Mødeindkaldelsen. 1 Mødeindkaldelsen ubrugelige stikord eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeindkaldelsen. 1 Mødeindkaldelsen ubrugelige stikord eller"

Transkript

1 1 Mødeindkaldelsen ubrugelige stikord eller 9

2 1 Mødeindkaldelsen ubrugelige stikord eller Hvorfor spilde både din egen og dine kollegers tid med møder, som ingen steder fører hen? Hvad kan du gøre? Prøv at sætte lup på dine mødeindkaldelser. Formålet med en mødeindkaldelse er: 1. at få deltagerne til at sætte tid af til mødet. 2. at motivere deltagerne til at deltage. 3. at skabe fælles forventninger til indholdet. 4. at give deltagerne en reel chance for at forberede sig til mødet. 5. at sende et professionelt signal. I kapitel 1.1 finder du nogle eksempler på snyde-dagsordener og de problemer, sådanne dagsordener medfører. I kapitel 1.2 giver vi et bud på en skabelon til mødeindkaldelsen, der kan være med til at sikre, at mødedeltagerne har et reelt billede af mødets indhold inden mødet. Vi viser blandt andet en række før- og efter-mødeindkaldelser. Vores kursusdeltagere har ofte et ambivalent forhold til afdelingsmøderne. På den ene side er tanken god, på den anden side opleves møderne alligevel som spild af tid. I kapitel 1.3 finder du en case fra Vestsjællands Amt. Nu er amterne nedlagt men casen er universel. Afdelingsmøderne var tidligere rene informationsmøder, men møderne fik et helt anderledes vedkommende indhold og samtidig fungerede de som et laboratorium i mødeledelse. Hvis du også oplever uvedkommende afdelingsmøder, kan du få yderligere inspiration sidst i kapitlet. Her er 30 bud på, hvordan afdelingsmødet kan blive bedre. 10

3 1.1 (snyde)-dagordenen Mødeindkaldelsen De fleste firmaer gør så lidt ud af mødeindkaldelserne, at der reelt er tale om snydedagsordener, præget af stikord, som den enkelte kan lægge hvad som helst i. Lad os tage et eksempel på en typisk snydedagsorden. Mødeindkaldelse Data om mødet: 24. november, Sted: Mødelokale 3 Deltagere: PMB, SK, OA, MB, NJ Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde 2. Projekt x 3. Internet 4. Budget 5. Eventuelt Mødeindkaldelsen stammer fra en større organisation. Vi spurgte en af deltagerne, hvordan han havde tænkt sig at forberede sig. Han svarede Jeg forbereder mig ikke, jeg aner jo ikke ud fra hvilken vinkel, vi skal behandle emnerne. Hvorfor ringer du ikke og spørger, spurgte vi. Han smilede og sagde: Jeg er sikker på, at mødelederen ikke selv har overvejet mere end stikordene. Han vil blot sige, det finder vi vel ud af på mødet. Den viste mødeindkaldelse opfylder kun den første del af formålet. Det er svært at skabe motivation og fælles forventninger, når der eksempelvis ikke er anført, om punktet er til orientering eller til beslutning og som nævnt totalt umuligt at forberede sig. Prøv i stedet at lave en Motiverende mødeindkaldelse med et klart delmål ud for hvert enkelt punkt, så ingen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en indledende drøftelse, et punkt til beslutning eller Desuden er det med til at give et reelt billede af mødet, at mødelederen har angivet, cirka hvor lang tid der er afsat til punktet. 11

4 1.2 den motiverende mødeindkaldelse En motiverende mødeindkaldelse er en, der tydeligt viser den enkelte mødedeltager, at det er relevant for vedkommende at deltage. emne: Chefmøde Mødeindkaldelse - chefmøde Formål med mødet: At drøfte forhold af interesse for alle afdelinger anvendelse af mødets resultat: De enkelte chefer orienterer deres medarbejdere data om mødet dato: 14. august Tid: sted: Mødelokale 1 Forbered: Overvej, hvilke ting vi evt. kan udstille i Herning Medbring: Mødedeltagere: SK, Mødeleder KMo, referent MM NN MaS dagsorden 1. Næste bestyrelsesmøde Udkast til dagsorden 2. Internettet Interne rammer for brug af internettet 3. Udstilling i Herning 3a. Oplæg ved NN 3b. Analyse af faldgruber og muligheder 3c. Beslutning skal vi deltage? delmål At lægge sidste hånd på dagsordenen, inden den sendes til bestyrelsen Indledende drøftelser Beslutning Varighed 25 min 20 min 30 min 12 Et eksempel på Den motiverende mødeindkaldelse.

5 Mødeindkaldelsen bør normalt sendes ud i god tid inden mødet. Mødeindkaldelsen bør minimum indeholde: Mødets art, for eksempel bestyrelsesmøde, afdelingsmøde, salgsmøde eller.. Sted og eventuelt lokalenummer. Start- og sluttidspunkt. Hvem der er indbudt. Mødets formål. Anvendelse af resultaterne fra mødet. Forslag til dagsorden med delmål ud for hvert punkt og meget gerne anslået tid til det enkelte punkt. Foruden en beskrivelse af det enkelte punkt på dagsordenen, kan du præcisere: Hvem der varetager sagsfremstillingen under de enkelte punkter. Hvilke papirer der skal behandles under hvert punkt. Derudover vil det ofte være relevant at nævne følgende i indkaldelsen: Hvilke bilag der er udsendt eller vil blive udsendt inden mødet. Servering. Særlige praktiske forhold for eksempel kørselsvejledning. Tidsfrist for afbud og kontaktperson. Om stedfortræder kan deltage. - og endelig en opfordring til mødedeltagerne om at ringe eller maile, hvis der er forslag, kommentarer eller spørgsmål til mødeindkaldelsen. 13

6 Mødeindkaldelser - før og efter Lad os tage et andet eksempel. Eksemplet stammer fra et kursus for tillidsrepræsentanter fra Frie Grundskolers Lærerforening. Alle deltagere var blevet bedt om inden kurset at tage en typisk mødeindkaldelse og forbedre denne ud fra det udsendte kursusmateriale samt medbringe både før- og efterudgaven på kurset. Der indkaldes til lærerrådsmøde tirsdag den 17. maj kl Ref.: AA Mødeleder: JA Dagsorden for mødet vil være: 1. Korte meddelelser 2. Bibliotek. Indledende drøftelse. Lis vil komme med et kort oplæg. 3. Information omkring 10. klasse i kommende skoleår. AA, HN, HW og JA 4. Boldbanen. HN 5. Eventuelt Hilsen Janne Her er førudgaven. Mødelederen ved sikkert meget mere om, hvad der gemmer sig bag ordene, ligesom mødelederen formodentligt også har en fornemmelse af, hvordan emnerne er prioriteret tidsmæssigt. Det kunne mødedeltagerne jo lige så godt også få at vide. 14

7 Mødeindkaldelse Mødeindkaldelsen emne: Lærerrådsmøde Formål med mødet: At orientere, drøfte og beslutte anvendelse af mødets resultat: At viderebehandle idéer og tanker omkring biblioteket. At orientere elevrådet om beslutningen vedr. boldbanen. data om mødet dato: Tirsdag den 17. maj Tid: sted: Lærerværelset Forbered: Vedhæftede bilag læses og overvejes Medbring: Udsendte materiale Mødedeltagere: JA, mødeleder AA, referent Alle ansatte undervisere. dagsorden 1. Bibliotek Kort oplæg ved LS delmål Indledende drøftelse om biblioteket som pædagogisk servicecenter. Varighed 45 min klasse i kommende skoleår HW, JA og AA Orientering 10 min 3. Boldbanen Regler for brug af denne, HN Beslutning 20 min 4. Korte meddelser Info ved AM, LC og PS Orientering 15 min Og sådan så den ud, da mødelederen havde givet den et løft. 15

8 Tidsangivelser Bliver man ikke låst, når mødeindkaldelsen for eksempel skal indeholde tider ud for de enkelte punkter? Det kunne man godt frygte, men det er selvfølgelig ikke det, der er meningen. Brug derfor altid de første fem minutter af mødet på at gennemgå baggrunden for mødet herunder formål, roller og dagsordenen. Det er her, mødelederen sætter endnu flere ord på, og her mødedeltagerne bør spørge ind, hvis der er noget, der er uklart, således at alle har en klar fornemmelse af, hvordan de kommende timer vil forløbe. Mødelederen kan eksempelvis sige: Jeg har sat 45 minutter af til punkt 2. Det kan umiddelbart lyde af meget, men jeg tror, det er vigtigt, at vi giver os tid til at vende problematikken. Muligvis kan vi gøre det hurtigere, men jeg tror ikke, at tiden er helt skæv. Når alle har et klart billede af forløbet, kan dagsordenen godkendes eventuelt med nogle justeringer. Og så skulle det gerne være nemmere at holde sig til dagsordenen, da der ikke er nogle overraskelser undervejs. Den motiverende mødeindkaldelse er ikke tænkt som en spændetrøje, men derimod et værktøj, der lægger op til fair play for alle parter. Og vigtigst af alt - nogle bedre møder. Prøv den, næste gang du indkalder! Eksemplet på næste side stammer fra byggebranchen. En projektleder skulle have et møde med en arkitekt og en trappeleverandør om indvendige trapper i et 2-plansrækkehus. Det eneste, der var sendt ud, var en mail med teksten: Trappemøde på mandag kl Sådan så mødeindkaldelsen ud, da projektlederen havde sat sine overvejelser ind i skabelonen for den motiverende mødeindkaldelse. 16

9 emne: Indvendige trapper i 2-plansrækkehus Mødeindkaldelse Mødeindkaldelsen Formål med mødet: Få fastlagt krav, ønsker og fysiske rammer for de indvendige trapper i 2-plansrækkehusene. anvendelse af mødets resultat: Trappeleverandør kan udarbejde endelige produktionstegninger data om mødet dato: 14, marts Tid: kl sted: Skurvognen på byggepladsen Forbered: Tegninger og detaljer gennemses inden mødet. Medbring: Tegninger af trapper Mødedeltagere: JVA RK Trappeleverandør dagsorden 1. Trappeleverandør fremlægger materiale for den valgte trappetype og gennemgår detaljer. 2. Løsninger omkring tilstødende bygningsdele skal besluttes. Arkitekt fremkommer med ønsker hertil. 3. Fastlæggelse af trappedimension så den passer ind i alle 8 lejligheder. Højde, bredde og dybde fastlægges. 4. Alternative løsninger under hensyntagen til projektøkonomien. 5. Eventuelt delmål At få kendskab til detailudformning af trappen. Projektafklaring for endelig udformning af produktionstegninger. Projektafklaring for endelig udformning af produktionstegninger. At sikre at valget af trapper, afslutninger mv. er korrekte. Varighed 5 min. 15 min. 15 min. 5 min. 5 min. 17

10 Emne: Formål med mødet: Mødeindkaldelse Anvendelse af mødets resultat: Data om mødet Dato: Tid: Sted: Forbered: Medbring: Mødedeltagere: Dagsorden Delmål Varighed 18 Lad dig inspirere af denne skabelon. Hent skabelonen på

11 Mødeindkaldelse Mødeindkaldelsen Emne: Formål med mødet: Anvendelse af mødets resultat: Data om mødet Dato: Tid: Sted: Forbered: Medbring: Mødedeltagere: Dagsorden Delmål Ansvar Varighed - eller denne, hvor der er en kolonne til at markere, hvem der er ansvarlig for punktet. Hent skabelonen på 19

12 Tønder Kommune Dagsorden og referat Dato: Tid: Sted: Emne: Mødedeltagere: Referent: Formål med mødet: Forbered: Anvendelse af mødets resultat: Medbring: Emne Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?) Proces (hvordan behandler vi emnet) Varighed Beslutning (referat hvem gør hvad) eller hvad med denne fra Tønder kommune, hvor mødeindkaldelse og referatet er samlet i et? Hent skabelonen på

13 skjult dagsorden - Borgmesteren i korsbæk Prøv at genkalde dig følgende herlige scene fra Matador: Bankdirektør Varnæs med frue er inviteret til middag på hotellet af byens socialdemokratiske borgmester. Da de kommer, viser det sig, at de slet ikke skal til middag, men til møde i salen, hvor der er dækket op til kaffe og sandkage. De er ikke de eneste, der er inviteret, faktisk er hele byens bedre borgerskab inviteret. Efter at forsamlingen har sunget Jeg elsker de grønne lunde.., fremlægger borgmesteren sit ærinde. Han ønsker at anlægge en folkepark vest for sommerhusområdet på Fedet. Da stranden ikke er særlig god på vestsiden, er tanken at anlægge små stier ned forbi grundene mod øst, så byens borgere kan nyde den gode strand foran sommerhusene. Der lyder vældige protester fra salen. Blandt andet fra sagfører Skjold Hansen: Det kan De ikke, der er tinglyst privat strandret. Netop, svarer borgmesteren, det er den, vi ønsker at ophæve. Skjold Hansen bliver meget ophidset og råber: Hvorfor ikke lægge folkeparken et andet sted for eksempel ved Varbemark Huse?. Det kan vi ikke, der er ikke nogen ordentlig vej ud til Varbemark Huse, svarer borgmesteren. om, hvor folkeparken skulle ligge. Det ender med, at han og flere af de andre må have den store pung op af lommen og betale en vej ud til Varbemark Huse. Borgmesteren og hans nærmeste skåler efterfølgende på det gode resultat. Scenen slutter med følgende replik fra borgmesteren: Så fik vi betalt vejen. Et helt igennem interessant møde. Borgmesteren får det, som han vil have det ved at gennemføre en skjult dagsorden. Det har aldrig været tanken at placere folkeparken bag ved sommerhusene, men ved at bilde borgerskabet dette ind, regner borgmesteren med, at de bliver så chokerede, at de punger ud. Og tricket lykkes som bekendt. Skjulte dagsordener kan ikke anbefales. Før eller senere finder modparten ud af, at han eller hun er blevet narret og den, der bevidst har siddet og manipuleret med modparten mister i den grad troværdighed. Under hele postyret ser Mads Skjern undrende til. Han har åbenbart lovet at støtte projektet, men uden at forhøre sig 21

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere