ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2013"

Transkript

1 ÆLDRE I KØBENHAVN 1 SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG

2 Summary of Comments on Ældre i kbh.pdf Page: 1 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :09:27 Forsidebillede skal ændres. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :09:39 Ret til 2014

3 KÆRE KØBENHAVNER 1 Sidste år tog vi fat på at forny og modernisere ældreplejen i København, og arbejdet fortsætter i år. Visionen er at give alle ældre i København et både aktivt og trygt liv hele livet. Vi tror på, at det giver livskvalitet og frihed at kunne klare hverdagen selv så længe som muligt, og tryghed at kunne få professionel omsorg og pleje, hvis man på grund af sygdom eller alderdom får brug for det. Sidste år indførte vi en ny, aktiv hjælp. Vi giver støtte til selv at kunne tage trapperne, støvsuge, når der trænger, købe ind, når det passer og spise middag i hyggelige omgivelser med mennesker, man godt kan lide. Når flest mulige kan selv, kan vi lede ressourcerne derhen, hvor behovet er størst. Det er en rimelig måde at bruge kommunens ressourcer på og en rigtig måde at sørge for, at der også fremover er råd til velfærd. Vi har selvfølgelig undersøgt, om den aktive hjælp virker. Og resultaterne er gode. Et stort antal ældre har genvundet evnen til at klare sig selv. Vi arbejder nu på at målrette hjælpen bedst muligt, så du får den hjælp, der passer til netop dit behov. I år vil de, der kan og vil, også kunne få vejledning og træning til personlig pleje, som for eksempel bad, påklædning og måltider. I dette katalog kan du også læse om kommunens plejeboliger, døgnpladser, sygeplejeklinikker, sundhedsrådgivning om for eksempel kost, alkohol og rygning - og helt nye tilbud, som madklippekort, inkontinensklinikker og støtte til et aktivt hverdagsliv. Brug kataloget til et få et overblik over dine muligheder i På vegne af Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmester Ninna Thomsen (SF) ADRESSEINDEX

4 Page: 2 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :25:51 Der kommer nyt forord. Dette udarbejdes af CPL og den nye borgmester. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :26:11 Måske en ny underskrift

5 INDHOLD INDLEDNING FÅ OVERBLIK SUNDHEDSTILBUD AKTIVITETSTILBUD TRÆNING PRAKTISK HJÆLP MAD OG MÅLTIDER PERSONLIG PLEJE SYGEPLEJE HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING OMSORGSTANDPLEJE ÆLDREBOLIG PLEJEBOLIG MIDLERTIDIGE DØGNOPHOLD 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER Sådan søger du Sådan er sagsbehandlingstiderne Sådan klager du Sådan er reglerne for afbud og aflysninger Sådan opretter du et plejetestamente LOVGRUNDLAG ADRESSER KORT HER FINDER DU DINE TILBUD 3

6 Page: 3 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :10:27 Konsekvensrettes Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:06 to nye overskrifter - TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS og MULIGHEDER FOR TILSKUD OG BEVILLINGER

7 INDLEDNING 1 Som ældre i Københavns Kommune kan du få hjælp og støtte afhængig af din situation. Dette katalog beskriver kommunens tilbud til ældre, og hvordan og hvornår du kan få de forskellige tilbud. En tryg og aktiv hverdag Grundtanken i Københavns Kommunes tilbud er, at du, der har mulighed for at blive uafhængig af hjælp, skal støttes i at klare dig selv mest muligt. Mens du, der har behov for hjælp og støtte, skal have den bedst mulige pleje i en tryg og aktiv hverdag. Kommunen har forskellige tilbud alt efter dine behov og interesser. Sundhedstilbud, praktisk hjælp og plejeboliger Der er f.eks. sundhedstilbud, som støtter dig i at få sunde kostvaner, dyrke motion eller stoppe med at ryge, og dermed er med til at holde dig sund og forebygge sygdom. Der er tilbud til dig, som har svært ved at overkomme og overskue nogle af hverdagens opgaver og derfor har brug for f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje, træning eller aktivitetstilbud, som aflaster dig i hverdagen og samtidig vedligeholder dine færdigheder og sociale netværk. Og til dig, som fast har brug for hjælp og støtte til både praktiske opgaver og personlig pleje, og som måske overvejer at få en tryg og aktiv alderdom i f.eks. en plejebolig eller en demensbolig, hvor du har mulighed for aktiviteter og fællesskab med andre ældre. Københavns Kommunes tilbud varierer i forhold til betaling og hyppighed, og nogle af tilbuddene er åbne for alle, mens der er andre, som du kan søge om at blive visiteret til, alt efter dine behov og kommunens serviceniveau. 4

8 Page: 4 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :17:17 NY indledning: INDLEDNING Ældre i København er Sundheds- og omsorgsforvaltningens kvalitetsstandarder, og kataloget beskriver indholdet af forvaltningens indsatser og tilbud til ældre. Formålet med kataloget er, at give dig og dine pårørende et overblik over, hvilke tilbud og muligheder der er for hjælp og støtte, for borgere over 65 år i Københavns kommune. Københavns kommune har fokus på, at alle som har mulighed for det, skal støttes i, at klare sig selv bedst muligt. Mens de der har brug for hjælp og støtte, skal have den bedst mulige pleje i en tryg og aktiv hverdag. Derfor er tilbuddene målrettede en bred vifte af behov og interesser. Der er eksempelvis mulighed for at komme i gang med en sundere hverdag, få personlig og praktisk hjælp, eller måske få rådgivning i forhold til demenssygdomme. Kommunen arbejder tæt sammen med din læge, hospitalerne, med det formål at give dig en så god og sammenhængende oplevelse som muligt, når du eksempelvis har været indlagt, og skal på et rehabiliteringsophold eller når du skal flytte fra dit hjem til en ældre- eller plejebolig. Katalogets opbygning Ældre i København er opdelt i de primære hovedgrupper for kommunens indsatser. Hvis du vil finde hurtig information om hvordan du eksempelvis søger ældre- eller plejebolig, hvilke sundhedstilbud kommunen har eller hvilke muligheder der er for personlig og praktisk hjælp der findes, kan du med fordel gå direkte til det ønskede afsnit. Der vil ligeledes være angivelser om hvordan du søger de pågældende tilbud og hvad det eventuelt koster. Efter de emneinddelte afsnit kommer der en række praktiske informationer om bl.a. sagsbehandlingstider lovgrundlag og klagefrister. Bagerst i kataloget finder du et komplet kort over alle tilbud, centre og kontorer i hele byen. Hvis du har spørgsmål til indholdet i kataloget, skal du kontakte din lokale visitation på telefonnummer Yderligere kontaktinformationer findes bagerst.

9 FÅ OVERBLIK Københavns Kommune tilbyder et væld af aktiviteter, træning og kurser. Skemaet nedenfor kan hjælpe dig med at finde de tilbud, der passer til dig. 1 SUNDHED OG FOREBYGGELSE Til alle STØTTE OG TRÆNING Til dig, som begynder at føle dig besværet i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. HJÆLP OG AFLASTNING Til dig, som har brug for støtte og aflastning i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. PLEJE OG TRYGHED Til dig, som har brug for fast hjælp i hverdagen. Disse tilbud skal du søge om. Rygestopkurser Samtale om alkohol Sundhed på dit sprog Motion og kost Samtale om sundhed Forebyggende hjemmebesøg (fra 75 år) Aktivitetstilbud 7 (65 år og opefter) Motion XL (kræver henvisning fra egen læge) Seniorklubber Frivilligt arbejde Tilbud til kronisk syge Inkontinensbehandling Demesvejledning Vejledning i praktiske opgaver Vejledning i personlig pleje Åbne aktivitetstilbud Genoptræning Hjælpemidler Spisetilbud 3 4 Træning i praktiske opgaver Træning i personlig pleje Genoptræning Åbne aktivitetstilbud Hjælpemidler Vedligeholdende træning Støtte til rengøring Støtte til personlig pleje Spisetilbud Madudbringning Turkøb Sygepleje på klinik Ældrebolig Rehabiliteringsophold Kræftrehabilitering 6 2 Træning i personlige opgaver Træning i praktiske opgaver Genoptræning Visiterede aktivitetstilbud Hjælpemidler/bolig indretning Hjælp til personlig pleje Hjælp til rengøring Hjælp til tilberedning af mad og spisning Madudbringning Tøjvask 5 Indkøbsordning Sygepleje i hjemmet/ met/ egen bolig Vedligeholdende 9 aktivitetstilbud tilbu 8 Ryg-genoptræning Omsorgstandpleje Ældrebolig Plejebolig Demensbolig Rehabiliteringsophold Palliativt aflastningsophold Demensvurderingsophold Akut plejeophold 5

10 Page: 5 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :28:27 OBS - de to nye! Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :17:52 "Træning i personlige opgaver" Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :18:26 "Vejledning i personlige opgaver" Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:48 slettes: Åbne Number: 5 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:06 Slettes: Visiterede Number: 6 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:54 slettes: Åbne Number: 7 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:37 Slettes: (65 år og opefter) Number: 8 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:26 Tilføjes efter Indkøbsordning "Hjælp til at sætte på plads i forbindelse med indkøbsordning" Number: 9 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :34:33 Slettes helt: Vedligeholdende aktivitetstilbud

11 SUNDHEDSTILBUD Københavns Kommunes sundhedstilbud giver dig mulighed for at holde dig sund og forebygge sygdom. Tilbuddene er for alle voksne i København. Sundhedstilbuddene findes i byens fem forebyggelsescentre, på nær Motion XL som kun foregår i Forebyggelsescenter Vesterbro. 1 SAMTALE OM SUNDHED En personlig samtale mellem dig og en medarbejder i forebyggelsescentret, hvor du har mulighed for at gøre status over dine vaner og din sundhed. I taler om det, du har lyst til at gøre noget ved. I taler også om, hvilke tilbud der kan støtte dig i at tage de næste skridt mod et sundere liv, f.eks. motions- og kostvejledning, rygestopkursus eller samtale om alkoholvaner. HJÆLP TIL RYGESTOP Et tilbud, hvor du kan vælge mellem to forskellige rygestopforløb: rygestopkursus og Kom & Kvit. På rygestopkurset deltager du typisk sammen med 8-14 andre rygere og en rygestoprådgiver. Kurset består af fem møder på to timer over 6 uger. Kom & Kvit-tilbuddet er et fleksibelt forløb på 8 møder med forskellige emner. Du bestemmer selv, hvor ofte du vil komme. Møderne varer 1½ time og foregår en gang om ugen sammen med en rygestoprådgiver. SAMTALE OM ALKOHOL En personlig og fortrolig samtale, hvor du sammen med en medarbejder i forebyggelsescentret kan gøre status på dine alkoholvaner og tale om, hvordan du kan ændre dem. Hvis du er pårørende til en, der drikker for meget, kan du få en samtale om din situation. Vi taler om det, du har lyst til at gøre noget ved. SUNDHED PÅ DIT SPROG Tilbuddet henvender sig til dig, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Sundhed på dit sprog bliver holdt som dialogmøder mellem borgere og kommunens sundhedsformidlere. På møderne fortæller sundhedsformidlerne om f.eks. sund mad, motion, tandsundhed, diabetes 2, rygning, D-vitaminmangel og familieplanlægning/seksuel sundhed. Møderne skifter mellem foredrag og dialog. Sundhedsformidlerne taler dansk, men kan flere forskellige sprog. LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM Alle borgere med en fysisk eller psykisk kronisk sygdom, kan deltage i et gratis 6-ugers forløb. Kurset foregår i forebyggelsescentrene på Amager og Nørrebro. 6 SUNDHEDSTILBUD

12 Page: 6 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :33:55 Forebyggende hjemmebesøg flyttes hertil fra s. 28.

13 Københavns Kommune har fem forebyggelsescentre, som er spredt over byen. Du kan frit vælge mellem centrene. TILBUD TIL DIG MED KOL, TYPE 2-DIABETES ELLER HJERTE-KAR-SYGDOM Borgere med KOL, type 2-diabetes eller hjerte-kar-sygdom kan få støtte og inspiration til en sund livsstil. Borgeren er selv med til at sammensætte sit forløb, som kan bestå af en kombination af: fysisk træning kostvejledning og madlavning undervisning i sygdommen rygestoprådgivning. Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller fra et hospital i København. MOTION OG KOST I DIT FOREBYGGELSESCENTER Motion og kost i dit forebyggelsescenter kan give dig et skub til at leve et sundere og mere aktivt liv. Du kan gå direkte ind fra gaden og få et individuelt forløb, hvor du gennem motionsvejledning og kostundervisning får mulighed for at ændre dine motions- og kostvaner. Hvis du har brug for fysisk træning, skal du henvises af egen læge. MOTION XL For borgere, der er svært overvægtige og har et BMI (Body Mass Index) over 35. Hele forløbet varer 6 uger og består blandt andet af en indledende samtale, 28 træningsgange, motionsvejledning, prøvetimer og mulighed for kostundervisning. Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge. INKONTINENS - GØR NOGET VED GENERNE Er du mand eller kvinde over 65 år og har svært ved at holde på vandet? Uanset hvilke gener du oplever, er der rigtig mange muligheder for at gøre noget ved dem. Jo tidligere du søger hjælp, desto lettere er det. Københavns Kommune tilbyder mænd og kvinder over 65 år, der oplever problemer med inkontinens, hjælp til at vurdere, hvad det skyldes, vejledning til hjælpemidler og træning af bækkenbunden. På inkontinensklinikkerne vil en fysioterapeut og en sygeplejerske undersøge dig og vurdere årsagen til din inkontinens. Du kan blive tilbudt træning, vejledning og undervisning. Du kan også få vejledning om inkontinens-hjælpemidler. SUNDHEDSTILBUD 7

14 RÅDGIVNINGSCENTER FOR DEMENS Tilbud til dig med en demenssygdom og dine pårørende. Du kan få støtte og hjælp til at leve med en demenssygdom på et af de fem rådgivningscentre for demens. Du kan frit kontakte centret i dit lokalområde og få råd og vejledning om hverdagen med demens. Du kan desuden få information om udredning og samarbejde med egen læge. Rådgivningscenter for demens er for alle borgere og tilbyder: oplysning og formidling om demens undervisning i demens pårørendegrupper og netværk individuel rådgivning. 1 PRAKTISK INFORMATION Tilbud Sundhedstilbud Inkontinensklinikker Rådgivningscenter for demens Sådan søger du For at tilmelde dig tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokale forebyggelsescenter eller kontakte din praktiserende læge. De fleste aktiviteter kræver ikke lægehenvisning og er åbne for alle. For at tilmelde dig tilbuddet skal du ringe til Borgerservice på tlf Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning og er åbent for alle over 65 år. Tilbuddet er for alle. Kontakt demensrådgiveren i dit lokalområde. Se kontaktoplysninger på alle demensrådgivere på næste side. 2 8 SUNDHEDSTILBUD

15 Page: 8 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:47 FLYTTES til det nye kapitel om tilbud til borgere med demens. Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:15 Flyttes til tilsvarende 'praktisk information' i kapitel vdr. demens.

16 HER FINDER DU RÅDGIVNINGSCENTRENE ENE 1 FOR DEMENS Se kortet bagerst i kataloget. Amager 173 Demenscenter Højdevang Sogn Sundbyvestervej 97 Demensfaglig rådgiver Marianne Nielsen Telefon: Bispebjerg/Nørrebro 174 Demenscenter Klarahus Agnes Henningsensvej København N Demensfaglig rådgiver Maj-Britt Joost Telefon: Vanløse/Brønshøj/Husum 176 Demenscenter Pilehuset Bystævneparken Brønshøj Demensfaglig rådgiver Kim Pontoppidan Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 175 Demenscenter Ålholmhjemmet Maribovej Valby Demensfaglig rådgiver Vera Jacobsen Telefon: Indre By/Østerbro 177 Demenscenter Fælledgården Jagtvej København Ø Demensfaglig rådgiver Anne Lise Hansen Telefon: HER FINDER DU FOREBYGGELSESCENTRENE Se kortet bagerst i kataloget. Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 4 Forebyggelsescenter Vesterbro-Kgs. Enghave Vesterbrogade København V Telefon: Østerbro/Indre By/Christianshavn 2 Forebyggelsescenter Indre By/Østerbro Randersgade København Ø Telefon: Nørrebro/Bispebjerg 3 Forebyggelsescenter Nørrebro Tranevej 27, A-B 2400 København NV Telefon: Amager 1 Forebyggelsescenter Amager Hans Bogbinders Allé 3, opg. 7 Telefon: Vanløse/Brønshøj-Husum 5 Forebyggelsescenter Vanløse Indertoften Vanløse Telefon: LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > sundhed og sygdom HER FINDER DU INKONTINENSKLINIKKERNE Se kortet bagerst i kataloget. Vanløse/Brønshøj-Husum 179 Inkontinensklinik Sundhedshus Vanløse Indertoften Vanløse Amager 178 Inkontinensklinik Sundhedshus Amager Hans Bogbinders Allé 3, opgang 7, 1. sal SUNDHEDSTILBUD 9

17 Page: 9 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:29 Flyttes til afsnit om demens.

18 AKTIVITETSTILBUD Københavns Kommunes aktivitetstilbud giver dig mulighed for at deltage i en lang række forskellige aktiviteter og blive en del af et socialt fællesskab med andre ældre og frivillige. Du skal være 65 år eller derover for at kunne deltage i de kommunale aktivitetstilbud. AKTIVITETSCENTRE Aktivitetscentrene tilbyder alt fra foredrag, undervisning i brug af computer og mobiltelefon til motion og bevægelse, udflugter, teater og korsang. På aktivitetscentrene har du mulighed for at købe mad og drikke. Der er en fast månedlig egenbetaling på aktivitetstilbuddene. Læs mere under praktisk information på næste side. Der er to typer tilbud: Åbne aktivitetstilbud for dig, der kun har brug for en smule støtte til at komme i gang med at gennemføre aktiviteter på aktivitetscentret. Tilbuddene er åbne for alle. Visiterede aktivitetstilbud, som er for dig, der har brug for støtte til at deltage i aktiviteter, eller som har brug for personlig pleje eller støtte til måltider på aktivitetscentret. Hvis der er behov for det, har du også mulighed for at få kørsel til og fra aktivitetscentret. SENIORKLUBBER OG FRIVILLIGT ARBEJDE I København findes der en lang række klubber og foreninger, som på frivillig basis arrangerer aktiviteter for ældre. Du kan f.eks. deltage i tilbuddene på aftenskoler eller hos frivillige foreninger og ældreklubber, alt efter dine ønsker og behov. Du skal betale et kontingent for at være medlem af f.eks. en klub eller en forening. Du kan også selv vælge at blive frivillig. Populære frivillige aktiviteter er tryghedsopkaldstjenester, besøgsvenner, motionstræning, turguide, madklubber, studiekredse, arrangementer og ture. 10 AKTIVITETSTILBUD

19 På aktivitetscentrene kan du f.eks. tage med på udflugter, gå til foredrag og spille billard. PRAKTISK INFORMATION Tilbud Åbne aktivitetstilbud Sådan søger du Tilbuddet er for alle. Kontakt dit lokale aktivitetscenter. Se kontaktoplysninger på alle aktivitetscentre på næste side. Pris 103 kroner 1 pr. måned samt udgifter til mad, drikke og evt. aktiviteter og materialer. Har du fået bevilliget kørsel til og fra aktivitetscentret, betaler du derudover 75 kr. pr. måned. Visiterede aktivitetstilbud Seniorklubber og frivillige organisationer For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere i afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Tilbuddet er for alle. Du kan få information om disse aktiviteter på kommunens hjemmeside. Her kan du også finde folderen, 3 Aktivitetskatalog for ældre e kroner 2 pr. måned samt udgifter til mad, drikke og evt. aktiviteter og materialer. Har du fået bevilliget kørsel til og fra aktivitetscentret, betaler du derudover 75 kr. pr. måned. Nogle klubber og foreninger opkræver et kontingent. Få mere at vide hos de enkelte klubber og foreninger. LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > omsorg og særlig støtte AKTIVITETSTILBUD 11

20 Page: 11 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:07 takster rettes:103 erstattes med 105, 75 erstattes med 76 Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :40:10 takster rettes:103 erstattes med 105, 75 erstattes med 76 Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :41:14 "folderen" erstattes med "oversigten" 2013 rettes til 2014.

21 12 AKTIVITETSTILBUD Find et aktivitetscenter nær dig på kortet bagerst i kataloget.

22 HER FINDER DU AKTIVITETSCENTRENE Se kortet bagerst i kataloget. Valby 13 Aktivitetscenter Langgadehus Valby Langgade Valby Telefon: Aktivitetscenter Vigerslev Vigerslevvej Valby Telefon: /81 Bispebjerg 7 Aktivitetscenter Bispebjerg Frederiksborgvej København NV Telefon: Vanløse 14 Aktivitetscenter Vanløse (Bonderupgård) 2 Randbølvej Vanløse Telefon: Aktivitetstilbud Damsøgård 1 Hanstholmvej Vanløse Telefon: Brønshøj/Husum 6 Aktivitetscenter Brønshøj Brønshøjvej 17D 2700 Brønshøj Telefon: Nørrebro 16 Aktivitetscenter Thorsgade ( for blinde, svagtsynede og døve/døvblinde) Thorsgade København N Telefon: Aktivitetscenter Nørrebro Ryesgade København N Telefon: Aktivitetshuset Baldersgade Baldersgade 3C 2200 København N Telefon: Indre By/Christianshavn 9 Aktivitetscenter Indre By Rosengade København K Telefon: Østerbro 23 Aktivitetshuset 4 Randersgade Randersgade 60, 1. sal 2100 København Ø Telefon: Aktivitetscenter Østerbro Strandvejen Hellerup Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave 19 Aktivitetstilbud Rundskuedagenn Dannebrogsgade København V Telefon: Aktivitetstilbud 6 Vesterbrogadee Vesterbrogade København V Telefon: Amager 21 Aktivitetstilbud 5 Højdevang Sogn Sundbyvestervej 97 Telefon: Aktivitetstilbud Bomi-Parken Gyldenrisvej 4 Telefon: Aktivitetscenter Peder Lykke Peder Lykkesvej 65 Telefon: Aktivitetscenter Hørgården Brydes Allé 32 Telefon: AKTIVITETSTILBUD 13

23 Page: 13 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :50:32 Ny overskrift 17: Aktivitetscenter Vanløse: Afdeling Damsøgård Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :50:10 14 ny overskrift Aktivitetscenter Vanløse: Afdeling Bonderupgård Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:07 Aktivitetscenter Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:16 Aktivitetscenter Number: 5 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :57:18 Slettes: Højdevang Sogn. Denne skal ikke længere stå her, men skal i rubrikken for aktivitetstilbud for borgere med demens. Number: 6 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:25 Aktivitetscenter Number: 7 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:21 Aktivitetscenter Number: 8 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :51:35 Aktivitetscenter

24 TRÆNING Københavns Kommunes træningstilbud giver dig mulighed for at genvinde eller styrke dine færdigheder, så du kan leve et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Du kan modtage forskellige former for træning, enten på et af kommunens træningscentre eller i dit hjem. VEJLEDNING I PERSONLIGE OG PRAKTISKE OPGAVER Vejledning er et tilbud, hvor en fysio- eller ergoterapeut instruerer dig i forskellige redskaber og teknikker, som f.eks. støtter dig i at kunne klare personlig hygiejne, lave mad, gøre rent og vaske tøj. Teknikkerne hjælper dig også til at belaste din krop mindst muligt. Vejledning finder sted i dit hjem og gives maks. tre gange. TRÆNING I PERSONLIGE OG PRAKTISKE OPGAVER Træning i praktiske og personlige opgaver er et tilbud, hvor du i samarbejde med en social- og sundhedsmedarbejder træner i eget hjem, så du bliver bedre i stand til at klare hverdagens personlige og praktiske opgaver. En fysio- eller ergoterapeut hjælper dig og social- og sundhedsmedarbejderen med at tilrettelægge din træning. Træning i praktiske og personlige opgaver gives højst i tre måneder. GENOPTRÆNING Genoptræning er et tilbud, hvor du efter sygdom eller skade får mulighed for at genvinde og styrke dine daglige færdigheder. Træningen foregår på kommunens træningscenter, enten i hold eller som individuel træning. Et træningsforløb er tidsbegrænset og forløber typisk over en periode på op til 12 uger. Du har mulighed for at søge om kørsel til genoptræning. PRAKTISK INFORMATION Tilbud Vejledning i personlige og praktiske opgaver Sådan søger du For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Træning i personlige og praktiske opgaver For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Genoptræning For at søge om tilbuddet skal du ringe eller skrive til dit lokalområdekontor og aftale nærmere. Læs mere under afsnittet, Praktiske oplysninger, på side 48. Du kan også blive henvist af hospitalet, f.eks. efter indlæggelse. 14 TRÆNING

25 Træning kan både finde sted i dit hjem eller på et af kommunens træningscentre, alt efter din situation. Du skal søge om tilbuddet. LÆS MERE Få mere information på kommunens hjemmeside: > borger > sundhed og sygdom TRÆNING 15

26 HER FINDER DU ALMENE TRÆNINGSCENTRE Se kortet bagerst i kataloget. Amager Østerbro Bispebjerg 27 Træningscenter Amager Hans Bogbinders Allé 3, indgang 16 B Telefon: Træningscenter Indre By/Østerbro Randersgade 60, 2. sal 2100 København Ø Telefon: Træningscenter Bispebjerg Frederiksborgvej København NV Telefon: Vesterbro/Kgs. Enghave 28 Træningscenter Vesterbro/Kgs. Enghave Vesterbrogade 121, 2. sal 1620 København V Telefon: Nørrebro 25 Træningscenter Nørrebro 3 Ryesgade København N Telefon: Vanløse 31 Træningscenter Vanløse Indertoften 10, 1. sal 2720 Vanløse Telefon: Indre By/Christianshavn 26 Træningscenter Indre By/Østerbro 4 Rosengade e København K Telefon: Valby 30 Træningscenter Langgadehus Valby Langgade Valby Telefon: TRÆNING

27 Page: 16 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :38:54 Kun Træningscenter Østerbro Number: 2 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :37:04 Bispebjerg/ Nørrebro i overskrift og navn Number: 3 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :36:49 Nørrebro slettes helt Number: 4 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :39:52 Kun Træningscenter Indre By

28 Kommunen har i 2011 åbnet Center for Kræft og Sundhed, hvor du under og efter din kræftsygdom kan få støtte og vejledning. HER FINDER DU SPECIALISEREDE TRÆNINGSCENTRE OG CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED Ryg- og Genoptræningscenter København Ryg- og Genoptræningscenter København er det største genoptræningscenter i Københavns Kommune med speciale i ryglidelser og genoptræning af muskler og led. Du skal bo i Københavns Kommune og være over 15 år for at kunne blive henvist til centret. Det er din praktiserende læge, speciallæge, hospitalsafdelinger eller Jobcenter for Sygedagpenge, som kan henvise dig til centret. Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø. Telefon: , Neurologi- og Rehabiliteringscenter København Neurologi- og Rehabiliteringscenter København tilbyder genoptræning til borgere med erhvervet hjerneskade dvs. ikke medfødt, men en hjerneskade man har fået i løbet af livet. Centret har 22 rehabiliterings-døgnpladser, hvor de syv er reserveret til borgere over 65 år. Centret tilbyder derudover ambulant genoptræning til samme målgruppe. Centret er særligt indrettet til borgere med erhvervet hjerneskade. Du skal bo i Københavns Kommune og være mindst 18 år. Du kan blive henvist til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København, hvis du har fået en erhvervet hjerneskade og efter et hospitalsophold får en genoptræningsplan, fordi du har brug for videre genoptræning i Københavns Kommune. Bystævneparken 18, 2700 Brønshøj. Telefon: , Center for Kræft & Sundhed Center for Kræft & Sundhed København er et gratis tilbud til alle borgere, som er berørte af kræft. Det gælder både kræftpatienter, pårørende og efterladte. Centret tilbyder blandt andet samtaler med psykologer og socialrådgivere, samtalegrupper og rehabilitering med tilbud om kostvejledning, fysisk træning, rygeafvænning og patientundervisning. På centrets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du kan gøre brug af tilbuddet. Nørre Allé 45, 2200 København N. Telefon: (kl ), TRÆNING 17

29 18 PRAKTISK HJÆLP

30 PRAKTISK HJÆLP Københavns Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til rengøring, tøjvask og indkøb. De tilbud, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Du vil som udgangspunkt få tilbudt træning eller hjælpemidler, inden du får tilbudt praktisk hjælp. På den måde støtter kommunen dig 1 i at blive så uafhængig af hjælp som muligt. Hvis du bor sammen med en rask ægtefælle eller en anden pårørende, kan du som hovedregel ikke få hjælp til rengøring i hjemmet. Hvis du har hjemmeboende børn under 18 år, forventes det ikke, at de udfører mere, end børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Kommunen hjælper ikke med at rydde op efter f.eks. gæster eller logerende det skal de selv hjælpe dig med. Det er heller ikke muligt at få hjælp til pasning af husdyr. Kommunen vil løbende vurdere, om du fortsat har behov for træning eller praktisk hjælp, og om det er det rigtige tilbud, du får. Når du aktivt deltager i rengøringen i samarbejde med personalet, udvikler eller fastholder du dine fysiske færdigheder. PRAKTISK HJÆLP 19

31 Page: 19 Number: 1 Author: af8w Subject: Gul seddel Date: :25:25 Sætningen "Du vil som udgangspunkt (...) praktisk hjælp" erstattes af: "Du vil som udgangspunkt blive tilbudt træning, vejledning og eventuelt hjælpemidler i forbindelse med praktisk hjælp. Du får i udgangspunktet disse tilbud, før end du får varig praktisk hjælp.

INDHOLD 62 LOVGRUNDLAG 68 ADRESSEINDEX

INDHOLD 62 LOVGRUNDLAG 68 ADRESSEINDEX INDHOLD 2 INDLEDNING 3 FÅ OVERBLIK 4 SUNDHEDSTILBUD 8 AKTIVITETSTILBUD 12 TRÆNING 17 PRAKTISK HJÆLP 20 MAD OG MÅLTIDER 24 PERSONLIG PLEJE 26 SYGEPLEJE 28 HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING 30 VOKSENTANDPLEJE

Læs mere

Tilbud til ældre i København 2012

Tilbud til ældre i København 2012 Tilbud til ældre i København 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Tilbud til ældre i København Sundhedstilbud Aktivitetstilbud Træning Praktisk hjælp Mad og måltider Personlig pleje Sygepleje Hjælpemidler

Læs mere

KÆRE KØBENHAVNER. På vegne af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Borgmester Ninna Thomsen underskruft Borgmester Ninna Thomsen (SF).

KÆRE KØBENHAVNER. På vegne af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Borgmester Ninna Thomsen underskruft Borgmester Ninna Thomsen (SF). KÆRE KØBENHAVNER Selvom vi bor og færdes i samme by, er vi heldigvis alle sammen forskellige. Vi lever hvert vores liv hele livet. Der skal være plads til at bo, som vi gerne vil, spise det, vi kan lide,

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Politik og Ledelse

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Politik og Ledelse Københavns Borgerservice Selvbetjening på www.kk.dk. Selvbetjening er den nemme indgang til de mest almindelige offentlige ydelser, og du kan ordne meget fra din computer. Du kan også læse om krav og regler

Læs mere

ældre Sundhed, træning, pleje og bolig 2013

ældre Sundhed, træning, pleje og bolig 2013 ældre i København Sundhed, træning, pleje og bolig 2013 Kære københavner Ducil molorepre dolo officta nonesci psapid qui ut int, aut de voloriatur? Poribus est et eaquame simincias aut volupta aut volupta

Læs mere

ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG

ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2017 KÆRE KØBENHAVNER På forsiden af dette års katalog kan du se Ida og Ella. Ida er 91 år gammel og bor på Plejecentret Møllehuset på Nørrebro Ella er

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

2016 HJÆLP I HVERDAGEN

2016 HJÆLP I HVERDAGEN 1 2016 HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR Hjælp i Hverdagen er Socialforvaltningens kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmehjælp. I kvalitetsstandarden vil der også være beskrevet

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2014

ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2014 ÆLDRE I KØBENHAVN SUNDHED, TRÆNING, PLEJE OG BOLIG 2014 KÆRE KØBENHAVNER Selvom vi bor og færdes i samme by, er vi heldigvis alle sammen forskellige. Vi lever hvert vores liv hele livet. Der skal være

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Sundhed, træning, pleje og bolig

Sundhed, træning, pleje og bolig Sundhed, træning, pleje og bolig Kvalitetsstandarder 2015-2016 Hvidovre Kommune Indhold Indledning... 5 Aktivitetstilbud... 6 Aktivitetscenteret i Hvidovregade... 6 Pensionistforeninger og frivilligt socialt

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140 GENOPTRÆNING efter Sundhedsloven 140 2009 3 3 4 6 6 Indhold Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Henvisning og visitation Genoptræning Midlertidigt døgnophold Kvalitet og udvikling Kommunalt samarbejde

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

2016 HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR

2016 HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR 2016 HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR Hjælp i Hverdagen er Socialforvaltningens kvalitetsstandard for hjemmehjælp. I kvalitetsstandarden er der også beskrevet tilbud om sundhedsfremme

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

2015 HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR

2015 HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR 2015 HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR Hjælp i Hverdagen er Socialforvaltningens kvalitetsstandard for hjemmehjælp. I kvalitetsstandarden vil der også være beskrevet tilbud om sundhedsfremme

Læs mere

HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR

HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR HJÆLP I HVERDAGEN TIL KØBENHAVNERE MELLEM 18 OG 65 ÅR 2015 Hjælp i Hverdagen er Socialforvaltningens kvalitetsstandard for hjemmehjælp. I kvalitetsstandarden vil der også være beskrevet tilbud om sundhedsfremme

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Høringssvar vedr. Hjælp i hverdagen 2017

Sagsnr Dokumentnr Høringssvar vedr. Hjælp i hverdagen 2017 Til Thilde Lydiksen, er4s@sof.kk.dk 21-11-2016 Sagsnr. 2016-0369886 Dokumentnr. 2016-0369886-2 Høringssvar vedr. Hjælp i hverdagen 2017 Handicaprådet takker for det tilsendte høringsmateriale. Der efterspørges

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Underrubrik eller dato Velkommen til de midlertidige pladser på... 3... 3 Forskellige typer pladser... 4 Mål og plan... 4 Din indsats... 4 Inddragelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

STØTTE TIL AT KUNNE MERE SELV FÅ REHABILITERING TIL AT KLARE HVERDAGEN

STØTTE TIL AT KUNNE MERE SELV FÅ REHABILITERING TIL AT KLARE HVERDAGEN STØTTE TIL AT KUNNE MERE SELV FÅ REHABILITERING TIL AT KLARE HVERDAGEN 2 6 ud af 10 oplever, at de selv kan klare mere af hverdagen efter et rehabiliteringsforløb KAN DU DET, DU GERNE VIL? Hvis opgaverne

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro. Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper

DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro. Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper EFTERÅR 2015 1 2 I Københavns Kommune er der fem Rådgivningscentre for mennesker med en demenssygdom

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Dorthe Jepsen - Ældrechef Ikast-Brande www.ikast-brande.dk Sundhedstilstanden i DK Helbredet selvvurderet: Vi vurderer vores helbred som bedre nu end

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs peuter, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter / hjælpere og sekretær. Rehab Syddjurs er beliggende i Ebeltoft, og tilbyder intensiv

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 4 Hvad er målet med den praktiske hjælp? 4 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere