ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013"

Transkript

1 ÆLDRE I KØBENHAVN 1 SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG

2 Summary of Comments on Ældre i kbh.pdf Page: 1 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :09:27 Forsidebillede skal ændres. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :09:39 Ret til 2014

3 KÆRE KØBENHAVNER 1 Sidste år tog vi fat på at forny og modernisere ældreplejen i København, og arbejdet fortsætter i år. Visionen er at give alle ældre i København et både aktivt og trygt liv hele livet. Vi tror på, at det giver livskvalitet og frihed at kunne klare hverdagen selv så længe som muligt, og tryghed at kunne få professionel omsorg og pleje, hvis man på grund af sygdom eller alderdom får brug for det. Sidste år indførte vi en ny, aktiv hjælp. Vi giver støtte til selv at kunne tage trapperne, støvsuge, når der trænger, købe ind, når det passer og spise middag i hyggelige omgivelser med mennesker, man godt kan lide. Når flest mulige kan selv, kan vi lede ressourcerne derhen, hvor behovet er størst. Det er en rimelig måde at bruge kommunens ressourcer på og en rigtig måde at sørge for, at der også fremover er råd til velfærd. Vi har selvfølgelig undersøgt, om den aktive hjælp virker. Og resultaterne er gode. Et stort antal ældre har genvundet evnen til at klare sig selv. Vi arbejder nu på at målrette hjælpen bedst muligt, så du får den hjælp, der passer til netop dit behov. I år vil de, der kan og vil, også kunne få vejledning og træning til personlig pleje, som for eksempel bad, påklædning og måltider. I dette katalog kan du også læse om kommunens plejeboliger, døgnpladser, sygeplejeklinikker, sundhedsrådgivning om for eksempel kost, alkohol og rygning - og helt nye tilbud, som madklippekort, inkontinensklinikker og støtte til et aktivt hverdagsliv. Brug kataloget til et få et overblik over dine muligheder i På vegne af Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmester Ninna Thomsen (SF) ADRESSEINDEX

4 Page: 2 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :25:51 Der kommer nyt forord. Dette udarbejdes af CPL og den nye borgmester. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :26:11 Måske en ny underskrift

5 INDHOLD INDLEDNING FÅ OVERBLIK SUNDHEDSTILBUD AKTIVITETSTILBUD TRÆNING PRAKTISK HJÆLP MAD OG MÅLTIDER PERSONLIG PLEJE SYGEPLEJE HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING OMSORGSTANDPLEJE ÆLDREBOLIG PLEJEBOLIG MIDLERTIDIGE DØGNOPHOLD 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER Sådan søger du Sådan er sagsbehandlingstiderne Sådan klager du Sådan er reglerne for afbud og aflysninger Sådan opretter du et plejetestamente LOVGRUNDLAG ADRESSER KORT HER FINDER DU DINE TILBUD 3

6 Page: 3 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :10:27 Konsekvensrettes Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:06 to nye overskrifter - TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS og MULIGHEDER FOR TILSKUD OG BEVILLINGER

7 INDLEDNING 1 Som ældre i Københavns Kommune kan du få hjælp og støtte afhængig af din situation. Dette katalog beskriver kommunens tilbud til ældre, og hvordan og hvornår du kan få de forskellige tilbud. En tryg og aktiv hverdag Grundtanken i Københavns Kommunes tilbud er, at du, der har mulighed for at blive uafhængig af hjælp, skal støttes i at klare dig selv mest muligt. Mens du, der har behov for hjælp og støtte, skal have den bedst mulige pleje i en tryg og aktiv hverdag. Kommunen har forskellige tilbud alt efter dine behov og interesser. Sundhedstilbud, praktisk hjælp og plejeboliger Der er f.eks. sundhedstilbud, som støtter dig i at få sunde kostvaner, dyrke motion eller stoppe med at ryge, og dermed er med til at holde dig sund og forebygge sygdom. Der er tilbud til dig, som har svært ved at overkomme og overskue nogle af hverdagens opgaver og derfor har brug for f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje, træning eller aktivitetstilbud, som aflaster dig i hverdagen og samtidig vedligeholder dine færdigheder og sociale netværk. Og til dig, som fast har brug for hjælp og støtte til både praktiske opgaver og personlig pleje, og som måske overvejer at få en tryg og aktiv alderdom i f.eks. en plejebolig eller en demensbolig, hvor du har mulighed for aktiviteter og fællesskab med andre ældre. Københavns Kommunes tilbud varierer i forhold til betaling og hyppighed, og nogle af tilbuddene er åbne for alle, mens der er andre, som du kan søge om at blive visiteret til, alt efter dine behov og kommunens serviceniveau. 4

8 Page: 4 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :17:17 NY indledning: INDLEDNING Ældre i København er Sundheds- og omsorgsforvaltningens kvalitetsstandarder, og kataloget beskriver indholdet af forvaltningens indsatser og tilbud til ældre. Formålet med kataloget er, at give dig og dine pårørende et overblik over, hvilke tilbud og muligheder der er for hjælp og støtte, for borgere over 65 år i Københavns kommune. Københavns kommune har fokus på, at alle som har mulighed for det, skal støttes i, at klare sig selv bedst muligt. Mens de der har brug for hjælp og støtte, skal have den bedst mulige pleje i en tryg og aktiv hverdag. Derfor er tilbuddene målrettede en bred vifte af behov og interesser. Der er eksempelvis mulighed for at komme i gang med en sundere hverdag, få personlig og praktisk hjælp, eller måske få rådgivning i forhold til demenssygdomme. Kommunen arbejder tæt sammen med din læge, hospitalerne, med det formål at give dig en så god og sammenhængende oplevelse som muligt, når du eksempelvis har været indlagt, og skal på et rehabiliteringsophold eller når du skal flytte fra dit hjem til en ældre- eller plejebolig. Katalogets opbygning Ældre i København er opdelt i de primære hovedgrupper for kommunens indsatser. Hvis du vil finde hurtig information om hvordan du eksempelvis søger ældre- eller plejebolig, hvilke sundhedstilbud kommunen har eller hvilke muligheder der er for personlig og praktisk hjælp der findes, kan du med fordel gå direkte til det ønskede afsnit. Der vil ligeledes være angivelser om hvordan du søger de pågældende tilbud og hvad det eventuelt koster. Efter de emneinddelte afsnit kommer der en række praktiske informationer om bl.a. sagsbehandlingstider lovgrundlag og klagefrister. Bagerst i kataloget finder du et komplet kort over alle tilbud, centre og kontorer i hele byen. Hvis du har spørgsmål til indholdet i kataloget, skal du kontakte din lokale visitation på telefonnummer Yderligere kontaktinformationer findes bagerst.

9 FÅ OVERBLIK Københavns Kommune tilbyder et væld af aktiviteter, træning og kurser. Skemaet nedenfor kan hjælpe dig med at finde de tilbud, der passer til dig. 1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE Til alle STØTTE OG TRÆNING Til dig, som begynder at føle dig besværet i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. HJÆLP OG AFLASTNING Til dig, som har brug for støtte og aflastning i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. PLEJE OG TRYGHED Til dig, som har brug for fast hjælp i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. Rygestopkurser Samtale om alkohol Sundhed på dit sprog Motion og kost Samtale om sundhed Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år) Aktivitetstilbud 7 (65 år og opefter) Motion XL (kræver henvisning fra egen læge) Seniorklubber Frivilligt arbejde Tilbud til kronisk syge Inkontinensbehandling Demesvejledning Vejledning i praktiske opgaver Vejledning i personlig pleje Åbne aktivitetstilbud Genoptræning Hjælpemidler Spisetilbud 3 4 Træning i praktiske opgaver Træning i personlig pleje Genoptræning Åbne aktivitetstilbud Hjælpemidler Vedligeholdende træning Støtte til rengøring Støtte til personlig pleje Spisetilbud Madudbringning Turkøb Sygepleje på klinik Ældrebolig Rehabiliteringsophold Kræftrehabilitering 6 2 Træning i personlige opgaver Træning i praktiske opgaver Genoptræning Visiterede aktivitetstilbud Hjælpemidler/bolig indretning Hjælp til personlig pleje Hjælp til rengøring Hjælp til tilberedning af mad og spisning Madudbringning Tøjvask 5 Indkøbsordning Sygepleje i hjemmet/ met/ egen bolig Vedligeholdende 9 aktivitetstilbud tilbu 8 Ryg-genoptræning Omsorgstandpleje Ældrebolig Plejebolig Demensbolig Rehabiliteringsophold Palliativt aflastningsophold Demensvurderingsophold Akut plejeophold 5

10 Page: 5 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :28:27 OBS - de to nye! Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :17:52 "Træning i personlige opgaver" Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :18:26 "Vejledning i personlige opgaver" Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:48 slettes: Åbne Number: 5 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:06 Slettes: Visiterede Number: 6 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:54 slettes: Åbne Number: 7 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:37 Slettes: (65 år og opefter) Number: 8 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:26 Tilføjes efter Indkøbsordning "Hjælp til at sætte på plads i forbindelse med indkøbsordning" Number: 9 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:33 Slettes helt: Vedligeholdende aktivitetstilbud

11 SUNDHEDSTILBUD Københavns Kommunes sundhedstilbud giver dig mulighed for at holde dig sund og forebygge sygdom. Tilbuddene er for alle voksne i København. Sundhedstilbuddene findes i byens fem forebyggelsescentre, på nær Motion XL som kun foregår i Forebyggelsescenter Vesterbro. 1 SAMTALE OM SUNDHED En personlig samtale mellem dig og en medarbejder i forebyggelsescentret, hvor du har mulighed for at gøre status over dine vaner og din sundhed. I taler om det, du har lyst til at gøre noget ved. I taler også om, hvilke tilbud der kan støtte dig i at tage de næste skridt mod et sundere liv, f.eks. motions- og kostvejledning, rygestopkursus eller samtale om alkoholvaner. HJÆLP TIL RYGESTOP Et tilbud, hvor du kan vælge mellem to forskellige rygestopforløb: rygestopkursus og Kom & Kvit. På rygestopkurset deltager du typisk sammen med 8-14 andre rygere og en rygestoprådgiver. Kurset består af fem møder på to timer over 6 uger. Kom & Kvit-tilbuddet er et fleksibelt forløb på 8 møder med forskellige emner. Du bestemmer selv, hvor ofte du vil komme. Møderne varer 1½ time og foregår en gang om ugen sammen med en rygestoprådgiver. SAMTALE OM ALKOHOL En personlig og fortrolig samtale, hvor du sammen med en medarbejder i forebyggelsescentret kan gøre status på dine alkoholvaner og tale om, hvordan du kan ændre dem. Hvis du er pårørende til en, der drikker for meget, kan du få en samtale om din situation. Vi taler om det, du har lyst til at gøre noget ved. SUNDHED PÅ DIT SPROG Tilbuddet henvender sig til dig, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Sundhed på dit sprog bliver holdt som dialogmøder mellem borgere og kommunens sundhedsformidlere. På møderne fortæller sundhedsformidlerne om f.eks. sund mad, motion, tandsundhed, diabetes 2, rygning, D-vitaminmangel og familieplanlægning/seksuel sundhed. Møderne skifter mellem foredrag og dialog. Sundhedsformidlerne taler dansk, men kan flere forskellige sprog. LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM Alle borgere med en fysisk eller psykisk kronisk sygdom, kan deltage i et gratis 6-ugers forløb. Kurset foregår i forebyggelsescentrene på Amager og Nørrebro. 6 SUNDHEDSTILBUD

12 Page: 6 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:55 Forebyggende hjemmebesøg flyttes hertil fra s. 28.

13 Københavns Kommune har fem forebyggelsescentre, som er spredt over byen. Du kan frit vælge mellem centrene. TILBUD TIL DIG MED KOL, TYPE 2-DIABETES ELLER HJERTE-KAR-SYGDOM Borgere med KOL, type 2-diabetes eller hjerte-kar-sygdom kan få støtte og inspiration til en sund livsstil. Borgeren er selv med til at sammensætte sit forløb, som kan bestå af en kombination af: fysisk træning kostvejledning og madlavning undervisning i sygdommen rygestoprådgivning. Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller fra et hospital i København. MOTION OG KOST I DIT FOREBYGGELSESCENTER Motion og kost i dit forebyggelsescenter kan give dig et skub til at leve et sundere og mere aktivt liv. Du kan gå direkte ind fra gaden og få et individuelt forløb, hvor du gennem motionsvejledning og kostundervisning får mulighed for at ændre dine motions- og kostvaner. Hvis du har brug for fysisk træning, skal du henvises af egen læge. MOTION XL For borgere, der er svært overvægtige og har et BMI (Body Mass Index) over 35. Hele forløbet varer 6 uger og består blandt andet af en indledende samtale, 28 træningsgange, motionsvejledning, prøvetimer og mulighed for kostundervisning. Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge. INKONTINENS - GØR NOGET VED GENERNE Er du mand eller kvinde over 65 år og har svært ved at holde på vandet? Uanset hvilke gener du oplever, er der rigtig mange muligheder for at gøre noget ved dem. Jo tidligere du søger hjælp, desto lettere er det. Københavns Kommune tilbyder mænd og kvinder over 65 år, der oplever problemer med inkontinens, hjælp til at vurdere, hvad det skyldes, vejledning til hjælpemidler og træning af bækkenbunden. På inkontinensklinikkerne vil en fysioterapeut og en sygeplejerske undersøge dig og vurdere årsagen til din inkontinens. Du kan blive tilbudt træning, vejledning og undervisning. Du kan også få vejledning om inkontinens-hjælpemidler. SUNDHEDSTILBUD 7

14 RÅDGIVNINGSCENTER FOR DEMENS Tilbud til dig med en demenssygdom og dine pårørende. Du kan få støtte og hjælp til at leve med en demenssygdom på et af de fem rådgivningscentre for demens. Du kan frit kontakte centret i dit lokalområde og få råd og vejledning om hverdagen med demens. Du kan desuden få information om udredning og samarbejde med egen læge. Rådgivningscenter for demens er for alle borgere og tilbyder: oplysning og formidling om demens undervisning i demens pårørendegrupper og netværk individuel rådgivning. 1 PRAKTISK INFORMATION Tilbud Sundhedstilbud Inkontinensklinikker Rådgivningscenter for demens Sådan søger du For at tilmelde dig tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokale forebyggelsescenter eller kontakte din praktiserende læge. De fleste aktiviteter kræver ikke lægehenvisning og er åbne for alle. For at tilmelde dig tilbuddet skal du ringe til Borgerservice på tlf Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning og er åbent for alle over 65 år. Tilbuddet er for alle. Kontakt demensrådgiveren i dit lokalområde. Se kontaktoplysninger på alle demensrådgivere på næste side. 2 8 SUNDHEDSTILBUD

15 Page: 8 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:47 FLYTTES til det nye kapitel om tilbud til borgere med demens. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:15 Flyttes til tilsvarende 'praktisk information' i kapitel vdr. demens.

16 HER FINDER DU RÅDGIVNINGSCENTRENE ENE 1 FOR DEMENS Se kortet bagerst i kataloget. Amager 173 Demenscenter Højdevang Sogn Sundbyvestervej 97 Demensfaglig rådgiver Marianne Nielsen Telefon: Bispebjerg/Nørrebro 174 Demenscenter Klarahus Agnes Henningsensvej København N Demensfaglig rådgiver Maj-Britt Joost Telefon: Vanløse/Brønshøj/Husum 176 Demenscenter Pilehuset Bystævneparken Brønshøj Demensfaglig rådgiver Kim Pontoppidan Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 175 Demenscenter Ålholmhjemmet Maribovej Valby Demensfaglig rådgiver Vera Jacobsen Telefon: Indre By/Østerbro 177 Demenscenter Fælledgården Jagtvej København Ø Demensfaglig rådgiver Anne Lise Hansen Telefon: HER FINDER DU FOREBYGGELSESCENTRENE Se kortet bagerst i kataloget. Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 4 Forebyggelsescenter Vesterbro-Kgs. Enghave Vesterbrogade København V Telefon: Østerbro/Indre By/Christianshavn 2 Forebyggelsescenter Indre By/Østerbro Randersgade København Ø Telefon: Nørrebro/Bispebjerg 3 Forebyggelsescenter Nørrebro Tranevej 27, A-B 2400 København NV Telefon: Amager 1 Forebyggelsescenter Amager Hans Bogbinders Allé 3, opg. 7 Telefon: Vanløse/Brønshøj-Husum 5 Forebyggelsescenter Vanløse Indertoften Vanløse Telefon: LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > sundhed og sygdom HER FINDER DU INKONTINENSKLINIKKERNE Se kortet bagerst i kataloget. Vanløse/Brønshøj-Husum 179 Inkontinensklinik Sundhedshus Vanløse Indertoften Vanløse Amager 178 Inkontinensklinik Sundhedshus Amager Hans Bogbinders Allé 3, opgang 7, 1. sal SUNDHEDSTILBUD 9

17 Page: 9 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:29 Flyttes til afsnit om demens.

18 AKTIVITETSTILBUD Københavns Kommunes aktivitetstilbud giver dig mulighed for at deltage i en lang række forskellige aktiviteter og blive en del af et socialt fællesskab med andre ældre og frivillige. Du skal være 65 år eller derover for at kunne deltage i de kommunale aktivitetstilbud. AKTIVITETSCENTRE Aktivitetscentrene tilbyder alt fra foredrag, undervisning i brug af computer og mobiltelefon til motion og bevægelse, udflugter, teater og korsang. På aktivitetscentrene har du mulighed for at købe mad og drikke. Der er en fast månedlig egenbetaling på aktivitetstilbuddene. Læs mere under praktisk information på næste side. Der er to typer tilbud: Åbne aktivitetstilbud for dig, der kun har brug for en smule støtte til at komme i gang med at gennemføre aktiviteter på aktivitetscentret. Tilbuddene er åbne for alle. Visiterede aktivitetstilbud, som er for dig, der har brug for støtte til at deltage i aktiviteter, eller som har brug for personlig pleje eller støtte til måltider på aktivitetscentret. Hvis der er behov for det, har du også mulighed for at få kørsel til og fra aktivitetscentret. SENIORKLUBBER OG FRIVILLIGT ARBEJDE I København findes der en lang række klubber og foreninger, som på frivillig basis arrangerer aktiviteter for ældre. Du kan f.eks. deltage i tilbuddene på aftenskoler eller hos frivillige foreninger og ældreklubber, alt efter dine ønsker og behov. Du skal betale et kontingent for at være medlem af f.eks. en klub eller en forening. Du kan også selv vælge at blive frivillig. Populære frivillige aktiviteter er tryghedsopkaldstjenester, besøgsvenner, motionstræning, turguide, madklubber, studiekredse, arrangementer og ture. 10 AKTIVITETSTILBUD

19 På aktivitetscentrene kan du f.eks. tage med på udflugter, gå til foredrag og spille billard. PRAKTISK INFORMATION Tilbud Åbne aktivitetstilbud Sådan søger du Tilbuddet er for alle. Kontakt dit lokale aktivitetscenter. Se kontaktoplysninger på alle aktivitetscentre på næste side. Pris 103 kroner 1 pr. måned samt udgifter til mad, drikke og evt. aktiviteter og materialer. Har du fået bevilliget kørsel til og fra aktivitetscentret, betaler du derudover 75 kr. pr. måned. Visiterede aktivitetstilbud Seniorklubber og frivillige organisationer For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere i afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Tilbuddet er for alle. Du kan få information om disse aktiviteter på kommunens hjemmeside. Her kan du også finde folderen, 3 Aktivitetskatalog for ældre e kroner 2 pr. måned samt udgifter til mad, drikke og evt. aktiviteter og materialer. Har du fået bevilliget kørsel til og fra aktivitetscentret, betaler du derudover 75 kr. pr. måned. Nogle klubber og foreninger opkræver et kontingent. Få mere at vide hos de enkelte klubber og foreninger. LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > omsorg og særlig støtte AKTIVITETSTILBUD 11

20 Page: 11 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:07 takster rettes:103 erstattes med 105, 75 erstattes med 76 Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:10 takster rettes:103 erstattes med 105, 75 erstattes med 76 Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:14 "folderen" erstattes med "oversigten" 2013 rettes til 2014.

21 12 AKTIVITETSTILBUD Find et aktivitetscenter nær dig på kortet bagerst i kataloget.

22 HER FINDER DU AKTIVITETSCENTRENE Se kortet bagerst i kataloget. Valby 13 Aktivitetscenter Langgadehus Valby Langgade Valby Telefon: Aktivitetscenter Vigerslev Vigerslevvej Valby Telefon: /81 Bispebjerg 7 Aktivitetscenter Bispebjerg Frederiksborgvej København NV Telefon: Vanløse 14 Aktivitetscenter Vanløse (Bonderupgård) 2 Randbølvej Vanløse Telefon: Aktivitetstilbud Damsøgård 1 Hanstholmvej Vanløse Telefon: Brønshøj/Husum 6 Aktivitetscenter Brønshøj Brønshøjvej 17D 2700 Brønshøj Telefon: Nørrebro 16 Aktivitetscenter Thorsgade ( for blinde, svagtsynede og døve/døvblinde) Thorsgade København N Telefon: Aktivitetscenter Nørrebro Ryesgade København N Telefon: Aktivitetshuset Baldersgade Baldersgade 3C 2200 København N Telefon: Indre By/Christianshavn 9 Aktivitetscenter Indre By Rosengade København K Telefon: Østerbro 23 Aktivitetshuset 4 Randersgade Randersgade 60, 1. sal 2100 København Ø Telefon: Aktivitetscenter Østerbro Strandvejen Hellerup Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave 19 Aktivitetstilbud Rundskuedagenn Dannebrogsgade København V Telefon: Aktivitetstilbud 6 Vesterbrogadee Vesterbrogade København V Telefon: Amager 21 Aktivitetstilbud 5 Højdevang Sogn Sundbyvestervej 97 Telefon: Aktivitetstilbud Bomi-Parken Gyldenrisvej 4 Telefon: Aktivitetscenter Peder Lykke Peder Lykkesvej 65 Telefon: Aktivitetscenter Hørgården Brydes Allé 32 Telefon: AKTIVITETSTILBUD 13

23 Page: 13 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :50:32 Ny overskrift 17: Aktivitetscenter Vanløse: Afdeling Damsøgård Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :50:10 14 ny overskrift Aktivitetscenter Vanløse: Afdeling Bonderupgård Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:07 Aktivitetscenter Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:16 Aktivitetscenter Number: 5 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :57:18 Slettes: Højdevang Sogn. Denne skal ikke længere stå her, men skal i rubrikken for aktivitetstilbud for borgere med demens. Number: 6 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:25 Aktivitetscenter Number: 7 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:21 Aktivitetscenter Number: 8 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:35 Aktivitetscenter

24 TRÆNING Københavns Kommunes træningstilbud giver dig mulighed for at genvinde eller styrke dine færdigheder, så du kan leve et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Du kan modtage forskellige former for træning, enten på et af kommunens træningscentre eller i dit hjem. VEJLEDNING I PERSONLIGE OG PRAKTISKE OPGAVER Vejledning er et tilbud, hvor en fysio- eller ergoterapeut instruerer dig i forskellige redskaber og teknikker, som f.eks. støtter dig i at kunne klare personlig hygiejne, lave mad, gøre rent og vaske tøj. Teknikkerne hjælper dig også til at belaste din krop mindst muligt. Vejledning finder sted i dit hjem og gives maks. tre gange. TRÆNING I PERSONLIGE OG PRAKTISKE OPGAVER Træning i praktiske og personlige opgaver er et tilbud, hvor du i samarbejde med en social- og sundhedsmedarbejder træner i eget hjem, så du bliver bedre i stand til at klare hverdagens personlige og praktiske opgaver. En fysio- eller ergoterapeut hjælper dig og social- og sundhedsmedarbejderen med at tilrettelægge din træning. Træning i praktiske og personlige opgaver gives højst i tre måneder. GENOPTRÆNING Genoptræning er et tilbud, hvor du efter sygdom eller skade får mulighed for at genvinde og styrke dine daglige færdigheder. Træningen foregår på kommunens træningscenter, enten i hold eller som individuel træning. Et træningsforløb er tidsbegrænset og forløber typisk over en periode på op til 12 uger. Du har mulighed for at søge om kørsel til genoptræning. PRAKTISK INFORMATION Tilbud Vejledning i personlige og praktiske opgaver Sådan søger du For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Træning i personlige og praktiske opgaver For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Genoptræning For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Du kan også blive henvist af hospitalet, f.eks. efter indlæggelse. 14 TRÆNING

25 Træning kan både finde sted i dit hjem eller på et af kommunens træningscentre, alt efter din situation. Du skal søge om tilbuddet. LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > sundhed og sygdom TRÆNING 15

26 HER FINDER DU ALMENE TRÆNINGSCENTRE Se kortet bagerst i kataloget. Amager Østerbro Bispebjerg 27 Træningscenter Amager Hans Bogbinders Allé 3, indgang 16 B Telefon: Træningscenter Indre By/Østerbro Randersgade 60, 2. sal 2100 København Ø Telefon: Træningscenter Bispebjerg Frederiksborgvej København NV Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave 28 Træningscenter Vesterbro/Kgs. Enghave Vesterbrogade 121, 2. sal 1620 København V Telefon: Nørrebro 25 Træningscenter Nørrebro 3 Ryesgade København N Telefon: Vanløse 31 Træningscenter Vanløse Indertoften 10, 1. sal 2720 Vanløse Telefon: Indre By/Christianshavn 26 Træningscenter Indre By/Østerbro 4 Rosengade e København K Telefon: Valby 30 Træningscenter Langgadehus Valby Langgade Valby Telefon: TRÆNING

27 Page: 16 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :38:54 Kun Træningscenter Østerbro Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :37:04 Bispebjerg/ Nørrebro i overskrift og navn Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :36:49 Nørrebro slettes helt Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :39:52 Kun Træningscenter Indre By

28 Kommunen har i 2011 åbnet Center for Kræft og Sundhed, hvor du under og efter din kræftsygdom kan få støtte og vejledning. HER FINDER DU SPECIALISEREDE TRÆNINGSCENTRE OG CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED Ryg- og Genoptræningscenter København Ryg- og Genoptræningscenter København er det største genoptræningscenter i Københavns Kommune med speciale i ryglidelser og genoptræning af muskler og led. Du skal bo i Københavns Kommune og være over 15 år for at kunne blive henvist til centret. Det er din praktiserende læge, speciallæge, hospitalsafdelinger eller Jobcenter for Sygedagpenge, som kan henvise dig til centret. Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø. Telefon: , Neurologi- og Rehabiliteringscenter København Neurologi- og Rehabiliteringscenter København tilbyder genoptræning til borgere med erhvervet hjerneskade dvs. ikke medfødt, men en hjerneskade man har fået i løbet af livet. Centret har 22 rehabiliterings-døgnpladser, hvor de syv er reserveret til borgere over 65 år. Centret tilbyder derudover ambulant genoptræning til samme målgruppe. Centret er særligt indrettet til borgere med erhvervet hjerneskade. Du skal bo i Københavns Kommune og være mindst 18 år. Du kan blive henvist til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København, hvis du har fået en erhvervet hjerneskade og efter et hospitalsophold får en genoptræningsplan, fordi du har brug for videre genoptræning i Københavns Kommune. Bystævneparken 18, 2700 Brønshøj. Telefon: , Center for Kræft & Sundhed Center for Kræft & Sundhed København er et gratis tilbud til alle borgere, som er berørte af kræft. Det gælder både kræftpatienter, pårørende og efterladte. Centret tilbyder blandt andet samtaler med psykologer og socialrådgivere, samtalegrupper og rehabilitering med tilbud om kostvejledning, fysisk træning, rygeafvænning og patientundervisning. På centrets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du kan gøre brug af tilbuddet. Nørre Allé 45, 2200 København N. Telefon: (kl ), TRÆNING 17

29 18 PRAKTISK HJÆLP

30 PRAKTISK HJÆLP Københavns Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til rengøring, tøjvask og indkøb. De tilbud, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Du vil som udgangspunkt få tilbudt træning eller hjælpemidler, inden du får tilbudt praktisk hjælp. På den måde støtter kommunen dig 1 i at blive så uafhængig af hjælp som muligt. Hvis du bor sammen med en rask ægtefælle eller en anden pårørende, kan du som hovedregel ikke få hjælp til rengøring i hjemmet. Hvis du har hjemmeboende børn under 18 år, forventes det ikke, at de udfører mere, end børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Kommunen hjælper ikke med at rydde op efter f.eks. gæster eller logerende det skal de selv hjælpe dig med. Det er heller ikke muligt at få hjælp til pasning af husdyr. Kommunen vil løbende vurdere, om du fortsat har behov for træning eller praktisk hjælp, og om det er det rigtige tilbud, du får. Når du aktivt deltager i rengøringen i samarbejde med personalet, udvikler eller fastholder du dine fysiske færdigheder. PRAKTISK HJÆLP 19

31 Page: 19 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :25:25 Sætningen "Du vil som udgangspunkt (...) praktisk hjælp" erstattes af: "Du vil som udgangspunkt blive tilbudt træning, vejledning og eventuelt hjælpemidler i forbindelse med praktisk hjælp. Du får i udgangspunktet disse tilbud, før end du får varig praktisk hjælp.

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave NOTAT Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital 9-01-2014 EA Baggrund: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp 1 3 Forord 4 GENEREL INFORMATION 12 SAMARBEJDE 15 PERSONLIG PLEJE 16 PRAKTISK HJÆLP 19 MADSERVICE 21 HJEMMESYGEPLEJE 23 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Målet med hjælpen: Hjælp til selvhjælp. Hvordan søger du om hjælp?

GENEREL INFORMATION. Målet med hjælpen: Hjælp til selvhjælp. Hvordan søger du om hjælp? INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL INFORMATION... 2 SAMARBEJDE... 8 PERSONLIG PLEJE... 11 PRAKTISK HJÆLP... 12 MADSERVICE... 15 HJEMMESYGEPLEJE... 18 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING... 20 AKTIVITETSTILBUD...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt. Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249473 Brevid. 1812226 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om introduktion til sundheds- og omsorgsområdet 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaverne

Læs mere