ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013"

Transkript

1 ÆLDRE I KØBENHAVN 1 SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG

2 Summary of Comments on Ældre i kbh.pdf Page: 1 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :09:27 Forsidebillede skal ændres. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :09:39 Ret til 2014

3 KÆRE KØBENHAVNER 1 Sidste år tog vi fat på at forny og modernisere ældreplejen i København, og arbejdet fortsætter i år. Visionen er at give alle ældre i København et både aktivt og trygt liv hele livet. Vi tror på, at det giver livskvalitet og frihed at kunne klare hverdagen selv så længe som muligt, og tryghed at kunne få professionel omsorg og pleje, hvis man på grund af sygdom eller alderdom får brug for det. Sidste år indførte vi en ny, aktiv hjælp. Vi giver støtte til selv at kunne tage trapperne, støvsuge, når der trænger, købe ind, når det passer og spise middag i hyggelige omgivelser med mennesker, man godt kan lide. Når flest mulige kan selv, kan vi lede ressourcerne derhen, hvor behovet er størst. Det er en rimelig måde at bruge kommunens ressourcer på og en rigtig måde at sørge for, at der også fremover er råd til velfærd. Vi har selvfølgelig undersøgt, om den aktive hjælp virker. Og resultaterne er gode. Et stort antal ældre har genvundet evnen til at klare sig selv. Vi arbejder nu på at målrette hjælpen bedst muligt, så du får den hjælp, der passer til netop dit behov. I år vil de, der kan og vil, også kunne få vejledning og træning til personlig pleje, som for eksempel bad, påklædning og måltider. I dette katalog kan du også læse om kommunens plejeboliger, døgnpladser, sygeplejeklinikker, sundhedsrådgivning om for eksempel kost, alkohol og rygning - og helt nye tilbud, som madklippekort, inkontinensklinikker og støtte til et aktivt hverdagsliv. Brug kataloget til et få et overblik over dine muligheder i På vegne af Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmester Ninna Thomsen (SF) ADRESSEINDEX

4 Page: 2 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :25:51 Der kommer nyt forord. Dette udarbejdes af CPL og den nye borgmester. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :26:11 Måske en ny underskrift

5 INDHOLD INDLEDNING FÅ OVERBLIK SUNDHEDSTILBUD AKTIVITETSTILBUD TRÆNING PRAKTISK HJÆLP MAD OG MÅLTIDER PERSONLIG PLEJE SYGEPLEJE HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING OMSORGSTANDPLEJE ÆLDREBOLIG PLEJEBOLIG MIDLERTIDIGE DØGNOPHOLD 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER Sådan søger du Sådan er sagsbehandlingstiderne Sådan klager du Sådan er reglerne for afbud og aflysninger Sådan opretter du et plejetestamente LOVGRUNDLAG ADRESSER KORT HER FINDER DU DINE TILBUD 3

6 Page: 3 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :10:27 Konsekvensrettes Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:06 to nye overskrifter - TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS og MULIGHEDER FOR TILSKUD OG BEVILLINGER

7 INDLEDNING 1 Som ældre i Københavns Kommune kan du få hjælp og støtte afhængig af din situation. Dette katalog beskriver kommunens tilbud til ældre, og hvordan og hvornår du kan få de forskellige tilbud. En tryg og aktiv hverdag Grundtanken i Københavns Kommunes tilbud er, at du, der har mulighed for at blive uafhængig af hjælp, skal støttes i at klare dig selv mest muligt. Mens du, der har behov for hjælp og støtte, skal have den bedst mulige pleje i en tryg og aktiv hverdag. Kommunen har forskellige tilbud alt efter dine behov og interesser. Sundhedstilbud, praktisk hjælp og plejeboliger Der er f.eks. sundhedstilbud, som støtter dig i at få sunde kostvaner, dyrke motion eller stoppe med at ryge, og dermed er med til at holde dig sund og forebygge sygdom. Der er tilbud til dig, som har svært ved at overkomme og overskue nogle af hverdagens opgaver og derfor har brug for f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje, træning eller aktivitetstilbud, som aflaster dig i hverdagen og samtidig vedligeholder dine færdigheder og sociale netværk. Og til dig, som fast har brug for hjælp og støtte til både praktiske opgaver og personlig pleje, og som måske overvejer at få en tryg og aktiv alderdom i f.eks. en plejebolig eller en demensbolig, hvor du har mulighed for aktiviteter og fællesskab med andre ældre. Københavns Kommunes tilbud varierer i forhold til betaling og hyppighed, og nogle af tilbuddene er åbne for alle, mens der er andre, som du kan søge om at blive visiteret til, alt efter dine behov og kommunens serviceniveau. 4

8 Page: 4 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :17:17 NY indledning: INDLEDNING Ældre i København er Sundheds- og omsorgsforvaltningens kvalitetsstandarder, og kataloget beskriver indholdet af forvaltningens indsatser og tilbud til ældre. Formålet med kataloget er, at give dig og dine pårørende et overblik over, hvilke tilbud og muligheder der er for hjælp og støtte, for borgere over 65 år i Københavns kommune. Københavns kommune har fokus på, at alle som har mulighed for det, skal støttes i, at klare sig selv bedst muligt. Mens de der har brug for hjælp og støtte, skal have den bedst mulige pleje i en tryg og aktiv hverdag. Derfor er tilbuddene målrettede en bred vifte af behov og interesser. Der er eksempelvis mulighed for at komme i gang med en sundere hverdag, få personlig og praktisk hjælp, eller måske få rådgivning i forhold til demenssygdomme. Kommunen arbejder tæt sammen med din læge, hospitalerne, med det formål at give dig en så god og sammenhængende oplevelse som muligt, når du eksempelvis har været indlagt, og skal på et rehabiliteringsophold eller når du skal flytte fra dit hjem til en ældre- eller plejebolig. Katalogets opbygning Ældre i København er opdelt i de primære hovedgrupper for kommunens indsatser. Hvis du vil finde hurtig information om hvordan du eksempelvis søger ældre- eller plejebolig, hvilke sundhedstilbud kommunen har eller hvilke muligheder der er for personlig og praktisk hjælp der findes, kan du med fordel gå direkte til det ønskede afsnit. Der vil ligeledes være angivelser om hvordan du søger de pågældende tilbud og hvad det eventuelt koster. Efter de emneinddelte afsnit kommer der en række praktiske informationer om bl.a. sagsbehandlingstider lovgrundlag og klagefrister. Bagerst i kataloget finder du et komplet kort over alle tilbud, centre og kontorer i hele byen. Hvis du har spørgsmål til indholdet i kataloget, skal du kontakte din lokale visitation på telefonnummer Yderligere kontaktinformationer findes bagerst.

9 FÅ OVERBLIK Københavns Kommune tilbyder et væld af aktiviteter, træning og kurser. Skemaet nedenfor kan hjælpe dig med at finde de tilbud, der passer til dig. 1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE Til alle STØTTE OG TRÆNING Til dig, som begynder at føle dig besværet i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. HJÆLP OG AFLASTNING Til dig, som har brug for støtte og aflastning i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. PLEJE OG TRYGHED Til dig, som har brug for fast hjælp i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. Rygestopkurser Samtale om alkohol Sundhed på dit sprog Motion og kost Samtale om sundhed Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år) Aktivitetstilbud 7 (65 år og opefter) Motion XL (kræver henvisning fra egen læge) Seniorklubber Frivilligt arbejde Tilbud til kronisk syge Inkontinensbehandling Demesvejledning Vejledning i praktiske opgaver Vejledning i personlig pleje Åbne aktivitetstilbud Genoptræning Hjælpemidler Spisetilbud 3 4 Træning i praktiske opgaver Træning i personlig pleje Genoptræning Åbne aktivitetstilbud Hjælpemidler Vedligeholdende træning Støtte til rengøring Støtte til personlig pleje Spisetilbud Madudbringning Turkøb Sygepleje på klinik Ældrebolig Rehabiliteringsophold Kræftrehabilitering 6 2 Træning i personlige opgaver Træning i praktiske opgaver Genoptræning Visiterede aktivitetstilbud Hjælpemidler/bolig indretning Hjælp til personlig pleje Hjælp til rengøring Hjælp til tilberedning af mad og spisning Madudbringning Tøjvask 5 Indkøbsordning Sygepleje i hjemmet/ met/ egen bolig Vedligeholdende 9 aktivitetstilbud tilbu 8 Ryg-genoptræning Omsorgstandpleje Ældrebolig Plejebolig Demensbolig Rehabiliteringsophold Palliativt aflastningsophold Demensvurderingsophold Akut plejeophold 5

10 Page: 5 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :28:27 OBS - de to nye! Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :17:52 "Træning i personlige opgaver" Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :18:26 "Vejledning i personlige opgaver" Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:48 slettes: Åbne Number: 5 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:06 Slettes: Visiterede Number: 6 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:54 slettes: Åbne Number: 7 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:37 Slettes: (65 år og opefter) Number: 8 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:26 Tilføjes efter Indkøbsordning "Hjælp til at sætte på plads i forbindelse med indkøbsordning" Number: 9 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:33 Slettes helt: Vedligeholdende aktivitetstilbud

11 SUNDHEDSTILBUD Københavns Kommunes sundhedstilbud giver dig mulighed for at holde dig sund og forebygge sygdom. Tilbuddene er for alle voksne i København. Sundhedstilbuddene findes i byens fem forebyggelsescentre, på nær Motion XL som kun foregår i Forebyggelsescenter Vesterbro. 1 SAMTALE OM SUNDHED En personlig samtale mellem dig og en medarbejder i forebyggelsescentret, hvor du har mulighed for at gøre status over dine vaner og din sundhed. I taler om det, du har lyst til at gøre noget ved. I taler også om, hvilke tilbud der kan støtte dig i at tage de næste skridt mod et sundere liv, f.eks. motions- og kostvejledning, rygestopkursus eller samtale om alkoholvaner. HJÆLP TIL RYGESTOP Et tilbud, hvor du kan vælge mellem to forskellige rygestopforløb: rygestopkursus og Kom & Kvit. På rygestopkurset deltager du typisk sammen med 8-14 andre rygere og en rygestoprådgiver. Kurset består af fem møder på to timer over 6 uger. Kom & Kvit-tilbuddet er et fleksibelt forløb på 8 møder med forskellige emner. Du bestemmer selv, hvor ofte du vil komme. Møderne varer 1½ time og foregår en gang om ugen sammen med en rygestoprådgiver. SAMTALE OM ALKOHOL En personlig og fortrolig samtale, hvor du sammen med en medarbejder i forebyggelsescentret kan gøre status på dine alkoholvaner og tale om, hvordan du kan ændre dem. Hvis du er pårørende til en, der drikker for meget, kan du få en samtale om din situation. Vi taler om det, du har lyst til at gøre noget ved. SUNDHED PÅ DIT SPROG Tilbuddet henvender sig til dig, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Sundhed på dit sprog bliver holdt som dialogmøder mellem borgere og kommunens sundhedsformidlere. På møderne fortæller sundhedsformidlerne om f.eks. sund mad, motion, tandsundhed, diabetes 2, rygning, D-vitaminmangel og familieplanlægning/seksuel sundhed. Møderne skifter mellem foredrag og dialog. Sundhedsformidlerne taler dansk, men kan flere forskellige sprog. LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM Alle borgere med en fysisk eller psykisk kronisk sygdom, kan deltage i et gratis 6-ugers forløb. Kurset foregår i forebyggelsescentrene på Amager og Nørrebro. 6 SUNDHEDSTILBUD

12 Page: 6 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:55 Forebyggende hjemmebesøg flyttes hertil fra s. 28.

13 Københavns Kommune har fem forebyggelsescentre, som er spredt over byen. Du kan frit vælge mellem centrene. TILBUD TIL DIG MED KOL, TYPE 2-DIABETES ELLER HJERTE-KAR-SYGDOM Borgere med KOL, type 2-diabetes eller hjerte-kar-sygdom kan få støtte og inspiration til en sund livsstil. Borgeren er selv med til at sammensætte sit forløb, som kan bestå af en kombination af: fysisk træning kostvejledning og madlavning undervisning i sygdommen rygestoprådgivning. Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller fra et hospital i København. MOTION OG KOST I DIT FOREBYGGELSESCENTER Motion og kost i dit forebyggelsescenter kan give dig et skub til at leve et sundere og mere aktivt liv. Du kan gå direkte ind fra gaden og få et individuelt forløb, hvor du gennem motionsvejledning og kostundervisning får mulighed for at ændre dine motions- og kostvaner. Hvis du har brug for fysisk træning, skal du henvises af egen læge. MOTION XL For borgere, der er svært overvægtige og har et BMI (Body Mass Index) over 35. Hele forløbet varer 6 uger og består blandt andet af en indledende samtale, 28 træningsgange, motionsvejledning, prøvetimer og mulighed for kostundervisning. Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge. INKONTINENS - GØR NOGET VED GENERNE Er du mand eller kvinde over 65 år og har svært ved at holde på vandet? Uanset hvilke gener du oplever, er der rigtig mange muligheder for at gøre noget ved dem. Jo tidligere du søger hjælp, desto lettere er det. Københavns Kommune tilbyder mænd og kvinder over 65 år, der oplever problemer med inkontinens, hjælp til at vurdere, hvad det skyldes, vejledning til hjælpemidler og træning af bækkenbunden. På inkontinensklinikkerne vil en fysioterapeut og en sygeplejerske undersøge dig og vurdere årsagen til din inkontinens. Du kan blive tilbudt træning, vejledning og undervisning. Du kan også få vejledning om inkontinens-hjælpemidler. SUNDHEDSTILBUD 7

14 RÅDGIVNINGSCENTER FOR DEMENS Tilbud til dig med en demenssygdom og dine pårørende. Du kan få støtte og hjælp til at leve med en demenssygdom på et af de fem rådgivningscentre for demens. Du kan frit kontakte centret i dit lokalområde og få råd og vejledning om hverdagen med demens. Du kan desuden få information om udredning og samarbejde med egen læge. Rådgivningscenter for demens er for alle borgere og tilbyder: oplysning og formidling om demens undervisning i demens pårørendegrupper og netværk individuel rådgivning. 1 PRAKTISK INFORMATION Tilbud Sundhedstilbud Inkontinensklinikker Rådgivningscenter for demens Sådan søger du For at tilmelde dig tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokale forebyggelsescenter eller kontakte din praktiserende læge. De fleste aktiviteter kræver ikke lægehenvisning og er åbne for alle. For at tilmelde dig tilbuddet skal du ringe til Borgerservice på tlf Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning og er åbent for alle over 65 år. Tilbuddet er for alle. Kontakt demensrådgiveren i dit lokalområde. Se kontaktoplysninger på alle demensrådgivere på næste side. 2 8 SUNDHEDSTILBUD

15 Page: 8 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:47 FLYTTES til det nye kapitel om tilbud til borgere med demens. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:15 Flyttes til tilsvarende 'praktisk information' i kapitel vdr. demens.

16 HER FINDER DU RÅDGIVNINGSCENTRENE ENE 1 FOR DEMENS Se kortet bagerst i kataloget. Amager 173 Demenscenter Højdevang Sogn Sundbyvestervej 97 Demensfaglig rådgiver Marianne Nielsen Telefon: Bispebjerg/Nørrebro 174 Demenscenter Klarahus Agnes Henningsensvej København N Demensfaglig rådgiver Maj-Britt Joost Telefon: Vanløse/Brønshøj/Husum 176 Demenscenter Pilehuset Bystævneparken Brønshøj Demensfaglig rådgiver Kim Pontoppidan Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 175 Demenscenter Ålholmhjemmet Maribovej Valby Demensfaglig rådgiver Vera Jacobsen Telefon: Indre By/Østerbro 177 Demenscenter Fælledgården Jagtvej København Ø Demensfaglig rådgiver Anne Lise Hansen Telefon: HER FINDER DU FOREBYGGELSESCENTRENE Se kortet bagerst i kataloget. Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 4 Forebyggelsescenter Vesterbro-Kgs. Enghave Vesterbrogade København V Telefon: Østerbro/Indre By/Christianshavn 2 Forebyggelsescenter Indre By/Østerbro Randersgade København Ø Telefon: Nørrebro/Bispebjerg 3 Forebyggelsescenter Nørrebro Tranevej 27, A-B 2400 København NV Telefon: Amager 1 Forebyggelsescenter Amager Hans Bogbinders Allé 3, opg. 7 Telefon: Vanløse/Brønshøj-Husum 5 Forebyggelsescenter Vanløse Indertoften Vanløse Telefon: LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > sundhed og sygdom HER FINDER DU INKONTINENSKLINIKKERNE Se kortet bagerst i kataloget. Vanløse/Brønshøj-Husum 179 Inkontinensklinik Sundhedshus Vanløse Indertoften Vanløse Amager 178 Inkontinensklinik Sundhedshus Amager Hans Bogbinders Allé 3, opgang 7, 1. sal SUNDHEDSTILBUD 9

17 Page: 9 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:29 Flyttes til afsnit om demens.

18 AKTIVITETSTILBUD Københavns Kommunes aktivitetstilbud giver dig mulighed for at deltage i en lang række forskellige aktiviteter og blive en del af et socialt fællesskab med andre ældre og frivillige. Du skal være 65 år eller derover for at kunne deltage i de kommunale aktivitetstilbud. AKTIVITETSCENTRE Aktivitetscentrene tilbyder alt fra foredrag, undervisning i brug af computer og mobiltelefon til motion og bevægelse, udflugter, teater og korsang. På aktivitetscentrene har du mulighed for at købe mad og drikke. Der er en fast månedlig egenbetaling på aktivitetstilbuddene. Læs mere under praktisk information på næste side. Der er to typer tilbud: Åbne aktivitetstilbud for dig, der kun har brug for en smule støtte til at komme i gang med at gennemføre aktiviteter på aktivitetscentret. Tilbuddene er åbne for alle. Visiterede aktivitetstilbud, som er for dig, der har brug for støtte til at deltage i aktiviteter, eller som har brug for personlig pleje eller støtte til måltider på aktivitetscentret. Hvis der er behov for det, har du også mulighed for at få kørsel til og fra aktivitetscentret. SENIORKLUBBER OG FRIVILLIGT ARBEJDE I København findes der en lang række klubber og foreninger, som på frivillig basis arrangerer aktiviteter for ældre. Du kan f.eks. deltage i tilbuddene på aftenskoler eller hos frivillige foreninger og ældreklubber, alt efter dine ønsker og behov. Du skal betale et kontingent for at være medlem af f.eks. en klub eller en forening. Du kan også selv vælge at blive frivillig. Populære frivillige aktiviteter er tryghedsopkaldstjenester, besøgsvenner, motionstræning, turguide, madklubber, studiekredse, arrangementer og ture. 10 AKTIVITETSTILBUD

19 På aktivitetscentrene kan du f.eks. tage med på udflugter, gå til foredrag og spille billard. PRAKTISK INFORMATION Tilbud Åbne aktivitetstilbud Sådan søger du Tilbuddet er for alle. Kontakt dit lokale aktivitetscenter. Se kontaktoplysninger på alle aktivitetscentre på næste side. Pris 103 kroner 1 pr. måned samt udgifter til mad, drikke og evt. aktiviteter og materialer. Har du fået bevilliget kørsel til og fra aktivitetscentret, betaler du derudover 75 kr. pr. måned. Visiterede aktivitetstilbud Seniorklubber og frivillige organisationer For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere i afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Tilbuddet er for alle. Du kan få information om disse aktiviteter på kommunens hjemmeside. Her kan du også finde folderen, 3 Aktivitetskatalog for ældre e kroner 2 pr. måned samt udgifter til mad, drikke og evt. aktiviteter og materialer. Har du fået bevilliget kørsel til og fra aktivitetscentret, betaler du derudover 75 kr. pr. måned. Nogle klubber og foreninger opkræver et kontingent. Få mere at vide hos de enkelte klubber og foreninger. LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > omsorg og særlig støtte AKTIVITETSTILBUD 11

20 Page: 11 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:07 takster rettes:103 erstattes med 105, 75 erstattes med 76 Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:10 takster rettes:103 erstattes med 105, 75 erstattes med 76 Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:14 "folderen" erstattes med "oversigten" 2013 rettes til 2014.

21 12 AKTIVITETSTILBUD Find et aktivitetscenter nær dig på kortet bagerst i kataloget.

22 HER FINDER DU AKTIVITETSCENTRENE Se kortet bagerst i kataloget. Valby 13 Aktivitetscenter Langgadehus Valby Langgade Valby Telefon: Aktivitetscenter Vigerslev Vigerslevvej Valby Telefon: /81 Bispebjerg 7 Aktivitetscenter Bispebjerg Frederiksborgvej København NV Telefon: Vanløse 14 Aktivitetscenter Vanløse (Bonderupgård) 2 Randbølvej Vanløse Telefon: Aktivitetstilbud Damsøgård 1 Hanstholmvej Vanløse Telefon: Brønshøj/Husum 6 Aktivitetscenter Brønshøj Brønshøjvej 17D 2700 Brønshøj Telefon: Nørrebro 16 Aktivitetscenter Thorsgade ( for blinde, svagtsynede og døve/døvblinde) Thorsgade København N Telefon: Aktivitetscenter Nørrebro Ryesgade København N Telefon: Aktivitetshuset Baldersgade Baldersgade 3C 2200 København N Telefon: Indre By/Christianshavn 9 Aktivitetscenter Indre By Rosengade København K Telefon: Østerbro 23 Aktivitetshuset 4 Randersgade Randersgade 60, 1. sal 2100 København Ø Telefon: Aktivitetscenter Østerbro Strandvejen Hellerup Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave 19 Aktivitetstilbud Rundskuedagenn Dannebrogsgade København V Telefon: Aktivitetstilbud 6 Vesterbrogadee Vesterbrogade København V Telefon: Amager 21 Aktivitetstilbud 5 Højdevang Sogn Sundbyvestervej 97 Telefon: Aktivitetstilbud Bomi-Parken Gyldenrisvej 4 Telefon: Aktivitetscenter Peder Lykke Peder Lykkesvej 65 Telefon: Aktivitetscenter Hørgården Brydes Allé 32 Telefon: AKTIVITETSTILBUD 13

23 Page: 13 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :50:32 Ny overskrift 17: Aktivitetscenter Vanløse: Afdeling Damsøgård Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :50:10 14 ny overskrift Aktivitetscenter Vanløse: Afdeling Bonderupgård Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:07 Aktivitetscenter Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:16 Aktivitetscenter Number: 5 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :57:18 Slettes: Højdevang Sogn. Denne skal ikke længere stå her, men skal i rubrikken for aktivitetstilbud for borgere med demens. Number: 6 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:25 Aktivitetscenter Number: 7 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:21 Aktivitetscenter Number: 8 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:35 Aktivitetscenter

24 TRÆNING Københavns Kommunes træningstilbud giver dig mulighed for at genvinde eller styrke dine færdigheder, så du kan leve et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Du kan modtage forskellige former for træning, enten på et af kommunens træningscentre eller i dit hjem. VEJLEDNING I PERSONLIGE OG PRAKTISKE OPGAVER Vejledning er et tilbud, hvor en fysio- eller ergoterapeut instruerer dig i forskellige redskaber og teknikker, som f.eks. støtter dig i at kunne klare personlig hygiejne, lave mad, gøre rent og vaske tøj. Teknikkerne hjælper dig også til at belaste din krop mindst muligt. Vejledning finder sted i dit hjem og gives maks. tre gange. TRÆNING I PERSONLIGE OG PRAKTISKE OPGAVER Træning i praktiske og personlige opgaver er et tilbud, hvor du i samarbejde med en social- og sundhedsmedarbejder træner i eget hjem, så du bliver bedre i stand til at klare hverdagens personlige og praktiske opgaver. En fysio- eller ergoterapeut hjælper dig og social- og sundhedsmedarbejderen med at tilrettelægge din træning. Træning i praktiske og personlige opgaver gives højst i tre måneder. GENOPTRÆNING Genoptræning er et tilbud, hvor du efter sygdom eller skade får mulighed for at genvinde og styrke dine daglige færdigheder. Træningen foregår på kommunens træningscenter, enten i hold eller som individuel træning. Et træningsforløb er tidsbegrænset og forløber typisk over en periode på op til 12 uger. Du har mulighed for at søge om kørsel til genoptræning. PRAKTISK INFORMATION Tilbud Vejledning i personlige og praktiske opgaver Sådan søger du For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Træning i personlige og praktiske opgaver For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Genoptræning For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Du kan også blive henvist af hospitalet, f.eks. efter indlæggelse. 14 TRÆNING

25 Træning kan både finde sted i dit hjem eller på et af kommunens træningscentre, alt efter din situation. Du skal søge om tilbuddet. LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > sundhed og sygdom TRÆNING 15

26 HER FINDER DU ALMENE TRÆNINGSCENTRE Se kortet bagerst i kataloget. Amager Østerbro Bispebjerg 27 Træningscenter Amager Hans Bogbinders Allé 3, indgang 16 B Telefon: Træningscenter Indre By/Østerbro Randersgade 60, 2. sal 2100 København Ø Telefon: Træningscenter Bispebjerg Frederiksborgvej København NV Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave 28 Træningscenter Vesterbro/Kgs. Enghave Vesterbrogade 121, 2. sal 1620 København V Telefon: Nørrebro 25 Træningscenter Nørrebro 3 Ryesgade København N Telefon: Vanløse 31 Træningscenter Vanløse Indertoften 10, 1. sal 2720 Vanløse Telefon: Indre By/Christianshavn 26 Træningscenter Indre By/Østerbro 4 Rosengade e København K Telefon: Valby 30 Træningscenter Langgadehus Valby Langgade Valby Telefon: TRÆNING

27 Page: 16 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :38:54 Kun Træningscenter Østerbro Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :37:04 Bispebjerg/ Nørrebro i overskrift og navn Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :36:49 Nørrebro slettes helt Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :39:52 Kun Træningscenter Indre By

28 Kommunen har i 2011 åbnet Center for Kræft og Sundhed, hvor du under og efter din kræftsygdom kan få støtte og vejledning. HER FINDER DU SPECIALISEREDE TRÆNINGSCENTRE OG CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED Ryg- og Genoptræningscenter København Ryg- og Genoptræningscenter København er det største genoptræningscenter i Københavns Kommune med speciale i ryglidelser og genoptræning af muskler og led. Du skal bo i Københavns Kommune og være over 15 år for at kunne blive henvist til centret. Det er din praktiserende læge, speciallæge, hospitalsafdelinger eller Jobcenter for Sygedagpenge, som kan henvise dig til centret. Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø. Telefon: , Neurologi- og Rehabiliteringscenter København Neurologi- og Rehabiliteringscenter København tilbyder genoptræning til borgere med erhvervet hjerneskade dvs. ikke medfødt, men en hjerneskade man har fået i løbet af livet. Centret har 22 rehabiliterings-døgnpladser, hvor de syv er reserveret til borgere over 65 år. Centret tilbyder derudover ambulant genoptræning til samme målgruppe. Centret er særligt indrettet til borgere med erhvervet hjerneskade. Du skal bo i Københavns Kommune og være mindst 18 år. Du kan blive henvist til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København, hvis du har fået en erhvervet hjerneskade og efter et hospitalsophold får en genoptræningsplan, fordi du har brug for videre genoptræning i Københavns Kommune. Bystævneparken 18, 2700 Brønshøj. Telefon: , Center for Kræft & Sundhed Center for Kræft & Sundhed København er et gratis tilbud til alle borgere, som er berørte af kræft. Det gælder både kræftpatienter, pårørende og efterladte. Centret tilbyder blandt andet samtaler med psykologer og socialrådgivere, samtalegrupper og rehabilitering med tilbud om kostvejledning, fysisk træning, rygeafvænning og patientundervisning. På centrets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du kan gøre brug af tilbuddet. Nørre Allé 45, 2200 København N. Telefon: (kl ), TRÆNING 17

29 18 PRAKTISK HJÆLP

30 PRAKTISK HJÆLP Københavns Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til rengøring, tøjvask og indkøb. De tilbud, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Du vil som udgangspunkt få tilbudt træning eller hjælpemidler, inden du får tilbudt praktisk hjælp. På den måde støtter kommunen dig 1 i at blive så uafhængig af hjælp som muligt. Hvis du bor sammen med en rask ægtefælle eller en anden pårørende, kan du som hovedregel ikke få hjælp til rengøring i hjemmet. Hvis du har hjemmeboende børn under 18 år, forventes det ikke, at de udfører mere, end børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Kommunen hjælper ikke med at rydde op efter f.eks. gæster eller logerende det skal de selv hjælpe dig med. Det er heller ikke muligt at få hjælp til pasning af husdyr. Kommunen vil løbende vurdere, om du fortsat har behov for træning eller praktisk hjælp, og om det er det rigtige tilbud, du får. Når du aktivt deltager i rengøringen i samarbejde med personalet, udvikler eller fastholder du dine fysiske færdigheder. PRAKTISK HJÆLP 19

31 Page: 19 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :25:25 Sætningen "Du vil som udgangspunkt (...) praktisk hjælp" erstattes af: "Du vil som udgangspunkt blive tilbudt træning, vejledning og eventuelt hjælpemidler i forbindelse med praktisk hjælp. Du får i udgangspunktet disse tilbud, før end du får varig praktisk hjælp.

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere