Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze"

Transkript

1 Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze DECEMBER 2014 Født i Helsingør den 11. januar Gift, to børn. Uddannelse og akademiske grader 1987: Studentereksamen fra Holte Gymnasium. 1997: Medicinsk kandidat fra Københavns Universitet. 2005: Medicinsk doktorgrad ved Københavns Universitet (ISBN ). 2008: Speciallæge i klinisk biokemi. 2012: Adjungeret professor i kardiovaskulær endokrinologi ved Aarhus Universitet. Ansættelser 1993 til 1995: Skolarstipendiat, Kræftens bekæmpelse til 1998: Turnusansættelse, H:S Hvidovre Hospital til 1999: Introduktionsstilling, klinisk biokemisk afdeling, H:S Rigshospitalet til 2000: Introduktionsstilling, medicinsk afdeling B, H:S Rigshospitalet til 2003: Klinisk assistent, H:S Rigshospitalet til 2005: Undervisningsstilling, klinisk biokemisk afdeling, H:S Rigshospitalet til 2006: 1. reservelæge, klinisk biokemisk afdeling, H:S Rigshospitalet til 2007: 1. reservelæge, klinisk biokemisk afdeling, UMAS, Malmø til 2007: 1. reservelæge, klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet, Region H til 2008: 1. reservelæge, klinisk biokemisk afdeling, Bispebjerg Hospital, Region H : Ekstern lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet til 2009: Afdelingslæge, klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet, Region H : Overlæge, klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet, Region H : Forskningsansvarlig konsulent ved professionshøjskolen Metropol. Forskningsproduktion December 2014: I alt 203 publikationer bestående af 124 originalarbejder, 39 oversigtsartikler og letters, 11 editorials, 7 bogkapitler og 22 andre publikationer. Samlet antal citationer 2044; gennemsnitlig citation 10.9; H-indeks (Web of Science) = 22. Ledelse og administration Fra 2009 ansvarlig for klinisk biokemisk afdelings koagulationslaboratorium. Laboratoriet betjener Østdanmark med højt specialiserede analyser for hæmofilisygdomme samt på regionsniveau for tromboserelaterede sygdomme, herunder genetisk udredning for sjældne, arvelige trombosesygdomme. Funktionen forudsætter tæt samarbejde med en klinisk enhed på Rigshospitalet for samme. Fra 2011 desuden økonomisk ansvarlig for afdelingens peptidforskningssektion, som består af tre professorer, en overlæge, post-docs, ph.d.-studerende, specialestuderende og bioanalytikere. Lederuddannelse via Region H (1 årigt kursus). Indstillet af sektionens ansatte til Region Hovedstadens lederpris Undervisning og pædagogik Underviser i makroskopisk anatomi for læge- og tandlægestuderende ved Københavns Universitet ( ). Anatomiunderviser ved optræningscentret i Karlslunde (1999-). Undervisning af medicinstuderende (1999-) og A-kursister i klinisk biokemi (2006-). Prægraduat undervisning af medicinstuderende ved Københavns Universitet for klinisk biokemisk afdelings professorer (2009-) med emner i klinisk endokrinologi samt trombose og hæmostase. CV og Publikationsliste_December 2014.docx

2 2 Underviser ved ph.d.-kurser i kardiologi og klinisk biokemi ved henholdsvis Aarhus og Københavns Universitet (2009-). Voksenpædagogisk kursus (1 uge). Hovedansvarlig for årligt ph.d.-kursus ved Københavns Universitet i videnskabelig præsentation (2012-). Videnskabelig vejleder Aktuelt vejleder for en ph.d. studerende, fire post-doc s, fire kommende ph.d. studerende og to læger i uddannelse. Vejleder for ph.d.-stud. Bjarke Follin Larsen (2013-). Projektet omhandler behandling med stamceller i klinisk kardiologi. Supervisor for ph.d. Ewa Soltysinska som post-doc. Supervisor for ph.d. Nora Zois som post-doc. Supervisor for ph.d. Julie Smith som post-doc. Supervisor for ph.d. Jakob Albrethsen som post-doc. Vejleder for cand. scient. Annette Timm. Vejleder for cand. scient. Dijana Terzic og kommende ph.d.. Vejleder for cand. scient. Lasse Holst Hansen og kommende ph.d.. Vejleder for cand. scient. Christina Kjær og kommende ph.d.. Vejleder for læge, ph.d., David Sonne under uddannelse. Vejleder for læge Jana Dravecka under uddannelse. Tidligere vejleder for ph.d.-afhandlinger og kandidatopgaver ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København og ved Aarhus Universitet: Projektvejleder for Søren Junge Nielsen (afhandling forsvaret 2008). Projektet omhandlede C- type natriuretisk peptid, metodeudvikling, karakterisering af vævsekspression, samt procnp som biomarkør ved prostatakræft. Projektvejleder for Maren Skau (afhandling forsvaret 2010). Projektet omhandlede natriuretiske peptider i cerebrospinalvæske ved idiopatisk, forhøjet intrakranielt tryk Projektvejleder for Birgitte Kousholt (afhandling forsvaret 2012). Projektet omhandlede natriuretiske peptider i kardioprotektion. Et originalt arbejde publiceret og to manuskripter indsendt til tidsskrifter. Hovedvejleder for Julie Smith (afhandling forsvaret 2012). Projektet omhandlede natriuretiske peptider i neonatologi og medfødt hjertesygdom. Projektvejleder for ph.d.-stud. Ingrid Hunter (afhandling forsvaret 2013). Projektet omhandlede natriuretiske peptider i forsøgsdyr og ved hjertesygdom. Hovedvejleder for Solvej Lippert (ph.d. afhandling forsvaret 2014). Projektet omhandlede C- type natriuretisk peptid i urogenital sygdom, herunder prostatakræft. Hovedvejleder for Annette Timm (kandidatopgave forsvaret 2013). Projektet omhandlede nye diagnostiske muligheder ved von Willebrands sygdom. Hovedvejleder for Lasse Holst Hansen (kandidatopgave forsvaret 2014). Projektet omhandlede glykosylering i hjertet med fokus på natriuretiske hormoner. Tidligere vejleder for 4 skolarstipendiater: Stud.med. Anders Hejmdal Poulsen (natriuretiske peptider og kardiogent shock). Stud.med. Jesper Madsen (natriuretiske peptider og post-translationel processering). Stud.med. Louise Honoré (oprensning af humant N-terminalt probnp). Stud.med. Signe Eiland (gastrin i ventrikelkræft). Tidligere vejleder for årsstuderende, stud.med. Martin Frydland, (kromogranin A ved akut myokardieinfarkt). Hovedvejleder for Lasse Holst Hansen (kandidatprojekt i molekylær biomedicin)

3 3 Desuden vejleder for otte OSVAL 2 opgaver (stud.med. Anders Hejmdal Poulsen, stud.med. Jesper Madsen, stud.med. Louise Honoré, stud.med. Casper Bang, stud.med. Martin Andersen, stud.med. Camilla Bardram Johnbeck, stud.med. Ida Willer, stud.med. Kristina Pilgaard Lærum). Daglig supervisor for to forskningslaboranter samt bioanalytikere i rutinefunktioner. Priser Vinder af foredragskonkurrence for yngre kardiologer i Norden (XIX Nordic Congress of Cardiology, Odense 2003; Ugeskr Laeger 2003;165:2923), samt 2. plads i Astrup konkurrencen (Nordisk Kongres i Klinisk Kemi, Malmø 2004; Klinisk Kemi i Norden 2004;16:8-12). Tildelt Christenson-Cesons legat (2006). Tildelt Jacobinermedaljen af Selskabet for Teoretisk og Anvendt Medicin (2008). Tildelt Odd Fellow Ordenens Forskerpris (2014). Videnskabelig bedømmer Bedømmer på Sundhedsvidenskabelig ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet (cand.med. Tue Christoffersen, 23. marts 2007). Opponent på sundhedsvidenskabelig doktorafhandling ved Lunds Universitet (Cecilia Oslakovic, juni 2010). Bedømmer på lektorat ved medicinsk forskningslaboratorium, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet (Juni 2012). Bedømmer på forskningsprofessorat ved Medical School, University of Otago, Christchurch, New Zealand (august 2012). Bedømmer på sundhedsvidenskabelig ph.d. afhandling ved Syddansk Universitet (cand.scient.pharm Helene Skjøt-Arkil, April 2013). Bedømmer på sundhedsvidenskabelig doktordisputats ved Oslos Universitet, Norge (cand. med. Erik Tandberg Askevold, Juli 2013). Bedømmer på ph.d. afhandling ved University of Otago, New Zealand (Mauthri J Siriwardena, august 2013). Reviewer (n = 107) på manuskripter for internationale tidsskrifter inkl. European Heart Journal, American Journal of Physiology, Clinical Chemistry, FASEB Journal, Journal of the American College of Cardiology, Circulation, og Circulation Research. Editor-funktioner, arrangerede møder Arrangør af seminar om natriuretiske peptider (København 2002) og Klinisk Biokemisk Årsmøde (København 2003). Medredaktør for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi medlemsblad ( ). Initiativtager til og arrangør af Båstad seminaret om kardiovaskulær endokrinologi (2009-). Initiativtager til og arrangør af The Abildgaard Symposium 2010: Mammalian Cardiovascular Endocrinology. Et samarbejde mellem Rigshospitalet og KU-LIFE, København. Chair for The 19 th International Symposium on Regulatory Peptides, Copenhagen, Medlem af Nordic Hemophilia Council, NCG (2008-). Medlem af Editorial Board for Biomarkers in Medicine (2009-). Medlem af Editorial Board for Journal of Pediatric Biochemistry (2009-). Medlem af Editorial Board for Journal of Geriatric Cardiology (2010-). Medlem af Editorial Board for Journal of Biomarkers (2012-). Medlem af Editorial Board for Research Journal of Endocrinology and Metabolism (2013-). Medlem af Editorial Board for Regulatory Peptides (2014-). Associate Editor for Cardiovascular Endocrinology (2012-). Faglige aktiviteter Tillidsrepræsentant i 2½ år for yngre læger på Rigshospitalet. Gennemført uddannelsen som tillidsrepræsentant (FAYL kursus I+II).

4 4 Udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og uddannet af Sundhedsstyrelsen til inspektor for de diagnostiske specialer (maj 2010). Kurser Deltaget i eksterne kurser om kardiologiske emner samt A-kurser under hoveduddannelsen i klinisk biokemi. Bestået FELASA C-kursus = selvstændig tilladelse til dyreforsøg. Eksterne bevillinger de sidste 3 år 2008: kr. fra Lundbeckfonden. 2009: kr. fra Lundbeckfonden. 2009: kr. fra P.A. Messerschmidtfonden. 2009: kr. fra Eva og Henry Frænkels Mindefond : Rammebevilling fra Rigshospitalets forskningsråd (3 x kr.). 2010: kr. fra Lundbeckfonden. 2012: Rammebevilling fra Novo Nordisk fonden (5 x kr.). 2013: kr. fra Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond. 2013: kr. fra Region Hovedstaden. 2014: kr. fra Arvid Nilssons Fond. 2014: kr. fra Toyota-Fonden. Videnskabeligt samarbejde På nationalt plan samarbejde med forskningsledere i egen afdeling (professor Lars Bo Nielsen og professor Jens F. Rehfeld) samt på Rigshospitalet (professorer Lars Køber, Jens Kastrup og Jesper Hastrup Svendsen, samt overlæge Finn Gustafsson). Desuden samarbejde med professor Jan Skov Jensen (Gentofte Hospital), professor Søren Møller (Hvidovre Hospital), professor Jørgen Jeppesen (Glostrup Hospital), professor Michael Hasenkam (Skejby Hospital), professor Lisbeth Højer Olsen (KU-LIFE) og professor Jan Fahrenkrug (Bispebjerg Hospital). Internationale samarbejder med professor Ulf Dahlström (Linköbing Universitet, Sverige), professor John Burnett Jr. (Mayo klinikken, USA), professor Fred Apple (Minnesota University, USA), professor Gary Baxter (Cardiff University, UK), professor Leo Dunkel (Oulu University, Finland) og professor Mark Richards (Otago University, New Zealand). Forskningsvision Min vision er konsolidering af kardiovaskulær endokrinologi som en tværfaglig disciplin med udgangspunkt i innovative biokemiske og molekylærbiologiske metoder for relevante peptidsystemer. Arbejdet baseres på solid biokemisk metodologi, relevante eksperimentelle modeller for human hjertesygdom, samt afprøvning i store kliniske studier. Emnet er per definition tværfagligt og kræver et tæt samarbejde med basalforskere og klinikere. Helt overordnet er målet at kunne bidrage til ny erkendelse af endokrine organsammenhænge ved human hjertesygdom og dermed mulighed for nye diagnostiske og terapeutiske tiltag.

5 5 Publikationsliste I. Originalarbejder (123)... 6 II. Oversigtsartikler & letters (39) III. Editorials (11) IV. Bogkapitler (7) V. Andre publikationer (15) VI. Indlæg (7) VII. Patentansøgninger (2) VIII. Manuskripter indsendt til tidsskrift Det totale antal publikationer er 202. Tallene i parentes angiver antal publikationer pr. kategori. Abstracts er ikke inkluderet.

6 6 I. Originalarbejder (123) 1. Gøtze JP, Lindeskog P, Törnquist CSI. Effects of induction and age-dependent enzyme expression on lung bioavailability, metabolism, and DNA binding of urban air particulateabsorbed benzo[a]pyrene, 2-nitrofluorene, and 3-amino-1,4-dimethyl-5H-pyridol-(4,3)-indole. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 4: Gøtze JP, Rehfeld JF. Displaced chromatographic elution of gastrin-17 in normal human serum. Scand J Clin Lab Invest 1994;54: Hansen CP, Gøtze JP, Stadil F, Rehfeld JF. Excretion of progastrin products in human urine. Am J Physiol 1999;276:G985-G Gøtze JP, Jensen CH. Follow-up of volar plate interposition arthroplasty (Tupper) of the metacarpophalangeal joints in rheumatoid hands: Preliminary findings. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2000;34: Hansen CP, Gøtze JP, Stadil F, Rehfeld JF. The metabolism of gastrin-52 and gastrin-6 in pigs. Am J Physiol Gastroentest Liver Physiol 2000;279:G Gøtze JP, Nielsen FC, Burcharth F, Rehfeld JF. Closing the gastrin loop in pancreatic carcinoma coexpression of gastrin and its receptor in solid human pancreatic adenocarcinoma. Cancer 2000;88: Gøtze JP, Thorsen S, Haunsø S. Erhvervet warfarinresistens hos en patient med mekanisk mitralklap. Ugeskr Laeger 2001;163: Gøtze JP, Kastrup J, Pedersen F, Rehfeld JF. Quantification of Pro-B-Type Natriuretic Peptide and its products in Human plasma by use of an analysis independent of precursor processing. Clin Chem 2002;48: Christoffersen C, Gøtze JP, Bartels ED, Larsen MO, Ribel U, Rehfeld JF, Rolin B, Nielsen LB. Chamber-dependent expression of brain natriuretic peptide and its mrna in normal and diabetic pig heart. Hypertension 2002;40: Konturek PC, Bielanski W, Konturek SJ, Hartwich A, Pierzhalski P, Duda A, Karczewska E, Marlicz M, Starzynska T, Lawniczak M, Darasz Z, Gøtze JP, Rehfeld JF, Hahn EG. Progastrin and cyclooxygenase-2 in colorectal cancer. Dig Dis Sci 2002;47: Gøtze JP, Rehfeld JF. Impact of assay epitope specificity in gastrinoma diagnosis. Clin Chem 2003;49: Gøtze JP, Christoffersen C, Perko M, Arendrup H, Rehfeld JF, Kastrup J, Nielsen LB. Increased cardiac BNP gene expression associated with myocardial ischemia. FASEB J 2003;17: Epub 2003 Apr 22 ( /fj fje). 13. Konturek SJ, Gonciarz M, Gonciarz Z, Bielanski W, Mazur W, Mularczyk A, Konturek PC, Gøtze JP, Rehfeld JF. Progastrin and its products from patients with chronic viral hepatitis and liver cirrhosis. Scand J Gastroenterol, 2003;38: Christoffersen C, Bollano E, Lindegaard MLS, Bartels ED, Gøtze JP, Andersen CB, Nielsen LB. Cardiac lipid accumulation associated with diastolic dysfunction in obese mice. Endocrinology 2003;144: Henriksen JH, Gøtze JP, Fuglsang S, Christensen E, Bendtsen F, Møller S. Increased circulating pro-brain natriuretic peptide (probnp) and brain natriuretic peptide (BNP) in

7 7 patients with cirrhosis: relation to cardiovascular dysfunction and severity of disease. Gut 2003;52: Konturek SJ, Konturek PC, Bielanski W, Karczewska E, Zuchowicz M, Hartwich A, Rehfeld JF, Gøtze JP, Hahn EG. Serum progastrin and its products, gastric acid secretion and serum pepsinogen I in gastric cancer. Digestion 2003;68: Gøtze JP, Henriksen JH, Fuglsang S, Christensen E, Bendtsen F, Møller S. Cirrotisk kardiomyopati: øget cirkulerende pro-brain-natriuretisk peptid og brain-natriuretisk peptid ved cirrose. Ugeskr Laeger 2004;166: (parallelpublikation). 18. Gøtze JP, Videbæk R, Boesgaard S, Aldershvile J, Rehfeld JF, Carlsen J. Pro-brain natriuretic peptide as marker of cardiovascular or pulmonary causes of dyspnea in patients with terminal parenchymal lung disease. J Heart Lung Transplant 2004;23: Gøtze JP, Wang Y, Rehfeld JF, Jørgensen E, Kastrup J. Coronary angiography transiently increases plasma pro-b-type natriuretic peptide. Eur Heart J 2004;25: Gøtze JP, Gore A, Møller CH, Steinbrüchel DA, Rehfeld JF, Nielsen LB. Acute myocardial hypoxia increases BNP gene expression. FASEB J 2004:18; Epub 2004 Sept 22 ( /fj fje). 21. Gøtze JP, Rehfeld JF, Videbæk R, Friis-Hansen L, Kastrup J. B-type natriuretic peptide and its precursor in cardiac venous blood from failing hearts. Eur J Heart Fail 2005;7: Wang YZ, Gøtze JP, Videbæk R, Rehfeld JF, Kastrup J. Increased circulating endothelins are not of cardiopulmonary origin in heart failure patients. Scand J Clin Lab Invest 2005;65: Gøtze JP, Paloheimo LI, Linnala A, Sipponen P, Hansen CP, Rehfeld JF. Gastrin-17 specific antibodies are too specific for gastrinoma diagnosis but stain G-cells. Scand J Gastroenterol 2005;40: Halse KG, Lindegaard MLS, Gøtze JP, Damm P, Mathiesen ER, Nielsen LB. Increased plasma pro-b-type natriuretic peptide in infants of women with type I diabetes. Clin Chem 2005;51: Nielsen SJ, Rehfeld JF, Pedersen F, Kastrup J, Videbæk R, Gøtze JP. Measurement of pro- C-type natriuretic peptide in plasma. Clin Chem 2005:51; Gøtze JP, Jensen G, Møller S, Bendtsen F, Rehfeld JF, Henriksen JH. BNP and N-terminal pro-bnp are both extracted in the normal kidney. Eur J Clin Invest 2006;36: Gøtze JP, Hansen CP, Rehfeld JF. Antral content, secretion and peripheral metabolism of N- terminal progastrin fragments. Regul Pept 2006;133: Gøtze JP, Rehfeld JF, Carlsen J, Videbæk R, Andersen CB, Boesgaard S, Friis-Hansen L. Apelin: A new plasma marker of cardiopulmonary disease. Regul Pept 2006;133: Runge M, Hughes P, Gøtze JP, Petersen R, Steinbrüchel DA. Evaluation of myocardial metabolism with microdialysis after protection with cold blood- or crystalloid cardioplegia. A porcine model. Scand Cardiovasc J 2006;40: Gøtze JP, Møgelvang R, Måge L, Scharling H, Schnohr P, Søgaard P, Rehfeld JF, Jensen JS. Plasma pro-b-type natriuretic peptide in the general population: screening for left ventricular hypertrophy and systolic dysfunction. Eur Heart J 2006;27:

8 8 31. Hejmdal A, Boesgaard S, Lindholm MG, Gøtze JP. B-type natriuretic peptide and its molecular precursor in myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. J Card Fail 2007;13: Nybo M, Nielsen LB, Nielsen SJ, Lindegaard MLS, Damm P, Rehfeld JF, Gøtze JP. Discordant expression of pro-b-type and pro-c-type natriuretic peptide in newborn infants of mothers with type 1 diabetes. Regul Pept 2007;141: Damgaard M, Gøtze JP, Norsk P, Gadsbøll N. Altered sodium intake affects plasma concentrations of BNP but not probnp in healthy subjects and patients with compensated heart failure. Eur Heart J 2007;28: Ripa RS, Wang Y, Gøtze JP, Jørgensen E, Johnsen HE, Kastrup J. Circulating angiogenic cytokines and stem cells in patients with severe chronic ischemic heart disease Indicators of myocardial ischemic burden? Int J Cardiol 2007;120: Alehagen U, Gøtze JP, Dahlström U. Reference intervals and decision limits for B-type natriuretic peptide (BNP) and its precursor (Nt-proBNP) in the elderly. Clin Chim Acta 2007;382: Nybo M, Benn M, Møgelvang R, Jensen JS, Schnohr P, Rehfeld JF, Gøtze JP. Impact of hemoglobin on plasma pro-b-type natriuretic peptide concentrations in the general population. Clin Chem 2007;53: Møgelvang R, Gøtze JP, Schnohr P, Lange P, Sogaard P, Rehfeld JF, Jensen JS. Discriminating between cardiac and pulmonary dysfunction in the general population with dyspnea by plasma pro-b-type natriuretic peptide. J Am Coll Cardiol 2007;50: Nielsen SJ, Rehfeld JF, Gøtze JP. Mismeasure of C-type natriuretic peptide. Clin Chem 2008:54; Nielsen SJ, Gøtze JP, Jensen H, Rehfeld JF. ProCNP and CNP are expressed primarily in male genital organs. Regul Pept 2008;146: Møller CH, Nørgaard MA, Gøtze JP, Andersen CB, Olsen VN, Steinbrüchel DA. Selective retrograde venous revascularization of the myocardium when PCI or CABG is impossible: investigation in a porcine model. Heart Surg Forum 2008;11:E Friis-Hansen L, Sælsen L, Abildstrøm SZ, Gøtze JP, Hilsted LM. An algorithm for applying flagged Sysmex XE-2100 absolute neutrophil counts in clinical practice. Eur J Haematol 2008;81: Gøtze JP, Dahlström U, Rehfeld JF, Alehagen U. Impact of epitope specificity and precursor maturation in pro-b-type natriuretic peptide measurement. Clin Chem 2008;54: Christiansen MS, Iversen K, Larsen CT, Gøtze JP, Hommel E, Mølvig J, Pedersen BK, Magid E, Feldt-Rasmussen B. Increased urinary orosomucoid excretion: a proposed marker for inflammation and endothelial dysfunction in patients with type 2 diabetes. Scand J Clin Lab Invest 2009;69: Poulsen TD, Andersen LW, Steinbrüchel D, Gøtze JP, Jørgensen OS, Olsen NV. Two large preoperative doses of erythropoietin do not reduce the systemic inflammatory response to cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2009;23: Nielsen SJ, Iversen P, Jensen H, Rehfeld JF, Gøtze JP. C-type natriuretic peptide in prostate cancer. APMIS 2009;117:60-67.

9 46. Møgelvang R, Søgaard P, Pedersen SA, Olsen NT, Marott JL, Schnohr P, Gøtze JP, Jensen JS. Cardiac dysfunction assessed by echocardiographic tissue Doppler imaging is an independent predictor of mortality in the general population. Circulation 2009;119: Møgelvang R, Gøtze JP, Pedersen SA, Olsen NT, Marrot JL, Schnohr P, Søgaard P, Jensen JS. Preclinical systolic and diastolic dysfunction assessed by tissue doppler imaging is associated with elevated plasma pro-b-type natriuretic peptide concentrations. J Card Fail 2009;15: Schou M, Alehagen U, Gøtze JP, Gustafsson F, Dahlström U. Effect of estimated glomerular filtration rate on plasma concentrations of B-type natriuretic peptides measured with multiple immunoassays in elderly individuals. Heart 2009;95: Nilsson B, Gøtze JP, Chen X, Pehrson S, Svendsen JH. Increased NT-pro-B-type natriuretic peptide independently predicts outcome following catheter ablation of atrial fibrillation. Scand J Clin Lab Invest 2009;69: Pecini R, Hammer-Jensen S, Dalsgaard M, Gøtze JP, Hassager C, Køber L. Determinants of exercise-induced increase of mitral regurgitation in patients with acute coronary syndromes. Echocardiography 2010;27: Gøtze JP, Georg B, Jørgensen HL, Fahrenkrug J. Chamber-dependent circadian expression of cardiac natriuretic peptides. Regul Pept 2010;160: Skau M, Gøtze JP, Rehfeld JF, Jensen R. Natriuretic pro-peptides in idiopathic intracranial hypertension. Regul Pept 2010;164: Bonfils PK, Damgaard M, Taskiran M, Gøtze JP, Norsk P, Gadsbøll N. Impact of diuretic treatment and sodium intake on plasma volume in patients with compensated systolic heart failure. Eur J Heart Fail 2010;12: Bartels EM, Nielsen JM, Bisgaard LS, Gøtze JP, Nielsen LB. Decreased expression of natriuretic peptides associated with lipid accumulation in cardiac ventricle of obese mice. Endocrinology 2010;151: Lippert SK, Rehfeld JF, Gøtze JP. Processing-independent analysis for pro-c-type natriuretic peptide. J Immunol Methods 2010;362; Alehagen U, Dahlström U, Rehfeld JF, Gøtze JP. Prognostic assessment of elderly patients with symptoms of heart failure by combining high-sensitivity troponin T and N-terminal pro Btype natriuretic peptide measurements. Clin Chem 2010;56: Mygind ND, Harutyunyan MJ, Mathiasen AB, Ripa RS, Thune JJ, Gøtze JP, Johansen JS, Kastrup J, The CLARICOR Trial Group. The influence of statin treatment on the inflammatory biomarkers YKL-40 and HsCRP in patients with stable coronary artery disease. Inflamm Res 2011;60: Harutjunjan MJ, Mathiasen AB, Winkel P, Gøtze JP, Hansen JF, Hildebrandt P, Jensen GB, Hilden J, Jespersen CM, Kjøller E, Kolmos, HJ, Gluud C, Kastrup J, CLARICOR Trial Group. High-sensitivity C-reactive protein and N-terminal pro-b-type natriuretic peptide in patients with stable coronary artery disease: a prognostic study within the CLARICOR Trial. Scand J Clin Lab Invest 2011;71: Hermann TS, Dall CH, Christensen SB, Gøtze JP, Prescott E, Gustafsson F. Effect of high intensity exercise on peak oxygen uptake and endothelial function in long-term heart transplant recipients. Am J Transplant 2011;11:

10 60. Olsen NT, Sogaard P, Larsson HBW, Gøtze JP, Jons C, Mogelvang R, Nielsen OW, Fritz- Hansen T. Speckle-tracking echocardiography for predicting outcome in chronic aortic regurgitation during conservative management and after surgery. JACC Cardiovasc Imaging 2011;4: Passino C, Franzino E, Giannoni A, Prontera C, Gøtze JP, Emdin M, Clerico A. B-type natriuretic peptide secretion following scuba diving. Biomarkers Med 2011:5; Sennels HP, Jørgensen HL, Hansen AL, Gøtze JP, Fahrenkrug J. Diurnal variation of hematology parameters in healthy young males: The Bispebjerg study of diurnal variations. Scand J Clin Lab Invest 2011;71: Rehfeld JF, Gingras MH, Bardram L, Hilsted L, Gøtze JP, Poitras P. The Zollinger-Ellison syndrome and mismeasurement of gastrin. Gastroenterology 2011;140: Hunter I, Alehagen U, Dahlström U, Rehfeld JF, Crimmins DL, Gøtze JP. N-terminal proatrial natriuretic peptide measurement in plasma suggests covalent modification. Clin Chem 2011;57: Hunter I, Rehfeld JF, Gøtze JP. Measurement of the total proanp product in mammals by processing independent analysis. J Immunol Methods 2011;370: Mathiasen AB, Harutyunyan MJ, Jørgensen E, Helqvist S, Ripa R, Gøtze JP, Johansen JS, Kastrup J. Plasma YKL-40 in relation to the degree of coronary artery disease in patients with stable ischemic heart disease. Scand J Clin Lab Invest 2011;71: Alehagen U, Dahlström U, Rehfeld JF, Gøtze JP. Association of copeptin and N-terminal probnp concentrations to risk of cardiovascular death in elderly patients with symptoms of heart failure. JAMA 2011;305: Carlsen CM, Bay M, Kirk V, Gøtze JP, Køber L, Nielsen OW. Prevalence and prognosis of heart failure with preserved ejection fraction and elevated N-terminal pro brain natriuretic peptide: a 10-year analysis from the Copenhagen Hospital Heart Failure Study. Eur J Heart Fail 2012;14: Sennels HP, Jørgensen HL, Gøtze JP, Fahrenkrug J. Rhythmic 24-hour variations of frequently used clinical biochemical parameters in healthy young males The Bispebjerg study of diurnal variations. Scand J Clin Lab invest 2012;72: Husby S, Lind B, Gøtze JP. Practical use of natriuretic peptide measurement: questionnaire results from general practitioners and cardiologists. Biomark Med 2012;6: Carlsen CM, Bay M, Kirk V, Gøtze JP, Køber L, Nielsen OW. Prevalence and prognosis of heart failure with preserved ejection fraction and elevated N-terminal pro brain natriuretic peptide: a 10-year analysis from the Copenhagen Hospital Heart Failure Study. Eur J Heart Fail 2012;14: Smith J, Gøtze JP, Sondergaard L, Kjaergaard J, Iversen KK, Vejlstrup NG, Hassager C, Andersen CB. Myocardial hypertrophy after pulmonary regurgitation and valve implantation in pigs. Int J Cardiol 2012;159: Kilpeläinen L, Ivaska KK, Kuiri-Hänninen T, Väänänen HK, Rehfeld JF, Gøtze JP, Sankilampi U, Dunkel L. Urinary osteocalcin and serum pro-c-type natriuretic peptide predict linear catch-up growth in infants. J Bone Miner Res 2012;27:

11 74. Balling L, Kistorp C, Schou M, Egstrup M, Gustafsson I, Gøtze JP, Hildebrandt P, Gustafsson F. Plasma copeptin levels and prediction of outcome in heart failure outpatients: relation to hyponatremia and loop diuretic doses. J Card Fail 2012;18: Egstrup M, Schou M, Tuxen CD, Kirstorp CN, Hildebrandt PR, Gustafsson F, Faber J, Gøtze JP, Gustafsson I. Prediction of outcome by highly sensitive troponin-t in outpatients with chronic systolic left ventricular heart failure. Am J Cardiol 2012;110: Munk M, Memon AA, Gøtze JP, Nielsen LB, Nexo E, Sorensen BS. Hypoxia changes the expression of the epidermal growth factor (EGF) system in human hearts and in cultured cardiomyocytes. PLoS One 2012;7:e Kousholt BS, Larsen JKR, Bisgaard L, Burnett JC Jr, Hasenkam JM, Gøtze JP. Natriuretic peptide infusion reduces myocardial injury during acute ischemia/reperfusion. Cardiovasc Endocrinol 2012;1: Terzic D, Johansson-Fällgren AS, Ragnarsson O, Gøtze JP, Hammarsten O. Evaluation of a sensitive copeptin assay for clinical measurement. Open Clin Chem J 2012;5: Møller S, Mortensen C, Bendtsen F, Jensen LT, Gøtze JP, Madsen JL. Cardiac sympathetic imaging with mibg in cirrhosis and portal hypertension: relation to autonomic and cardiac function. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2012;303:G Gøtze JP, Jørgensen HL, Sennels HP, Fahrenkrug J. Diurnal plasma concentrations of natriuretic propeptides in healthy young males. Clin Chem 2012;58: Alehagen U, Dahlström U, Carstensen J, Rehfeld JF, Gøtze JP. Combined measurement of copeptin, high-sensitivity troponin T, and N-terminal probnp improves the identification of patients at risk of cardiovascular death. Cardiovascular Endocrinology 2012;1: Alehagen U, Dahlström U, Rehfeld JF, Gøtze JP. Pro A-type natriuretic peptide, proadrenomedullin, and N-terminal pro B-type natriuretic peptide used in a multimarker strategy in primary health care in risk assessment of patients with symptoms of heart failure. J Card Fail 2013;19: Smith J, Halse KG, Damm P, Lindegaard MLS, Amer-Wåhlin I, Hertel S, Johansen M, Mathiesen ER, Nielsen LB, Gøtze JP. Copeptin and MR-proADM in umbilical cord plasma reflect perinatal stress in neonates born to mothers with diabetes and MR-proANP reflects maternal diabetes. Biomark Med 2013;7: Mygind ND, Iversen K, Køber L, Gøtze JP, Nielsen H, Boesgaard S, Bay M, Johansen J, Nielsen OW, Kirk V, Kastrup J. The inflammatory biomarker YKL-40 at admission is a strong predictor of overall mortality. J Intern Med 2013;273: Iversen K, Køber L, Gøtze JP, Dalsgaard M, Nielsen H, Boesgaard S, Bay M, Kirk V, Nielsen OW. Troponin T is a strong marker of mortality in hospitalized patients. Int J Cardiol 2013;168: Harutyunyan M, Gøtze JP, Winkel P, Johansen JS, Hansen JF, Jensen GB, Hilden J, Kjøller E, Kolmos HJ, Gluud C, Kastrup J. Serum YKL-40 predicts long-term mortality in patients with stable coronary disease: A prognostic study within the CLARICOR trial. Immunobiology 2013;218: Gøtze JP, Eiland S, Svendsen LB, Vainer B, Hannibal J, Rehfeld JF. Characterization of gastrins and their receptor in solid human gastric adenocarcinomas. Scand J Gastroenterol 2013;48:

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Troels Dirch Poulsen - CURRICULUM VITAE

Troels Dirch Poulsen - CURRICULUM VITAE Troels Dirch Poulsen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Titel: Overlæge, Speciallæge i anæstesi og thoraxanæstesi, Diplom i offentlig forvaltning. (Engelsk titel: Diploma of Public Administration,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh. C U R R I C U L U M V I T A E Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.dk U D D A N N E L S E 2002

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

PUBLIKATIONSLISTE BERIT EIKA

PUBLIKATIONSLISTE BERIT EIKA PUBLIKATIONSLISTE BERIT EIKA 1 AFHANDLINGER 1.1 Ph.D. afhandling Tildelt Ph.d. graden 11/4 1994 for afhandlingen: Functional and structural aspects of diabetic cystopathy. Studiet gennemført ved Institut

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Fysisk aktivitet forebygger smerter og kan være sjovt. Oplæg Fagligt træf 2013 Hotel Nyborg Strand Den 27. september 2013 v/ Mads Andreasen

Fysisk aktivitet forebygger smerter og kan være sjovt. Oplæg Fagligt træf 2013 Hotel Nyborg Strand Den 27. september 2013 v/ Mads Andreasen Fysisk aktivitet forebygger smerter og kan være sjovt Oplæg Fagligt træf 2013 Hotel Nyborg Strand Den 27. september 2013 v/ Mads Andreasen Hvem er jeg? Mads Andreasen Cand. scient. i Idræt og Sundhed fra

Læs mere

Behandling af lavt stofskifte med T3

Behandling af lavt stofskifte med T3 Behandling af lavt stofskifte med T3 Af overlæge ph.d, dr.med. Steen Bonnema og professor, overlæge dr.med. Laszlo Hegedüs, endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, på vegne af bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR

YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR DANSK SELSKAB FOR TROMBOSE OG HÆMOSTASE YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR Vejle Fjord Center, 4. 5. marts 2005 PROGRAM FREDAG D. 4. MARTS Kl. 12.30 13.00 : Tjek ind Kl. 13.15 13.30 : Velkomst, Jørn

Læs mere

KAMPEN OM EVIDENS UNDERVISER: JAKOB KRAGSTRUP KURSUSLEDER: KRISTINE BOSS SKÅRHØJ

KAMPEN OM EVIDENS UNDERVISER: JAKOB KRAGSTRUP KURSUSLEDER: KRISTINE BOSS SKÅRHØJ Store Praksisdag 2014 KAMPEN OM EVIDENS UNDERVISER: JAKOB KRAGSTRUP KURSUSLEDER: KRISTINE BOSS SKÅRHØJ Tre evidenskrige! 1. evidenskrig: lægekunst contra evidens! 2. evidenskrig: hvad er der evidens for?!

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Danish Cardiovascular Reseach Academy www.dacra.dk

Danish Cardiovascular Reseach Academy www.dacra.dk Danish Cardiovascular Reseach Academy www.dacra.dk Årsrapport for 2004 Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) startede sin virksomhed 1. januar 2003 som en landsdækkende forskerskole med basis

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse?

Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse? Hvordan fastholder vi Dansk Klinisk Forskning i verdensklasse? Fredag d. 29. januar 2010 Eigtveds Pakhus Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut 1 Spørgmål til mig: Kan forskning betale sig for samfundet? Svar

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

MCAD defekt; en lang rejse

MCAD defekt; en lang rejse MCAD defekt; en lang rejse Niels Gregersen Molekylær Medicinsk Forskningsenhed Klinisk Institut, Aarhus Universitet og Århus Universitetshospital, Skejby VLCAD EH HDH KT TFP MCAD SCAD LCAD EH HDH KT MCAD

Læs mere

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Bente Klarlund Pedersen, professor overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) www.inflammation-metabolism.dk Rigshospitalet,

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015.

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015. Studieadjunkt Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Institut for Idræt og Biomekanik E-mail: jrchristensen@health.sdu.dk, jrchristensen@health.sdu.dk Mobil: 93507088, 93507088 Publikationer Christensen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Sekretariatet Kløvervænget 6, 10. sal 5000 Odense C Direkte tlf.: 6541 1713 Alternativt: 6541 1642 Fax: 6541 3452 E-mail: dns@ouh.fyns-amt.dk 23-05-2005 Formandens beretning 2004/2005

Læs mere