Kompetence: Stor erfaring med projektledelse af multidisciplinære jernbaneprojekter og anlægsprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetence: Stor erfaring med projektledelse af multidisciplinære jernbaneprojekter og anlægsprojekter"

Transkript

1 CV Personlige data: Navn : Niels Thougård Pedersen Født : 1965 Civilstand : Gift, 3 børn ( 90, 92, 97) Bopæl : Virumbakken 10, 2830 Virum Uddannelse: Civilingeniør (B, statik) 1989 Kompetence: Stor erfaring med projektledelse af multidisciplinære jernbaneprojekter og anlægsprojekter i alle projektfaser. Stor erfaring med planlægning af jernbaneanlæg i de indledende faser. Stor teknisk generalistviden om jernbanetekniske anlæg sporunderbygning, sporoverbygning, sikringsanlæg og el-anlæg. Teknisk velfunderet i sporteknik. Omfattende teknisk specialistviden om kørestrømsanlæg. Dyb indsigt i internationale normer og specifikationer for baneteknik. Stor erfaring i stadieplanlægning. Stort kendskab til udbuds- og entrepriseret. Professionelt forhandlingsniveau på engelsk. Egenskaber: Nem at arbejde sammen med, løsningsorienteret, struktureret, sund dømmekraft, politisk tæft og en god pen. Stærk projektleder med teknisk profil Stærk tekniker med projektlederprofil. Ansættelser: Selvstændig COWI. Teknisk Chef i afdeling for Jernbaner og Metro Rambøll. Fra 2002 som projektchef inden for baneanlæg. Fra 2006 som senior projektchef. Fra 2009 som chefrådgiver alle stillinger indenfor baneanlæg (deltids) Danmarks Tekniske Universitet (DIA). Undervisning, statik Danmarks Tekniske Universitet. Forskning, undervisning. Dato :

2 Udvalgte erfaringer med planlægning: : Aarhus Letbane kører delvis på Banedanmarks infrastruktur. Bistand til Aarhus Letbane I/S med at planlægge og gennemføre et forhandlingsforløb med Banedanmark om en forvaltningsaftale for driften mv. Bistand til indgåelse af overenskomst med DSB om Aarhus H. Bistand ifm. udbud af infrastrukturdrift. 2013: Letbane Glostrup-CPH. Præ-VVM fase; Trafikalt grundlag, indpasning i byrum, byudviklingspotentiale. Bidrag til projektet med dansk letbaneerfaring planmæssigt, trafikalt, teknisk mv. For Rambøll : Køge st.: Bygherrerådgivning om jernbaneforhold ifm. byudvikling og anlægsprojekter omkring banen. Interessentinddragelse, overordnet sporspærringskoordinering S og Fjern, rådgiverudbud mv. For Køge Kyst P/S. Tidligere ansættelser: : Firmaintern planlægning og ledelse indenfor teknisk udvikling, nye ydelser, værktøjsudvikling, best practices, videndeling, rekruttering mv. 2011: Rammesætning ift. de forskellige banetekniske delopgaver ifm. Aarhus Letbane. For Letbanesekretariatet : Jernbanetekniske forhold ifm. Trafikstyrelsens undersøgelse af en Kombiterminal ved Kh-Rg Nybygningsløsningen. Definitionsfase. For Trafikstyrelsen. 2008: Bidrag for jernbanesektoren til FRI-rapporten State of the Nation. 2007: Undersøgelse af muligheden for en passagerstation ved Sydporten som støtte for byudvikling omkring Godsforbindelsesbanen. For udviklingsselskabet Sydporten Lokal forbindelsesingeniør i et studie af mulighederne for at outsource strømområdet i Banedanmark kørestrøm, stærkstrøm, el-køb. Arrangement af interviews med nøglepersoner i hele Banedanmarks organisation og i elmarkedet. For Scott Wilson Undersøgelse af S-togs alternativ på Ring III, Lyngby-Hundige. Fase 0 niveau. Udført i samarbejde med DSB S-tog og Siemens Skitseprojekt for ny passagerstation ved banesammenfletningen i Taulov. For Fredericia Kommune Undersøgelse af jernbanetrafikale og banetekniske konsekvenser ved nedgravning af banerne gennem Køge. Fase 0 niveau. For Køge Kommune Ifm. hovedrenovering af betondæk ved Kh, forlængelse og sænkning af perroner mv.: Koordinering af aftaler for trafikafvikling i byggeperiode, banetekniske forhold, delprojektleder for perronsænkning. Fase 2-3. For DSB Arbejde med forskellige alternativer for større moderniseringer af Nørreport station. Koordinering, udførelsesplanlægning, anlægsoverslag mv. For DSB Feasibility study af bæredygtigheden for en ny type lave, spornære og bevægelige støjskærme. For Banestyrelsen Service Ressourceperson hos Banestyrelsen. Assisterende projektleder på Ringbaneprojektet frem til anlægslov. Arbejde med offentlig høring, miljøredegørelse og anlægslov samt forhandlinger med interessenter om udform- Dato :

3 ning af anlæg og medfinansiering. Desuden arbejde med kontrakter, tidsplaner og anlægsoverslag Ressourceperson hos Banestyrelsen. Assisterende projektleder for fase 0 projekt Kh ny helhedsløsning. Opgaven omfattede fase 0 rapportering af forskellige vidtgående løsningsforslag til udbygning af kapaciteten på Københavns Hovedbanegård. Udvalgte erfaringer med projekt- og projekteringsledelse: : Projekteringsledelse kørestrøm og stærkstrøm på Køge Bugt Banens spor- og kørestrømsfornyelse. For Banedanmark. 2013: Aarhus Letbane. Ad hoc bistand sparring og granskning, infrastrukturforvalteraftale med Banedanmark, grænsefladekoordinering med DSB, teknisk input om særlige emner. For COWI. Tidligere ansættelser: 2012: Teknisk rådgiver Odense letbane. Ansvarlig for transportsystemet (til udgangen af 2012). For Odense Letbanesekretariat. 2012: Vejtunnel under banen ved Køge st. Ansvarlig for banevendte forhold koordinering med Banedanmark og operatører samt teknisk projektering programfase. For Køge Kyst P/S. 2011: Delprojektleder for programfase for Forberedende baneteknik (ombygning af eksisterende baneanlæg) forud for anlæg af Aarhus Letbane. For Letbanesekretariatet. For Aarhus Letbanesekretariat. 2011: Projektleder for GTA-projekt på Fredericia. Alle banetekniske discipliner samt forsyningsanlæg og aptering. Til og med kontrahering. For DSB. 2010: Projektleder og projektering for nyt klargøringsområde på Lersøen. Definitionsfase. For Public/DSB. 2010: Delprojektleder med ansvar for alle banetekniske forhold på Femern Landanlæg Ringsted-Orehoved (indtil firmaskift). For Trafikstyrelsen/Banedanmark : Projektleder for S-banens 6. hovedspor ved Kh. Projektet indeholder desuden komplet fornyelse af køreledningsanlægget mellem Kh og Valby. Programfasen og gennemførelsesfasen. For Banedanmark : Totalentrepriseudbud og projektopfølgning for etablering af nyt opstillingsområde på Østerport alle fagdiscipliner. For Banedanmark : Projektleder for sporfornyelsesprojekter Herning-Give (inkl. Herning station) og Give-Vejle. For Banedanmark : Ifm. DSB s indførelse af GTA-køreplan, forbedring af rangersikkerhed og forbedring af arbejdsmiljøforhold for lokoførere: Projektleder for fase 0 rapportering for omfattende ændringer i baneanlæg og installationer for klargøringsproduktionen på 13 stationer. For DSB : Projektleder for gennemførelsen anlægsarbejder og alle banetekniske arbejder ifm. DSB s etablering af nye forsyningsanlæg i Odense og Nykøbing F stationer. Opgaverne løb fra fase 2 til fase 8 og arbejdet omfattede ansvar for planlægning i samarbejde med brugere, udbudsprojektering, kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn for et antal entrepriser. For DSB. Dato :

4 : LOKO. Projekteringsleder for servicefaciliteter ved vendesporsanlæg. Perroner, el-forsyning, belysning, stianlæg, brandhydranter mv. Fase 6-8. Tværfaglig koordinering. Projektopfølgning. For Banedanmark : Projektleder for etablering af lysledernet omfattende grundlæggende design, tracéring, myndighedsbehandling, udbud, etablering af teknikrum, tilslutning af kunder, byggeledelse, fagtilsyn og styring af bygherreleverancer. For Song Network (nu TDC) : Projektingeniør og PØA-funktion på København-Ringsted projektet fase 2-3. Arbejdet omfattede ikke-jernbanetekniske anlæg. For Banedanmark. 1997: Projektledelse og projektering for konstruktioner i forbindelse med opførelse af nyt røggasrensningsanlæg på Kommunekemi Nyborg. Projektet omfattede beton- og stålkonstruktioner, herunder røggaskanaler, samt sammenbygning med eksisterende anlæg. For FLS Miljø. 1997: Projektledelse og tværfaglig koordinering i et detaljprojekt (~fase 4) i Norge. Opgradering af to strækninger på Vestfoldbanen inklusiv sammenknytning mellem eksisterende strækning og ny dobbeltsporet strækning, samt ombygninger på en kompliceret station. Arbejdet omfattede køreledningsanlæg, sikringsanlæg, tele/radio anlæg og strømforsyning. Udført i Joint Venture med lead. For Jernbaneverket. Udvalgte erfaringer som tekniker: 2015: Diverse teknisk granskning og bistand til køreledningsprojekter. Alb-Htå og KGC Kastrup. For Rambøll. 2015: Ringsted-Femern banen. Tværfaglig granskning af udbudsprojekter for sporarbejder (E1001) hhv. for stationsudbuddet (E8001). For Rambøll. 2015: TSI INF Gap analyse imellem CR/HS TSI og fælles TSI for udvalgte sporkomponenter. For Banedanmark Kh-Rg projektet : Ringsted-Odense hastighedsopgradering, programfase. Fagansvarlig for kørestrømsforhold. For Grontmij : Udarbejder på ny banenorm BN1-166 Fritrumsprofiler, referencelinjer og læsseprofiler. For Banedanmark : Letbane Ring III. Erfaringsoverførsel og specialistinput til projekt, transportpakken, for letbane på ring III. For Rambøll. 2014: Ringsted-Femern banen. Tværfaglig granskning af udbudsprojekter for bropakker (E300x) hhv. for anlægspakker (E200x). For Rambøll. 2013: Fagkontrol af assessorrapport på revision af sporregler. For COWI 2013: Ringsted-Femern banen. Tværfaglig granskning af programfaseprojekt for strækningen Ringsted-Masnedø. Ad hoc bistand. For Rambøll Ekstern kvalitetssikring iht. Ny anlægsbudgettering. Ekstern kvalitetssikring af kørestrømsdelen af anlægsoverslag for elektrificering Vejle-Struer hhv. Lindholm-Frederikshavn. For Grontmij : Fagassessor på revision af banenorm BN For Banedanmark : CSM fagassessor på spor på sporfornyelse Høng-Ruds Vedby. For Regionstog. Dato :

5 2013: Ringsted-Odense hastighedsopgradering, definitionsfase. Fagansvarlig for kørestrømsforhold. For Grontmij. 2013: Odense Letbane: Ad hoc bistand projektgrundlag, tekniske og tværfaglige granskninger, tekniske notater om særlige emner. For COWI. 2013: Diverse mindre kørestrømsopgaver: Teknisk granskning af køreledningsprojekt Oslo-Lysaker. Kørestrøm ifm. sporfornyelse Vallensbæk, definitionsfase. Kørestrøm ifm. bropakke 32 på Køge Bugt banen. Detailprojekt for kørestrømsanlæg ifm. ny stitunnel under banen ved Nordhavn. For Grontmij. Tidligere ansættelser 2012: Diverse banetekniske specialistopgaver for Odense Letbane. For Bystrategisk Stab, Odense : Diverse banetekniske specialistopgaver ifm. Aarhus Letbane. For Letbanesekretariatet. 2011: Projekter for ombygning af køreledningsanlæg med nye specialkomponenter (neutralsektioner og afspændingsanordninger) i køreledningsanlægget på Storebæltsforbindelsen. Inkl. myndighedsbehandling. For Storebælt A/S. 2010: Vurdering af køreledningssystemer for Femern Landanlæg. For Banedanmark : Teknisk strategi, sparring og deltagelse i projektering af køreledningsfornyelse på S-banen Kh-Val ifm. 6. hovedsporsprojektet. For Banedanmark. 2008: Totalentrepriseudbud for ombygning af specialkomponenter i strømskinneanlæg på S-banen. For Banedanmark. 2006: Detailprojekt for svensk køreledningsanlæg ifm. sporændringer på Märsta station. For Banverket. 2006: Specialistrådgiver efter havari af strømskinne på S-banen. For Banedanmark. 2005: Banetekniske forhold på projekt for niveaufri krydsning mellem Grenåvej / Grenåbanen. For Århus Amt. 2004: Deltagelse i Banedanmarks Asset Management projekt som fagspecialist for kørestrømsanlæg. For Banedanmark. 2002: Udarbejdelse af forskrift for effektiv vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. For Banedanmark (senere viderebearbejdet til banenorm BN1-82). 2000: Detailprojekter for ændring af kørestrømmens udkoblingssystem ved vaskehaller i Kastrup og Helgoland. For DSB. 2000: Detailprojekt, udbudsprojekt, udbudshandling og kontrahering for ombygning af køreledningsanlæg ved Ørestad st. ifm. anlæg af nye broer. For Ørestadsselskabet. 2000: Analyse af køreledningskrydsninger og brug af krydshængere i nyt Hollandsk køreledningssystem. For Strukton. 1999: Detailprojektering for totalentreprenør af kørestrømskinneanlæg, til erstatning for eksisterende køreledningsanlæg i det indre afsnit af S-banen i København. For Banestyrelsen Service. 1999: Detaljplan (~fase 4) kontaktledning/lavspenning på en parsell på udbygningsstrækningen Skøyen-Asker. Beskrivelse/vurdering af forskellige principløsninger for køreledningsanlæg / lavspændingsanlæg. For JBV. Dato :

6 1997: Ifm. det første 25kV køreledningsanlæg i Holland: Udarbejdelse af en rapport om køreledningsanlæg ved lave broer. Principper for passage af broer, norm-grundlag, isolationsafstande, montage- og driftserfaringer fra danske anlæg. For NS : Kørestrømsanlæg for ny bybane i København. Udarbejdelse af program, dispositionsforslag, projektforslag og udbudsdokumenter for en ny bybane i København. Opgaven omfattede bl.a.: Opstilling af normgrundlag, sammenlignende vurdering af forskellige kørestrømssystemer (systemspændinger og køreledning/3. skinne), skitse-projekter for 3 forskellige løsninger (sporvogn, light rail og metro), Projektforslag for metro, Udbudsdokumenter med funktionskrav for kørestrømssystemet. Evaluering af tilbud og deltagelse i kontrahering. For Ørestadsselskabet : Flere års erfaring med detailprojektering af køreledningsanlæg på den danske fjernbane på strækningerne Od-Fa, Fa-Pa, Te-Sdb, Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen. Systemansvarlig for udvikling og videreudvikling af projekteringsværktøjer. For DSB / Banestyrelsen Rådgivning. Udvalgte erfaringer med myndighedsarbejde : Sikkerheds- og interoperabilitetskoordinator for København- Ringsted entrepriser TP76, TP77 og TP82. For Banedanmark : Teknisk husrådgiver for Trafikstyrelsen indenfor elektrificering. Undervisning og ad hoc bistand ifm. myndighedsbehandling. Toårig eksklusiv rammekontrakt; forlænget 2 år med option. Undervisning 2015 Udarbejdelse og afholdelse af kursus i kørestrømsteknik for projekteringsledere, Banedanmark Kurser i kørestrømsteknik, Trafikstyrelsen 2013 Udarbejdelse og afholdelse af kursus i kørestrømsteknik for Trafikstyrelsen Ekstern vejleder på DTU og IHK på flere B.Sc. og M.Sc. eksamensprojekter DTU Transport: Deltagelse i tilrettelæggelse af undervisningsprogram på Masteroverbygning for jernbaneingeniører Forelæsninger i jernbaneteknik på DTU. Eksaminering Oplæring af adskillige nyuddannede ingeniører i køreledningsteknisk projektering 2010 Udarbejdelse og afholdelse af kursus i mekanisk køreledningsteknik med fokus på norske projekteringsregler. Øvrige oplysninger Stort netværk i alle dele af den danske jernbanesektor. Indsigt i Jernbanesikkerhedsdirektivet, Interoperabilitetsdirektivet og national lovgivning om jernbanen. Fuldt ajour i teori og praksis mht. rammelovgivning for jernbanen samt myndighedsgodkendelse for infrastruktur. Deltaget i Trafikstyrelsens sikkerheds- Dato :

7 konferencer, CSM-skolen samt DnV-kursus om EU-direktiver og interoperabilitet. Udvalgte kurser og konferencer - seneste Banekonferencen deltaget alle år siden starten. Ét indlæg (2013). Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference deltaget alle år siden starten Electrification Infrastructure: Whole Life Cost Reduction Congress, London. Deltaget 2013 og DS-universitetet - Reglerne for europæisk standardisering DS-universitetet - Regler for international/europæisk elektroteknisk standardisering (IEC/CLC) Dato :

Egenskaber: Nem at arbejde sammen med, løsningsorienteret, struktureret, sund dømmekraft, politisk tæft og en god pen.

Egenskaber: Nem at arbejde sammen med, løsningsorienteret, struktureret, sund dømmekraft, politisk tæft og en god pen. CV Niels@trailc.dk +45 2336 7248 Personlige data: Navn : Niels Thougård Pedersen Født : 1965 Civilstand : Gift, 3 børn ( 90, 92, 97) Bopæl : Virumbakken 10, 2830 Virum Uddannelse: Civilingeniør (B, statik)

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen CV Banechef Kristian Madsen 2005 A/S Storebælt - ansvar for vedligeholdelse og reinvestering

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Jernbanens tekniske specialister er en mangelvare. Alex Landex, DTU Transport

Jernbanens tekniske specialister er en mangelvare. Alex Landex, DTU Transport Jernbanens tekniske specialister er en mangelvare Alex Landex, DTU Transport Baggrund Indtil for 10-15 15 år siden var den meste jernbaneviden forankret hos DSB I dag er jernbanesektoren præget af: Fragmentering

Læs mere

Banedanmarks samarbejde med assessorer

Banedanmarks samarbejde med assessorer Banedanmarks samarbejde med assessorer Trafik & byggestyrelsens sikkerhedskonference 2015 27.10.2015 1 Deltagere Lars Brockhoff TÜV SÜD Danmark Pia Messell Rambøll Carsten Rasmussen NIRAS Tom Møller Rasmussen

Læs mere

The Danish Short Story!

The Danish Short Story! The Danish Short Story! Det er ikke fordi vi ingen sporvogne har i Danmark Men disse fire historier har intet med museer at gøre Hvis der var nogen der var i tvivl Aalborg Letbane/BRT Drivere for projektet

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Danmark Hastighedsopgradering af Regional- og Fjernbaner i Danmark

Fremtidens jernbanetrafik i Danmark Hastighedsopgradering af Regional- og Fjernbaner i Danmark Fremtidens jernbanetrafik i Danmark Hastighedsopgradering af Regional- og Fjernbaner i Danmark Leif Brandt, COWI 1 Fremtidens jernbanetrafik i Danmark 2 Fremtidens jernbanetrafik i Danmark "Hovedelementer

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg Året på skinner TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg DSB November 09: Nat S-tog indføres i weekenden Januar 10: Marts: April: August: September: virksomhed

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen A: Generelle informationer Virksomhedens navn: Adresse: Evt. postboks: Postnr: By: Land: Tlf: Internetadresse: CVR.

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011 Udbygning af NordVestBanen Danske projekter 11. maj 2011 Martin Lose, Banedanmark Indhold Anlæg & Fornyelse Baggrund Succeskriterier Fysikken Økonomi Tidsplan Hovedudfordringer Anlæg & Fornyelse Områdechef

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Sikkerhedsplan. 5. sporsløsningen

Sikkerhedsplan. 5. sporsløsningen Sikkerhedsplan 5. sporsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Sikkerhedsplan Forord Forord Dette notat omhandler sikkerhedsplanen for 5. sporsløsningen. Det er udarbejdet i 2009 af Trafikstyrelsen

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Elektrificering i Danmark. Alex Landex

Elektrificering i Danmark. Alex Landex Elektrificering i Danmark - er vi tæt på? Alex Landex Trafikinvesteringsplanen Nye signaler i hele landet København Ringsted Ringmetro i København Dobbeltspor Lejre Vipperød Vamdrup Vojens Vordingborg

Læs mere

CenSec Railway Network

CenSec Railway Network CenSec Railway Network Markedet for jernbaneleverancer belyst via Banedanmarks aktuelle investeringer mm Historisk store investeringer i statsbanerne Nye og kommende projekter København Ringsted Let bane

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 Notat 06.11.2015 Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 1. Indledning Banedanmarks plan for udviklingsstrategi for jernbanen 2015-2020 er udarbejdet med henblik på at rammesætte

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl, Direktør og partner Spangenberg og Madsen Grundlagt

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Notat: Sammenligning af alternativer i relation til L152 20.05.14 Vurdering af anlægspriser kan ikke bygge alene på overordnede

Læs mere

Godkendelse af sporudvidelse ved Kastrup Klargøringscenter. Sikkerhedsleder Christina Würtz

Godkendelse af sporudvidelse ved Kastrup Klargøringscenter. Sikkerhedsleder Christina Würtz Godkendelse af sporudvidelse ved Kastrup Klargøringscenter Sikkerhedsleder Christina Würtz Lov om Sund & Bælt Holding A/S (Lov nr. 558 af 24. juni 2005) Banedanmark er infrastrukturforvalter på Øresundsbanen

Læs mere

Implementering af Contract Management

Implementering af Contract Management Banekonferencen 15. maj 2017 Implementering af Contract Management Projektdirektør Johnny Restrup-Sørensen A/S Femern Landanlæg 15-05-2017 Sund & Bælt i tal og billeder 1 Regionale fordele ved Femern Landanlæg

Læs mere

Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK.

Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK. Notat 30.08.13 Elektrificering af strækningerne i Togfonden DK. Transportministeriet har gennemført kvalitetssikring af Banedanmarks redegørelse for resultaterne af de begrundede anlægsoverslag for en

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

- Sammenligning af anlægspriser

- Sammenligning af anlægspriser Udenlandske baner - Sammenligning af anlægspriser September 2009 København-Ringsted projektet 3 Udenlandske baner Forord Forord Dette notat omhandler en benchmarking en sammenlignende undersøgelse af

Læs mere

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport Alex Landex, DTU Transport Jernbanenettets udnyttelse Det danske jernbanenet har en høj kapacitetsudnyttelse Mange følgeforsinkelser Hurtige tog er en udfordring 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Anlægsøkonomi sporsløsningen

Anlægsøkonomi sporsløsningen Anlægsøkonomi - 5. sporsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Anlægsøkonomi Forord Forord Dette notat omhandler anlægsøkonomien for 5. sporsløsningen. Det er udarbejdet i 2009 af Trafikstyrelsen

Læs mere

80 % 50 % JERNBANER 4,0 OM JERNBANER FAKTA STATSEJET ELEKTRIFICERET JERNBANERS TILSTAND

80 % 50 % JERNBANER 4,0 OM JERNBANER FAKTA STATSEJET ELEKTRIFICERET JERNBANERS TILSTAND OM JERNBANER Analysen omfatter al fast infrastruktur, der indgår i den direkte drift. Bygningsanlæg og forpladser ved stationer samt rullende materiel er ikke omfattet. For at en jernbane kan fungere,

Læs mere

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet

Banekonference Letbanen på Ring 3 Status. 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet Banekonference Letbanen på Ring 3 Status 5. Maj 2015 Anne-Grethe Foss Metroselskabet Letbaneselskabet HOVEDSTADENS INFRASTRUKTUR S- tog Fingerplanen Metro Sammenbinding af indre region Letbane Sammenbinding

Læs mere

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume NOTAT Projekt Aarhus Letbane, Standsningssted ved Thorsager Kunde Aarhus Letbane Notat nr. 1 Dato 2015-11-19 Til Fra Henrik Scharling Bernberg Stine Baldus Gæmelke Anlægsbeskrivelse Dette notat giver en

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV ADRESSE

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Notat vedrørende udfletningsanlæg ved Ringsted

Notat vedrørende udfletningsanlæg ved Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 21 Offentligt Notat 04.05.2014 Notat vedrørende udfletningsanlæg ved Ringsted Der skal etableres en niveaufri skæring på Ringsted station, således

Læs mere

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Hørsholm Kommune Center for Teknik Udbudsbrev for Indhentning af tilbud på rådgiverydelser i forbindelse med udskiftning af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Den 02.02.2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup Vojens) Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup Vojens) Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013 Orienteringsmøde for entreprenører 29. maj 2013 Dagsorden 13:00 14:00 Del 1 Formål, projekt og omfang 14:00 14:15 Spørgsmål 14:15 14:45 Pause 14:45 15:45 Del 2 Udbud og tidsplan 15:45 16:00 Spørgsmål 2

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Den Danske Banekonference 17. maj 2016 Leif Hald Pedersen Jernbane over Vestfyn Baggrunden for projektet Projektorganisation Status for VVM-undersøgelse og beslutningsgrundlag

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 OF af M10 over forbindelsesspor til Køge Udvidelse af UF Lille Syd Banen under M10 Nedrivning af eksisterende bro for OF Ølsemaglevej

Læs mere

Ny Nørreport 2011 2014

Ny Nørreport 2011 2014 Ny Nørreport 2011 2014 Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 v. Mikael Bredsdorff Banedanmarks organisation Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010) NY NØRREPORT 2011-2014 Banebranchen, 11.

Læs mere

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2 NORDDJURS KOMMUNE HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Ringbanen af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Indledning I december 1998 indgik Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten et politisk forlig, som blandt andet indebærer, at der frem

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus. Lars Wittrup Jensen 11. december 2013

Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus. Lars Wittrup Jensen 11. december 2013 Opgradering af jernbanen mellem Odense og Aarhus Lars Wittrup Jensen 11. december 2013 Agenda Introduktion og baggrund Metode Resultater Perspektivering og Trafikstyrelsens arbejde Konklusion 1 Timemodellen

Læs mere

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1 Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A Netredegørelse 2017 - bilag 3.5A 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring Tilpasning af anlægsoverslag for elektrificering

Ekstern kvalitetssikring Tilpasning af anlægsoverslag for elektrificering Ekstern kvalitetssikring Tilpasning af anlægsoverslag for elektrificering Transportministeriet 23. august 2013 Rapport Indholdsfortegnelse Forord 1 Resume 2 Elektrificering af det danske jernbanenet 2

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf. 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk VEJLEDNING Vejledning Kompetencekrav ved CSM assessment Rev. 2014-05-15 En assessorvirksomhed

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

EN METROPOL I PROVINSEN

EN METROPOL I PROVINSEN Claus Rehfeld Moshøj, 4. september 2014 EN METROPOL I PROVINSEN LETBANEN I AARHUSOMRÅDET AARHUS LETBANE DANMARKS FØRSTE LETBANE VELKOMMEN PÅ FORSIDEN ØKONOMISK STORMVEJR APRIL 2014 3 MEN DER ER INDGÅET

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE KIM ANDERSEN, områdechef, BANEDANMARK Jernbanekonferencen den 17. maj 2010 BANEDANMARKS VISION Banedanmark vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed,

Læs mere

Jernbanesimuleringsværktøjer i Danmark. Aalborg Trafikdage 2008 Bernd Schittenhelm, Danmarks Tekniske Universitet & Banedanmark

Jernbanesimuleringsværktøjer i Danmark. Aalborg Trafikdage 2008 Bernd Schittenhelm, Danmarks Tekniske Universitet & Banedanmark Aalborg Trafikdage 2008 Bernd Schittenhelm, Danmarks Tekniske Universitet & Banedanmark Indhold Begyndelsen Simulering af jernbanetrafik Gennemgang af danske jernbanesimuleringsværktøjer: -UX-SIMU - SCAN-modellen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input.

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input. Letbanestandsested i Thorsager Den 22. maj 2015 afsatte Folketinget (den daværende SR-regering, DF, SF og Ø) 5 mio. kr. til et nyt standsested i Thorsager. Beløbet indgik i aftalen om Kollektiv trafik

Læs mere