Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm."

Transkript

1 xxx RITA-projektet er et projekt med vægt på rummelighed og IT-Analyser. Projektleder Steen Hilling, direktør (neuropsykolog & exam.certificeret personlighedspsykolog) Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm. Formålet er at skabe det bedst fungerende læringsmiljø for at det inkluderende kan lykkes ift elever med særlige behov. Baggrunden er et krav om at Folkeskolen skal kunne rumme flere elever med særlige behov. Der er nu 18% elever, der modtager specialundervisning på et eller andet tidspunkt i deres folkeskoleforløb. Dette ønskes kvalificeret, så elever med særlige behov kan få en i de bedste læringsmiljøer, men - hvordan måles dette? - hvordan beskrives dette? - Hvilke modeller kan forbedre læringsmiljøet og give eleverne optimale sbetingelser? Der er i dette projekt skabt data ud fra forskellige inkluderingsprojekter - mellem Bakkeskolen og Fredericia skolen center for høretab. Der er skabt et grundlag for data ved at se på læringsmiljøer på - 6 opholdsteder, - 1 efterskole - 3 produktionshøjskoler samt erhvervsskole - 2 tekniske skoler - 4 voksenskoler (2 i DK og 2 i Norge) - 1 højskole - Ishøj skolevæsen med 6 folkeskoler og én heldagsskole På baggrund af analyser af organisationen, de psykologiske lærende miljøer samt de anvendte pædagogiske metoder kan der beskrives og anvises best practice for det inkluderende miljø Der er anvendt følgende model: Munkholm Kursus & Projektcenter Vongevej Jelling Tel: www-munkholm.cc

2 Rummelighed og IT-analyse (RITA-modellen) I den opstillede model ses illustreret de aktive dele i projekt RITA. Modellen består af tre indre dele og en ydre del første og inderste del skal illustrere den pædagogiske kerne med de processer og handlinger som befordrer aktiv læring her forstået som en faglig-, personlig-, social- og kulturel læring gennem handlingskompetencer. Den anden del skal opfattes som den psykologiske del der omfatter grundlæggende former for opmærksomhed, hukommelse, informationsanalyser og erfaringsdannelse/kognition i forhold til faglige områder sproglig-, visuel-, motorisk-, det musikalske og logisk/matematisk læring, den personlige ambition og selvhævdelse, fællesskab og samhørighed og idealer, mål og værdier, den sociale - social kognition, relationskompetence og sociale handleformer, samt den kulturelle set ud fra personens livshistorie Den organisatoriske kerne Omgivelserne og evaluerings betingelser Den pædagogiske kerne Den psykologiske kerne Munkholm Kursus & Projektcenter side 2 af 6

3 Den pædagogiske model Der arbejdes med fire pædagogiske orienteringer som er samhørende med faglig-, personlig-, social- og kulturel læring. Faglig læring Til den faglige læring hører primært den traditionsorienterede pædagogiske retning kendetegnet ved metoder som genkendelse, genkaldelse, regler, systemer i sammenhæng med konvergente metoder primært træning på mangfoldige måder. Personlig Til den personlige læring og hører primært den analytisk orienterede pædagogiske retning kendetegnet ved metoder der befordrer læring fra et konkret plan at tænke på; til abstrakt plan at tænke om. Det er metoder som kan udvide den personlige viden og erfaring set som en platform af viden eksempelvis at have en meget konkret viden om sin egen hund og efterhånden få en udvidet men stadig konkret viden om hundens pleje, føde, motion, formering og opdragelse. For derefter at få en mere abstrakt erfaring med begrebet hund kræves mange erfaringer med hunde i andre sammenhænge f.eks. at gå på en hundeudstilling, at se hunde på jagt, at se hunde som redningshunde, politihunde o.l når erfaringsbasen er mangfoldig skabes det brede begreb hund og det abstrakte er nu kendetegnet ved en stor fleksibilitet sat i mange sammenhænge. Man er ikke længere bundet i sin konkret og personliggjorte hund men kan tænke om hund i perspektiv. Social Til den sociale og læring hører primært den problemorienterede pædagogik. Denne er kendetegnet ved at genkendelse, genkaldelse, regler, systemer i sammenhæng med konvergente metoder træning på mangfoldige måder. Kulturel Til den kulturelle og den videre anvendelse af sit oprindelige bagland anses den personlige livshistorie for at være givende. Der er gennem Leonardo projektet on-line afprøvet en række betingelser for at fremme den personlige og sociale gennem brug af livshistorien der er her særligt fokuseret på den dialektisk orienterede pædagogik, som væsentligt omdrejningspunkt. Den dialektisk orienterede pædagogik er kendetegnet ved at der skabes erfaringer som kan inddrages i både kendte og nye situationer ud fra en tænkning om at der opnås en høj grad af sikkerhed for et resultat. Selv om erfaringerne kan være fra helt andre områder er det valg som afprøves i en ny situation netop anset for at være det bedst kvalificerede til at håndtere den situation som man står i. Der skabes gennem en sådan række af erfaringer en omfattende bredde og sandsynligheder til at håndtere virkelighedens mangfoldighed. Interagerende model Der gøres opmærksom på at den pædagogiske model med de fire pædagogiske orienteringer kan interagere og at der til givne emner fagligt, personligt, socialt og kulturelt kan anvendes en eller alle de anviste pædagogiske orienteringer. Dette kan eksempelvis være hensigtsmæssig at inddrage egne personlige erfaringer det kulturelle ind i løsning af et fagligt problem og dermed at man benytter en traditionsorienteret og dialektisk orienteret pædagogik for at opnå et optimalt handlingsrettet resultat. Munkholm Kursus & Projektcenter side 3 af 6

4 Den psykologiske model Den psykologiske del omfatter dels grundlæggende lærings- og kognitionsbetingelser og dels de mere specifikke faglige, personlige, sociale og kulturelle læringserfaringer. Under grundlæggende lærings og kognitionsbetingelser sættes fokus på opmærksomheds- og hukommelsesformer, informationsanalyser og de eksekutive (handlende) funktioner med det formål at klarlægge personens kompetencer og potentialer samt forhindringer i erfaringsdannelse. Under de specifikke faglige, personlige, sociale og kulturelle læringserfaringer ses på samspillet af kognitive former for erfaringstilegnelse og læring samt den socialpsykologiske af erfaring og anvendelse. Den organisatoriske model Den organisatoriske del omfatter den lærende organisation forstået som samspillet mellem psykologiske og pædagogiske erfaringer, der skal befordre en målrettethed i organisering af læringsrummet. Læringsrummet for de beskrevne psykologiske forhold samt anvendelse af pædagogiske metoder i optimale betingelser. Evalueringsrummet Den ydre del omfatter den overordnede evaluering at forholde sig til en pædagogisk evaluering, psykologisk evaluering, en organisatorisk evaluering af den lærende organisation og evaluering af de omgivelser som påvirker ind i modellen. En overordnet evaluering skal kunne beskrive og fastholde processer og produkter i et forløb samt give anvisninger på hensigtsmæssige ændringer som skabes i selve arbejdsprocessen. Erfaringer på et psykologisk og pædagogisk plan for at forbedre organisering, læringsbetingelser og optimering af pædagogiske metoder samt indhold. Den inklusive drejebog Ved anvendelse af denne RITA-model er det muligt at skabe en systematik som kan anvendes til at skabe en drejebog til et omfattende IT baseret system for ændringer i institutioner og skolestrukturer for at forbedre inclusionen. Den opstillede model skal anskues dynamisk hvilket vil indebære at der kan sættes fokus på de enkelte modeller organisation, den psykologiske og den pædagogiske model samt evaluering. Der kan ligeledes vægtes den dynamik som opstår i samspillet mellem organisation, den psykologiske og pædagogiske i forhold til faglighed, personlig, social eller kulturel Og der kan ses særligt på evaluering og de processer samt produkterne der opstår i sforløbet herunder de spændinger som kan være barrierer for et optimalt outcome. RITA-modellen Munkholm Kursus & Projektcenter side 4 af 6

5 Påvirkninger fra omgivelserne og evaluering Organisering af rummet for social Faglighed og lærings Faglighed traditionsorienteret pædagogisk orientering Organisering af læringsbetingelser Organisering af rummet for personlig Social Det sociale problemorienteret pædagogik Det personlige analytisk pædagogisk orientering Personlig Det kulturelle dialektisk orienteret pædagogik Det kulturelle livshistorien Organisering af betingelser og af den kulturelle erfaring Udviklingen af RITA: Munkholm Kursus & Projektcenter side 5 af 6

6 - der foreligger nu IT baserede analyseredskaber for de læringsmiljøer, der drejer sig om den organisatoriske del, den psykologiske og pædagogiske del af læringsmiljø-analyser. - Der er skrevet 5 rapporter om Bakkeskoleprojektet om inklusion i praksis samt 2 omfattende projektrapporter vedr. produktionsskole samt højskole. Der er skrevet 1 bog om hele Ishøj projektet med de opnåede resultater. - Udviklet IT redskaber til en nærmere analyse til at vurdere og udvikle læringsmiljø, sociogram til elevernes indbyrdes venne-scoring og gruppedynamikken samt en målrettet inklusionsvurdering med særlig vægt på forandringsprocesserne. - der er indsamlet datamateriale vedr. best practice fra 24 institutioner og der foreligger rapporter samt bøger. - afprøvning er fortsat igangværende i en række projekter og den endelige IT model med vejledende planer for et forbedret læringsmiljø er under RITA vil blive tilbudt som et efteruddannelseskoncept i i samarbejde med UC Syd. Kontakt Steen Hilling eller direkte på tlf Munkholm Kursus & Projektcenter side 6 af 6

www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring...

www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring... www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring... Pædagogisk analyseredskab kortlægger elevens potentiale I hver skoleklasse sidder der gennemsnitligt fem elever,

Læs mere

Nye læringsformer for unge Munkholm

Nye læringsformer for unge Munkholm Nye læringsformer for unge Munkholm v. Steen Hilling Munkholm, Vongevej 5 7300 Jelling e-mail: sh@munkholm.cc www.munkholm.cc tlf. 75 87 33 11 1 Kort præsentation: Steen Hilling, aut. psykolog, specialistgodkendt

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Den dynamiske trekant

Den dynamiske trekant Den dynamiske trekant Sammenhænge mellem den læringsmæssige, personlige og sociale udvikling beskrives og den særlige dynamik i værdier begrundes. Uden værdier ingen motivation og livskvalitet, så her

Læs mere

Grundlag for personlig udvikling

Grundlag for personlig udvikling Personlighed, udvikling, pædagogik Grundlag for personlig udvikling Fokus på personlighed og de samhørende modeller for at skabe pædagogik, der fremmer personlig vækst. I PAS arbejdes med 5 casebaserede

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Læringsmiljøer, differentiering, elever. Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling

Læringsmiljøer, differentiering, elever. Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling Læringsmiljøer, differentiering, elever Leg som udvikling udvikling som leg ved pædagogisk konsulent Lotte Behrend & psykolog Steen Hilling Indledning For børn i alderen 0-6 år er verden en udfordring

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov 1. Baggrund En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser,

Læs mere