af Byrådet, tiltrådt medlemskab af Danmark på Vippen. Foreningen Danmark på Vippen er en realitet efter den stiftende generalforsamling i Middelfart torsdag 30. oktober Der er tale om en bred alliance mellem virksomheder, organisationer og kommuner. Medlemmerne i foreningen har det samme mål: at skabe et Danmark i balance og dermed et rigere og mere sammenhængende Danmark. Alene stifter-kommunerne repræsenterer over en halv million borgere. Danmark på Vippen skal bl.a. sikre, at ubalance og konsekvenserne heraf, kan diskuteres på et solidt og faktabaseret grundlag. Gode rammevilkår for bosætning og erhvervsudvikling som fundamentale forudsætninger for fortsat udvikling og vækst i hele landet til gavn for hele samfundet er teser, som skal undersøges nærmere på en ny måde. Samtidig skal land- og yderkommunernes rammer undersøges. Det handler om at sikre, at væksten ikke bare finder sted i København og Aarhus-området, men kan spire og gro i hele landet. Det er der enorme samfundsmæssige gevinster ved, som vil gavne hele befolkningen. De stiftende medlemmer af Danmark på Vippen er: Landdistrikternes Fællesråd, Sønderborg Kommune, Hjørring Kommune, Lolland Kommune, Struer Kommune, Lemvig Kommune, Varde Kommune, Ikast-Brande Kommune, Slagelse Kommune, Danske Andelskassers Bank, Lollands Bank, Frøs Herreds Sparekasse, Vestjysk Bank, og Jøp, Ove & Myrthu Vest. Økonomi Medlemskab af Danmark på Vippen koster årligt kr. Beløbet finansieres af Direktionens Tværfaglige Ad Hoc Pulje. Bilag: 1 Åben Vedtægter for Danmark på Vippen.pdf /14 Anbefaling Formandsbeslutningen fremsendes til orientering for Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Medlemskabet gælder det første års medlemskab. Fremtidig medlemskab skal drøftes i Økonomiudvalget Side 659

6 Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Orienteringen taget til efterretning. Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt Side 660

7 284. Valg til Huslejenævn for Varde og Billund kommuner Dok.nr.: 6651 Sagsid.: 06/412 Initialer: guny Åben sag Sagsfremstilling Følgende er valgt til Huslejenævnet indtil 31. december 2014: Medlemmer: Alex Duus, Varde (repr. for udlejer) Anna Marie Nissen (repr. for lejer) Suppleanter: Jørn Duus, Varde Jan Bro, Esbjerg Sekretariatet har i den anledning indrykket en annonce i Varde Ugeavis og i Midtjysk Ugeblad samt Billund Ugeavis i uge 40 og 41, hvor lejerforeninger og private udlejere opfordres til at komme med indstillinger for perioden 1. januar december Udlejersiden har indstillet følgende: Medlem Suppleant Anbefales af Hans Jørgen Svanholt Danske udlejere (Formand for udlejer-foreningen Esbjerg) Gert Lindberg Ansøgningen fra pgl. er indkommet den 4. november, efter fristens udløb Lejersiden har indstillet følgende: Medlem Suppleant Anbefales af Per Marfelt Anna Marie Nissen LLO Kolding Cand Jur. Kathrin Siim Sørensen Lars Winther Dohn LLO Esbjerg Formand Johan Evensen er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december P.t. er der ingen suppleant. Forvaltningens vurdering For udlejersiden indstiller forvaltningen Hans Jørgen Svanholt som medlem og Gert Lindberg som suppleant, idet det er de eneste ansøgningere. For lejersiden indstiller forvaltningen Per Marfelt som medlem og Anna Marie Nissen som suppleant, idet de bor tættest på. Anna Marie Nissen har tilkendegivet, at hun er villig til at være suppleant. Retsgrundlag Boligreguleringslovens kap. VI Side 661

8 Økonomi Der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af nævnet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at Hans Jørgen Svanholt vælges som medlem for udlejersiden og Gert Lindberg som suppleant for perioden 1. januar december 2018 at Per Marfelt vælges som medlem for lejersiden og Anna Marie Nissen vælges som suppleant for perioden 1. januar december Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt. Side 662

9 285. Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund kommuner Dok.nr.: 6649 Sagsid.: 06/412 Initialer: guny Åben sag Sagsfremstilling Følgende er valgt til Beboerklagenævnet indtil 31. december 2014: Medlemmer: Suppleanter: Frank Lund, Varde (repr. for udlejer) Nis Chr. Sørensen, Grindsted Anna Marie Nissen, Varde (repr. for lejer) Arne Hansen, Kolding Nævnets sekretariat har i skrivelse af 24. september 2014 anmodet de almene boligorganisationer i Varde og Billund Kommuner samt Lejernes Landsorganisation om at indstille medlem og suppleant for perioden 1. januar december Udlejersiden har indstillet følgende: Medlem Suppleant Anbefalet af John Jacobsen (Esbjerg Almennyttige Boligselskab) Frank Lund Grindsted Boligforening Domea Elin Lund Mensel Torben M. Knudsen AAB, Varde Tonny Bodilssøn Bovia (ingen indstillinger) (ingen indstillinger) VBA Lejersiden har indstillet følgende: Medlem Suppleant Anbefales af Anders Bækby Anna Marie Nissen LLO Kolding Jens Walther Kyhn Hans Kristian Agerup LLO Esbjerg Formand Johan Evensen er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december P.t. er der ingen suppleant. Forvaltningens vurdering For udlejersiden indstiller forvaltningen Elin Lund Mensel som medlem og Torben M. Knudsen som suppleant, idet de bor inden for kommunen. For lejersiden indstiller forvaltningen Jens Walther Kyhn som medlem og Anna Marie Nissen som suppleant, idet de bor tættes på. Anna Marie Nissen har tilkendegivet at hun er villig til at være suppleant. Retsgrundlag Almenlejelovens kap. 17. Side 663

10 Økonomi Der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af nævnet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at Elin Lund Mensel vælges som medlem for udlejersiden og Torben M. Knudsen som suppleant for perioden 1. januar december 2018 at Jens Walther Kyhn vælges som medlem for lejersiden og Anna Marie Nissen som suppleant for perioden 1. januar december Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt. Side 664

11 286. Kommunegaranti vedr. udstilling i Tirpitz Dok.nr.: 6814 Sagsid.: 13/11947 Initialer: FLKA Åben sag Sagsfremstilling Projektering af Museumscenter Blåvand er i fuld gang og første spadestik forventes taget i december Efter planen skal byggeriet stå færdig i april/maj 2016 for at museet kan indrette udstillingerne inden åbningen i efteråret 2016 eller foråret For at udstillingerne kan være klar til opstilling til disse datoer, er arbejdet allerede her i 2014 begyndt. Til finansiering af udstillingerne har museet siden efteråret 2013 været i dialog med en række store fonde, der kunne forventes at ville bidrage til udstillingerne. Der har foreløbig være positive tilbagemeldinger fra tre store fonde, mens der afventes svar fra yderigere tre. Helt konkret har Augustinus Fonden primo november 2014 givet tilsagn om 10 mio.kr. til Atlantvold-udstillingen. Arbejdet med at skabe ekstern finansiering til det samlede udstillingsbudget på ca. 33 mio.kr. fortsætter. Det er almindelig praksis, at tilskuddet fra de store fonde først udbetales, når projektet er afsluttet (i dette tilfælde når udstillingerne åbner), hvorfor der er behov for en mellemfinansiering og derfor har museet brug for et byggelån, indtil byggeriet står færdigt. Museet søger derfor om en kommunegaranti til et byggelån hos KommuneKredit til brug for indretning m.v. af udstillingerne. Byggelånet vil blive indfriet efterhånden, som udstillingerne åbner dog med en maksimal løbetid på 5 år. Låneperioden forventes at blive med et vekslende likviditetsbehov på i alt knap 33 mio. kr. Der forventes følgende udgiftsflow: Saldo Indtil december halvår halvår halvår halvår halvår Museumsdirektøren oplyser, at der ikke vil blive afholdt større udgifter til udstillingerne end nødvendigt for at kunne præsentere en eller flere udstillingsmodeller for de enkelte fonde, før der foreligger et godkendt økonomisk tilsagn. Det videre arbejde med udstillingerne vil blive afpasset til størrelsen på tilsagnet. Side 665

12 Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Museet har behov for kommunegarantien til det ønskede byggelån for at kunne påbegynde og færdiggøre udstillingerne til åbningen. Retsgrundlag Lånebekendtgørelse nr af 17. december 2013 Økonomi Den stillede kommunegaranti påvirker ikke kommunens låneramme. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, At Varde Byråd godkender, at Varde Museum optager et lån i Kommunekredit på maksimalt 33 mio. kr. med den krævede kommunegaranti At trækket på ovennævnte lån ikke må overstige det maksimale tilsagn fra diverse fonde Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt. Side 666

13 287. Revisionsberetning nr. 20 løbende revision 2014 Dok.nr.: 6809 Sagsid.: 14/6112 Initialer: JOBR Åben sag Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 20 vedrørende løbende revision af regnskabet for 2014 til Varde Byråd. Revisionens resultater er afrapporteret til den administrative ledelse i møde den 12. november På mødet udtrykte BDO stor tilfredshed med det materiale, som fremlægges for revisionen. Af beretningens side 392 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, som Byrådet skal træffe afgørelse om. Såvel beretning som Byrådets behandling og afgørelse skal efterfølgende sendes til Tilsynsmyndigheden. Revisionsberetningen indeholder konklusioner indenfor følgende hovedområder: Regnskabsføring og interne kontroller Løn og personaleområdet Det administrative område støtte til politiske partier Løbende forvaltningsrevision, servicekontrakter på ældreområdet Revision af de sociale områder med statsrefusion. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen giver en god tilbagemelding til Varde Kommune på den udførte revision og de konklusioner, som revisionen har resulteret i. Retsgrundlag Styrelsesloven. Bekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2014 om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. Bilag: 1 Åben Revisionsberetning vedr. løbende revision 2014 nr. 20.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen tager beretningen til efterretning, og fremsender den til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning Direktionen den Fraværende: Bent Peter Larsen Anbefalingen godkendt. Side 667

14 Beslutning Økonomiudvalget den Revisionsberetningen taget til efterretning. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Orienteringen taget til efterretning. Side 668

15 288. Skema A - Lejerbo Kolding - Lundvej 130 i Varde Dok.nr.: 6805 Sagsid.: 14/13883 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Lejerbo Kolding søger i mail den 11. november 2014 om Varde kommunes godkendelse af Skema A for et projekt med opførelse af 17 almene familieboliger. Lejerbo, Kolding er bygherre på projektet og der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at etablere en ny boligorganisation. Boligerne opføres som energi 0 boliger i 2 etager, med et lejlighedsgennemsnit på 102 m2. Boligerne opføres som 3 eller 4 rumsboliger, idet boligerne gøres fleksible, i forhold til skillevægge. Byggeriet opføres i vedligeholdelsesfrit materiale med pudsede facader og gavle eller skifterbeklædning. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr., der finansierers efter almen boliglovens regler med 88 % realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Byggeriet forventes igangsat den 1. april 2015, og med forventet indflytning den 31. marts Varde Kommunes godkendelse omfatter: Godkendelse af skema A med en samlet anskaffelsessum på kr. Godkendelse af kommunalt grundkapitallån på kr. Godkendelse af kommunal garanti som er foreløbig opgjort af BRF-Kredit som vejledende til at udgøre 68,17 % af realkreditlånet. Endelig garantibeløb fastsættes endeligt i forbindelse med byggeregnskabets godkendelse (skema C) Huslejen er foreløbig beregnet til 898 pr. m2, svarende til gennemsnitlig kr. pr. måned. Niveauet for huslejen ligger over gennemsnittet for lignende boliger i Varde, men med en væsentlig forventet besparelse til energiudgifter, vil boligerne fortsat være attraktive som familieboliger. Projektet for energi 0 boliger forventes at give en væsentlig besparelse på varme og varmt vand i forhold til en traditionel bolig og forbruget til varme og varmt vand pr. bolig kan opnå en besparelse på ca kr. pr/mdl. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at projektet opfylder de kriterier, der er fastsat i Strategien for Almene Boliger i Varde Kommune og at projektet kan opføres indenfor den gældende lokalplan for området. Side 669

16 Økonomiudvalget har den 30. september 2014 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 3,3 mio. kr. til Lejerbo om opførelse af 17 almene familieboliger, opført som energi 0 huse på Lundvej. Retsgrundlag Lov om almene boliger m.v. Støttebekendtgørelsen Økonomi Økonomi for projektet: Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger Gebyrer Anskaffelsessum incl. gebyrer Skema A kr kr kr kr kr. Varde kommune opkræver 2,5 i støttesags gebyr, svarende til kr. Finansiering af byggeriet Beboerindskud 2 % Kommunalt grundkapitallån 10 % Kreditforeningslån 88 % I alt Skema A kr kr kr kr. Endvidere overholdes rammebeløbet for støttet byggeri på kr. pr. m2. Høring Byggeriet er omfattet af Lokalplan 20 for et område til boligformål ved Lundvej i Varde. Området er udlagt til lav-tæt bebyggelse jf. lokalplanen og kan opføres i 2 etager. Der vil kunne gives tilladelse til projektet med mindre tilpasninger af projektet. Bilag: 1 Åben VS: Skema A indberetning på Lundvej - Præsentation nyeste.pdf /14 2 Åben VS: Skema A indberetning på Lundvej - Beliggenhedsplan.pdf /14 3 Åben VS: Skema A indberetning på Lundvej - Følgebrev skema A.docx /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Skema A for opførelse af 17 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på kr. godkendes at den foreløbige husleje på 898 kr. pr m2 godkendes at Varde Kommune stiller kommunegaranti på ca. 68,17 % af anskaffelsessummen, som er foreløbig beregnet af Realkredit at Varde Kommune yder et grundkapitallån på kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen Side 670

17 at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen godkendt. Side 671

18 289. Samspil mellem FUR og de politiske udvalg i Varde Kommune Dok.nr.: 6806 Sagsid.: 14/14222 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra FUR, borgmester og viceborgmestre har udarbejdet oplæg til fremtidigt samarbejde mellem Udviklingsrådene og Varde Kommune. Oplægget blev behandlet på dialogmøde den 17. november Det foreslås, at der afholdes et årligt møde mellem Varde Byråd og de 9 udviklingsråd, ligesom der afholdes et dialogmøde mellem resortudvalget og FUR. FUR foreslår endvidere, at Økonomiudvalget fremover bliver resortudvalg. Bilag: 1 Åben Oplæg om fremtidig organisering af samspillet mellem FUR og de politiske udvalg i Varde Kommune1.docx /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomudvalget, at møderne afvikles i overensstemmelse med det udarbejdede oplæg, og at der tages stilling til hvilket udvalg der fremover er resortudvalg. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at møderne afvikles i overensstemmelse med det udarbejdede oplæg, og at Økonomiudvalget fremover er resortudvalg Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 672

19 290. Cykelkommuneindsatser Dok.nr.: 6826 Sagsid.: 14/6244 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I maj 2014 fik Varde Kommune prisen som Årets Cykelkommune I den forbindelse besluttede Direktionen, at der skulle etableres en projektgruppe som skulle arbejde med beskrivelse af cykelindsatser i hele kommunen. Projektgruppen etablerede forskellige arbejdsgrupper som skulle arbejde med projekter under følgende overskrifter: Bosætning Børn og unge Fritid og Kultur Erhverv og Turisme Sundhed (herunder ældreområdet) Naturformidling. Arbejdsgrupperne fik til opgave at udarbejde 1-2 indsatser med deadline den 6. oktober Dette for at vi kan igangsætte indsatser allerede i det år, hvor vi er Cykelkommune. Der vil herefter arbejdes videre i grupperne med de mange ideer der er fremkommet til cykelindsatser i Varde Kommune. Alle arbejdsgrupper har nu fremsendt de aftalte første indsatser, som er samlet i et katalog sammen med beskrivelse af økonomien. Det giver mulighed for at prioritere indsatserne og skabe overblik over hvor langt de kr., som i første omgang er godkendt til projekterne, rækker. Der er ønsker til indsatser som fremsendes til Byrådets Udviklingspulje, da det er større indsatser som ikke kan finansieres af de afsatte kr. Oprindeligt blev der søgt om kr. hvoraf de kr. blev godkendt af Byrådet og de resterende kr. skulle medtages i budget 2015 ønskerne. De resterende kr. blev ikke en del af budget 2015, og de kr. som Byrådet bevilligede i 2014, rækker ikke til de mange indsatser der er beskrevet i vedhæftede katalog. Der søges derfor om kr. fra Byrådets Udviklingspulje, så alle de indsatser der er udarbejdet på nuværende tidspunkt, kan realiseres i Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de mange indsatser som er udarbejdet på tværs af alle forvaltningsområder, vil gøre en forskel i kommunen og kan medvirke til at brande Varde Kommune som en aktiv cykelkommune, med fokus på sundhed og naturen som kilde til gode cykeloplevelser. Samtidig vil vi kunne imødekomme den udvikling der er på turistområdet om aktive ferier, hvor flere turister enten kommer cyklende til kommunen eller har cyklen med. Side 673

20 Sidst vil brug af el-cykler i virksomheden Varde Kommune kunne medvirke til at nedbringe forbrug af fossile brændstoffer, hvilket vil være i tråd med kommunens fortsatte certificering som Grøn Transport Kommune. De nedsatte arbejdsgrupper vil arbejde videre med de beskrivelser af de sidste indsatser, og styregruppen vil mødes og samle op i starten af Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Der søges om kr. fra Byrådets Udviklingspulje. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Katalog med arbejdsgruppernes ideer /14 2 Åben Øko overblik /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der finansieres kr. i 2015 af Byrådets udviklingspulje til cykelindsatser som beskrevet i bilag, at der arbejdes videre med de sidste indsatser i arbejdsgrupperne, og at der udarbejdes en kommunikationsplan for cykelindsatserne i Årets Cykelkommune Beslutning Direktionen den Fremsendes med anbefalingen til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen godkendt med den bemærkning, at visionen tænkes ind i indsatserne. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 674

21 291. Julebelysning i Varde Kommune Dok.nr.: 6815 Sagsid.: 14/12836 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Varde Handel har ønsket en ny julebelysning, og har haft opgaven i udbud. Det bedste tilbud er, sammenlignet med den eksisterende julebelysning, en mere energivenlig løsning, som vil betyde, at energiforbruget nedbringes med mindst kwh i 2014 og de fremtidige år. Energiudgiften finansieres af Varde Kommune. Den nye belysningsaftale indeholder en dobbelt betaling det første år på kr. og kr. de efterfølgende år. Varde Handel har svært ved at finansiere denne dobbelte udgift det første år og søger således om kommunal medfinansiering på kr. ud af de kr. De efterfølgende år vil Varde Handel kunne finansiere ordningen via deres afsatte budget. Kommunens medfinansiering kan delvist finansieres ved de nedbragte driftsudgifter ved den nye mere energivenlige belysning. Forvaltningens vurdering Julebelysning har en vigtig betydning for handelslivet i Varde Kommune, eftersom dette er med til at skabe en hyggelig ramme for julehandlen til glæde for borgere og besøgende i Varde Kommune. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi Hvis der afsættes kr. som kommunal medfinansiering af udgifterne til julebelysning i 2014, forventes denne udgift at kunne være tilbagebetalt efter 16,8 år som følge af en reduktion i el-udgifterne (se beregninger i vedlagte bilag). Hvis der afsættes kr. som kommunal medfinansiering af udgifterne til julebelysning i 2014, forventes denne udgift at kunne være tilbagebetalt efter 8,4 år som følge af en reduktion i el-udgifterne (se beregninger i vedlagte bilag). Bilag: 1 Åben Beregninger vedr. julebelysning /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der bevilges kr. som medfinansiering af udgifterne til julebelysning i Udgifterne finansieres via en reduktion i det eksisterende budget til energiudgifterne. Beslutning Direktionen den Side 675

22 Anbefalingen godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Varde Handel bevilges et lån på kr. med tilbagebetaling over 7 år. Lånet er rentefrit på grund af den kommunale reduktion af det eksisterende budget til energiudgifter. at Teknisk Forvaltning anmodes om at udarbejde principper for julebelysning gældende hele kommunen. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 676

23 292. Ændring af overskrift i sagsfremstilling Dok.nr.: 6794 Sagsid.: 14/14004 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 4. november 2014 Varde Kommunes vision 2030, Varde Kommune i ét med naturen. I forhold til visionen skal der bl.a. udarbejdes en specificeret drejebog for den videre proces, der omsætter visionen til den daglige drift, ligesom der skal arbejdes innovativt med afsæt i visionen. Med henblik på at indtænke visionen som en naturlig del af sagsfremstillingen, foreslås det at ændre overskriften Sundhedskonsekvensvurdering til Konsekvens i forhold til visionen. Det skal pointeres, at der stadig skal tænkes sundhedskonsekvenser ind i sagsfremstillingen hvor det er relevant dog uden selvstændig overskrift. Forvaltningens vurdering Der skal stadig tænkes sundhedskonsekvenser ind i sagsfremstillingen, men vurderingen er, at det efterhånden har bundfældet sig hos den enkelte sagsbehandler, hvorimod visionen først skal implementeres nu. Økonomi Ændringen vil kunne gennemføres indenfor kommunens klippeaftale med Formpipe. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet, at godkende ændring af overskift i sagsfremstillingen. Beslutning Direktionen den Fraværende: Bent Peter Larsen Fremsendes til Byrådet med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefalingen godkendt. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Side 677

24 Anbefalingen godkendt. Side 678

25 293. Partneskabsaftale mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune Dok.nr.: 6810 Sagsid.: 12/2252 Initialer: joni Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 6. marts 2012 partnerskabsaftalen mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune. Aftalen bygger på indsatsområderne Erhvervsservice til nuværende og kommende virksomheder Varde er Danmarks bedste kystferiedestination Innovation og viden Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Forvaltningens vurdering Den indgåede aftale består af en partnerskabsaftale med tilhørende resultatkontrakt. Det har vist sig, at det i fællesskab fastlagte ambitionsniveau for opfølgning på aftalen ikke skaber værdi, svarede til de medgåede ressourcer. Derfor har parterne aftalt, at der indgås en ny partnerskabsaftale, der i højere grad følger Varde Erhvervs- og Turistråds årscyklus. På det grundlag er der udarbejdet et nyt forslag til partnerskabsaftale, der er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Den ny partnerskabsaftale indgås for at sikre vækst og fremme: Skabelsen af nye arbejdspladser, antallet af iværksættere og tiltrækningen af turister Innovations- og udviklingsarbejdet mellem Varde Kommune og private erhvervsaktører Udmøntningen af Varde Kommunes visionspolitik for Erhverv og beskæftigelse med tilhørende strategier Partnerskabsaftalen indeholder de samme overordnede indsatsområder som den nuværende aftale. Den nye opfølgning på partnerskabsaftalen følger denne årscyklus: Varde Erhvervs- og turistråd udarbejder i efteråret en handlingsplan og et budget til foreningens bestyrelse, der i foråret følges op med beretning og regnskab for det forgangne år. Med afsæt i Byrådets godkendelse af Varde Erhvervs- og turistråds handleplan og budget for udmøntningen af de kommunale interesser frigives den kommunale bevilling. Tilsvarende godkendes Varde Erhvervs- og turistråds beretning og regnskab, hvad angår de kommunale interesser, af byrådet. Varde Kommune og Varde Erhvervs- og turistråd har kvartalsvise møder med det mål gensidigt at sikre koordinering af interesser og mål. Det er forvaltningens vurdering, at den nye aftale smidiggør samarbejdet mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune, og samtidig imødekommer kommunens behov i det løbende samarbejde. Side 679

26 Retsgrundlag Lov om erhvervsfremme Økonomi Der sker ingen ændring af det af byrådet godkendte tilskud til Varde Erhvervs- og Turistråd. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Partnerskabsaftale mellem Varde Erhvervs- og turistråd og Varde Kommune gældende pr. 1. januar /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Byrådet at godkende at den i 2012 indgåede partnerskabsaftale med Varde Erhvervs- og turistråd erstattes med en ny partnerskabsaftale der træder i kraft pr. 1. januar 2015 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at den i 2012 indgåede partnerskabsaftale med Varde Erhvervs- og turistråd erstattes med en ny partnerskabsaftale der træder i kraft pr. 1. januar at der holdes et årligt dialogmøde mellem Varde Erhvervs- og Turistråd og Økonomiudvalget med henblik på evaluering af indsatsområder. Beslutning Byrådet den Fraværende: Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt. Side 680

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Varde Kommune Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere