BoligJobordningen. Evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BoligJobordningen. Evaluering"

Transkript

1 BoligJobordningen Evaluering Rapport 12. maj 2015

2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning Indledning Nærmere om rapportens indhold BoligJobordningen historik og regelsæt BoligJobordningens historik Nærmere beskrivelse af ordningen Baggrund for BoligJobordningen mulige strukturelle effekter BoligJobordning som konjunktur- eller strukturpolitisk instrument BoligJobordningens mulige strukturelle effekter Brugen af BoligJobordningen Overordnet brug af ordningen Detaljeret brug af ordningen Evt. misbrug af ordningen Ikke-brugere af BoligJobordningen Betydningen af BoligJobordningen baseret på spørgeskemaoplysninger Overordnede svar om merkøb som følge af BoligJobordningen BoligJobordningens betydning for enkelte ydelser Grove skøn for BoligJobordningens umiddelbare betydning på sort arbejde og gør-det-selv-arbejde mv Effekter på arbejdsudbuddet Registerbaseret analyse af arbejdsudbudseffekter Betydning for arbejdsudbuddet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvorfor er der ingen signifikante effekter på arbejdsudbuddet? Bilag 1. Oversigt over ydelser, der er henholdsvis fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede Fradragsberettigede ydelser Ikke-fradragsberettigede ydelser... 45

3 BoligJobordningen 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning

4 BoligJobordningen 2 BoligJobordningen og arbejdsudbuddet

5 BoligJobordningen 3 BoligJobordningen og sort arbejde

6 BoligJobordningen Nærmere om rapportens indhold

7 BoligJobordningen 5

8 BoligJobordningen 6 2. BoligJobordningen historik og regelsæt 2.1 BoligJobordningens historik Boks 2.1. BoligJobordningens historik 18. maj 2011 Aftale om BoligJobplan: BoligJobordningen indføres som et midlertidigt forsøg fra 1. juni 2011 til og med (Udmøntet i lov nr. 572 af 7. juni 2011 (L 208, folketingsåret )). 20. nov Finanslovsaftalen for 2012: Ordningen afkortes, så den kun løber til og med Arbejdsløn til husstandsvindmøller omfattes, mens arbejdsløn til oliefyr og udgifter til au pairs bliver undtaget. (Udmøntet i lov nr af 28. december 2011 (L 31, folketingsåret )). 31. dec Ordningen ophører. 21. april 2013 Aftaler om Vækstplan DK: Ordningen genindføres med tilbagevirkende kraft for hele 2013 og forlænges frem til og med Yderligere omfattes fritidshuse af ordningen med virkning fra 22. april (Udmøntet i lov nr. 791 af 28. juni 2013 (L 216, folketingsåret )) 31. dec Ordningen ophører.

9 BoligJobordningen 7

10 BoligJobordningen 8 Boks 2.2. Lignende udenlandske ordninger Sverige I Sverige kan man få tilskud til lønudgifter til husarbejde, kaldet RUT (Rengöring, Underhåll og Tvätt) og håndværksarbejde, kaldet ROT (Reparation og underhåll, Ombyggnad og Tillbyggnad). Der gives et tilskud svarende til 50 pct. af lønudgifterne for udført arbejde. Det svarer til et fradrag for lønudgifterne med en skatteværdi på 50 pct. Der gives ikke fradrag til materialer. Der anvendes som udgangspunkt en administrativ løsning, der indebærer, at leverandøren (håndværkeren eller serviceudbyderen) halverer lønudgifterne på fakturaen til køberen. Køberen betaler sin halvdel af lønudgiften til leverandøren, mens leverandøren får resten udbetalt af Skatteverket. Borgeren opnår dermed tilskuddet på forskud. Der kan dog også opnås fradrag ved ansættelse af en privatperson, ligesom der kan opnås fradrag, hvis en ansat modtager ROT-eller RUT-arbejde som skattepligtigt personalegode betalt af arbejdsgiver. Der kan maksimalt gives tilskud til/fradrag for lønudgifter på SEK. Det svarer til et tilskud på SEK, dvs. en skatteværdi på ca DKK pr. person. Tilskuddet/fradraget omfatter personer over 18 år og kan ikke overstige personens skattebetaling. Finland I Finland kan man få fradrag kaldet hushållavdrag til husholdnings-, omsorgs- og renoveringsopgaver. Fradraget udgør 45 pct. af lønudgifterne dog maksimalt euro pr. person årligt, dvs. en skatteværdi på ca DKK pr. person. Fradraget opgives i forbindelse med forskudsopgørelsen/årsopgørelsen. 2.2 Nærmere beskrivelse af ordningen Boks 2.3. Kategorier til selvangivelse af servicefradrag Rengøring/vinduespudsning Børnepasning Havearbejde Vedligeholdelse Energibesparende Vedligeholdelse I øvrige Anm.: BoligJobordningen er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 841 af 28. juni 2013 samt SKATs vejledning Håndværkerfradrag på skat.dk. Kilde: SKAT.

11 BoligJobordningen 9 Den omfattede personkreds

12 BoligJobordningen 10 Boks 2.4. Regler for betaling mv. Betalingen skal kunne dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto, overførsel via netbank eller elektronisk betaling med betalingskort. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, gav ikke ret til fradrag. Fradraget er betinget af, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af en række oplysninger, herunder bl.a. lønudgiftens størrelse, hvem der har udført arbejdet, dato for arbejdets udførelse mv. Indberetningen skulle være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget, hvis oplysningerne sk ulle med på den ordinære årsopgørelse. Fradraget fortabes dog ikke, hvis der er betalt rettidigt, selvom det først indberettes på et senere tidspunkt. Indberetningen skal ske på Der gælder særlige regler for såkaldte grænsegængere og fritidsboliger beliggende i udlandet, der tillempet i vidt omfang svarer til ovenstående regler. Grænsegængere er personer med fast bopæl uden for Danmark, som erhverver mindst 75 pct. af deres skattepligtige indkomst i Danmark.

13 BoligJobordningen Baggrund for BoligJobordningen mulige strukturelle effekter 3.1 BoligJobordning som konjunktur- eller strukturpolitisk instrument Boks 3.1. Beskæftigelses- og aktivitetseffekter fra BoligJobordningen udvalgte skøn Da BoligJobordningen som led i Aftaler om Vækstplan DK fra 2013 blev forlænget, blev det vurderet, at BoligJobordningen ville have en kortsigtet beskæftigelseseffekt svarende til, at beskæftigelsen samlet ville blive øget med ca personer i 2013 og ca personer i Den lidt større beskæftigelseseffekt i 2014 afspejlede først og fremmest fremrykning af vedligeholdelses- og renoveringsprojekter fra 2015 samt afledte virkninger fra øget aktivitet og beskæftigelse i Den strukturelle effekt på beskæftigelsen blev i 2013 skønnet til en forøgelse af købernes arbejdsudbud svarende til omkring 700 fuldtidspersoner. Det blev her lagt til grund, at BoligJobordningen havde samme virkning, som en forøgelse af beskæftigelsesfradraget af samme beløbsmæssige størrelse. Både den kortsigtede beskæftigelseseffekt og forøgelsen af arbejdsudbuddet blev ved genindførelse af ordningen vurderet lavere end i det lovforslag, der oprindeligt indførte ordningen. Det skyldtes, at trækket på ordningen havde vist sig noget lavere end oprindeligt forventet. Oprindeligt blev der skønnet en strukturel beskæftigelseseffekt på omkring fuldtidspersoner. I vismandsrapporten fra efteråret 2012 vurderede DØR, at ordningen kunne have større aktivitetseffekter end en traditionel skattenedsættelse. Det blev dog også bemærket, at ordningen samtidig kunne have et stort støttespild i den forstand, at en stor del af de private investeringer ville være blevet foretaget alligevel. DØR skønnede på baggrund af en konsekvensberegning på deres makroøkonometriske model SMEC at ordningen øgede BNP-væksten med 0,1 pct.-point årligt i 2011 og 2012, mens det planlagte bortfald af ordningen betød, at væksten reducered es med godt ¼ pct.-point i I vismandsrapporten fra foråret 2013 vurderede DØR, at ordningen ville give et omtrent neutralt bidrag til væksten i 2013 og Det skønnedes, at bortfaldet af ordningen ville reducere væksten med op til 0,3 pct.-point i 2015.

14 BoligJobordningen BoligJobordningens mulige strukturelle effekter

15 BoligJobordningen 13 Omlægning af gør-det-selv-arbejde til køb på markedet Boks 3.2. Gør-det-selv-arbejde eller køb af ydelser på markedet En læge vil gerne have malet sine stuer. Han overvejer at gøre det selv hvilket vil tage ham ca. 40 timer eller han kan betale en maler, som vil gøre det for kr. inkl. moms. Maleren er mere produktiv til at male end overlægen, så han kan gøre det bedre og på 30 timer. Hvis lægen får maleren til at udføre arbejdet, kan han selv tage nogle ekstra vagter på hospitalet og tjene 500 kr. per time, dvs. i alt kr. for de 40 timers arbejde. Vælger lægen denne løsning, får han ved en marginalskat på ca. 60 pct. en forøget nettoindkomst på kr. Det er lavere end den pris, maleren skal have for at male stuerne. Er der i dette tilfælde en BoligJobordning, der giver 30 pct. tilskud til lønudgiften ved arbejdet (inkl. moms), vil lægen kunne få kr. i tilskud, så det nu kun vil koste ham kr. netto at hyre maleren, hvilket er mindre end de kr., han kan få ud af de ekstra vagter som overlæge. Hvordan stiller det staten? Lægen betaler kr. ekstra i indkomstskat og modtager kr. i tilskud, så staten har et nettooverskud på kr. Det samfundsøkonomiske overskud skyldes, at de forvridende effekter, som skatter har, bliver mindsket ved ordningen, og at man får udnyttet lægens (og malerens) kompetencer bedst muligt. Var hans produktivitet som læge ikke højere, end når han maler, ville der ikke være samme mulighed for, at alle kan få gevinst af tilskudsordningen.

16 BoligJobordningen 14 Omlægning af sort til hvidt arbejde Boks 3.3. Sort arbejde eller hvidt arbejde? En boligejer overvejer at få malet sin stueetage. En maler tilbyder at gøre det for kr. inkl. moms. Derved får maleren en indtægt efter moms på kr. Efter indkomstskat på ca. 40 pct. opnår han en nettoindtægt på kr. Staten får da samlet set = kr. i skatteindtægter. Boligejeren kender måske maleren godt og spørger, om ikke han er interesseret i at gøre det sort. Forudsættes det, at maleren skal have det samme i nettoindtægt, kan han tilbyde at male stuerne for kr. sort. Hvor stort et tilskud skal boligejeren have, for at han vil vælge at få udført arbejdet hvidt? Hvis boligejeren udelukkende vil have arbejdet udført billigst muligt, skal han have et tilskud på = kr. for at vælge at få gjort arbejdet hvidt, og i det tilfælde får staten ingen gevinst af at give tilskuddet gennem BoligJobordningen (da tilskuddet svarer til malerens samlede skattebetaling, og boligejerens arbejdsudbud er uændret). Hvis boligejeren lægger vægt på at overholde lovgivningen eller den øgede sikkerhed, der er forbundet med at få arbejdet udført hvidt, ser regnestykket anderledes ud. Vil han fx betale kr. mere for denne sikkerhed, kan tilskuddet til BoligJobordningen nøjes med at være på kr., og da vil staten få et overskud på kr. i forøgede nettoindtægter. Boligejeren kunne naturligvis også få udført arbejdet til kr. Derved vil le tilskuddet uafhængigt af dets størrelse være et tab for staten. På markedet findes alle tre typer: En gruppe vil få arbejdet udført sort, selv hvis der er en begrænset gevinst herved. En anden gruppe vil først få arbejdet udført sort, hvis der er en vi s gevinst herved og en tredje gruppe vil altid få arbejde udført hvidt.

17 BoligJobordningen 15 Skift fra andet privat forbrug til fradragsberettigede tjenester mv. Forbedrede jobmuligheder for og øget arbejdsudbud af lavt kvalificeret arbejdskraft

18 BoligJobordningen 16

19 BoligJobordningen Brugen af BoligJobordningen 4.1 Overordnet brug af ordningen Tabel 4.1. Anvendelse og mindreprovenu ved BoligJobordningen i Antal personer med fradrag Pers Samlet skattefradrag Mio. kr Gennemsnitligt fradrag pr. person Kr Umiddelbart mindreprovenu Mio. kr Mindreprovenu efter tilbageløb Mio. kr Mindreprovenu efter tilbageløb og skønnet adfærd Mio. kr Kilde: Totaloptælling fra SKATs registre pr. 28. april ) Ordningen blev indført i juni 2011, hvorfor der ikke er tale om en helårsvirkning. 2) Det bemærkes, at tallene for anvendelsen af fradraget i 2014 forventes at stige lidt i takt med at flere får færdiggjort årsopgørelsen for ) Forudsat selvfinansieringsgrad på 15 pct.

20 BoligJobordningen 18 Tabel 4.2. Brugen af BoligJobordningen i fordelt på fradragskategorier Vedligeholdelse i øvrigt 62,2 61,2 Vedligeholdelse energibesparende 93,4 1) 92,0 1) 28,1 29,8 Havearbejde 3,7 3,3 4,5 4,4 Rengøring/vinduespudsning 2,7 4,6 5,1 4,5 Børnepasning 0,2 0,1 0,1 0,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: SKATs registre pr. 28. april ) Opgørelsen af energibesparende vedligeholdelse blev først foretaget fra Tabel 4.3. Brugen af BoligJobordningen i 2013 fordelt på fradragsstørrelse BoligJobfradrag pr. Fradrag pers. Personer med fradrag Samlet Andel Gns. Kr. (1.000) Mio. kr. Kr ,8 32, , ,3 17, , ,4 15, , ,3 34, , I alt 567,8 100, , Kilde: SKATs registre pr. 28. april 2015.

21 BoligJobordningen 19 Fordeling på ejere og lejere Tabel 4.4. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på lejere og ejere Antal Personer Relativ Andel af Samlet Gns. Skattepligtige med fradrag Andel Skattepligtige Fradrag Fradrag (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Lejere , Ejere , Alle , Anm: Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed, da sommerhusejere, der betaler ejendomsværdiskat, rubriceres som ejere, selv om deres helårsbolig måtte være en lejebolig, og fradraget er anvendt her. Antallet af lejere kan således være undervurderede. Stikprøven er udtaget i oktober Det samlede opregnede BoligJobfradrag og antal personer med fradrag baseret på stikprøven afviger derfor lidt i forhold til den seneste totaloptælling, for 2012, som fremgår af tabel 1. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Fordeling efter indkomst

22 BoligJobordningen 20 Figur 4.1a. Andel af personer over 18 år med BoligJobfradrag fordelt på indkomstdeciler Figur 4.1b. BoligJobfradrag i procent af disponibel indkomst fordelt på indkomstdeciler ,3 0, ,2 0, ,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0, , ,0 Anm.: Decilfordelingen i figur 4.1a er foretaget efter personlig indkomst før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og omfatter kun personer fyldt 18 år. I figur 4.1b er decilfordelingen foretaget efter sædvanlig metode på ækvivaleret disponibel indkomst for samtlige skattepligtige. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Tabel 4.5. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på bolighusstande efter indkomst Personlig Indkomst Antal husstande 1 Heraf ejerfamilier Husstande med fradrag Andel af hustande Andel af ejerfamilier Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag Kr. (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Under ,3 18, , ,1 20, , ,8 23, , ,0 26, , ,9 27, , mio ,8 32, , mio.-1,5 mio ,2 39, , Over 1,5 mio ,1 46, , Alle ,7 27, , ) D-familier, jf. fodnote 5. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012.

23 BoligJobordningen 21 Fordeling efter alder Tabel 4.6. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på personer efter alder Alder Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Under 25 år ,0 40,8 95 1, år ,8 22, , år ,5 22, , år ,6 23, , år ,8 29, , Over 65 år ,9 28, , Alle ,3 25, , Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Fordeling på familier med og uden børn Tabel 4.7. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt på familier med og uden børn Familier Antal husstande 1 Heraf ejerfamilier Husstande med fradrag Andel af hustande Andel af ejerfamilier Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Med børn ,1 27, , Uden børn ,3 26, , Alle ,7 27, , ) D-familier, jf. fodnote 5 ovenfor. Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012.

24 BoligJobordningen 22 Geografisk fordeling Tabel 4.8. Brugen af BoligJobordningen i 2012 fordelt geografisk Region Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Syddanmark ,9 27, , Nordjylland ,6 26, , Midtjylland ,3 26, , Hovedstaden ,3 25, , Sjælland ,0 21, , Alle ,3 25, , Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Tabel 4.9. BoligJobordningen i 2012 fordelt på kommuner Top 20 for andel boligejere Kommune Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Rudersdal ,2 34,1 95 1, Lyngby-Taarbæk ,6 32,6 72 1, Gentofte ,2 32, , Tønder ,1 31,8 51 0, Hørsholm ,7 31,7 39 0, Allerød ,2 31,2 38 0, Furesø ,1 30,8 55 1, Thisted ,5 30,7 61 1, Ærø ,7 30,3 11 0, Frederiksberg ,0 30,1 75 1, Middelfart ,8 30,0 50 0, Fanø ,5 29,9 5 0, Odense ,2 29, , Aarhus ,8 29, , Svendborg ,1 29,3 72 1, Skive ,4 28,9 60 1, Aabenraa ,6 28,8 68 1, Vejle ,6 28, , Struer ,1 28,5 26 0, Faaborg-Midtfyn ,2 28,4 66 1, Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i 2012

25 BoligJobordningen 23 Tabel BoligJobordningen i 2012 fordelt på kommuner Bund 20 for andel boligejere Kommune Alle skattepligtige Heraf boligejere Personer med fradrag Andel af skattepligtige Andel af boligejere Samlet fradrag Andel af samlet fradrag Gns. fradrag (1.000) (1.000) (1.000) Mio. kr. Kr. Halsnæs ,9 15,0 20 0, Odsherred ,0 27 0, Gribskov ,1 16,9 38 0, Ishøj ,3 18,4 10 0, Holbæk ,2 18, Frederikssund ,4 19,3 37 0, Stevns ,2 19,6 21 0, Kalundborg ,1 19,9 40 0, Lolland ,9 20,1 38 0, Albertslund ,1 20,1 13 0, Ringsted ,9 20,3 25 0, Høje-Taastrup ,5 20,7 35 0, Tårnby ,2 20,7 33 0, Helsingør ,2 20,7 50 0, Faxe ,2 21,0 32 0, Læsø ,4 21, Næstved ,6 21,3 68 1, Slagelse ,5 21,4 59 1, Sorø ,4 22,1 27 0, Vordingborg ,5 22,3 45 0, Kilde: Lovmodelberegninger. Stikprøve på 33 pct. af befolkningen i Detaljeret brug af ordningen

26 BoligJobordningen 24 Figur 4.2. BoligJobordningen fordeling på opgavetyper (personers svar), inden for de seneste to år pct pct. 14 pct. Håndværkerarbejde Husarbejde Begge dele Anm.: 944 respondenter. Summer ikke til 100 pga. afrunding. Spg.: Hvad har du brugt ordningen til? Kilde: DAMVAD. Håndværksarbejde

27 BoligJobordningen 25 Figur 4.3. Typer af håndværksarbejde hos brugerne af BoligJobordningen, inden for de sidste 2 år Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Indvendigt malerarbejde Gulvarbejder, fx afhøvling Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Solceller (installation) Andet håndværksarbejde Fik udført og brugte Bolig-Jobordning Fik udført sort Fik udført hvidt, men brugte ikke Bolig-Jobordning Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 816 respondenter. De typiske kommentarer ift. Andet håndværksarbejde er VVS-arbejde, vinduespudsning og isolering. Spg.: Markér ved de enkelte former for håndværksarbejde, om du eller din husstand inden for de seneste to år har brugt BoligJobordningen. Kilde: DAMVAD. Figur 4.4. Udgifter til håndværksarbejde, inden for det sidste år pct. 15 pct kr kr. 13 pct. 12 pct kr kr. 6 pct kr. 5 pct kr. 6 pct kr. 4 pct. 4 pct kr kr. 6 pct kr. 12 pct. Over kr Anm.: 816 respondenter. Svarkategori ved ikke på 6 pct. er sorteret fra. Spg.: Hvor mange penge brugte du sidste år på håndværksarbejde? Kilde: DAMVAD.

28 BoligJobordningen 26 Husarbejde Figur 4.5. Typer af håndværksarbejde hos brugerne af BoligJobordningen, inden for de sidste 2 år Vinduespudsning Almindeligt havearbejde Almindelig rengøring i boligen Børnepasning Andet husarbejde Brugte BoligJobordning Fik udført sort Fik udført hvidt, men brugte ikke BoligJobordning Har ikke fået udført/ved ikke Anm. 258 respondenter. Spg.: Markér, om du brugte BoligJobordningen eller fik det lavet sort. Kilde: DAMVAD. Figur 4.6. Udgifter til husarbejde, inden for det seneste år pct kr. 15 pct. 9 pct kr kr. 7 pct kr. 0 pct. 1 pct. 2 pct kr kr kr. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 0 pct kr kr kr. Over kr Anm. 258 respondenter. Svarkategori ved ikke på 8 pct. er sorteret fra. Spg.: Hvor mange penge brugte du sidste år på husarbejde? Også arbejde, som du ikke har fået fradrag for via ordningen, skal medtages. Kilde: DAMVAD

29 BoligJobordningen Evt. misbrug af ordningen

30 BoligJobordningen 28 Svar fra brugerne af ordningen Figur 4.7. Drøftelse af fakturaens indhold At det var vigtigt for mig at få vist arbejdstimerne på fakturaen pct. Hvordan fordelingen mellem udgifter til materialer og arbejdstimer skulle være 27 pct. 66 pct. 34 pct. At ændre nogle af materialeudgifterne til arbejdstimer 4 pct. At kalde opgaverne noget andet end, hvad de i virkeligheden var, så jeg var sikker på at få fradrag 3 pct. Ja, har drøftet Nej, har ikke drøftet Andet 4 pct Anm.: 944 respondenter. Spg. (figur til venstre): Talte du med din håndværker eller sælger af husarbejde om, hvordan fakturaen skulle skrives? Spg. (figur til højre): Hvad talte I om? Kilde: DAMVAD. 4.4 Ikke-brugere af BoligJobordningen

31 BoligJobordningen 29 Figur 4.8. Håndværksarbejde for ikke-brugere af BoligJobningen, inden for de sidste 2 år Indvendigt malerarbejde Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Gulvarbejder, fx afhøvling Solceller (installation) 1 99 Andet håndværksarbejde Fik udført hvidt Fik udført sort Har selv udført opgaverne Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 117 respondenter. Spg.: Markér ved de enkelte former for håndværkerarbejde, om du inden for de sidste to år har fået udført dem hvidt, har gjort det selv eller fået udført sort? (Kun respondenter, der har købt håndværkerarbejde inden for de seneste 2 år.) Kilde: DAMVAD. Figur 4.9. Husarbejde for ikke-brugere af BoligJobningen, inden for de sidste 2 år Vinduespudsning Almindelig rengøring i boligen Almindeligt havearbejde Børnepasning Andet håndværksarbejde Fik udført hvidt Fik udført sort Har selv udført opgaverne Har ikke fået udført/ved ikke Anm.: 72 respondenter. Spg.: Markér ved de enkelte former for husarbejde i hjemmet, om du inden for de sidste to år har fået udført dem hvidt, har gjort det selv eller fået udført sort? Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har købt husarbejde inden for de seneste 2 år. Kilde: DAMVAD.

32 BoligJobordningen 30 Figur Årsager til ikke at anvende BoligJobordningen Jeg var i tvivl, om fradraget gjaldt det arbejde, jeg fik udført Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre brug af ordningen Jeg fik det udført sort, da det var billigere Jeg prøvede at gøre brug af ordningen, men det var for svært Jeg kunne ikke finde et firma, der ville gøre det hvidt pct. 3 pct. 2 pct. 8 pct. 22 pct. Andet 27 pct. Ved ikke 27 pct Anm.: 175 respondenter. Spg.: Hvorfor har du ikke gjort brug af BoligJobordningen? Summerer til mere end 100, da respondenterne kunne angive flere forklaringer. Andet dækker typisk over, at respondenterne ikke gad indberette, eller at de ikke nåede det. Kilde: DAMVAD. Figur Grunde til fremadrettet at bruge BoligJobordningen Det skulle være lettere at finde ud af, hvad jeg kunne få fradrag for pct. Der skulle ikke ændres noget 18 pct. Det samlede skattefradrag skulle være større Fradraget skulle omfatte andre former for håndværkerarbejde Andet 11 pct. 9 pct. 12 pct. Ved ikke 39 pct Anm.: respondenter. Spg.: Hvad skulle der til, hvis du skulle bruge BoligJobordningen? Summerer til mere end 100, da respondenterne kunne angive flere forklaringer. Andet dækker i overvejende grad over respondenter, der bor til leje. Kilde: DAMVAD.

33 Rapport BoligJobordningen Betydningen af BoligJobordningen baseret på spørgeskemaoplysninger 5.1 Overordnede svar om merkøb som følge af BoligJobordningen Figur 5.1a. Merkøb af håndværksarbejde Figur 5.1b. Merkøb af husarbejde Ja, jeg har købt mere håndværksarbejde, end jeg 47 pct. ellers ville gøre Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme arbejde alligevel 47 pct. Ja, jeg har købt mere husarbejde, end jeg ellers ville gøre Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme husarbejde alligevel pct. 52 pct. Ved ikke 6 pct. Ved ikke 14 pct Anm.: 816 respondenter (Håndværkerarbejde); 258 respondenter (Husarbejde). Spg. (figur 1a): Har BoligJobordningen haft betydning for hvor meget håndværksarbejde, du har købt inden for de sidste to år? Spg. (figur 1b): Har BoligJobordningen haft betydning for hvor meget husarbejde, du har købt inden for de sidste to år? Kilde: DAMVAD. Ja, jeg har købt mere håndværkerarbejde, end jeg ellers ville gøre pct. Nej, jeg ville sandsynligvis have fået lavet det samme arbejde alligevel 47 pct. Ved ikke 6 pct.

34 BoligJobordningen BoligJobordningens betydning for enkelte ydelser Håndværksarbejde Figur 5.2. Betydningen for gør-det-selv-arbejde, sort arbejde mv. i fravær af BoligJobordningen købere af håndværksarbejde Indvendigt malerarbejde Ydervægge (maling, isolering eller reparation) Vinduer og yderdøre (reparation eller udskiftning) Solceller (installation) Ventilation og afløb (installation eller forbedring) Køkken og bad (fornyelse eller reparation) Tag, tagrender og afløb (udskiftning eller reparation) Gulvarbejder, fx afhøvling Elinstallationer (reparation eller fornyelse) Varmeenheder (udskiftning eller reparation) Andet håndværksarbejde Havde selv udført arbejdet Havde ikke fået arbejdet udført Havde fået arbejdet udført sort Havde fået arbejdet udført, men 'hvidt' Anm.: respondenter afhængigt af ydelse. Spg.: Hvis du ikke havde brugt BoligJobordningen til nedenstående arbejde, hvad var så sket? Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der brugte BoligJobordningen til den pågældende ydelse. Ved ikke er sorteret fra. Kilde: DAMVAD.

35 BoligJobordningen 33 Husarbejde Figur 5.3. Betydningen for gør-det-selv-arbejde, sort arbejde mv. i fravær af BoligJobordningen købere af husarbejde Almindeligt havearbejde Almindelig rengøring i boligen Vinduespudsning Havde selv udført arbejdet Havde fået arbejdet udført sort Havde ikke fået arbejdet udført Havde fået arbejdet udført, men 'hvidt' Anm.: respondenter afhængigt af ydelse. Spg.: Hvis du ikke havde brugt BoligJobordningen til nedenstående husarbejde, hvad var så sket? Bemærk at n=2 ved børnepasning. Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der brugte BoligJobordningen til den pågældende ydelse. Ved ikke, børnepasning og andet arbejde er sorteret fra. Kilde: DAMVAD.

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. Det er kun arbejdsløn, som du kan få fradrag

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6

Servicefradrag. Ydelser dækket af servicefradraget. Udskrift af Servicefradrag. 27.07.2011 Side 1 af 6 Servicefradrag Fra 1. juni 2011 kan du få servicefradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kroner til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du kan få fradraget i 2011, 2012 og 2013. Det skal der til for

Læs mere

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012.

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Det skal være udført mellem den 1. juni 2011 og 31. december 2012. SKAT: Sådan gør du - de fire trin til håndværkerfradrag (servicefradrag) Der er fire trin til at få håndværkerfradrag (servicefradrag). Du kan kun få fradrag for arbejdsløn. Bestil et stykke arbejde med

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig BEK nr 841 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0201248 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1030 af 01/09/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017) 1 I

Læs mere

Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere

Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere 3 pct. af det samlede fradrag, der gives igennem håndværkerfradraget, går til de rigeste ti procent af de danske familier. Det svarer i alt til 1 ½ mia. kr.

Læs mere

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel

- Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet Nyt kapitel Danmark har en veludbygget offentlig sektor med et højt niveau for den offentlige service og de offentlige indkomstoverførsler.

Læs mere

11/05/2015. Analyse af effekter af BoligJobordningen. Udarbejdet af DAMVAD for Skatteministeriet

11/05/2015. Analyse af effekter af BoligJobordningen. Udarbejdet af DAMVAD for Skatteministeriet 11/05/2015 Analyse af effekter af BoligJobordningen Udarbejdet af DAMVAD for Skatteministeriet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Ny grøn Bolig-Job-ordning

Ny grøn Bolig-Job-ordning - 1 Ny grøn Bolig-Job-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Blandt Venstres valgløfter var et tilsagn om at genindføre BoligJobordningen, der ellers var ophørt med udgangen af 2014. Et

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hvad er grøn istandsættelse efter BoligJob-ordningen?

Hvad er grøn istandsættelse efter BoligJob-ordningen? - 1 Hvad er grøn istandsættelse efter BoligJob-ordningen? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) BoligJob-ordningen blev i slutningen af 2015 forlænget med en grøn ordning. Med BoligJob-ordningen

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 5 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger BEK nr 281 af 07/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/00825

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice Lovforslag nr. L 208 Folketinget 2010-11 Fremsat den 19. maj 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice.

L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice. (Forsøgsordning med fradrag

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Træk din el-installatør fra i skat og gør din bolig mere værd BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Håndværkerfradraget kort fortalt Det nye håndværkerfradrag har et grønt sigte. Det betyder fx,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-5325303 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 324 af 22. december

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere