HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION"

Transkript

1 HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION VUT I/ML DEC 2013

2 HÆRENS SERGENTSKOLE Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de 14 uger uddannelsen varer, vil du opleve en udvikling af dine kompetencer. Denne udvikling vil i høj grad være baseret på dine egne erfaringer i samspil med dine medkursisters. Grundlaget for udviklingen skabes ved en tilførsel af ny viden via kursets lærerstab. Da produktet af kurset er udnævnelse til oversergent, må du forberede dig på, at du vil blive udfordret i opgaver, som typisk vil blive løst af en oversergent. Kurset fokuserer på at uddanne så bredt anvendelige oversergenter som muligt, og derfor kan enkelte elementer på kurset virke mindre relevante for den ene og meget relevante for den anden. Derfor er det vigtigt, at du møder med et åbent sind, og er forberedt på at modtage en god og bred uddannelse. Arbejdsbyrden vil variere under kurset, og du må forvente, at der vil være forberedelser uden for almindelig tjenestetid. Det er derfor vigtigt, at du forbereder din familie på dette samt at du planlægger din tid og er fremsynet. Skolens lærerstab og ansatte vil bidrage til, at du får en uddannelse med kvalitet, personlig oplevelse og samtidig en positiv holdning til den militære tilværelse og det fremtidige ledervirke. Praktiske oplysninger, som kan være dig til megen nytte i forbindelse med kursusstart og kursets gennemførelse, fremgår af de efterfølgende afsnit. Du bør derfor læse det grundigt igennem. Med venlig hilsen H.C.M. RAHBEK oberstløjtnant Skolechef 2

3 Information: Kommandokontoret er beliggende i Regiments Kasernen rum 247 og åbent daglig Telefon nr. er Kurset starter i AUD BLÅ, hvor du stiller i tjenesteuniform. Indkvartering Indkvarteringen under kursus sker i enkeltværelser på skolen eller på Sønderborg Vandrerhjem. Indkvartering ved møde jf. velkomstskrivelsen. adresser Du bedes fremsende den adresse du benytter, mhp at kursus kan tilsende dig information og spørgeskemaer forud for kursusstart. Fremsend til Overordnet for selve kurset: Belastning Den gennemsnitlige dagsbelastning vil gennemsnitlig være ca. 9 timer inklusiv forberedelse. Enkelte dage er dog længere pga. at du er på som faglærer, koordinationsmøder, transporttid osv. og andre dage kortere. Vi vil, så vidt det er muligt, starte hver mandag kl. 1000, og slutte hver fredag senest omkring kl Meritering til civil uddannelse Under kurset vil du blive sat ind i, hvorledes du skal forholde dig, såfremt du ønsker at meritere dine militære uddannelser, og hvad du skal gøre for at læse videre på en uddannelse evt. på aftenskole. Under kurset optjener du 2 X 10 ECTS-point i hhv. Uddannelsesplanlægning samt Projektledelse Føring. Dertil har du mulighed for at tilvælge Praksis ledelse, som er et valgfag. der giver yderligere 10 ECTS points. Disse kan anvendes i den videregående voksenuddannelse (akademi niveau), der til sammen udgør 60 ECTS-point. Se evt. skolens hjemmeside på fiin. for nærmere oplysninger vedr. meritering. Kursets indhold: Selve kurset forløber over 14 uger og kurset består af en del fag, som du kan læse mere om i de blivende bestemmelser for uddannelsen, HRN 100 som kan ses på skolens hjemmeside på fiin. For at bestå kurset skal du bestå træningstilstandsprøven samt din eksamen i fagplan/uddannelseslære, din eksamen i koordinationsmøde/uddannelseslære og din eksamen i føringsvirke. Alle eksamener bedømmes efter 7 trins karakterskalaen. Hvis du dumper dine eksamener indstilles du efter individuel vurdering til re-eksamen. Ved udnævnelsen modtager du dit eksamensbevis. 3

4 Uddannelseslære (UDL) Faget uddannelseslære er det mest omfangsrige på VUT-I/ML. Til selve faget er afsat ca. 100 timer, men faget er integreret i stort set alle andre fag, således at det du lærer, kommer du også til at bruge praktisk. Uddannelseslære har sammenhæng med følgende fag: Føring Skydelederuddannelsen Våbenfag såsom TMG, LMG, PVV, Pistol, GV og LSW CBRN- uddannelsen Sprængningsuddannelsen Her vil du som faglærer skulle undervise dine kollegaer i en kompleks lektion i en af ovenstående fag. Her vil du få tildelt tre instruktører med forskellig baggrund, som du som leder/faglærer skal anvende bedst muligt for at skabe den optimale faglærer lektion. For at komme i gang med faget, kræver det en del teoretisk læsning. Derfor har du mulighed for, at hente Undervisning i praksis i elektronisk version på HSGS hjemmeside under Uddannelse på intra-nettet. Du kan med fordel læse kapitlerne 1 og 2, delvist som repetition af det du lærte på GSU vedr. indlæring og undervisningsmål. Har du mod på mere så læs kapitlerne 3, 4 og tillæg B, som nærmere omhandler de områder du skal tænke over som faglærer. Således vil belastningen indledningsvist ikke føles så stor. Dertil skal du overveje et emne, du vil skrive om vedr. Udarbejdelse af fagplan. Du kan evt. vende det med din chef eller uddannelsesafdeling, hvis du mangler et emne. Du må frit vælge emnet. Inden du for tilladelse til at iværksætte udarbejdelse af fagplan, skal du have en FAG BBU i hånden. Eksempler på dem, kan du se på FIIN under Hærens Basisuddannelse kap. 6 Blivende bestemmelser for uddannelsen. Du, en kolega eller en fagspecialist kan også udarbejde en selvstændig FAG BBU, hvis du har nogle alternative ideer eller nyt materiel. Jægerkorpset, HLS og militærpolitiet benytter eksempelvis ofte denne mulighed. En god erfaring fra tidligere hold er, at du med fordel kan vælge et emne, du har en god viden indenfor og som du samtidig finder motiverende at arbejde med. Føringsuddannelsen (FØR) Faget er groft set opdelt i to dele, hhv. en praktisk og en teoretisk del. I den praktiske del skal du være rede til at virke enten som faglærer, instruktør eller som gruppefører (ved stillingsindtagelse, kamp fra stilling og stillingsskifte). Baggrund derfor er gruppens standarder (formationer og afsiddet indsættelse af gruppen), du kan derfor medfordel læse op på disse i HRN MEKINFGRP. Der vil tillige være elementer af praktisk føring i forbindelse med faget skydelederuddannelse og våbenuddannelse, bl.a. i forbindelse med enhedsskydning i skydeterræn. Den teoretiske del omhandler principper for føring ved en underafdeling samt føringsvirksomhed på delings niveau. Her vil du primært arbejde med dine kolleger i en projektgruppe, hvori i gennemfører jeres overvejelser. Desuden vil du få kendskab til logistisk tjeneste ved en underafdeling, samt påkaldelse og ledelse af ild fra artilleri og fly. Yderligere får du kendskab til efterretningstjeneste på delingsniveau. 4

5 Der vil være en afsluttende eksamen, hvor du, sammen med en eller to andre sergenter udarbejder en skriftligt projekt i taktiske overvejelser, der efterfølgende individuelt fremlægges til eksamen. Denne del af faget og projektopgaven har hovedvægten lagt på overvejelsesmetodikken efter huskeordet OPTISIMU (Opgave-Tid-Situation-Muligheder). Skydelederuddannelsen (SKLU) Faget er kompetencegivende, og skal gøre dig til skydeleder. Hvilket betyder at faget afsluttes med en skriftlig prøve som skal bestås (bestået ikke bestået). Derudover vil du blive bedømt på dine praktiske færdigheder ifm gennemførelse af skydninger, både som skytte, sikkerhedsbefalingsmand og skydeleder. Til faget er der afsat 115 timer, fordelt på teori i klasselokalet og skydning på både traditionelt skydebaneanlæg ved garnisonen i Sønderborg/Søgård samt i skydeterrænerne i Nymindegab og Borris. Til samtlige klasselokale lektioner, vil der være afsluttende timeprøver, som skal løses uden for lektionstiden, såfremt du ikke bliver færdig under lektionen. Timeprøver kan med fordel anvendes som repetitions materiale før den afsluttende skriftlige prøve. Der er afsat tid til skydning i Borris, hvor du skal gennemføre skydninger, som skydeleder, for sergentelever på Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU). Dertil er der afsat tid til en skydeperiode for kurset internt, hvor du kommer til at gennemfører enhedsskydninger for dine medkursister, hvor du på skift vil være i funktionen som skydeleder, øvelsesleder, sikkerhedsbefalingsmand og skytte. Faget skydelederuddannelse, hænger tæt sammen med faglærervirket i uddannelseslære, våbenuddannelse og sprængningstjeneste. Før møde på kursus, kan du med fordel begynde at sætte dig ind i hvordan HRN SIKKAV er sat sammen. Til de første SKLU lektioner, vil der være mulighed for at få time prøver fra GSU (Sikkerhedsbefalingsmands pensum), således at du igen, kommer ind i tankegangen/arbejdsmetoden, med at slå op og finde de rigtige svar. Har du mulighed for at deltage i skydninger ved egen enhed før møde på kursus, vil det være en fordel. Især våbenbetjening og sikkerhed for omgang med våben og ammunition prioriteres højt. Andre fag Hertil er der andre fag, som indgår i kurset se HRN 100 på fiin. Dertil kommer du igennem et lederudviklingsprogram som tager udgangspunkt i dig, og som sætter dig i stand til at lave din egen udviklingskontrakt jf. FOKUS. Du skal her igennem en 360 graders analyse, så du kan med fordel allerede nu begynde at tænke på en foresat, en sideordnet, to underordnede samt en civil som skal svare på nogle spørgsmål om dig. Du får nærmere instruks ved kursusstart. TTP I den første uddannelsesuge, gennemføres træningstilstandsprøve (TTP). Som udgangspunkt løber alle, men hvis du har skader eller lign. tages der individuelt hensyn mht. at kunne gå eller cykle. Såfremt du vil cykle, skal du selv medbringe cykel. TTP skal bestås, ellers kan du ikke udnævnes til oversergent. 5

6 Praktiske foranstaltninger Udrustning Du skal medbringe din standardudrustning undtaget rygsæk og rastudstyr. Se huskeseddel sidst i nærværende skrivelse. Udover de genstande der fremgår af huskesedlen du som minimum skal møde med, er du også velkommen til at medbringe egen supplerende udrustning, der ikke er standard udleveret, håndkikkerter mm. Våben Kursus udleverer nødvendige våben ved kursusstart. Påklædningsbestemmelser Korrekt påklædning kan der findes mange opfattelser og fortolkninger af. Ved indtræden på HSGS er påklædning jf. HSGS blivende bestemmelser for påklædning og udrustning, der findes på HSGS websted under Blivende bestemmelser. Dertil forventes det naturligvis at man møder op til daglig tjeneste velsoigneret. PC Der er PC med FIIN adgang på indkvarteringsværelserne på skolen. Ved indkvartering på Sønderborg Vandrerhjem rådes der over trådløst internetforbindelse. Du er meget velkommen til at medbringe egen PC, tablet eller lign. til brug under kursus. Øvelseslister Udkast til øvelseslister kan hentes på HSGS hjemmeside på intranet ca. to uger før kursusstart. Øvelseslister for de første fire uger udleveres ved kursusstart. Transport og køretøjer I forbindelse med transport til og fra kursussted, er du jf. FPT VEJL (vejledning om afregning af hjemrejser) selv ansvarlig for din hjemrejse. Du kan frit vælge mellem offentlig transport eller eget køretøj. Forsvaret dækker rejseomkostninger svarende til billigste offentlige takst. HOK har dog givet tilladelse til at kursets tjeneste køretøjer kan anvendes til hjemrejse såfremt der minimum transportere 4 passagerer mellem skolen og det faste tjenestested. Funktioner under kursus. Under kursus skal der fordeles funktioner såsom klasseformand + assistent, forsyner + assistent, ammunitionsassistent, garagemesterassistent, messeansvarlig, velfærdsbefalingsmand, IT-ansvarlig, UMAK-ansvarlig, skema/lektieansvarlig samt fagforeningsansvarlig. Overvej inden kursusstart hvilken funktion der kunne have din interesse. Arbejdstid. Arbejdstid for indeværende måned afleveres ved KDOKT på HSGS. Da du er på videreuddannelse og ydes tjenestefri med løn, vil det ikke være muligt at afspadsere eller holde ferie udover det ferie der er planlagt af skolen. Derfor er det af afgørende betydning, at din arbejdstidsplanlægning er tilrettelagt efter, at du deltager på kursus. Det betyder i praksis at du skifter tjenestested, og at dit merarbejde mv. er afviklet, overført eller udbetalt efter gældende regler. Opmærksomheden skal henledes på reglerne om at erstatningsfriheder (EØ/EV) skal udbetales efter planlægningsperiodens udløb. Samt feriereglerne, således skal forårsholdene have foranstaltet ferie og særlig ferie afviklet inden kursets startdato. Hvis ikke ferien for forårsholdene er afviklet mv. risikere MA at feriedagene går tabt og bliver overført til feriefonden efter ferielovens regler. Kontakt evt. SSG C. C. S. Andersen på eller FIIN: HSGS-VUT

7 Fravær/sygdom Ved sygdom anvendes normal procedure i forsvaret gennem sygemeldingsportalen samt sygemelding til klasseformand. Ved andre forhold i forbindelse med fravær kontaktes kursuslederen hurtigst muligt. Ved fravær/sygdom på over 10 % af uddannelsestiden, vil der blive foretaget en vurdering af om fraværet hindrer eleven i at fuldføre uddannelsen. Rejseafregning og evt. forskud Du skal ved dit eget KDOKT oprettes i rejsestyring inden ankomst til Sønderborg. HSGS står for afregning af kurset. Egen KDOKT står kun for afregning af til og fra rejse. HSGS står som udgiftsansvarlig, og egen enhed kan således ikke disponere over dine udgifter. Dvs. at egen enhed ikke kan iværksætte en aftale som falder uden for de givne rammer. Ydelser Du vil i forbindelse med kursets gennemførelse være på MUG, hvis du er indkvarteret på sergentskolen. I vil blive orienteret om ydelser under kursus her på HSGS, således tvivlsspørgsmål kan afklares. Du skal være afklaret med aftalen mellem din fagforening CS og HOK. Kurset en ansøgt uddannelse. Du vil i den forbindelse, på KUR ydes tjenestefri med løn jf. KFF B.2-8, afsnit 9, stk. 2. Kontakt evt. CS eller FPT for yderligere spørgsmål. 7

8 Forventninger: Vores forventninger til dig - Vi forventer en positiv og engageret sergent, som er afklaret med at kurset er et ansøgt kursus samt en sergent som har taget konsekvensen af det valg. - Vi forventer en sergent, som er aktiv deltager på selve kurset samt aktivt søger at udvikle egne kompetencer. - Vi forventer en sergent som er klar til at løse komplekse opgaver, og som er klar til at høste fordele og styre uden om eller minimere ulemper. - Vi forventer en sergent, som kan agere i et åbent og frit miljø, hvor vi er kollegaer. - Vi forventer en sergent der tør tage ansvar, samt besidder gode holdninger. - Vi forventer frem for alt at en sergent der bruger sund fornuft, i alle henseender. Kan du nikke ja til ovenstående pinde er erfaringen, at du får et rigtig godt og lærerigt kursus. Du skal ikke forvente at få tingene serveret. Vi giver dig opgaverne, og du skal selv finde løsningerne, men vi støtter dig gerne undervejs. Kontakt Skolens hjemmeside findes både på internettet og på intranettet. - Internet: - Intranet: Du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede på tlf , fiin: HSGS-VUT1-01 E.b. C. Grove premierløjtnant Kursusleder Videreuddannelsestrin I for mellemledere 8

9 HUSKESEDDEL til møde ved VUT-I Uniform M/69 Jakke + bukser M/69 hvid skjorte slips sorte sko sorte sokker samt alle medaljer Husk: underlagsmærker til regimentsmærke + duelighedstegn Udrustning, SKYT Kampvest/basis, (skal være forsvarets udleverede) fragmentationsvest, (skal være forsvarets udleverede) hjelm, briller, beskyttelse høreværn Handsker Evt. egen ikke-udleverede udrustning og MAT CBRN udrustning CBRN dragt maske filtrator hvide + gummi handsker overtræksstøvler hætte til kampjakke drikkeanordning til feltflaske Tjenesteuniform M/84 Bukser, tjeneste, M/84 Jakke M/84 skjorte, tjeneste, M/84 Vedligeholdelsesmateriel og evt. Kedeldragt 9

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere