Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: 88 27 33 02, e-mail: obj@esbensen.dk"

Transkript

1 Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: , Energirenovering betaler sig 28. maj 2015

2 Esbensen Rådgivende ingeniører, grundlagt i 1947 ~ 25 ansatte Kontorer i København, Århus og Sønderborg Projekter og samarbejde i EU, Norden, Vietnam, Bangladesh og Indien Arbejdsområder: Projektering af El, VVS og Ventilation Samarbejde med arkitekter fra skitseniveau til detaljeret design Integreret Energi Design Bæredygtig byplanlægning og bygningsdesign Forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med industrien, bygherrer og universiteter i ind- og udland Bygningsintegrerede vedvarende energisystemer Indeklima, certificeret specialist i Danmark Måling og overvågning / Side 2

3 Potentiale (boliger) Enfamilieboliger Etageejendomme og så resten! Fokus på etageejendomme. Parcelhusmarkedet er næsten umuligt at nå i stor skala. Etageejendommene er umiddelbart lettest tilgængelig i stor skala og mest relevant set fra rådgiversiden. Har desuden et kæmpe potentiale i et internationalt perspektiv (eksport) Fokus på rumopvarmning / Side 3

4 Attraktive løsninger til energirenovering / Side 4

5 Kendte Tekniske Løsninger Vindues- eller rudeudskiftninger Hulmursisolering Udvendig isolering Udskiftning af varmeanlæg Etablering af tagboliger (f.eks. til LEK 1-niveau) Altanlukninger? Mekanisk ventilation m. VGV Byg nyt! / Side 5

6 Efterisolering Fordele & ulemper Kilde: Per Heiselberg, Aalborg Universitet / Side 6

7 Solfangere til VBV Solfangere til VBV Ofte op til 60 % dækningsgrad Sydvendt (+/- 45 ), hældning Efteropvarmning Aftapning Soludbytte Energy [kwh] jan 1999 feb 1999 mar 1999 apr 1999 maj 1999 jun 1999 jul 1999 aug 1999 sep 1999 okt 1999 nov 1999 dec / Side 7

8 Solceller Ydelse og placering i DK Ydelser W/m² (mono- og polykrystallinske) kwh pr. m² pr. år (ca. det dobbelte i Cairo, Egypten) Kræver et anlæg på m² for at dække elforbruget i et enfamiliehus Placering Orientering mellem sydøst og sydvest og hældning i forhold til vandret mellem 15 og 60 grader Sikre ventilation Undgå skygger / Side 8

9 Avancerede altanlukninger Energiruder Isolering Forvarmning af vent. luft Solvarmeudnyttelse Komfortforbedring / Side 9

10 Avancerede altanlukninger Energibesparelser? Glazing Unheated balcony 1: Kun glas, isolering af indv. mur 2: 1 lag glas, uisoleret brystning 3: Energiruder (U = 1.1 W/m²K), isoleret brystning 4: Alm. termoruder, isoleret brystning 5: Alm. termoruder, uisoleret brystning Heated balcony type [kwh] [kwh/m²] [%] [kwh] [kwh/m²] [%] / Side 10

11 Avancerede altanlukninger Energibesparelser? Glazing Unheated balcony 1: Kun glas, isolering af indv. mur 2: 1 lag glas, uisoleret brystning 3: Energiruder (U = 1.1 W/m²K), isoleret brystning 4: Alm. termoruder, isoleret brystning 5: Alm. termoruder, uisoleret brystning Heated balcony type [kwh] [kwh/m²] [%] [kwh] [kwh/m²] [%] / Side 11

12 Avancerede altanlukninger Risiko for øget energiforbrug m. uisolerede glasaltanlukninger Kan undgås ved anvendelse af energiruder og effektiv isolering To principielle løsninger anbefales: A) Indeliggende altaner: Energiruder og effektiv isolering B) Udeliggende altaner: Åbne ét lags glas uden isolering / Side 12

13 Behovsstyret ventilation (evt. VGV) Automatisk øget ventilation efter behov Hurtig fjernelse af dårlig luft Ingen husstøvmider Forbedret luftkvalitet Energibesparelser Ventilation rate, [l/s] Moisture production, [kg water/h] 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Moisture controlled ventilation Ventilation rate Moisture production / Side 13

14 EFP2007/ Boligrenovering på 1. klasse Mål, (Esbensen, Creo, Plan1, SBI, Rockwool) At udvikle og eftervise et renoveringsprincip for eksisterende boliger med fokus på etageboligejendomme. Målet er et renoveringsprincip, der reducerer energiforbruget til opvarmning og ventilation ned til LavEnergiKlasse 1 niveau, d.v.s. med et energibehov til rumopvarmning, ventilation og VBV på max. 35 kwh/m² år Fokusområder Integreret Energi Design Proces Arkitektur, Klimaskærm, Ventilation, Vedvarende Energi, Indeklima, Udførelse, Drift, Totaløkonomi, Formidling Forberedelse af 2 demonstrationsprojekter / Side 14

15 Assens 1930 erne / Side 15

16 Gellerup 1960 erne / Side 16

17 Analyserede teknologier Basis koncept Udv. isolering af facader ( mm) Isolering af tag (400 mm) Isolering af etagedæk ( mm) Nye lav-energi vinduer, 3 lag (U w = 1,0 W/m²K) Isolering af varme- og varmtvandsrør (- 40%) Mekanisk ventilation m. VGV (eff. 0.85, SEL = 2,0) Ny fjernvarme eller gas installation / Side 17

18 Analyserede teknologier Yderligere teknologier Ekstra effektive ventilatorer og kanalsystem (SEL=1.5) Behovsstyret ventilation u. VGV (~ 40% reduceret luftmængde) Behovsstyret ventilation m. VGV Ekstra lufttæt bygning (reduceret infiltration - 0,07 l/s/m 2 ) Solvarme til VBV Jordvarme (kun Assens ) Kombinationer af ovenstående / Side 18

19 Resultater ekstra tiltag Assens / Side 19

20 Resultater ekstra tiltag Gellerup / Side 20

21 Byg nyt! / Side 21

22 Erfaringer fra demonstrationsprojekter / Side 22

23 Engelsby Bygherre BIG Heimbau AG S & I Arkitekter A/S (nu Creo A/S) Birch & Krogboe A/S (nu Alectia) Esbensen A/S Finansiering BIG Heimbau AG Delstatsregeringen i SH EU DG XVII THERMIE - "SHINE (6 lande) By- og Boligministeriet Energiministeriet (IEA Task 20) / Side 23

24 Standard renovering Udvendig isolering (120 mm vægge, 180 mm tag) Nyt varmeanlæg Nye vandinstallationer Nye køkkener Nye badeværelser Ny og forbedret trappe / Side 24

25 Innovative elementer Solfangere til VBV Avancerede altanlukninger Forbedrede dagslysforhold Trombe-vægge Glasinddækkede trappeopgange Fugtstyret ventilation / Side 25

26 Engelsby - Energiforbrug / Side 26

27 Økonomi Simpel tilbagebetalingstid Udgifter (1998) Mérinvestering: ~ ,- euro (Innovative tiltag) EU-tilskud: ~ ,- euro (Innovative tiltag) Standardrenovering: ~ ,- euro Tilbagebetaling (1999) Med EU tilskud: Korr. for 100% udlejning ~ 16 år ~ 10 år / Side 27

28 Slutrapport / Side 28

29 Langkærparken Bygherre: Arkitekt: Ingeniør: AL2bolig, Afdeling 11 - Langkærparken Nova5 arkitekter Esbensen A/S og Sloth Møller A/S BR08 ~ 70 kwh/m² LEK 2 ~ 58 kwh/m² LEK 1 ~ 35 kwh/m² LEK 0 ~ 18 kwh/m² Sydjyllandsplanen: tilsvarende lejl. i DK / Side 29

30 Langkærparken SCENARIE 4 Lavenergiklasse 0 Omkring. 18 kwh/m 2 år. Isoleret som LEK 1 Implementering af solvarme som i LEK1 Implementering af solceller (ca. 10 m 2 pr. lejl.) / Side 30

31 Langkærparken - Energielementer / Side 31

32 / Page 32

33 Østfacade / Side 33 33

34 Vestfacade / Side 34 34

35

36 Langkærparken målt og beregnet / Side 36

37 Rosenvænget Heimdalsvej - Domea Renoveringstiltag Nye vinduer Højisoleret klimaskærm (tag, facader etagedæk) Eliminering af kuldebroer Sikring af høj tæthed Mekanisk ventilation m. varmegenvinding / Side 37

38 Rosenvænget Heimdalsvej - Domea / Side 38

39 Rosenvænget Heimdalsvej - Domea / Side 39

40 Ældre muret byggeri / Side 40

41 Kulturarvskategorier Kilde: KADK / Side 41

42 Klimaskærm Kategori A og B I fredede og i bevaringsværdige bygninger kan det være svært at efterisolere klimaskærmen. Loft mod tagrum, skråvægge og skunkrum kan typisk efterisoleres med en tilbagebetalingstid på blot 5 år. Typisk med 200 mm isolering på loft mod tagrum, 100 mm isolering i skunke samt 75 mm isolering i skråvægge, uden at der skal etableres en dampspærre. Der bør dog altid foretages en omhyggelig vurdering af de fugtmæssige risici ved efterisolering uden dampspærre. Indvendig efterisolering er risikabelt i byggeri med træetageadskillelser. Kategori C For bygninger med enkeltstående arkitektoniske kvaliteter kan der udføres mere vidtgående tiltag som f.eks. omfattende isolering af tagetagen inkl. dampspærre og udskiftning af kviste med nye højisolerede kviste. Disse tiltag har typisk en tilbagebetalingstid på ca. 14 år. Den beregnede energibesparelse er ca. 15 kwh/m / Side 42

43 Klimaskærm Kategori D Især anonyme bygningers arkitektur tillader, at bygningerne foruden de beskrevne tagisoleringer kan isoleres udvendigt: Eliminering af kuldebroer ved etagedæk, fundamenter, o. lign. Væsentligt større isoleringstykkelser. Den beregnede energibesparelse er ca. 50 kwh/m / Side 43

44 Renoveringsscenarier / Side 44

45 Forventede energibesparelser A: 29 % B: 37 % C: 50 % D: 70 % / Side 45

46 Kontorbyggeri / Side 46

47 Energirenovering af kontorbygning fra 1965 Nuværende energiforbrug på 222 kwh/m 2 /år 5 løsningsmodeller: 1. Overholdelse af BR08 2. LEK 1 med eksisterende gasforsyning 3. LEK 1 med fjernvarme 4. LEK 1 med jordvarme 5. LEK 1 med jordvarme og solceller / Side 47

48 Løsning 1 BR08 krav Eksisterende gaskedler og varmtvandsbeholdere benyttes Udvendig efterisolering af alle facader og gavle med 200 mm isolering Nye 2-lags energivinduer med en samlet U-værdi på 1,5 W/m 2 K Efterisolering af tag og tagterrasse med 250 mm isolering Mekanisk balanceret ventilation i hele bygningen med et traditionelt ventilationssystem med varmegenvinding. Separat ventilationsanlæg i kantinekøkken Separat ventilationsanlæg i trykkeri Lavenergi-belysningsarmaturer med automatisk on-off styring i forhold til dagslys Nye hovedledninger og stigstrenge for brugsvand Nye hovedledninger og stigstrenge for varme samt nye radiatorer Nye lavenergi-pumper for centralvarme og cirkulation af varmt brugsvand Udvendig manuelt styret solafskærmning Beregnet energiforbrug for løsning 1: 93,8 kwh/m 2 pr år / Side 48

49 Løsning 2 LEK 1 (BR08) Bjælker og søjler i facader og gavle efterisoleres udvendigt med 300 mm isolering Brystninger efterisoleres udvendigt med 420 mm isolering Taget isoleres med 400 mm isolering Tagterrasser isoleres med 350 mm isolering Nye ydervægge på 3.sal isoleres med 400 mm isolering Kældervægge efterisoleres med 300 mm isolering både over og under terræn Nye 3-lags lavenergivinduer med en samlet u-værdi på 1,0 W/m 2 K Mekanisk balanceret ventilation i hele bygningen med et lavenergi-ventilationssystem med varmegenvinding. Separat ventilationsanlæg i kantinekøkken Separat ventilationsanlæg i trykkeri Lavenergi-belysningsarmaturer med kontinuert styring i forhold til dagslys Nye hovedledninger og stigstrenge for brugsvand Nye hovedledninger og stigstrenge for varme samt nye lavtemperatur-radiatorer Nye lavenergi-pumper for centralvarme og cirkulation af varmt brugsvand Udvendig automatisk styret solafskærmning Energiforbrug for løsning 2 med eksisterende gasinstallation: 50,1 kwh/m 2 pr år / Side 49

50 Løsning 3-5 LEK 2015 (BR10) Løsning 3 Fjernvarme Beregnet energiforbrug for løsning 2 med fjernvarme: 48,1 kwh/m 2 pr år Løsning 4 Jordvarme Beregnet energiforbrug for løsning 2 med jordvarme: 41,2 kwh/m 2 pr år Løsning 5 Jordvarme m 2 solceller Beregnet energiforbrug for løsning 2 med jordvarme og 200 m 2 solceller: 30,3 kwh/m 2 pr år En reduktion på 86%!!!!! / Side 50

51 Besparelser i kr. Reference Beregnet årlig besparelse: 0,00 kr. Løsning 1 Beregnet årlig besparelse: kr. Løsning 2 eksisterende gasforsyning Beregnet årlig besparelse: kr. Løsning 3 Fjernvarme Beregnet årlig besparelse: kr. Løsning 4 Jordvarme Beregnet årlig besparelse: kr. Løsning 5 Jordvarme m 2 solceller Beregnet årlig besparelse: kr / Side 51

52 Totaløkonomi / Side 52

53 Offentlige bygninger / Side 53

54 Vallensbæk Kommune Involvering af brugerne fra projektstart Fokus på helhedsorienterede løsninger Indtænkning af kommunens bygningsvedligeholdelsesstrategi Ønsket om at forbedre indeklimaet Robust og langtidsholdbar investering Brugeradfærd inddraget / Side 54

55 Vallensbæk Kommune Indledende kortlægning af udvalgt bygningsmasse danner grundlag for prioritering af ressourcer Pilehaveskolen 29% Egholmskolen 23% "Resten" 22% Vallensbæk skole 15% Idrætscenter 15% / Side 55

56 Vallensbæk Kommune Energi-investering: 21,7 mio. kr. (Nyt vent. anlæg, nyt belysningsanlæg, efterisolering af loftsrum og tekniske inst., konvertering til fjernvarme) Årlig energibesparelse: 2,2 mio. kr. Simpel tilbagebetalingstid: under 10 år Eksempel fra Vallensbæk Idrætscenter. Gammel kedelcentral brugt til nyt ventilationsrum: / Side 56

57 Christiansborg EL-energisparekatalog 1. Belysning (armaturer, bevægelsesmeldere, dagslysstyring, LED-belysning) 2. El-forbrugende udstyr og inventar 3. Ventilationsanlæg (ventilatorer, varmegenvinding, driftsforhold) 4. Reduktion af standby-effekt (el-spareskinner) 5. Optimering af drift af elevatorer 6. El-varme (udskiftning af el-radiatorer i bygningerne) 7. Adfærdsændringer 8. VVS-anlæg (rørisolering, varmtvandsbeholdere, vandbesparelser) 9. Klimaskærm (forsatsvinduer) 10. Nyt køl til serverrum Forventning: El-besparelse på 25-30% Alle tiltag har en rentabilitet under 20 år Mange har en rentabilitet på under 10 år / Side 57

58 Mérværdi fra energirenovering og forbedret indeklima International ejendomsinvesteringsrådgiver (EC Harris) Nytteværdi ved bæredygtigt byggeri Procentuel fordeling [%] Årlig Specifik fortjeneste [kr./m 2 ] (bruttoareal) Hårde værdier Energibesparelser 2,6 129 Vandbesparelser 0, / Side 58

59 Mérværdi fra energirenovering og forbedret indeklima International ejendomsinvesteringsrådgiver (EC Harris) Nytteværdi ved bæredygtigt byggeri Procentuel fordeling [%] Årlig Specifik fortjeneste [kr./m 2 ] (bruttoareal) Hårde værdier Energibesparelser 2,6 129 Vandbesparelser 0,2 8 Bløde værdier Færre sygedage (39 % reduktion) Øget produktivitet (5 % forøgelse) 20, , I alt / Side 59

60 Yderligere information ~ sommer / Side 60

61 Yderligere information / Side 61

62 Konklusion Energibesparelsespotentialet er meget stort, men: Energirenovering er normalt ikke rentabelt som enkelttiltag. Det bør tilstræbes at prioritere enkelttiltag, der kan kombineres med andre tiltag som f. eks.: Efterisolering af tagrum sammen med tagrenovering Facadeisolering og/eller vinduesudskiftning sammen med facaderenovering Energirenovering kan typisk ikke stå alene men kan med fordel realiseres i forbindelse med andre moderniseringstiltag som f.eks. nyt køkken, nyt bad, lejlighedssammenlægning, etablering af elevatorer, etc. Herved opnås typisk løsninger, der totaløkonomisk er mere attraktive. Husk også de indeklimamæssige fordele udover driftsbesparelser / Side 62

63 Korrekt projekteret og udført energirenovering er mulig og kan betale sig! / Side 63

64 / Side 64

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Klaus Ellehauge. Udfordringerne. ved fremtidens. lavenergibyggeri. energirenoveringer

Klaus Ellehauge. Udfordringerne. ved fremtidens. lavenergibyggeri. energirenoveringer Udfordringerne ved fremtidens lavenergibyggeri og energirenoveringer Profil -Ekolab Rådgivende ingeniørvirksomhed med hjemsted i Århus (og Thy) Ekolab Århus Specialister i lavenergi (byggeri og renovering),

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drivsåtvej 18 Postnr./by: 4450 Jyderup BBR-nr.: 316-020254 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag og rentabilitet af besparelsesforslag Indhold: INTRODUKTION GENNEMGANG AF VÆRKTØJ ENERGIRAMMEN PRISSÆTNING RENTABILITET ØVELSER. Ole Balslev-Olesen Cenergia obo@cenergia.dk Introduktion En energirenovering

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 37 Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-248224-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Møllesvinget 38 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007918-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere